Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка14/18
Дата конвертації26.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
II. Практична частина
1. Вирішення тестових завдань в письмовій формі
ІНДИВІДУАЛЬНО:
1.

Влив комплексу маркетингу включає в себе:
а) маркетингову, цінову, збутову, комунікаційну політику; б) референтні групи, сім‟я, культура, субкультура; в) зміни в макро- та мікро середовищі; г) всі відповіді вірні.
2.

До соціокультурних факторів відносяться: а) референтні групи, сім‟я, культура, субкультура; б) мотивація, засвоєння, переконання, ставлення; в) вік, стать, сімейний статус.
3.

Мотиви бувають:
а) раціональні та емоційні; б) збутові та логістичні; в) першочергові і другорядні.
4.

Референтні групи це:
а) групи людей, опосередковано впливають на поведінку споживача; б) людина, яка безпосередньо впливає на поведінку споживача;

265 в) підприємства, які опосередковано впливають на поведінку споживача.
5.

Ринок організацій-споживачів це:
а) фізичні особи, які закуповують товари для їх подальшого використання; б) сукупність юридичних осіб, які закуповують товари для
їх подальшого використання у процесі виробництва, здачі в оренду, перерозподілу чи перепродажу. в) сукупність юридичних осіб та фізичних , які закуповують товари для їх подальшої, здачі в оренду, перерозподілу чи перепродажу; г) всі відповіді вірні.
6.

Важливою ознакою ринку є:
а) прибутковість; б) місткість; в) максимізація прибутку.
7.

Метод ланцюгових підстановок найчастіше використовують
за умов:
а) виходу фірми на споживчий ринок із новим товаром; б) виникнення потреби у відокремленні усіх потенціальних споживачів товару на кожному з ринків та підсумувати можливі обсяги збуту; в) виникнення потреби в обрахунку як тенденцій минулих років у збуті товарів, так і перспективах на майбутні періоди.
8.

Кон‟юнктура ринку – це:
а) економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становища основних фірм-конкурентів тощо; б) економічна ситуація, що склалася на ринку відносно становища основних фірм- виробників продукції.
9.

Сегментацію ринку товарів промислового призначення можна
проводити за наступними факторами:
а) за географічним принципом;

266 б) за галузевим принципом; в) за функціональним призначенням продукції; г) за вагомістю споживачів; д) за формою власності; е) всі відповіді вірні.
10.

Позиціювання товару це:
а) забезпечення товарові чітко відокремленого від інших товарів місця на ринку й у свідомості цільових споживачі; б) узгоджене місце товару на ринку; в) шляхи розповсюдження товару на ринки збуту.
11.

Здебільшого товари поділяють на групи за такими
критеріями: а) сфера використання; б) тривалість використання; в) матеріальність. г) всі варіанти вірні.
12.

Ідеальним називається товар, який на ринку задовольняє
потреби споживачів на:
а) 100 %; б) 99%; в) 101,1%; г) немає правильної відповіді.
13.

Товари широкого вжитку це:
а) товари, призначені для власного споживання, а не для подальшої переробки; б) товари, які людина купує під впливом якогось імпульсу, незаплановано; в) товари, які потрібні разово в якийсь певний момент, і у майбутньому не будуть мати застосування.
14.

Товари імпульсивної купівлі це:
а) ті, на придбання яких покупець певний час збирав гроші, обирав фірму-виробника, марку та модифікацію товару; б) здебільшого новинки, попит на які ще не сформувався;

267 в) товари, які потрібні разово в якийсь певний момент, і у майбутньому не будуть мати застосування.
15.

Товари для екстрених випадків це:
а) товари, які потрібні разово в якийсь певний момент; б) ті, на придбання яких покупець певний час збирав гроші, обирав фірму-виробника, марку та модифікацію товару; в) такий товар, на який споживач не лише збирає певну суму грошей, а й попередньо вирішує, товар якої марки і якої фірми йому потрібний.
16.

Товари попереднього вибору це:
а) товари, призначені для власного споживання, а не для подальшої переробки; б) товари, на придбання яких покупець певний час збирав гроші, обирав фірму-виробника, марку та модифікацію товару; в) товари, які людина купує під впливом якогось імпульсу, незаплановано; г) товари, які потрібні разово в якийсь певний момент, і у майбутньому не будуть мати застосування.
17.

Товари особливого попиту це:
а) такий товар, на який споживач не лише збирає певну суму грошей, а й попередньо вирішує, товар якої марки і якої фірми йому потрібний;
б) товари, які людина купує під впливом імпульсу, незаплановано; в) товари, які потрібні разово в якийсь певний момент.
18.

Товари пасивного попиту це:
а) це здебільшого новинки, попит на які ще не сформувався; б) товари, які закуповують юридичні особи з метою налагодження процесу виробництва; в) товари, які людина купує під впливом імпульсу та незаплановано.

268
19.

Товари промислового призначення це:
а) товари, призначені для власного споживання, а не для подальшої переробки;
б) товари, які закуповують юридичні особи з метою налагодження процесу виробництва; в) товари, які потрібні разово в якийсь певний момент.
20.

За тривалістю використання товари поділяються на:
а) товари тривалого і короткочасного користування; б) короткострокового довгострокового періоду; в) ті, що швидко псуються і ті, що не швидко псуються.
21.

Споживчі послуги це:
а) послуги, які надаються юридичним особам; б) п ослуги, які надаються фізичним особам; в) послуги, які надаються споживачам.
22.

Особисті послуги це:
а) безпосереднє спілкування між людьми при наданні послуг; б) взагалі спілкування між людьми. в) просте надання послуг.
23.

Автором концепції ЖЦТ є:
а) Жан-Жак Руссо; б) Теодор Левіт; в) Зігмунд Фрейд.
24.

Зміни життєвого циклу товару знаходять своє відображення
у:
а) моді; б) стилі, в) фетиші.
25.

Мода це:
а) найпопулярніший стиль у певний час або в певній сфері діяльності; б) основна своєрідна форма вираження, що виникає в певній сфері людської діяльності; в) стиль, що швидко завойовує визнання (увагу), сприймається з великим ентузіазмом, швидко досягає піку

269 популярності й занепадає.
26.

Стиль це:
а) основна своєрідна форма вираження, що виникає в певній сфері людської діяльності; б) часті вияви моди, що швидко завойовують визнання
(увагу), сприймаються з великим ентузіазмом, швидко досягають піку популярності й занепадають; в) найпопулярніший стиль у певний час або в певній сфері діяльності.
27.

Фетиш це:
а) часті вияви моди, що швидко завойовують визнання
(увагу), сприймаються з великим ентузіазмом, швидко досягають піку популярності й занепадають; б) основна своєрідна форма вираження, що виникає в певній сфері людської діяльності; в) найпопулярніший стиль у певний час або в певній сфері діяльності.
28.

Товар за задумом:
а) відображає ту потребу, яку товар задовольняє, ту вигоду, що її отримає споживач при його використанні; б) товар, який сприймається як реально створений виріб, із конкретними властивостями й характеристиками; в) використовується для надання додаткових послуг і вигод.
29.

Товар у реальному виконанні: а) товар який сприймається як реально створений виріб, із конкретними властивостями й характеристиками. б) відображає ту потребу, яку товар задовольняє, ту вигоду, що її отримає споживач при його використанні; в) використовується для надання додаткових послуг і вигод.
30.

Товар із підкріпленням: а) використовується для надання додаткових послуг і вигод; б) товар який сприймається як реально створений виріб, із конкретними властивостями й характеристиками; в) відображає ту потребу, яку товар задовольняє, ту вигоду, що її отримає споживач при його використанні.

270
31.

Товарний асортимент – це:
а) сукупність асортиментних груп товарів, які запропоновані на ринку підприємством; б) сукупність товарів, що пропонуються покупцям конкретним продавцем; в) різні види товарів.
32.

Товарна номенклатура – це:
а) сукупність товарів, о пропонуються покупцям конкретним продавцем; б) набір товарних марок; в) сукупність асортиментних груп товарів, які запропоновані на ринку.
33.

Вид товару – це:
а) товар визначеного призначення; б) товари одного призначення, але різних функціональних властивостей, якості, ціни; в) різновид (марка) товару.
34.

Асортиментна група – це:
а) товари одного призначення, але різних функціональних властивостей; б) різновид (марка) товару. в) товар визначеного призначення.
35.

Асортиментна позиція – це:
а) різновид (марка) товару; б) товари одного призначення, але різних функціональних властивостей; в) товар визначеного призначення.
2. ДОПОВНІТЬ ЗА ЗМІСТОМ
1.

Характеристику товарного асортименту складають такі
показники: а) широта асортименту; б) глибина асортименту; в) ……………………….; г) ………………………..

271
2.

На формування асортиментної політики впливають:
а) темпи НТП;
б) зміни у структурі ринкового попиту; в) фінансові можливості підприємства; г) ………………………; д) ……………………….
3.

Споживчі послуги - це послуги …………………………………
4.

Існує 5 етапів життєвого циклу товару:
а) розробка товару; б) впровадження; в) зростання; г) ……………………….; д) …………………………
5.

Мода проходить такі стадії:
а) спочатку новинкою цікавляться окремі споживачі; б) потім її купують інші цінителі моди; в) виробники випускають дрібні партії товару; г)……………………… ; д) ……………………….
6.

Товари, які мають матеріальну основу класифікують за:
а) призначенням; б) ступенем тривалості: в) ………………………..; г) …………………………
7.

Товари промислового призначення класифікуються за
такими ознаками: а) матеріали і деталі;
б) капітальне майно;
в)………………………….
8.

Принципи формування асортименту:
а) функціональний; б) мотивувальний; в) …………………………; г) ………………………….
9.

До структури товарного асортименту належать:

272 а) вид товару (товарна номенклатура); б) асортиментна група; в) …………………………
10.

Показники якості товару визначаються наступними
параметрами:
а) функціональними - це використання основної функції, універсальність та виконання допоміжних функцій; б) надійність товару – властивість товару виконувати задані функції, зберігає значення експлуатаційних показників у межах визначеного часу; в) ………………………; г)………………………; д) ………………………
11.

Розрізняють сертифікацію:
а) обов‟язкову; б) ………………………..
12.

Існує чотири складових товарної марки: а) фірмове ім‟я; б) фірмовий знак; в) ………………………; г) ……………………….
13.

До товарів промислового призначення належать:
а) основні - що використовуються безпосередньо у виробництві продукції; б) допоміжні - що безпосередньо не використовуються у виробництві; в) ………………………
14.

Зміни життєвого циклу товару знаходять своє
відображення у:
а) моді; б) стилі; в) ………………………
15.

Реклама у процесі поділяється на дві основні групи:
а) рекламні оголошення; б) ………………………

273
16.

Основними вимогами зовнішньої реклами є такі: а) зовнішня реклама повинна часто впадати у вічі; б) вона має привертати увагу; в) вона повинна бути лаконічною; г) ……………………….; д)………………………..
17. До раціональних мотивів належать:
а) мотив економії; б) мотив якості товару; в) ………………………..
18. До емоційних мотивів належать:
а) мотив радості, фантазії, чуттєвості; б) мотив переваги над іншими; в) …………………………..
19. Процес прийняття споживачем рішення про покупку
складається з: а) усвідомлення потреби б) пошук інформації; в)…………………………; г) …………………………; д) …………………………
20. Існує 4 види ринку організацій споживачів:
а) виробничі підприємства; б) підприємства-посередники; в) …………………………; г) ……………………….....
21. Процес прийняття рішення про придбання товару
організацією-споживачем:
а) усвідомлення організацією потреби; б) оцінювання характеристик товару; в) пошук постачальників; г) ...……………………….; д) ………………………….
22.Вибираючи стратегію охоплення ринку, слід враховувати
такі фактори:

274 а) наявність ресурсів; б) ступінь однорідності продукції. в) етап життєвого циклу товару; г) ………………………….; д) ………………………….
23. Розрізняють такі типи ринкових структур:
а) монополія; б) олігополія; в) …………………………; г) ………………………….
36.

Метод ланцюгових підстановок використовують за умов:
а) виникнення потреби у відокремленні усіх потенціальних споживачів товару на кожному з ринків та підсумувати можливі обсяги збуту; б)…………………………...; в)……………………………
37.

Зміни життєвого циклу товару знаходять своє відображення
у:
а) моді; б) стилі, в) …………………………..
38. Дослідження поведінки споживачів провоять для визначення
………………………………………………………………..……...

3. ЧИ ВІРНО СТВЕРДЖУВАТИ?
1. Товар - засіб задоволення певної потреби, який пропонується
на ринку з метою привернення уваги, придбання, використання.
а) вірно; б) невірно.
2. Зміни життєвого циклу товару знаходять своє відображення у
моді,
стилі, фетиші.
а) вірно; б) невірно.
3. Споживчі послуги - послуги, які надаються споживачам.

275 а) вірно; б) невірно.
4. Особисті послуги - безпосереднє спілкування між людьми при
наданні послуг. а) вірно; б) невірно.
5. Життєвим циклом товару – називають концепцію, що
характеризує
збут
продукту,
прибуток,
споживачів,
конкурентів і стратегію маркетингу з моменту впровадження
товару на ринок до його вилучення з продажу.
а) вірно; б) невірно.
6. Мода - це найпопулярніший стиль у певний час або в певній
сфері діяльності.
а) вірно; б) невірно.
7. Стиль - основна своєрідна форма вираження, що виникає в
певній сфері людської діяльності.
а) вірно; б) невірно.
8. Фетиш - часті вияви моди, що швидко завойовують визнання,
сприймаються з великим ентузіазмом, швидко досягають піку
популярності й занепадають.
а) вірно; б) невірно.
9. Автором концепції ЖЦТ є Жан-Жак Руссо.
а) вірно; б) невірно.
10. Товарний асортимент – це сукупність асортиментних груп
товарів, які запропоновані на ринку підприємством.
а) вірно; б) невірно.
11. Товарна номенклатура – це сукупність товарів, що
пропонуються покупцям конкретним продавцем.
а) вірно;

276 б) невірно.
12.Вид товару – це товар визначеного призначення.
а) вірно; б) невірно.
13. Асортиментна група – це товари одного призначення, але
різних функціональних властивостей, якості, ціни.
а) вірно; б) невірно.
14. Асортиментна позиція – це різновид (марка) товару.
а) вірно; б) невірно.
15. Кон‟юнктура ринку – це економічна ситуація, що склалася на
ринку відносно попиту, пропозиції тощо.
а) вірно; б) невірно.
НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ НА ТЕМИ:
1.

Сутність товару та його класифікація.
2.

Дослідження життєвого циклу товару.
3.

Процесс розроблення нових товарів.
4.

Товарна політика та товарний ринок.
5.

Асортиментна політика товару.
6.

Якість і конкурентоспроможність товару.
7.

Товарні знаки й упаковка та їх функції.
8.

Поведінка покупців на споживчому ринку.
9.

Процес прийняття рішень про покупку товару споживачем
та організацією-споживачем.
10.

Концепція життєвого циклу товару Жан-Жака Руссо.
11.

Ринкові можливості підприємства та їх аналіз.
12.

Сегментація ринку.
13.

Позиціювання товару на ринку.
14.

Кон‟юктура ринку та її сутність.
15.

Стиль як своєрідна форма вираження у сфері людської
діяльності.


277
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4.
ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА. МЕТА ОБМЕЖЕННЯ
ТА СПОЖИВЧИЙ ВИБІР. МАРКЕТИНГОВІ
ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

Теоретичний курс:
1.Теорія поведінки споживача.
2. Мета, обмеження та споживчий вибір.
3. Мета споживача. Кардиналістська модель. Оптимізація
вибору на основі кардиналістської теорії.
4. Мета споживача. Ординалістська модель. Оптимізація
вибору споживача на основі ординалістського підходу.
5. Вплив маркетингової комунікації на поведінку споживачів.
6. Вплив товарної політики на поведінку споживачів.
7. Вплив збутової політики.
8. Вплив цінової політики.
9. Методики модифікації поведінки споживачів.
10. Загальна характеристика методів дослідження поведінки
споживачів.
11. Вимірювання пізнавальної реакції споживачів.
12. Вимірювання емоційної реакції споживачів.
13. Вимірювання поведінкової реакції споживачів.
14. Методи проведення якісних досліджень.
15. Методики, які застосовуються при проведенні якісних
досліджень.

Практичний курс:
1. Вирішення тестів.
2. Написання карткових завдань.
Завдання для самостійної роботи:
1. Теоретична частина:
1.Основа формування ринкового попиту.
2.Елементи моделі поведінки споживача.

278 3.Охарактеризуйте кожен елемент моделі поведінки споживача.
4.Визначення мети споживача.
5. Дайте визначення поняття ”обмеження споживача”.
6.Суть вибору споживача.
7.Дайте визначення корисності.
8. Мета споживача.
Кардиналістська модель
її характеристика та суть.
9. У чому споживач оцінює споживчу властивість товару?
10.
Мета споживача. Ординалістська модель.
11.
Оптимізація вибору споживача на основі ординалістського підходу.
12.
Суть ефективної маркетингової програми.
13.
Комунікативна, товарна, цінова та збутова політика підприємства.
14.
Шляхи підприємства для досягнення бажаного впливу на поведінку споживача.
15.
Методи здійснення безпосереднього впливу на поведінку споживачів.
16.
Суть концепції
інтегрованих маркетингових комунікацій.
17.
Використання маркетингових комунікацій для покращення споживацької поведінки.
18.
Фактори, що визначають силу впливу на поведінку споживачів.
19.
Чинники від яких залежить дієвість впливу різних видів комунікації на поведінку споживачів.
20.
Чинники, впливу щодо застосування підприємством рекламних заходів.
21.
Особливості застосування рекламних заходів.
22.
Риси споживача, які необхідно враховувати при розробці комунікаційної стратегії.
23.
Етапи налагодження комунікаційного впливу підприємства на поведінку споживачів.

279 24.
Фактори, за допомогою яких вимірюється пізнавальна реакція споживачів.
25.
Аналіз популярності марки, як найпростіший рівень пізнавальної реакції споживача.
26.
Перерахуйте та охарактеризуйте типи відомості торгівельної марки.
27.
Ціль використання інформація, отриманої в ході аналізу популярності торгової марки.
28.
Ціль використання показників згадуваності реклами.
29.
Ціль використання показників аналізу сприйманої подібності.
30.
Основні характеристики якісних досліджень.
31.
Основні цілі проведення якісних досліджень.
32.
Основні характеристики якісних досліджень.
33.
Мета проведення якісних досліджень.
34.
Етапи проведення якісного дослідження мотивації.
35.
Фокус-група, як засіб проведення якісного дослідження мотивації.
36.
Інтерпретаційні дослідження, як засіб проведення якісного дослідження мотивації.
37.
Основні напрямки застосування методу ”фокус-груп”.
38.
Суть та принципи якісних досліджень.
39.
Методики, які застосовуються при проведенні якісних досліджень.
40.
Проективні методики та їх групи.
41.
Суть процесу Ранжування
42.
Суть процедури асоціативних методик.
43.
Суть методики конструювання.
44.
Показники, які використовують при експресивних методиках.
45.
Тестування та його види.
II. Практична частина
1. Вирішення тестових завдань в письмовій формі
ІНДИВІДУАЛЬНО:

280
1. Мета споживача полягає у: а) максимізації корисності; б) придбанні товарів; в) оптимізації споживчого кошика.
2. Бюджетне обмеження показує: а) які споживчі набори не можна придбати за певну суму грошей; б) які споживчі набори можна придбати за певну суму грошей; в) які споживчі набори взагалі не можна придбати, за будь- яку суму.
3. Товар Гіффена - це товар, котрий: а) займає значне місце в бюджеті малозабезпечених споживачів, попит на який при інших рівних умовах не змінюється у тому ж напрямі, що й ціна; б) не займає значне місце в бюджеті малозабезпечених споживачів, попит на який при інших рівних умовах не змінюється у тому ж напрямі, що й ціна.
4. Задоволення, яке отримує людина від споживання благ,
називається:
а) максимальною корисністю; б) корисністю; в) максимізацією корисності.
5. Набір товарів, який купує споживач, називається:
а) ринковий набір товарів; б) бюджетним обмеженням; в) ринковим споживчим кошиком.
6. Бюджетне обмеження споживача формують: а) дохід; б) ціни товарів і послуг; в) всі варіанти вірні.
7. За ординалістською версією оптимізація споживчого вибору
полягає у суміщенні:
а) споживчого кошика і бюджетного обмеження б) „моделі бажаного” та „моделі можливого”;

281 в) „додаткової корисності” і „максимальної корисності”.
8. Ефективною є така маркетингова програма, яка включає:
а) всі елементи маркетингового комплексу; б) спрямована на досягнення маркетингових цілей виробника під час надання покупцям споживчих цінностей. в) вірні а) і б);
9. Під час кампанії з просування товарів, робіт, послуг чи
торгових марок безпосередній вплив на поведінку споживачів
справляють:
а) за допомогою маркетингових комунікацій; б) за допомогою інформаційних технологій; в) за допомогою комплексу маркетингу.
10. Сучасна концепція інтегрованих маркетингових комунікацій
передбачає:
а) ретельно зважену та скоординовану роботу всіх каналів комунікації; б) формування переконливого уявлення про виробника та його продукт; в) всі варіанти вірні.
11. Фактори, що визначають силу впливу:
а) ступінь уваги аудиторії носія реклами; б) відповідність аудиторії носія реклами; в) загальна якість видання.
12. Дієвість впливу різних видів комунікації на поведінку
споживачів залежить від:
а) джерела рекламної інформації, особи, що її доносить; б) викладених в рекламі доводів; в) переконливості доводів.
13. При розробці комунікаційної стратегії необхідно
враховувати, крім характеристик самого продукту, і такі
характерні риси споживача:
а) мотивацію; б) рівень знань; в) ступінь подразнення, настрій;

282
14. Споживачі схильні розглядати товари як:
а) складний набір вигод, що задовольняє їхні потреби. б) кількість благ для власного задоволення; в) усі відповіді вірні.
15. Під час розробки товару в першу чергу повинні:
а) визначити основні потреби споживача, які задовольнятиме товар; б) розробити товар в реальному виконанні, в) знайти способи підкріплення товару.
16. Товарна марка надає споживачу:
а) інформацію про якість товару; б) інформацію про місце виготовлення товару; в) термін використання товару.
17. Елементами системи фірмового стилю є:
а) товарний знак; б) логотип; в) фірмовий блок.
18. Вироби фірмового стилю допомагають фірмі завоювати:
а) популярність, б) стимулювати збут; в) усі відповіді вірні.
19. Бренд допомагає підприємству:
а) реалізувати продукцію за вищою ціною і отримати більший прибуток, б) сприяє виявленню відданості покупців, в) полегшує переговори з дистриб‟юторами.
20. Важливим елементом розробки бренду є:
а) врахування емоцій, які товар має викликати в споживача; б) промоція товару; в) зацікавлення споживачів.
21. Коли ставлення покупців до марки стає більш сприятливим:
а) варто очікувати спаду обсягів продажу; б) варто очікувати зростання обсягів продажу; в) марка набиратиме популярності.
22. Маркетингові стратегії знижок і зарахувань передбачають:

283 а) знижки на окремі товари з метою залучення споживачів в надії, що вони придбають і інші товари; б) встановлення цін для особливих випадків; в) пропозиція виробників іноді купувати товар у дилерів, надаючи знижку в ціні за сплату готівкою.
23. Характерними особливостями кількісних досліджень є:
а) високий рівень стандартизації; б) легкість реалізації; в) аналіз шляхом формування послідовних запитань для уточнення.
24. Пізнавальна реакція споживачів вимірюється за допомогою
аналізу факторів:
а) популярності марки; б) здатності пригадати рекламу; в) сприйманої подібності.
25. Рівні реакції покупця можна класифікувати за такими
категоріями:
а) пізнавальна, емоційна поведінкова; б) когнітивна, афективна, поведінкова; в) пригадуваність, точність.
26. Основними характеристиками якісних досліджень є:
а) наявність висококваліфікованих інтерв‟юерів-аналітиків; б) пояснювальна спрямованість; в) використання широкого кола специфічних дослідницьких методів.
27. Основними цілями проведення якісних досліджень є:
а) опрацювання досліджуваних аспектів поведінки споживачів; б) отримання уявлення про приховані мотиви і базові потреби споживачів; в) вивчення мотивації споживчої поведінки;


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал