Навчальний посібник для студентів І курсу 1-2-го медичних факультетів ЗапоріжжяPdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.6 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5
Тема 6. Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій.
Звіт
У результаті підготовки до практичного заняття та вході вивчення теми слід повторити, з якими непрямими відмінками іменної частини мови вживається займенники, адже при цьому створюється певне коло смислових відношень і при зміні відмінкової форми змінюється характер смислового зв’язку, варто розглянути синонімію прийменникових конструкцій та звернути особливу увагу на переклад прийменникових конструкцій, оскільки це викликає найбільші труднощів офіційно-діловому мовленні вивчити реквізити такого офіційно-ділового документа, як звіт, навчитися його складати удосконалити навички редагування фахового тексту. Для полегшення запам’ятовування матеріалу пропонуємо вже традиційно систематизувати його в таблицю. Наприклад
з (із, зі, зо)
у(в)
Уживається з формою
родового
відмінка й означає напрям руху
з
приміщення;
-матеріал:
з
медичного скла
- стосунок до певної галузі науки
з
біології Уживається з формою
орудного
відмінка й означає
- інструмент або матеріал, за допомогою якого виконується певна дія з милом;
- наявність чогось у чомусь упаковка з
хімічними
речовинами Уживається з формою знахідного
відмінка й означає
- напрям дії зайти в
лабораторію;
- стан предмета
вступати
у
взаємодію
Уживається з формою
місцевого
відмінка й означає
- місце, де відбувається дія у
колбах;
- виокремлення предмета з ряду подібних
у
тих
випадках, коли…
Подібна таблиця допоможе визначитися з правильністю вживання окремих прийменникових конструкцій. Наприклад, як все ж таки правильно говорити в Україні чина Україні З огляду на вищеподану таблицю, можна зрозуміти, що правильною є фраза: в Україні (місце, де відбувається дія.
62
Слід пам’ятати проте, що прийменникові конструкції можуть утворювати синонімічні ряди з відповідними значеннєвими відношеннями
- для передачі просторових відношень використовують прийменники
біля, коло, поблизу, при, перед, проти, навпроти, поруч, обабіч тощо
(біля мене, перед тобою
- для передачі часових відношень використовують прийменники в(у).
на, під, перед, о(об), за, після, по (на той час, після експерименту
- для передачі причинових відношень використовують прийменники
від(од), через (від гарної роботи, через хворобу
- для вираження мети використовують прийменники для, на, заради
(задля), до, в(у), про (послати за лікарем, на закріплення знань. Особливу увагу при вивченні теми слід приділити перекладу прийменникових конструкцій з російської мови на українську, оскільки типовим порушенням норм української мови є те, що мовці часто переносять властивості прийменника в російській мові на прийменник в українській мові або утворюють кальку – дослівний відповідник. Для кращого запам’ятовування матеріалу теж рекомендовано систематизувати матеріалу своєрідні блоки за такою схемою російський прийменник – варіанти його перекладу українською – приклад-ілюстрація» або в таблицю – і зробити конспекту робочому зошиті. Наприклад
Російський прийменник
Варіанти перекладу
українською
Приклади
прийменник к
-
до


-
для


-
на
прийти к подругеприйти
до подруги обязательный к исполнению
– обов’язковий
для виконання
к утру – на ранок
63
Переклад інших прийменників студентам слід виконати у зошиті самостійно, скориставшись для цього рекомендованою літературою наприклад Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова, 2005; Світлична Є.І., Берестова А.А., Тєлєжкіна О.О. Фахова мова фармацевта : підручник, 2012 та
ін.). Особливу увагу слід звернути на переклад таких прийменників без, в, о
(об, обо), по, у.
На цьому практичному занятті слід також вивчити реквізити такого документа, як звіт, та навчитися його складати. Отже, звіт – це документу якому подається інформація про виконання певної роботи. Структура його може бути такою Назва виду документа. Заголовок. Вступ (вказують завдання, які були поставлені перед установою чи виконавцем. Головна частина (опис та аналіз виконаної роботи за завітний період. Висновки (пропозиції, зауваження. Перспективи на майбутнє. Дата укладання (внизу сторінки ліворуч. Назва посади підзвітної особи (внизу сторінки ліворуч, підпис посередині, розшифрування підпису. Типові мовні звороти, які можуть зустрічатися у звітах, варто записати до робочого зошита та запам’ятати: річний звіт, конкретна пропозиція щодо,
незважаючи на неодноразові зауваження, забезпечити підготовку, з питань
звітності, залучення спеціалістів, просити вказівок, складання звіту,
вважаючи таке становище, ретельно перевірити, стан справ.
На цьому практичному занятті студенти мають удосконалити навички редагування фахових текстів, для чого слід приділити увагу такому явищу, як багатослів’я в текстах. Мова йде про повтори. Однак слід пам’ятати, що повтори бувають різні це може бути спеціальний прийом для посилення враження від сказаного. Наприклад Ми пишаємося мужністю наших лікарів
64

під час Майдану, пишаємося їх відданістю, витримкою, силою. Тут повторювані слова виступають як синтаксичні паралелі (з однаковою синтаксичною роллю, їх завдання – посилити, увиразнити враження від сказаного. Однак у фахових текстах можна знайти і небажані повтори, зокрема такі за три години часу, у березні місяці, інша альтернатива, кардіограма
серця, захисний імунітет. Виділені слова є зайвими, оскільки являють собою приховану тавтологію, адже і так зрозуміло, що година – це і так одиниця часу, а березень – місяць альтернатива за своєю суттю означає можливість чогось іншого слово кардіограма має у значенні сему серце імунітет – означає захисні можливості організму. Відтак, суттєвою рекомендацією для майбутніх лікарів є систематичне, поглиблене і серйозне опанування лексичними засобами української літературної мови.
Тема 7. Синтаксис усного і писемного мовлення
У результаті підготовки до практичного заняття та вході вивчення теми слід повторити синтаксичні норми української мови, звернувши особливу увагу на складні випадки керування та узгодження актуалізувати знання, здобуті в школі, щодо одноріних членів речення, дієприкметникових зворотів та вставних конструкцій вивчити типові порушення синтаксичних норму професійному мовленні удосконалити навички перекладу фахового тексту. Слід пам’ятати, що у професійних текстах вживаються речення різні за своєю будовою прості і складні.
З-поміж простих найпоширенішими є такі синтаксичні утворення
1. Просте двоскладне (має і підметі присудок) неускладнене речення
Поверхня скла має бути гладенькою.
2. Просте двоскладне поширене ускладнене речення а) однорідними членами одного ряду б) однорідними членами одного ряду та дієприкметниковим зворотом
65
в) однорідними членами різних рядів, дієприкметниковим зворотом та вставною конструкцією.
3. Односкладні поширені речення а) неозначено-особові: Забороняється виходити за межі терапевтичного
відділення у медичному одязі та взутті; б) називні Зберігання виробів медичного призначення.
4. Односкладні поширені речення (переважно у списках.
З-поміж складних найпоширенішими є складнопідрядні речення з різними видами підрядних
1. З підрядним означальним Відпрацьовані розчини, які містять
концентровані кислоти. Виливають у спеціальні склянки для зливу.
2. З підрядним з’ясувальним: Необхідно пам’ятати, що чистота і
точність – запорука успішного проведення процедури.
3. З підрядним мети Під час введення ліків через крапельницю треба
працювати обережно, щоб повітряне потрапило у вену пацієнта.
4. З підрядними умови Форми ліків для ін’єкцій необхідно зберігати у
прохолодному, захищеному від сонця місці, якщо немає інших вказівок на
упаковці.
5. З підрядним причини Не допускати різкого коливання температури,
оскільки це спричинює загибель п’явок. Особливу вагу при вивченні цієї теми слід звернути на порушення синтаксичних норм. Для кращого запам’ятовування матеріалу його слід законспектувати до робочого зошита, звернувши особливу увагу на таке неузгодження підмета з присудком
- уживання множини замість однини на заняття прийшли сорок один
студент;
- уживання однини замість множини Маріє Петрівно, Ви вже відвідала
художній музей
- неправильне вживання родових форм виставка-продаж діяв три дні
2) порушення принципів граматичного керування
66

- уживання іменників і займенників у невідповідній відмінковій формі
відзначив про важливість порушеної проблеми;
- перенесення граматичних ознак слів російської мови на слова української мови задовольняти вимогам пробачити його піднімати
проблему;
3) порушення принципів побудови речень
- порушення порядку слів у реченні
- недоречне вживання дієприслівникових зворотів, неузгодження їх з дієсловом-присудком: Одержавши високий бал, радість переповнює мене.
- недоречне вживання вставних слів та словосполучень Питання, до речі,
про надання відпусток розглядалось на засіданні.
- порушення причинно-наслідкових зв’язків у складних реченнях Про
шкідливість наркоманії була прочитана лекція, яка закінчилась веселою
вечіркою.
Усі приклади порушення синтаксичних норм слід проілюструвати прикладами, подавши також і відредагований варіант речення. Оскільки найпоширенішою вадою мови ділових паперів є неточність або двозначність формулювань, нечіткість у висловленні думки, то студенти мають вивчити складні випадки керування, звернувши увагу на таке Не можна вживати спільний додаток біля присудків, що вимагають різних відмінкових форм іменників чи займенників
Коли я одержу матеріали конференції, обов’язково поінформую,
повідомлю вам (слово поінформувати вимагає займенника у формі родового відмінка поінформую вас, але повідомлю вам). Не можна використовувати одну й ту саму відмінкову форму при близькозначних словах, які різняться способом керування
властивий (Д.в) студентам характерний (Р.в.) для студентів. Особливу вагу слід приділити вивченню складних випадків узгодження. У реченні присудок завжди узгоджується з підметом за ознаками роду й числа.
67

68 Узгодження за ознакою числа
- якщо підмет має у своєму складі числівник, що закінчується на одиницю (121, 81, 571), то присудок при такому підметі вживається у формі однини
- якщо числівник, який належить до складу підмета, закінчується на
2, 3, 4, то присудок уживається у формі родового відмінка множини
- підмети, до складу яких входять слова більшість, меншість,
багато, кілька, у текстах ділових паперів вимагають присудка у формі однини
- якщо підмет виражений займенником хто, то присудок уживається у формі однини. Узгодження за ознакою роду
- якщо підмет складається з основного слова і прикладки і ці лексеми різняться родами, то присудок узгоджується у формі роду з підметом, а не з прикладкою (прикладка – поняття видове, а підмет
– родове
- якщо підмет складається з основного слова і символічної назви, то присудок узгоджується у формі роду з підметом (родовою назвою.

Критерії оцінювання
Оцінку відмінно («5») отримують студенти, які в повному обсязі демонструють високий рівень усного й писемного мовлення (володіння професійною лексикою, переклад та редагування фахових текстів, загальний рівень грамотності з орфографії, пунктуації та інших розділів мови, укладання документів, дають ґрунтовні, логічно структуровані відповіді на поставлене запитання, наводячи приклади, при підготовці до практичного заняття користуються навчальною та допоміжною літературою, словниками, виконують додаткові завдання. Оцінку добре («4») отримують студенти, які припускаються помилок у володінні літературною мовою професійного спрямування (орфоепічні огріхи, ненормативна вимова, недоречне використання розмовної лексики, діалектизмів, що знаходить відображення під час виконання письмових робіт. Оцінку задовільно («3») отримують студенти, які мають посередній, однак допустимий рівень мовної підготовки, що унеможливлює структурування як усних, такі письмових відповідей на належному рівнів ході виконання письмових завдань, під час підготовки до практичних занять користуються лише основною літературою. Оцінку незадовільно («2») отримують студенти, котрі виявили низький рівень володіння усним і писемним професійним мовленням, нерегулярно відвідували аудиторні заняття, не мають достатніх знань для того, щоб укладати найпростіші документи, не користувалися визначеним мінімумом літератури з дисципліни. Оцінювання проводиться за п’ятибальною системою, переведення оцінок в бали здійснюється шляхом вирахування середнього арифметичного.
69

Рекомендована література
Базова
1.
Бабич Н.Д. Культура фахового мовлення / Н.Д. Бабич, К.Ф. Герман,
М.В. Скаб та ін. – Чернівці, 2011. – 528 с.
2.
Білецький Л.О. Промову і мовознавство / Л.О. Білецький. – К, 2000. –
224 с. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови /
Н.В. Ботвина. – К., 2001. – 192 с.
4.
Глущик С.В. Сучасні ділові папери / С.В. Глущик. – К, 2005. – 400 с.
5.
Гуць М.В. Українська мова у професійному спілкуванні : навчальний посібник / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – К, 2004. – 336 с.
6.
Діденко Я.М. Сучасне діловодство / ЯМ. Діденко. – К, 2004. – 384 с.
7.
Зубков М.Г. Українська мова Універсальний довідник / М.Г. Зубков. – X.
: Школа, 2004. – 49 с.
8.
Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова / М.Г. Зубков. – Донецьк,
2005. – 448 с.
9.
Золотухін ГО. Фахова мова медика ділова українська мова для студентів-медиків : навчальний посібник / ГО. Золотухін,
Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – К. : Здоров’я, 2001. – 392 с.
10.
Кацавець Р. Ділова мова Сучасний вимір : підручник / Р. Кацавець. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 196 с. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник / А.В. Корж. – К, 2009. – 296 с. Лісовий МІ. Культура професійного мовлення : навчальний посібник / МІ. Лісовий. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 176 с.
13.
Мацюк ЗО. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник / ЗО. Мацюк, НІ. Станкевич. – К. : Каравела, 2006. – 352 с.
14.
Мацько ЛІ. Культура української фахової мови : навчальний посібник / ЛІ. Мацько, Л.В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с.
70

15.
Нечай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами / С. Нечай. – К. : УЛТК, Фонд ТТ, 2002. – 592 с. Новий словник іншомовних слів близько 40000 сл. і словосполучень / ЛІ. Шевченко, О.І. Ніка, О.Л. Хом’як, А.А. Дем’янюк. – КАРІЙ с. Орфографічний словник українських медичних термінів / уклад. ЛІ. Петрух, О.Я. Томашевська. – вид. 2-ге. – Л, 2000. – 473 с. Паламар Л.М. Мова ділових паперів / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – К,
2000. – 296 с.
19.
Палеха Ю. Управлінське документування / Ю. Палеха. – К, 2001. – Ч. 1. –
327 с К, 2003. – Ч. 2. – 283 с.
20.
Плотницька І.М. Ділова українська мова / І.М. Плотницька. – К, 2004. –
256 с. Світлична Є.І. Фахова мова фармацевта : підручник / Є.І. Світлична,
А.А. Берестова, О.О. Тєлєжкіна. – Х. : Тім Пабліш Груп, 2012. – 260 с.
22.
Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – К. : Знання, 2010.
– 211 с.
23.
Максименко В.Ф. Сучасна українська ділова мова : підруч. для вищ. навч. закл. / В.Ф. Максименко. – Х. : Торсінг Плюс, 2006. – 448 с.
24.
Массалов М.П. Сучасна українська ділова мова : навч. посіб. для студ.- медиків / М.П. Массалов. – Запоріжжя, 2008. – 210 с. Українська ділова мова : практичний посібник на щодень / уклад.
М.Д. Гінзбург та ін. – Х. : Торсінг, 2003. – 592 с. Українське ділове мовлення : підручник. – [2-ге вид / Є.І. Світлична,
А.А. Берестова, А.Є. Прийомко та ін. – X. : Золоті сторінки, 2002. – 320 с. Українська мова за професійним спрямуванням) / уклад.
Л.А. Кулішенко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ, 2013. – 35 с.
71
Українська мова за професійним спрямуванням : збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт / О.Л. Плетнєва. – Х. : Нац. аерокосм. унт «Харк. авіац. ін-т», 2007. – 64 с. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник /
В.О. Михайлюк. – К. : Професіонал, 2005. – 496 с. Український правопис / АН УССР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – е вид, випр. і доп. – К. : Наук. думка, 1996. – 240 с. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням. /
С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.
32.
Шутак Л.Б. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти І–ІV рівнів акредитації / Л.Б. Шутак, Г.В. Навчук, А.В. Ткач. – Чернівці, 2008.
– 444 с.
Допоміжна
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / укладі голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с. Ділова українська мова : навч.-метод. посіб. / НІ. Герасименко та ін.]. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – Одеса : УДАЗ ім. ОС. Попова, 1999. – Ч. 1. – 72 с.
3. Жайворонок ВВ. Велика чимала літера Словник-довідник / ВВ. Жайворонок. – К. : Наукова думка, 2004. – 202 с.
4. Культура мови на щодень / Н.Я. Дзюбишина-Мельник, Н.С. Дужик,
С.Я. Єрмоленко та ін. – К. : Довіра, 2000. – 169 с.
5. Кушнаренко НМ. Наукова обробка документів / НМ. Кушнаренко,
В.К. Удалова. – К, 2003. – 328 с.
6. Радевич-Винницький Я. Етикеті культура спілкування : навчальний посібник / Я. Радевич-Винницький. – К. : Знання, 2006. – 291 с.
7. Стахів М. Український комунікативний етикет : навчально-методичний посібник / М. Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245 с.
8. Тугаєнко-Серяк СМ. Довідник службовця / СМ. Тугаєнко-Серяк. – К,
2000. – 416 с.
72

9. Українська мова : енциклопедія. – К, 2000.
10. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування : навчальний посібник / Т.К. Чмут,
Г.Л. Чайка. – те вид, стер. – К. : Вікар, 2003. – 223 с.
Інформаційні ресурси
1. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для вищ. навч. закл. нефілол. напрям. підгот. Електронний ресурс ]. – Режим доступу www.kspu.edu.

2.Українська мова за професійним спрямуванням : підручник Електронний ресурс ]. – Режим доступу http://wedingbook.com/book_69.
3. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник Електронний ресурс ] / С.В. Шевчук, І.В. Клименко – Режим доступу http://applied-physics.pp.ua/archive/ukr/mova1.pdf.
4. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення Електронний ресурс ] / М. Зубков. – Режим доступу http://www.ex.ua/11141811.
5. Правопис української мови Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.pravopys.net/.


73
Навчальне видання
Козиряцька Світлана Анатоліївна
Українська мова (за професійним спрямуванням)
навчальний посібник для студентів І курсу го медичних факультетів Підписано до друку 26.02.2015 Формат 60×84/16. Гарнітура Times New Roman. Папір офсетний. Друг різографний.
Обл.-вид. арк. 2,8.
________________________________________________________________________ Виготовлено на поліграфічній базі Запорізького державного медичного університету
69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26 74


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал