Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка13/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

110
Одиниці фізичних величин. Наукова й технічна практика має базуватись на обов'язковому вживанні понять Міжнародної системи одиниць. Зазвичай для цієї назви користуються латинським скороченням SI (Systeme International) або транслітерованим відповідником української абетки СІ.
Основні одиниці СІ: метр (м), кілограм (кг), секунда (с), ампер (А), кельвін (К), моль (моль), кандела (кд).
Додаткові одиниці: радіан (рад) і стерадіан (ср).
Похідні одиниці СІ утворюють з основних і додаткових за певними правилами.
Десяткові ж кратні та часткові одиниці являють собою результат множення вихідної величини на один з множників, перелічених нижче.
Позначення
префікса
Множник

Префікс

міжнародне

українське

10 18 екса
E
Е
10 15 пета
P
П
10 12 тера
T
Т
10 9 гіга
G
Г
10 6 мега
M
М
10 3 кіло k к
10 2 гекто h г
10 1 дека da да
10
-1 деци d д
10
-2 санти c с
10
-3 мілі
m м
10
-6 мікро
µ
мк
10
-9 нано n н
10
-12 піко p п
10
-15 фемто f ф
10
-18 ато а
а

Скорочені назви одиниць у тексті слід проставляти після числових значень величин, обов’язково поряд із ними не на іншому рядку. Між останньою цифрою числа і позначенням одиниці треба залишати пробіл, наприклад:
Правильно
Неправильно
21,5 кг
21,5кг
423 Дж/(кг

К
)
423Дж/(кг

К
)
351
О
С
; 25
О
; 15’; 24,7 %
351
О
С
; 25
О
; 15 ‘; 24,7%
Позначення одиниць при десятковому дробі варто ставити після усіх знаків, наприклад:
Правильно

Неправильно

5,758
О
5
О
, 758 5
О
45,58’
5
О
45’,58 300,05 м
300 м, 0,05

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

111
Якщо числові значення величин подають із граничними відхиленнями, то запис беруть у дужки, а далі проставляють скорочену назву одиниці. У записі без дужок позначення одиниць подають після обох чисел, наприклад:
Правильно

Неправильно

(100,0
±
0,1) кг
100,0
±
0,1 кг
50 кг
±
0,2 кг
50
±
0,2 кг
Подаючи діапазон числових значень та перелічуючи їх, символічну назву одиниці записують після останньої цифри, наприклад:
Правильно

Неправильно

Від
0,5 до 2,0 мм
Від
0,5 мм до 2,0 мм
Ширина стрічки 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 м
Ширина стрічки 0,8 м; 1,0 м; 1,2 м; 1,6 м
Габаритні
розміри 15
×
21 м
Габаритні
розміри 15 м
×
21 м
У написанні позначень складних одиниць не дозволяється комбінувати повні й скорочені форми цих назв, наприклад:
Правильно

Неправильно

36 км/год
36 км/година
3,6 метрів за секунду; 3,6 м/с
40 м за секунду
Рекомендована форма знака множення в скорочених назвах складних одиниць – крапка, наприклад:
Правильно

Неправильно

Н
⋅⋅⋅⋅
м
Нм
А
⋅⋅⋅⋅
м
2
Ам
2
Па

с
Пас

У позначеннях співвідношень одиниць прийнято застосовувати одну коса або горизонтальну риску. Якщо в позначенні для однієї з наявних у співвідношенні одиниць фігурує від’ємний степінь, то використовувати косу або горизонтальну риску не можна. Застосовуючи косу риску добуток у знаменнику належить брати у дужки, наприклад:
Правильно

Неправильно

Вт
⋅⋅⋅⋅
м
- 2
К
- 1
Вт
/ м
2
/ К
Вт м
2
⋅⋅⋅⋅
К
Вт м
2
К
Вт
/ (м
⋅⋅⋅⋅
К)
Вт
/ м
⋅⋅⋅⋅
К
Традиційно наприкінці позначень одиниць крапка як знак скорочення не вживається. Це не стосується слів, що входять до назви одиниці, але окремо в цьому контексті не вживаються, наприклад:
Правильно

Неправильно
745 мм рт.ст.
745 мм. рт.ст.
36 к.с.
36 кс

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

112
Префікс входить у позначення одиниці, до якої він приєднаний, його рекомендується приєднувати до першої назви в добутку або в чисельнику дробу. У другому співмножнику або знаменнику префікс допустимий лише в написанні широко вживаних одиниць. Префікси і в чисельнику, і в знаменнику неприпустимі, наприклад:
Правильно

Неправильно

кН
к
Н
МПа
М
Па кН
⋅⋅⋅⋅
с
Н
⋅⋅⋅⋅
кс кПа
⋅⋅⋅⋅
с м
Па

кс м
Математичні формули. Важливі, багатокомпонентні й нумеровані формули розташовують як окремий рядок в тексті. Порядкові номери формул являють собою арабські цифри в круглих дужках з правого краю тексту, визначені за індексовим принципом, наприклад:
0
и
=


±
P
W
T
F
(2.2)
Зайве нумерувати формули, на які немає посилань у тексті.
Декілька коротких однотипних формул можна подавати в одному рядку, наприклад:
,
1000
o р
O
η
v
k
F
N
=
о р
O
1000
|
|
η
v
k
F
N
=
(3.7)
Формули, що не мають самостійного значення, розміщують усередині рядків, наприклад:
Перевантажувальну здатність двигуна характеризує таке співвідношення ном max max
M
M
=
λ
Для позначення одним номером групу формул об'єднують парантезом
(фігурною дужкою) праворуч, а саме:
1 2
з
0
зч

=
α
f
e
k
F
F
,
1
)
(
з
0
зч
2 1

=
+
α
α
f
e
k
F
F
,
(4.19)
1 2
з
2 0
ЗЧ

=
α
δ
f
e
k
F
F

У записі системи рівнянь парантез проставляють ліворуч, тобто
;
0
cos sin
=


γ
γ
W
N
F

;
0
sin cos
=
+

γ
γ
W
N
Q
(5.17)
0
П
=

Wr
M


7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

113
За відсутності парантеза номер теж ставлять на рівні середини групи формул. Для нумерації проміжних формул можна скористатись додаванням малих літер, наприклад: (5.17а).
Посилання на будь-яку формулу в тексті має виглядати так само, як і в місті її подання, наприклад:
...у формулі (5.2);
...з рівнянь (7.4) випливає ...
Формула, власне, стає частиною речення, найчастіше складного, як його рівноправний елемент. Тому наприкінці формул, та в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.
Експлікацію (розшифрування літерних позначень величин у формулі) подають у підбір, наприклад:
Таким чином,
,
1 2
0
н м
B
a
k
p
µ
=
(7.23) де м
p
– лінійна сила притягання магнітопроводу до поверхні рейки, Н/м; н
k
– коефіцієнт неоднорідності
магнітного поля;
В
– магнітна індукція у зоні контакту, Тл;
0
µ
= 1,256
⋅⋅⋅⋅
10
-6
– магнітна силова стала, Гн/м ;
a
– ширина зони контакту полюсів з рейкою, м.
До розшифрування загальноприйнятих позначень не вдаються.
При великій кількості формул список позначень із розшифруванням доцільно подавати окремо на початку або в кінці видання.
При побудові формули, в першу чергу, варто використовувати круглі дужки, у другу – квадратні, у третю – фігурні. Якщо ж і їх недостатньо, то застосовують дужки більшого кегля.
Коефіцієнти у формулах слід ставити перед літерними позначеннями, наприклад:
);
4
/
cos(
)
2
/
sin(
)
4
/
2
(
π
δ
α
π
+
).
/(
10 9
,
0 2
2 6
σ
α
+

Q
Крапкою як знаком множення користуються в таких випадках:
– перед числовим співмножником, а5; 35

15

0,18;

для запису скалярного добутку,
y
a

;

між аргументом тригонометричної функції і літерним позначенням,
α
cos sin
b
x
a

;

між знаком радикала, інтеграла, логарифма й співмножником, sin
α
d
c
b
a

+
Крапку як знак множення не проставляють за таких умов:

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

114
– перед літерними символами,
fc
3
,
bc ;

перед дужками і після них,
)
)(
(
4
d
c
b
a
+
+
;

перед дробовими виразами
і
після них
,
c
b
a
1
sin tg
β
α
+
;

перед знаками радикала
,
інтеграла
, логарифма
,
d
c
p
+
,

xdx
m sin
3
,
x
abln
;

перед аргументом тригонометричної
функції
,
ω
tg
ab
Косий хрест як знак множення фігурує
тоді
, коли треба позначити розміри обєкта
, записати векторний добуток
, перенести частину формули з
одного рядка на
інший
Якщо на одному рядку формула не вміщується
, то перенос
її
частини
(
частин
), у
першу чергу
, має
бути в
місцях знаків відношення лівої
та правої
групою величин
(=, >, < тощо
), у
другу
– там де стоять знаки
, додавання та віднімання
, у
третю
– знак множення
(
косий хрест
).
У
місцях діління перенос робити не варто
При цьому знак належить залишати в
кінці
рядка
і
повторювати на початку наступного

7.2. ТаблиціОшибка
!
Закладка не определена

Кількісні
та якісні
характеристики багатьох явищ зручно оформляти у
вигляді
таблиць
, які
будують за такою схемою

Підзаголовки граф
Заголовки граф
Таблиця ________
(Номер)
Горизонтальні рядки
Графи (колонки)
Боковик
(графа для заголовків рядків)
Головка таблиці
(тематичний заголовок таблиці)

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

115
Якщо в
тексті
одна таблиця
, то
її
не нумерують
Тематичний заголовокОшибка! Закладка не определена.
повинен відбивати зміст таблиці
,
її
суть
і
призначення
Рядом з
тим
, якщо зміст зосереджено в
таблиці
, то заголовок не потрібен
Порядок розташування елементів заголовка граф такий
: назва показника
, його символ
, позначення одиниці
виміру
, відомості
про обмеження
(від, до, не більше, не менше).
У
багатоярусній головці
насамперед повідомляється про розташовані
у графах дані
, та про об '
єкти
, що
їх характеризують
Заголовки підпорядкованих основним показників починають з
малої
літери
Залишати клітинку головки таблиці
над боковиком порожньою небажано
Її
поділ косою лінією можливий лише за умови
, коли головка має
складну багатоярусну будову
Слова
, які
повторюють рядки боковика
, замінюють лапками за числом
їхнього повторення
Перший повний повтор тексту рядка в
рекомендується замінити словосполученням
«
Те саме»
, а
наступні
– лапками
.
Якщо запис повторюється не повністю
, а
інша його частина змінюється
, то повторювану заміняють словосполученням
«
Те саме»
Усередині
тексту таблиці
та
її
заголовків знаки розставляють за загальними правилами пунктуації
Наприкінці
кожного запису в
таблиці
крапка не ставиться
Числові
значення в
графах розташовують так
: одиниці
– під одиницями
, десятки
– під десятками
і
т д
Числові
характеристики неоднакових величин центрують
За відсутністю відомостей у
графах проставляють знак
(...), а
коли показник відсутній
– тире
(
прочерк
).
Залишати в
таблиці
клітинки порожнніми не бажано
Однотипні
числові
дані
рекомендується округляти з
однаковим ступенем точності
в межах графи або рядка
Якщо число не округлене
, то частину десяткового дробу після коми допускається додавати нулі
При відображенні
діапазону значень величин тире або знак
(...) центрують
, а
числа вирівнюють відносно знаків
(–) або
(...), наприклад
:
5,7 – 11,2 4,7 – 8,6 3,0 – 3,4 507 – 610 10 – 18 5,7...11,2 4,7...8,6 3,0...3,4 507...610 10...18

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

116
Усі
однорядкові
елементи тексту таблиці
вирівнюють
, орієнтуючись на останній рядок запису в
боковику
, а
дво
- й
багаторядкові
текстові
елементи
– за верхнім рядком боковика
Кожний окремий запис у
графах має
починатись
із великої
літери
, наприклад
:
Умови експлуатації:
на поверхні
Масло
НГ 203А, розведене розчинником у
співвідношенні 1:3 0,34 17,5 у
шахті
Те саме у
співвідношенні 1:5 0,25 18,0
Номер позиції
в боковику вирівнюють за верхнім рядком запису
, наприклад
:
21. Електровози акумуляторні
7,0 0,07 1,2
Якщо рядок
і
графи таблиці
виходять за рамки формату сторінки
, то
її
текст допускається поділяти на частини
, розміщуючи одну під одною
, або поруч
, або переносити продовження тексту таблиці
на наступну сторінку
, повторюючи при цьому
її
головку та боковик
Графи таблиці
доводиться нумерувати
, коли
є
посилання на них у
тексті
та коли
є
продовження таблиці
на наступних сторінках
В
останньому випадку головку таблиці
можна не повторювати
, наприклад
:
Таблиця
2.7
Загальні
показники розвитку ВНЗ
Роки

ПОКАЗНИК

2012
2013
2014
1
2
3
4
1. Кількість ліцензованих спеціальностей
(всього)
29 30 32 2. Кількість спеціальностей
, за якими здійснюється підготовка фахівців:

на денній формі навчання

на заочній формі навчання

29 16

30 17

32 18 3. Кількість спеціальностей
, за якими здійснюється підвищення кваліфікації
5 3
5 4. Контингент студентів на всіх курсах навчання
:

денна форма

заочна форма
4 933 1 721 5 121 1 791 5 265 1 844 5. Кількість факультетів
7 7
8

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

117
1
2
3
4
6. Кількість підрозділів післядипломної освіти
1 2
2 7. Кількість вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що перебувають у структурі
ВНЗ
1 2
2 8. Кількість кафедр

у т.ч. випускаючих
42 23 44 25 47 27 9. Кількість науково-дослідних інститутів


1 10. Кількість науково-дослідних лабораторій:

проблемних

галузевих

2 14 2
14 3
15 11. Кількість співробітників у
т.ч.:

педагогічних

наукових
1 641 577 132 1 589 590 150 1 574 670 170 12. Загальна площа території, га
9,62 9,62 9,62 13. Загальна площа будівель, м
2 125 567,4 125 567,4 125 567,4 14. Балансова вартість встановленого обладнання
, млн грн
46 46 45 15. Загальний обсяг державного фінансування
, тис. грн
6 368,7 5 858,2 7 013,9
Посилатися на таблицю доцільно в
тому місці
тексту
, де формулюється положення
, яке вона доповнює
, підтверджує
,
ілюструє
Посилання на таблицю повинні
органічно входити в
текст
, а
не виділятись у
самостійну фразу
, яка повторює
тематичний заголовок таблиці
, наприклад
:
Запровадження такої технології зумовлює усталену тенденція до зменшення експлуатаційних витрат (див. табл. 7.5).

7.3. Ілюстрації
Ілюстрації
виконуються у
вигляді
креслень
, ескізів
, схем
, графіків
, діаграм
, фотографій та
ін
У
навчальних виданнях всі
ілюстрації
умовно називають рисунками
Рисунки нумеруються в
межах кожного розділу двома цифрами
, розділеними крапкою
, де містяться номером частини тексту
і
порядковий номер рисунка
Повний підпис до
ілюстрації
включає
елементи
:

умовне скорочення назви
ілюстрації
для посилань
;

порядковий номер
ілюстрації
;

власне підпис
;

експлікація
(
пояснення деталей
ілюстрації
);

розшифрування умовних позначень та
інші
тексти типу приміток


Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

118
3
2
1
v
0
P
M
R
B
W
r
0
r
N
K
f
K
F
Наприклад
:
Рис.7.1. Взаимодія еластичного рушія з жорсткою опорою:
1 – рушій; 2 – опора; 3 – букса
Графіки повинні
будуватись на основі
координатної
сітки
На гістограмах
, кругових
(
секторних
) діаграмах тощо допускається не подавати координатні
вісь та сітку за умови
, що масштаб величин позначений
іншим способом
На координатні
осі
графіка необхідно наносити значення змінних величин у
вигляді
шкал відповідно до лінійного або нелінійного масштабу
, наприклад
:
Поряд з
поділками координатної
сітки та ділильними штрихами шкали подаються відповідні
значення величин
Допускається використовувати додаткові
ділильні
штрихи без значень
Якщо початком відліку обох шкал
є
нуль
, то його позначають лише раз у
точці
їх перетину
Числа біля поділа шкали треба розміщувати горизонтально поза полем графіка
Рис. 7.2. Залежність коефіцієнта тертя магнітного гальма від швидкості руху:
1 – сухі рейки; 2 – вологі рейки
0
2,0
3,0
К
о е
ф
і
ц
і
є
н т

т е
р т
я

Швидкість

ковзання
,
м
/
с

1,0
1 2
0,1
1
0,2
0,3

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

119
Паралельно основній шкалі
графіка можна розташувати додаткові
шкали
Назву фізичної
величини
, відкладеної
на графіку
, подають паралельно відповідній шкалі
Одиницю фізичної
величини позначають після
її
назви через кому
Літерне позначення величини
(
за необхідністю
) проставляють перед скороченою назвою виміру одиниці
, виділяючи комами
, а
весь напис подають поза полем графіка
, не використовуючи після нього крапку
Осі
шкал
і
криві
на полі
графіка креслять суцільною основною лінією
, координатну сітку
і
ділильні
штрихи
– суцільною тонкою лінією
, а
якщо на графіку дві
й більше кривих
, та лініями різного типу
(
суцільними
, штриховими та
ін
.) або кольору
За потреби лінії
й точки графіка позначають арабськими цифрами чи літерами
Перетин ліній
і
написів не допускається
За браком місця лінію можна показувати не повністю
, а
з розривом
Позначення пояснюють у
підрисуночних підписах
Одержані
шляхом вимірювання чи розрахунку точки позначають на графіку у
вигляді
кружальців
, хрестиків
,
інших умовних знаків
Графіки
, що схематично зображують характер залежності
, дозволяється виконувати без шкал
і
координатної
сітки
, наприклад
:
У
цьому разі
осі
графіка закінчують стрілками
, які
вказують напрям зростання фізичної
величини
Такі
графіки зображують тільки в
лінійному масштабі
На всі
рисунки в
тексті
мають бути посилання
, наприклад
:
розрахункову схему подано на рис
. 10.3.
v
0
v
1
U
1
U
F
0
I
1
I
v
2
F
1
F
Сила

струму

двигуна
Т
я г
о в
а

с и
л а
Ш
в и
д к
і
с т
ь

р у
х у
Рис. 7.3. Електромеханічна характеристика двигуна
рудникового електровоза


Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

120
7.4. Примітки
Примітка
– це короткий запис
, що слугує
поясненням до тексту
, таблиці
або
ілюстрації
Розміщують примітку з
абзацу безпосередньо після тексту
, таблиці
чи
ілюстрації
і
починають з
великої
літери
Одну примітку не нумерують
, а
декілька
– послідовно арабськими цифрами
, а
текст подають поряд
, наприклад
:

Примітка
. Гальмівний шлях дорівнює 40 м.
Примітки
:
1. Коефіцієнт опору коченню являє собою відношення тангенціальної сили до нормальної.
2. Автомобільні поїзди долають підйоми до 18 о
/
оо
(10,2
О
).

7.5. Виноски
Пояснення до окремих даних в
тексті
або в
таблицях оформляють як виноски
Виноски розміщують під текстом
і
позначають арабськими цифрами
, нумеруючи на кожній сторінці
окремо
Знаки виноски проставляють безпосередньо після слова
, числа
, символу
, речення
, до якого дають пояснення
, та перед текстом пояснення
Текст виноски пишуть з
абзацу в
кінці
сторінки або таблиці
і
відокремлюють лінією завдовжки
30–40 мм
, проведеною ліворуч
Приклад цитати в
тексті
:
«Національний гірничий університет

найстаріший вищий навчальний заклад гірничого профілю в Україні
1
»

Відповідне подання виноски
:
1. Заснований у 1899 році як Катеринославське вище гірниче училище.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал