Навчальний посібник для дистанційного навчанняPdf просмотр
Сторінка16/19
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Тема № 5. Лабораторна робота "Оцінка ефективності технологій в
рослиництві та твариництві на розрахунку валового доходу
(програма Gross Margin)"
» Зміст роботи
» Завдання для виконання
» Контрольний приклад
Зміст роботи
айбільшої ефективності використання земельних ресурсів можна досягнути, використовуючи розрахунки маржинального доходу на одиницю площі.
Враховуючи те, сучасне сільськогосподарське підприємство багатогалузеве, в першу чергу потрібно визначитися з площами, які займають багаторічні насадження та площі під спорудами закритого грунту. Потім визначити необхідну площу земельних ресурсів під зелений конвеєр для годівлі тварин. Залишок ріллі розподіляється під товарне виробництво овочів, зернових та технічних культур.
Послідовність визначення площ землекористування зображено на рис.
Рис. Схема розподілу сільcькогосподарських угідь.
При розподілі сільгоспугідь потрібно враховувати стан земельних ресурсів, їх
Н

261 розміщення, наміри щодо їх перспективного використання, трудові ресурси та інші фактори, які впливають на розподіл площ під галузі виробництва.
Для кожної з виданих під виробництво площ сільгоспугідь розробляється раціональна виробнича програма, виходячи з вимог сівозміни (польової, кормової, овочевої, закритого ґрунту тощо), обмежень у забезпеченні матеріальними і трудовими ресурсами, кон’єктури ринку збуту товарної сільськогосподарської продукції.
При цьому першою визначається площа під найбільше доходну культуру, другою – за другою по доходності культурою і т. д. Результати планування раціональної структури посівних площ під товарне виробництво рослинницької продукції приведені в таблиці 4.2.
Показник
Площа, га
Марджинальний доход на 1 га
Марджинальний доход з усієї площі
Для порівняння фактична структура посівів
Площа, га Марджинальний доход з усієї площі
Площа с/г угідь
634 634
Черешня
30 14650 439500 30 439500
Рілля
604

Пар ( 10%)
64 112
Помідори
50 18800 940000 40 752000
Огірки
5 14875 74375 2
29730
Капуста
20 13440 268800 17 228480
Кавуни
5 3060 15300 4
12240
Озима пшениця
(обмеження по сівозміні - 50%)
300 873 261900 350 305550
Сонящник (1/7 від площі, але узгодити с паром)
64 550 35200 52 28600
Ярий ячмінь
96 485 46560 27 13095
Всього

2081635 1809215
Як видно із таблиці, з наявних в господарстві 634 га площ сільгоспугідь під черешню відведено 30 га, які ми виключаємо з подальшого розділу, як багаторічне насадження.
Площа, що залишається в господарстві використовується нераціонально - під пар відведено 104 га, озима пшениця займає 350 га.
і т.д.
Розрахована раціональна структура посівних площ ( шляхом їх перерозподілу між культурами) дозволить отримати 2082 тис. грн. доходу проти 1809 тис.грн. при фактичному розподілі плош сільськогосподарських угідь під культури.
Завдання для
виконання

Розрахувати раціональну структуру посівних
площ на основі виконання лабораторної
роботи №3

262
Тести по темі №5Запитання


Відповіді

5_1
Ким здійснюється
координація навчання,
методологічне керівництво
та навчання персоналу
дорадчих служб?
( Розділ 5.1.)
а) Українською академією агарних наук;
б) Національним аграрним університетом;
в) Міністерством аграрної політики;
г) Національною асоціацією дорадчих служб України;
5_2
Які організаційні форми
сільськогосподарського
дорадництва в Україні Ви
знаєте?
( Розділ 5.1.)
а) Громадські об’єднання;
б) Товариства з обмеженою відповідальністю;
в) Акціонерні товариства;
г) Наведені в пункті а і б;
5_3
Який Закон України
регламентує діяльність
товариства з обмеженою
відповідальністю?
( Розділ 5.1.)
а) Закон України “Про господарські товариства”;
б) Закон України “Про об’єднання громадян”;
в) Закон України “Про підприємства в Україні”;
г) Закон України “Про підприємництво в Україні”;
5_4
Який Закон України
регламентує діяльність
громадської організації?
( Розділ 5.1.)
а) Закон України “Про господарські товариства”;
б) Закон України “Про підприємництво в Україні”;
в) Закон України “Про об’єднання громадян”;
г) Закон України “Про благодійництво і благодійні організації”;
5_5
Який Закон України
регламентує діяльність
благодійної організації?
( Розділ 5.2.)
а) Закон України “Про благодійництво і благодійні організації”;
б) Закон України “Про підприємництво в Україні”;
в) Закон України “Про об’єднання громадян”;
г) Закон України “Про господарські товариства”;
5_6
Які підходи до
формування підрозділів
консалтингового
формування?
( Розділ 5.2.)
а) За територіальною ознакою, залежно від послуг;
б) За функціональною ознакою; залежно від програм;
в) Залежно від клієнтів;
г) Наведене в усіх пунктах;
5_7
Назвіть основні стадії
а) Планування, організація,

263
процесу управління
( Розділ 5.3.) атестація, впровадження;
б) Планування, організація, регулювання, контроль, облік і аналіз;
в) Впровадження, планування, координація, навчання;
г) Планування, оцінка, впровадження, аналіз;
5_8
Яка функція процесу
управління є основною ?
( Розділ 5.3.)
а) Організація;
б) Регулювання;
в) Планування;
г) Контроль;
5_9
Керівник дорадчої служби
має приймати управлінські
рішення ...
( Розділ 5.3.)
а) У межах своєї компетенції;
б) У межах поставлених перед керованим об’єктом задач;
в) Відповідно з діючими юридичними нормами;
г) Наведене в усіх пунктах;
5_10
З чого повинен починати
роботу керівник на
підготовчому етапі
прийняття рішення
( Розділ 5.3.)
а) Оцінки персоналу;
б) Оцінки ситуації;
в) Оцінки негативних сторін;
г) Вартості об’єкту;
5_11
Які основні принципи
добору кадрів дорадчої
служби ?
( Розділ 5.4.)
а) Відповідність професійної підготовки кандидата переліку функцій, які йому належить виконувати;
б) Гармонійне поєднання корисних для справи якостей керівника служби та його підлеглих, а також поєднання досвідчених і молодих кадрів;
в) Врахування психологічних характеристик кандидатів і об’єднання в одну команду кандидатів з різними знаннями;
г) Наведене в усіх пунктах;
5_12
Який з наведених методів
не використовується при
оцінці персоналу ?
( Розділ 5.4.)
а) Анкетування;
б) Тестування;
в) Медогляд;
г) Співбесіда;
5_13
Який метод оцінки
персоналу є
найрозповсюдженішим ?
( Розділ 5.1.)
а) Анкетування;
б) Тестування;
в) Співбесіда;
г) Атестація;
5_14
Який найбільш
розповсюджений метод
підготовки персоналу
служби ?
( Розділ 5.1.)
а) Відрядження;
б) Навчання на робочому місці з прикріпленням до досвідченого співробітника;
в) Підготовка за спеціальними програмами з відривом від виробництва;
г) Навчання в ВУЗах;
5_15
Важливим джерелом
а) Залучення до участі в конкурсі

264
заміщення вакантних
посад є ...
( Розділ 5.5.) претендентів з усіх можливих джерел;
б) Внутрішні джерела;
в) Зовнішні джерела;
г) Кадрові агентства;
5_16
Для мотивації праці
консультантів
використовують
( Розділ 5.5.)
а) Фіксовану винагороду;
б) Додаткову винагороду;
в) Винагороду за підсумками роботи;
г) Наведені в усіх пунктах;
5_17
Для ефективного
виконання роботи людина
повинна...
( Розділ 5.5.)
а) Бути здатною виконувати роботу;
б) Мати бажання виконувати роботу;
в) Чітко розуміти суть роботи;
г) Наведені в усіх пунктах;
Отримані відповіді при тестуванні звірте з правильними:

Правильні відповіді на тестові запитання теми №5Запитання


Відповіді

5_1
Ким здійснюється
координація навчання,
методологічне
керівництво та навчання
персоналу дорадчих
служб?
г) Національною асоціацією дорадчих служб України;
5_2
Які організаційні форми
сільськогосподарського
дорадництва в Україні Ви
знаєте?
г) Наведені в пункті а і б;
5_3
Який Закон України
регламентує діяльність
товариства з обмеженою
відповідальністю?
( Розділ 5.1.)
а) Закон України “Про господарські товариства”;
5_4
Який Закон України
регламентує діяльність
громадської організації?
в) Закон України “Про об’єднання громадян”;
5_5
Який Закон України
регламентує діяльність
благодійної організації?
а) Закон України “Про благодійництво і благодійні організації”;
5_6
Які підходи до
формування підрозділів
консалтингового
формування?
г) Наведене в усіх пунктах;

265 5_7
Назвіть основні стадії
процесу управління
б) Планування, організація, регулювання, контроль, облік і аналіз;
5_8
Яка функція процесу
управління є основною ? в) Планування;
5_9
Керівник дорадчої
служби має приймати
управлінські рішення ...
г) Наведене в усіх пунктах;
5_10
З чого повинен починати
роботу керівник на
підготовчому етапі
прийняття рішення
б) Оцінки ситуації;
5_11
Які основні принципи
добору кадрів дорадчої
служби ?
г) Наведене в усіх пунктах;
5_12
Який з наведених методів
не використовується при
оцінці персоналу ?
в) Медогляд;
5_13
Який метод оцінки
персоналу є
найрозповсюдженішим ?
г) Атестація;
5_14
Який найбільш
розповсюджений метод
підготовки персоналу
служби ?
б) Навчання на робочому місці з прикріпленням до досвідченого співробітника;
5_15
Важливим джерелом
заміщення вакантних
посад є ...
а) Залучення до участі в конкурсі претендентів з усіх можливих джерел;
5_16
Для мотивації праці
консультантів
використовують
г) Наведені в усіх пунктах;
5_17
Для ефективного
виконання роботи людина
повинна...
г) Наведені в усіх пунктах;


266

Тема № 6. Лабораторна робота "Практичне
ознайомлення з організацією дорадчої діяльності у
Київській обласній аграрній дорадчій служби (виїздне
заняття, автобус)"
» Зміст роботи
» Підготовка семінару
» Завдання для виконання
» Контрольний приклад
Зміст роботи
Підготовка семінару пов'язана з виконанням взаємопов'язаних задач, що повинні бути виконані у визначеній послідовності.
Підготовча стадія включає наступні кроки: o
оголошення цілі семінару, розробки його задач, визначення цільової аудиторії, на яку буде розрахований даний семінар і яка повинна одержати від семінару найбільшу користь. o
визначення змісту семінару, o
підбір запрошуваних лекторів-викладачів і фахівців, o
розробка бюджету семінару, o
розробка системи оцінки семінару
Підготовча стадія вважається завершеною, коли семінар готовий для реалізації.
Прийняття рішення про організацію і проведення семінару
повинно підтверджуватись потребою в навчанні певної групи
товаровиробників чи співробітників ІКС, погоджуватись з
задачами району чи регіону.
Аргументи, що обумовлюють необхідність проведення семінару повинні бути чіткими.
На їхній основі і формулюється мета і задачі семінару, здійснюється вибір цільової групи.
Задачі семінару повинні бути ясними і послідовно зв'язаними
одна з одною, являти собою практичну відповідь на існуючі
потреби в навчанні і повинні бути відповіддю на питання: "Що
повинні вміти робити учасники після закінчення семінару?".
Після того, як визначені задачі семінару, вони мають бути доведені до уваги тих, хто приймає участь у проведенні цього навчального заходу - організаторів семінару, лекторів, самих учнів.
Цільова аудиторія повинна дійсно випробувати необхідність в одержанні знань,
пропонованих на семінарі для того, щоб підвищити свій професійним рівень. Майбутня група повинна бути чітко визначена в таких параметрах як вихідний рівень кваліфікації,

267 вік, службове положення, стаж роботи, досвід і ін.
Після розробки задач і визначення цільової аудиторії переходять
до складання бюджету семінару, розробки його змісту і
складання розкладу семінару.

При цьому необхідно визначити найефективніші методи навчання, за допомогою яких можна здійснити процес передачі знань і формування навичок у рамках конкретного семінару, а також співвідношення між теоретичним змістом і практичною частиною. Коли будуть пройдені всі підготовчі етапи, можна зробити оголошення про майбутнє проведення семінару.
З цією метою складається інформаційний лист. У ньому, як правило, міститься загальна (технічна й адміністративна) інформація про семінар, а також його назва, конкретний зміст, розклад занять, характеристика цільової аудиторії, вимоги, пропоновані до майбутніх слухачів, розмір і характер оплати і вказівка термінів для надання кандидатур на участь у семінарі. Тут же додаються стандартні форми реєстраційного листка (для надання кандидата на навчання від організації) і особистого листка, характеристики кандидата, у який повинні бути відзначені кваліфікація кандидата, його досвід роботи і очікування, пов'язані з семінаром.
Цей особистий листок являє собою велику важливість для
процесу добору кандидата і допоможе організаторам семінару
скласти повну характеристику групи в цілому.

Інформація про семінар повинна розсилатися завчасно, щоб дати час організації чи установі для добору кандидатів на навчання.
Процедура добору учасників семінару дуже важлива для успіху всього навчального заходу. Одним із факторів, що істотно впливає на досягнення цілей семінару, є особистісна і професійна характеристика учасників. Процес добору кандидатів
ґрунтується на інформації, яку організації повинні надіслати не пізніше терміну, зазначеного в інформаційному листі.
Після цього організатори семінару повинні проінформувати організації про результати остаточного добору кандидатів. Разом з підтвердженням зарахування кандидата в учасники семінару в організацію направляється прохання, щоб вона з самий короткий термін підтвердила можливість участі в семінарі свого співробітника. У випадку, коли зарахований кандидат ж зможе відвідувати заняття, необхідно вчасно сповістити про це організаторів семінару.
При підборі викладачів семінару враховується ступінь
володіння своїм предметом, практичний і лекторський досвід і т.п
Велику допомогу може зробити вивчення оцінок діяльності
викладача на попередніх семінарах.
Після узгодження підбору педагогічного складу організаторам семінару необхідно зв'язатися з кожним з них, щоб одержати інформацію про ступінь їхньої зацікавленості в

268 даному заході і можливості прийняти в ньому участь. Рекомендується провести особисту зустріч з кожним наміченим викладачем, щоб докладно обговорити зміст матеріалу, деякі вимоги і рекомендації та вирішити адміністративні питання:питання оплати, покриття транспортних витрат , можливість тиражування роздавального матеріалу тощо.
Проведення семінару вимагає ефективного і своєчасного виконання всіх навчальних заходів з урахуванням наявних умов і можливостей. З точки зору
послідовності усі теми семінару повинні бути взаємопов'язані о дна з одною.
До основних задач організаторів семінару, що забезпечують постійний контроль і підтримку високого рівня навчання відносяться такі:

пояснення учасникам на відкритті семінару цілей навчання, опис основного змісту навчальних заходів, характеру майбутньої практичної роботи й очікувані дії учасників у рамках семінару;

періодична присутність кого-небудь з організаторів на заняттях для стимулювання обміну досвідом між учасниками, відповіді на питання, що стосуються навчального матеріалу, а також контроль за засвоєнням матеріалу підведення проміжних підсумків у кінці кожного навчального дня, оцінка якості викладання та якості роздавальних матеріалів проведення коротких нарад з учасниками семінару для визначення якості засвоєння навчального матеріалу й обговорення виниклих проблем;

забезпечення викладачів інформацією, що стосується характеристики групи й обговорення поточних змін у програмі;

організація робочих підгруп всередині великої навчальної групи.
Одна з головних цілей будь-якого навчального заходу
полягає в оцінці результатів його проведення.
Це дозволяє з'ясувати, чи були досягнуті поставлені цілі та які
висновки зроблені в результаті проведення навчання. Ці
результати виявляються особливо корисними при підготовці
майбутніх навчальних заходів.
Оцінка викладачів проводиться з метою одержання думки слухачів про якість проведення конкретним викладачем кожного конкретного навчального заняття. Оцінка проводиться за чотирма основними критеріями:

відповідність змісту заняття заявленій тематиці,

якість викладення матеріалу,

якість наочних засобів навчання і роздавальних матеріалів,

оцінка заняття з точки зору одержання нових знань.
Оцінка семінару дозволяє одержати думку слухачів про якість
організації і проведення семінару в цілому.
Підготовка семінару
1. Розробка плану підготовки і проведення виїзного заняття


269
Підготовку до виїзного заняття рекомендується проводити в такий послідовності:
1. Уточнення призначення виїзного заняття в структурі
навчальної програми і/чи семінару з урахуванням числа і
характеру учасників;
2. Розробка зразкового сценарію виїзного заняття та його
узгодження з іншими заходами, проведеними в рамках семінару;
вибір дати виїзного заняття:
3. Розробка приблизного бюджету виїзного заняття і перевірка
фінансових можливостей для реалізації запропонованого
сценарію; пошук прийнятного варіанта, якщо ові й інші ресурси
не дозволяють цілком здійснити задумане.
4. Узгодження дати, сценарію і бюджету виїзного заняття з
підприємством, де воно повинно проходити; пошук компромісних
рішень.
5. Оформлення необхідних документів (угод), одержання
офіційних підтверджень з боку приймаючого підприємства (якщо
усних домовленостей недостатньо).
Ці підготовчі роботи необхідно виконувати паралельно з іншими заходами щодо підготовки семінару і розробкою його програми. Крім того, важливо не упустити наступних моментів, які стосуються програми самого виїзного заняття: o
1 - складання розкладу дня, відведеного для виїзного заняття (час і місце збору учасників; маршрут і час у дорозі; розклад зустрічей з керівництвом і фахівцями господарства; маршрути переміщень по об'єктах на території господарства і час на огляд об'єктів; час на роботу з документами; час на харчування учасників;
інші моменти); o
2 - перелік і способи збору необхідних даних (усна розповідь, ксерокопіювання матеріалів, вибір даних з документів, копіювання використовуваних у господарстві баз даних на дискети тощо); організатори семінару і виїзного заняття повинні заздалегідь погодити з керівництвом і фахівцями господарства перелік даних, які учасники семінару повинні одержати на місці; при цьому варто подбати про збереження комерційної таємниці і не запитувати тих даних, що не підлягають розголошенню; o
3 - посади і прізвища представників господарства, що будуть подавати
інформацію і супроводжувати учасників виїзного заняття по території господарства; ці дані бажано приготувати і роздати учасникам до моменту відправлення на виїзне заняття разом із програмою самого заняття; учасники повинні чітко уявляти собі весь маршрут поїздки і статус тих працівників господарства, з якими їм потрібно буде розмовляти; приклад подібних роздавальних матеріалів
У табл. 6.1 наведені приклад розкладу дня виїзного заняття, який після узгодження з керівництвом господарства повинен бути доведений до відома всіх зацікавлених осіб, а також включений у пам'ятку учаснику виїзного заняття
8.00-
8.30
Сніданок (для тих, хто проживають у готелі)
8.00-
Сніданок (для тих, хто проживають у готелі)

270 8.30 8.30
Від'їзд (автобус відправляється від готелю)
10.00 Приїзд в агрофірму
10.15-
11.45
Бесіда з керівництвом і фахівцями агрофірми: директор, головний економіст, зам. директора по комерційних питаннях; начальник цеху овочівництва; завідувач овочесховищем . Видача учасникам додаткових роздавальних матеріалів (фінансова звітність підприємства за останній рік і останній квартал).
12.00-
14.00
Виїзд на об'єкти, огляд:

буд. майданчик нового овочесховища (до 10 хв.),

діюче старе овочесховище (40-50 хв.),

теплиця для вирощування розсади (15-20 хв.), -

заплавні землі, які використовуються для вирощування овочів (до 30 хв.)

літнє селише для сезонних робітників (до 10 хв.),

магазин для реалізації овочевої продукції на території господарства (до 10 хв.)
14.00-
15.30
Обід
15.30-
16.30
Заключна бесіда, відповіді на питання
16.30 Від'їзд з агрофірми
18.00 Прибуття (до готелю)
18.15-
19.00
Вечеря (для тих, хто проживають у готелі)
2. Підготовка виїзного заняття

Для реалізації спочатку наміченого плану підготовки і проведення виїзного занятті необхідно розділити обов'язки і виділити відповідальних за кожну і намічених робіт.
Приклад оформлення такого розподілу представлений у табл. 6.2.
6.2. План підготовки виїзного заняття
№ п/п
Найменування заходів
Термін виконання
Відповідальний виконавець
Примітка
1.
Призначення організатора виїзного заняття
Одночасно з розробкою програми семінару
Керівник
Центра ІКС
Організатор надалі зобов'язаний особисто бути присутнім на виїзному занятті
2.
Розробка проекту сценарію і бюджету виїзного заняття теж саме
Організатор виїзного заняття
Разом з керівником семінару
3.
Підготовка списку учасників виїзного заняття
-"-
-"-
На додаток до списку учасників семінару

271 4.
Підготовка списку питань до представників господарства, по яких варто одержати
інформацію під час заняття
-"-
-"-
Разом з керівником семінару (дод. 4)
5.
Попереднє узгодження плану з керівництвом господарства (дата, основні параметри плану і бюджету)
-"-
-"-
По телефону
6.
Узгодження плану, бюджету, питань харчування учасників меню обіду**), списку питань до фахівців господарства і переліку роздавальних матеріалів з керівництвом підприємства
-"-
-"-
Під час поїздки в господарство й при особистій зустрічі з керівництвом підприємства
7.
Замовлення автотранспорту для виїзного заняття
До початку семінару
-"-
8.
Підготовка пам'ятки учаснику виїзного заняття
До початку семінару
-"-
Дод. 6 9.
Остаточне узгодження списку представників господарства і повного списку учасників виїзного заняття
За 2-3 дня до виїзного заняття
-"-
По телефону
10.
Узгодження часу сніданку і вечері для учасників виїзного заняття, що проживають у готелі
За 2-3 дні до виїзного заняття
Організатор семінару
Попередження адміністрації
їдальні
11.
Ознайомлення учасників семінару з завданнями на самостійну роботу, порядком презентації, а також із задачами виїзного заняття
За 1-2 дні до виїзного заняття
Організатор семінару
Під час одного з занять на семінарі
12.
Тиражування матеріалів до виїзного заняття
За 1-2 дні до виїзного заняття
Організатор виїзного заняття Дод. 5 і 6 13. Перевірка готовності За день до Організатор
По телефону

272 автотранспорту, готовності господарства до прийому учасників, готовності співробітників центра
ІКС від'їзду виїзного заняття
14.
Видача учасникам семінару матеріалів до виїзного заняття й сповіщання їх
(додатково) про час від'їзду, місце збору і розклад наступного дня
За день до від'їзду
Організатори семінару і виїзного заняття
Під час одного з занять на семінарі дод. (5,
6)
15. Організація від'їзду
У день від'їзду
Організатори семінару і виїзного заняття
Перевірка: чи всі в наявності

* - Розробляється після ухвалення принципового рішення про включення виїзного заняття в план семінару.
** Рекомендується опитати учасників семінару з приводу їхніх проблем з харчуванням (вегетаріанці й інші особи, для яких звичайний обід неприйнятний) і сповістити про це керівництво і працівників їдальні приймаючого господарства.
3. Підготовка списку учасників виїзного заняття
При організації виїзного заняття необхідно визначити список учасників. Після початку семінару стає відомим остаточне число його учасників, частина з яких розміщається в готелі, а інші можуть проживати за іншими адресами. Це важливо врахувати при призначенні часу і місця збору (наприклад, хтось з учасників може приєднатися вже на маршруті, самостійно прибути в господарство до зазначеного часу.
Крім того, бажано в списку учасників семінару вказати посади учасників і місце
їхньої основної роботи. Це дозволить керівництву і фахівцям підприємства краще підготуватися до зустрічі, врахувати потенційні інтереси і ступінь попередньої
інформованості слухачів.
Додатково до слухачів семінару учасниками виїзного заняття можуть бути співробітники центра ІКС: o
організатор виїзного заняття (обов'язково), o
організатор семінару, o
викладачі, технічний персонал центра, o
також запрошені з боку особи (наприклад, представники партнерських організацій, відомств і т.п.
У повний список учасників виїзного заняття варто включити і данні про представників приймаючого господарства з вказівкою їхніх посад. Інші учасники семінару одержують інформацію про те, кому можна задати питання.
4. Підготовка збору даних при проведенні виїзного заняття


273
Матеріали, необхідні для учасників виїзного заняття повинні бути заздалегідь підготовлені, оскільки час перебування в господарстві обмежено. Оперативний пошук і підбор даних, про необхідність яких керівництво господарства не було сповіщено заздалегідь, як правило, займає занадто багато зусиль і не узгоджується з розкладом дня виїзного заняття. У крайньому випадку, можна обговорити можливість підготовки цих даних після від'їзду учасників з наступною доставкою в центр ІКС чи передачею їх по факсу, електронній пошті чи
іншими способами.
Обсяг і характер матеріалів, які відповідно до сценарію виїзного заняття учасники повинні одержати в господарстві безумовно зв'язаний з основною темою і програмою того навчального заходу, у складі якого проводиться виїзд на підприємство.
Як загальні рекомендації можна перелічити:

обмежений обсяг даних (обмеження зв'язане з часом перебування на об'єктах);

актуальність даних (ці дані можна одержати тільки в господарстві одночасно з відвідуванням об'єктів на території господарства і спостереженням за реальними технологічними процесами);

додатковий характер даних (до поїздки в господарство учасники повинні бути досить докладно ознайомлені з загальною ситуацією, показниками розвитку підприємства і галузі, що їх цікавить, а також іншою інформацією);

конкретність даних (кожний з учасників виїзного заняття повинен мати досить чітко поставлену задачу і уявляти, які саме дані йому необхідні для її рішення на додаток до обсягу даних, що є до моменту виїзду в господарство).
На підставі розробки програми семінару і сценарію виїзного заняття організатори повинні скласти і погодити перелік питань і продумати бланки таблиць для збору даних у господарстві. Крім того, бажано вирішити питання, які дані включаються в додаткові роздавальні матеріали, які видаються учасникам при приїзді в господарство, і які прості) викладаються усно для фіксації з голосу. Останні можна розділити на ті, котрі оголошуються під час дискусії в конторі підприємства, і ті, котрі доводяться до уваги учасників при огляді конкретних об'єктів і записати їх можна буде під час заключної бесіди в конторі.
Особлива роль приділяється додатковому запитальнику. У нього подвійне призначенні:
- з одного боку, доповнити зібрані
іншими способами дані;
- з іншого боку, забезпечити постійну увагу з боку кожного учасника виїзного заняття протягом усього часу з моменту від’їзду.
5. Проведення виїзного заняття
Безпосередньо при проведенні виїзного заняття організатори з боку ІКС повинні не забувати про свої задачі і забезпечувати досягнення кінцевого результату.
Основний організатор заходу повинен бути учасником виїзного заняття в обов'язковому порядку, оскільки саме він краще усіх уявляє собі сценарій заняття та його ключові моменти, саме з ним усі питання погоджували представники господарства.
Організатори повинні проконтролювати явку інших учасників (y т.ч забезпечити
«підбір» учасників, зустріч з який планується на маршруті).
Організатори повинні забезпечити паралельно з іншими заходами оформлення усіх фінансових документів і всі погоджені виплати представникам господарства
(консультації, харчування тощо), якщо оформлення і виплати не перенесені на інший час.
Організатори повинні стежити за дотриманням загального розкладу всього заходу, коректувати графік відвідування об'єктів, стежити за регламентом під час обговорення.
По можливості організатори повинні дипломатичне впливати на хід обговорення, якщо учасники семінару і/чи представники господарства занадто відвернулися від основної

274 теми.
Високий рівень організації і проведення виїзного заняття, як правило, створює сприятливу атмосферу для результативного завершення всього семінару, забезпечують консолідацію сформованих груп. Бажано, наприкінці виїзного заняття запросити на презентацію результатів семінару керівників і фахівців господарства. У такому випадку учасники семінару одержують додатковий стимул для творчого рішення поставлених задач.
Учбова ситуація (Case Study) на її прикладі проведення виїздного заняття (польового дня).
Необхідно , враховуючи нижче перераховані обставини, розробити сценарій виїзного заняття та план підготовки до нього, визначити склад та чисельність групи учасників виїзного заняття. Рекомендується представити рішення в вигляді плану- графіка, форма якого наведена в дод._1. кошторису заходу та ін.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал