Навчальний посібник для дистанційного навчанняPdf просмотр
Сторінка19/19
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Польовий день
(екскурсія в полі)
— універсальний метод передачі
інформації, розповсюдження нових технологій консалтинговими формуваннями. Такі практичні заняття дуже дорогі з погляду витрат часу, людських сил, устаткування і матеріалів.
Тому проведення польового дня має бути добре продумане і не проводитися просто для заповнення часу.
Помісячна оплата
інформаційно-
консультаційної
послуги
— застосовується у випадках, коли нормативна трудомісткість послуги становить декілька місяців або років
Посередники
— це особи або організації, що стоять між виробниками і споживачами товарів і послуг, сприяють тому, щоб товар був доставлений на ринок і проданий споживачу
Послуга
— будь-яке завдання, що виконується для задоволення запитів споживача
Послуга
— універсальний метод передачі
інформації, розповсюдження нових технологій консалтинговими формуваннями. Такі практичні заняття дуже дорогі з погляду витрат часу, людських сил, устаткування і матеріалів.
Тому проведення польового дня має бути добре продумане і не проводитися просто для заповнення часу.
Потенційний покупець
— юридична або фізична особа, яка може стати покупцем товару компанії
Потреба
— незадоволене бажання, або різниця між бажанням і реальністю, тобто деяка внутрішня необхідність.
Поширення інформації
— це розповсюдження, оприлюднення, реалізація документованої або публічно оголошуваної інформації.
Правова інформація
— це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.
Приватні
консультаційні
— широко розповсюджена у світі модель організації дорадництва.

298
формування
Прийоми
психологічного впливу
— до них належать переконання, наслідування, залучення спонукання, метод Сократа, натяк, похвала, порада й
інші.
Проблемні групи
— така форма консультування є одним з найдієвіших способів організаційного розвитку широкого кола керівників і фахівців клієнтської організації, а також засобом для вирішення реальних практичних проблем.
Проблемні наради
— форма консультування, в їхньому проведенні поєднуються такі методи як
«мозковий штурм», категорюювання і оцінка чинників і подій, зближення позицій
і переговорні технології.
Проблемні семінари
— форма консультування, використовується в ситуаціях, коли клієнтській організації необхідний могутній
і комплексний прорив в області стратегічних розв'язань або великих проблем, що зачіпають фірму в цілому.
Продуктивність праці
— кількісна характеристика роботи, що виконується персоналом зв'язана з рівнем ефективності конкретної праці. Рівень П.т. - найважливіший показник, що характеризує економіку країни i залежить від: організації виробництва, праці і керування; техніко- технологічного рівня виробництва; рівня підготовки кадрів, якості трудових ресурсів
і робочої сили; умов праці; ступеня вирішеності соціальних проблем у суспільстві (рівня і якості життя); рівня загальної і трудової культури населення
Проект технічної
допомоги (ПТД)
— допомога з розвинутих країн світу, що має на меті створення та фінансування сумісного проекту розвитку дорадчої діяльності у сільському господарстві
Україні.
Проект технічної
допомоги (ПТД) TACIS
Європейського союзу
— розпочав роботу в Україні з 1995 року у
Львівській області, з 1999 року – в
Луганській, Миколаївській, Чернігівській,
Київській областях.
Проектне
консультування
— це підхід, при якому консультант спеціально розробляє і пропонує клієнту схему (проект) рішення його проблеми.
Проект, у свою чергу, може бути типовим, пристосованим до проблеми і об'єкта, груповим, розробляється для певних клієнтів і специфічних проблем, і
індивідуальним, створеним для даного

299 конкретного клієнта.
Процесне
консультування
— є підходом, при якому рішення шукають
і виробляють консультант спільно з персоналом клієнтської організації. При цьому відбувається навчання персоналу як спеціальним знанням, так і методам рішення проблем через активізацію і проблематизацію його свідомості. Ухвалені таким чином рішення реалізуються в практиці роботи також за участю консультанта.
Професійна підготовка
— це організація навчання професійних кадрів за допомогою різних форм професійної освіти. П.п. має за мету прискорене придбання навичок, тими, хто навчається необхідних для виконання визначеної роботи, групи робіт, і може бути отримана в установах початкової професійної освіти, навчальних центрах служби зайнятості, освітніх підрозділах підприємств, установ, організацій, що мають відповідну ліцензію.
ПТД Міжнародної
фінансової корпорації
за підтримки урядів
Швеції і Канади
— розпочав роботу в 2003 році
(Херсонська область).
ПТД США (USAID)
— розпочав роботу з 1998 року
(Вінницька, Черкаська та Хмельницька області).
ПТД Уряду
Великобританії
— розпочав роботу з 1995 року (
Донецька, Одеська, Київська області).
ПТД Уряду Голландії
— розпочав роботу з 2003 року
(Житомирська область).
ПТД Уряду Данії
— розпочав роботу з 2003 року
(Тернопільська область).
ПТД Уряду Канади
— розпочав роботу з 1999 року
(Волинська, Дніпропетровська, Рівненська,
Сумська області).
ПТД Уряду Німеччини
— розпочав роботу з 1999 року
(Вінницька, Черкаська, Полтавська області).


Резюме
— стислий опис біографії потенційного працівника, де вказується його освіта,

300 досвід, інтереси й інша інформація. Мета Р.
- самохарактеристика, життєпис, ефективний засіб самореклами, самомаркетингу на ринку праці
Реінжиніринг бізнес-
процесів
— (business process reengineering) фундаментальне перепроектування бізнес- процесів компаній з метою досягнення докорінного поліпшення основних показників їх діяльності: вартість, якість, послуги і темпи.
Респондент
— особа, що відповідає на запитання в ході маркетингового дослідження
Ринкова економіка
— господарство, в якому панує приватна форма власності, економічна діяльність здійснюється господарюючими суб'єктами за власний рахунок, всі основні рішення ухвалюються ними самостійно на власний страх і ризик
Ринок
— сукупність інститутів, що забезпечують взаємодію між покупцями і продавцями і сприяють обміну
Роботодавець
— 1) зареєстрована законодавством юридична або фізична особа
(індивідуальний підприємець), що є однією зі сторін у трудовій угоді (контракті) і здійснює від свого імені наймання на постійну або тимчасову роботу фізичних осіб для виконання ними трудових обов'язків;
2) фізична або юридична особа, цю найняла на роботу як мінімум одного працівника
Робоча сила
— 1) особливий різновид товару, на ринку праці (ринку Р.с.);
2) економічна категорія, що має здатність до праці; сукупність фізичних і
інтелектуальних здібностей, знань, умінь і навичок, які має людина і використовує для виробництва життєвих благ;
3) кількість населення, що пропонує свою працю на ринку Р.с.; відрізняється від кількості трудоактивного населення на величину сальдо маятникової міграції.
Розширене
розв'язання проблеми
— широкий і глибокий пошук інформації; ретельний аналіз альтернативних розв'язань, який проводиться на основі оцінки безлічі різних критеріїв
Розвиток
демонстраційних
господарств
— найефективнішим засобом залучення громадян у сільськогосподарський бізнес є приклад успішної справи сусідів.

301
Розробка методичних
матеріалів
— форма роботи для прискорення розв'язання або упровадження знайденого розв'язання.
Сегмент
— група споживачів (у тому числі потенційних) з певними загальними характеристиками
Сегментація
— 1) ідентифікація груп людей або організацій із загальними характеристиками, які мають істотний вплив на розробку маркетингової стратегії;
2) розподіл всього ринку на однорідні групи, або сегменти
Сегментація ринку
— поділ ринку на частини (сегменти), кожна з яких характеризується видами товарів або комплексами маркетингу, тобто товарами, цінами, способами розповсюдження товарів і стимулювання продажу. Сегменти розраховані на певні групи покупців, що розрізняються по
інтересах і можливостях покупок, тобто сегментація забезпечує структуризацію ринків по групах потенційних покупців і видах призначених для них товарів.
Сертифікат
сільськогосподарської
дорадчої служби

Сільська місцевість
— територія з населеними пунктами, мешканці яких переважно зайняті у сільському господарстві.
Сільське господарство
(сільськогосподарське
виробництво)
— вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.
Сільськогосподарська
дорадча діяльність
— сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення у підвищенні рівня знань та удосконаленні практичних навичок ведення прибуткового господарювання, поліпшення добробуту та розвиток соціальної сфери села.
Сільськогосподарська
дорадча служба
— юридична особа, незалежно від її організаційно - правової форми та форми власності, яка здійснює сільськогосподарську дорадчу діяльність і

302 внесена до Державного реєстру сільськогосподарських дорадчих служб.
Сільськогосподарське
консультування
— це важливий засіб виробництва, такий як добрива для рослин, або корм для худоби. Там, де функціонує сільськогосподарське консультування, розвивається і аграрна економіка. Для селянина має бути вигідною співпраця з консультантом. Відповідно висуваються і високі вимоги до професійної компетенції та особистих якостей консультанта.
Сільськогосподарське
підприємство
— (включаючи селянське (фермерське), рибальське та рибницьке господарства) – юридична особа, основним видом діяльності якої є вирощування та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше 50 відсотків загальної суми виручки.
Сільськогосподарський
дорадник
— фізична особа, яка на професійній основі проводить сільськогосподарську дорадчу діяльність та має відповідну кваліфікацію та пройшла атестацію
Сільськогосподарський
товаровиробник
— фізична або юридична особа, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власно виробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією.
Соціально необхідні
дорадчі послуги
— послуги, які на даний момент розвитку соціально-економічних відносин є нерентабельні, їх не можна знайти на ринку сільськогосподарських дорадчих послуг, але вони є ефективними для реалізації державної аграрної політики в рамках загальнодержавних інтересів.
Соціальне спрямовані
дорадчі послуги
— послуги, що надаються суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність в сільській місцевості, та сільському населенню за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Співбесіда
— заключний етап процесу добору персоналу служби, її мета - виявити, наскільки добре буде справлятися з роботою попередньо підібраний кандидат
Спонсорська підтримка
— ділові взаємини між організацією (або особою), що надає засоби, ресурси або послуги, і людиною, заходом або організацією, які пропонують певні права і асоціативний зв'язок з ними, які можуть бути, використані спонсором з вигодою комерційного характеру

303
Соціологічна
інформація
— це документовані або публічно оголошені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій та явищ, процесів, фактів.
Спостереження
— можливість отримати дані, які неможливо зафіксувати в документах.
Статистична
інформація
— це офіційна документована державна
інформація, що дає кількісну характеристику подій та явищ, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя України.
Суб’єкти
сільськогосподарської
дорадчої діяльності
— фізичні та юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську дорадчу діяльність.
Суспільно - корисні
послуги
— послуги, реалізація яких безпосередньо не впливає на прибутковість сільськогосподарського виробництва, але створює умови для прибуткового господарювання сільськогосподарських підприємств та сільського населення, підвищення рівня їх доходів.
Суспільно-необхідні
послуги
— це ті послуги, реалізація яких безпосередньо не впливає на прибутковість сільськогосподарського виробництва, але створює умови для того, щоб усі сфери сільської економіки працювали успішно та прибуткове і рівень доходів сільського населення зростав
Тендер
— 1) конкурентні торги відкритого
(відкритий тендер) або закритого (для обмеженого числа учасників закритий тендер) типів; конкурсна форма розміщення замовлення;
2) письмова пропозиція, заява про підписку на цінні папери, про намір укласти контракт або поставити товари;
3) ціна на товар, запропонована його виробником, виходячи з рівня цін, пропонованих його конкурентом, а не з рівня власних витрат або величини попиту на товар.
Тестування
— визначення професійних знань і умінь, здібностей, мотивів, психології особистості за допомогою спеціальних тестів із наступною їх розшифровкою за допомогою
“ключів”
Технопарк
— форма територіальної інтеграції науки,

304
(технологічний парк)
освіти і виробництва у формі об'єднання наукових організацій, проектно- конструкторських бюро, учбових закладів, виробничих підприємств. Створюється для прискорення розробки і застосування науково-технічних і техніко - технологічних досягнень завдяки зосередженню висококваліфікованих фахівців. Часто має пільгове оподаткування
Технополіс
— одна з форм вільних економічних зон, що створюються для прискорення
інноваційних процесів, сприяє швидкому і ефективному застосуванню техніко- технологічних новин. Ядро технополіса утворює регіональний центр розробки і освоєння виробництва високотехнологічної продукції світового рівня. Програма діяльності технополіса звичайно складається з проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з подальшим просуванням їхніх результатів у виробництво. Технополіси користуються державною підтримкою
Товар
— продукт праці, вироблений для продажу. Щоб бути проданим, продукт повинен, перш за все, бути корисним, тобто задовольняти яку-небудь потребу покупця
Торги
— традиційна, найпоширеніша форма торгівлі, при якій торговій операції між продавцем і покупцем передують переговори у вигляді торгу з приводу ціни товару
Традиція
— форма передачі соціального досвіду;
ідеї, звичаї, норми, що передаються з покоління в покоління
Тренінг
— обговорення та практичне навчання під час ігрових ситуацій.
Угода (контракт)
— документ, що юридично регулює службові взаємини сторін під час виконання консультаційного завдання та містить перелік обов’язків і функцій консультанта і клієнта. Угода може укладатися як усно, так і письмово.
Управлінський
консалтинг
— комплекс заходів, спрямованих на поліпшення якості керівництва і підвищення ефективності роботи як підприємства в цілому, так і кожного із

305 співробітників
Упровадження в
економіці
— розповсюдження нововведень, процес проникнення практичного використання досягнень науки і техніки, нових технологій
і винаходів в господарство, на підприємства; в ведення нових відносин
(наприклад, ринкових); процес зміцнення нових товарів у виробництві і на ринку
Фандрайзінг (пошук
інвестування)
— один з базових видів інвестиційного консалтингу.
Філіал
— компанія, якою володіє інша компанія
Фінансування
інформаційно-
консультаційної
(дорадчої) служби
— сукупність взаємозалежних дій, спрямованих на фінансове забезпечення організаційної, консультаційної й
інвестиційної діяльності служби
Функції керування
— складова частина будь-якого процесу керування, що містить планування, організацію, керівництво, мотивацію і контроль.
Форми організації
консалтингового
формування
— 1) служби, що створюються як структурні підрозділи галузевих органів управління - міністерства аграрної політики, регіональних і місцевих управлінь
і департаментів;
2) служби, організовані на базі великих регіональних багатопрофільних або галузевих університетів (так звана модель "land-grand" університетів), сільськогосподарських коледжів і профільних шкіл;
3) фермерські організації або об'єднання із надання консультаційних послуг;
4) консультаційні служби як підрозділи комерційних фірм;
5) приватні консультаційні служби.
Франчайзинг
— форма ліцензування, при якій одна фірма (франчайзер) пропонує пакет послуг
(включаючи товар і фірмову назву) іншій фірмі (франчизе) за визначену винагороду
Функцій управління:
— 1) планування;
2) організація;
3) регулювання (координація), контроль, облік і аналіз.

306
Цільова аудиторія
— група людей, на яких розрахована реклама
Цільовий ринок
— сегмент ринку, на який направлена пропозиція або звертання компанії
Цільові клієнти
— організації або особи, яких прагне мати компанія в якості своїх споживачів
Ціна
— сума грошей, сплачених за товар; погоджена продавцем і покупцем вартість товарообміну
Ціна продавця (ціна
пропозиції)
— величина грошової суми, яку продавець бажає отримати за товар, що продається, щоб компенсувати витрати, пов'язані з виробництвом і обігом товарів, і отримати прибуток як додаткову винагороду за свої зусилля і для вкладень у подальшу підприємницьку діяльність
Ціна споживача (ціна
попиту)
— величина грошової суми, яку покупець готовий сплатити за пропонований йому товар, виходячи з грошових коштів, призначених для покупки і власних уявлень про корисність, цінність товару
Ціна товару
— погоджена між продавцем і покупцем грошова сума, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити дану одиницю товару (роздрібна ціна) або партію (оптова ціна)
Ціноутворення
— в найзагальнішому значенні - процес формування цін на товари і послуги, на який діють як державні органи (через податкову, кредитну і інші види економічної політики), так і самі суб'єкти економічної діяльності
Юридична чинність
документа
— властивість документа бути справжнім доказом фактів, подій, дій. Документ має юридичну силу при наявності дати і підпису, а у деяких випадках печатки, грифа, нотаріального посвідчення й інших реквізитів, визначених відповідними нормативними актами
Ярмарок
— великий, періодично діючий ринок, що організується у повному місці, за наперед встановленого часу і на обмежений термін.
Основним призначенням ярмарку є оптова і

307 роздрібна купівля-продаж без посередників значних об'ємів продукції і партій товарів за зразками з подальшою доставкою.
Ярмарок інформує про наявну продукцію, також про ту, що виробляється і намічена до поставки на ринок. Ярмарки бувають універсальні і спеціалізовані по видах товарів або по регіонах або країнах- виробниках.
Ярмарок вакансій
(Jahrmarkt - щорічний
ринок)
— інструмент політики служби зайнятості на ринку праці; періодичні заходи, які організовуються місцевого службою зайнятості, метою яких є сприяння у працевлаштуванні через безпосередній контакт із роботодавцем
Gross Margin
— аналіз і планування фінансово- господарської діяльності сільськогосподарського підприємства на основі розрахунку валового прибутку з поділом витрат на постійні та змінні.
SWOT-аналіз
— це аналіз сильних і слабких сторін об'єкта.


308
ЛІТЕРАТУРА
З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДОРАДНИЦТВА
1.
Закон України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” від 17 червня
2004 р. № 1807 – IV. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 23 червня.
2.
Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»: Науково- практичний коментар. Р.Я.Корінець, М.П.Гриценко, Ю.М.Берездецький, Ю.Я.Кухарчук та
ін. / За ред. Р.Я.Корінця. – Львів: НВФ «Українські технології», 2007. – 248 с.
3.
Алексійчук В.М., Асаула М.І., Брязгун Н.П., Вітковський М. П., Дем'яненко
М.Я. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення АПК України / Петро
Трохимович Саблук (ред.). — К., 2003. — 437с.
4.
Активные методы обучения в системе подготовки специалистов и руководителей. – Отв. Ред. Р.Ф. Жуков. – Л., 1989. – 104 с.
5.
Бакиш А.В. Теория и практика тренинга. – М., 2001. – 352 с.
6.
Блинов А. О., Бутырин Г. Н., Добренькова Е. В. Управленческий консалтинг корпоративных организаций: Учебник для студ. вузов / Московский гос. ун-т им.
М.В.Ломоносова. — М. : Инфра-М, 2002. — 192с.
7.
Бородіна О.М. Концептуальні основи розвитку дорадчих служб в Україні
//Економіка АПК. – 2001. - №3. – С 31-38 8.
Бородіна О.М. Сільськогосподарське дорадництво та проблеми його кадрового забезпечення. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 72 с.
9.
Бутенко Т.А. Аграрний консалтинг: Конспект лекцій / Харк. нац. аграр. ун-т
ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2005. – 46 с.
10.
Бутенко Т.А. Аналіз та тенденції розвитку системи інформаційно- консультаційного обслуговування агропромислового виробництва в Україні // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій: Зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. вчених, викладачів та практичних працівників. – Вінниця: „Ландо
ЛТД”, 2004. – С. 279-284.
11.
Бутенко Т.А. Вплив діяльності інформаційно-консультаційних служб на ефективність використання земельних ресурсів // Вісник ХНАУ. – 2003. – №6. (Сер.
Економіка АПК і природокористування). – С. 232-237.
12.
Бутенко Т.А. Завдання інформаційно-консультаційних служб в забезпеченні
інноваційної діяльності агроформувань // Сталий розвиток аграрного сектора економіки:
Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. студ. і молодих учених / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.,
2004. – С.47-49.
13.
Бутенко Т.А. Інформаційне забезпечення як фактор удосконалення управління сільськогосподарським виробництвом // Вісник ХДАУ. – 2001. – №9. (Сер.
Економіка АПК і природокористування). – С. 27-31.
14.
Бутенко Т.А. Концепція створення постійно діючого дорадчого центру в
ХНАУ // Вісник ХНАУ.– 2003. – №4. (Сер. Економіка АПК і природокористування). – С.
115-122.
15.
Бутенко Т.А. Концептуальні положення подальшого розвитку системи
інформаційно-консультаційного обслуговування агробізнесу в Харківській області //
Вісник ХНАУ. – 2005. – №.3 – (Сер. Економіка АПК і природокористування). – С. 164-
171.
16.
Бутенко Т.А Передумови формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в Україні // Вісник ХНАУ. – 2004. – № 7. (Сер. Економіка АПК і природокористування). – С. 310-315.
17.
Бутенко Т.А. Проблеми удосконалення управління сільськогосподарським підприємством // Вісник ХДАУ. – 2001. – №6. – (Сер. Економіка АПК і природокористування). – С. 240-242.

309 18.
Бутенко Т.А. Розвиток системи інформаційно-консультаційних послуг в
АПК Харківській області // Ринкова трансформація економіки АПК / Соціально- економічні проблеми розвитку села.: Кол. монографія у 4-х ч. / За ред. П.Т. Саб-лука, В.Я.
Амбросова, Г.Є. Мазнєва / ІАЕ УААН. – Ч.1– К., 2002. – С. 317-320.
19.
Бутенко Т.А. Роль інформаційно-консультаційного обслуговування в підви- щенні економічної ефективності сільськогосподарського виробництва // Вісник ХНАУ. –
2002. – №7. (Сер. Економіка АПК і природокористування). – С. 146-150.
20.
Бутенко Т.А. Формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в аграрному секторі економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.02 / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2006. — 21с.
21.
Ващенко Г.О. Загальні методи навчання: підручник для педагогів. – К.:
Українська видавнича спілка, 1997. – 86 с.
22.
Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності:
Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 244 с.
23.
Галич О.А., Сосновська О.О. Сільськогосподарське дорадництво: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 367с.
24.
Гладій М. Національна сільськогосподарська дорадча служба в Україні – проблеми і нагальність. Становлення і розвиток сільськогосподарської дорадчої служби в
Україні. – К.: М-во Великобританії у справах міжнародного розвитку, 2001. – 102 с.
25.
Глухов В.В., Кобышев А.Н., Козлов А.В. Организация консультационной деятельности (консалтинг): Учебное пособие. - СПб.: ГУЭФ – 1995. – 114с.
26.
Гончаров Михаил Иванович, Лемзяков Григорий Анатольевич. Консалтинг в антикризисном управлении. Теория и практика. — М. : Экономика, 2006. — 245с.
27.
Грехнев В.С. Культура психологического общения. – М.: Просвещение,
1990. – 144 с.
28.
Громов А.В. Консалтинг малого предпринимательста / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. — Препр. — СПб. : Издательство СПбГУЭФ, 2002. —
36с.
29.
Гуус-Бруун Тобен. Данська сільськогосподарська дорадча служба: ми вкладаємо знання в роботу. – Аспекти сільського розвитку. №3 (4)/2005. – с. 63-65.
30.
Дерлеменко В.В. Розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної
інформації. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 410 с.
31.
Дерлеменко В.В. Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні служби: Монографія. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 452 с.
32.
Ефективна інформаційна робота: Посібник. Міжнародна фінансова корпорація (член групи Світового Банку) спільно з Британським Фондм Ноу-Хау.
Видавництво «Століття», 1998.
33.
Жаворонкова Г.В. Інформаційне підприємництво: інновації, консалтинг, маркетинг / Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2003. — 366с.
34.
Жевтяк А.П., Тюнякин М.Л. Определение цены консалтинга в России и зарубежных странах. – СПб. Изд-во СПбГУЭФ, 2000.
35.
Збірник наукових праць майстер-класу «Роль дорадчих служб у підвищенні рентабельності сільськогосподарського виробництва» . – К.: ТОВ «Норі та-плюс», 2007. –
142 с.
36.
Збірник тез доповідей по Круглому столу «Створення науково-популярних фільмів: «Розвиток дорадництва в Україні». – К.: Видавничий центр НАУ, 2006. – 88 с.
37.
Збірник тез доповідей «Сільськогосподарська дорадча діяльність: механізм, програми, досвід» в рамках ІІ Міжнар. виставки сільського господарства «ІнтерАГРО
2006». – К.: Видавничий центр НАУ, 2006. – 108 с.
38.
Зильберман Мел. Консалтинг: методы и технологии: пер. с англ. — СПб.;
М.; Нижний Новгород; Воронеж : Питер, 2007. — 426с.

310 39.
Зиновьев И.Ф.,
Тебенко В.Н.
Эффективность управленческого консультирования //Экономика и управление, 1999. –№5. –С.22-24.
40.
Зиновьев
Ф.В.,
Лобанов
Н.И.,
Тебенко
В.Н.
Управленческое консультирование. — Симферополь : Таврия, 2000. — 154с.
41.
Іванюк Т.Б. Інформаційний ринок АПК в сучасних умовах // Економіка
АПК. - 2001. – №4. – С. 116 - 120.
42.
Інноваційний менеджмент сталого розвитку на прикладі агропромислового комплексу: Навч. посібник / І.Я. Гришин, Д.І. Мазоренко, О.К. Бурова, Л.М. Тіщенко, Т.А.
Бутенко та ін.; За ред. акад. Д.І. Мазоренка і проф. О.К. Бурової. – Х., 2005. – 315 с.
43.
Інноваційні технології навчання в системі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців // Під заг. Ред. В.Г. Логвинова та С.К. Хаджираєвої. –
Одеса: ОРІДУ УАДУ. 2002. – 253 с.
44.
Інтерактивні методи навчання: Навчальний посібник / За заг. ред. П.
Шевчука і П. Фенріха. – Щецін: Вид-во WSAP, 2005. – 170 с.
45.
Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві:
Зб. наук. праць №3: Всеукраїнська спілка інформаційних фахівців АПК, 2000. – С. 98-105.
46.
Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. С. Пономаренка – К.: ВЦ “Академія”, 2002. – 544 с.
(Альма-матер).
47.
Информационно-консультационная служба в АПК. Учебное пособие/ Под ред. В. М. Кошелева и В. В. Маковецкого. –М.:Агроконсалт, 2001. – 348 с.
48.
Информационно-консультационная служба в сельском хозяйстве: Теор. основы ИКС: Учеб. пособие / В.А.Стороженко, Р.И. Словцов, Л.М.Голенева и др.; Под общ. ред. проф. В.А.Стороженка. – М.: Учеб.-изд. Отдел центра «Земля России», 1999. –
103 с.
49.
Інформатизація агропромислового комплексу: Проблеми та шляхи вирішення / за ред. П.Т.Саблука, В.П. Ситника, М.Я.Дем’яненка, М.Ф.Кропивка. – К.: ІАЕ
УААН, 1998. – 89 с.
50.
Калачевська Л.І. Забезпечення процесу формування та функціонування аграрного ринку // Основи формування та функціонування аграрного ринку: Навч. посібник / Під ред. І.М. Брюховецького. – Суми: Вид-во “Козацький вал”, 2001. – С. 278-
285.
51.
Калачевська Л.І. Концептуальні положення системи інформаційно- консультаційного забезпечення підприємств АПК Сумської області // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 2001. - №2(11). – С. 219-
222.
52.
Калачевська Л.І. Організація наукового забезпечення агропромислового виробництва Сумського регіону // Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: Мат-ли Всеукр. конф. молодих учених-аграрників, Харків,
11-13 жовтня 2000 р. / Харк. держ. аграр. ун-т. – Харків, 2000. - С. 54-55.
53.
Калачевська Л.І. Організація та фінансування дорадницьких служб в сільському господарстві // Современные технологии, экономика и экология в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве: Сб. статей по материалам 7-й междунар. науч.-метод. конф. - Т. 2. - Алушта, 2000. – С. 47-53.
54.
Калачевська Л.І. Особливості розвитку інформаційного сервісу в аграрній сфері // Вісник Сумського державного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. -
2000. - №1(8). – С. 126-129. – 0,31 друк. арк.
55.
Калачевська Л.І. Результати та напрямки реформування аграрного сектора економіки Сумської області // Таврійський науковий вісник. Вип. 18 / Херсонський ДАУ.
– Херсон, 2001. - С. 186-192.

311 56.
Калачевська Л.І. Світовий досвід функціонування дорадництва в аграрному бізнесі // Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник / Під ред. І.М.
Брюховецького. - Суми: Вид-во “Козацький вал”, 2001. - С. 420-433.
57.
Калачевська Л.І. Удосконалення організаційно-економічного механізму
інформаційно- консультаційного забезпечення в інфраструктурі аграрного бізнесу (на матеріалі Сумської області): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.02 / Харківський держ. аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2002. — 20с.
58.
Калачевська Л.І. Удосконалення роботи інформаційно-консультаційної служби в регіоні // Вісник Сумського державного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 2000. - №2(9). – С. 105-107.
59.
Кальна-Дубінюк Т.П., Бесчастна М.В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи під керівництвом викладача з дисципліни „Основи управлінського консалтингу” для магістрів державної служби, НАУ, 2007 – 33 с.
60.
Кальна-Дубинюк Т.П. Научный подход в принятии решений – путь к успеху в Экстеншн // Материалы конф. участников американской программы обмена профессорско-преподавательскими составами. Вашингтон. – США. – 2000. – С. 33-37.
61.
Кальна-Дубінюк Т.П. Досвід реалізації інформаціqно-консультаційних програм служби Екстеншн у світі та модель їх розвитку в Україні. Зб. Вісник НАУ. – Вип.
41, 2001. С. 56-61.
62.
Кальна-Дубінюк Т.П. Особливості створення та функціонування сільськогосподарської дорадчої служби – Extension // Економіка АПК. – 2002. №4. – С.
118-123.
63.
Кальна-Дубінюк Т.П., Давиденко В.Є., Марченко В.В. Дослідження напрямків розвитку агроконсалтингової діяльності та освіти в Україні // Аграрна наука та освіта. 2002. – Т.3. №1-2. – С. 67-73.
64.
Калянов Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно-управляющей системе. — М. : Горячая линия-Телеком, 2004. — 208с.
65.
Капштик М.В. Дорадництву – зелену вулицю! // Пропозиція. – 2001. – №10.
2001. – С. 21 – 23.
66.
Карамушка Л.М. Психологія управління: Навчальний посібник. – К.:
Міленіум, 2003. – 158 с.
67.
Ковальчук Г.О. Організація навчання з економіки: Навчальний посібник. –
К.: Київський національний економічний університет, 2002. – 305 с.
68.
Коджаспирова Г.С. Технические средства обучения и их использование. –
М.: Академия, 2001 – 86 с.
69.
Козаков В.А., Лісун Н.Р., Ковальчук Г.О. та ін. Сучасні тренінгові методи.
Проект за програмою TACIS… - К., 1996. – 460 с.
70.
Консалтинг в Украине. - К.: Ассоциация «Украгроконсалтинг», 1996.
71.
Консультативная деятельность в сфере управления за рубежом /
Домашевский С.Н. – Киев, 1979.
72.
Консультирование сельских товаропроизводителей по экономике и управлению: Учеб. пособ. / Под. ред. Д.С.Алексанова, В.М.Кошолева. – М.:Агроконсалт,
2001. – 340 с.
73.
Корінець Р.Я. Сільськогосподарське дорадництво: запитання та відповіді /
Інститут сільського розвитку. – К:, 2003.–23 с.
74.
Коростельов Віктор Андрійович. Управлінське консультування: Навч. посіб.
/ Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2003. — 104с.
75.
Костриця Р.Л., Свистун В.І., Ягупов В.В. Ділові ігри в підготовці фахівців до управлінської діяльності: Навчально-методичний посібник. – К., 2005. – 54 с.
76.
Котирло О.О. Інформаційно-консультаційне забезпечення інвестиційної діяльності фермерських господарств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 /
Національний аграрний ун-т. — К., 2007. — 19с.

312 77.
Кошелев О.М. Консалтинг в Украине. – К.: Ассоциация «Украгроконсалт»,
1996. – 132 с.
78.
Кричевский Р.Л. Если вы руководитель… Элементы психологи менеджмента в повседневной работе . – М.: Дело. – 193 с.
79.
Кропивко М.Ф. Інформаційне забезпечення агропромислового виробництва
України в ринкових умовах. – К.: ІАЕ УААН, 1996. – 134 с.
80.
Кропивко М.Ф. Інформаційне забезпечення агропромислового виробництва
України в ринкових умовах: Монографія. К.: ІАЕ УААН, 1996. – 160с.
81.
Кропивко М.Ф. Інформація в управлінні агропромисловим виробництвом. –
К.: ІАЕ УААН, 1997. – 252 с.
82.
Кропивко М.Ф., Лобанов М.І. Інформаційно-консультаційне обслуговування як об’єкт підприємницької діяльності // Економіка АПК. – 2000. - № 1.- С. 18-27.
83.
Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224с.
84.
Лауш П.В., Кухаренко В.С., Ориценко С.Б. Організація практичного навчання: Навчальний посібник/ - К.: Урожай, 1996. – 192 с.
85.
Леднев В.С. Методика профессионального обучения – М.: TACIS, 2001. –
99с.
86.
Лобанов М.І. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення агропромислового виробництва регіону (на матеріалах Запорізької області): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / Інститут аграрної економіки УААН. — К., 2000. — 19с.
87.
Лобанов М.І. Регіональна інформаційно-консультаційна служба у структурі наукового забезпечення АПК Запорізької області / Наук.-практ. зб. Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві. – К.: ІАЕ, 1999. – С. 72-74.
88.
Лобанов
М.І.
Розвиток системи
інформаційно-консультаційного забезпечення АПК // Економіка АПК. – 1999. - № 9.- С. 52-61.
89.
Лобанов
Н.И.
Информационно-консультационное обеспечение государственного управления АПК // Економіка АПК. – 1999. - № 4.- С. 53-57.
90.
Лобанов Н.И., Ожелевская Т.С., Тебенко В.Н. Проблемы развития кооперативного движения в Украине и роль информационно-консультационного центра в их решении // Культура народов Причерноморья. – 1999. - № 5. – С. 58-61.
91.
Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: “ЕксОб”, 1999. – 304 с.
92.
Лубяная В.Н. Опыт работы информационно-консультационного центра для сельскохозяйственных производителей //Экономика и управление, 1998. -№2.-С.20-21.
93.
Лубяная В.Н. Практика деятельности зарубежных информационных служб
//Экономика и управление, 1998. –№1. –С.13-15.
94.
Лубяная
В.Н.
Совершенствование информационного обеспечения.
Становление фермерства. Сборник научных трудов Днепропетровского государственного аграрного университета, 1997. –С.228.
95.
Лубяная В.Н. Создание информационно-консультационной службы для сельхозпроизводителей — требование времени //Культура народов Причерноморья. –
1997. -№2. –С.48-51.
96.
Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку // За заг. Ред. О.Г. Мороза. – К.: МАУП, 1994. – 196 с.
97.
Лузан П.Г. Методи і форми організації навчання у вищій аграрній школі:
Навчальний посібник. –К.: Аграрна наука, 2003. – 224 с.
98.
Лузин А.Е., Елмашев О.К. Вопросы теории и практики организации управленческого консультирования: Метод. рекомендации: Госкомиздат УАССР, 1986.
99.
Лузин А.Е., Озира В.Ю. Консультационные фирмы капиталистических стран по управлению. – М.: Экономика, 1975.

313 100.
Маковецкий
В.В.,
Ромаданова
И.Н.
Обучение в деятельности информационно-консультационной службы АПК: Учебно-методическое пособие. – М.:
TACIS, 2004. – 112 с.
101.
Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: МАУП,
2000. – 256 с.
102.
Макхэм Калверт. Управленческий консалтинг: Пер. 3. ангел. изд. — М. :
Дело и Сервис, 1999. — 288с.
103.
Маринко Г.И. Управленческий консалтинг: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направлению подгот.) 030201 (020200) и 030200 (52900) "Политология" /
Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Факультет гос. управления — М. : ИНФРА-
М, 2005. — 380с.
104.
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з основ аграрного консалтингу / М.Ф. Кропивко, М.Ф. Безкровний, Т.П. Кальна-Дубінюк. – К.: Вид. центр
НАУ, 2003. – 100 с.
105.
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни
«Організація інформаційно-консультаційної діяльності» для студентів зі спеціальності
Педагоги вищої школи. К.: Видавничи центр НАУ, 2007. – 40 с.
106.
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни
“Основи аграрного консалтингу” для студентів з спеціальності “Плодоовочівництво і виноградарство”. К.: Видавничий центр НАУ, 2006 – 36 с.
107.
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни
“Основи управлінського консультування” для студентів з спеціальності “Економічна кібернетика”, “Маркетинг”, “Менеджмент організацій”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності””. К.: Видавничий центр НАУ, 2006 – 40 с.
108.
Методичні рекомендації щодо надання науково-консультаційних та
інформаційних послуг сільськогосподарським товаровиробникам і населенню регіонів /
М.Ф. Кропивко, М.Ф. Безкровний, Т.П. Кальна-Дубінюк. – К.: Вид центр НАУ, 2003. – 16 с.
109.
Організація інформаційно-консультаційної діяльності: Навчальний посібник
/ За ред. М.Ф. Кропивка. – Агроконсалт, 2004. – 348 с.
110.
Основи аграрного консалтингу: Навчальний посібник / За ред. М.Ф.
Кропивка. – Агроконсалт, 2004. – 285 с.
111.
Основи аграрного консалтингу: Підручник / М.Ф.Кропивко, Т.П. Кальна-
Дубінюк, М.Ф. Безкровний. – К.: Освітня книга, 2006. – 224 с.
112.
Основы организации и функционирования информационно- консультационной службы в АПК: Учеб. пособие/ Под ред. В. М. Кошелева. – М., 1999. –
272 с.
113.
Основи психолого-управлінського консультування: Навч. посіб. / Л.М.
Карамушка, Н.Л. Коломінський, М.В.Войнович та ін.; За. наук. ред. Л.М. Карамушки. –
К.: МАУП, 2002. – 136 с.
114.
Основи сільськогосподарського дорадництва в Україні: Навчальний посібник для дорадчих служб / За ред. Романа Шмідта. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2003. – 680 с.
115.
Опыт управленческого консультирования: Метод. Рекомендации / Сост.: Я.
Лейманн, М. Хабакук – Эст. НИИ – Таллинн: Эст НИИНТИ, 1984.
116.
Організація інформаційно-консультаційної діяльності: Навч. посібник / М.Ф.
Кропивко, Т.П. Кальна-Дубінюк, М.Ф. Безкровний та ін. – М.: Агроконсалт, 2004. – 348 с.
117.
Організація інформаційно-консультаційного забезпечення АПК України /
П.Т. Саблук, Б.К. Скирта, В.М. Скупий та ін.; За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2003.
– 440 с.
118.
Организация консультационной деятельности по управлению: Обзорная информация / Сост. В.И. Третьяк. – Киев: УкрНИИНТИ, 1975.

314 119.
Організація навчання в
інформаційно-консультаційній діяльності:
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Укладач І.П.
Кудінова. – Шпола, 2007 .– 92 с.
120.
Питерс Г., Уотерман Р. В поисках эффективности управления (опыт лучших компаний) / Пер. с анг.; Под. ред. Л.И. Евенко. – М.: Прогресс, 1986.
121.
Посадский А.П. Основы консалтинга // Высш. шк. экономики. – М. 1999. –
240 с.
122.
Посадський А.П., Хайниш С.В. Консультационные услуги в России:
Практич. пособие. - М.: Финстатинформ, 1995. – 176 с.
123.
Помогаев В.М. Развитие информационно-консультационных услуг в АПК
(на материалах Омской области): Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Омский гос. аграрный ун-т. — Барнаул, 2001. — 20с.
124.
Посібник для сільськогосподарських дорадників / За ред. А. Гайдачука. –
Поморський Осередок дорадництва, Відділ в Старому Полі, 2005. – 325 с.
125.
Посібник з науково-консультаційного та інформаційного забезпечення аграрних перетворень / М.Ф. Кропивко, Б.К. Скирта, В.В. Дерлеменко та ін. – К.: ІАЕ
УААН, 1997. – 48 с.
126.
Проблемы развития кооперативного движения в Украине и роль информационно-консультационных центров в их решении [Электронный ресурс] / Н.И.
Лобанов, В.Н. Тебенко, Т.С. Ожелевская // Культура народов Причерноморья. — 1999. —
N6. — С. 58-61.
127.
Пугачова К.М. Світовий досвід дорадництва у сільському господарсьві //
Зовнішня торгівля: право та економіка. – К.: УАЗТ, 2001. С. 93-97.
128.
Растимешин В. Е., Куприянова Т. М Консультационные технологии в развитии бизнеса (российско-японский опыт): Практ. пособие / Всероссийский центр охраны и производительности труда — М., 2000. — 100с.
129.
Рекомендації щодо створення Державної системи надання консультаційних послуг, освоєння та пропаганди досягнень науково-технічного прогресу в агропромисловому виробництві України / П.Т. Саблук, М.Я. Дем’яненко, В.М. Скупий та
ін.; Відп. за вип. М.Ф.Кропивко. – К.: ІАЕ УААН, 1997. – 32 с.
130.
Рекрутмент и кадровый консалтинг. 2004: Справочник / HRD. HR
Department / Наталия Сазанович (ред.). — К. : Маркет Консалтінг, 2004. — 76с.
131.
Руденко Л.І.* Інформаційно-консультаційна служба в системі АПК регіону
// Вісник Сумського державного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 1999. -
№1(6). – С. 169-171.
132.
Руденко Л.І. Організація інформаційно-консультативного забезпечення АПК в умовах ринкової економіки // Основи реформування аграрного сектора економіки: Навч. посібник / Під ред. І.М. Брюховецького. – К.: Учбово-методичний центр, 2000. – С. 88-94.
133.
Руденко Л.І. Роль консалтингового підприємництва в інфраструктурі аграрного бізнесу Німеччини // Вісник Сумського державного аграрного університету.
Сер. Фінанси і кредит. - 1999. - №2(7). – С. 211-213.
134.
Рунов Б.Г. Информационно-консультационная служба в АПК: курс лекций.
Для студентов всех специальностей МГАУ им. Горячкина, 2000. – 149 с.
135.
Савенкова Т.И. Развитие консультационной деятельности. – М.: МНИИПУ,
1990.
136.
Сборник нормативно-методических материалов по развитию деятельности информационно-консультационной службы АПК, - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001.
137.
Сільське господарство України: Посібник для виробника. Рей Мортон, Кевін
Шарп, Богдан Хом’як та ін. – 2005.
138.
Стан та перспективи розвитку сільськогосподарської дорачої діяльності:
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Редакційно- видавничий відділ Вінницького державного аграрного університету, 2007. – 148 с.

315 139.
Становлення сільськогосподарських дорадчих служб в Україні / За ред.
Романа Шмідта. – К.: Мінагрополітики, 2002. – 88 с.
140.
Стимсон В.А. Подготовка и представление тренинговых материалов. – 2003.
– 160 с.
141.
Стукач Виктор Федорович, Помогаев Виталий Михайлович. Региональная инфраструктура информационно-консультационных услуг / Омский гос. аграрный ун-т. —
Омск : Издательство ОмГАУ, 2001. — 118с.
142.
Смит Рейс. 500 лучших советов тренеру. М., – 2002. – 128 с.
143.
Софій Н.З., Кузьменко В.У. Про сто і один метод активного навчання. – К.:
Крок за кроком, 2003. – 116 с.
144.
Сукманова Е.В. Консультационные услуги: “ширма” для сокрытия доходов или реальная необходимость? // Детенизация экономики: опыт экономико-правового и экономико-математического исследования: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико- правовых исследований. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины. – 2000. – С. 204-208.
145.
Сукманова О. Відповідальність за надання консультаційних послуг: міф чи реальність? // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №2. – С. 88-91.
146.
Сукманова О. В. Господарський договір про надання консультаційних послуг: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко- правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 17с.
147.
Сукманова Е. Порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров на оказание консультационных услуг // Підприємництво, господарство і право. – 2002. –
№10. – С. 27-29.
148.
Сукманова Е. Правовое регулирование консалтинговых услуг в Украине //
Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №9. – С. 6-7.
149.
Сукманова О.В. Приховування доходів чи новий спосіб укладення договорів на надання консультаційних послуг // Правосуддя – гарант законності у сфері економічних правовідносин. – К.: НДІ „Проблеми людини”. – 2000. – Т. 21 (1). – С. 313-
317.
150.
Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу: Навчально- методичний посібник. У 6 кн. / Київський національний економічний університет // А.Ф.
Павленко. – К.: КНЕУ, 2001. – 104 с.
151.
Сучасні технології навчання: Науково-методичний збірник ХДУ / За ред.
В.І. Чигиринова. – Харків.: 1993. – 156 с.
152.
Тебенко В.Н. Повышение квалификации руководителей и специалистов - веление времени //Экономика и управление, 1999. -№4. -С.17-19.
153.
Тебенко В.М. Управлінське консультування (на прикладі інформаційно- консультаційних служб АПК): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / Кримський держ. аграрний ун-т. — Сімф., 1999. — 16с.
154.
Теорія та практика дорадництва (планування та втілення програм екстеншн):
Навчальний посібник. – Вінниця: Консоль, 2004 – 240 с.
155.
Типове положення про відділ інформаційного та консультаційно- технологічного забезпечення
Регіонального центру наукового забезпечення агропромислового виробництва / П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко, Б.К. Скирта та ін. – К.: ІАЕ
УААН, 1999. – 12 с.
156.
Тюнякин М. Л. Консалтинг. Вопросы теории и практики бизнеса. — СПб. :
Нестор, 2001. — 200с.
157.
Уикхэм Филип. Консалтинг в управлении проектами: Пер. 2-го англ. изд. —
М. : Дело и Сервис, 2006. — 367с.
158.
Ульянченко О.В., Бутенко Т.А Аграрний консалтинг: Програма навч. дисципліни для підготовки магістрів в аграрних ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації з економічних спеціальностей / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2005. – 14 с.

316 159.
Ульянченко О.В., Бутенко Т.А Напрями розвитку регіональної системи дорадництва // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Зб. наук. пр. №4. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. –– С. 111-116.
160.
Управленческие нововведения в США. Проблемы внедрения / Под ред.
Ю.А. Ушанова. – М.: Наука, 1986.
161.
Управлінський консалтинг: Навчальний посібник / За ред. М.Ф. Кропивка. –
Агроконсалт, 2004. – 344 с.
162.
Управлінський консалтинг: Навч. посібник / М.Ф.Кропивко, Т.П.Кальна-
Дубінюк, М.Ф.Безкровний та ін. – М.: Агроконсалт, 2004. – 345 с.
163.
Управленческий консалтинг: Путеводитель по рынку проф. услуг / Петр
Шура (авт.-сост.). — М. : Коммерсантъ XXI; Альпина Паблишер, 2002. — 263с.
164.
Управленческое консультирование: Путеводитель по профессии / Пер. с анг.
В 2-х т. Изд. 2-е, перераб.; Под ред. М. Кубра. – М.: Интерэксперт, 1992.
165.
Филатов А.И. Применение методики Gross Margin для анализа и планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятий: Учеб. Метод. пособие. Центр обучения кадров ИКС АПК России. – М., 1999. – С. 84 – 91 166.
Хабакук М.Я. Методы работы консультантов по управлению. – Таллинн:
Эст НИИНТИ, 1985.
167.
Хмельницька обласна дорадча аграрна служба – два роки роботи /
А.Т.Цвігун, В.С.Вапняк, В.В.Бугерчук. – Кам’нець-Подільський, 2004. – 29 с.
168.
Чаплінський Ю.П., Суботіна О.В., Стеценко І.Б. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при консультуванні фермерів: Тези Міжн. конф.
«Прогнозування та прийняття рішень в умовах невизначеності», Київ, 2001. – С. 129-130.
169.
Чернов. Ю.В., Фомишин С.В., Тищенко А.И. Управленческое консультирование: Учеб. пособие. – Херсон: ОЛДИ-плюс, 2003. – 272 с.
170.
Чигрин В.А.,
Лубяная В.Н.
Формирование информационно- консультационной службы для сельскохозяйственных производителей //Экономика и управление, 1998. –№1. –С.17-18.
171.
Шарков Феликс Изосимович. Консалтинг в связях с общественностью:
Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Связи с общественностью". — М. : Экзамен,
2005. — 414с.
172.
Шмідт Р.М. Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб
України ( в документах, матеріалах і фотографіях: березень, 2003 – квітень, 2004). – Київ:
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України. – Львів: НВФ
«Українські технології», 2004. – 436 с.
173.
Шмідт Р.М. Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб
України ( в документах та матеріалах: квітень, 2004 – вересень, 2004). – Київ: Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України. – Львів-Київ: НВФ «Українські технології», 2004. – 348 с.
174.
Юксвярав
Р.К.,
Хабакук
М.Я.,
Лейманн
Я.А.
Управленческое консультирование: теория и практика. – М.: Экономика, 1988.
175.
Як навчатись? Методи планування, організації та оцінювання власного навчання: Методичний посібник. / І.М. Поліщук. – Камянець-Подільський: Абетка-Нова,
2004. – 84 с.
176.
Як викладати ситуаційні вправи / За ред. О.І. Сидоренка. – К.: Центр
інновацій та розвитку, 1999. – 48 с.
177.
Anne W. Van den Ban, Different ways of financing agricultural extension,
Agricultural Research & Extension Network, Network paper No. 106, July 2000.
178.
Ban A.W.,Hawkins H.S. Agricultural Extension. Second edition. Blackweel
Science LTD, Oxford, 1996. – 294 p.
179.
Kalna-Dubinyuk T.P., Jonnson S.R. The Development of Extension Service in
Ukraine and the Worldwide experience. – K.: Agrarna nayka, 2005. – 200p.


УДК 631.1.008.4 (073)
ББК 65.9 (2 УКР) 32 Я7
С 36

ГРИФ НАДАНО МІНІСТЕРСТВОМ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ,
ЛИСТ №18-28-13/947 ВІД 31. 12. 2009 Р.
Рецензенти: М.Ф. Кропивко, д.е.н., професор, академік УААН, завідувач відділу проблем галузевого та територіального управління
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»
В.К. Терещенко, д.е.н., професор, академік УААН, завідувач кафедри аграрної соціології та розвитку села Національного університету біоресурсів і природокористування України
І.М.Криворучко,
к.е.н., доцент, заступник академіка- секретаря Відділення наукового забезпечення трансферу
інновацій Української академії аграрних наук


Сільськогосподарська дорадча діяльність.
Навч. посіб. для дистанційного навчання / Т.П. Кальна-Дубінюк, І.П. Кудінова, Л.Х. Рибак,
Р.Я. Корінець. –
2009. – 320 с.
У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні та практичні питання функціонування дорадництва в ринковій системі господарювання. Показано роль дорадництва в розвитку сільських територій та їх сутність. Розглянуто історію дорадництва та його організаційну структуру, методи роботи дорадчих служб, методи навчання і консультування сільськогосподарських товаровиробників.
Навчальний посібник передбачає практичне закріплення навчального матеріалу, що орієнтований на студентів, слухачів магістратури, дорадників, експертів-дорадників та фахівців сільськогосподарського виробництва.

ISBN 978-966-8006-80-7 © Т.П. Кальна-Дубінюк, 2009
© І.П.Кудінова, 2009
© Л.Х. Рибак, 2009
© Р.Я. Корінець, 2009


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал