Навчальний посібник для дистанційного навчанняPdf просмотр
Сторінка3/19
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Тема № 1. Лабораторна робота "Інтернет-ресурси в
агроконсалтинговій діяльності"
» Технічне і програмне забезпечення
» Завдання
» В с т у п
» Поділ Internet - ресурсів
» Приклад презентації Power Point
Технічне і програмне забезпечення
Технічне забезпечення: комп'ютерний клас
Програмне забезпечення: програмний комплекс на базі WEB-технологій
Завдання
1. Переписати всі WEB-сайти
2. Знайти наступну інформацію про певну дорадчу
службу o
хто очолює і де знаходиться (юридична адреса); o
адреса та назва WEB-сайту; o
вигляд сторінки (яка є інформація) o
історія служби; o
мета служби; o
завдання служби; o
послуги, які надаються; o
поточна інформація.
3. Розробити презентацію в PowerPoint за таким планом

1-й слайд - Назва служби та прізвище студента;

2-й слайд - Коротко про службу;

3-й слайд - Історія служби;

4-й слайд - Мета служби;

5-й слайд - Завдання служби;

6-й слайд - Поточна інформація;

7-й слайд - Дякую за увагу
В с т у п

43
дин із найбільш перспективних типів інформаційних технологій, вже в самій назві (мережеві системи) мається на увазі обов язкова взаємодія з іншими людьми через комп ютерну мережу. В найпростішому випадку це може бути локальна мережа, що працює в межах організації ( наприклад, управлінська інформаційна система агрофірми). Однак в більшості випадків термін "мережові системи" використовується тоді, коли мова йде про роботу в глобальних мережах типу Іnternet.
В мережі Іnternet існує багато спеціалізованих ресусів та серверів. Одним з найбілш популярних сервісів є WWW. Він по праву займає позицію лідера. Робота цього сервісу базується намові гіпертекстової розмітки HTML і дозволяє передавати не тільки текстову
інформацію, але й графічу, відео і звукову.
Поділ Internet - ресурсів
Всі Internet - ресурси на рівні дорадництва поділяються на рівні
Адреса ресурсу
Володар ресурсу
1. Державні Інтернет ресурси в АПК www.minagro.kiev.ua
Міністерство аграрної політики України www.rada.gov.ua
Верховна Рада України www.kmu.gov.ua
Кабінет Міністрів України
2. Бази даних та бази знань www.agroua.net
Національний аграрний університет України www.agromage.com
Сільськогосподарський портал "АГРО МАГ"
3. Міжнародні проекти www.tacis.info.org
Програма TACIS www.lol.org
Проект аграрного консалтингу www.farm.org
Програма реформування та модернізації сільськогосподарського сектору України
4. Асоціації в дорадництві www.aiaee.org
Міжнародна асоціація аграрної екстеншн-освіти www.dorada.org.ua
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб
5. Дорадчі служби www.koras.com.ua
Київська обласна аграрна дорадча служба

6. Консалтингові організації (фірми) www.greentour.com.ua
Зелений туризм
www.gromada.ks.ua
Кредитна спілка громада м. Херсона
www.icp.org.ua
Інститут розвитку

О

44
www.agrosoyuz.ua
Корпорація "Агро-Союз"
7. Пошукові сайти www.meta- ukraine.com
Сайт "Мета Украина"
www.ukragroportal.net
Сайт "Украгропортал" www.agroweb.dp.ua
Сайт "Агро Веб"
www.www.rambler.ru
Сайт "Рамблер"
www.goodle.com
Сайт "Гудле"

8. Університетські дорадчі служби (кафедри) www.agrokonsult.com
Журнал "Агроменеджера"45

Тести по темі №1Запитання


Відповіді

1_1
Коли і де виникла
ЕКСТЕНШН ?
( Розділ 1.1.)
а) 1867 р., Англія;
б) 1780 р., США;
в) 1914 р., Росія;
г) 1896 р., Голландія;
1_2
Коли були розроблені
перші практичні спроби
поширення знань ?
( Розділ 1.1.)
а) 1867- 1868 р.;
б) 1914 р.;
в) 1920 р.;
г) 1995 р.;
1_3
Які моделі розвитку
ЕКСТЕНШН в світі ?
( Розділ 1.2.)
а) державна університетська, державна міністерська, приватна, громадська;
б) державна, приватна, громадська, змішана;
в) державна університетська, державна міністерська, змішана;
г) державна університетська, державна міністерська, приватна;
1_4
Які основні переваги
університетської моделі?
( Розділ 1.2.)
а) можливість використання потужної матеріально-технічної, учбової бази та досвід і висока кваліфікація персоналу університету;
б) широкі зв`язки навчальних закладів з науковими, адміністративними, комерційними організаціями і с/г підприємствами;;
в) авторитет аграрних ВУЗів і тісні зв`язки з підготовленими ними фахівцями - випускниками, більша довіра товаровиробників до консультантів ніж до чиновників державних служб;
г) наведене в усіх пунктах;
1_5
Які моделі
агроконсалтингу
Російської Федерації
( Розділ 1.2.)
а) формування, створені як підрозділи галузевих органів управління АПК, а також державних унітарних підприємств;
б) автономні некомерційні та комерційні консультативні формування;
в) формування на базі: ВУЗів, с/г коледжів, науково-дослідних
інститутів, інститутів перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів;
г) наведене в усіх пунктах;

46 1_6
Що таке екстеншн ?
( Розділ 1.2.)
а) інструмент;
б) поширення інформації;
в) консультація;
г) метод;
1_7
Що включає в себе
консультування ?
( Розділ 1.2.)
а) навчання дорослих;
б) впровадження нововведень;
в) експертне консультування;
г) інформаційне забезпечення;
д) наведене в усіх пунктах;
1_8
Які основні складові
експертного
консультування ?
( Розділ 1.3.)
а) анкетування, дискусія, метод
Делфі, інтерв`ю;
б) анкетування, інтерв`ю, дискусія, метод Делфі, методи вимірювання;
в) інтерв`ю, дискусія, метод Делфі, методи вимірювання;
г) інтерв`ю, дискусія, анкетування, методи вимірювання;
1_9
Що таке експертне
консультування ?
( Розділ 1.2.)
а) проведення діагностики, розробки рішень та рекомендацій щодо їх впровадження;
б) постійну взаємодію консультанта з клієнтом;
в) передачу інформації клієнту;
г) навчання сільських товаровиробників самостійно приймати рішення;
1_10
ЯЯка основна функція
консультанта ?
( Розділ 1.3.)
а) забезпечення клієнта
інформацією;
б) проведення опитування;
в) проведення експертизи;
г) проведення анкетування;
1_11
Хто приймає участь у
розвитку дорадчої
діяльності в Україні ?
( Розділ 1.3.)
а) Міністерство агрополітики;
б) Українська академія аграрних наук;
в) Національний аграрний університет та інші аграрні університети;
г) Асоціація фермерів та землевласників України;
д) міжнародні проекти технічної допомоги;
е) Національна Асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України;
є) дорадчі служби;
ж) наведене в усіх пунктах;
1_12
Найважливіша функція
дорадчих формувань
полягає в тому щоб…
( Розділ 1.3.)
а) навчити сільськогосподарських товаровиробників самостійно приймати рішення з господарської діяльності за ринкових умов;
б) навчити сільськогосподарських товаровиробників самостійно рішення для визначення термінів посіву основних культур;

47
в) навчити сільськогосподарських товаровиробників приймати самостійно рішення з отримання банківських кредитів для ведення господарської діяльності;
г) навчити сільськогосподарських товаровиробників приймати самостійно рішення з господарської діяльності, але враховуючі поради сусідів;
1_13
Які конкретні
агроконсалтингові послуги
надаються консультантами
як висококваліфікованими
фахівцями?
( Розділ 1.3.)
а) з землевпорядкування, агротехнології, ветеринарії, якості та безпеки продуктів харчування;
б) з управління інвестиційною, маркетинговою, фінансовою діяльністю;
в) із управління персоналом , юридичного обслуговування та інших проблем с/г; виробництва і облаштування сільських територій;
г) наведене в усіх пунктах;
1_14
Які складові структури
регіонального банку даних
сільськогосподарської
науково-технічної та
ринкової інформації ?
( Розділ 1.5.)
а) інформаційний фонд на комп’ютерних носіях (БД) ;
б) інформаційний фонд малотиражних видань;
в) інформаційний фонд багатотиражної друкованої
інформації;
г) наведено в усіх пунктах ;
1_15
З чого складається
система навчання в
дорадництві?
( Розділ 1.4.)
а) базова підготовка бакалаврів та магістрів з дорадчої діяльності;
б) підвищення кваліфікації керівників дорадчих служб та навчання товаровиробників;
в) підготовка кадрів агроконсалтингових служб та навчання товаровиробників;
г) підвищення кваліфікації фахівців з дорадчої діяльності та навчання сільськогосподарських товаровиробників самостійно приймати рішення;
1_16
Яка модель
консалтингової служби у
Франції?
( Розділ 1.5.)
а) приватна;
б) державна;
в) громадська;
г) змішана;
1_17
Хто може бути
експертами-
консультантами?
( Розділ 1.5.)
а) наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці дорадчих служб, спеціалісти лабораторій та станцій якості с/х продукції;
б) наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці дорадчих служб і агроконсалтингових формувань, спеціалісти лабораторій та станцій якості с/г продукції;

48
в) наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці дорадчих служб і агроконсалтингових формувань, спеціалісти лабораторій та станцій якості с/г продукції, висококваліфіковані виробничники;
г) наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці дорадчих служб і агроконсалтингових формувань, спеціалісти лабораторій та станцій якості с/х продукції, висококваліфіковані виробничники і управлінці;
1_18
Які складові Національної
системи розповсюдження
сільськогосподарських
знань в Україні?
( Розділ 1.5.)
а) державна, громадська, підприємницька ;
б) державна, науково-освітня, підприємницька;
в) державна, громадська, науково- освітня, підприємницька;
г) громадська, науково-освітня, підприємницька;
1_19
Що є засобами масової
інформації в дорадництві ?
( Розділ 1.5.)
а) радіо, газети, телебачення, журнали, вистаки;
б) телебачення, журнали, Інтернет, газети, радіо;
в) Інтернет, радіо, газети, телебачення, виставки;
г) телебачення, радіо, журнали, газети, виставки, Інтернет;
1_20
Реальне практичне
значення системи
інформаційно-
консультаційного
обслуговування полягає не
лише у наданні дорадчих
послуг
сільгоспвиробникам, а й ...

( Розділ 1.5.)
а) в організації поставок міндобрив у системі агропромислового виробництва;
б) в організації інформаційних потоків у системі агропромислового виробництва;
в) в організації поставок матеріалів та обладнання у системі агропромислового виробництва;
г) в організації продажу засобів захисту рослин у системі агропромислового виробництва;
Отримані відповіді при тестуванні звірте з правильними:


49

Правильні віповіді на тестові запитання теми №1Запитання


Відповіді

1_1
Коли і де виникла
ЕКСТЕНШН ?
а) 1867 р., Англія;
1_2
Коли були розроблені
перші практичні спроби
поширення знань ?
а) 1867- 1868 р.;
1_3
Які моделі розвитку
ЕКСТЕНШН в світі ?
б) державна, приватна, громадська, змішана;
1_4
Які основні переваги
університетської моделі? г) наведене в усіх пунктах;
1_5
Які моделі
агроконсалтингу
Російської Федерації
г) наведене в усіх пунктах;
1_6
Що таке екстеншн ?
б) поширення інформації;
1_7
Що включає в себе
консультування ?
д) наведене в усіх пунктах;
1_8
Які основні складові
експертного
консультування ?
б) анкетування, інтерв`ю, дискусія, метод Делфі, методи вимірювання;
1_9
Що таке експертне
консультування ?
а) проведення діагностики, розробки рішень та рекомендацій щодо їх впровадження;
1_10
Яка основна функція
консультанта ?
а) забезпечення клієнта
інформацією;
1_11
Хто приймає участь у
розвитку дорадчої
діяльності в Україні ?
ж) наведене в усіх пунктах;
1_12
Найважливіша функція
дорадчих формувань
полягає в тому щоб…
а) навчити сільськогосподарських товаровиробників самостійно приймати рішення з господарської діяльності за ринкових умов;
1_13
Які конкретні
агроконсалтингові послуги
надаються консультантами
як висококваліфікованими
фахівцями?
г) наведене в усіх пунктах;
1_14
Які складові структури
регіонального банку даних
сільськогосподарської
науково-технічної та
ринкової інформації ?
г) наведено в усіх пунктах ;

50 1_15
З чого складається
система навчання в
дорадництві?
в) підготовка кадрів агроконсалтингових служб та навчання товаровиробників;
1_16
Яка модель
консалтингової служби у
Франції?
а) приватна;
1_17
Хто може бути
експертами-
консультантами ?
г) наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці дорадчих служб і агроконсалтингових формувань, спеціалісти лабораторій та станцій якості с/х продукції, висококваліфіковані виробничники і управлінці;
1_18
Які складові Національної
системи розповсюдження
сільськогосподарських
знань в Україні?
в) державна, громадська, науково- освітня, підприємницька;
1_19
Що є засобами масової
інформації в дорадництві ?
г) телебачення, радіо, журнали, газети, виставки, Інтернет;
1_20
Реальне практичне
значення системи
інформаційно-
консультаційного
обслуговування полягає не
лише у наданні дорадчих
послуг
сільгоспвиробникам, а й ...

б) в організації інформаційних потоків у системі агропромислового виробництва;

51

Тема №2. Теоретичні та методологічні основи
дорадництва у сільському господарстві
» Коротка характеристика змісту теми №2
» Цілі вивчення теми №2 та вихідні вимоги
» Перелік основних учбових матеріалів теми №2
» Перелік запитань для повторення по темі №2

Коротка характеристика змісту теми №2

Мета та завдання сільськогосподарського дорадництва;

Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність";

Суб'єкти та об'єкти консультування;

Розкриття умов успішного розвитку діяльності сільськогосподарських дорадчих служб;

Особливості інфраструктури сільськогосподарських дорадчих служб в Україні.
Цілі вивчення теми 2
Цілі вивчення теми:
1. Ознайомити слухачів з метою та завданнями сільськогосподарського дорадництва.
2. Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність".
3. Особливості суб'єктів та об'єктів консультування.
4. Проаналізувати умови успішного розвитку діяльності сільськогосподарських дорадчих служб.
5. Розглянути основні особливості інфраструктури ринку агроконсалтингових послуг в Україні.

Після вивчення теми №2 Ви будете мати можливість: a). Правильно розуміти мету та завдання сільськогосподарського дорадництва; б). Знати і вміти практично застосовувати основні положення
Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"; в). Добре орієнтуватися в методах роботи дорадчої служби, знати види послуг, які надаються, та джерела фінансування дорадчої діяльності.

52
Перелік основних учбових матеріалів теми №2.
1. Основи аграрного консалтингу. Навчальний посібник. /М.Ф.
Кропивко, Т.П.Кальна-Дубінюк, М.Ф. Безкровний та ін. М.
Агроконсалт, 2004. – 285 с.
2. Кропивко М.Ф. Інформація в управлінні агропромисловим виробництвом К. ІАЕ УААН, 1997 252 с.
3. Організація інформаційно-консультаційної діяльності.
Навчальний посібник. /М.Ф. Кропивко, Т.П.Кальна-Дубінюк,
М.Ф. Безкровний та ін. М. Агроконсалт, 2004. – 348 с.
4. Саблук П.Т. Інформаційно-консультаційне забезпечення аграрних перетворень //Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві. Збірник наукових праць, №2, К. ІАЕ. - 2000 с. 4-15
Запитання для повторення по розділам теми 2
1.Як розвивається дорадництво в суспільному секторі ?
2. Які основні положення Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" ?
3. Об'єкти і суб'єкти управлінського консультування.
4. Які основні характеристики консалтингових послуг ?
5. Які компанії працюють на ринку консалтингових послуг ?
6. Основні види консалтингових послуг в світі та в
Україні ?
7. Які умови успішного розвитку діяльності дорадчих служб ?


53
Розділ 2.1. Мета та завдання сільськогосподарського
дорадництва
» Мета сільськогосподарського дорадництва
» Завдання сільськогосподарського дорадництва

Мета сільськогосподарського дорадництва

оловною метою діяльності сільськогосподарських дорадчих служб є поширення та впровадження у виробництво сучасних досягнень науки, техніки і технологій, надання сільськогосподарським товаровиробникам і сільському населенню дорадчих послуг з питань менеджменту, маркетингу, застосування сучасних технологій та розвитку соціальної сфери села, підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок прибуткового господарювання сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення.
Найважливіша функція дорадчих формувань полягає в тому, щоб
навчити сільськогосподарських товаровиробників самостійно
приймати рішення з господарської діяльності за ринкових
умов.
Завдання сільськогосподарського дорадництва
У цілому вся система сільськогосподарського дорадництва складається з таких
чотирьох підсистем:

інформаційно-довідкової, з поповненням банку даних інформаційними ресурсами, що поставляються науковими організаціями, бібліотеками, консультаційними службами, товаровиробниками;
Г

54

консультаційної, що включає структури з консультаційного обслуговування галузі і підприємств АПК з економічного аналізу, організації, управлінню, технології й економіці виробництва, бізнес-плануванню, моніторингу й іншим напрямкам. Це найбільша складова всієї діяльності сільськогосподарської консультаційної служби;

інноваційної, що забезпечує створення інновацій на базі отриманих вченими нових знань, які дозволяють споживачу перевести виробництво на більш високий рівень розвитку, їх освоєння (комерціалізацію);

навчальної, що є відкритою структурою, яка спирається на інформаційну підсистему і практичне консультування, здатну залучити до навчального процесу не тільки кадри консультаційної служби, але і викладачів вищої школи та вчених.
Основними методами дорадчої діяльності є:

навчання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості та сільського населення;

дослідження соціально-економічних проблем сільської місцевості та розробка варіантів їх рішення;

демонстраційні покази форм і методів роботи суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості та сільського населення;

інформаційне забезпечення суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, сільського населення тощо.

Таким чином, йдеться не просто про доведення інформації до
товаровиробників; сільськогосподарське консультування є
складною специфічною системою, що реалізує форми і
методи управлінської і навчальної діяльності.
Згідно із статтею 4 Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"
основними завданнями дорадчої діяльності є:

підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільського населення в умовах ринкової економіки;

надання суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню дорадчих послуг з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо;

надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань підготовки та реалізації планів соціально-економічного розвитку, формування громадянського суспільства;

поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки;

сприяння розвитку несільськогосподарського підприємництва в сільській місцевості, у тому числі сільського зеленого туризму, зайнятості сільського населення тощо;

робота з сільською молоддю, ініціювання та реалізація молодіжних програм;

інші завдання, визначені законом.

55

Право на отримання дорадчих послуг мають фізичні та юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність у сільській місцевості, сільське населення, а також органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади.
Розділ 2.2. Закон України "Про сільськьгосподарську
дорадчу діяльність"
Цей Закон розроблено Міністерством аграрної політики та Інститутом аграрної економіки за участю сільськогосподарських дорадчих служб.
Закон України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” за №
1807-IV затверджено Президентом України 17.06.2004 року та набирав
чинності з 1 січня 2005 року.

Цим Законом визначені поняття дорадчих послуг, сільськогосподарської
дорадчої діяльності, служб та дорадників, основні завдання та методи дорадчої
діяльності, фінансування дорадчої діяльності, регулювання та державна підтримка
дорадчої діяльності, поняття про реєстри дорадників і дорадчих служб, професійна

56
підготовка дорадників та експертів дорадників та ін.
Деякі основні поняття згідно Закону України "Про сільськьгосподарську дорадчу діяльність":
дорадчі послуги - послуги, що надаються суб'єктами
сільськогосподарської дорадчої діяльності суб'єктам
господарювання, які здійснюють діяльність у сільській
місцевості, сільському населенню, а також органам
місцевого самоврядування та органам виконавчої влади;
сільськогосподарська дорадча діяльність -
сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення
потреб особистих селянських та фермерських
господарств, господарських товариств, інших
сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і
господарювання, а також сільського населення у
підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних
навичок прибуткового ведення господарства;
сільськогосподарська дорадча служба - юридична
особа незалежно від її організаційно-правової форми та
форми власності, що здійснює дорадчу діяльність, у
складі якої працює не менше трьох дорадників та яка
пройшла реєстрацію відповідно до законодавства і
внесена до Реєстру дорадчих служб;
сільськогосподарський дорадник – фізична особа,
яка на професійній основі проводить дорадчу діяльність,
склала кваліфікаційний іспит та одержала кваліфікаційне
свідоцтво і внесена до Реєстру сільськогосподарських
дорадників та сільськогосподарських експертів-
дорадників;
сільськогосподарський експерт-дорадник -
фізична особа, яка проводить дорадчу діяльність не на
постійній основі, має достатній фаховий рівень та
одержала кваліфікаційне свідоцтво відповідно до вимог
законодавства і надає дорадчі послуги на запит дорадчих
служб та дорадників і відповідає вимогам, передбаченим
цим Законом. Експертами-дорадниками є працівники
закладів науки та освіти, інші вузькоспеціалізовані
фахівці, які внесені до Реєстру дорадників;


57


ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"
Цей Закон визначає правові засади здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований на поліпшення добробуту сільського населення та розвиток сільської місцевості.
Стаття 1. Основні терміни та поняття
У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:

дорадчі послуги - послуги, що надаються суб'єктами сільськогосподарської дорадчої діяльності суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості,
сільському населенню, а також органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади;

кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника (далі - кваліфікаційне свідоцтво) - документ, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника за програмою базової підготовки для самостійного здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності;

сертифікат сільськогосподарської дорадчої служби (далі - сертифікат) - документ, що засвідчує право суб'єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності на надання дорадчих послуг шляхом внесення його до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб (далі - Реєстр дорадчих служб);

сільська місцевість - території, що знаходяться за межами міст і є переважно зонами сільськогосподарського виробництва та сільської забудови;

сільськогосподарська дорадча діяльність (далі - дорадча діяльність)
- сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення у

58 підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення господарства;

сільськогосподарська дорадча служба (далі - дорадча служба) - юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, що здійснює дорадчу діяльність, у складі якої працює не менше трьох дорадників та яка пройшла реєстрацію відповідно до законодавства і внесена до Реєстру дорадчих служб;

сільськогосподарський дорадник (далі - дорадник) – фізична особа, яка на професійній основі проводить дорадчу діяльність, склала кваліфікаційний іспит та одержала кваліфікаційне свідоцтво і внесена до Реєстру сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників
(далі - Реєстр дорадників);

сільськогосподарський експерт-дорадник
(далі - експерт- дорадник)- фізична особа, яка проводить дорадчу діяльність не на постійній основі, має достатній фаховий рівень та одержала кваліфікаційне свідоцтво відповідно до вимог законодавства і надає дорадчі послуги на запит дорадчих служб та дорадників і відповідає вимогам, передбаченим цим Законом. Експертами- дорадниками є працівники закладів науки та освіти, інші вузькоспеціалізовані фахівці, які внесені до Реєстру дорадників;

соціально спрямовані дорадчі послуги - послуги, що надаються суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

суб'єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності (далі - суб'єкти дорадчої діяльності) - дорадники, експерти-дорадники, дорадчі служби.
Стаття 2. Законодавство, що регулює дорадчу діяльність
Дорадча діяльність регулюється Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Господарським кодексом України (436-15), Цивільним кодексом України
(435-15), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
Стаття 3. Сфера дії Закону
Положення цього Закону поширюються на правовідносини, що виникають у процесі здійснення дорадчої діяльності.
Стаття 4. Основні завдання та методи дорадчої діяльності
Основними завданнями дорадчої діяльності є:

підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільського

59 населення в умовах ринкової економіки;

надання суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню дорадчих послуг з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо;

надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань підготовки та реалізації планів соціально-економічного розвитку, формування громадянського суспільства;

поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки;

сприяння розвитку несільськогосподарського підприємництва в сільській місцевості, у тому числі сільського зеленого туризму, зайнятості сільського населення тощо;

робота з сільською молоддю, ініціювання та реалізація молодіжних програм;

інші завдання, визначені законом.
Основними методами дорадчої діяльності є:

навчання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільського населення;

дослідження соціально-економічних проблем сільської місцевості та розробка варіантів їх розв'язання;

демонстраційні покази форм
і методів роботи суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільського населення;

інформаційне забезпечення суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, сільського населення тощо.
Право на отримання дорадчих послуг мають фізичні та юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність у сільській місцевості, сільське населення, а також органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади.
Стаття 5. Фінансування дорадчої діяльності
Дорадча діяльність може проводитися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів суб'єктів господарювання.
Фінансування дорадчої діяльності може здійснюватися за рахунок грантів, міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних програм та проектів, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законом.
Стаття 6. Соціально спрямовані дорадчі послуги

60
Соціально спрямовані дорадчі послуги, що надаються за рахунок коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів, щорічно визначаються державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності в межах видатків центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та місцевими програмами соціально- економічного розвитку.
Органи місцевого самоврядування можуть визначати додаткові соціально спрямовані дорадчі послуги, які надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів, відповідно до місцевих програм соціально- економічного розвитку.
Надання соціально спрямованих дорадчих послуг, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, проводиться на конкурсній основі.
Участь у конкурсі щодо надання соціально спрямованих дорадчих послуг можуть брати тільки суб'єкти дорадчої діяльності, які визнані такими відповідно до цього
Закону.
Дорадча діяльність у частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг
є неприбутковою діяльністю.
Надання дорадчих послуг, які не передбачені державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності, здійснюється за рахунок їх замовників.
Стаття 7. Регулювання дорадчої діяльності
Державне регулювання дорадчої діяльності здійснюють Верховна
Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, а також інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до закону.
До повноважень Верховної Ради України в галузі дорадчої діяльності належать:

визначення засад державної політики в галузі дорадчої діяльності;

затвердження загальнодержавних програм дорадчої діяльності;

вирішення інших питань у галузі дорадчої діяльності відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі дорадчої діяльності належать:

реалізація державної політики в галузі дорадчої діяльності;

розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм дорадчої діяльності;

розробка і затвердження в межах своїх повноважень нормативно- правових актів у галузі дорадчої діяльності;

координація діяльності органів виконавчої влади в галузі дорадчої діяльності;

вирішення інших питань у галузі дорадчої діяльності відповідно до

61 закону.
До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики в галузі дорадчої діяльності належать:

внесення пропозицій щодо формування державної політики в галузі дорадчої діяльності;

участь у розробленні та реалізації загальнодержавних програм дорадчої діяльності;

здійснення державного регулювання в галузі дорадчої діяльності;

розроблення та затвердження відповідно до закону нормативно- правових актів, норм і правил у галузі дорадчої діяльності;

вирішення інших питань у галузі дорадчої діяльності відповідно до закону.
Громадське регулювання дорадчої діяльності здійснюється всеукраїнською громадською професійною організацією, яка об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності.
За рішенням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики всеукраїнській громадській професійній організації, яка об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності, може бути надано статус саморегулівної організації(далі - саморегулівна організація).
Порядок визнання статусу саморегулівної організації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики встановлює Кабінет
Міністрів
України.
Обсяги делегованих саморегулівній організації повноважень та порядок їх реалізації встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Саморегулівна організація може:

брати участь у розробленні державних цільових програм сільськогосподарської дорадчої діяльності;

вести реєстри дорадників, дорадчих служб;

здійснювати методичне забезпечення суб'єктів дорадчої діяльності, розробляти і впроваджувати правила їх поведінки;

брати участь у професійній підготовці суб'єктів дорадчої діяльності;

проводити збір, узагальнення та попередній аналіз інформації про діяльність суб'єктів дорадчої діяльності;

здійснювати інші функції, делеговані центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Статут і внутрішні положення саморегулівної організації у частині здійснення функцій, делегованих центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, підлягають погодженню з його боку.
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики здійснює моніторинг реалізації делегованих ним саморегулівній

62 організації повноважень і в разі необхідності має право припиняти або відкликати відповідні повноваження включно до позбавлення всеукраїнської громадської професійної організації статусу саморегулівної організації.
Стаття 8. Державна підтримка дорадчої діяльності
У Державному бюджеті України на відповідний рік окремим рядком передбачаються кошти для фінансування державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності, надання соціально спрямованих дорадчих послуг.
Обов'язковою частиною державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності є перелік прикладних наукових досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та здійснюються переважно Українською академією аграрних наук і навчальними закладами, що готують спеціалістів у сфері дорадчої діяльності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Порядок використання коштів державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності визначається Кабінетом
Міністрів
України.
У державних цільових програмах, спрямованих на розвиток сільського господарства та сільської місцевості, передбачається фінансування дорадчої діяльності в розмірі не менше 5 відсотків коштів, передбачених для цих програм.
Суб'єкти дорадчої діяльності беруть участь у виконанні державних цільових програм на конкурсних засадах у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. У разі необхідності суб'єкти дорадчої діяльності можуть залучати до участі у здійсненні дорадчої діяльності інших дорадників або фахівців, а також суб'єктів підприємницької діяльності.
Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації відповідно до програм соціально-економічного розвитку щорічно передбачають у проектах місцевих бюджетів кошти для здійснення дорадчої діяльності.
Стаття 9. Реєстри дорадників і дорадчих служб
Положення про реєстри дорадників і дорадчих служб, порядок їх ведення, форма сертифіката, порядок його видачі, зупинення дії та/або анулювання затверджуються
Кабінетом
Міністрів
України.
Інформація з реєстрів дорадників і дорадчих служб є відкритою та доступною для юридичних
і фізичних осіб.
Порядок надання інформації з реєстрів дорадників і дорадчих служб визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Стаття 10. Професійна підготовка дорадників та експертів- дорадників

63

Професійна підготовка дорадників та експертів-дорадників складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації.
Навчання дорадників та експертів-дорадників за програмами базової підготовки здійснюється вищими навчальними закладами на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, дорадчих служб, саморегулівної організації тощо.
Підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників здійснюється саморегулівною організацією за напрямами, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві, на умовах укладеного контракту про оплату навчання.
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики здійснює фінансування професійної підготовки дорадників та експертів- дорадників у межах фінансування державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності.
Стаття 11. Кваліфікаційне свідоцтво
Положення про кваліфікаційне свідоцтво, його форму та порядок видачі, зупинення дії та/або анулювання затверджує центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
Стаття 12.Обмеження використання термінів "сільськогосподарська дорадча служба", "сільськогосподарський дорадник",
"сільськогосподарський експерт-дорадник"
Підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "сільськогосподарська дорадча служба" і не підлягають державній реєстрації, в тому числі як суб'єкти підприємницької діяльності, під найменуваннями, які включають цей термін, якщо
їх діяльність не відповідає визначенню "сільськогосподарська дорадча діяльність", передбаченому цим Законом.
Фізичні особи не мають права називатися сільськогосподарськими дорадниками або сільськогосподарськими експертами-дорадниками, якщо вони не виконали вимог, передбачених цим Законом.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.
2. Юридичні особи, які використовують термін "сільськогосподарська дорадча служба" у своїй назві та діяльність яких не відповідає вимогам цього Закону, зобов'язані змінити свою назву протягом шести місяців з дня набрання чинності цим
Законом.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

64

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент
України
Л.КУЧМА м. Київ, 17 червня 2004 року N 1807-IV


65

Розділ 2.3. Суб'єкти та об'єкти консультування
» Суб'єкти консультування
» Об'єкти консультування
Суб'єкти консультування
Суб'єктами управлінського консалтингу є - фізичні та юридичні особи, які здійснюють консалтингову діяльність.
Перелік суб'єктів управлінського консалтингу наведено на рис.

Розвиток інституту консультування передбачає надання незалежних і об'єктивних послуг. Консалтингові фірми, які просувають на ринок свої послуги проголошують свою незалежність під час вирішення завдань клієнта. Такий вид консультування є зовнішнім, оскільки консультанти працюють з клієнтом на основі відповідного договору і вони не є співробітниками компанії клієнта та не підпорядковані Її керівнику. Такі консультанти називаються зовнішніми.
Поряд із використанням зовнішнього консультування провідні корпорації та й невеликі підприємства створюють внутрішні консультаційні підрозділи для надання консультаційної допомоги власній організації. Спеціалісти таких підрозділів називаються
внутрішніми консультантами. Їх відрізняє глибокі знання проблем своєї організації, гарантія конфіденційності, знання корпоративної культури, доступність та вартість їх послуг.
Як свідчить світова практика, навіть добре фінансування внутрішнього консультанта на 30 -50% дешевше за зовнішнього. Окремими консультантами можуть бути:

досвідчені фахівці з інших організацій;

робітники організацій, вищих за рангом;

66

робітники спеціалізованих організацій ( проектних, науково-дослідних, викладачі вузів).
До переваг окремих зовнішніх консультантів слід віднести їх високу
індивідуальність, гнучкий підхід, а також низьку вартість послуг у порівнянні з консультаційними фірмами.
Сучасні тенденції зовнішнього та внутрішнього консультування характеризуються їх взаємопроникненням:

У великих компаніях іде процес формування внутрішніх консультаційних підрозділів, які можуть поширювати свій досвід за межами компанії.

В деяких випадках, внутрішні консультанти разом із директорами та президентами компаній, що мають успішні розробки, відкривають свої власні консалтингові фірми.

Зовнішні консультанти беруть участь у реалізації проектів і створюють сумісні команди із фахівцями організації клієнта. Таким чином вони приймають участь у впровадженні розробок.

Під час впровадження своїх розробок в організації клієнта, зовнішні консультанти відшукують кандидатів на посаду внутрішніх консультантів та навчають їх цій роботі.

Зовнішні консультанти розвивають довготривале співробітництво із організацією клієнта.
Однак окремі консультанти практично ніколи не вирішують
складних завдань, які потребують значних досліджень, не
можуть запропонувати клієнту комплексного обслуговування,
оскільки серед них рідко зустрічаються спеціалісти-універсали.
Сьогодні на ринку консалтингових послуг діють: o
великі багатофункціональні транснаціональні фірми, які працюють із клієнтами широкого спектра і вирішують проблеми будь-якої складності з повним набором управлінських послуг; o
аудиторсько-бухгалтерські фірми, які крім своїх послуг, пропонують послуги з управління кадрами та професійної підготовки; o
дрібні консалтингові фірми, що спеціалізуються в одній або кількох галузях промисловості або сферах послуг. Найчастіше вони займаються загальним управлінським консультуванням дрібних і середніх фірм; o
консультаційні фірми, що спеціалізуються на інженерно-технічних послугах. Їх співробітниками є спеціалісти в галузі телекомунікація, програмного забезпечення, економетрії.
Велику роль у створенні ринку консалтингових послуг та стандартів професійного консультування відіграють професійні консалтингові асоціації. Такі асоціації існують сьогодні вже у 42 країнах світу.
Звичайне членство в них є корпоративним, оскільки вони поєднують не
індивідуальних консультантів, а консалтингові фірми. Такі асоціації є неприбутковими організаціями, які функціонують за рахунок внесків своїх членів. Членство в таких організаціях є престижним, тому що вони надають ряд переваг: навчання; сертифікацію; рекламу; високу якість інформаційного й маркетингового обслуговування тощо.

67
Існують два ведучих міжнародних професійних об'єднання консалтингових фірм:
1. Європейська асоціація консультантів по економіці і управлінню (FEACO).
Вона була заснована у Парижі у 1960 р., а з 1991 р. її штаб-квартира знаходиться у
Брюсселі. Її членами в даний час є 25 національних асоціацій країн Європи ( по однієї із кожної країни, у тому числі 17 - із країн Західної Європи і 8 із країн Центральної і східної Європи). Члени FЕАСО - є 1200 консалтингових фірм, що нараховують більш ніж
12000 консультантів.
2. Міжнародна асоціація консалтингових фірм із штаб-квартирою в Гаазі. Вона заснована у 1929 р. як національна асоціація консалтингових фірм США і є найстарішою у світі консалтинговою асоціацією. Вона є транснаціональним об'єднанням, а ЇЇ міжнародний статус ґрунтується на тім, що її членами є найбільші американські консалтингові фірми, які мають філії практично у всіх регіонах світу.
В Україні 1992 р. була створена Асоціація консультаційних фірм України
"Укрконсалтинг". Це недержавна, безприбуткова некомерційна організація основною метою якої є формування консалтингової галузі на інформаційному ринку України. Вона має Кодекс консультанта. До її складу входять понад 100 консалтингових структур
України. В 1997 р. асоціацію "Укрконсалтинг" було прийнято в Асоціативні члени FEACO.
Другою асоціацією професійних консультантів України є Українська асоціація
менеджмент-консультантів (УАМК), яка була створена у 1998 р. і до складу якої входить близько 30 фірм.
Об'єкти консультування
Об'єктами управлінського консалтингу ( клієнтами
консультантів) е - власники або менеджери всіх
організаційно-правових форм господарств, керівники
державних підприємств, центральні або місцеві органи влади,
керівники таких територіальних утворень як технопарки,
екополюси, технополіси, вільні економічні зони тощо.
Об'єкти консультування поділяються на такі групи:

68

За консалтинговими послугами (клієнти) звертаються перш за все такі організації:

молоді, швидко зростаючі приватні підприємства та банки;

прогресивно спрямовані місцеві органи влади;

державні та роздержавлені підприємства, що знаходяться у кризовій ситуації
Для перших двох груп застосовується "золоте правило" менеджменту, яке сформулював Томас Петерсен:
"Реформувати треба те, що працює добре, тому що в цьому випадку сили можна мобілізувати миттєво, або швидше ніж у
інших сферах".
Що до третьої групи - у консалтингу існують спеціальні методи подолання кризових ситуацій . Це спеціальні програми реформування та оздоровлення підприємств, які знаходяться у "зоні найближчого банкрутства".


69

Розділ 2.4. Умови успішного розвитку діяльності
сільськогосподарських дорадчих служби
» Організація консультаційного процесу
» Організація навчання інформаційно-консультаційній діяльності
Організація консультаційного процесу

Адже консультаційний процес, як і інший технологічний процес, має свої стадії і
етапи, недотримання яких, як і невміння реалізовувати на практиці, веде до погіршення якості і результативності консультаційної діяльності.
Цим азам професійної діяльності у сфері агроконсалтингу наші фахівці не навчені.
Тому доцільно організувати підвищення кваліфікації вище названих спеціалістів, що обслуговують сільськогосподарське виробництво, ввести дисципліни з аграрного консалтингу в навчальні плани підготовки студентів, вирішити питання атестації консультантів державних служб.
Організація навчання інформаційно-консультаційній діяльності
Проблеми навчання керівників і фахівців інформаційно-консультаційних (дорадчих) служб АПК є одним із актуальних. Інформаційно-консультаційні служби АПК покликані допомагати товаровиробникам правильно вести виробництво і збут продукції, з меншими витратами і втратами працювати у нових умовах господарювання та ін.
На особливу увагу заслуговує вирішення проблеми технічного оснащення служб управління сільським господарством та консультаційних формувань комп’ютерною технікою, автотранспортом, лабораторним обладнанням для експрес-аналізів сільськогосподарської продукції, ґрунтів тощо.


З метою успішної взаємодії із сільськогосподарськими товаровиробниками консультанти повинні вміти організовувати консультаційний процес.
Таким чином, надання якісного агроконсалтингового обслуговування
інноваційного розвитку агропромислового виробництва потребує цілеспрямованої реалізації комплексу заходів з законодавчого, організаційного, інформаційного, технічного, кадрового забезпечення тощо.

70

Розділ 2.5. Інфраструктура ринку агроконсалтингових
послуг в Україні
»
»
Що таке дорадчі послуги ?
Ринок спрощено можна трактувати як місце, де сходяться покупець і продавець.
Законом України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" визначено термін " дорадчі послуги" - послуги, що надаються
суб'єктами дорадчої діяльності суб'єктам господарювання, які
здійснюють діяльність у сільській місцевості, сільському населенню,
сільським громадам, а також органам місцевого самоврядування,
органам виконавчої влади - соціальне спрямовані дорадчі послуги і
комерційні дорадчі послуги.
Право на отримання дорадчих послуг мають фізичні та юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність у сільській місцевості, сільське населення, сільські громади, органи місцевого самоврядування та органи державної влади.
Таким чином, дорадчі послуги - це широкий спектр
інтелектуальних товарів, покупцями яких виступають
сільськогосподарські товаровиробники, жителі сільської
місцевості, органи місцевого самоврядування, державні органи
управління, комерційні структури, інші зацікавлені фізичні і
юридичні особи.
Що ж до продавців, то до них відносяться:
по-перше, дорадчі служби, які створені за допомогою проектів міжнародної технічної допомоги і функціонують при Головних управліннях сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій. Вони зорієнтовані на навчання дрібних землевласників основам ефективного господарювання в ринкових умовах.
По-друге, дорадчі служби поступово стають конкурентами мережі закладів сільськогосподарської післядипломної освіти, яка традиційно продовжує підвищувати кваліфікацію спеціалістів і керівників агропромислових формувань, включаючи на сьогодні і дорадчий напрямок.
По-третє, мережа установ із впровадження досягнень науково-технічного прогресу, яка представлена науково - дослідними
інститутами та обласними сільськогосподарськими дослідними станціями Української академії аграрних наук. На їх базі діють регіональні центри наукового забезпечення.
По-четверте, на базі аграрних університетів проводиться базова підготовка фахівців з інформаційно - консультаційної діяльності, відбувається підвищення кваліфікації сільськогосподарських працівників та надаються дорадчі послуги.
По-п'яте, галузеві випробувальні лабораторії та станції, що проводять незалежну

71 наукову експертизу.
По-шосте, дорадчі послуги надають асоціації фермерів і землевласників України, національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України тощо.
Безумовно, що держава утримувати (фінансувати) на достатньому рівні таку
інфраструктуру агроконсалтингового обслуговування не в змозі. Тому Законом України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" дорадчі послуги поділені на два види:
соціальне спрямовані дорадчі послуги і комерційні дорадчі послуги.


72

Вхідні дані для виконання лабораторних робіт
1. Господарство
С(Ф)Г "Агро-Таврия", Михайлівського району Запорізької області
2. Площа господарства,
з них сільськогосподарських угідь, з них ріллі,
640 га,
634 га, в т.ч.:
634 га, в т.ч.: 140 га - у власності; 500 га - орендовані
3. Відстань від м. Мелітополь від м. Запоріжжя

6.5 км
150 км
4. Озброєність технікою
Рік випуску Вартість Кількість
Трактор ХТЗ-121 1994 12000$ 1
Трактор Т-150К
1990 2500$ 1
Трактор Т-150К
1987 2500$ 1
Трактор Т-150К
1987 2500$ 1
Трактор ДТ-75 1987 2500$ 1
Трактор ЮМЗ-6кл
1980 2000$ 1
Трактор ЮМЗ-6кл
1993 3700$ 1
Трактор МТЗ-80 1986 2000$ 1
Навантажувач УН-053 1980 5000$ 1
Сівалка зерна СЕП
1994 3600$ 3
Оприскувач ОП-2000 1994 1500$ 2
Культиватор КПС-4 1998 5200грн 5
Культиватор КРН-5,8 хххх 5000грн 2
Плуг ПЛН-4 1992 3500грн 1
Плуг ПЛН-5 1992 4000грн 1
Плуг ПЛН-3 1992 2500грн 1
Борона БНП
1990 1000грн 1
Котки і зчеплення хххх 3000грн 3
Розсадопосадова техніка
1995 15000грн 1
Причеп тракторний ЗПТС
1986 4000грн 4

73
Самоскід МАЗ
1995 26000грн 1
Автомобіль ГАЗ-53 1992 10000грн 1
Автомобіль ЗІЛ-30 1996 3500$ 1
Пікап Таврія
2001 15000грн 1 5. Виробничі будівлі та споруди
Площа Вартість Рік зведення
Склад зерновий
2400м
2 58000грн 1992 6. Робоча сила і побутові витрати
26 чол. - постійні 50 - чол.- тимчасові
(сезонні)
3 чол. - сім'я (фермер, жінка та син)
7. Виробничі площі, га o
озима пшениця - 350 o
ячмінь - 27 o
соняшник - 52 o
помідори - 40 o
капуста - 17 o
огірки - 2 o
кавуни - 4 o
черешня - 30 o
п а р - 112


74Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал