Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка21/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
ПРОТОКОЛУ 4
засідання методичної
комісії
з напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
»
ДВНЗ
«
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ГІРНИЧИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
»
ХХ
ХХ
ХХ
р м
Дніпропетровськ

ПРИСУТНІ: професори
:
Бондаренко
В
І
.,
Бузило
В
І
.,
Усик
І
І
.,
Приходченко
В
Ф
.,
Кузьменко
О
М
.,
Корсунський
Г
Я
.,
Салов
В
О
., доценти
:
Медяник
В
Ю
.,
Заболотна
Ю
О
.,
Савченко
Ю
В
.,
Зорін
О
О

СЛУХАЛИ:
Медяника
В
Ю
про розгляд навчальної
книги
«
Експлуатаційні
розрахунки транспорту гірничих підприємств
» (
автори
:
________________) на предмет затвердження обґрунтування доцільності
видання та рекомендації
щодо надання грифа вченої
ради
Медяник
В
Ю
зазначив
, що на засідання методичної
комісії
подано такі
матеріали
:

рукопис навчальної
книги
«
Експлуатаційні
розрахунки транспорту гірничих підприємств
»;

витяг з
протоколу засідання кафедри транспортних систем
і
технологій
;

програма дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
» для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
» галузі
знань
0503 «
Розробка корисних копалин
»;

обґрунтування доцільності
видання навчальної
книги за підписом завідувача кафедри транспортних систем
і
технологій проф
Ширіна
Л
Н

ВИСТУПИЛИ:
Бондаренко
В
І
зазначив
:

дисципліна
«
Основи теорії
транспорту
» за чинним навчальним планом підготовки бакалаврів з
гірництва викладається кафедрою транспортних систем
і
технологій на третьому курсі
;

рівень
інформаційного забезпечення дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
» недостатній
;

зміст навчальної
книги відповідає
освітньо
- професійній програмі
підготовки бакалаврів з
гірництва
(
галузевий стандарт вищої
освіти
України
ГСВО
ОПП
-05) та програмі
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
».
Корсунський
Г
Я
підкреслив
, що видання навчальної
книги передбачено планом видань гірничого факультету на поточний рікДодатки

183
УХВАЛИЛИ:
1.
Обґрунтування доцільності
видання навчального посібника затвердити
2.
Рекомендувати навчальну книгу
«
Експлуатаційні
розрахунки транспорту гірничих підприємств
» (
автори
: ___________________) для надання грифа
«
Рекомендовано вченою радою як навчальний посібник для бакалаврів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
».
3.
Подати на експертизу до редакційної
ради університету
:

рукопис навчальної
книги
«
Експлуатаційні
розрахунки транспорту гірничих підприємств
»;

витяг з
даного протоколу
;

витяг з
протоколу засідання кафедри транспортних систем
і
технологій
;

обґрунтування доцільності
видання навчальної
книги
(
завізоване головою методичної
комісії
);

копію програми навчальної
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
».

Голова методичної
комісії


В
І
Бондаренко

Секретар
О
Ю
МедяникСалов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

184
Додаток
16
Приклад витягу з протоколу вченої ради ДВНЗ «НГУ»
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 11
засідання вченої ради Державного вищого навчального закладу
«Національний гірничий університет»

ХХ.ХХ.ХХХХ м. Дніпропетровськ
Голова вченої
ради


Г
Г
Півняк
Вчений секретар


О
А
Данилова

Склад Вченої ради затверджено рішенням конференції трудового колективу від
04.11.2011 (протокол 5).
На засіданні були присутні 36 з 46 членів Вченої ради
Розгляд результатів експертизи рукопису навчальної
книги
«
Електромагнітна сумісність у
системах електропостачання
» (
автори
:
________________) на предмет надання грифу
«
Затверджено вченою радою як підручник
».
СЛУХАЛИ: експерта редакційної
ради
________________, який відзначив
:
1.
На розгляд подано матеріали
:

рукопис навчальної
книги
«
Електромагнітна сумісність у
системах електропостачання
»;

дві
рецензії
фахівців у
сфері
електротехніки та електротехнологій
;

програма дисципліни
«
Електромагнітна сумісність у
системах електропостачання
»;

обґрунтування доцільності
видання навчальної
книги
2.
Рецензії
на навчальну книгу
«
Електромагнітна сумісність у
системах електропостачання
» позитивні
3.
Експертизою встановлено
:

зміст навчальної
книги синтезує
та узагальнює
відомості
про електромагнітну сумісність
і
відповідає
варіативній компоненті
освітньо
- професійної
програми підготовки та програмі
дисципліни
«
Електромагнітна сумісність у
системах електропостачання
» для магістрів спеціальності
8.05070103 «
Електротехнічні
системи електроспоживання
»;

за побудовою
, методами структурування навчального матеріалу
, дидактичним опрацюванням змісту
, обсягом навчальна книга відповідає
чинним вимогам
;

Додатки

185

за участю авторів цієї
навчальної
книги питання електромагнітної
сумісності
розглянуто у
трьох навчальних посібниках
, що
є
підставою для надання навчальній книзі
«
Електромагнітна сумісність у
системах електропостачання
» грифу
«
Затверджено вченою радою як підручник
».

УХВАЛИЛИ: Надати навчальній книзі
«
Електромагнітна сумісність у
системах електропостачання
»
(
автори
:
____________________) гриф
«
Затверджено вченою радою як підручник для магістрів спеціальності
8.05070103 «
Електротехнічні
системи електроспоживання
».
Вчений секретарО
А
Данилова

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

186
Додаток
17
Зразок сертифіката про визнання електронного освітнього ресурсу навчальним виданням


УКРАЇНА
Міністерство освіти і науки України
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Україна, 49005, Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19
Телефони: (056) 744-62-19, (0562) 46-40-62; Факси: (056) 744-62-11. (0562) 47-08-35
E-mail: rector@nmu.org.ua, nmu@nmu.org.ua, http://www.nmu.org.uaС Е Р Т И Ф І К А Т

про
визнання електронного освітнього ресурсу навчальним виданням
(
протокол засідання вченої
ради від
01.07.2014
№ 6)
Вілянський
В
М
Фізичне виховання
Нормативи для студентів спеціалізації
«
Східні
єдиноборства
» [
Електронний ресурс
] : навч
.–
наочн посіб
. /
В
М
Вілянський
,
Е
Г
Кравченко
,
М
А
Чоботько
;
Нац гірн ун
- т
. –
Відеофільм
. –
Д
. :
НГУ
, 2014. – 1 електрон опт диск
(DVD-R). –
Систем вимоги
: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Microsoft Windows XP ; 60 Mb вільного дискового простору
; NET Framework 2.0. –
Назва з
етикетки диска
. – ISBN 966-
8271-77-7.


Ректор, академік НАН УкраїниГ.Г. Півняк
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

187
А
Абзац
10
Автореферат дисертації
134
Авторський аркуш
102
Актуальність досліджень
72
Алгоритмічна структура
95
Аудіовидання
141
Б
Бесіда розгорнута
31
Бібліографічний опис
119
В
Відеовидання
141
Відображення навчальних цілей
89
Відомість електронна
39
Величина фізична
106
Видання багатотомні
135
– образотворчі
139
– картографічні
140
Виноска
118
Вимога загальнопедагогічна
9
Висновок рецензента
155
Висновки
80
Витяг з
протоколу засідання кафедри
174, 178
– – – – методичної
комісії
175, 180
– – – – вченої
ради
182
Г
Графік
116
Гриф вченої
ради
150
Д
Дидактична опрацьованість тексту
9, 152
Дидактичні
цілі
24, 26, 45, 48, 52
Довідник
6
Документи неопубліковані
137
– патентні
133
Достовірність
74

Е
Евристична структура
95
Екзамен державний
63
Експертиза рукописів навчальної
літератури
156
Електронний освітні
ресурс
14
Елемент обов '
язковий
120
– факультативний
120
Елементи тексту
103
Енциклопедія
6
Еталони рішень
21

З
Завдання
індивідуальне
45
– комплексне кваліфікаційне
63
Завдання дослідження
72
Заголовок
119
Заняття лабораторне
26
– практичне
24
– семінарське
30
Записка пояснювальна
54, 67, 75
Засоби діагностики
20
Зона назви й
відомостей про відповідальність
122
– видання
123
– специфічних відомостей
124
– вихідних даних
124
– фізичної
характеристики
124
– серії
124

188
– приміток
125
– стандартного номера
125
Зрозумілість тексту
154

І
Ієрархія навчальних цілей
89
Ілюстрація
115
К
Кваліфікаційна робота бакалавра
65
– – спеціаліста
65
– – магістра
72
Кількість суттєвих операцій
22
Класифікація об '
єктів
91
Книга одного автора
127
– двох авторів
128
– трьох авторів
128
– чотирьох й
більше авторів
129
– без зазначення автора
130
Конспект лекцій
6
Контрольні
дії
98
Коректування
98
Критерії
оцінювання
23, 26, 30, 36,
40, 42, 51, 57, 61, 71, 84
Культура мови
186
Л
Лекція
15
Лекція вступна
16
– оглядова
16
– оглядово
- повторювальна
16
– проблемна
17

М
Матеріал демонстраційний
17, 67
Матеріали законодавчі
131
Мова багата
11
– виразна
11
– лаконічна
11
– правильна
10
– точна
11
– чиста
10
– ясна
11

Н
Надання грифів
150
Назва основна
122
– паралельна
121
Наукова новизна

О
Об

єкт дослідження
73
Обґрунтування доцільності
видання
150, 173, 177
Обсяг навчальних видань
102
Одиниці
фізичних величин
108
Опис бібліографічний
119
– аналітичний
125
Основний текст
88
Оцінювання дисципліни в
цілому
41
лабораторного модуля
40
– лекційного модуля
39
– практичного модуля
40

П
Перелік посилань
47, 56, 70, 118
Питання для підготовки до захисту
30, 47, 56, 71
Підручник
6
Покажчик
іменний
101
– предметний
101
Положення наукове
79


189
Попередній розгляд рукописів
150
Посібник навчальний
6
– навчально
- методичний
6
– навчальний
- наочний
6
Практика
58
Практикум
6
Предмет досліджень
73
Примітка
118
Програма освітньо
- професійна
63
Проект курсовий
52

Р
Результат науковий
73
Рекомендації
методичні
6
Ресурси електронні
142
– віддаленого доступу
143
– локального доступу
142
Реферат
48
Речення
10, 154
Рецензія
152
Рисунок
115
Робота курсова
52
– наукова депонована
136
Розробки методичні
132
Рубрикація
103
С
Сертифікат про визнання електронного освітнього ресурсу навчальним виданням
184
Словник
6
Список бібліографічний
118
Стаття в
газеті
145
– в
журналі
146
– в
збірнику
147
Структура алгоритмічна
95
– аспектна
93
– діалектична
94
– дескриптивна
94
– евристична
95

індуктивна
94
– предметна
92
– узагальнена
91
Структура тексту композиційна
10
Структурування матеріалу
90
Т
Таблиця
112
Термін дії
грифа
158
Тест
21
Ф
Формування понять
90
Формула математична
110
Х
Характеристика освітньо
- кваліфікаційна
63
Хрестоматія
6
Ц
Цінність практична
74


Навчальне видання

Володимир
Олександрович Салов
Юлія
Олександрівна Шабанова
Ольга
Никифорівна Ільченко
СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Посібник для магістрів спеціальності
«
Педагогіка вищої
школи
»
Редактор
:
О
Н
Ільченко

Підписано до друку
21.12.2013.
Формат
30
×
42/4.
Папір офсетний
Ризографія
Авт арк
. 7,3.
Обл
.- вид арк
. 7,3.
Тираж
300 прим
Зам
.____.


Підготовлено до друку та видрукувано у
Державному вищому навчальному закладі
«
Національний гірничий університет
».
Свідоцтво про внесення до
Державного реєстру
ДК
№ 1842 49600, м
Дніпропетровськ
, просп
К
Маркса
, 19


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал