Науково-методичний супровід функціонуванняPdf просмотр
Сторінка31/32
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ:
«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ШЛЯХ ДО ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ
ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ»

Упорядники:
В.П. Воловоденко,
провідний бібліотекар бібліотеки комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;
Т.В. Олексієнко,
бібліотекар бібліотеки комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
З кожним роком у нашій державі інклюзивна освіта набуває все ширших масштабів. Тому бібліотека нашої установи намагається якнайбільше зібрати матеріалів з інклюзивної освіти. Тут зібрана література, яка допоможе педагогам та батькам виховувати, розвивати та вдосконалювати дітей з урахуванням принципів інклюзивної освіти. В підібраних матеріалах
інклюзивне навчання розглядається як системний процес, спрямований на забезпечення права кожної дитини на якісну, доступну освіту за місцем проживання, задоволення її особливих потреб під час начального процесу, зі створенням рівних умов для всіх. У матеріалах розглядаються принципи
інклюзивної освіти, умови розвитку інклюзивної практики, залучення до цього процесу всього шкільного персоналу, батьків і громади. Даною літературою можна скористатися в режимі читального залу чи абонементного відділу безкоштовно. Щоб надати читачеві інформаційну, сигнальну, ідентифікаційну та пошукову допомогу пропонуємо тематичний список літератури з проблеми:
«Інклюзивна освіта – шлях до всебічного розвитку дитини з особливими
потребами»
1. Бондар В. Інклюзивне навчання як соціально-педагогічний феномен
[Текст] / В. Бондар // Рідна школа. – 2011. – № 3. − C. 5 2. Буданцева А. Центр реабілітації слабкозорих дітей. Інклюзивна освіта
[Текст] / А. Буданцева // Директор школи. – 2011. – № 18. – C. 6-7 3. Валентик Н. Інклюзивна освіта: за і протии [Текст] / Н. Валентик //
Директор школи. – 2010. – №14-15 . – С. 45-58.
4. Даніелс Р. У класі – діти з особливими потребами [Текст] // Р.Даніелс,
К. Стаффорд // Шкільний світ. – 2008. – №3. – С. 18-19.
5. Данілавічутє Є. Статегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник [Текст] / Заг.ред. А.А. Колупаєвої . –
К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 360 с. (Серія «Інклюзивна освіта»)
6. Депплер Д. Переосмислюючи допоміжні послуги спеціалістів в
інклюзивних классах [Текст] / Д. Депплер // Дефектологія. – 2009. – №3. –
С. 9-14.

357 7. Ілляшенко Т. Діти з церебральним паралічем у загальноосвітній школі
[Текст] / Т. Ілляшенко // Початкова школа. – 2008. – №11. – С. 58-61.
8. Ілляшенко Т. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі [Текст] / Т. Ілляшенко // Початкова школа . – 2007. –
№12. – С. 46-49.
9. Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: навчально- методичний посібник [Текст] / упоряд. О.О. Патрикеєва, Н.М. Дятленко,
Н.З. Софій, Ю.М. Найда. Заг. ред. В.І. Шинкаренко. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2013. – 100 с.
10. Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад: навчально- методичний посібник [Текст] / упоряд. О.О. Патрикеєва, Н.З. Софій,
І.В. Луценко, І.П. Василашко. Заг. ред. В.І. Шинкаренко. – К.: ТОВ
«Видавничий дім «Плеяди», 2013. – 96 с.
11. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб.
[Текст] / Т. Лорман, Д. Деппелер, Д. Харві . – К.: «Фірма «ЕСЕ», 2013. – 296 с.
12. Інклюзивна освіта. Посібник для батьків. Досвід Канади [Текст] /
Укладач неурядова організація «Проживання у громаді». – К.: Паливода А.В.,
2012. – 120 с.
13. Кашуба Л.В. Інклюзивна модель навчання: компетентнісний підхід
[Текст] / Людмила Володимирівна Кашуба // Завучу. Усе для роботи . – 2011. –
№ 13-14. – С.12-14 14. Колупаєва А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія
[Текст] / А. Колупаєва. - К. : Самміт-книга, 2009. − 272 с.
15. Колупаєва А.А. Інклюзивне навчання: партнерські стосунки з родинами [Текст] / А. А. Колупаєва // Директор школи. – 2011. – № 10. – С. 3-6.
16. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта в теорії і практиці школи [Текст] /
А.А. Колупаєва // Директор школи. – 2011. – № 7. – С.7-9.
17. Колупаєва А.А. Нормативне забезпечення інклюзивного навчання
[Текст] / А.А. Колупаєва, Н. Софій, Ю. Найда, Л. Даниленко // Директор школи. – 2011. – № 9. – С. 5-9.
18. Колупаєва А.А. Особливості управління інклюзивною школою
[Текст] / А.А. Колупаєва // Директор школи. – 2011. – № 11. – С.6 – 9.
19. Колупаєва А.А. Організація діяльності інклюзивної школи [Текст] /
А.А. Колупаєва // Директор школи. – 2011. – № 8.
20. Колупаєва А.А. Навчальний курс «Вступ до інклюзивної освіти» /
А.А. Колупаєва, С. М. Єфімова. – К. : [б. м.в.], 2010. – 19 с.
21. Колупаєва А. Засадничі понятійно-термінологічні визначення
інклюзивної освіти [Текст] / А. Колупаєва // Дефектологія. – 2009. – №2. –
С. 8-12 22.
Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник
[Текст] /
А.А. Колупаєва,
Е.А. Данілавічютє, С.В. Литовченко. – К.:
Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 192 с.

358 23. Конопацька О. Інклюзивне навчання [Текст] / О. Конопацька //
Директор школи. – 2011. – № 43. – С. 9 – 13.
24. Корніцова С. Запровадження інклюзивної освіти в ЗНЗ [Текст] /
С.Корніцова // Управління школою. – 2011. − № 1. – С. 73-92.
25. Кравець Н. Особливості розумової працездатності школярів в умовах
інклюзивного навчання [Текст] / Н. Кравець, В. Шорохова // Рідна школа. –
2009. – № 11. – С. 52-56.
26. Крокер Ш. Політика підтримки інклюзії (канадський досвід) [Текст] /
Ш. Крокер // Дефектологія. – 2009. – № 4. – С. 4-6.
27. Лупарт Д. Шкільна реформа в Канаді: перехід від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл [Текст] / Д. Лупарт, Ч. Веббер // Дефектологія. –
2010. – № 2. – С. 3-6.
28. Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх та спеціальних закладів щодо процедури переходу до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами [Текст] // Завуч. – 2009. – № 19. – С. 12-20.
29. Мороз Б. Упровадження нових інформаційних технологій в умовах
інклюзивної системи навчання [Текст] / Б. Мороз, Л. Коваль // Дефектологія. –
2010. – № 2. – С. 28-30.
30. Найда Ю. Інклюзивна модель освіти: за проти [Текст] / Ю. Найда //
Директор школи. – 2010. – № 34. – С. 30-31.
31. Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах: посібник
[Текст] / Е. Чорнобой, О. Красюкова-Еннз. – К.: Паливода А.В., 2012. – 32 с.
32. План заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року : затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.12.09 р.
[Текст] // Інформ. зб. Міносвіти і науки України. – 2010. – № 1. – С. 41-46.
33. Пояснювальна записка до Плану дій щодо запровадження
інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах на
2009-2012 рр. : додаток до наказу М-ва освіти і науки України від 11.09.2009 р.
[Текст] // Директор школи. – 2010. – № 1. – С. 26-31.
34. Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади [Текст] . – К.: Паливода А.В., 2012. – 50 с.
35. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки : наказ М- ва освіти і науки України 11.09.2009 р. [Текст] // Інформ. зб. Міносвіти і науки
України. – 2009. – № 30. – С. 3.
36. Розвиток політики інклюзивних шкіл, інтегроване планування послуг,їх надання та фінансування. Досвід Канади: посібник [Текст] / Дж.Блейз,
Е. Чорнобой, Ш. Крокер, Е. Страт, О. Красюкова-Еннз. – К.: Паливода А.В.,
2012. – 46 с.
37. Роденок М. Інклюзивна освіта: за результатами моніторингу [Текст] /
М. Роденок // Управління освітою. – 2012. – № 16.
38. Роденок М. Інклюзивна освіта: за результатами моніторингу [Текст] /
М. Роденок // Управління освітою. – 2012. – № 18.

359 39. Сак Т. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів в
інклюзивному класі [Текст] / Т. Сак // Дефектологія. – 2010. – № 1. – С. 3-5.
40. Сак Т. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів в умовах
інклюзивного навчання [Текст] / Т. Сак // Дефектологія. – 2010. – № 2. – С. 3-6.
41. Сак Т. Психологічний супровід учнів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі (діагностичний напрям) [Текст] / Т. Сак //
Дефектологія. – 2009. – № 1. – С. 16-19.
42. Сак Т. Технологія портфоліо в інклюзивному класі [Текст] / Т. Сак //
Дефектологія. – 2009. – № 4. – С. 6-9.
43. Софій Н. «Індекс інклюзії», або наскільки ми розуміємо інклюзивну освіту [Текст] / Н. Софій // Управління освітою. – 2012. – № 5.
44. Таранченко О. Можлвості оптимізації навчання дітей зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчального закладу / О. Таранченко //
Дефектологія. – 2009. – № 2. – С. 8-11.
45. Таранченко О.Д. Диференційоване викладання в інклюзивному класі
[Текст] / О.Д. Таранченко. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – (Серія
«Інклюзивна освіта»).
46. Таранченко О. Нові освітні маршрути для дітей з порушеннями слуху: інклюзивні заклади [Текст] / О. Таранченко // Початкова школа. – 2013. –
№2. – С. 47-51.
47. Таранченко О. Стратегія сучасного викладання: надання підтримки учням з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання [Текст] /
О. Таранченко // Початкова школа. – 2013. – №4. – С. 51-55.
48. Шапаренко Г. Мають право мати право. Упровадження моделі
інклюзивного навчання у ДНЗ та ЗНЗ столиці [Текст] / Галина Шапаренко //
Управління освітою. – 2012. – № 1.
49. Як зробити школу інклюзивною. Досвід проектної діяльності: методичний посібник [Текст] / Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» / укладач С. Ефімова. – К.:
ТОВ «Фірма «ЕСЕ», 2013. – 154 с.
50. Ярмошук І. На шляху до інклюзивного навчання [Текст] /
І.Ярмошук // Математика в школі. - 2010. - №1/2. - С. 51-54.
51. Ярмощук І. Інклюзивне навчання в системі освіти [Текст] /
І.Ярмощук // Шлях освіти. – 2009. – №2. – С. 24-28.360
ФАХОВІ КОНКУРСНІ ВИПРОБУВАННЯ: ДОСВІД РЕГІОНУ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ»:
ДВАДЦЯТЬ РОКІВ РОЗВИТКУ НОВАТОРСТВА

Л.С. Голодюк,
заступник директора з науково-методичної діяльності комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент

Європейський напрям розвитку суспільства спричиняє модернізаційні зміни в освіті. Кожен рік – це новий вимір, нові потреби, нові вимоги.
Сьогоднішній учень бажає навчатися у сучасного вчителя, який відмінно знає зміст свого предмету, може організувати результативне навчання на доступному для школяра рівні, відмовився від шаблонних форм і методів роботи і разом з тим, є позитивним, чуйним, доброзичливим. Отже, суспільство бачить яскраву, творчу, новаторську особистість учителя, педагогічна діяльність якого є міцним засобом формування і всебічного розвитку особистості кожної дитини.
У період становлення України, як самостійної, незалежної держави питання оновлення теоретичних і методичних напрямів у вивченні навчальних предметів було дуже гострим, нагальним і набуло у своєму розв’язанні державного статусу. Тому з метою виявлення і підтримання творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків у 1995 році Кабінетом Міністрів України було затверджене
Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року».
Виділені завдання конкурсу були спрямовані на: піднесення ролі вчителя у суспільстві і підвищення престижності цієї професії; привернення уваги громадськості, органів влади до проблем освіти; сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності вчителя; поширення передового педагогічного досвіду; забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної діяльності.
Тож у 1995-1996 навчальному році стартував перший всеукраїнський конкурс «Учитель року». І упродовж двадцяти років в українській освіти даний конкурс надає можливість виявляти у певній номінації педагогів, які є найкращими представниками професії і новаторами у своїй справі.
Кожен рік учителі Кіровоградської області брали участь у вказаному конкурсі, демонструючи високий рівень педагогічної компетентності. Наша область є лідером за кількістю переможців (1996-2014 року, 2015 рік – фінальний етап перенесений на вересень).361
Діаграма 1
Кількість переможців всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
за областями

Пишаємося нашими переможцями, які після участі у конкурсу стали знаними в Україні та за її межами.
Переможці всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
П/н
Рік
Номінація
Результат
Прізвище, ім’я, по
батькові
Навчальний заклад
1
2001
Директор школи
Переможець
Громовий Віктор
Володимирович
Гімназії № 5 ім. Тараса
Шевченка
Кіровоградської міської ради
2
2001
Зарубіжна література
Переможець
Каєнко Олександр
Васильович
Новоукраїнська гімназія
№ 7 Новоукраїнської районної ради
3
2006
Інформатика
Переможець
Мельник Валентин
Іванович
Ліцей інформаційних технологій
Олександрійської міської ради
4
2008
Світова література
Переможець
Ціпов’яз Лариса
Валеріївна
Навчально-виховного об’єднання
―Олександрійська
4 2
7 4
4 3
4 1
4 6
7 0
0 7
0 4
4 3
3 1
3 4
2 3
4 6
0
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська м. Київ м. Севастополь
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

362 гімназія імені.
Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв‖
Кіровоградської області
5
2011
Образотворче мистецтво
Переможець
Шлєєнкова Тетяна
Миколаївна


НВО ―загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24
– Центр дитячої та юнацької творчості
―Оберіг‖ Кіровоградської міської ради
6
2014
Директор школи
Переможець
Коваленко Сергій
Петрович
Навчально-виховний комплекс
«Олександрійський колегіум спеціалізована школа» Олександрійської міської ради
7
2014
Географія
Переможець
Красота Олександр
Володимирович
Вільшанська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Вільшанської районної ради
Примітка. Назви навчальних закладів подаються у відповідності з роками участі педагогів у конкурсі.
Про кожного з переможців можна писати окремі статті, разом з тим пропонуємо познайомитися з величними постатями педагогічної справи, відвідавши інтернет-сторінки, блоги, сайти, створені педагогами.
Прізвище,
ім’я, по
батькові
Інтернет-джерела
Громовий
Віктор
Володимирович
Громовий Віктор Володимирович // Вікіпедія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Громовий_Віктор_Володимирович
Громовий Віктор Володимирович // Фейсбук. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk-ua.facebook.com/hromovyy.viktor

Каєнко
Олександр
Васильович
Каєнко Олександр Васильович // Сайт Новоукраїнської гімназії № 7.
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://novoukrainka- gymnasium7.edukit.kr.ua/veb-storinki_veb-sajti_uchiteliv/kayenko_o_v- uchitelj_svitovoi_literaturi/
Александр Каенко // Фейсбук. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001290053752&fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.al l


363

Мельник
Валентин
Іванович
Мельник Валентин Іванович // Вікіпедія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мельник_Валентин_Іванович
Ціпов’яз
Лариса
Валеріївна
Ціпов’яз Лариса Валеріївна // Окремі факти біографії [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://kuncevo.ucoz.ru/dosvid/tcipovjaz/biogt-tsipov.htm

Шлєєнкова
Тетяна
Миколаївна
Шлєєнкова Тетяна Миколаївна //Сайт управління освіти Кіровоградської міської ради [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.osvita.edukit.kr.ua/zasluzheni_pracivniki_ukraini/shlyeyenkova_t_m/
Урок «Вчитель року 2011» Шлєєнкова Т.М. // YouTube [Електронний ресурс].
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=8SOGObmz6Fw
Гурток декоративно-прикладного мистецтва «Палітра творчості»
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nvo_school24.klasna.com/uk/site/gurtok-dekorativno-prikla.html

Коваленко
Сергій
Петрович
Олександрійський колегіум // Вікіпедія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Олександрійський_колегіум
З досвіду роботи [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://teacherkr.blogspot.com/p/blog-page_6183.html

Красота
Олександр
Володимирович
Блог учителя географії Красоти Олександра [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://krasgeovil.blogspot.com/2013_11_01_archive.html
З досвіду роботи [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://teacherkr.blogspot.com/p/hvhvhvhb.html

«Учитель року-2014» Олександр Красота про свою роботу у військкоматі: «Я відчуваю себе рибою, яку змусили ходити по суходолу» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://novagazeta.kr.ua/index.php/podii/socium/284- uchytel-roku-2014-oleksandr-krasota-pro-svoiu-robotu-u-viiskkomati-ya- vidchuvaiu-sebe-ryboiu-iaku-zmusyly-khodyty-po-sukhodolu

Згадаємо і про лауреатів конкурсу. Усі шість лауреатів зайняли друге місце у конкурсі і були за крок від перемоги.

П/н
Рік
Номінація
Результат
Прізвище, ім’я, по
батькові
Навчальний заклад
1
1998
Історія
Лауреат
Грищенко Надія
Андріївна
Гімназії № 5 ім.
Тараса Шевченка
Кіровоградської міської ради

364 2
2004
Зарубіжна література
Лауреат
Гузь Ольга
Олександрівна
Загальноосвітня школа
I-ІII ступенів № 26
Кіровоградської міської ради

3
2005
Історія
Лауреат
Бирзул Оксана
Василівна
Златопільська гімназії
Новомиргородської районної ради
4
2009 Українська мова
Лауреат
Котляренко
Наталія
Миколаївна
Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 33
Кіровоградської міської ради
5
2010
Хімія
Лауреат
Жукова Оксана
Володимирівна -
Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Новоукраїнської районної ради
6
2011
Світова література
Лауреат
Бак Світлана
Костянтинівна
Троянська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Голованівського району

За роки проведення конкурсу Положення про конкурс не змінювалося.
Разом з тим, при класичному наборі конкурсних випробувань (представлення досвіду роботи, фахове випробування, урок, творчий доробок та ін..) змінювалися вимоги до змісту матеріалів та випробувань.
Аналізуючи щорічні методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року» спроектуємо інноваційні зміни у підготовці методичних матеріалів конкурсанта:
Методичні матеріали: 4 конспекти уроків та конспект позакласного заходу
(друкований варіант)
Методичні матеріали:
4 конспекти уроків з однієї теми та конспект позакласного заходу
(друкований та електронний варіанти)
Методичні матеріали:
4 конспекти уроків з одніє теми, у яких розкривається система роботи учителя; конспект факультативу, заняття гурткової роботи
(електронний варіант з електронними додатками
(презентаціями, дидактичними матеріалами тощо)
Блог або сай учителя з методичними матеріалами та навчальним матеріалом
інформацією для учнів, інформацією батьків, колег

365
Таким чином, конкурсант повинен не тільки ґрунтовно знати теорію та методику викладання предмету, вміти вибудувати чітку систему роботи і практично її реалізовувати, а й систематизувати все це за допомогою ІКТ на власному блозі у кількох напрямах: учням, колегам, батькам та ін.. Такі оновлення у конкурсних випробуваннях підтверджують думку про те, що замало бути обізнаним у нових ідеях та не лише захоплюватися новаціями, потрібно знати, де їх можна використати, уміти результативно впровадити.
Оновлення вимог до вчителя-конкурсанта дозволило нам удосконалити організацію методичних заходів щодо підготовки їх до конкурсу. Так, з цього року започаткована серія науково-методичних заходів для учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (схема 1).
Схема 1
Більш детально з практичною реалізацією описаної вище схеми можна ознайомитися на блозі «Конкурс «Учитель року - 2015» у Кіровоградській області» за адресою http://konkurs2015.blogspot.com/p/blog-page_17.html
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» створює умови для творчої самореалізації учителя, презентації своїх досягнення суспільству та визнання учительською спільнотою та самим суспільством. Разом з тим, аналізуючи активність участі педагогів у районному (міському) та обласному етапах ми
Учитель, який має бажання взяти участь у всеукраїнському конкурсі
«Учитель року»
Методичні заходи, організовані районними
(міськими) методичними кабінетами (центрами)
Науково-методичні заходи, організовані комунальним закладом
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»
Для учасників І (районного, міського)
туру конкурсу:
Семінар 1. Про організаційно- процесуальні умови проведення конкурсу;
Семінар 2. Теоретико-практичні аспекти виконання конкурсного випробування на обласному рівні(випробування 1).
Семінар 3. Теоретико-практичні аспекти виконання конкурсного випробування на обласному рівні (випробування 2). …
Семінар N. Теоретико-практичні аспекти виконання конкурсного випробування на обласному рівні
(випробування N).
Форма проведення семінарів:
дистанційна в он-лайн режимі.
Для переможців ІІ (обласного) туру конкурсу:
Семінар 1-5. Теоретико-практичні аспекти виконання конкурсного випробування на всеукраїнському рівні (випробування 1-5).
Форма проведення семінарів: очна.
Для учасників ІІ (обласного) туру конкурсу:
Семінар 1. Майстер-класи, які проводять переможці обласного туру та учасники заключного туру конкурсу минулих років.
Форма проведення семінарів: очна.

366 можемо говорити про ефективність організації науково-методичного супроводу районними (міськими) методичними службами. Аналізуючи статистичні дані участі педагогів у обласному турі (ІІ етапу) конкурсу за двадцять років, відзначаємо активність та результативність роботи методичних служб міст
Кіровограда, Олександрії, Світловодська, Кіровоградського та Долинського районів (діаграма 2)
Діаграма 2
Кількість учасників обласного туру (ІІ етапу) всеукраїнського конкурсу
«Учитель року» за період з 1996 року по 2015 рік

У процесі відновлення інформації про учасників конкурсу з’ясувалося, що певна інформація втрачена. Бажання провести більш ґрунтовніший аналіз виявилося не здійсненним, бо були б висвітлені неправдиві дані. Тому був створений блог
«Конкурс
«Учитель року»»
(
http://teacheroftheyear1996.blogspot.com/
) на сторінках якого висвітлена
інформація, котру вдалося відтворити за наказами, публікаціями, спогадами. За прізвищами педагогів ми бачимо небайдужих педагогів, які своєю працею у різні роки доводили, що Кіровоградська земля є осередком новаторської педагогічної думки.
16 4
15 4
20 22 7
24 4
13 3
10 9
21 21 21 4
20 7
3 5
10 35 22 100 2
0 20 40 60 80 100 120
Бобринецький
Вільшанський
Гайворонський
Голованівський
Добровеличківський
Долинський
Знам’янський
Кіровоградський
Компаніївський
Маловисківський
Новгородківський
Новоархангельський
Новомиргородський
Новоукраїнський
Олександрівський
Олександрійський
Онуфріївський
Петрівський
Світловодський
Ульяновський
Устинівський м. Знам’янка м. Олександрія м. Світловодськ м. Кіровоград
Облкомплекс

367
У цьому році свої професійні уміння, майстерність і творчі здобутки представили на розгляд районного (міського), обласного та всеукраїнського журі педагоги у номінаціях: «Українська мова та література», «Хімія»,
«Правознавство», «Образотворче мистецтво». Цікавим є той факт, що за двадцять років проведення конкурсу номінацію «Українська мова та література» учителі представляли 12 разів (табл.1).
Таблиця 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал