Навчальний посібник для дистанційного навчанняPdf просмотр
Сторінка17/19
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Завдання для виконання
В одному з господарств Макарівського району (виробничий кооператив "Вимпел"), який спеціалізується на виробництві картоплі другий рік застосовується прогресивна технологія, адаптована до місцевих умов обласним філіалом науково-дослідницького
інституту картоплярства, її застосування в цьому господарстві, а також у господарствах сусідніх районів) дає такі результати:

підвищення урожайності пізніх сортів картоплі (в середньому на 9,5% в порівнянні зі старою технологією»:

зниження потреби в гербіцидах (на 35-40%), що забезпечує зниження затрат розрахунку на 1 га в середньому 5% (за вартістю) при деякому збільшенні затрат праці у розрахунку на 1 га забезпечується зниження затрат праці в розрахунку на центнер продукції в середньому на 6,5%.
Основна особливість нової технології в порівнянні зі старою - це застосування спеціальної обробки міжрядь в кінці червня. Такі технологічні удосконалення можуть бути корисними для сусідніх с.-г. підприємств, включаючи фермерські і селянські господарства. Керівництвом обласної інформаційно-консультаційної служби прийнято рішення підтримати розповсюдження прогресивної технології. Для цих цілей планується провести серію заходів, включаючи друк посібника агрономів та фермерів, публікацію серії статей у місцевій пресі та інші кроки.
Одним із найважливіших заходів визнано практичне ознайомлення групи сільських товаровиробників, готових перейти на цю прогресивну технологію, з технікою спеціальної обробки міжрядь (ключовим моментом нової технології) безпосередньо в господарстві, де ця технологія вже освоєна.
Консультант Макарівської районної дорадчої служби, закріплений за деякою групою сільських товаровиробників, повинен скласти план проведення цього виїзного заняття, яке присвячене останньому тижню червня. При цьому додатково до приведених даних
варто прийняти до уваги такі обставини:

виробничий кооператив "Вимпел" знаходиться в 30 хвилин їзди на рейсовому автобусі від райцентру, де розташована інформаційно-консультаційна служба;

поля, на яких можлива демонстрація технологічних новинок, розташовані в 10 хв. їзди від контори кооперативу;

у конторі кооперативу є невеликий зал на 100 чол.;

кооператив має столову на 50 місць;

с.-г. підприємства, розташовані в різних напрямках від райцентру, максимальний

275 час в дорозі до райцентру складає 1 -5 год., у напряму виробничого кооперативу "Вимпел" - до 2,5 год-);

з 35-40 великих, малих та середніх підприємств району, які зацікавились новою технологією, 22 господарства готові направити по 1-2 людині на одноденне навчання з демонстрацією технології;

інформаційно-консультаційна служба має власний автобус марки ПАЗ на 25 місць;

методичний посібник з описом технології буде готовий за 1-2 дні до можливої дати виїзного заняття;

відповідальний за захід консультант не являється підготовленим спеціалістом по вирощуванню картопля за новою технологією;

власних спеціалістів по даній технології немає штаті служби;

можливе запрошення спеціаліста з НДІ картоплярства, але воно потребує затрат
(оплата його проживання в райцентрі та проїзд від обласного центру до районного, а також консультаційних послуг);

має в своєму бюджеті кошти для запрошення консультантів-спеціалістів зі сторони.
Підгрупам пропонуються такі варіанти:
1. Проводиться польовий день (перший день реалізації плану -
16 червня, на реалізацію підготовчих робіт залишається 6
робочих днів).
2. Проводиться районна виставка досягнень НТП у лютому з
проведенням одноденного навчального семінару за новою
технологією.
3. Проводиться навчальний дводенний семінар на базі
виробничого кооперативу «Вимпел» у січні.
Додаток 1. План-графік підготовки та проведення виїзного заняття
Контрольний приклад


276

Г Л О С А Р І Й
по курсу дистанційного навчання
"Сільськогосподарська дорадча діяльність"

НАЙМЕНУВАННЯ
ЗМІСТ
Активне навчання
— це процес передачі знань та навичок дорослому сільському населенню у доступній для нього формі (без застосування складних наукових термінів та визначень) із використанням нетрадиційних методів викладання.
Аналіз беззбитковості
— визначення кількості товарів, яку необхідно продати, щоб покрити валові витрати.
Аналіз документації
— метод роботи консультанта, куди входить аналіз нормативних матеріалів з вдосконалення управління (організаційна схема, посадові інструкції і т.і.), різної бухгалтерської і планової документації, планового розвитку і т.і.
Аналіз споживачів
— дослідження, в ході якого визначаються дані про споживачів, зокрема:
• які групи населення є основними покупцями даного товару,
• які критерії при виборі товару вони використовують,
• як оцінюють пропозиції конкурентів і
• по яких основних характеристиках їх можна розділити на окремі сегмента.
Анкетування
— метод збору інформації для виявлення конкретних фактів за допомогою великого кола осіб, а також у випадках, коли працівники організації знаходяться на значній відстані один від одного
Анкетування
(самооцінка)
— опитування працівника за допомогою спеціальної анкети для самооцінки особистості і їхнього наступного аналізу.
Атракція
— виникнення привабливості однієї людини до іншої при спілкуванні.
Атестація персоналу
— комплексний метод оцінки персоналу, який атестаційна комісія використовує для визначення відповідності кандидата вакантній або займаній посаді

277
Аудіовізуальні
засобами масової
інформації
— радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо
Аутсорсинг
заснований на повній або частковій передачі рутинних функцій підприємства
(наприклад, таких, як бухгалтерські рахунки, розрахунок податків і т.і) консалтинговій фірмі з метою зосередження власних зусиль на розв'язанні ключових стратегічних задач.
Багатоукладна
економіка
— економічна система, в якій иоеднуються елементи різних суспільно- економічних устроїв - певних типів виробничих відносин
із специфічною системою господарювання і організацією життєдіяльності суб'єктів устрою.
Банк
— фінансова організація, установа, яка займається залученням тимчасово вільних грошей населення, підприємств і фірм
(вкладників), проводить інші види операцій з грошима і цінними паперами і надає фінансові послуги уряду, підприємствам, громадянам і один одному
Банківський кредит
— надається банками і іншими спеціалізованими кредитними інститутами різним юридичним і фізичним особам у грошовій формі.
Безробіття
— соціальне-економічне явище, що виражається в тому, що частина економічно активного населення не може знайти роботу (прибуткове заняття).
Бізнес
(підприємництво)
— економічна діяльність в умовах ринку, що спрямована на отримання прибутку.
Може здійснюватися як у сфері матеріального виробництва, так і в галузях народного господарства, виробляючих послуги.
Бізнес-інкубатор
— спеціалізована установа, що здійснює всебічну організаційну, консультаційну, фінансову і майнову підтримку знову створюваним малим підприємствам.
Звичайно бізнес-інкубатор розміщується в одній будівлі площею в декілька тисяч кв.м
, в якому знову створюваним малим підприємствам за помірну платню (а в перші два-три роки нерідко безкоштовно) надаються приміщення під офіси склади,
іноді виробничі цехи і т д.

278
Бізнес-план
— документ, на основі якого здійснюється планування підприємницької діяльності.
Залежно від мети розробки бізнес-плану його структура, склад, кількість і зміст розділів можуть бути різними.
Бізнес-план розробляється:
• для обґрунтовування нового проекту, організації нового бізнесу;
• для залучення інвестора, обґрунтовування доцільності і вигідності вкладення засобів у розвиток даного бізнесу;
• для відновлення платоспроможності і фінансового оздоровлення підприємства;
• для планування діяльності функціонуючого підприємства і ін.
Біржа
— основна форма регулярно функціонуючого оптового ринку; установа, в якій здійснюється купівля- продаж:
• цінних паперів - фондова біржа;
• валюти - валютна біржа;
• товарів, що продаються по стандартних зразках - товарна біржа.
Вербування персоналу
— поширення у зовнішньому середовищі(тобто поза фірмою)інформації про пропоновані фірмою стимули і вимоги щодо відповідного виду діяльності з метою залучення потенційних найманих робітників і проведення переговорів з фірмою з приводу наймання на роботу.
Види кар'єри
— професійна кар'єра характеризується тим, що конкретний співробітник у процесі своєї професійної діяльності проходить різні стадії розвитку: навчання, початок трудової діяльності, професійний ріст, підтримка індивідуальних професійних здібностей, відхід на пенсію.
Ці стадії конкретний працівник може пройти послідовно в різних організаціях; внутріорганізаційна кар'єра - є послідовна зміна стадії розвитку працівника в рамках однієї організації
Використання
інформації
— це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави
Винагорода
— один з основних елементів системи мотивації і стимулювання праці персоналу.
У рамках теорії мотивації В.- це все те, що має цінність для працівника або може здаватися йому коштовним

279

Винахід
— відкриття нових методів і ідей
Виставка
— комерційний захід, об'єднуючий продавців і покупців
Витрати на персонал
— інтегральний показник, що містить всі витрати, пов'язані із функціонуванням людського фактора:
• витрати на заробітну плату;
• виплати роботодавця по різних видах соціального страхування;
• витрати організації на різного роду соціальні виплати і пільги («заводська пенсія»);
• дотації на оплату житла, оплата транспорту, надання одноразової допомоги та ін.
При цьому витрати на заробітну плату або, як їх ще називають у закордонній практиці, базові витрати складають, звичайно, менше половини загальної величини витрат на персонал.
Відбір персоналу
— система заходів, що забезпечує формування такого складу персоналу, кількісні і якісні характеристики якого відповідали би меті і задачам організації; процес, за допомогою якого підприємство вибирає зі списку претендентів одного, щонайкраще відповідає вакансії.
Відеовипуск новин
— висвітлення події суспільного значення, яке посилається на відеокасеті, по відео мережі або через зв'язок супутника у відділ телевізійних новин.
Відеоконфсренція
— двостороннє спілкування по телефону, супроводжуване відеорядом та із застосуванням відеоапаратури
Висвітлення у засобах
масової інформації
— згадування про ту або іншу подію, товар або організацію у засобах масової
інформації
Відвідування
господарств
(консультування в
господарстві)
— найбільш поширена форма контактів між консультантом і товаровиробником.
Оскільки такі відвідування, в цілому, вимагають дуже багато часу, важливо заздалегідь знати мету візиту і чітко його планувати
Внутрішні
консультанти
— спеціалісти з економіки та управління, які працюють у штаті будь-якої організації.
Впровадження
нововведень (процесне
— передбачає постійну взаємодію консультанта з клієнтом – сільськогосподарським товаровиробником,

280
консультування)
оцінку його ідей, пропозицій, аналіз проблем клієнта та підготовку рішень.
Гарантія зайнятості
(забезпечення
роботою)
— заходи захисту працюючого, обговорені зазвичай в трудовому контракті і частково застосовуються у випадку введення нових методів виробництва
Гранти
— це кошти, які надаються на початку становлення служби для того, щоб дати перший поштовх, запустити процес із розрахунку на подальший його самостійний розвиток.
Група
— соціальна одиниця, що складається з обмеженої кількості індивідуумів, об'єднаних спільною метою, за визначеним типом взаємин і протягом конкретного часу
Група мала
— нечисленна за складом (2 - 25 чоловік, найбільш ефективна група, що складається з 5-7 чоловік) соціальна група, члени якої об'єднані єдиною метою, подібними
інтересами і потребами у спілкуванні і спільній діяльності, знаходяться в безпосередньому особистому контакті один з одним, що сприяє виникненню групових цінностей і норм поводження. Особливістю, що відрізняє її від складних і великих груп,
є відносна «структурна простота».
Групові методи
— передача інформації за допомогою лекції, ділових дискусії, виступів, демонстрації, днів поля і т.і.
Дані
— основна форма знання, результат спостережень.
Дві категорії
індивідуальні потреб:
— 1 – сприймання (усвідомлення) потреби;
2 – потреби, що не сприймаються (не усвідомлюються) індивідуумом.
Делегування
повноважень
— передача частини прав однієї юридичної особи іншій (як правило, від вищого до нижчого), що бере на себе відповідальність за них. Вищестояща особа делегує своїм підлеглим, в основному, відповідальність за рутинні питання, звільняючи тим самим себе для рішення інших, більш важливих проблем

281
Державний кредит
— істотно відрізняється від інших форм кредиту. При державному кредиті позичальником виступає держава, а кредиторами можуть бути кредитні установи, банки, будь-які юридичні і фізичні особи даної країни, а також
іноземні юридичні і фізичні особи.
Демонстраційні
господарства
— суб’єкти господарської діяльності різних форм власності та господарювання, досвід яких використовується при здійсненні сільськогосподарської дорадчої діяльності для демонстрації прогресивних підходів господарювання у звичайних умовах.
Демонстраційні покази
— це конкретні покази конкретних переваг прогресивних методів господарювання безпосередньо у демонстраційних господарствах в умовах їх повсякденної діяльності із активним залученням власників цих господарств.
Джерела наймання
персоналу
— 1) способи наймання, рекрутування кандидатів на роботу, що включають способи поширення інформації про наявні вакансії, способи залучення уваги потенційних кандидатів і спеціальні методи роботи із сегментами ринку робочої сили;
) напрямок пошуку потенційних працівників. Є два можливих джерела набору: внутрішній (із працівників даної організації) і зовнішній (з людей, до того не зв'язаних з організацією).
Дискусія
— це обмін ідеями і думками між різними людьми.
Дистанційне навчання
— це цілеспрямований процес взаємодії викладача і учня, що базується на використанні традиційних і нових
інформаційних, телекомунікаційних технологій і технічних засобів.
Ділова гра
— рішення якої-небудь ситуації (проблеми товаровиробника) в неформальній (ігровій) обстановці.
Ділова етика
— сукупність принципів і норм, на які спирається організація і її члени у сфері керування і підприємництва
Діяльність
сільськогосподарських
агроконсалтингових
формувань
— це постійні комунікаційні зв’язки, що спрямовані на вирішення проблем сільських товаровиробників, на підвищення ефективності сільського господарства через поширення досягнень науково- технічного прогресу і реалізацію інших заходів.

282
Добробут
— ступінь задоволення визначених потреб людини і характеризує забезпеченість населення необхідними матеріальними і духовними благами, тобто предметами, товарами, послугами й умовами; залежить від рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин
Доход
— гроші або матеріальні цінності, які одержує держава, установа (промислова, торговельна та ін.), приватні особи від якого-небудь підприємства того або іншого виду діяльності
Дорадництво
— нове суспільне явище, яке має на меті відродити сільське господарство та забезпечити його стабільний прибутковий розвиток, на основі специфічних методів формування нового селянина з новим типом економічного мислення, новою ринковою мотивацією та поведінкою та надає можливість цим ключовим факторам прогресу формувати нове сільськогосподарське виробництво і село.
Дорадчі послуги
— послуги надані в процесі сільськогосподарської дорадчої діяльності.
Друкованими
засобами масової
інформації є:
— періодичні друковані видання (преса) – газети, журнали, бюлетені тощо і разові видання з визначеним тиражем.
Експертне
консультування
— вирішення проблем клієнта через проведення діагностики, розробки рішень та рекомендацій щодо їх впровадження.
Експертні оцінки
— група методів, за допомогою яких у конкретних людей (експертів) можна отримати додаткову інформацію в тих випадках, коли інших даних немає.
Експрес-аналіз
— це аналіз сукупності показників, зібраних і опрацьованих за короткий проміжок часу, які дозволяють достатньо об’єктивно оцінити стан підприємства.
Експрес-аналіз дозволяє також провести оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства та запропонувати її вдосконалення.
Електронна пошта або
і-мейл (від англ. E-
Mail)
— система пересилки поштових повідомлень між абонентами Сіті, історично перша і до цього дня одна з найважливіших можливостей Інтернету. Так само називають і самі повідомлення, що

283 пересилаються в Сіті між користувачами, що направляються в телеконференції і одержувані з них.
Екстеншн (extension)
— як поширення (знань)
Емпатія чи
співпереживання
— розуміння почуттів іншої людини, виражає розуміння цих почуттів відповідно з його внутрішнім переживанням.
Ефективність праці
— результативність трудової діяльності персоналу, що виражається в досягненні найбільшого ефекту при мінімальних витратах праці. На відміну від економічної ефективності виробництва, що вимірюється відношенням результату до витрат усієї праці живим і упредметненого, економічна
Е.п. визначається відношенням отриманого результату до витрат живої праці у всіх сферах діяльності людей: у сфері матеріального виробництва, у невиробничих галузях, в особистому підсобному і домашнім господарстві
Заробітна плата
— грошова винагорода за працю; частина прибутку, отриманого від продажу продукту, створеного працею працівника: видається працівнику підприємством, установою або іншим наймачем
Зв'язки з пресою
— інформування про товар або організацію шляхом розміщення відомостей про них у засобах масової інформації без прямої оплати за час або об'єм інформації
Зовнішні консультанти
— незалежні консультаційні фірми або окремі консультанти, які надають послуги клієнтам на договірних умовах.
Золоте правило, щодо
потреб сільських
товаровиробників
— "потреба має сприйматися ними".
Ієрархія
— поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим; розташування частини або елементів цілого в порядку від вищого до нижчого
Імідж
— образ ділової людини, уявлення оточуючих про неї, часто цілеспрямовано

284 створюване; образ фірми, товарів, послуг, який забезпечує становище на ринку
Інвестиції
— довгострокові вкладення капіталу у власній країні або за рубежем у розвиток виробництва і невиробничі сфери, здійснення різних комерційних проектів, пов'язаних з будівництвом нових, модернізацією і реконструкцією діючих об'єктів, придбанням акцій і інших цінних паперів, у соціально-економічні програми
Інвестор
— власник капіталу, який пропонує на фінансовому ринку грошові кошти і очікує попит на майбутні прибутки
Індивідуальні
інвестори
— проводять інвестування від свого імені і з власних засобів незалежно один від одного.
Індивідуальна
консультаційна
діяльність
— надання разових консультацій чи постійних консультаційних послуг
(абонентське обслуговування) у центральному, районних офісах або з виїздом до клієнта за домовленістю; консультування за телефоном.
Індивідуальні методи
— передача інформації за допомогою безпосередніх міжособистісних контактів
(відвідування консультантом фермера, відвідування фермером консультанта), листування, телефонних розмов, неформальних контактів (на виставках, ярмарках, святах і т.і.).
Індивідуальність
— 1) людина, що характеризується відмінностями від інших людей;
2) своєрідність психіки індивіда, що виявляється в рисах характеру, специфіці
інтересів та ін.
І. виявляється в рисах темпераменту, характері, специфіці інтересів, якостей, перспективних процесах і інтелектах , потребах і здібностях індивіда.
І. - неповторна своєрідність якого-небудь явища, окремої істоти, людини.
Інжиніринг
— послуги з інженерної підготовки і забезпечення процесу виробництва, будівництва і експлуатації різних об'єктів.
Інновації
— нововведення, кінцевий результат
інноваційної діяльності, що пов'язана із вкладенням засобів в економіку і забезпечують зміну поколінь техніки і технологій.
Інноваційна діяльність сприяє перетворенню ідеї, закладеної в наукових дослідженнях і розробках, у новий або

285 вдосконалений продукт, упроваджений на ринку, новий або вдосконалений технологічний процес, використаний на практиці, або новий підхід до соціальних послуг.
Інтерактивні методи
навчання
— методи, які спонукають до роздумів і розумового дослідження тих, хто навчається.
Інтерв'ю
метод для пошуку і збору інформації
Інтерв'ю (співбесіда)
— бесіда з працівником у режимі
«запитання — відповідь» по заздалегідь складеній або довільній схемі для одержання додаткових даних про людину.
Інтернет
— глобальна система сполучених комп'ютерних мереж, іноді сама звана
Сіттю. Складові частини Інтернету:
• Всесвітня павутина (Веб англ. WWW -
World – Wide - Web),
• служба конференцій,
• електронна пошта.
Крім того, невід'ємним компонентом
Інтернету є інформаційні канали, що забезпечують його життєздатність, по яких передаються дані, і сервери. Інтернет надає доступ практично до всіх
інформаційних ресурсів світу.
Інформатика
— це галузь науково-технічної діяльності, що займається дослідженням процесів отримання, передачі, обробки, зберігання, видачі інформації, вирішенням проблем створення, впровадження і використання
інформаційної техніки і технологій в усіх сферах суспільного життя.
Інформаційна
діяльність
— це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.
Інформаційне
забезпечення
— це розповсюдження інформації перевіреної практикою та корисної для
індивідуального споживача та конкретних умов господарювання.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал