Науково-методичний супровід роботи з обдарованими учнями, розвитку їх креативності в умовах інноваційних освітніх змінСкачати 362.26 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір362.26 Kb.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ, РОЗВИТКУ ЇХ КРЕАТИВНОСТІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ЗМІН

Сидоренко Н.Б, Криворізька гімназія № 49
Анотація. Сьогодні науковці пропонують нові підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей на теоретичному рівні. Складна та багатоаспектна проблема роботи з талановитими дітьми потребує інноваційних змін і на рівні навчальних закладів. Мета науково-практичного семінару: розкриття ролі науково-методичного супроводу розвитку обдарованості, підвищення рівня професійної майстерності вчителів у роботі з обдарованими учнями, визначення перспективних напрямів і форм соціальної, педагогічної та психологічної підтримки здібних та обдарованих дітей.

У матеріалах представлено модель роботи Криворізької гімназії № 49 з обдарованими учнями, окреслено проблеми, які виникають у взаємодії вчителів, класних керівників з талановитими учнями. Практичну цінність має тренінг, який допоможе заступникам директорів, вчителям та класним керівникам виявити проблеми та реалізувати основні напрямки діяльності щодо підтримки обдарованості.

Реалізація даної моделі дозволить підвищити якість педагогічного процесу, рівень навчальних досягнень учнів, сприятиме розвитку творчих здібностей учнів, їх креативності, формуванню дослідницьких компетентностей.

Опис роботи

План


науково-практичного семінару

1. Формування готовності вчителя до роботи з обдарованими і здібними учнями.

2. Методичні орієнтири педагогічного супроводу розвитку обдарованих учнів в освітньому середовищі гімназії.

3.Тренінг «Креативне освітнє середовище – основа формування творчих здібностей обдарованих учнів».

4. Підведення підсумків. Прийняття рекомендацій.

Формування готовності вчителя до роботи

з обдарованими і здібними учнями

Перед сучасними вчителями постало завдання максимального розкриття та розвитку творчого потенціалу кожної дитини, підготовки її до самовдосконалення, самовизначення й самореалізації. Обдарована дитина – особлива дитина, яка має не тільки свої переваги перед ровесниками, а й багато проблем. Вчитель, працюючи з обдарованими учнями, повинен знати і розуміти основні проблеми цих особливих дітей: • неординарність, гнучкість, висока чутливість (високі результати, заздрісність з боку інших – конфлікти);

 • агресивність (обдаровану дитину часто не розуміють, вона замикається у собі; намагаючись не бути вигнанцем, відповідає кривдникам тим самим);

 • неприязнь до школи (навчальна програма може бути нудною, нецікавою, не відповідати здібностям для обдарованих);

 • нонконформізм (відхиляючи стандарти, йдуть усепереч більшості);

 • занурення у філософські проблеми (думки про смерть, потойбічне життя, релігійні вірування);

 • невідповідність між фізичним, інтелектуальним, соціальним розвитком (часто поступають у фізичному розвитку, спілкуються зі старшими за них);

 • перфекціонізм, незадоволеність результатами, завищені цілі (не заспокоюються, поки не досягнуть найвищих результатів);

 • надчутливість (критичне ставлення не лише до себе, а й до оточуючих, гіперактивність);

 • потреба в увазі дорослих (монополізують увагу вчителів, батьків);

 • нетерплячість (недостатня толерантність до дітей з більш низьким інтелектуальним рівнем).

Може скластися враження, що дитяча обдарованість - процес аномальний і його завжди супроводжують різного роду труднощі. Це не так. Обдарована дитина - дитина, яка розвивається по-іншому, вимагає зміни усталених норм взаємовідносин, інших навчальних програм, що і складає зміст основного проблемного поля у роботі з даною категорією учнів.

Чи під силу завдання змін у змісті, процесі, результатах та атмосфері навчання непідготовленому до цього вчителю? Ні. Дані досліджень підтверджують :

 - Непідготовлені вчителі часто не можуть виявити обдарованих дітей, не знають їх особливостей;

 - Непідготовлені до роботи з високоінтелектуальними дітьми вчителі байдужі до їх проблем (вони просто не можуть їх зрозуміти);

 - Іноді непідготовлені вчителі вороже налаштовані по відношенню до видатних дітей: адже вони створюють певну загрозу вчительському авторитету;

 - Такі вчителі часто використовують для обдарованих дітей тактику кількісного збільшення завдань, а не якісну їх зміну.

 Таким чином, необхідно ставити і вирішувати проблему спеціальної підготовки вчителів для обдарованих. Як показали дослідження, саме діти з високим інтелектом найбільше потребують «свого» вчителя.

Ю. Яблоновська виділяє такі особистісні риси професіонала, який може працювати з обдарованими дітьми:

1. Бути доброзичливим і чуйним.

2. Уміння будувати педагогічну діяльність на основі результатівпсиходіагностики особистості дитини, з огляду на її індивідуальні й вікові особливості.

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

4. Мати широке коло інтересів, добрі організаторські здібності;

5. Уміння створювати ситуацію успіху, умови для самореалізації особистості учня, стимулювати творчість дитини;

6. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей.

7. Володіти почуттям гумору.

8. Мати живий та активний характер.

9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконання.

10. Мати творчий, можливо, нестандартний особистий світогляд.

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.

12. Володіти емоційною стабільністю.

13. Уміти переконувати.

14. Мати схильність до самоаналізу.

15.Уміння використовувати у своїй діяльності інноваційні методи та технології навчання й розвитку дітей.

Н.В. Кузьміна виділяє педагогічні здібності, які має розвивати вчитель: гностичні, проектувальні, конструктивні, комунікативні, організаторські.

Сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми творчі методи, які використовуються в педагогічній діяльності:


 • повага до бажання учнів працювати самостійно;

 • надання дитині свободи вибору галузі застосування свої здібностей, методів досягнення мети;

 • індивідуальне застосування навчальної програми залежно від особливостей учня;

 • заохочення роботи над проектами, запропонованими самими учням;

 • виключення будь-якого тиску на дітей, створення розкріпаченої атмосфери;

 • схвалення результатів діяльності дітей в одній галузі з метою спонукати бажання випробувати себе в інших галузях діяльності;

 • підкреслювання позитивного значення індивідуальних відмінностей;

 • надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють відмінну від інших точку зору і у зв’язку з цим відчувають тиск з боку ровесників;

 • добування максимальної користі з хобі, конкретних захоплень та індивідуальних нахилів;

 • терпиме ставлення до можливого безладдя;

 • заохочення максимальної захопленості у спільній діяльності;

 • переконання учнів, що вчитель є їхнім однодумцем, а не ворогом.

Вчителям можна допомогти розвинути вказані особистісні та професійні якості трьома шляхами:

1) за допомогою тренінгів - в досягненні розуміння себе та інших;

2) наданням знань про процеси навчання, розвитку та особливості різних видів обдарованості;

3) тренуванням умінь, необхідних для того, щоб навчати ефективно і створювати індивідуальні програми.

Оцінка реальних рівнів сформованості готовності вчителів до роботи з обдарованими учнями здійснюється на основі визначених структурних компонентів готовності, критеріїв (мотиваційно-вольовий, інтелектуально-операційний, оцінювально-рефлексивний) та змістовних характеристиках зазначених компонентів (показників) готовності.

Мотиваційно-вольовий критерій містить професійну спрямованість та наявність особистісних якостей, які характеризують придатність спеціаліста здійснювати роботу з розвитку здібностей та обдарувань учнів (усвідомлення своїх професійних цілей, стійке, усвідомлене, активно-дійове ставлення до педагогічної праці; ціннісних орієнтацій, принципів, наявність інтересу до навчально-виховної роботи у сучасній школі; любов до дітей, гуманізм, демократизм, установка вчителя на творчу діяльність, розвиток особистості учня, навчальне співробітництво, безумовне прийняття особистості учня, його фасилітацію).

Інтелектуально-операційний критерій відображає наявність певного рівня професійної компетентності (необхідних загальних гуманітарних і спеціальних знань з теорії та методики навчально-виховної роботи; відповідних знань про особливості виявлення і розвитку обдарованості учнів; професійних умінь, необхідних для ефективної реалізації діагностичної, прогностичної, конструктивної, формувальної, комунікативної, аналітичної функцій за основними напрямками роботи:

1) створення умов розвитку особистості в шкільному колективі;

2) індивідуально-корекційна робота з обдарованими учнями;

3) взаємодія з іншими учасниками навчально-виховного процесу для реалізації цілей та завдань діяльності.Оцінювально-рефлексивний критерій готовності характеризує вчителя з точки зору його вміння аналізувати результати своєї діяльності, усвідомлення ним свого рівня професійної підготовки до реалізації мети і завдань роботи, а також усвідомлення потреби в професійній самоосвіті, самовдосконаленні.

Функції педагогів, що працюють з обдарованими

 • виявлення і підтримка обдарованих;

 • впровадження інноваційних, авторських програм;

 • участь у проектуванні освітнього середовища, яке сприяє розвитку здібностей;

 • робота з сім'єю обдарованої дитини;

 • причинна діагностика, моніторинг;

 • прогнозування розвитку здібностей.

У навчанні обдарованих застосовуються чотири основні підходи до розробки змісту навчальних програм:

- Прискорення. Цей підхід дозволяє врахувати потреби і можливості певної

категорії дітей, що відрізняються прискореним темпом розвитку. Але він повинен застосовуватися з особливою обережністю і тільки в тих випадках, коли в силу особливостей індивідуального розвитку обдарованої дитини і відсутність необхідних умов навчання застосування других форм організації навчальної діяльності не представляється можливим.

- Поглиблення. Даний підхід ефективний по відношенню до дітей, які виявляють особливий інтерес по відношенню до тієї чи іншої конкретної області знання або області діяльності. При цьому передбачається більш глибоке вивчення ними тим, дисциплін або областей знання. У нашій країні не широко поширені школи з поглибленим вивченням математики, фізики та іноземних мов, де навчання ведеться за поглибленим програмам відповідних предметів. Практика навчання обдарованих дітей у школах і класах з поглибленим вивченням навчальних дисциплін дозволяє відзначити ряд позитивних результатів: високий рівень компетентності у відповідній предметній області знання, сприятливі умови для інтелектуального розвитку учнів і т.п.

- Збагачення. Цей підхід орієнтований на якісно інший зміст навчання з виходом за рамки вивчення традиційних тем за рахунок встановлення зв'язків з іншими темами, проблемами або дисциплінами. Заняття плануються таким чином, щоб у дітей залишалося достатньо часу для вільних, нерегламентованих занять улюбленою діяльністю, відповідної увазі їх обдарованості. Крім того, збагачена програма передбачає навчання дітей різноманітним прийомам розумової роботи, сприяє формуванню таких якостей, як ініціатива, самоконтроль, критичність, широта розумового кругозору і т.д., забезпечує індивідуалізацію навчання за рахунок використання диференційованих форм пред'явлення навчальної інформації. Таке навчання може здійснюватися в рамках інноваційних освітніх технологій, а також через занурення учнів в дослідницькі проекти, використання спеціальних тренінгів.

- Проблематизація. Цей підхід передбачає стимулювання особистісного розвитку учнів. Специфіка навчання в цьому випадку полягає у використанні оригінальних об'єктів, перегляд наявних відомостей, пошуку нових смислів та альтернативних інтерпретацій, що сприяє формуванню в учнів особистісного підходу до вивчення різних областей знань, а також рефлексивного плану свідомості. Як правило, такі програми не існують як самостійні (навчальні, загальноосвітні). Вони являються або компонентами збагачених програм, або реалізуються у вигляді спеціальних позанавчальних програм.

Педагогам, які працюють з обдарованими дітьми, необхідно освоїти наступні стратегії психологічної підтримки: емпатійне слухання; авансування (випереджальна похвала); прийняття помилок як нормального і потрібного явища; підкреслення будь-яких поліпшень, просувань; акцентування уваги на сильних сторонах особистості дитини; концентрування уваги на минулі успіхи; надання уваги, схвалення; вираз теплих почуттів; підтримка прагнення допомогти іншим.

Підтримувати можна за допомогою:

• окремих слів («акуратно», «чудово», «здорово», «вперед», «продовжуй»);

• висловлювань («Я пишаюся тобою», «Мені подобається, як ти працюєш», «Це дійсно прогрес», «Я радий твоїй допомозі», «Спасибі», «Все йде чудово», «Добре, дякую тобі», «Я радий, що ти в цьому брав участь »,« Я радий, що ти пробував це зробити, хоча все вийшло зовсім не так, як ти очікував »);

• дотиків (потріпати по плечу, доторкнутися до руки, м'яко підняти підборіддя дитини, наблизити своє обличчя до його обличчя, обійняти його);

• спільних дій, фізичної співучасті (сидіти, стояти поруч з дитиною, м'яко вести його, грати з ним, слухати його, попити чаю разом з ним);

• виразу обличчя (посмішка, підморгування, кивок)

Отже, якщо ми хочемо підготувати вчителя для роботи з обдарованими учнями, то повинні забезпечити розвиток його професійної компетентності і сприяти становленню його професійно-особистісних якостей. Така допомога буде ефективною за умови дотримання ряду конкретних умов і детальної розробки шляхів підготовки. Бо обдарований учень починається з творчого вчителя.Методичні орієнтири педагогічного супроводу

розвитку обдарованих учнів в освітньому

середовищі гімназії

Найкращою системою роботи з обдарованими дітьми є та, в якій виявляє талант і має розвиток кожна творчо обдарована дитина. Система має бути спрямованою перш за все на те, щоб пізнати талант кожного і розвинути його.

Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованої дитини не можуть виникнути самі по собі, вони формуються на підставі тих наукових ідей і організаційних умов, які визначаються у закладі й постійно підтримуються. Не можна дати рецепти на кожен день, для кожного випадку. Педагог сам повинен самостійно приймати рішення, яке позитивно вплине на розв’язання означеної проблеми. У нашому випадку — це виявлення і розвиток обдарованої дитини.

Вважається, що діагностика дитячої обдарованості — це суто психологічна проблема, а не педагогічна. І це, безумовно, справедливо, поки ми розмірковуємо на рівні теорії. Сучасна педагогічна практика, особливо щодо впровадження особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів, змушує розглядати діагностику дитячої обдарованості як невід’ємну складову педагогічного процесу. Як показує практика масової школи, діагностику повинні проводити ті, хто займається розвитком і навчанням дітей. І тут виникають питання: наскільки пересічний учитель готовий до педагогічної діагностики? І хіба може педагог, «сліпий» до основних проявів обдарованості, продуктивно займатися її виявленням? Це не означає, що практичний психолог не потрібен, навпаки, його не можна замінити, але його обов’язок — особливо складні і неординарні випадки. Проблема виявлення (діагностика) обдарованості на сьогодні розглядається на двох рівнях: психометричному і методичному (педагогічному). Учитель, працюючи з дитиною, має можливість постійно спостерігати за її проявами індивідуальності у повсякденному навчальному процесі й повинен професійно реагувати і впливати на її розвиток. Інакше обдарованість губиться серед інших, якщо для неї не створюються відповідні не стільки психологічні, скільки педагогічні умови.

Сучасна освіта покликана дати суспільству цілісну, активну, здатну реалізувати свій творчий потенціал особистість. На виконання Указу Президента України від 18.01.1996 року № 639 “Про національну програму “Діти України”, обласних програм “Творча обдарованість”, “Обдаровані діти – надія України”, міської комплексної програми “Обдаровані діти – надія Кривбасу” у Криворізькій гімназії №49 склалася система роботи з обдарованими учнями, яка здійснюється за такими аспектами: • робота з педагогами з метою підвищення професійної компетентності при роботі з обдарованими дітьми;

 • залучення обдарованих учнів до освітнього процесу через системне використання різноманітних видів урочної та позаурочної діяльності;

 • забезпечення психолого-педагогічного супроводу для виявлення здібностей та обдарувань учнів;

 • формування відносин співробітництва, партнерства у системі «Вчитель – учень»;

 • розширення співпраці з викладачами вищих навчальних закладів з метою підвищення якості підготовки учнів до участі в інтелектуальних конкурсах;

 • робота з батьками.

Важливе значення має навчально- семінарська діяльність з вчителями в рамках постійно діючого семінару «Професійна компетентність сучасного вчителя», яка орієнтується на актуалізацію уваги педагогів на особливостях учнівської пізнавальної сфери, в якій проявляється дитяча індивідуальність, характерологічна для більшості обдарованих дітей. Залучення педагогів до участі в круглих столах, тренінгах, педагогічних читаннях,майстер-класах, організація самоосвітньої діяльності сприяє формуванню мотиваційної, методичної, проективної, управлінської, організаційної компетентності педагогів.

Така цілеспрямована навчально-семінарська діяльність з педагогами дозволяє зорієнтувати вчительську увагу на особливостях обдарованості як явища. Поряд з більш складними і додатковими матеріалами, які інтегруються та додаються в різній формі в стандартні програми, педагогічний супровід процесу виявлення обдарованості орієнтується на розробку спеціальних програм навчання обдарованих дітей, що сприяє в майбутньому соціальній реалізації творчої особистості. Кожна програма повинна мати можливості для створення творчих проблемних ситуацій, які спонукають учнів до творчого пошуку або інших форм створення творчого продукту.

Слід наголосити, що спеціальні програми, навчальні матеріали та інноваційні методи навчання становлять головні передумови для забезпечення розвитку талановитих, здібних і обдарованих дітей.

Методичні підходи до роботи з обдарованими дітьми на уроках:

 • стимуляція учнів до творчості на основі постановки проблемних питань, розкриття практичного значення набутих знань, нетрадиційного використання явищ, процесів, предметів;

 • диференціація і індивідуалізація навчання на основі поділу дітей за рівнем розвитку творчих здібностей (репродуктивного, контруктивного, творчого) в результаті застосування критеріально-орієнтовних тестів;

 • заохочення до творчого пошуку на основі психологічного діагностування переважаючих спонукань до навчальної діяльності;

 • розвиток мотивації на успіх через самовираження і самореалізацію на основі визнання результативності творчої праці і особистого вкладу кожного;

 • увага і повага до особистості учнів на основі застосування інтерактивних технологій з урахуванням суб’єкт-суб’єктних відносин;

 • підбір спеціально структурованого матеріалу, спрямованого на розвиток логічного мислення, творчої уяви, аналітико-синтетичних здібностей, концентрації уваги, інші розумові операції;

 • організація самостійної роботи у відповідності до Плану роботи з обдарованими учнями, складеного на основі Програми гімназії по роботі з обдарованими дітьми;

 • створення ситуації розвивального дискомфорту на основі протиріччя між рівнем наявних знань і поставленою проблемою;

 • проведення інтегрованих уроків;

 • збереження фізичного і психічного здоров’я учнів на основі впровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес закладу.

Для визначення рівня індивідуальних досягнень та встановлення кількісних і якісних індивідуальних психологічних відмінностей учнів нами розроблені критеріально-орієнтовні тести по кожному з навчальних предметів. У ролі критерію в таких тестах виступають конкретні знання, вміння та навички.

Аналіз результатів проведених заходів дає можливість прийти до висновку, який рівень засвоєних знань – абстрактне чи конкретне домінує в того чи іншого учня, дає змогу діагностувати рівень сформованості розумових дій, що лежить в основі мислення. • Репродуктивний (копіюючий) – з стихійною стадією розвитку - це найнижчий тип, де учень показує лише те, що він здатний до відтворення знань і може працювати лише при наявності алгоритмів.

 • Конструктивний (напівстихійний) – показує, що учень має знання, уміння і навички користуватись при аналогії в подібних ситуаціях.

 • Творчий (дослідницький) – з свідомим розвитком, показує, що учень може самостійно використовувати знання, здатний до самокорекції знань. Має інтерес до пошуків невідомого, невідповідностей. Може побачити і сформулювати проблему, шукає шляхи її вирішення. Чітко формулює результати своєї роботи. Тобто це є найвища ступінь креативності, коли учень всю роботу виконує сам, йдучи своїм шляхом.

Зробивши розподіл учні за рівнем засвоєння програмного матеріалу, можна планувати перспективи розвитку їх творчих здібностей з урахуванням індивідуальних властивостей за допомогою підібраних творчих завдань, що буде сприяти кращому засвоєнню матеріалу.

Форми роботи на уроках з використанням творчих завдань для учнів з репродуктивним рівнем засвоєння знань: 1. Ділові, творчі ігри, розв’язування кросвордів.

 2. Семінари, диспути.

 3. Тести-роздуми.

 4. Робота з підручником(трансформація тексту в таблиці, схеми).

Форми роботи на уроках з використанням творчих завдань для учнів з конструктивним рівнем засвоєння знань:

 1. Розв’язування логічних задач.

 2. Розв’язування задач-малюнків.

 3. Моделювання.

Форми роботи на уроках з використанням творчих завдань для учнів з творчим рівнем засвоєння знань:

 1. Дослідницька робота.

 2. Експериментальна робота (індивідуальна, групова).

 3. Експеримент « в думках».

 4. Розв’язування проблемних ситуацій.

 5. Задачі дослідницького характеру

Відповідно до інтересів, схильностей та здібностей обдарованих учнів у гімназії діє «Школа олімпійського резерву», учнівське наукове товариство «Інтелект», індивідуальні заняття, спецкурси і факультативи, творчі лабораторії, гуртки спортивно – туристичного, інтелектуально – розважального та естетичного напрямів.

Залучення учнів до пошукової роботи здійснюється поетапно у межах навчального процесу та в позаурочний час. Безперечно, запорукою успіху є діюча модель управління та чітка структурна організація науково-дослідницької діяльності учнів. Упродовж багатьох років гімназія розвиває співробітництво з Криворізьким педагогічним університетом (кафедрами фізики, математиками, фізіології і валеології, української та світової літератур), а також з Криворізьким технічним університетом.

Гімназійне наукове товариство «Інтелект» успішно діє з 2005року та об’єднує близько 60 учнів різних вікових категорій.

На початку навчального року відбувається одне з щомісячних засідань наукової ради товариства, до складу якої входить президент, керівники секцій – від учнівського колективу, заступник директора з науково-методичної роботи , куратори і керівники секцій – від учительського колективу. У гімназії функціонує 4 відділення: фізико-математичне, хіміко-біологічне, історико - географічне та філологічне.

Наукове керівництво дослідницькими роботами учнів здійснюють провідні науковці:


 • професор, кандидат технічних наук Здещиц Валерій Максимович;

 • аспірант кафедри валеології Конельська Ірина Миколаївна;

 • викладач кафедри української та світової літератур Пилипей Олена Валеріївна.

Підготовка вчителів до творчої співпраці з учнями є не менш важлива ніж підготовкаучня. Освоїти методологію дослідження і закони співробітництва вчитель зможе у «Школі наукового керівника». Вчителі гімназії працюють за авторськими програмами: «Основи наукових досліджень з фізики», «Юний лінгвіст», «Юний валеолог», «Юний еколог».

Учень є центром освітньої системи гімназії. Йому надається широка можливість різних видів діяльності:

- відвідування секційних занять, студій, творчих лабораторій, індивідуальні консультації з вчителями - наставниками:

- навчання на спецкурсах і факультативах, у відділеннях МАН.

Навчання у товаристві здійснюється диференційовано відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей дітей з використанням різних організаційних форм роботи:


 • для учнів 4-8 класів класів – створення портфоліо, дослідження історіїродини, написання та захист реферату;

 • для 9-10 класів –написаннянауково-дослідної роботи; створення проекту;

 • для учнів 11 класів – форматування роботи як результат реалізації навчальних та хобі-інтересів.

Власні творчо-пошукові дослідження гімназисти презентують на щорічній науково-практичній конференції в рамках «Днів науки і творчості», яка проводиться в січні, а в травні за підсумками творчих досягнень проводиться конкурс «Гімназист року», де нагороджуються учні грамотами і стипендіями. За останні 3 роки кількість учнів, залучених до науково-дослідницької діяльності збільшується.

Результативність цієї роботи підтверджуються підсумками олімпіад з базових дисциплін, інтелектуальних конкурсів, вступних іспитів до ВНЗ. За результатами участі у предметних олімпіадах різних рівнів Криворізька гімназія № 49 має один з кращих результатів серед загальноосвітніх шкіл та закладів нового типу міста.

Щорічно зростає кількість переможців у міському та обласному етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Педагогічний колектив гімназії отримав відзнаки та подяки УОН виконкому Криворізької міської ради як «Лідер олімпіадного руху – 2012, 2013». У 2013 році гімназія здобула перемогу у номінації «Інтелектуальний майданчик» серед загальноосвітніх шкіл та закладів нового типу міста за результативну підготовку учнів до конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.Обдарованість — явище багатогранне і складне. Описати всі можливі шляхи його виявлення і розвитку нелегко. Творчі здібності властиві будь-якій дитині, треба лише зуміти розкрити їх і розвинути. Таланти існують від великих і яскравих до скромних і малопомітних. І суть нашого досвіду щодо створення системи роботи з обдарованими дітьми полягає в тому, що в конкретних умовах інноваційного закладу за допомогою конкретних матеріалів — програм, ознак пізнавальної діяльності учнів, прийомів, методик навчання — виявляються елементи інтелектуальної, академічної і творчості обдарованості в шкільному навчальному процесі, у повсякденній педагогічній діяльності.

Тренінг


«Креативне освітнє середовище – основа формування

творчих здібностей обдарованих учнів»

Тренінг креативності покликаний розвивати навички та вміння керувати креативним процесом, подолати стереотипи та бар’єри, які обмежують творчий потенціал.Мета тренінгу: виявлення і дослідження питань дієвості методичних аспектів стосовно проблеми розвитку індивідуальних здібностей і обдарованості учнів в навчальних закладах; аналіз практичних напрацювань (з досвіду роботи) у керуванні системою креативного процесу в навчальному закладі; вміння відпрацьовувати навички у роботі з педагогічним колективом в умовах створеного креативного середовища та знаходити нові шляхи виявлення, розвитку і застосування творчого потенціалу вчителів та учнів в навчально-виховному процесі.

Хід тренінгу1. Вступне слово

Одне з головних завдань педагога в роботі з обдарованими учнями – це побачити в кожному з них індивідуальність. При цьому слід мати на увазі, що сама обдарованість - індивідуальна. В одних випадках вона як весняна квітка, що викликає подив і милування. В інших – вона захована у внутрішньому світі дитини, закрита різними комплексами, переживаннями, особливостями темпераменту і характеру.Притча. Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка й контрабас. І виникла між ними суперечка: хто краще за всіх грає. Кожний інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. І чим більше старався кожен із них, тим незрозумілішою й потворнішою виходила мелодія. Але з'явилася людина - й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: «Друзі, мелодія — це одне ціле. Нехай кожен прислухається до іншого, й ви побачите, що вийде». Людина знову змахнула рукою, і спочатку несміливо, а потім дедалі краще залунала мелодія, в якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки і величність контрабаса.

Інструменти грали, із замилуванням стежачи за чарівними помахами рук людини. А мелодія все звучала і звучала, поєднуючи виконавців і слухачів у єдине ціле.

Що важливо для гармонії?

Як важливо, щоб оркестром диригувала вміла людина! Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли всі об'єднані однією метою й спрямовані єдиною волею в єдиному пориві...2. Знайомство-релаксація «Подорож у творче дитинство».

Мета: використання позитивних емоцій, пов’язаних з творчими успіхами в дитинстві. (Час: 1,5-3 хв. Лунає музика В.Моцарта «Маленька нічна серенада»)

Процедура проведення: «Всі ми з вами в дитинстві були творчими та креативними. Подумайте та пригадайте випадок із свого дитинства, коли ви переживали творчий успіх. Заплющте очі та створіть картинку в уяві. Згадайте і відчуйте ті позитивні емоції і переживання, які були у вас в той творчий час. Відчуйте зараз той стан вашого успіху. Поділіться з нами своїм творчим досвідом, емоціями й розкажіть, що ви відчували тоді й зараз».

3. Обговорення:

- Чи складно було пригадати свій творчий успіх?

- Які були переживання та емоції під час успіху?

- Легко чи складно говорити про свій творчий дитячий досвід?4. Вправа «Формування творчої особистості в освітньому середовищі – це…» (Час: 5 хв.)

Всі учасники тренінгу об’єднані у чотири групи – «Заступники», «Вчителі», «Класні керівники», «Батьки» – отримують картки з завданнями.

Кожна картка містить систему роботи з питання розвитку індивідуальних здібностей і обдарованості учнів в умовах навчально-виховного процесу.

Завдання для учасників: • ознайомлення з наданими матеріалами.

 • аналіз отриманої інформації з урахуванням сильних і слабких сторін;

 • представлення загальноприйнятих аспектів щодо розвитку індивідуальних здібностей і обдарованості учнів;

 • аргументація відкинутих пропозицій;

 • презентація рекомендацій з власного досвіду у роботі з обдарованими учнями.

Підведення підсумків, висновки

Чинники в навчальному закладі, що сприяють роботі з обдарованими учнями:

 • системність методичної роботи;

 • раціональне використання робочого часу;

 • високий рівень методичної підготовки заступника директора, вчителів;

 • мотивація учнів на високий рівень навчальних досягнень;

 • стимуляція особистого розвитку учнів, вчителів в рамках навчально-виховного процесу;

 • створення комфортних умов для обдарованих учнів;

 • розвиток системи заохочень.


Ведучий: Шановні колеги! Повертаючись до притчі, хочеться сказати, що саме ви навчальних закладах є майстрами, а інструментами — ваші вчителі і учні. Ми з вами є управлінцями нового століття і всі будемо працювати, щоб навчання стало радістю і задоволенням для кожної дитини, щоб шкільне життя, в якому беруть участь і учні, і вчителі, досягло гармонії.

Алгоритм роботи заступника директора з НМР з обдарованими учнями в Криворізькій гімназії № 49з/п

Методичні підходи у роботі заступника директора з НМР щодо питання забезпечення умов в роботі з обдарованими учнями

Термін виконання

Рівні

реалізації

Чинники, що заважають реалізації

1.

Видання наказу «Про організацію роботи з обдарованими дітьми», у якому вказані відповідальні за цей напрямок та розподілені між ними обов’язки.

Серпень-вересень2.

Затвердження планів роботи з основних напрямків реалізації гімназійної програми «Обдарованість».

Вересень3.

Коректування банку обдарованих учнів навчального закладу.

Вересень4.

Організація занять «Школи наукового керівника», творчої майстерні куратора «Шлях до Олімпу».

Жовтень - листопад5.

Координація дій різноманітних структур закладу щодо виявлення, підтримки здібних дітей в гімназії.

Протягом року6.

Забезпечення умов для участі в заходах в усіх напрямках навчальної та виховної роботи, у т.ч. інтелектуальної, спортивно-оздоровчої та культурно-масової.

Протягом року7.

Контроль відвідування учнями спецкурсів, факультативів, гуртків, занять «Школи олімпійського резерву», учніського наукового товариства «Інтелект».

Протягом року8.

Моніторинг діяльності обдарованих учнів.

Протягом року9.

Аналіз виконання планів роботи з основних напрямків реалізації програми «Обдарованість».

Грудень, травень10.

Діагностика задоволеності учнів освітніми послугами, що дозволяють розвинути творчий потенціал.

Квітень - травень11.

Проведення свята «Гімназист року»

Травень12.

Підсумковий аналіз результативності участі обдарованих учнів у запланованих заходах. Видання наказу «Підсумки роботи з обдарованими учнями».

ТравеньРівні реалізації
Високий
Достатній
Середній

Алгоритм роботи класного керівника з обдарованими учнями в Криворізькій гімназії № 49
з/п

Методичні підходи у роботі класного керівника з обдарованими учнями

Термін виконання

Рівні

реалізації

Чинники, що заважають реалізації

1.

Ведення і оновлення особистих паспортів обдарованих учнів.


Вересень2.

Розробка і реалізація індивідуальної програми розвитку обдарованості учня.


Протягом року3.

Співпраця класного керівника і практичного психолога з батьками (консультації, надання рекомендацій) з питань розвитку обдарованості учня.


Протягом року4.

Системний моніторинг стану розвитку обдарованості учня.


Протягом року5.

Створення умов щодо стимуляції розвитку обдарованості в учнівському колективі.


Протягом року6.

Співпраця з вчителями-предметниками щодо корекції поведінкових проявів обдарованих учнів в умовах навчального процесу.


Протягом року7.

Моніторинг відвідування учнями гуртків за інтересами.


Протягом року8.

Створення комфортних психологічних умов для обдарованих учнів.


Протягом року9.

Залучення обдарованих учнів до активної позаурочної діяльності.


Протягом рокуРівні реалізації
Високий
Достатній
Середній

Алгоритм роботи вчителів – предметників

з обдарованими учнями в Криворізькій гімназії № 49з/п

Методичні підходи до роботи з обдарованими дітьми на уроках

Рівні

реалізації

Чинники, що заважають реалізації

1.

Стимуляція учнів до творчості на основі постановки проблемних питань, розкриття практичного значення набутих знань, нетрадиційного використання явищ, процесів, предметів.2.

Диференціація і індивідуалізація навчання на основі поділу дітей за рівнем розвитку творчих здібностей (репродуктивного, контруктивного, творчого) в результаті застосування критеріально-орієнтовних тестів з навчальних предметів.3.

Заохочення до творчого пошуку на основі психологічного діагностування переважаючих спонукань до навчальної діяльності.4.

Розвиток мотивації на успіх через самовираження і самореалізацію на основі визнання результативності творчої праці і особистого вкладу кожного.5.

Увага і повага до особистості учнів на основі застосування інтерактивних технологій з урахуванням суб’єкт-суб’єктних відносин.6.

Підбір спеціально структурованого матеріалу, спрямованого на розвиток логічного мислення, творчої уяви, аналітико-синтетичних здібностей, концентрації уваги, інші розумові операції.7.

Організація самостійної роботи у відповідності до Плану роботи з обдарованими учнями, складеного на основі Програми гімназії по роботі з обдарованими дітьми.8.

Створення ситуації розвивального дискомфорту на основі протиріччя між рівнем наявних знань і поставленою проблемою.9.

Проведення інтегрованих уроків
10.

Збереження фізичного і психічного здоров’я учнів на основі впровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес закладу

Рівні реалізації
Високий
Достатній
Середній • Висновки: аналіз очікуваних та отриманих результатів

Підготовлений висококваліфікований вчитель може вчасно виявити обдарованих учнів, розвивати їх креативні здібності, досягти високих результатів у роботі. Моніторинг навчальних досягнень учнів, кількість перемог у предметних олімпіадах та конкурсах - захистах науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України свідчить про дієву методичну модель в організації роботи закладу з обдарованими учнями.

Аналіз досвіду Криворізької гімназії № 49 свідчить про його ефективність і можливість для поширення в загальноосвітніх навчальних закладах за допомогою використання різноманітних методичних заходів: семінарів, майстер - класів, тренінгів, презентацій. • Посилання на використані джерела інформації

  1. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології обдарованості: Збірник наукових праць / за ред. С.Д.Максименка та Р.О.Семенової. – Т.6 – Вип.. 3. – Житомир: Вид-во ЖДУ ІМ. І.Франка, 2008. – 322 с.

  2. Алексєєва М.І. Вікова специфіка розвитку мотиваційної сфери особистості”. АПН України. Актуальні проблеми психології, т.ІV, Актуальні проблеми генези особистості в контексті навчання. Збірник наукових статей. Нора-Прінт. К. –2001.

  3. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2005. – 125 с.

  4. Афанасьєва В. Є. Формування психологічної готовності педагогів до роботи з обдарованими школярами [Електронний ресурс] / В. Є. Афанасьєва // Матер. Всеукр. науково-практ. конфер. ”Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами в системі післядипломної педагогічної освіти“ [м. Рівне, 22–23.11.2007 р.]. – Режим доступу: http: //www.roippo.rivne.com/.

  5. Білик Н.І. Обдаровані діти: виявлення і досвід розвитку / Н.І.Білик, В.Ф.Моргун, Н.В.Настенко // Завуч. – 2000. – № 6. – Наша вкладка. – С. 1–8.

  6. Кузьмина Н.В.. Способности, одаренность, талант учителя [Текст] / Н.В.Кузьмина. – Л., 1985.

  7. Кузьмін О.Є. Деякі аспекти підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями// Завучу. Усе для роботи. – 2014. - № 1-2 – Вкладка. – С. 1 – 7.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал