Навчальний посібник для дистанційного навчанняPdf просмотр
Сторінка14/19
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Тема № 4. Лабораторна робота "Методика застосування
групових методів консультування та навчання"
» Застосування групових методів на різних етапах розповсюдження інновацій
» Особливості проведення ділової гри, семінару, виставки, Дня поля
» Вирішення поставленого завдання методом "мозкової атаки"
» Прийняття управлінських рішень та порад з використанням методики "часткових бюджетів" (ділова гра)
» Освоєння методики організації та порядку проведення Дня поля
Застосування групових методів на різних етапах розповсюдження
інновацій

Особливості проведення ділової гри, семінару, виставки, Дня
поля

Вирішення поставленого завдання методом "мозкової атаки"

Прийняття управлінських рішень та порад з використанням
методики "часткових бюджетів" (ділова гра)
ВХІДНІ ДАНІ
Результати лабораторної роботи №1
Технічне забезпечення: комп'ютерний клас
ЗМІСТ РОБОТИ
Метод аналізу "часткових бюджетів" оснований на визначенні приросту або зниження чистого доходу в результаті запропонованих змін і дозволяє шляхом простих розрахунків методом порівняння визначитися з економічною доцільністю прийняття того чи іншого управлінського рішення.
Частковий бюджет складається із чотирьох базових статей:

218
Приріст вигод
(наджоджень)
Приріст затрат (втрат,
витрат)
А
- додатковий дохід, отриманий від використання запропонованих змін
С
- втрачений (упущений) дохід, який втратить господарство від запропонованих змін
В
- економія витрат при використанні запропонованих змін
D
- додаткові витрати - нові витрати, які понесе господарство при використанні запропонованих змін
Всього вигод (
А
+
В
)
Всього втрат (
С
+
D
)
Розрахунок (
А
+
В
) - (
С
+
D
) показує прибутковість (збитковість) запропонованих змін.
Розрахунок (
А
+
В
) ; (
С
+
D
) - зміна фінансово виправдана
Завдання для виконання:
За допомогою програмного продукту Exel вирахувати загальні вигоди та втрати від використання інвестиційних ідей. Для порівняння різними слухачами робляться різні варіанти розрахунку прибутковості (збитковості) тієї чи іншої ідеї (проекту). Шляхом колективного обговорення вибираються найбільш прийнятні ідеї, а також оцінюється строк окупності інвестицій та коефіцієнт ефективності (рівень рентабельності проекту).

Перелік інвестиційних проектів:

1. Купівля комбайна "Дон";

2. Купівля трактора МТЗ-82 на заміну ДТ-75;

3. Купівля трактора МТЗ-82 на заміну Т-150;

4. Купівля культиватора "Європак";

5. Купівля культиватора "Європак" - 2 шт.;

6. Крапельне зрошування під овочі відкритого ґрунту - 10 га;

7. Закладка ягідника звичайним способом - 2 га;

8. Закладка ягідника шпалерним способом - 2 га;

9. Теплиця для вирощування овочів під крапельним зрошуванням - 5 соток;

10. Теплиця для вирощування ягід під крапельним зрошуванням - 3 сотки;

11. Свиноферма на 20 голів свиноматок;

219
Додаток до лабораторної роботи №4 "Інвестиційні
проекти"
» Інвестиційний проект №1. Купівля комбайна "Дон"
» Інвестиційний проект №2. Купівля трактора МТЗ-82 на заміну ДТ-75
» Інвестиційний проект №3. Купівля трактора МТЗ-82 на заміну Т-150
» Інвестиційний проект №4. Купівля культиватора "Європак"
» Інвестиційний проект №5. Купівля культиватора "Європак" - 2 шт.
» Інвестиційний проект №6. Крапельне зрошування під овочі відкритого ґрунту - 10 га
» Інвестиційний проект №7. Закладка ягідника звичайним способом - 2 га
» Інвестиційний проект №8. Закладка ягідника шпалерним способом - 2 га
» Інвестиційний проект №9. Теплиця для вирощування овочів під крапельним зрошуванням - 5 соток
» Інвестиційний проект №10.Теплиця для вирощування ягід під крапельним зрошуванням - 3 сотки
» Інвестиційний проект №11. Свиноферма на 20 голів свиноматок

Інвестиційний проект №1. Купівля комбайна "Дон"
Купівля комбайна "Дон"
Вартість комбайна, грн
38000
Вартість агротехнічних послуг, грн/га
200
Площа збирання, га
400

Приріст вигод (надходжень)

Приріст затрат (втрат, витрат)
А. Додатковий доход
Сума С. Втрачений (упущений)
доход
Сума
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
В. Економія витрат
Сума D. Додаткові витрати
Сума
1
Послуги сторонніх організацій ( П*Вал)
80000 1
Зарплата
(10міс*200грн)+(2 міс*1000грн)
4000 2
2 Пальне (1.5грн*10л/га)
6000 3
3 Амортизація
(380000*15%/100)
57000 4
4
Технічне обслуговування
(380000*6.5%/100)
24700 5
5 6
6
Разом вигод
80000
Разом витрат
91700
Результат (+,-)
- 11700

220
Заключення щодо доцільності:
Недоцільно

Інвестиційний проект №2. Купівля трактора МТЗ-82 на заміну ДТ-75
Купівля трактора МТЗ-82 на заміну ДТ-75
Вартість комбайна, грн
58000
Річне завантаження, год
1600
Приріст вигод (надходжень)

Приріст затрат (втрат, витрат
)
А. Додатковий доход
Сума
С. Втрачений (упущений)
доход</td>
Сума
1 Від продажу ДТ-75, грн
5000 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
В. Економія витрат
Сума
D. Додаткові витрати
Сума
1 Пальне
26611 1 Пальне
23789 2 Амортизація
12600 2 Амортизація
8700 3 Технічне обслуговування
11172 3 Технічне обслуговування
4640 4
4 5
5 6
6
Разом вигод
55383
Разом витрат
37129
Результат (+,-)
18254
Заключення щодо доцільності:
Доцільно
Інвестиційний проект №3. Купівля трактора МТЗ-82 на заміну Т-150
Купівля трактора МТЗ-82 на заміну Т-150
Вартість комбайна, грн
58000
Річне завантаження, год
1600
Приріст вигод (надходжень)
Приріст затрат (втрат, витрат)
А. Додатковий доход
Сума
С. Втрачений (упущений)
доход
Сума
1 Від продажу ДТ-75, грн
1000 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6


221
В. Економія витрат
Сума
D. Додаткові витрати
Сума
1 Пальне
73180 1
Пальне
23789 2 Амортизація
12750 2
Амортизація
8700 3 Технічне обслуговування
11305 3
Амортизація
4640 4
4

5 0
5 0
6 0
6 0
Разом вигод
98235
Разом витрат
37129
Результат (+,-)
61106
Заключення щодо доцільності:
Доцільно
Інвестиційний проект №4. Купівля культиватора "Європак"
Купівля культиватора "Європак"
Обсяг робіт, га
400
Агротехнічні послуги, грн/га
25
Вартість обладнання, грн
33000

Приріст вигод (надходжень)

Приріст затрат (втрат, витрат)
А. Додатковий доход
Сума
С. Втрачений (упущений)
доход
Сума
1 0
1 0
2 0
2 0
3 0
3 0
4 0
4 0
5 0
5 0
6 0
6 0
В. Економія витрат
Сума
D. Додаткові витрати
Сума
1 Послуги сторонніх організацій
10000 1 Амортизація(33000*15%/100)
4950 2
0 2 Технічний ремонт, грн
1980 3
0 3
4 0
4 5
0 5
0 6
0 6
0
Разом вигод
10000
Разом витрат
6930
Результат (+,-)
3070
Заключення щодо доцільності:
Доцільно
Інвестиційний проект №5. Купівля культиватора "Європак" - 2 шт.
Купівля культиватора "Європак" - 2 шт.
Обсяг робіт, га
400
Агротехнічні послуги, грн/га
25

222
Вартість обладнання, грн
66000

Приріст вигод (надходжень)
Приріст затрат (втрат, витрат)
А. Додатковий доход
Сума С. Втрачений (упущений)
доход
Сума
1 1
2 2
3 3
4 4
5 0
5 6
6
В. Економія витрат
Сума D. Додаткові витрати
Сума
1
Послуги сторонніх організацій (ОрхАп)
10000 1
Амортизація
(66000*15%/100)
9900 2
2 Технічний ремонт, грн
3960 3
3 4
4 5
5 6
6
Разом вигод
10000
Разом витрат
13860
Результат (+,-)
- 3860
Заключення щодо доцільності:
Недоцільно
Інвестиційний проект №6. Крапельне зрошування під овочі відкритого грунту -
10 га
Крапельне зрошування під овочі відкритого грунту - 10 га
Обсяг робіт, га
10
Вихід на проектну потужність
2340
Вартість обладнання, грн
100000

Приріст вигод (надходжень)
Приріст затрат (втрат, витрат)
А. Додатковий доход
Сума
С. Втрачений (упущений)
доход
Сума
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
В. Економія витрат
Сума
D. Додаткові витрати
Сума
1 Зарплата, грн
48000 1 Зарплата, грн
43200 2 Пальне, грн
4800 2 Електроенергія, грн
700 3 Мінеральні добрива, грн
11500 3 Пальне, грн
3200

223 4 Засоби захисту, грн
15800 4 Мінеральні добрива, грн
2875 5
5 Засоби захисту, грн
11000 6
6 Інши витрати, грн
15000
Разом вигод
80100
Разом витрат
75976
Результат (+,-)
+ 4124
Заключення щодо доцільності:
Недоцільно
Інвестиційний проект №7. Закладка ягідника звичайним способом - 2 га
Закладка ягідника звичайним способом - 2 га
Проектна потужність, га
2

Приріст вигод (надходжень)

Приріст затрат (втрат, витрат)
А. Додатковий доход
Сума
С. Втрачений (упущений) доход Сума
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
В. Економія витрат
Сума
D. Додаткові витрати
Сума
1 Прибуток
12140 1 Зарплата
5972 2
2 Пальне, грн
1632 3
3 Добрива, грн
1808 4
4 Засоби захисту, грн
1490 5
5 Амортизація, грн
7672 6
6 Інши витрати, грн
4290Разом вигод
12140
Разом витрат
22864
Результат (+,-)
- 10724
Заключення щодо доцільності:
Недоцільно
Інвестиційний проект №8. Закладка ягідника шпалерним способом - 2 га
Закладка ягідника шпалерним способом - 2 га
Проектна потужність, га
2

Приріст вигод (надходжень)

Приріст затрат (втрат, витрат)
А. Додатковий доход
Сума С. Втрачений (упущений)
доход
Сума
1 1
2 2

224 3
3 4
4
В. Економія витрат
Сума D. Додаткові витрати
Сума
1 Прибуток, грн
24062 1 Зарплата,грн)
6104 2
2 Пальне, грн
1720 3
3 Добрива, грн
2208 4
4 Засоби захисту, грн
1490 5
5 Амортизація насаджень, грн
10486 6
6 Амортизація, грн
1348 7
7 Іншм витрати, грн
5082
Разом вигод
24062
Разом витрат
28438
Результат (+,-)

- 4376
Заключення щодо доцільності:
Недоцільно
Інвестиційний проект №9. Теплиця для вирощування овочів під крапельним
зрошуванням - 5 соток
Теплиця для вирощування овочів під крапельним зрошуванням - 5 соток
Потужність, соток
5

Приріст вигод (надходжень)

Приріст затрат (втрат, витрат)
А. Додатковий доход
Сума
С. Втрачений (упущений)
доход
Сума
1 1
2 2
3 3
4 4
5
/td>
5 0
6 6
В. Економія витрат
Сума
D. Додаткові витрати
Сума
1 Прибуток, грн
51450 1 Зарплата,грн)
5000 2
2 Насіння, грн
1000 3
3 Добрива, грн
1100 4
4 Засоби захисту, грн
500 5
5 Електроенергія, грн
300 6
6 Амортизація, грн
750
Разом вигод
51450
Разом витрат
8650
Результат (+,-)
+
11700
Заключення щодо доцільності:
Доцільно

225
Інвестиційний проект №10. Теплиця для вирощування ягід під крапельним
зрошуванням - 3 сотки
Теплиця для вирощування ягід під крапельним зрошуванням - 3 сотки
Потужність, кв. м
300

Приріст вигод (надходжень)

Приріст затрат (втрат, витрат)
А. Додатковий доход</td>
Сума
С. Втрачений (упущений)
доход
Сума
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
В. Економія витрат
Сума
D. Додаткові витрати
Сума
1 Прибуток, грн
38890 1 Зарплата,грн)
3000 2
2 Мінеральні добрива, грн
500 3
3 Органічні добрива, грн
100 4
4 Засоби захисту, грн
500 5
5 Електроенергія, грн
300 6
6 Амортизація, грн
1710
Разом вигод
38890
Разом витрат
6110
Результат (+,-)
+
32780
Заключення щодо доцільності:
Доцільно
Інвестиційний проект №11. Свиноферма на 20 голів свиноматок
Свиноферма на 20 голів свиноматок
Проектна потужність, гол
20

Приріст вигод (надходжень)

Приріст затрат (втрат, витрат)
А. Додатковий доход
Сума
С. Втрачений (упущений)
доход
Сума
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
В. Економія витрат
Сума
D. Додаткові витрати
Сума
1 Прибуток, грн
43600 1 Зарплата, грн
7200

226 2
2 Електроенергія, грн
800 3
3 Пальне (опалення), грн
1000 4
4 Корми, грн
15000 5
5 Амортизація, грн
2900 6
6 Інши витрати, грн
1500
Разом вигод
43600
Разом витрат
28400
Результат (+,-)
+
15200
Заключення щодо доцільності:
Доцільно


227

Тести по темі №4Запитання


Відповіді

4_1
Кому надаються дорадчі
послуги згідно з Законом
України “ Про
сільськогосподарську
дорадчу діяльність ” ?
( Розділ 4.1.)
а) суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, сільському населенню, сільським громадам;
б) органам місцевого самоврядування;
в) органам виконавчої влади;
г) наведене в усіх пунктах;
4_2
Які види дорадчих послуг
надаються згідно з
Законом України “ Про
сільськогосподарську
дорадчу діяльність ” ?
( Розділ 4.1.)
а) соціальне спрямовані дорадчі послуги;
б) соціально спрямовані дорадчі послуги і комерційні дорадчі послуги;
в) комерційні дорадчі послуги;
г) разові дорадчі послуги на прохання органів місцевого самоврядування;
4_3
Дорадчі послуги – це
широкий спектр ...
( Розділ 4.1.)
а) поставки мінеральних добрив та дешевого палива;
б) інтелектуальних товарів;
в) поставки сільськогосподарської техніки і технологій;
г) поставки засобів захисту рослин та боротьби із хворобами рослин;
4_4
Що не належить до
соціально спрямованих
дорадчих послуг ?
( Розділ 4.1.)
а) заходи з пропаганди державної аграрної політики;
б) формування національних
(регіональних) баз (банків) сільськогосподарської науково- технічної і ринкової інформації;
в) підвищення кваліфікації без відриву від виробництва на платній основі;
г) роботи з проведення виробничої перевірки і доопрацювання пропонованих до впровадження наукових розробок, нової техніки й технологій в аграрному виробництві;
4_5
Кому надаються
безкоштовні соціально
спрямовані дорадчі
послуги на безкоштовній
основі ?
( Розділ 4.1.)
а) суб'єктам підприємницької діяльності, що не працюють у сільськогосподарському виробництві;
б) фізичним особам, що не проживають у сільській місцевості;
в) вчителям сільських навчальних закладів;
г) філіалам міських магазинів про

228 продажу товарів широкого вжитку;
4_6
Назвіть джерела
фінансування дорадчої
служби
( Розділ 4.2.)
а) бюджетне фінансування, державні
і недержавні програми і проекти, госпрозрахункові надходження, інші джерела ( у т.ч. гранти, спонсорська допомога);
б) бюджетне фінансування, державні
і недержавні програми і проекти, госпрозрахункові надходження;
в) бюджетне фінансування, госпрозрахункові надходження, інші джерела ( у т.ч. гранти, спонсорська допомога);
г) державні і недержавні програми і проекти, госпрозрахункові надходження, інші джерела ( у т.ч. гранти, спонсорська допомога);
4_7
Які кошти є основою
фінансування
інформаційно-
консультаційних служб
(особливо в період й
формування, становлення і
розвитку)?
( Розділ 2.1.)
а) госпрозрахункові надходження;
б) гранти і спонсорська допомога;
в) бюджетне фінансування;
г) державні і недержавні програми і проекти;
4_8
Які роботи не
виконуються за рахунок
коштів державного
бюджету ?
( Розділ 4.2.)
а) створення матеріально-технічної, науково-дослідної і лабораторної бази дорадчої служби;
б) здійснення широкомасштабної підготовки консультантів і фахівців служби;
в) виділення коштів на виробництво та розповсюдження друкарської та відео - продукції;
г) формування інформаційної мережі
і системи взаємозв'язків із усіма організаціями - учасниками;
4_9
Законом України "Про
СДД" визначено, що у
державних цільових
програмах, спрямованих
на розвиток с/г та
сільської місцевості,
передбачається
фінансування дорадчої
діяльності…
( Розділ 4.2.)
а) в розмірі не менше 2 відсотків коштів цих програм;
б) в розмірі не менше 5 відсотків коштів цих програм;
в) в розмірі не менше 7 відсотків коштів цих програм;
г) в розмірі не менше 10 відсотків коштів цих програм;
4_10
Які послуги не входять у
перелік послуг наданих на
госпрозрахунковій основі ?
( Розділ 4.2.)
а) фінансові, технологічні, маркетингові й інші консультації, спрямовані на збільшення прибутків клієнта;
б) ведення бухгалтерської звітності для клієнтів та проведення різного роду економічних розрахунків;
в) проведення лабораторних

229 досліджень (ґрунтів, кормів, якості продукції і т.д.);
г) послуги, спрямовані на вирішення соціальних, екологічних і деяких
інших проблем;
4_11
Ким виділяються на
конкурсній основі кошти
на гранти для їх
подальшого цільового
використання ?
( Розділ 4.2.)
а) міжнародними фінансовими організаціями, спеціальними фондами, урядами зарубіжних країн;
б) міжнародними фінансовими організаціями, спеціальними фондами, урядами і громадськими організаціями зарубіжних країн;
в) спеціальними фондами, урядами і громадськими організаціями зарубіжних країн;
г) міжнародними фінансовими організаціями, спеціальними фондами, громадськими організаціями зарубіжних країн;
4_12
Маркетинг
консалтингових послуг —
процес, покликаний...
( Розділ 4.3.)
а) допомогти клієнтам дізнатись про послуги, оцінити спроможність консультантів вирішувати управлінські проблеми;
б) допомогти клієнтам дізнатись про послуги, оцінити спроможність консультантів вирішувати управлінські проблеми, а клієнтів — купувати консультаційний продукт;
в) оцінити спроможність консультантів вирішувати управлінські проблеми, а клієнтів — купувати консультаційний продукт;
г) клієнтів — купувати консультаційний продукт;
4_13
Назвіть основні завдання
маркетингу
консультаційних послуг
( Розділ 4.3.)
а) визначення ефективної цінової політики, вивчення та прогнозування ринку;
б) вивчення та прогнозування ринку, розробка методів пристосування до ринкових умов;
в) вивчення та прогнозування ринку
, розробка методів пристосування до ринкових умов, визначення ефективної цінової політики;
г) розробка методів пристосування до ринкових умов, визначення ефективної цінової політики;
4_14
Успішність продажу
консультаційних послуг
значною мірою залежить
від...
( Розділ 4.3.)
а) наявності у консультанта особистого автотранспорту;
б) знайомств консультанта з органами місцевого самоврядування;
в) маркетингової кваліфікації консультанта;
г) наявності у консультанта свідоцтва про закінчення курсів

230
іноземних мов;
4_15
Які послуги не входять в
асортимент дорадчих
служб ?
( Розділ 4.4.)
а) послуги з маркетингу (маркетинг, управління маркетингом і збутом);
б) консультації з питань відпочинку і оздоровлення на закордонних курортах;
в) консультації з питань оподаткування, зовнішньоекономічної діяльності;
г) консультаційні послуги з питань оцінки ризиків, розміщення, покупці, оцінці цінних паперів;
4_16
Які види закордоних
консультаційних фірм ?
( Розділ 4.4.)
а) представництва великих консалтингових фірм;
б) консультаційні фірми, що починають свою діяльність в Україні;
в) консультаційні фірми, що працюють в Україні по програмах
TACIS, AID і інших аналогічних структур;
г) наведено в усіх пунктах;
4_17
Хто надає консультаційні
послуги в Україні ?
( Розділ 4.4.)
а) великі багатофункціональні закордонні консультаційні фірми;
б) дрібні і середні консультаційні фірми, консультаційні підрозділи установ;
в) консультанти-індивідуали і консультуючи професорі;
г) наведено в усіх пунктах;
4_18
Назвіть всі типи
темпераменту
( Розділ 4.5.)
а) холерик, сангвінік, меланхолік;
б) холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік;
в) сангвінік, флегматик, меланхолік;
г) флегматик, меланхолік, холерик;
4_19
Співробітник дорадчої
служби повинен ....
( Розділ 4.5.)
а) мати знання з технологічних,економічних, науково- дослідних питань;
б) знати особливості міжособистого спілкування;
в) володіти навичками роботи з людьми;
г) наведено в усіх пунктах;
4_20
Що не відноситься до
основних правил ведення
переговорів ?
( Розділ 4.5.)
а) основне правило “ Сама головна людина на світі – той, хто перед тобою ”;
б) намагайтеся не перебивати та не давайте волю емоціям;
в) робіть висновки заздалегідь;
г) не поспішайте заперечувати, дайте співрозмовникові виговоритися;
4_21
Що не відноситься до
основних правил ведення
переговорів ?
( Розділ 4.5.)
а) якщо у вашій розмові висловлюється кілька точок зору, постарайтеся говорити останнім;
б) намагайтеся не давати негативних

231 оцінок думці співрозмовника;
в) не номінуйте під час бесіди, будуйте спілкування на рівних;
г) не дивіться на співрозмовника;
Отримані відповіді при тестуванні звірте з правильними:
Правильні відповіді на тестові запитання теми №4Запитання


Відповіді

4_1
Кому надаються дорадчі
послуги згідно з Законом
України “ Про
сільськогосподарську
дорадчу діяльність ” ?
г) наведене в усіх пунктах;
4_2
Які види дорадчих послуг
надаються згідно з
Законом України “ Про
сільськогосподарську
дорадчу діяльність ” ?
б) соціально спрямовані дорадчі послуги і комерційні дорадчі послуги;
4_3
Дорадчі послуги – це
широкий спектр ...
б) інтелектуальних товарів;
4_4
Що не належить до
соціально спрямованих
дорадчих послуг ?
в) підвищення кваліфікації без відриву від виробництва на платній основі;
4_5
Кому надаються
безкоштовні соціально
спрямовані дорадчі
послуги на безкоштовній
основі ?
в) вчителям сільських навчальних закладів;
4_6
Назвіть джерела
фінансування дорадчої
служби
( Розділ 4.2.)
а) бюджетне фінансування, державні
і недержавні програми і проекти, госпрозрахункові надходження, інші джерела ( у т.ч. гранти, спонсорська допомога);
4_7
Які кошти є основою
фінансування
інформаційно-
консультаційних служб
(особливо в період й
формування, становлення і
розвитку)?
в) бюджетне фінансування;
4_8
Які роботи не
виконуються за рахунок
коштів державного
в) виділення коштів на виробництво та розповсюдження друкарської та відео - продукції;

232
бюджету ?
4_9
Законом України "Про
СДД" визначено, що у
державних цільових
програмах, спрямованих
на розвиток с/г та
сільської місцевості,
передбачається
фінансування дорадчої
діяльності…
б) в розмірі не менше 5 відсотків коштів цих програм;
4_10
Які послуги не входять у
перелік послуг наданих на
госпрозрахунковій основі ?
г) послуги, спрямовані на вирішення соціальних, екологічних і деяких
інших проблем;
4_11
Ким виділяються на
конкурсній основі кошти
на гранти для їх
подальшого цільового
використання ?
б) міжнародними фінансовими організаціями, спеціальними фондами, урядами і громадськими організаціями зарубіжних країн;
4_12
Маркетинг
консалтингових послуг —
процес, покликаний...
б) допомогти клієнтам дізнатись про послуги, оцінити спроможність консультантів вирішувати управлінські проблеми, а клієнтів — купувати консультаційний продукт;
4_13
Назвіть основні завдання
маркетингу
консультаційних послуг
в) вивчення та прогнозування ринку
, розробка методів пристосування до ринкових умов, визначення ефективної цінової політики;
4_14
Успішність продажу
консультаційних послуг
значною мірою залежить
від...
в) маркетингової кваліфікації консультанта;
4_15
Які послуги не входять в
асортимент дорадчих
служб ?
б) консультації з питань відпочинку і оздоровлення на закордонних курортах;
4_16
Які види закордонних
консультаційних фірм ? г) наведено в усіх пунктах;
4_17
Хто надає консультаційні
послуги в Україні ?
г) наведено в усіх пунктах;
4_18
Назвіть всі типи
темпераменту
б) холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік;
4_19
Співробітник дорадчої
служби повинен ....
г) наведено в усіх пунктах;
4_20
Що не відноситься до
основних правил ведення
переговорів ?
в) робіть висновки заздалегідь;
4_21
Що не відноситься до
основних правил ведення
переговорів ?
г) не дивіться на співрозмовника;

233Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал