Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів



Pdf просмотр
Сторінка16/18
Дата конвертації26.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
8.1. Питання для самостійної роботи студентів
(теоретично)
Навчальна програма з дисципліни "Поведінка споживачів" передбачає самостійне вивчення студентами таких теоретичних питань:
1.
Розвиток науки про поведінку споживачів.
2.
Психологічні аспекти дослідження мотивації споживача.

301 3.
„„Зворотня сторона‟‟ поведінки споживачів: маніакальне та нав”язливе споживання.
4.
Маркетинг відносин: формування зв'язків зі споживачами.
5.
Правовий захист споживачів у світі.
6.
Захист прав споживачів в Україні.
7.
Конформізм як відповідна реакція на вплив соціуму.
8.
Вплив етнічних, расових та релігійних субкультур на поведінку споживачів.
9.
Поняття „„семіотика” та її зв'язок з мотивацією.
10.
Типи відомості торгівельної марки.
11.
Цілі використання інформації, отриманої в ході аналізу популярності торгової марки.
12.
Цілі використання інформації щодо показників згадуваності реклами.
13.
Шляхи формування споживчої культури.
14.
Шляхи розповсюдження споживчої культури.
15.
Шляхи формування культури розповсюдження нових товарів.
16.
Шляхи формування нових тенденцій в моді.
17.
Виробництво і потреби суспільства, як споживача.
18.
Економічні інтереси споживача.
19.
Класифікація економічних інтересів споживача.
20.
Підходи до розуміння споживацької поведінки.
21.
Методи дослідження споживацької поведінки.
22.
Застосування системи цінностей для пояснення поведінки споживачів.
23.
Формування поведінки споживача за теорією З. Фрейда.
24.
Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму
25.
Формування поведінки споживачів з точки зору теорії особистості („„Теорія Я”).
26.
Формування поведінки споживачів з точки зору теорії характерних рис.
27.
Теорія характерних рис (факторний аналіз Кеттелла).

302 28.
Вплив феномену післякупівельного дисонансу на поведінку споживачів.
29.
Засоби уникнення або зниження післякупівельного дисонансу на поведінку споживачів.
30.
Евристичні стереотипи прийняття рішень: зовнішні характеристики, визначення якості за ціною, дані про виробника, відомість торгової марки.
31.
Значення інформації в процесі ухвалення рішення про купівлю.
32.
Роль розвитку інформаційних технологій у процесі прийняття рішення про купівлю.
33.
Здійснення закупівель для потреб підприємства через тендери.
34.
Особливості тендерного законодавства в Україні.
35.
Сучасні тенденції поведінки споживачів.
8.2. Питання для самостійної роботи студентів
(практично)

Завдання 1
На Web-сайті розробників класифікації VALS™
Міжнародного
Стенфордського університету та
Університету Каліфорнії (future.sri.c-m) дайте відповіді на запитання анкети VALS™ і визначте свій тип стилю життя відповідно до цієї класифікації. Чи можливе застосування такої класифікації для споживачів нашої країни?
Обґрунтуйте відповідь.
Завдання 2
Відвідайте ряд веб-сайтів виробників одного типу товару (наприклад, персональних комп'ютерів, косметики, спортивних товарів тощо) та проаналізуйте кольори та інші застосовані принципи дизайну. Дизайн сайтів яких виробників сприяє прийняттю споживачами рішення про придбання даного товару. Обґрунтуйте.

303
Завдання 3
Чи справедливими є наступні твердження:
- стимул може мати тільки зовнішнє походження, у результаті спостереження чи фізичного сприйняття товару
індивідом;
- стимул може виникнути тільки в самому споживачі, як результат фізіологічних змін;
- емоції - це сильні контрольовані почуття, що впливають на поведінку;
- емоції передбачають тільки суб'єктивні почуття;
- життєвий стиль споживача менш стійкий, ніж цінності?
Завдання 4
Назвіть три товари, які можуть одночасно сприяти задоволенню потреб споживачів, що стосуються різних рівнів потреб за ієрархією А. Маслоу.
Завдання 5
Наведіть приклади рекламної дії на поведінку споживачів за наступними методами : ствердні вислови, концентрація на потенційної економії, використання авторитетів, «такі ж, як усі», створення контрасту, порівняння, акцент на простоті і швидкості здобуття ефекту, використання позитивних образів, використання гумору, сценарій «проблема- рішення», шокуюча реклама, звернення до чуттєвості.

Завдання 6
Роздрібний торговець тільки що закінчив дослідження ефективності розташування товарів в різних місцях на прилавку і в магазині. Виявилось, що місце на поличці і розташування в магазині істотно позначаються на об'ємі продажів одних товарів (наприклад, печива), а на продаж

304
інших (наприклад, молока) не впливають взагалі. Як Ви можете пояснити ці відмінності?
Завдання 7.
Наведіть приклади практичного використання наступних методик модифікації поведінки споживачів: прийом однократної підказки, прийом багатократної підказки, принцип взаємності, скріплення споживача зобов'язаннями, навішування ярликів, заохочення покупців.
Завдання 8
Підготуйте анкету для інтерв'ю двох подружніх пар різного віку. Перелічіть в анкеті різні категорії товарів та послуг, наприклад, бакалія, меблі, побутова техніка, автомобілі тощо.
Попросіть кожного вказати (без консультацій з іншим подружжям): купують вони товари кожної категорії за обопільною згодою чи одноосібно, і якщо так, то за рішенням чоловіка чи жінки.
Яким чином в кожній родині на рішення про купівлю впливають діти, їх вік чи їх відсутність? Порівняйте відповіді. Зробіть висновки.
Завдання 9
Складіть колекцію рекламних звернень, оголошень, у якій представлені представники різних прошарків суспільства.
Проаналізуйте їх та зробіть висновки стосовно дієвості звернень та засобів масової інформації, в яких вони з'явилися.
Завдання 10
На прикладі декількох останніх сімейних закупівель визначте, хто з членів родини яку виконував роль (чи декілька):

305 1. Ініціатор - особа, від якої походить ідея придбання.
2. Впливова особа - людина, яка усвідомлено чи несвідомо впливає на купівлю, пропонуючи купии певний продукт.
3. Особа, яка приймає рішення - людина, яка приймає рішення щодо спрямування коштів родини на певні цілі і має фінансову владу в родині.
4. Покупець - особа, яка фактично здійснює купівлю.
5. Користувач - той, хто використовує продукт.
Згадайте, чи часто відбувається подібний розподіл купівельних ролей у Вашій родині?
Зробіть висновки, на кого з членів Вашої родини в першу чергу має бути спрямована реклама різних категорій товарів?
Завдання 11.
Доповнити схему на рис. 1 компонентами ставлення.

Рис. 1. Компоненти ставлення споживачів до товару.

Завдання 12.
Заповнити елементи, яких бракує у формах
інструментальної обумовленості на рис.2.

306

Рис. 2. Три форми інструментальної обумовленості:
досягнення позитивного (а) та негативного (б)
підкріплення і покарання (в).

Завдання 13.
Розставити по місцях та доповнити етапи процесу прийняття рішення про купівлю на рис. 3.

Рис. 3. Етапи процесу прийняття рішення про купівлю.


307
Завдання 14.
Заповнити етапи усвідомлення потреби на рис. 4.
Рис. 4. Схема усвідомлення потреби.

Завдання 15.
Доповнити прикладами різних категорій продуктів матрицю на рис. 5.
Рис. 5. Матриця залучення Фута, Коуна та Белдінга.

308
Завдання 16.
Доповнити схему, зображену на рис.1
Рис. 6. Модель поведінки кінцевих споживачів.

Завдання 17.
Підприємство діє на ринку, де потенційні споживачі складають 10% усього населення регіону. 40% населення потенційного ринку потребують товарів фірми, мають у своєму розпорядженні необхідні засоби і мають доступ до продукції підприємства. 20% населення потенційного ринку не можуть реалізувати свою зацікавленість за різних, не залежних від підприємства, причинах. Наявні виробничі потужності підприємства дозволяють обслуговувати 10% покупців потенційного ринку, з яких половина підприємство вже обслуговує.
Проведіть класифікацію ринку потенційних споживачів з точки зору їх доступності. Визначите кількість чоловік в кожній групі, якщо населення регіону, де діє фірма, складає 35 тис. чоловік.

309
9. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
Індивідуально-консультативна робота проводиться в таких формах:
І. Перевірка виконання індивідуальних завдань студентів:
- експертних оцінок;
- бібліографії;
- реферату;
- комплексного кросворду.
Здійснюється викладачем, який проводить семінари, на протязі семестру, в якому виконується зазначена робота.
ІІ. Перевірка виконання завдань поточного контролю:
- оперативного письмового контролю,
- модульних завдань.
Здійснюється викладачем, що проводить семінари, на протязі семестру, в якому виконуються відповідні завдання.
ІІІ. Проведення цільових консультацій перед модулем та іспитом.
Консультація проводиться в активній формі з використанням методу прес-конференції. При наданні консультацій перед виконанням модуля до неї можуть залучатися студенти (за їх бажанням).
Консультації студентів з приводу виконання
індивідуальних завдань: а) при виборі теми реферату, міні-лекції та в процесі роботи над даними роботами; б) при складанні комплексного кросворду; в) при підготовці експертної оцінки та бібліографії; г) у процесі підготовці доповідей для участі в науковій студентській конференції по фінансовим питанням.
Консультації здійснюється викладачем, що проводить семінари, відповідно графіка консультацій. На першому семінарському занятті студенти отримують графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР) на поточний семестр.

310
10. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
Індивідуальна робота студентів денної і заочної форм навчання охоплює обов‟язкові завдання, зокрема, завдання на вибір студента та на вибір викладача. Індивідуальні завдання виконуються у наступних формах:
Завдання на вибір студента
10.1.
Підготовка і презентація міні-лекції
10.2.
Підготовка бібліографії
Завдання на вибір викладача
10.3. Підготовка і презентація реферату
10.4. Складання комплексного кросворду

10.1. Підготовка і презентація міні-лекції
Вибір теми міні-лекції, а також термінів її презентації узгоджується з викладачем, який проводить семінари. Міні- лекція – це доповідь протягом 8-10 хвилин. Вона складається з наступних структурних частин:
І. Постановка проблеми на основі опрацювання навчальний посібників, монографій, періодичних публікацій і законодавства.
ІІ. Аналіз фінансової проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання. Аналіз проблеми займає до 5 хвилин і включає: розкриття та оцінку поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч; визначення причин, наслідків; аргументація власної позиції.
ІІІ. Заключення. Заключення містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які
ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.
У міні-лекції не наводиться учбовий матеріал
(визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є предметом дискусії.
Письмове оформлення міні-лекції не обов‟язкове. Під час доповіді можна користуватися зібраними матеріалами.

311
Тематика міні-лекцій:
1. Мотивація споживача з точки зору психології .
2. Мотиваційна психологія споживача в рекламній практиці.
3. Установка - вирішальна умова ефективної мотивації споживача.
4. Психологія споживача.
5. Психологічні аспекти дослідження мотивації споживача.
6. Поняття мотивації. Класифікація потреб.
8. Зміст мотивацій споживача.
9. Сутність потреб. Закон зростання потреб.
10. Реклама її характеристика функції і види.
11. Класифікація поживачів у рекламній справі.
12. Споживач і реклама та їх взаємозв‟язок.
13. Мотиваційна психологія споживача.
14. Реклама як метод впливу на поведінку споживачів.
15. Інтернет- реклама, як реклама майбутнього.
16. Розвиток і сучасне значення Інтернет-реклами.
17. Економічні потреби суспільства, їх суть та класифікація.
18. Формування і розвиток суспільних потреб.
19. Виробництво і потреби суспільства – як споживача.
20. Економічні інтереси споживача.
21. Вплив маркетингової комунікації на поведінку споживачів.
22. Вплив товарної політики на поведінку споживачів.
23. Вплив збутової політики.
24. Вплив цінової політики.
25 Методики модифікації поведінки споживачів.
26.
Загальна характеристика методів дослідження поведінки споживачів.
27. Методики, які застосовуються при проведенні якісних досліджень.
28. Аналіз ринкових можливостей підприємства.
29.
Сегментування споживачів, ознаки сегментування.
30.
Сегментація ринку і позиціювання товару

312
10.2. Підготовка бібліографії
Студент може самостійно вибрати питання з визначеної проблематики, або запропонувати проблему, яка його цікавить. У такому випадку вибрана проблема повинна бути узгоджена з викладачем, який проводить семінарські заняття.
У бібліографії дається аналіз літературних джерел
(монографії, навчальний посібники, навчальні посібники тощо) за заданою проблематикою. Літературні джерела студент підбирає самостійно. Необхідно звернути увагу на висвітлення теоретичних аспектів даної проблематики. У бібліографії треба зазначити підходи до визначення понять, категорій, принципів, ознак, рис, складових частин тощо у різних авторів.
Бібліографія повинна бути набрана на комп‟ютері.
Загальний обсяг - не більше 6 сторінок. Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля по 25 мм з кожного боку. Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку або посередині сторінки зверху чи знизу. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.
Проблематика для підготовки бібліографії:
1. Поведінка покупців на споживчому ринку.
2. Процес прийняття рішень про покупку товару споживачем та організацією-споживачем.
3. Ринкові можливості підприємства та їх аналіз.
4. Сегментація ринку.
5. Позиціювання товару на ринку.
6. Кон‟юктура ринку та її сутність.
7. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку.
8. Процес прийняття рішень про покупку товару споживачем.
9. Моделювання купівельної поведінки організації- споживача.

313 10. Процес прийняття рішення про закупівлю товару організацією-споживачем.
11. Аналіз ринкових можливостей підприємства.
12. Сегментація ринку і позиціювання товару.
13. Критерії розмежування ринку.
14. Ринок засобів виробництва та структура поділу.
16. Фінансовий ринок та його поділ.
17. Ринок капіталів та його складові.
18. Кредитний ринок його суть та суб‟єкти.
19. Ринок цінних паперів, його види.
20. Валютний ринок, основні валютні біржі.
21. Ринок праці та його функції.
22. Ринок інформації та його особливості.
23. Інфраструктура ринку та її види.
24. Гуртова торгівля та та її складові.
25. Особливості становлення ринкових відносин в Україні.
26. Сегментування споживачів, ознаки сегментування.
27. Психографічне сегментування та його сутність.
10.3. Підготовка і презентація реферату
Студент може самостійно вибрати тему з визначеної проблематики, або запропонувати свою тему. У такому випадку вибрана тема повинна бути узгоджена з викладачем, який проводить семінарські заняття.
Літературні джерела студент підбирає самостійно.
Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, нормативних документів з обов‟язковим посиланням на джерело. Для підготовки реферату рекомендується використовувати каталог періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів.
Зміст роботи потрібно викладати стисло, лаконічно, не допускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.
Текст реферату має бути набраний на комп‟ютері.
Загальний обсяг - не менше 10 сторінок. Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша та

314 розміщувати таким чином, щоб залишалися поля по 25 мм з кожного боку. Номери сторінок проставляються у нижньому правому кутку. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. В кінці реферату оформляють список використаної літератури.
Презентація реферату проходить на семінарському занятті, де розглядається дана. Доповідь по темі реферату не повинна перевищувати 7 - 10 хвилин.
Презентація реферату є основою для проведення дискусії.
Критеріями оцінки реферату є повнота висвітлення питання, зрозумілість, наявність власної думки.
Тематика рефератів:
1.Мотивація споживача з точки зору психології .
2.Мотиваційна психологія споживача.
3.Мотиваційна психологія споживача в рекламній практиці.
4.Установка, як умова ефективної мотивації споживача.
5.Психологія споживача.
6.Психологічні аспекти дослідження мотивації споживача.
7.Поняття мотивації та класифікація потреб з погляду різних вчених.
8.Зміст мотивацій споживача.
9.Сутність потреб. Закон зростання потреб.
10.
Реклама її характеристика функції і види.
11.
Класифікація поживачів у рекламній справі.
12.
Споживач і реклама та їх взаємозв‟язок.
13.
Мотиваційна психологія споживача в рекламі.
14.
Реклама як метод впливу на поведінку споживачів.
15.
Інтернет-реклама - реклама майбутнього.
16.
Розвиток і сучасне значення Інтернет-реклами.
17.
Економічні потреби суспільства, їх суть, класифікація.
18.
Формування і розвиток суспільних потреб.
19.
Виробництво і потреби суспільства – як споживача.
20.
Економічні інтереси споживача.

315 21.
Передумови розвитку захисту прав споживачів в
Україні: історичний та соціально-правовий аспекти.
22.
Права споживача їх захист в Україні.
23.
Поведінка покупців на споживчому ринку.
24.
Процес прийняття рішень про покупку товару споживачем та організацією-споживачем.
25.
Ринкові можливості підприємства та їх аналіз.
26.
Сегментація ринку.
27.
Позиціювання товару на ринку.
28.
Кон‟юктура ринку та її сутність.
29.
Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку.
30.
Процес прийняття рішень про покупку товару споживачем.
31.
Моделювання купівельної поведінки організації- споживача.
32.
Етапи прийняття рішення про закупівлю товару організацією-споживачем.
33.
Аналіз ринкових можливостей підприємства.
34.
Сегментація ринку і позиціювання товару.
35.
Критерії розмежування ринку.
36.
Ринок засобів виробництва та структура поділу.
37.
Фінансовий ринок та його поділ.
38.
Ринок капіталів та його складові.
39.
Кредитний ринок його суть та суб‟єкти.
40.
Ринок цінних паперів, його види.
41.
Валютний ринок, основні валютні біржі.
42.
Ринок праці та його функції.
43.
Ринок інформації та його особливості.
44.
Інфраструктура ринку та її види.
45.
Елементи інфраструктури ринку, біржі.
46.
Товарна біржа її риси та функції.
47.
Фондова біржа та її функції.
48.
Валютна біржа та її характеристика.
49.
Біржа праці та її завдання.

316
11. ПОШУКОВО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА
Науково-пошукова робота студентів охоплює завдання на вибір студента. Науково-пошукова робота може відбуватися у наступних формах:
11.1
Підготовка і презентація експертної оцінки
11.2.
Підготовка бібліографії
11.3.
Підготовка і презентація реферату
11.4.
Підготовка і презентація міні-лекції
11.5.
Участь у грі „„Мозкова атака‟‟ (НВЗ)
11.6.
Участь у дискусії щодо проблемних питань семінарських занять, за результатами презентації рефератів, міні-лекцій та експертних оцінок
11.7.
Участь у навчально-діловій грі „„Прийняття групових рішень‟‟
11.8
Участь у навчально-рольовій грі
„„Послідовність дій при вирішенні проблем‟‟
11.9.
Участь у науковій студентській конференції з економічних питань
Детальна інформація за пунктами 11.1. - 11.4. зазначена вище у п.10. „„Виконання індивідуальних завдань‟‟.
11.5. Участь у грі „„Мозкова атака‟‟ (НВЗ)
Об´єктом імітаційного моделювання в грі „„Мозкова атака‟‟ є процес проведення мозкової атаки для вирішення певної проблеми. За своєю мстою гра є універсальною:
- дослідницькою (дозволяє вирішувати нові проблеми);
- навчальною (покликана навчати керівників і фахівців ефективним методам роботи);
- розвиваючою (формує продуктивний стиль мислення на основі ефективнішого самоврядування).

317
Під час проведення мозкової атаки збігаються інтереси різних груп. Керівник прагне створити всі умови для продуктивного розв´язання проблеми.
Експерти - учасники мозкової атаки, прагнуть висунути
ідеї - „„ключі‟‟ для вирішення проблеми. Виникає змагання експертів. Часто вони свідомо або несвідомо намагаються
„„притінити‟‟ інші ідеї, а відтак дезорганізувати гру. Тому головне завдання керівника заняття полягає в тому, щоб підтримувати перебіг гри відповідно до певних правил.
Правила гри:
1. на етапі генерації абсолютно заборонена критика
ідей в будь-якій формі (у тому числі іронією або навіть цілковитим мовчанням);
2. заохочуються оригінальні, навіть фантастичні ідеї, а також комбінації й узагальнення ідей;
3. всі вислови фіксуються й узагальнюються (нема персонального авторства);
4. всі учасники мозкової атаки адміністративно або юридично незалежні один від одного;
5. синтез, критика й оцінка ідей проводяться спеціальною групою в конструктивній формі;
6. на поставлені запитання мають бути короткі (без обгрунтування) відповіді.
Імітаційна модель процесу мозкової атаки і блок-схема гри.
У справжній грі застосовується наступна імітаційна модель процесу мозкової атаки: а) постановка і вибір проблеми; б) генерування ідей; в) синтез ідей; г) критика ідей; д) генерування і конструктивне опрацювання ідей.
Блок-схема гри „„Мозкова атака‟‟:
Етап 1. Постановчий.
1.1. Введення у гру.
1.2. Мобілізація групи.

318 1.3. Постановка проблеми.
1.4. Формування ігрових груп j розподіл ролей.
Етап 2. Генераційний.
2.1. Генерування-розвідка.
2.2. Каскадна генерування ідей.
Етап 3. Синтезуючий.
3.1. Синтез ідей.
3.2. Прогноз ідей.
Етап 4. Критикуючий.
4.1. Критика ідей.
4.2. Підготовка варіантів рішення.
Етап 5. Завершальний.
5.1. Прийняття рішення.
5.2. Конструктивне опрацювання.
5.3. Аналіз гри.
5.4. Мобілізація учасників гри
Перед початком гри, що потребує високого
інтелектуального напруження, керівник мусить створити достатньо комфортні зовнішні умови, мобілізувати учасників мозкової атаки.
Перш за все необхідно створити комфортніші умови для проведення гри: провітрити приміщення, зробити достатнім освітлення, обладнати аудиторію необхідними технічними засобами, встановити відповідний світловий музичний фон. Зручно розставити стільці, крісла, створити оптимальну дистанцію між керівником і групами. Якщо дозволяють можливості, поставити прохолодні напої.
На початковому етапі необхідно створити добрий емоційний фон за допомогою різних прийомів:
- розповісти жарт, анекдот;
- провести комплекс вправ розумової праці (5 8 хв);
Доцільно також провести інтелектуальну „„гімнастику‟‟
(5 7 хв). Для цього учасникам групи пропонується вирішити декілька квазі-задач (лат. quasi - нібито, ніби, уявний, несправжній), які не потребують спеціальних

319 знань та мають ігровий характер. У процесі розв´язання квазі-задач збуджується уява, знімаються інтелектуальні
„„затиски‟‟.
На заключному етапі мобілізації керівник повинен переконатися в достатньому емоційному контакті з групою
і розпочати постановку проблеми.
Постановка проблеми.
На цьому етапі провідна роль відводиться, як і раніше, керівнику мозкової атаки. Спочатку він пропонує учасникам гри вибрати з декількох можливих одну проблему. Бажано, щоб вона була актуальною з широким міжгалузевим характером і добре відомою керівнику.
Після процедури вибору проблеми керівник власне і ставить проблему. У постановку проблеми входить декілька елементів.
1. Аналіз ситуації. а) всебічне осмислення труднощів, якості, термінів та
інших особливостей того, що потрібно зробити; б) оцінка можливостей виконання необхідного завдання; в) визначення вірогідних результатів виконання завдань, очікуваних плюсів і мінусів.
2. Визначення ступеня напруженості проблемної ситуації. а) чіткий опис суперечності між засобами і метою; б) кількісна оцінка величини розбіжності між засобами і метою.
Побудова проблеми. а) виділення і чіткий опис головної (центральної) ланки в проблемі; б) визначення кола питань, аналіз яких необхідний для вирішення основного питання; в) знаходження змістовних і тимчасових зв´язків та підпорядкованості всього комплексу питань, що становлять проблему.

320 4. Кваліфікація проблеми, тобто приналежність її до певного типу. а) за функціональним критерієм - аналітична або конструктивна; б) за значенням - стратегічна (ключова) або тактична; в) за джерелом - наслідок помилок людей або самого розвитку системи; г) за ступенем розв´язання - та, яку можливо вирішити
(власними силами або з допомогою із зовні) і та, яку неможливо вирішити, тобто має два різновиди (неможлива для вирішення власними силами і неможлива для вирішення наданому етапі розвитку системи навіть з допомогою ззовні); д) за структурою - складно побудована проблема
(ієрархічно, багаторівнево і багатопланово) або структурно проста;
є) за періодичністю - регулярна (постійно виникає за певних умов) або епізодична, випадкова; ж) за ступенем проблемності - науково-практична (має високий ступінь невизначеності, а тому потребує залучення фахівців-учених) і практична (з малою невизначеністю, а тому може бути вирішена власними силами фахівців- практиків і господарських керівників).
В результаті проведення такої роботи в учасників мозкової атаки створюється уявлення про проблему і назрівають шляхи її вирішення.
Вимоги до ігрових груп, розподілу ролей
і функцій учасників гри.
Найважливіша роль в мозковій атаці - роль ведучого. Як правило, ним є керівник заняття, тому що його головне завдання - забезпечення проведення всіх етапів гри.
Ведучий повинен поєднувати в собі організатора і творця.
Разом з високою власною творчою активністю він має доброзичливо ставитися до чужих ідей, мати високий рівень компетенції й авторитет у групі.

321
Ведучий керує перебігом гри, а саме: навчає учасників правил мозкової атаки; формує проблему; створює групу управління; забезпечує діяльність ігрових груп; дає висновок щодо ключових ідей; підбиває підсумки гри.
Підбір ігрових груп є дуже складною процедурою через недостатню
інформацію про психологічний „„портрет‟‟ кожного учасника мозкової атаки і дефіциту часу па його вивчення.
Всі учасники гри розділяються на три основні групи: управління, генераторів, аналітиків, які вирішують при цьому якісно різні задачі.
Перша ігрова група - група управління - безпосередньо підкоряється керівнику-ведучому і виконує наступні функції:
- організовує умови проведення мозкової атаки;
- здійснює підбір групи генераторів і аналітиків;
- відповідає за необхідні технічні процедури і засоби
(дошка, крейда, магнітофон і т. д.);
- підбиває підсумки і бере участь в аналізі гри.
До групи управління входять керівник, його заступники, психологи, секретар - всього до 5-7 чоловік.
Друга ігрова група - група генераторів ідей. Генератори повинні висувати більше нових, оригінальних ідей, використовувати незвичайні аналогії. Вони мають бути оптимістичними з розвиненим художнім мисленням. У групу має входить не менш ніж 6 чоловік. Верхня межа – 30-
40 осіб, і всіх керівник має добре бачити.
Усередині групи генераторів нема функціонального розподілу. Можливе надання кожному учаснику даної команди певного номера.
Третя ігрова група - група аналітиків. Вона може складатися з двох підгруп: синтетиків і критиків. Основні функції аналітиків - виявлення раціональних „„зерен‟‟ в запропонованих генераторами ідеях, їх аналіз і синтез,

322 прогнозування можливих наслідків, конструктивне опрацювання тощо.
Таким чином, головне в аналітиці - розвинене логічне мислення. В цій групі можуть перебувати 5-15 чоловік.
Технологія проведення гри „„Мозкова атака‟‟
Підбір груп генераторів і аналітиків.
Існують різні способи добору груп генераторів і аналітиків, які можна розподілити на три основні: а) такі, що не вимагають вивчення „„портрета‟‟ учасника
(випадкові); б) на основі самооцінки; в) на основі експертної оцінки (психологічного тестування).
Перший спосіб (наприклад, розділення групи на дві частини за алфавітною ознакою) простий, але не завжди ефективний, оскільки в групу генераторів можуть потрапити творчо неактивні люди, що гальмують етап генерації ідей.
Другий спосіб, засіюваний па виявленні прихованих бажань, також простий. Проте, якщо самооцінка у більшості учасників ділової гри неадекватна, ефективність даного способу наближена до першого.
Третій спосіб, заснований па даних психологічного тестування, більш трудомісткий, але значно об´єктивний.
Психологи групи управління можуть використовувати при цьому різні тести (проектні, аналіз рішення учбових квазі-задач і тощо).
Потім формується список груп і зрештою керівник розміщує групи генераторів і аналітиків та береться за етап генерації ідей.
Проведення етапу генерації ідей
Даний етап готує група управління. Учасники групи генерації розташовуються неподалік керівника за столом так, щоб бачити один одного. Вмикається магнітофон,

323 заступник ведучого виходить до дошки, аби записувати в протокол ідеї (в окремих випадках ці ідеї може записати представник групи аналітиків). Уточнюється проблема, керівник проводить додатковий інструктаж, і мозкова атака починається.
Спочатку проводиться генерування-розвідка. Керівник психологічно підтримує перті ідеї, контролює дотримання правил. При цьому відбувається первинне накопичення найбільш очевидних ідей.
На етапі каскадної генерації
керівник може переформулювати проблему, розчленувати її на декілька підпроблем. При цьому, як правило, з´являється ніби
„„друге дихання‟‟, несподівані оригінальні ідеї.
Тривалість етапу генерації - не менше 15-20 хвилин.
Якщо він не „„видихається‟‟, можливий перехід до контрадикції - учасники продовжують висувати ідеї, але па вислови з приводу проблеми накладається одне обмеження: ту саму задачу треба вирішити, не вдаючись до пропозицій, які були вже виказані.
Схвалюються, підтримуються ідеї, протилежні тим, що були раніше висунуті.
На закінчення керівник дякує всім гравцям команди генераторів.
Проведення етапів синтезу і критики ідей
Починає працювати команда аналітиків. На етапі синтезу підгрупа „„системників‟‟ (синтетиків) класифікує, оцінює й узагальнює виказані
ідеї, відзначає найперспективнішу, яка відповідає вимогам повноти виконання умов задачі. Потім вона прогнозує можливості практичної реалізації висловлених ідей, впровадження
інновацій.
Після закінчення роботи підгрупи синтетиків підключається підгрупа критиків. її мета: „„розгромити‟‟ з різних позицій запропоновані ідеї, при цьому слід

324 пам´ятати правило конструктивної критики ідей, а не осіб, що їх генерували.
Алгоритм аналізу висунутих ідей і розподіл їх за позиціями 1-3 можна описати таким чином:
1. Ідея чітка - Ні → 2 (для подальшого аналізу);
2. Містить новизну - Ні → 3 (відома ідея);
3. Ідея чітка - Так → 1 (нова ідея, що потенційно реалізується)
Керівник контролює дані стану, здійснює взаємодію між експертами, обмежує час експертизи (до 30-40 хв).
Проведення завершального етапу.
На завершальному етапі мозкової атаки знов працює група управління. На основі експертизи ідей і їх узагальнення керівник (спільно із заступниками) ухвалює рішення про найважливіші, ключові ідеї й ухвалює остаточне рішення.
При цьому за необхідності здійснюється ескізне конструктивне опрацювання варіанта рішення, надається оцінка його ефективності.
І нарешті проводиться аналіз гри, оцінюються дії команд та окремих учасників гри. При цьому можуть бути використані наступні критерії: якість виконання ролі, дотримання правил гри і функцій, стиль поведінки, дотримання регламенту тощо. Тривалість етапу – 10-30 хв.
Наприкінці гри керівник може якимось чином заохочувати кращих гравців.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал