Науково-методичний супровід функціонуванняPdf просмотр
Сторінка4/32
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Результат

Результат

Результат

Результат


31

Додаток 2 А
Робота педагогічного колективу навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» над проблемним питанням «Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учнів»
2014-2015 н.р.
Термін
проведення
Педагогічна рада
Методична рада
Робота з обдарованими учнями
Мікро-
дослідження
Серпень
Підсумки організації навчально- виховного процесу за
2013-2014 н.р. та завдання на новий навчальний рік.
Організація роботи методичної ради, творчих груп.

Вересень
Організація методичної роботи, спрямованої на реалізацію проблемного питання «Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учнів».
Підготовка учнів до участі в шкільних предметних олімпіадах.
Наукові товариства учнів
«Інтелект»,
«Школа юного науковця».
Жовтень
Адаптація учнів 1-х класів.
Організація атестації вчителів закладу.
Проведення шкільних предметних олімпіад.
Моніторинг методичної роботи.
Листопад
Наступність у навчанні учнів
5-х класів. Організація адаптаційного періоду.
Декада педагогічної майстерності вчителів, які атестуються.
Участь учнів у районних предметних олімпіадах та підготовка до участі в обласних.
Всеукраїнський конкурс
«Осінній колосок».
Діагностування професійного рівня педагогічних працівників.
Грудень
Результативність навчального процесу у І семестрі.
Виконання навчальних програм, практичної частини програми.
Аналіз науково-методичної роботи у І семестрі 2014-2015 н.р.
Підготовка учнів закладу до участі в шкільній та районній учнівській науково-практичних конференціях із захисту науково- дослідницьких робіт.
Результати проміжного зрізу знань учнів.
Січень
Аналіз роботи педагогічного колективу над проблемним питанням у І семестрі 2014-2015 н.р.
Підготовка учнів закладу до участі в обласній учнівській науково- практичній конференції із захисту науково-дослідницьких робіт.

32

Лютий
Місячник «Реалізація міжпредметних зв’язків як творча співпраця вчителів».
Декада педагогічної майстерності вчителів, які атестуються.
Виставка робіт, представлених учнями-дослідниками.
Березень
Творчий звіт учителів, які атестуються. Узагальнення досвіду.
Про стан науково-дослідницької роботи учнів та вчителів закладу.
Діагностика вчителів з питань планування на новий навчальний рік
Квітень

Всеукраїнські конкурси з математики «Кенгуру», фізики
«Левеня», історії «Лелека», природничого «Весняний колосок».
Травень
Методичний фестиваль
«Відкритий урок».
Аналіз роботи педагогічного колективу над проблемним питанням у 2014-2015 н.р.
Підведення підсумків роботи з обдарованими дітьми.
Аналіз результатів моніторингу.
Додаток 2 Б
Термін
проведення
Шкільні методичні
об’єднання
Психолого-педагогічна
підготовка
Наради
Методичні бюлетені
Серпень
Самоаналіз діяльності.
Участь учителів закладу в роботі районної серпневої конференції; членів районного методичного об’єднання у підсумковій серпневій педраді.
Інструктивно-методична нарада керівників шкільних методичних об’єднань з питань організації роботи щодо самоосвіти.
Вересень
Засідання шкільного методичного об’єднання.
Організація роботи над
індивідуальними проблемними питаннями.
Опрацювання методичної та психолого-педагогічної літератури.
Інструктивно-методична нарада вчителів початкових класів з питання залучення учнів початкових класів до науково-дослідницької роботи.
Шляхи, форми і методи самоосвіти.
Упровадження результатів самоосвіти в практику роботи.
Жовтень
Підготовка та проведення шкільних предметних олімпіад.
Ознайомлення вчителів, які будуть атестуватись у 2014-2015 н.р. з
Положенням про атестацію педагогічних працівників та
інструкцією щодо її проведення.
Взаємодія вчителя з учнями в умовах творчо орієнтованого педагогічного процесу.

33

Листопад
Підготовка та проведення тижня словесності.
Декада педагогічної майстерності вчителів початкової школи (учителі, які працюють в 2-3-х класах).
Інструктивно-методична нарада з учителями, система роботи яких буде вивчатися в поточному навчальному році.
Інформаційна культура учасників навчально- виховного процесу.
Грудень
Засідання шкільного методичного об’єднання.

Підсумки методичної роботи за І семестр
2014-2015 н.р.
Січень
Підсумки роботи за І семестр
2014-2015 н. р.

Шляхи вдосконалення сучасного уроку.
Лютий
Місячник правових знань
Інструктивно-методична нарада вчителів з питання підготовки учнів до конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт. Підготовка матеріалів з досвіду роботи для творчого звіту з проблеми самоосвіти.
Інноваційні освітні технології.
Березень
Шевченківські дні.
Методична декада «Презентація роботи вчителів, які атестуються».
Нарада при заступнику директора з питання «Про результати діяльності вчителів за індивідуальними програмами роботи зі здібними та обдарованими дітьми».
Професійна компетентність учителя як забезпечення якості загальної середньої освіти.
Квітень
Підготовка учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.
Декада педагогічної майстерності вчителів початкових класів (4 класи).

Підсумки проектно-дослідницької діяльності. Інструктивно-методична нарада керівників шкільних методичних об’єднань з питань аналізу участі учнів у науково- дослідницькій роботі.
Використання ресурсів мережі Internet у професійній діяльності вчителя.
Травень
Звіт про роботу методичного об’єднання над проблемним питанням.
Підсумок роботи всіх підструктур методичної роботи.
Підсумки роботи педагогічного колективу над проблемним питанням за 2014-2015 н.р.

34

Додаток 3
Перспективний план тематичних педагогічних рад

2012-2013 н.р.
1. Година спілкування як одна з провідних форм діяльності класних керівників (організація, зміст, тематика, форма проведення).
2. Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя й учня.
3. Творчий звіт учителів, які атестуються. Узагальнення досвіду.

2013-2014 н. р.
1. Психологічна компетентність учителя: формуємо позитивне мислення школярів.
2. Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів: поваги до Конституції, Законодавства України, Державної символіки.
3. Творчий звіт учителів, які атестуються. Узагальнення досвіду.

2014-2015 н. р.
1. Створення науково-методичних засад формування в дітей навчально- дослідницьких умінь.
2. Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час навчально- виховного процесу.
3. Майстерність класного керівника, його творча
ініціатива.
Удосконалення методів і форм роботи з учнями на основі програми «Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України».
4. Портфоліо вчителів, які атестуються. Узагальнення досвіду.

2015-2016 н. р.
1. Діяльність педагогічного колективу щодо формування естетичної культури та моральних якостей школярів.
2. Упровадження вчителями в педагогічну діяльність інноваційних форм та методів навчання.
3. «Педагогічна скринька» вчителів, які атестуються. Узагальнення досвіду.
2016-2017 н. р.
1. Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості вчителів і учнів: досвід і перспективи.
2. Використання новітніх технологій у виховній роботі школи.
3. Творчий звіт вчителів, які атестуються. Узагальнення досвіду.

35

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
З ПЕДАГОГАМИ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ОКРУГІВ
(з досвіду роботи методичного кабінету відділу освіти
Петрівської районної державної адміністрації)

Л.М. Кірішко,
методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»
У сучасних умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року, яка визначає основні напрями, пріоритети, завдання державної політики в цій галузі, важливого значення набуває забезпечення умов для рівного доступу до якісної освіти, самореалізації кожної особистості в умовах створення освітніх округів.
Окреслене завдання є особливо актуальним для освіти Петрівського району.
З метою випереджувального здійснення організаційного науково- методичного забезпечення діяльності освітніх округів та реалізації обласної
цільової програми «Освітній округ 2011-2015» (затвердженої рішенням дев’ятої сесії шостого скликання Кіровоградської обласної ради від 19 серпня
2011 року № 167) була прийнята районна програма «Освітній округ 2011-2015»,
(затверджена рішенням районної ради від 16 грудня 2011 року № 126), до складання якої долучилися і методисти методичного кабінету. Для її виконання у районі організовано роботу п’яти освітніх округів: Центрального,
Новостародубського, Володимирівського, Луганського та Східного (схема 1).
Схема 1
Карта освітніх округів Петрівського району
Кожен з округів виступає, як «добровільне об’єднання в межах адміністративно-територіальних одиниць навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої

36
освіти, що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості, а також закладів культури, фізичної культури і спорту, підприємств і громадських організацій (суб'єкти округу)» [2;1].
На сучасному етапі освітній округ – це провідник нового підходу до надання освітніх послуг та оптимальна модель профільної освіти в регіоні.
З урахуванням зазначеного вище в діяльності методичної служби регіону особливого значення набули процеси модернізації функцій науково-методичної роботи, особливо таких, як координаційна, моделювальна, прогностична.
Необхідність оновлення координаційної функції зумовлена наявністю проблем організаційного та методичного характеру в діяльності освітніх округів.
В умовах цих змін методичним кабінетом визначено напрями діяльності з формування системи науково-методичного супроводу діяльності освітніх округів:
- розроблення моделей організації мережевої взаємодії в рамках освітніх округів (окружні методичні об'єднання);
- науково-методичне забезпечення діяльності базових опорних навчальних закладів;
- створення єдиного освітнього простору на базі округу, формування нових моделей науково-методичного забезпечення упровадження інноваційних процесів;
- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів щодо
інноваційної діяльності, раціональне використання їхнього творчого потенціалу.
Першим кроком до його реалізації стало розроблення методистами структурно-функціональної моделі 5 освітніх округів Петрівського району

(таблиця 1).
Таблиця 1
Структурно-функціональна модель
освітніх округів Петрівського району

Назва освітнього
округу
Суб’єкти освітніх округів
Опорні

заклади
освітніх округів
(профіль
навчання)
Центральний
Комунальний заклад «Петрівський навчально- виховний комплекс «загальноосвітня школа
ІІ-ІІІ ступенів
– гімназія»,
Петрівська загальноосвітня школа І ступеня, Богданівська загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів,
Водянський навчально-виховний комплекс,
Іванівський дошкільний навчальний заклад,
Петрівський дошкільний навчальний заклад
№ 1, Петрівський дошкільний навчальний заклад
№ 2,
Богданівський дошкільний навчальний заклад, центр дитячої та юнацької творчості
Комунальний заклад
«Петрівський навчально- виховний комплекс
«загальноосвітня школа
ІІ-ІІІ ступенів – гімназія»,
(математичний,
історичний)

37

Новостародубський Новостародубська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, Чечеліївська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів,
Балахівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів,
Червоносільська загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів, Новостародубський дошкільний навчальний заклад № 1, Новостародубський дошкільний навчальний заклад
№ 2,
Балахівський дошкільний навчальний заклад,
Малинівський дошкільний навчальний заклад,
Чечеліївський дошкільний навчальний заклад, філія центру дитячої та юнацької творчості
Новостардубська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
(екологічний)
Чечеліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
(екологічний)
Володимирівський
Володимирівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, Ганнівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, Іскрівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, Володимирівський дошкільний навчальний заклад, Ганнівський дошкільний навчальний заклад, Іскрівський дошкільний навчальний заклад
Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
(інформаційно-
технологічний)
Луганський
Луганська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
Червонокостянтинівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів,
Луганський дошкільний навчальний заклад, Баштинський дошкільний навчальний заклад, Червонокостянтинівський дошкільний навчальний заклад
Луганська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
(інформаційно-
технологічний),
Червонокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
(інформаційно-
технологічний)
Східний
Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
Зеленська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
Зеленський дошкільний навчальний заклад, філія центру дитячої та юнацької творчості
Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
(інформаційно-
технологічний)
Освітні округи в районі діють за моделлю «соціально-педагогічний комплекс». Вони об’єднали навколо себе загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади і філіали центру дитячої та юнацької творчості.
При визначенні опорного закладу освітнього округу була врахована динаміка демографічних показників району, перспективність розвитку населених пунктів, якісний склад педагогічних колективів для того, щоб об’єднати зусилля усіх суб’єктів освітнього округу для вирішення таких завдань:
- формування єдиного освітнього простору в межах округу;
- забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
- надання можливості учням здобувати знання та необхідні компетенції з обраного профілю;

38

- упровадження в освітній процес сучасних навчальних та виховних технологій;
- ефективне використання творчого потенціалу працівників навчальних закладів;
- раціональне використання навчально-матеріальної бази суб’єктів округу.
Центром профільного навчання в освітньому окрузі є опорний загальноосвітній навчальний заклад, який забезпечує: проведення навчальних занять, що відповідають його спеціалізації, профілю навчання; проведення факультативних занять, спецкурсів; культурно-просвітницьку роботу з батьківською громадськістю; методичний супровід діяльності навчальних закладів – суб’єктів освітнього округу; надання сервісних послуг. Особливістю двох освітніх округів району є те, що вони мають по два опорних заклади, зокрема: Новостародубський (Новостардубська та Чечеліївська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів), Луганський (Луганська, Червонокостянтинівська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів).
Ураховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, профільне навчання в старшій школі організовано в освітніх округах, зокрема:
- Новостародубському – у Новостародубській та Чечеліївській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів – екологічний профіль навчання;
- Центральному – комунальний заклад «Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» – математичний та
історичний профілі навчання;
- Луганському – Червонокостянтинівській та Луганській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів – інформаційно-технологічний профіль навчання;
- Володимирівському

Ганнівській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів – інформаційно-технологічний профіль навчання;
- Східному – Петрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів –
інформаційно-технологічний профіль навчання.
Враховуючи актуальність визначених завдань та особливість організації профільного навчання у навчальних закладах освітніх округів, колектив методичного кабінету обрав для поглибленого опрацювання проблему
«Підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів як умова розвитку особистості учня».
З метою забезпечення випереджувального здійснення організаційного науково-методичного супроводу діяльності освітніх округів, завідувач методичного кабінету Лепська О.П. у 2010-2013 рр. була слухачем обласної проблемної лабораторії «Науково-методичний супровід упровадження профільного навчання». Брала активну участь в обласних, Всеукраїнських науково-практичних семінарах у рамках роботи Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, на яких висвітлювалися питання науково-методичного забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі.

39

Для вирішення педагогічних завдань, організації системної науково- методичної роботи в регіоні методичний кабінет надає сервісні послуги з метою підвищення професійної майстерності педагогічних працівників та здійснення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах освітніх округів.
З метою організації ефективної діяльності освітніх округів методисти розробили «Паспорт функціонування та розвитку освітнього округу». У
Паспорті міститься інформація про назву округу, правовий статус суб’єктів освітнього округу, модель освітнього округу, опис учнівського контингенту та складу педагогічного колективу, опис можливостей опорного закладу для здійснення якісної освіти, відомості про Раду округу та зміст її діяльності, особливості організації навчання та виховання учнів в освітньому окрузі: міжшкільні факультативи, гуртки, взаємодія з позашкільним навчальним закладом, особливості організації методичної роботи в освітньому окрузі
(форми методичної роботи та їх керівники) тощо.
Методичний кабінет створив оптимальну та динамічну систему координування науково-методичної роботи з прогнозуванням кінцевого результату. Основні акценти зроблено на визначенні структури, змісту та форм роботи з керівними та педагогічними кадрами, які працюють в умовах функціонування освітніх округів. Розроблена координаційна карта проведення відповідних науково-методичних заходів, які організовуються на районному та окружному рівнях.
Постійно в полі зору методичної служби району питання організації навчання педагогів освітніх округів у міжкурсовий період, результативність їх навчання на курсах підвищення кваліфікації, ефективність самоосвітньої роботи.
Районним методичним кабінетом створена структура навчання педагогів, яка включає:
- творчу групу вчителів, які викладають у профільних класах;
- міжшкільні методичні об’єднання вчителів;
- школу вдосконалення методичної майстерності;
- семінари;
- консультпункт.
У структурі науково-методичної діяльності методичного кабінету передбачено роботу з директорами, заступниками, педагогами-організаторами, психологами, методичним активом опорних закладів освітніх округів.
У змісті цих форм методичної роботи переважають питання, які є актуальними і перспективними, а саме:
- «Науково-методичні підходи до планування роботи опорного закладу освітнього округу»;
- «Педагогічні підходи щодо організації допрофільної підготовки та профільного навчання в межах округу на основі індивідуальних навчальних траєкторій учнів»;

40

- «Створення освітнього середовища для реалізації здібностей дитини в процесі упровадження профільного навчання»;
- «Демократизація та гуманізація управлінської діяльності та шкільного життя»;
- «Упровадження інноваційних ідей в діяльність освітніх округів»;
- «Розвиток особистості в системі компетентнісно орієнтованого підходу до навчання і виховання».
У рамках постійно діючого семінару керівників загальноосвітніх навчальних закладів з проблеми «Розвиток управлінської компетентності керівника сучасної школи» переважають інтерактивні форми роботи. Щорічно проводиться захист структур методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Увага акцентується на організації методичної роботи в освітніх округах.
На допомогу директорам навчальних закладів з питань організації профільного навчання в старшій школі, профорієнтаційної роботи з учнями на базі методичного кабінету створено консультативний пункт. Методист
Горбанець Людмила Михайлівна підготувала методичні рекомендації «На шляху до профілізації старшої школи». У рекомендаціях подано зразок технологічної карти визначення профілю навчального закладу, орієнтовна структура навчального плану допрофільної підготовки, етапи профілізації старшої школи, зразки діагностичних матеріалів, тести для визначення творчих нахилів школярів.
Районний методичний кабінет є ресурсним центром науково-методичної роботи, у якому зібрано левову частку інформаційно-методичних матеріалів з проблем профілізації: електронний банк даних, бібліотечні фонди, тематичні папки, методичні посібники та методичні рекомендації, серії цифрових ресурсів, презентації, розробки уроків, програми елективних курсів, розробки сценаріїв позакласних заходів тощо.
З метою якісного впровадження у навчальних закладах освітніх округів профільного навчання проведено районні методичні заходи, зокрема: семінари-практикуми на базі закладів освіти для вчителів, які викладають у профільних класах, та заступників директорів із навчально- виховної роботи: «Допрофільна підготовка та профільне навчання учнівської молоді, удосконалення професійної компетентності школярів» (Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); «Удосконалення навчально-виховного процесу в умовах профільної освіти» (Червонокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); «Розвиток та саморозвиток творчої особистості в умовах допрофільної підготовки та профільного навчання» (Новостародубська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); «Роль міжшкільного методичного об’єднання у формуванні компетентності вчителя» (Іскрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); семінари: «Розвиток професійної компетентності вчителя географії в умовах профілізації освіти» (керівник Савостікова В.М.), «Організаційно- педагогічна діяльність методичних служб в умовах реалізації профільного

41
навчання» (керівник Горбанець Л.М.), «Організаційно-педагогічна діяльність методичних служб в умовах реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах» (керівник
Ошега З.С.), «Розвиток обдарованості дитини в умовах допрофільної підготовки і профільного навчання» (керівник Швець Т.М.); школу вдосконалення методичної майстерності «Науково-методичний супровід профільного навчання» (керівник Ошега З.С., методист методичного кабінету).
Кожен учитель, який викладає у профільному класі, веде методичний паспорт. У ньому зазначена науково-методична проблема, над якою працює вчитель, результати проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації, участь у районних, обласних та всеукраїнських конкурсах, конференціях, семінарах, тематика публікацій у науково-педагогічних виданнях, а також
інформація про відзначення.
Горбанець Л.М. постійно висвітлює шляхи реалізації профільного навчання у старшій школі, акцентує увагу на проблеми і перспективи його впровадження в районі через статті в газетах «Трудова слава», «Освітянське слово».
Організація методичної роботи в межах сільської школи має певні труднощі, які виникають через віддаленість суб’єктів освітнього округу від культурного центру, районного методичного кабінету, базового закладу освітнього округу, обмеженість професійного спілкування з колегами одного профілю. Враховуючи дані умови та з метою підвищення професійної компетентності педагогів, їхньої самоосвітньої діяльності, домінуючою колективною формою методичної роботи в освітніх округах є міжшкільні методичні об’єднання вчителів одного фаху чи міжпредметні. На рівні загальноосвітніх навчальних закладів-суб’єктів освітніх округів ефективно працюють
15 міжшкільних методичних об’єднань (діаграма 1), відповідно до наказу відділу освіти від 10 вересня 2014 року № 239 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014/2015 н.р.».
Діаграма 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал