Навчальний посібник для дистанційного навчанняPdf просмотр
Сторінка11/19
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
Запитання для повторення по розділам теми №4
1. Які чинні види сільськогосподарських дорадчих послуг?
2. Які є джерела фінансування сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні?
3. Яке основне завдання маркетингу консультаційних послуг?
4. Які групи вітчизняних і закордонних консалтингових фірм діють в Україні?.
5. Назвіть основні типи темпераменту людини.
6. Назвіть основні положення кодексу консультанта з аграрних питань?
7. Що являє собою кодекс поведінки консультанта?
8. Які існують форми оплати консалтингових послуг?


168

Розділ 4.1. Види сільськогосподарських дорадчих послуг
» Соціальне спрямовані дорадчі послуги.
» Комерційні дорадчі послуги.
» Програми інформаційно-консультаційного обслуговування.
» Визначення вартості дорадчих послуг.

аконом України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" дорадчі послуги поділені на два види: соціальне спрямовані дорадчі послуги і комерційні дорадчі
послуги.
Соціально спрямовані дорадчі послуги
Законом чітко визначено поняття "соціально спрямовані
дорадчі послуги" - послуги, які на даний момент розвитку
соціально-економічних відносин є недоступними для більшості
суб'єктів господарювання сільської місцевості та сільського
населення через їх низьку платоспроможність, але є ефективними
для розвитку сільського господарства та сільської місцевості, та які
надаються за рахунок бюджетних коштів.
Звідси випливає, що комерційні дорадчі послуги - це послуги, які замовники оплачують самостійно.
Таким чином, дорадчі послуги, які надаються структурами інформаційно- консультаційного обслуговування агропромислового виробництва, як правило, мають оплачуватися:

соціальне спрямовані дорадчі послуги - це послуги, які надаються за рахунок державного і місцевих бюджетів або інноваційних фондів (по контрактах з
Мінагрополітики України, УААН, адміністраціями регіонів);

комерційні (платні) дорадчі послуги - це послуги, які надаються за рахунок оплати підприємствами, об'єднаннями, фізичними особами.
Які послуги віднести до суспільно спрямованих дорадчих послуг, щорічно визначається державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності в межах видатків центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та місцевими програмами соціально-економічного розвитку.
Таким чином, на сьогодні чіткого розподілу, які послуги належать до соціально спрямованих і комерційних, законом або підзаконними актами не встановлено. Проте для орієнтування органів виконавчої влади, консалтингових формувань та користувачів дорадчих послуг нами на замовлення Міністерства аграрної політики розроблені рекомендації з надання дорадчих послуг, які можуть бути орієнтиром.

З

169

Рекомендаціями передбачено, що соціальне спрямовані
(загальні) послуги надаються сільськогосподарським виробникам
і населенню з метою пропаганди державної аграрної політики, досягнень науково-технічного прогресу, розповсюдження загальнодоступної інформації ринкового і науково-технічного характеру, узагальнення передового досвіду.
До соціальне спрямованих (загальних) послуг належать:
1. Заходи з пропаганди
державної аграрної політики, в
т.ч. з питань земельних
відносин, приватизації,
економіки, оподаткування,
кредитування тощо.
Здійснюються шляхом організації й проведення науково-практичних конференцій, семінарів, публічних лекцій, виступів по радіо, телебаченню, публікацій в періодичних виданнях, тощо.
2. Заходи з пропаганди
досягнень науково-технічного
прогресу, в т.ч. сучасного
менеджменту, нових технологій.
економіки і організації
сільськогосподарського
виробництва, збуту
сільськогосподарської продукції її
споживання.
Здійснюються шляхом проведення науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, днів поля, екскурсій тощо.
3. Роботи з проведення
виробничої перевірки і
доопрацювання запропонованих
до впровадження наукових
розробок, експертної оцінки
запропонованих до використання
в аграрному виробництві нової
техніки й технологій.

4. Збір і узагальнення
інформації з передового досвіду
вирощування
сільськогосподарських культур,
догляду за тваринами,
організації виробництва, збуту
продуктів харчування тощо, для
їх подальшого використання
органами державного і
громадського управління та
широкого розповсюдження серед
сільськогосподарських
товаровиробників і населення.
Здійснюється шляхом моніторингу за роботою підприємств і організацій сільського господарства, обробки результатів та складанням інформації про передовий досвід.
5. Формування національних
(регіональних) баз (банків)
сільськогосподарської науково-
технічної і ринкової інформації із
Здійснюється шляхом збору і систематизації ринкової і науково-технічної інформації з різних джерел: інформацій

170
забезпеченням широкого доступу
до них. законодавчих органів, виконавчої влади, структур матеріально-технічного, фінансового обслуговування села, наукових установ, підприємств і об'єднань сільського господарства.
6. Розповсюдження науково-
технічної і ринкової інформації,
передового досвіду.
Здійснюється з використанням регіонального банку сільськогосподарської науково- технічної і ринкової інформації та організації днів інформації,
інформаційних стендів у районних і обласних управліннях сільського господарства, спеціальних радіо і телепрограм, у виданнях
інформаційних бюлетенів тощо.
7. Збір статистичної
(економічної) інформації.
Здійснюється на замовлення органу державного управління
(Мінагрополітики) шляхом проведення вибіркових обстежень, опитувань, роботи з бухгалтерськими документами, проведення вимірювань на контрольних ділянках тощо.
8. Поточне консультування
виробників
сільськогосподарської продукції і
населення.
Здійснюється шляхом надання консультацій в офісі, по телефону, з виїздом до виробників, з реєстрацією наданих консультацій у спеціальному журналі реєстрації.
9. Виконання посередницьких
функцій з надання науково-
консультаційних послуг.
Здійснюється у випадку, коли потрібна більш кваліфікована консультація виробнику. З цією метою використовуються бази даних регіональних і національних експертів- консультантів агронауки, підприємств матеріально- технічного, фінансово- кредитного або ринкового забезпечення тощо, використовуючи які, виробники зможуть одержати консультацію безпосередньо або через працівника консультаційної служби.
10. Організація підприємств з
обміну передовим досвідом,
культурою землеробства і
ведення домашнього
Здійснюється шляхом організації круглих столів, виставок, стендів, екскурсій тощо.

171
господарства для жителів
сільських місцевостей, особистих
фермерських господарств
тощо.>
11. Підготовка рекомендацій з
проведення
сільськогосподарських робіт,
прогнозів виробництва і збуту
сільськогосподарської продукції
тощо.

12. Участь у підготовці проектів і
програм розвитку
агропромислового виробництва
регіонів.

13. Підготовка аналітичних
збірників, доповідей на
замовлення державних
адміністрацій або органів
управління агропромисловим
виробництвом, агронаукою,
агроосвітою.

14. Виготовлення відео -, радіо -
, таблично-друкованої продукції
на замовлення державних
адміністрацій або органів
управління агропромисловим
виробництвом, агронаукою,
агроосвітою.

15. Проведення заходів із
сільськогосподарської
пропаганди на замовлення
державних адміністрацій або
органів управління
агропромисловим виробництвом,
агронаукою, агроосвітою.

16. Впровадження наукових
розробок у базових
господарствах і районах та інші
роботи науково-
консультаційного і
інформаційного характеру з
питань агровиробницгва на
замовлення органів управління
АПВ, агронауки, агроосвіти, які
слугують всім без винятку
виробникам і населенню
сільських місцевостей.
Комерційні дорадчі послуги
Дорадчі послуги, які не належать до соціально спрямованих дорадчих послуг,

172 розглядаються як комерційні (платні) дорадчі послуги. Комерційні (платні) дорадчі послуги надаються суб'єктам підприємницької діяльності та фізичним особам за плату.
Оплата здійснюється на основі актів за виконані роботи згідно з укладеними угодами з юридичними особами або шляхом оплати готівкою через касу бухгалтерії, що обслуговує дорадчу службу або інформаційно-консультаційний Центр (далі Центр) за послуги, що надаються фізичним особам.
До платних послуг належать: послуги, які належать до групи соціально спрямованих , і які надаються суб'єктам підприємницької діяльності або фізичним особам, які не працюють у сільськогосподарському виробництві і не проживають у сільській місцевості (пункти 1 - 16 див. вище) послуги, які належать до групи соціально спрямованих , і які надаються суб'єктам підприємницької діяльності або фізичним особам, які не працюють у сільськогосподарському виробництві і не проживають у сільській місцевості. (див. вище) підвищення кваліфікації без відриву від виробництва, здійснюються шляхом організації шкіл, курсів, інших освітніх заходів, що проводяться у визначені дні, вихідні дні, вечірні години, в зимовий період чи інші терміни, коли слухачі відносно вільні від основної роботи.
Слухачами освітніх шкіл (курсів) можуть бути спеціалісти сільськогосподарського виробництва, працівники особистих і фермерських господарств, громадяни, які займаються садівництвом, городництвом, мають "хобі" (квітникарство, розведення собак
і т. ін.).
Проведенню освітніх заходів має передувати відповідна рекламна і організаційна робота, в т.ч. роботи з обладнання місць занять необхідними засобами навчання і відпочинку (в перервах між заняттями), комплектування груп слухачів, залучення експертів-консультантів до проведення занять, складання планів занять, підготовка методичних посібників і матеріалів та інша підготовча робота.
Після закінчення курсів, шкіл слухачам видаються
відповідні дипломи, посвідчення тощо, які підтверджують факт
підвищення
кваліфікації
слухачами
консалтингового
формування.
Розробка рекомендацій з підвищення ефективності виробництва і технологій. З цією метою проводиться детальне обстеження організації виробництва у замовника вивчення факторів, які знижують його ефективність, розробка рекомендацій, а також організовується авторський нагляд за їх реалізацією.
Маркетингові дослідження збуту сільськогосподарської продукції з підготовкою рекомендацій по напрямах вкладення інвестицій, реструктуризації господарств, формування стратегії конкурентної переваги тощо. Для виконання цих робіт створюється творча група з необхідних експертів-консультантів.
Досліджується стан підприємства, досвід його роботи в тому чи іншому секторі ринку, характеристика товару, його якість, конкурентоспроможність, відповідність

173 стандартам, матеріало- та енергоємність, ефективність виробництва, оцінка потенціалу внутрішнього та зовнішнього ринків даного продукту та їх прогнозованості, сегментації, експортних можливостей тощо.
За результатами дослідження готується звіт з рекомендаціями керівництву підприємства щодо варіантів стратегічних дій, напрямків реструктуризації, вкладення коштів.
Складання бізнес-планів та інвестиційних проектів
підприємств і об'єднань з питань їх фінансового оздоровлення,
формування інтегрованих структур, впровадження нової техніки і
технології, розвитку переробних, промислових та допоміжних
виробництв, виробничої та заготівельно-збутової коопєращї
тощо.
Спираючись на прийняте керівником господарства (об'єднання) рішення щодо напрямів стратегії розвитку, творча група експертів-консультантів опрацьовує спільно із спеціалістами підприємства бізнес-план, який містить розділи: o
резюме, o
дані про підприємство, o
конкурентну характеристику товару, o
маркетинговий аналіз та виробничу програму, o
план інвестиційних вкладень, o
оцінку ризику, o
організаційно-правовий статус, o
внутрішнє управління, o
фінансовий план.
У випадку, коли для реалізації бізнес-плану необхідне залучення додаткових
інвестицій у вигляді кредитів, то опрацьовується інвестиційний проект, який, крім бізнес-плану, містить кредитну заяву, інші документи з обгрунтуванням доцільності залучення кредиту згідно з діючими положеннями.
Складання перспективних планів (програм) розвитку сільської місцевості та регіонів по заявках сільських рад, районних та обласних держадміністрацій тощо, розробляється творчою групою із залученням експертів - консультантів з питань землеустрою, сільського будівництва, архітектури, водо - і електропостачання, екології, керівників чи спеціалістів зацікавлених підприємств тощо.
Перед складанням планів в обов'язковому порядку проводиться соціально-
економічне обстеження територій, опитування (анкетування) жителів для
урахування побажань щодо розвитку територій.
Впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур,
догляду за тваринами, переробки продукції.
Виконуються шляхом закріплення за суб'єктом впровадження відповідних експертів- консультантів, які здійснюють авторський нагляд за реалізацією бізнес-плану та консультаційний супровід процесу впровадження на постійній основі.
Безпосередня участь у виконанні наукоємних робіт з реалізації технологічного
процесу.

174
У цьому випадку Центр бере на себе як консультаційне обслуговування і авторський нагляд за впровадженням технологій, так і виконання наукоємних операцій технологічного процесу (точний висів, внесення добрив, полив, аналізи, боротьба із шкідникам і хворобами, розбивка садів та інші наукоємні роботи), а також , при потребі, забезпечення технології необхідними ресурсами: насінням, засобами захисту рослин тощо.
Виконання посередницьких функцій з метою знаходження інвесторів,
співзасновників, покупців чи продавців, підрядників тощо.
Здійснюється у випадку, коли у виробників існує надлишок чи не вистачає фінансових ресурсів, або потрібне Їх ефективне використання, або з метою допомоги у купівлі ресурсів чи продажу продукції.
Рекламні послуги.
Включають як допомогу в підготовці рекламних матеріалів для їх подання спеціалістам рекламних агентств, так і надання послуг з реклами товарів замовника шляхом організації Центром публікацій, розповсюдження рекламних матеріалів тощо.
Надання юридичних послуг, послуг з ведення обліку, аудиту, грошової оцінки
земель, планування оптимальної структури посівних площ, обороту стада, аналізу
роботи
і
інших
вартісних
розрахунків
поточної
господарської
діяльності.
Виконуються експертом-консультантом з використанням комп'ютерної техніки і
інформаційно - дорадчих систем, які дозволяють обраховувати різні варіанти для підготовки доцільних управлінських рішень.
Послуги
з
комп'ютеризації
управлінської
діяльності
підприємств.
Виконується шляхом впровадження типових проектів автоматизації бухгалтерського обліку, планово - економічних розрахунків, АРМів планово-облікових працівників у господарствах, або шляхом централізованої обробки планово-облікової інформації господарств у комп'ютерному вузлі Центру.
Послуги з ветеринарного, технічного обслуговування, виконання аналізів грунту,
води, продуктів тощо.
Виконуються шляхом закріплення за господарствами відповідних експертів- консультантів або знаходженням організацій-виконавців цих робіт. Центри в цьому випадку виступають посередниками.
Послуги по редагуванню, розмноженню, друкуванню матеріалів замовників.
У цьому випадку Центр на власній матеріально-технічній базі чи за рахунок власних спеціалістів виконує даний вид послуг для абонентів. Коли технічних можливостей не вистачає. Центр знаходить організацію - підрядника, яка здатна виконати замовлення,
Інші послуги інформаційно-консультаційного характеру, які сприяють забезпеченню життєдіяльності сільськогосподарських виробників і сільського населення.
Програми інформаційно-консультаційного обслуговування
Програми інформаційно-консультаційної (дорадчої) служби є
одним з основних інструментів державної політики і їм належить
провідне місце у розвитку як конкретної місцевості, так і держави в
цілому.

175
Вплив їх збільшується в періоди глобальних економічних змін, коли від того, наскільки громадянам країни зрозумілі і близькі цілі державної політики, може залежати доля самої держави.
Економічні завдання виконавчих органів влади мають бути спрямовані на підтримку і полегшення функціонування ринкової системи, включаючи створення і захист нормального конкурентного середовища всередині кожного регіону. У цьому разі необхідно дотримуватися стабільності розвитку економіки - у першу чергу, здійснюючи контроль за рівнем зайнятості й інфляції, породжуваних коливаннями економічної кон'юнктури, а також стимулюючи економічний ріст у регіоні.
Усе це передбачає створення суспільної атмосфери, що сприяє ефективному функціонуванню ринкової системи. Останнє особливо важливе для сільської місцевості, де суспільна думка формується роками, якщо не десятиліттями, і має консервативний характер.
Визначення вартості інформаційно-консультаційних (дорадчих)
послуг
Визначення вартості інформаційно-консультаційних (дорадчих) послуг у сфері надання науково-консультаційних і інформаційних послуг більш складне, ніж в інших сферах.
Адже своєчасно надана консультація чи порада
експерта-консультанта може в окремих випадках принести
господарнику, який користується цією порадою, більше
прибутку, ніж тривала копітка допомога з удосконалення,
наприклад, окремих операцій технологічного процесу.
Вартість першої послуги повинна оцінюватися не в меншому розмірі, ніж другої.
Адже для того, щоб консультант зміг надати пораду, він акумулював наукові розробки і досвід цілих поколінь, суспільно-необхідні витрати, які слугували наданню цієї поради, набагато вищі.
Тому вартість інформаційно-консультаційних (дорадчих) послуг встановлюється на основі урахування попиту і пропозиції консультаційних послуг, наявності конкуренції необхідності підтримання належного рівня заробітку консультантів,
іміджу консультаційної служби стимулювання попиту на послуги.
При цьому процес ціноутворення консультаційних послуг має бути прозорим, а розрахунки - нескладними і зрозумілими для сільськогосподарських товаровиробників і жителів сільських місцевостей, щоб не порушувати відносин довіри між ними і консультантами.
Найбільш прийнятною для замовника є методика формування ринкової ціни послуги
(паушальна оплата), коли вартість послуги визначається залежно від попиту і пропозиції. Орієнтиром для визначення вартості послуги є ціни, які склалися на ринку
інновацій. Проте враховуючи, що ринок інформаційно-консультаційних (дорадчих) послуг в агропромисловому виробництві України знаходиться в стадії формування, то метод паушальної оплати послуги може застосовуватись для оплати лише незначної частини інноваційних продуктів (наприклад, пакетів прикладних програм з автоматизації бухгалтерського обліку).

176
Для більш детального вивчення програм ІКО та визначення вартості інформаційно- консультативних послуг натисніть на цьому місці мишкою.

Підрозділ 4.1.1. Програми інформаційно-
консультаційного обслуговування
» Роль місцевої дорадчої служби.
» Упорядкування програми інформаційно-консультаційного обслуговування.
» Визначення вартості інформаційно-консультаційних послуг.
Роль місцевої дорадчої служби
Одним із головних інструментів впливу і навіть формування
суспільної думки з тих або інших питань є місцева дорадча служба.
ажливість регіональної економічної політики і, відповідно, ролі місцевих дорадчих служб, збільшується в багатьох країнах. Це видно не тільки за розміром фінансування дорадчих служб, але також і по збільшенню функцій дорадчих
(інформаційно-консультаційних) служб. Незважаючи на все більшу інтенсивну регіональну економічну політику, є різні ознаки того, що просторова економічна нерівність у багатьох країнах збільшилась замість її зменшення. Крім того, просторова економічна нерівність мабуть, буде збільшуватися і надалі.
Отже потреба в ефективній аграрній і регіональній
економічній політиці, а відповідно, і в службах, що можуть
сприяти її реалізації, буде зростати.
Співробітники служби, що стикаються за родом своєї діяльності із широким колом клієнтів і проблем, можуть виявити загальні для всіх або багатьох сільських товаровиробників проблеми і запропонувати комплексне їхнє вирішення, шляхом реалізації відповідної регіональної (місцевої) програми.
Таким чином, програма інформаційно-консультаційної (дорадчої) служби має бути, з одного боку, частиною обґрунтованої довгострокової концепції розвитку регіону, що враховує необхідність досягнення деякого бажаного стану економічного, соціального і природного середовища в даному регіоні (місцевості), з іншого боку - вирішувати конкретні проблеми сільських товаровиробників.
В

177

Добре складена програма дозволяє зорієнтувати всю систему
планування і управління на завдання і потреби всієї соціально-
економічної системи шляхом вирішення конкретних життєвих
проблем
конкретних
груп
сільського
населення
або
товаровиробників.
Упорядкування програм інформаційно-консультаційного
обслуговування
Які ж етапи упорядкування програми інформаційно-консультаційної служби?
Перед тим, як приступити до упорядкування програми, потрібно хоча б стисло описати особливості регіону, у якому буде реалізована програма, щоб переконатися в тому, що є чітке уявлення про головні умови і чинники розвитку даної місцевості. З цією метою необхідно описати політичні чинники, у формі загальної і регіональної політики,
інституційні чинники, а також тенденції економічного розвитку. Крім того, сильний вплив на реалізацію програми може зробити соціальна інфраструктура, а в деяких випадках і фізичні чинники (місце розташування тощо).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал