Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка15/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

129
7.6.2. Приклади
складання
описів
джерел
інформації
в
бібліографічному списку
Виконуючи опис джерел
інформації
бібліографічного списку
, доцільно користуватись табличною схемою
, що
є
універсальною для будь
- якого видання
Це спрощує
процес роботи над описом
, надає
йому наочності
й дозволяє
усвідомити його будову
, а
значить
, уникнути помилок
Спочатку в
колонку табличної
схеми
«
Бібліографічні
відомості
про джерело
» заносять відповідну
інформацію про обов

язкові
та обрані
для введення в
опис факультативні
елементи
, використовуючи вихідні
дані
, розміщені
на титульному аркуші
, титульному екрані
, етикетці
, наклейці
джерела
інформації
Далі
для формування опису джерела
інформації
для бібліографічного списку певні
відомості
про його елементи послідовно розташовують у
рядок
, як це показано нижче в
прикладах описів різних видань
і
документів

Однотомні видання із зазначенням автора (авторів)
Книга
одного автора
Заголовок
Салов
В.О.
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Основи педагогіки вищої школи
:
Відомості, які відносяться до назви
: навч. посіб. для студ. гірн. спец. вищ. навч. закл.
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ В.О. Салов
;
Наступні
відомості
; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т
4. Зона вихідних даних
. – Перше місце видання
. – Д.
:
Ім
’я видавця
: НГУ
,
Дата видання
, 2003
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 183 с.
1.
Салов
В
О
Основи педагогіки вищої
школи
: навч посіб для студ гірн спец вищ навч закл
. /
В
О
Салов
;
М
- во освіти
і
науки
України
,
Нац гірн ун
- т

Д
. :
НГУ
, 2003. – 183 с

2.
Лугінін
О
Є
Економетрія
: навч посіб
. /
О
Є
Лугінін
. – 2- ге вид
., переробл
і
допов
. –
К
. :
Центр навч л
- ри
, 2008. – 277 с
3.
Мещанинов
С
К
Научные основы обеспечения надежности функционирования очистного забоя как управляемого геомеханического объекта
: монография
/
С
К
Мещанинов
;
М
- во образования и
науки
Украины
,
Нац горн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2011. – 230 с
4.
Соболевська
М
Неофункціоналістські
та постструктуралістські
теорії
у сучасній соціології
: навч посіб
. : [
для студ вищ навч закл
.] /
Марина
Соболевська
. –
К
. :
Дух
і
літера
, 2010. – 163 с
. : табл


Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

130
Книга
двох авторів
Заголовок
Корнєєв
С.В.
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Основи теорії транспорту
:
Відомості, які відносяться до назви
: навч. посіб.
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ С.В. Корнєєв, Л.Н. Ширін
;
Наступні
відомості
; М-во освіти і науки, молоді та спорту України,
Донбаський держ. техн. ун-т
4. Зона вихідних даних
. – Перше місце видання
. – Алчевськ
:
Ім
’я видавця
: ДонДТУ
,
Дата видання
, 2011
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 353 с.
7. Зона приміток
. – Розташування бібліографії
. – Бібліогр. : с. 349–350

1.
Корнєєв
С
В
Основи теорії
транспорту
: навч посіб
. /
С
В
Корнєєв
,
Л
Н
Ширін
;
М
- во освіти
і
науки
, молоді
та спорту
України
,
Донбаський держ техн ун
- т
. –
Алчевськ
:
ДонДТУ
, 2011. – 353 с
. –
Бібліогр
.: с
. 349–350.
2.
Левківський
К
М
Навчальна книга
Рекомендації
до написання
: посіб для наук
.- пед працівників
/
К
М
Левківський
,
В
О
Салов
;
М
- во освіти
і
науки
України
,
Нац гірн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2002. – 58 с
3.
Кривощеков
В
И
Технология переработки буроугольных шламов
: монография
/
В
И
Кривощеков
,
И
Н
Мацюк
;
М
- во образования и
науки
Украины
,
Нац горн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2010. – 137 с
4.
Разумний
Ю
Т
Аспекти вирішення проблеми нерівномірності
споживання електричної
енергії
: монографія
/
Ю
Т
Разумний
,
А
В
Рухлов
;
М
- во освіти
і
науки
, молоді
та спорту
України
,
Нац гірн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2012. – 95 с
5.
Онищенко
Н
М
Соціальний вимір правової
системи
: реалії
та перспективи
: монографія
/
Н
М
Онищенко
,
Н
М
Пархоменко
;
НАН
України
,
Ін
- т
держави
і
права
ім
В
М
Корецького
. –
К
. :
Юрид думка
, 2011. – 175 с

Книга
трьох авторів
Заголовок
Бондаренко
В.І.
УРЗ

Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Теорія управління станом гірських порід
:
Відомості, які відносяться до назви
: підруч. для вузів
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ В.І. Бондаренко, М.О. Ільяшов, М.К. Руденко

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

131
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – Д.
:
Ім
’я видавця
: Лізуновпрес
,
Дата видання
, 2012
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 320 с.
1.
Бондаренко
В
І
Теорія управління станом гірських порід
: підруч для вузів
/
В
І
Бондаренко
,
М
О
Ільяшов
,
М
К
Руденко
. –
Д
. :
Лізуновпрес
, 2012. –
320 с
2.
Гаркуша
І
П
Фізика
: навч посіб
. /
І
П
Гаркуша
,
В
П
Курінний
,
Л
Ф
Мостіпан
;
М
- во освіти
і
науки
, молоді
та спорту
України
,
Нац гірн ун
- т

Вид
. 3- тє
, випр та допов
. –
Д
. :
НГУ
, 2011. – 186 с
3.
Калашников
В
М
Історія держави
і
права
України
: навч посіб
. /
В
М
Калашников
,
Г
Г
Кравчик
,
К
А
Марков
; за ред
В
М
Калашникова
;
М
- во освіти
і
науки
, молоді
та спорту
України
,
Нац гірн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2012. – 256 с
4.
Рязанова
Н
С
Міжнародні
фінансові
організації
: підручник
/
Н
С
Рязанова
,
М
А
Гапонюк
,
А
А
Максименко
;
М
- во освіти
і
науки
України
,
Київ нац екон ун
- т
ім
Вадима
Гетьмана
. –
К
. :
КНЕУ
, 2010. – 230 с
. :
іл
., табл

Книга
чотирьох та більше авторів
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Відповідність часу
Відомості
про відповідальність
/ Перші відомості
/ О.С. Бешта, А.Ф. Косолапов, А.М. Пашко,
Г
.Г. Півняк, П.І. Пілов, В.Ю. Пушкін, М.В. Рогоза,
В
.О. Салов, Ю.Т. Хоменко, О.М. Шашенко,
Г
.К. Швидько, С.В. Шевченко
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – Д.
: Ім’я видавця
: АРТ-ПРЕС
, Дата видання
, 2012
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 288 с.

1.
Відповідність часу
/
О
С
Бешта
,
А
Ф
Косолапов
,
А
М
Пашко
,
Г
Г
Півняк
,
П
І
Пілов
,
В
Ю
Пушкін
,
М
В
Рогоза
,
В
О
Салов
,
Ю
Т
Хоменко
,
О
М
Шашенко
,
Г
К
Швидько
,
С
В
Шевченко
. –
Д
. :
АРТ
-
ПРЕС
, 2012. – 288 с
або
1.
Відповідність часу
/
О
С
Бешта
[
та
ін
.]. –
Д
. :
АРТ
-
ПРЕС
, 2012. – 288 с

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

132 2.
Разрушение горных пород планетарными долотами в
условиях действия гидростатического давления
: монография
/
А
Н
Давиденко
,
Н
А
Дудля
,
В
Л
Хоменко
,
А
А
Пащенко
;
М
- во образования и
науки
, молодежи и
спорта
Украины
,
Нац горн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2011. – 192 с
3.
Соціально
- економічні
парадигми сучасного гуманізму
/ [
М
В
Чечетов та
ін
.]. –
К
. :
Корпорація
, 2007. – 283 с
. –
Бібліогр
.: с
. 280–282.
4.
Машинобудівне креслення
: навч посіб
. /
Г
К
Ванжа
,
О
О
Якушева
,
Г
С
Тен
,
І
В
Вернер
;
М
- во освіти
і
науки
, молоді
та спорту
України
,
Нац гірн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2011. – 167 с
5.
Разработка сближенных угольных пластов механизированными комплексами в
условиях шахт
Львовско
-
Волынского басейна
: монография
/
В
И
Бузило
[
и др
.] ;
М
- во образования и
науки
, молодежи и
спорта
Украины
,
Нац горн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2012. – 132 с
Однотомне
видання без зазначення автора:
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Національний гірничий університет. 25 кроків у нове тисячоліття
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ [ред. С. Графська ; макет і худ. оформ.
К
. Ткаченко]
;
Наступні відомості
; Нац. гірн. ун-т
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – Д.
:
Ім
’я видавця
: НГУ
,
Дата видання
, 2004.
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 256 с.
:
Інші відомості про фізичну
характеристику
: іл. кол.
1.
Національний гірничий університет
. 25 кроків у
нове тисячоліття
/ [
ред
С
Графська
; макет
і
худож оформ
К
Ткаченко
]
;
Нац гірн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
,
2004. – 256 с
. :
іл
2.
Історія української
культури
: навч посіб
. / за ред
О
Ю
Павлової
;
Нац ун
- т
біоресурсів
і
природокористування
України
. –
К
. :
Центр учбової
л
- ри
,
2012. – 343 с
3.
Підготовка фахівців
/
М
- во освіти
і
науки
України
,
Нац гірн акад
України
; [
редкол
.:
Г
Г
Півняк
,
П
І
Пілов
,
В
О
Салов
,
Ю
Т
Хоменко
]. –
Д
. :
НГА
України
, 1999. – 165 с

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

133 4.
Сучасне буття філософії
: матеріали
Всеукр філософ читань
, 27 листоп
2011 р
. / відп ред
Ю
О
Шабанова
;
М
- во освіти
і
науки
, молоді
та спорту
України
,
Нац гірн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2012. – 151 с
5.
Проблеми обчислювальної
механіки
і
міцності
конструкцій
= Problems of mechanics and strutures : зб наук пр
. / наук ред
В
І
Моссаковський
. –
Д
. :
Навч кн
., 1999. – 215 с
. :
іл
., табл
. –
Текст
: укр
., рос

Законодавчі
матеріали
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Закон
України «Про вибори народних депутатів
України
»
:
Відомості, які відносяться до назви
: офіц. текст прийнятий Верх. Радою України 25 берез
. 2004 р.
: із змінами та доп. станом на 1 берез. 2006 р.
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ М-во юстиції України
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – К.
:
Ім
’я видавця
: Ін Юре
,
Дата видання
, 2006
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 196 с.
1.
Закон
України
«
Про вибори народних депутатів
України
» : офіц текст прийнятий
Верх
Радою
України
25 берез
. 2004 р
. :
із змінами та допов станом на
1 берез
. 2006 р
. /
М
- во юстиції
України
. –
К
. :
Ін
Юре
, 2006. – 196 с
2.
Законодавство
України про пенсійне забезпечення
: зб офіц текстів законів
: станом на
22 берез
. 2012 р
. / упоряд
Ю
І
Руснак
. –
К
. :
Центр учбової
л
- ри
, 2012. – 298 с

Стандарти

УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги
:
Відомості, які відносяться до назви
: ДСТУ 3582-97
3. Зона специфічних відомостей
. – Позначення раніше чинного стандарту, дати введення, терміну дії
. – Замість РСТ УРСР 1743-82. Чинний від 1998–
07–01
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – К.

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

134
:
Ім
’я видавця
: Держстандарт України
,
Дата видання
, 1998
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 24 с.
6. Зона серії
. – ( ) Основна назва серії або підсерії
(Державний стандарт України)
1.
Скорочення слів в
українській мові
у бібліографічному описі
Загальні
правила та вимоги
:
ДСТУ
3582-97. –
Замість
РСТ
УРСР
1743-82 ; чинний від
1998–07–01. –
К
. :
Держстандарт
України
, 1998. – 24 с
. – (
Державний стандарт
України
). або
1.
ДСТУ
3582-97.
Скорочення слів в
українській мові
у бібліографічному описі
Загальні
правила та вимоги
. –
Замість
РСТ
УРСР
1743-82 ; чинний від
1998–07–01. –
К
. :
Держстандарт
України
, 1998. – 24 с
. – (
Державний стандарт
України
).
2.
Якість води
Словник термінів
:
ДСТУ
ISO 6107-1:2004 –
ДСТУ
ISO
6107-9:2004. – [
Чинний від
2005–04–01]. –
К
. :
Держспоживстандарт
України
,
2006. – 181 с
. – (
Національні
стандарти
України
). або
2.
ДСТУ
ISO 6107-1:2004 –
ДСТУ
ISO 6107-9:2004.
Якість води
Словник термінів
. – [
Чинний від
2005–04–01]. –
К
. :
Держспоживстандарт
України
,
2006. – 181 с
. – (
Національні
стандарти
України
).
Методичні
розробки
Заголовок
Терещук
Р.М.
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Гірничопрохідницька техніка. Методичні рекомендації
до вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ Р.М. Терещук, О.Є. Григор’єв
;
Наступні відомості
; М-во освіти і науки, молоді та спорту України,
Нац
. гірн. ун-т
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – Д.
:
Ім
’я видавця
: НГУ
,
Дата видання
, 2012
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 25 с.

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

135 1.
Терещук
Р
М
Гірничопрохідницька техніка
Методичні
рекомендації
до вивчення дисципліни студентами напряму підготовки
6.060101 «
Будівництво
» /
Р
М
Терещук
,
О
Є
Григор

єв
;
М
- во освіти
і
науки
, молоді
та спорту
України
,
Нац гірн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2012. – 25 с
2.
Золотарьова
І
В
Підготовка ділової
документації
в
МС
WORD.
Методичні
вказівки та завдання до самостійної
роботи студентів денної
та заочної
форм навчання
/
І
О
Золотарьова
,
З
Л
Костіна
;
М
- во освіти
і
науки
України
,
Харк нац екон ун
- т
. –
Х
. :
ВД
Інжер
, 2007. – 142 с
3.
Гуменик
І
Л
Методичні
рекомендації
до виконання дипломних робіт студентами освітньо
- кваліфікаційного рівня магістра спеціальності
8.05030101
«
Розробка родовищ та видобування корисних копалин
» спеціалізації
«
Відкрита розробка родовищ
» /
І
Л
Гуменик
,
В
В
Панченко
,
А
С
Лягутко
;
М
- во освіти
і
науки
, молоді
та спорту
України
,
Нац гірн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2012. – 36 с
4.
Барташевская
Л
И
Физика
Экспериментальное доказательство дискретности электрического заряда
(
опыт
Милликена
).
Методические указания к
лабораторной работе по дисциплине
«
Физика
» /
Л
И
Барташевская
,
А
С
Зайцев
,
А
В
Чарнай
;
М
- во образования и
науки
, молодежи и
спорта
Украины
,
Нац горн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2012. – 9 с
5.
Голінько
В
І
Програма та методичні
вказівки до навчально
- ознайомчої
практики для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
» спеціалізації
«
Охорона праці
в гірничому виробництві
» /
В
І
Голінько
,
О
О
Яворська
;
М
- во освіти
і
науки
, молоді
та спорту
України
,
Нац гірн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2012. – 12 с

Патентні
документи
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Вогнетривкий фасонний виріб для кладки люків
:
Відомості, які відносяться до назви
: пат. 5647 Україна
: МКВ с 01 В 29/00, 29/02, С 21 В7/06
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ В.В. Зайкова, Т.А. Володарська
;
Наступні відомості
; Діпрококс
3. Зона специфічних відомостей
. – Реєстраційний номер заявки, дата її надання
, інформація про офіційне видання, у
якому опубліковані відомості про патентний документ
. – № 942608821 ; заявл. 17.08.2002 ; опубл.
28.12.2003, Бюл. № 7
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 2 с.
:
Інші відомості про фізичну
характеристику
: кресл.
1.
Вогнетривкий фасонний виріб для кладки люків
: пат
. 5647
Україна
:
МКВ
с
01
В
29/00, 29/02,
С
21
В
7/06 /
В
В
Зайкова
,
Т
А
Володарська
;

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

136
Діпрококс
. –
№ 942608821 ; заявл
. 17.08.2002 ; опубл
. 28.12.2003,
Бюл
№ 7. –
2 с
. : кресл або
1.
Пат
. 5647
Україна
,
МКВ
с
01
В
29/00, 29/02,
С
21
В
7/06.
Вогнетривкий фасонний виріб для кладки люків
/
В
В
Зайкова
,
Т
А
Володарська
;
Діпрококс

№ 942608821 ; заявл
. 17.08.2002 ; опубл
. 28.12.2003,
Бюл
№ 7. – 2 с
. : кресл
2.
Одноразовая ракета
- носитель
: заявка
1095735
Российская
Федерация
:
МПК
7
В
64 G 1/00 /
Э
В
Тернер
(
США
) ; заявитель
Спейс
Системз
Лорал
, инк
. ; пат поверенный
Г
Б
Егорова
. –
№ 2000108705/28 ; заявл
. 07.04.00 ; опубл
. 10.03.2001,
Бюл
№ 7 (I ч
.) ; приоритет
09.04.1999,
№ 09/289, 037 (
США
). – 5 с
. : ил або
2.
Заявка
1095735
Российская
Федерация
,
МПК
7
В
64 G 1/00.
Одноразовая ракета
- носитель
/
Э
В
Тернер
(
США
) ; заявитель
Спейс
Системз
Лорал
, инк
. ; пат поверенный
Г
Б
Егорова
. –
№ 2000108705/28 ; заявл
. 07.04.2000 ; опубл
. 10.03.2001,
Бюл
№ 7 (I ч
.) ; приоритет
09.04.1999,
№ 09/289, 037 (
США
). – 5 с
. : ил
3.
Способ измерения вихревого тока в
ферромагнитном теле
: а
с
. 1041941
СССР
,
МКИ
G01-R19/00 /
В
А
Салов
(
СССР
). –
№ 3401114/18; заявл
26.02.1982; опубл
. 15.05.1983,
Бюл
№ 6. або
3.
А
с
. 1041941
СССР
,
МКИ
G01-R19/00.
Способ измерения вихревого тока в
ферромагнитном теле
/
В
А
Салов
(
СССР
). –
№ 3401114/18; заявл
26.02.1982; опубл
. 15.05.1983,
Бюл
№ 6.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал