Навчальний посібник для дистанційного навчанняPdf просмотр
Сторінка6/19
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
вона добре підготовлена.
Існують способи зробити лекційний матеріал більш зручним і цікавим для тих, хто навчається. В процесі планування лекції дуже важливо підготувати супровідний матеріал. Він може бути поданий у формі записів для «нагадування» основних аспектів лекції.
Інший широко розповсюджений прийом – це використання
попередньо підготовлених наочних матеріалів, що можна
демонструвати в процесі лекції за допомогою спеціальної
проекційної техніки.
Іншим прийомом ефективного застосування лекції є орієнтування слухачів на
чекання лектора. Якщо лекція перша в курсі, модулі або серії лекцій, слухачі мають знати, якого поводження лектор очікує від них на лекції. Бажано, щоб він на початку заняття повідомив учням, чи необхідно їм робити записи під час лекції або такої необхідності немає, тому що матеріал буде роздано. Слухачі мають знати, чи можуть вони ставити запитання і вимагати пояснення по ходу лекції, або для цього бажано почекати закінчення заняття, де лектор залишить час на запитання.
Підвищує ефективність лекційної роботи< em>повідомлення учням плану лекції або
їхнього курсу на початку лекції. Лектор при цьому знайомить слухачів зі структурою заняття, розповідає, який матеріал буде розкритий, у якій послідовності, і які знання слухачі зможуть одержати, прослухавши лекцію або курс лекцій.
Під час лекції лектор має говорити ясно і чітко, і бути впевненим,
що його чують всі, хто знаходиться в аудиторії.
Бажано уникати таких недоліків у лекційній роботі, як, наприклад, «говорити дошці» або «бормотати у свої записи», тому що це ускладнює слухачам процес сприйняття.
Ефективність лекції також багато в чому залежить від ясності і простоти викладу матеріалу. Лектору краще відмовитися від використання витіюватих і складних фраз, а якщо необхідно використовувати складну термінологію, то потім повторити сказане більш простими словами.
Однією з основних проблем, що існують у лекційній роботі є зниження уваги слухачів із часом. Є визначені прийоми підтримки уваги аудиторії:
Особистість лектора. Якщо лектор є цікавою, різнобічно освіченою, ерудованою людиною, має охайну зовнішність і зацікавлено викладає матеріал, це завжди сприяє встановленню гарних контактів із слухачами і допомагає підтримувати інтерес до лекції.
Характер викладу матеріалу.
Слухачам важко утримувати свою увагу протягом тривалого часу, якщо лектор викладає свій матеріал монотонно, не змінюючи темпу або тону голосу. Щоб уникнути

97 такої ситуації можна використовувати такі прийоми:

говорити особливо повільно і виразно, коли робляться висновки, і навпаки, використовувати більш швидкий темп під час коментарів;

використовувати паузи для позначення завершення викладу окремого розділу, питання і т.і.;

змінювати тон голосу у відповідних місцях, наприклад, завершуючи фразу або акцентуючи увагу на якомусь визначенні, формулюванні;

використовувати жести з тим, щоб підкреслити важливі моменти в лекції і т.і.
Розмаїтість дій слухачів.
Один із найбільш ефективних способів підтримки уваги аудиторії протягом часу – це розмаїтість діяльності, що виконують слухачі під час лекції.
Найпростіший спосіб зробити це – чергування процесів
слухання і записування.
Інший спосіб – це використання на лекції методів активізації
навчання, наприклад, обговорення в невеликих групах або
«мозкового штурму».
Також можна різноманітити лекцію показом слайдів, фільмів,
комп'ютерних матеріалів.
При завершенні лекції лектору важливо звертати увагу на такі моменти, як підведення підсумків лекції, формулювання висновків. Це дуже корисно для слухачів, тому що допомагає їм узагальнити, «звести воєдино» отриманий об'єм інформації.
Бажано залишати 5 – 10 хвилин наприкінці лекції для запитань слухачів. Необхідно заохочувати учнів ставити запитання. Це не тільки дозволить їм з’ясувати незрозумілі моменти лекційного матеріалу, але і забезпечить ефективний зворотний зв'язок, що дуже важливо для викладача.

98

Підрозділ 3.2.2. Методика організації та порядок
проведення Дня поля
» Організація польових днів (екскурсія в полі)
» Планування польового дня
» Підготовка Дня поля
» Організаційні заходи для проведення польового дня
» Наступне закріплення результатів польового дня
Організація польових днів (екскурсія в полі)
Польовий день використовується консалтинговим формуванням як
один із методів передачі інформації, розповсюдження нових
технологій. Польовий день є одним із найуніверсальніших методів у
діяльності консалтингового формування.
Але такі практичні заняття дуже дорогі з погляду витрат часу, людських сил, устаткування і матеріалів. Тому проведення польового дня має бути добре продумане і не повинно проводитися просто для заповнення часу.
У світовій літературі ми зустрічаємося з нижченаведеними посиланнями, які визначають привабливість польових днів для первинних товаровиробників. Із незапам'ятних часів фермер будь-якої країни світу підглядає через паркан за своїм сусідом, щоб довідатися, що той робить і чому його господарство є більш успішним.
Польовий день, який широко використовується консультантами, як один з методів передачі інформації, впровадження і поширення інноваційних технологій, є не що інше, як організована можливість заглянути через паркан до сусіда. Може тому даний прийом
і є винятково популярним серед фермерів.
Порівняно з іншими прийомами і методами роботи з товаровиробниками, які використовують консультанти, польовий день має кілька специфічних положень.
1. Відірвати фермерів від добре відомого і, може бути, набридлого оточення і повсякденної рутинної роботи, щоб він зміг одержати визначений позитивний досвід господарювання з перших рук, тобто від такого ж фермера, як і він сам. У роботі консалтингової служби це чудовий метод зміни відносини первинного товаровиробника до досягнень науки й інноваційного процесу.
2. На відміну від заздалегідь підготовленої лекції або виставки, де демонстраційні експонати уважно і завчасно відібрані, екскурсія в полі дає прямий доступ фермеру до наявної інформації з тієї або іншої проблеми. До отриманої в полі різноманітної
інформації фермер стає більш сприйнятливий, ніж на лекції, а сама інформація стає більш аргументованою.
3. Польовий день надає фермеру можливість більш широкого знайомства і спілкування з людьми поза фермерським господарством, поліпшення взаємин у соціальному середовищі, розширює його кругозір, дозволяє ненав'язливо впливати на мотивацію товаровиробника.
Комбінація та вміле використання цих трьох положень працівником консалтингового формування робить польовий день найбільш бажаним і унікальним методом цієї служби.
З іншого боку, екскурсія в полі мало прийнятна для навчання фермерів навичкам

99 практичної роботи, особливо з технікою й устаткуванням. Це краще робити на фермерському подвір'ї.
На жаль, польові дні проводяться рідко через їх високу вартість, особливо,
транспортних витрат.
Тому кожний Польовий день має бути уважно продуманий,
чітко спланований і гарно організований, тому що його
головним навантаженням є високоефективне навчання
фермерів.
Планування польового дня.
При постановці задачі проведення польового дня необхідно брати до уваги три
основних аспекти :

1. Польовий день є найважливішим методом навчання товаровиробників;

2. Проведення польового дня пов'язане з вирішенням ряду технічних проблем, таких як організація транспорту, підбір місць екскурсії, виготовлення рекламних матеріалів і т.і.;

3. враховуючи, що в роботі агроконсалтингової служби польовий день є методом навчання, його ефективність має отримати відповідну оцінку, щоб виявити переваги і недоліки даного методу.
Усі ці три аспекти мають знайти відображення в програмі проведення польового дня, зразковий зміст якої наведено нижче.
»» Мета проведення польового дня.
Першим кроком у плануванні польового дня є визначення його цілей. Беручи до уваги, що основна мета польового дня – навчання фермерів, необхідно відразу ж визначити складові даної мети: хто буде навчатися, і чому ми збираємося навчити наших клієнтів.
З метою вирішення цих питань необхідне вивчення потреб і інтересів тих, що навчаються. Інтереси тих, хто навчається, в плані проведення польового дня повинні розміщатися в логічному порядку. Це дасть можливість з високим ефектом реалізувати мету навчання.
»» Місце проведення польового дня.
Для успішного виконання наміченої мети польового дня необхідно ретельно підібрати одне або декілька раціональних місць його проведення. З цією метою працівники агроконсалтингової служби мають добре знати ті господарства, які вони показують фермерам і людям, з якими їм бажано зустрітися і обмінятися досвідом роботи. Їм необхідно попередньо відвідати місця екскурсії й уявити собі: o
яка буде реакція учнів на відвідуваний об'єкт, o
що може викликати їхню особливу увагу й інтерес, o
які запитання можуть виникнути у візитерів, o
де вони можуть трошки зупинитись, o
а де більш докладно вивчити окремі технологічні прийоми.

100
»» Приймаюча сторона (власник сільськогосподарського підприємства)
Насамперед необхідно одержати згоду власника на відвідування його підприємства
групою, що навчається. Але крім цього, консультант має запитати себе про те, як організувати цей візит. Хто буде пояснювати – сам фермер (господар), хто-небудь з родини, або це має робити консультант. З погляду довіри візитерів до того, що їм показують, найкраще, якщо пояснення буде давати господар. Але іноді буває, що він не досить красномовний і його розповідь може виявитися мало переконливою. В цьому випадку консультант має заздалегідь дати господарю докладну інформацію про візитерів, їх інтереси і ін., щоб він зміг докладно підготуватися до зустрічі. Однак таке буває дуже рідко. Як правило, господар знає все досконально про своє підприємство.
»» Кількість учасників.
Після того, як працівник агроконсалтингової служби намітив місця проведення екскурсій, необхідно визначити кількість його учасників. Це залежить від трьох
факторів :
1. Розмір передбачуваних до огляду ділянок, з тим щоб учасники могли на них вільно розташуватися, побачити демонстраційні ділянки і добре чути інформацію, що повідомляється.
2. Місткість транспортних засобів, на яких учасники будуть доставлені до місць показу і назад.
3. Кількість помічників консультанта, що будуть сприяти у проведенні польового дня.
Оптимальною кількістю учасників вважається 20 – 25
чоловік. Беручи це до уваги необхідно замовляти транспорт із
відповідною кількістю місць, де учасники могли б вільно і зручно
розміститися. При цьому необхідно також враховувати і потребу в
місцях для супроводжуючих помічників працівника служби.
»» Додаткові дії.
У дуже рідких випадках, тільки лише єдина дія консультанта може сприяти повному здійсненню поставленої задачі.
Звичайно при проведенні польових днів використовується комплекс прийомів і методів для навчання фермерів, іншими словами, не можна планувати роботу польового дня тільки одним організаторам. Ви маєте з'ясувати запити і побажання учасників польового дня, знати їхні проблеми і можливі їх рішення. Подібно цьому необхідно також з'ясувати індивідуальні потреби фермерів у вирішенні тих чи інших питань, які передбачається розглянути в період екскурсії. Тому,
для з'ясування зазначених питань необхідно залучати визначену кількість
організаторів.
До проведення екскурсії, необхідно також провести з учасниками кілька зустрічей, включаючи індивідуальні і групові дискусії. Дуже важливо через визначений період часу після проведення польового дня організувати повторну групову зустріч з тим, щоб оцінити корисність його проведення.
Вище ми зупинилися на навчальному змісті польового дня, далі було б необхідним розглянути технічний бік цього питання. З цього погляду необхідно визначити нижній ліміт кількості учасників і відстань до фермерських господарств, що заплановано їм показати. Чим більша кількість учасників, тим більше часу вам буде необхідно для підготовки плану і навчальної програми.
»» Розмір автобуса.
Звичайні сучасні автобуси мають 40 – 50 пасажирських місць, однак одному

101 консультанту важко добре забезпечити ефективну роботу під час екскурсії такої великої кількості учасників. З іншого боку, необхідно зауважити, що незайняті в такому автобусі місця справляють погане враження на екскурсантів. До того ж, вартість великого автобуса досить велика, щоб можна було залишати в ньому незаповнені місця. Тому
необхідно замовляти транспорт із такою кількістю посадкових місць, які б відповідали
кількості учасників.
У той же час, немає встановленого ліміту для кількості учасників. Якщо є в наявності кілька легкових автомобілів, учасники екскурсії можуть пересуватися з їхньою допомогою, що значно знизить транспортні витрати. Хоча, звичайно, використання персонального транспорту буває в рідких випадках. Тому необхідно уважно проробляти наявні транспортні можливості і вибирати кращі з них.
»» Відстань до місць показу
Визначаючи відстань до місць показу, варто мати на увазі загальний час, відведений на проведення польового дня. Звичайно, фермери не можуть знаходитися поза своєю фермою тривалий час. Вони погодяться взяти участь у польовому дні, якщо будуть відсутні у своєму господарстві кілька годин, але не більше одного дня. Час на проведення польового дня має бути розділений на періоди переїзду від місця збору до об'єктів демонстрації, зупинку на відпочинок і на вивчення обумовлених програмою питань. Як правило, на переїзд і зупинку для відпочинку або обіду виділяється 50 відсотків загального часу всієї екскурсії. Інші 50 відсотків часу необхідно планувати для реалізації навчальної програми.
»» Маршрут
Вище було зазначено, що тільки 50 відсотків загального на польовий день часу виділяється на навчання. Однак не слід вважати, що інші 50% виявляться непродуктивно використаними. Варто мати на увазі, що під час переїздів у вас є можливість обговорити з учасниками більш докладно те, що вдалося побачити під час першої зупинки, а також звернути увагу на ті новинки, які можуть бути використані в роботі фермерських господарств для підвищення їх ефективності. Саме це є основною задачею польового дня. Проте намагайтеся зробити перші зупинки якнайближче від місця збору, поки ще учасники не втомились і здатні до сприйняття почутого і побаченого. Наступні зупинки можуть бути зроблені на більш довгій дистанції маршруту. Це дасть вам більше часу для повернення додому, коли люди вже втомилися, але здатні продовжити обговорення визначених проблем у більш спокійній обстановці.
Найбільш ефективним і економічним маршрутом, буде маршрут організований по
кільцю, якщо для цього є можливості.
»» Час проведення польового дня
Звичайний час проведення польового дня вибирається відповідно до можливостей його учасників. Не слід призначати польовий день у період високої завантаженості фермерів роботою в своєму господарстві, у свята або у дні реалізації продукції.
Польовий день краще проводити у дні із сприятливими погодними умовами, тобто без опадів і сильних вітрів. В іншому випадку це може спричинити масу незручностей для учасників і знизить ефективність навчання. При визначенні погодинного графіка пересування за маршрутом, варто передбачати резерв часу на непередбачені обставини. Легкові машини або автобуси мають бути цілком заправлені паливом, інакше зупинка хоча б одного з них може призвести до затримок у виконанні програми або до втрати декількох учасників при додатковій заправці транспортних засобів.

102

Найкраще мати деякий запас часу до кінця дня на
незапланований обід, додаткову дискусію, або дати
можливість учасникам поспілкуватися між собою після виконання
наміченої програми.
Підготовка Дня поля
Для того, щоб усе вчасно було підготовлене до проведення польового дня, необхідно скласти план його підготовки. Давайте умовно позначимо день проведення екскурсії Великою літерою "Е". Якщо Е – день проведення екскурсії, підготовка до нього має початися принаймні за 5 тижнів. У цьому випадку початок підготовки робочого плану умовно позначається Е – день мінус 35.
»» Е – день мінус 35
У позначений день необхідно провести нараду зі співробітниками агроконсалтингової фірми, що працюють з фермерами – можливими учасниками польового дня, з тим щоб вирішити наступні питання:
- чи можливо і чи бажано організувати польовий день?
- хто з фермерів буде запрошений для участі у цьому заході?
- скільки фермерів необхідно запросити?
- що має бути зроблено, щоб підготувати фермерів на предмет: що вони хочуть побачити і почути?
Після цього необхідно підготувати лист із повідомленням про проведення польового дня. В цьому листі варто пояснити можливим учасникам мету проведення польового дня, дати деякі попередні організаційні деталі, такі як час проведення, тривалість,
основні місця екскурсії, які передбачається відвідати. Необхідно також у даному спілкуванні попросити фермерів направити в офіс їхню згоду взяти участь у польовому дні. Якщо від учасників буде потрібно визначити внесок на проведення екскурсії, назвіть його номінальний розмір. Це дуже важливо, тому що оплата внеску знизить ризик відмови від участі в останні хвилини, і дасть вам можливість заздалегідь знати кількість учасників.
З погляду підтримки гарних взаємин із громадськістю і місцевими офіційними органами, дуже важливо направити також на їх адресу зазначену інформацію, наприклад, у відділ сільського господарства місцевої адміністрації, керівникам окремих фірм і т.д. Представники цих органів можуть не брати участь у польовому дні, але мають бути інформовані про захід, що проводить дорадча служба.
»» Е – день мінус 30

Почніть підготовку необхідних навчальних матеріалів: лекцій, брошур, питань для дискусії, рекламних матеріалів і т.і. У цей же період варто підготувати визначені друковані матеріали, які передбачається поширити серед учасників польового дня, в тому числі карту маршруту, імена можливих спонсорів заходу і т.і.
»» Е – день мінус 20

У цей період необхідно відвідати кожний об’єкт наміченого маршруту, отримати згоду

103 власників ферм, на які намічено візит, обговорити з ними організаційні деталі, як наприклад, які поля будуть показані, час прибуття і від'їзду й ін. Якщо необхідно, обговоріть з іншими фахівцями - консультантами розклад польового дня, програму його проведення, схему маршруту й ін. Необхідно також підготувати копії програми і розіслати їх фермерам, які проявили інтерес взяти участь у польовому дні і, які направили в офіс реєстраційний внесок. Ще раз уточніть такі питання: а) день і час від'їзду на екскурсію; б) місце збору учасників; в) місця екскурсій і що буде показано; г) розрахунковий час повернення; д) що взяти із собою (бутерброди, шапки, плащі, гумові чоботи, фотоапарати і т.і.).
»» Е – день мінус 15
До цього часу в офісі вже є відповіді від фермерів – скільки чоловік, що показують, хто буде брати участь у польовому дні. Додайте до загальної кількості 20 відсотків резервних місць і замовте необхідний транспорт. Необхідно також переконатися в тому, що водії транспорту знають маршрут, за яким треба рухатись і час, відведений на екскурсію. Якщо передбачається зробити зупинку на відпочинок у ресторані або в
інших громадських місцях, домовтеся з їх керівниками, щоб вони знали точну кількість відвідувачів і час прибуття. Це допоможе уникнути можливих непередбачених обставин
і зберегти гарний настрій учасників польового дня.
»» Е – день мінус 10
До цієї дати весь навчальний і демонстраційний матеріал, плакати, стенди, покажчики і т.д. мають бути готові. Необхідно перевірити їхню комплектність, наявність
і організувати доставку цих матеріалів у різні місця, визначені для показу.
»» Е – день мінус 5
У зазначений період доцільно вдруге відвідати ферми, де буде проводитись екскурсія. Необхідно нагадати їхнім господарям про дату і час приїзду гостей. Разом з ними визначте місця установки рекламних щитів і необхідних покажчиків.
»» Е – день мінус 1
Перевірте замовлений транспорт, чи готові матеріали, які необхідно взяти із собою, переконайтеся, якою буде погода, ще раз перевірте наявність усіх своїх помічників.
Встановіть покажчик місця збору і від'їзду, і постарайтеся в цей день лягти раніше спати.
Організаційні заходи для проведення польового дня
»» Організаційні заходи для проведення польового дня.
Якщо всі підготовчі заходи були зроблені вчасно, ви можете бути впевнені, що екскурсія товаровиробників буде проведена на відповідному рівні. Проте в останні хвилини завжди можуть виникають непередбачені обставини, що можуть негативно вплинути на виконання наміченої програми. ому необхідно передбачити всі можливі обставини, які так чи інакше впливають на якісне проведення польового дня. З цією метою вам необхідно передбачити такі дії :

104

1. Необхідно бути на місці збору учасників польового дня трохи раніше до призначеного часу, щоб зустріти і привітати учасників, які прибули.
2. Майте при собі список учасників польового дня і проведіть
їхню реєстрацію.
3. Від'їзд від місця збору почніть вчасно відповідно до наміченого плану і підтримуйтесь його. Майте на увазі, що затримка з від'їздом з одного пункту в інший хоча б один раз веде затримку виконання всієї програми екскурсії.
4. Під час переїзду обов'язково знаходьтесь в автобусі разом з учасниками, будьте серед них, слухайте про що вони говорять і, якщо необхідно, беріть участь у цій бесіді.
5. Деякі учасники можуть направлятися на екскурсію власним транспортом. Вам необхідно переконатися в тому, що вони знають де необхідно зачекати інших учасників екскурсії.
6. Виявляйте увагу і повагу до господаря підприємства, яке ви відвідуєте разом з учасниками екскурсії. Попросіть учасників екскурсії бути уважними, не пошкоджувати рослини в полі, не зривати фрукти й овочі. Якщо ви бачите, що двері в будинок або виробниче приміщення закриті, майте на увазі, що господар не хоче, щоб ви заходили туди без його дозволу.
7. Вживайте заходів, щоб учасники польового дня не розходилися занадто далеко по полю. Краще, якщо група буде складатися не більш ніж з 20 чоловік, триматися разом, щоб легше було усе побачити і почути і не втрачати занадто багато часу на огляд.
8. Якщо група виходить із приміщення на відкрите місце, розміщайте її так, щоб усі бачили і чули вас, а також господаря ферми, розташовуйте групу так, щоб сонячні промені не світили людям в очі, а вітер не відносив в бік ваші слова. Було б краще, якби ви мали портативний мікрофон.
9. По закінченні візиту на фермі обов'язково подякуйте її господаря в присутності екскурсантів за гостинність і сприяння в проведенні польового дня.

105

10. Якщо учасники польового дня хочуть зробити невелику перерву на обід у незапланованому місці, попередьте господаря наступної ферми, куди запланований наступний візит групи, про зміну часу її прибуття.
11. Після кожної зупинки переконайтеся в тому, що кількість людей в автобусі є такою ж як і при виході з нього, тобто, що ви не втратили жодного учасника.
12. Якщо учасники пересуваються з місця на місце в тому самому автобусі, використовуйте час переїздів для питань і відповідей, а якщо необхідно, то і для проведення короткої дискусії. Якщо група пересувається в декількох автобусах, доручіть своїм помічникам робити те ж саме.
13. До закінчення екскурсії (під час останньої зупинки) необхідно стисло підсумувати, що вдалося побачити і почути під час екскурсії. При цьому відповідайте на запитання учасників настільки докладно, наскільки дозволяє вам час і згода учасників екскурсії.
14. Роздайте наявні у вас додаткові матеріали з проблеми проведеного польового дня. Подякуйте екскурсантам за те, що вони змогли взяти участь у польовому дні і попрощайтеся з ними.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал