Науково-методичний супровід функціонуванняPdf просмотр
Сторінка28/32
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
309
Координаційний план роботи з педкадрами Долинського району на базі
Маловодянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
опорної з проблеми «Реалізація здоров’язбережувальної функції школи –
важлива умова розвитку особистості»

з/п
Методичні заходи
Термін
Категорії
педпрацівників
Відповідальні
1.
Семінар-практикум
«Педагогічний досвід
В.О. Сухомлинського в реалізації здоров’язбережувальної функції школи»
Вересень
Директори шкіл
2.
Педагогічний практикум
«Використання потенціалу позакласної, позаурочної роботи у формуванні здоров’язбережувальної компетентності особистості»
Вересень
Заступники директорів з виховної роботи; керівники шкільних методичних об’єднань
3.
Творча група «Технологія проведення сучасного здоров’язбережуваль-ного уроку. Критерії здоров’язбереження учнів на уроці»
Жовтень
Заступники директорів з навчально-виховної роботи; вчителі- предметники
4.
Тренінг
«Організація роботи факультативу «Захисти себе від ВІЛ»
Листопад
Практичні психологи; вчителі основ здоров’я
5.
Науково-методична
конференція «Раціональна організація навчальної діяльності – важливий чинник запобігання перевантаженню учнів»
Грудень
Педагогічні працівники
6.
Творча майстерня учителів- предметників
«Ціннісні аспекти здоров’язбережувальної педагогіки»
Січень
Учителі- предметники; вчителі початкових класів
7.
Майстер-клас «Технологія організації Тижнів безпеки життєдіяльності»
Лютий
Заступники директорів з виховної роботи
8.
Постійно діючий семінар
«Взаємодія школи та родини у вихованні здорової особистості»
Березень
Керівники шкільних методичних об’єднань класних керівників

310 9.
Круглий стіл «Науково- методичний супровід здоров’язбережувальної діяльності педагогічного колективу»
Березень
Заступники директорів з навчально-виховної роботи
10. Районне методичне
об’єднання шкільних бібліотекарів «Роль шкільної бібліотеки у формуванні ціннісного ставлення особистості до здоров’я»
Квітень
Бібліотекарі
11. Звіт керівників творчих груп і методичних об’єднань з питань впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально- виховний процес школи
Травень
Керівники творчих груп, методичних об’єднань
Зміст роботи запропонованих методичних формувань сприяє поглибленню знань педагогів з психолого-педагогічного та медико- біологічного напрямів, що дозволяє гнучко, з урахуванням реальних
індивідуальних особливостей учнів, обирати методичні прийоми й засоби, що забезпечують зміцнення потенціалу здоров’я, оцінювати ефективність здоров’язбережувальної діяльності педагогів. Ряд проблем, що обговорюються у методичних формуваннях, допомагають розкрити взаємозв’язок фізіологічної та соціальної зрілості, структурних і функціональних особливостей опорно- рухового апарату, серцево-судинної і дихальної систем. Такі знання необхідні для обґрунтування режиму рухової активності, а також вирішення питань, пов’язаних з проблемами інтелектуальних та емоційних перевантажень, гіподинамії.
Результатом роботи методичних формувань є низка матеріалів, творчих напрацювань на допомогу педагогічним працівникам, зокрема: методичні
рекомендації «Використання елементів методики «Навчання в русі» у роботі з молодшими школярами»; збірник матеріалів «Організація оптимального рухового режиму»; посібник «Інтерактивні ігри та вправи»; соціальний проект
«Здоровим бути – престижно»; збірка творчих робіт «Формула здорового способу життя»; розробка уроків, методичних заходів; вернісаж ідей
«Організація позакласної роботи з питань збереження життя і здоров’я школярів»; медіатека «Здоров’язбережувальна педагогіка».
Окрім того, районною творчою групою на основі аналізу психолого- педагогічної літератури напрацьовано рекомендації щодо проведення сучасного здоров’язбережувального уроку, критерії якого представлено у таблиці.
Критерії здоров’язбереження учнів на уроці
Критерії
здоров’язбереження
Характеристика
Санітарно-гігієнічні умови в класі
Температура і свіжість повітря, освітлення, відсутність монотонних неприємних звукових подразнень

311
Організація навчального процесу
Розклад занять, обсяг домашніх завдань
Кількість видів навчальної діяльності
Види навчальної діяльності: опитування, відповіді на питання, діалог, творче проектування, експеримент, розповідь, розв’язання проблемних завдань тощо
Кількість видів викладання
Види викладання: словесний, наочний, аудіовізуальний, практична робота, самостійна робота
Наявність методів, що сприяють активізації
Метод вільного вибору (вільна бесіда, вибір способу дії, свобода творчості).
Активні методи (учень у ролі вчителя, дослідника; ділова гра, дискусія). Методи, спрямовані на самопізнання і розвиток
(інтелекту, емоцій, спілкування, самооцінки, взаємооцінки)
Поза учня
Правильна постава учнів за партою, зміна видів діяльності вимагає зміни поз
Наявність, місце, склад і тривалість оздоровчих моментів на уроці
Фізкультхвилинки, динамічні паузи, ритмічні вправи, рухливі
ігри, дихальна гімнастика, гімнастика для очей, самомасаж
Наявність мотивації діяльності учнів на уроці
Зовнішня мотивація: оцінка, похвала, підтримка, момент змагання.
Внутрішня мотивація: прагнення дізнатися більше, радість від активності, інтерес до матеріалу, самостійне відкриття нового
Психологічний клімат на уроці
Взаємостосунки на уроці: вчитель – учень (комфорт – напруженість, співпраця – авторитарність, урахування вікових і статевих особливостей); учень – учень (співпраця – суперництво, дружелюбність – ворожість, активність – пасивність, зацікавленість – байдужість)
Емоційні розрядки на уроці
Жарт, посмішка, гумористична або повчальна картинка, прислів’я, афоризм, музична хвилинка
Методичним кабінетом відділу освіти Петрівської райдержадміністрації у системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами району ефективно використовується потенціал
Чечеліївської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради, яка є опорною з проблеми
«Формування культури здорового способу життя та ключових компетентностей як умова розвитку особистості».
Спільно з адміністрацією опорної школи визначено оптимальну структуру методичної роботи з педагогічними кадрами району, якою передбачено діяльність, зокрема:
- школи управлінської майстерності (ШУМ) директорів та заступників директорів з проблеми «Підвищення професійної компетентності керівника закладу в умовах освітнього середовища Школи сприяння здоров’ю»;
- міжшкільного
методичного
об’єднання учителів предметів оздоровчого циклу Луганського освітнього округу з проблеми «Формування життєвих компетентностей учнів у процесі реалізації здоров’язбережувальної функції школи»;
- семінару-практикуму для заступників директорів з виховної роботи та голів ШМО класних керівників з проблеми «Формування ціннісного ставленя до здоров’я в умовах компетентнісного підходу»;

312
- школи
підвищення
педагогічної
майстерності
«Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів під час проведення уроків основ здоров’я та тренінгових занять»;
- творчої групи вчителів фізики з проблеми «Формування здоров’язбережувальної компетентності школярів на уроках фізики як основи для розвитку здорової та успішної особистості»;
- творчої групи вчителів початкових класів з проблеми «Формування екологічної компетентності учнів початкових класів
– запорука здоров’яспрямованої поведінки дітей»;
- динамічної групи практичних психологів з проблеми «Робота з дітьми
«групи ризику».
Особливістю роботи вищезазначених методичних формувань, що в значній мірі забезпечує їх ефективність та дієвість, є впровадження в систему
навчання педагогічних кадрів інтерактивних форм і методів.
Так, наприклад, в роботі з педагогічними кадрами на базі опорної
Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів широко використовуються та добре зарекомендували себе такі форми і методи: ділові і рольові ігри; дидактичний театр; інтелектуальна мозаїка; творчий портрет школи; панорама педагогічної майстерності; педагогічний міст; творча декада; педагогічна виставка «Турбуємось про здоров’я» та інші.
Методичний кабінет опорної школи сприяє професійному становленню педагогів, їх мотивації до оволодіння здоров’язбережувальними технологіями.
З метою популяризації досвіду здоров’язбережувальної діяльності педагогів ефективно використовуються: стенди-вітрини; методичні бюлетні;
інформаційні вісники; буклети; презентації досвіду опорної школи, тематичні міні-виставки; тематичні папки («Створення моделі Школи сприяння здоров’ю», «Літній відпочинок та оздоровлення школярів», «Превентивне виховання школярів», «Здоров’язбережувальна підтримка уроку», «На допомогу класному керівнику», «Екологічна та природоохоронна робота»).
Педагогічний колектив опорної школи активно презентує напрацьований досвід здоров’язбережувальної діяльності на сторінках фахових, науково- методичних та періодичних видань.
Упродовж останніх років у науково-методичних та фахових періодичних виданнях надруковано понад 60 статей та публікацій, авторами яких є педагоги школи – О.А. Позивай, І.В. Філіпенко, Н.В. Спичка, Я.С. Висоцька,
М.М. Іщенко, Л.І. Яротник, О.І. Новохатько, І.І. Дар’єва, А.Л. Шам.
Понад 10 розробок уроків здоров’язбережувального спрямування сертифіковано та розміщено на сайті «Методичний портал».
Свої творчі здобутки педагогічний колектив презентував у ході
ІV Всеукраїнської виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті».
Успішною була участь педагогічного колективу опорної школи у роботі
Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, на секційних та пленарних засіданнях яких було обговорено сучасні підходи до

313 зміцнення потенціалу здоров’я учасників навчально-виховного процесу, зокрема:
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція освітньо- виховної та оздоровчої діяльності в навчальних закладах України»;
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Моніторинг рівня здоров’я учнівської молоді: здобутки і перспективи»;
- Міжнародна науково-практична конференція «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні: стан і перспективи розвитку».
У роботі опорної Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів заслуговує на увагу діяльність Школи управлінської майстерності (ШУМ) з проблеми «Підвищення професійної компетентності керівника закладу в умовах освітнього середовища Школи сприяння здоров’ю», зміст якої спрямований на розвиток професійної майстерності директорів шкіл та їх заступників у реалізації здоров’язбережувальної функції школи.
Робота ШУМу будується на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду здоров’язбереження, з урахуванням конкретного аналізу навчально-виховного процесу, системи взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного керівника, на розвиток та підвищення творчого потенціалу директорів шкіл, а в кінцевому рахунку – на створення здоров’яспрямованого навчально-виховного процесу, комфортних умов навчання й виховання учнів в очолюваних ними закладах.
Пропонуємо ознайомитись з планом роботи Школи управлінської майстерності.
План роботи Школи управлінської майстерності
«Підвищення професійної компетентності керівника закладу
в умовах освітнього середовища Школи сприяння здоров’ю»
(на базі Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Петрівської районної ради)
І засідання
Проблема: «Теоретико-методичні основи формування ціннісного
ставлення до здоров’я».
1. Здоров’я людини як цінність, що забезпечує здатність особистості до розвитку.
2. Нормативно-правові та освітні аспекти формування цінісного ставлення до здоров’я.
3. Здоров’язбереження як педагогічна проблема.
4. Презентація Міжнародного проекту «Європейська мережа Шкіл сприяня здоров’ю».
ІІ засідання
Проблема: «Формування здоров’язбережувальної компетентності
учасників навчально-виховного процесу в умовах освітнього середовища
Школи сприяння здоров’ю».
1. Нормативно-правові аспекти діяльності Школи сприяння здоров’ю.

314 2. Концепція діяльності та Програма розвитку Школи сприяння здоров’ю.
3. Проектування діяльності Школи сприяння здоров’ю.
4. Науково-методичні основи збереження здоров’я дітей в умовах функціонування Школи сприяння здоров’ю.
ІІІ засідання
Проблема: «Педагогічні здоров’язбережувальні технології та
ефективність їх упровадження».
1. Класифікація здоров’язбережувальних технологій.
Педагогічні здоров’язбережувальні технології.
2. Організаційно-педагогічні умови впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес школи.
3. Технології фізичної активності учнів.
4. Збереження здоров’я педагогічних працівників.
ІV засідання
Проблема: «Умови організації здоров’язбрежувального освітнього
середовища».
1. Система здоров’язбежувальної діяльності навчального закладу.
2. Працездатність учнів та її динаміка у процесі навчальної діяльності.
3. Організація уроку в межах здоров’язбережувальної технології.
4. Моделювання уроків
із застосуванням педагогічних здоров’язбережувальних технологій.
5. Родинне виховання як основа прийняття цінностей здоров’я, здорового способу життя.
Реалізація змісту кожного засідання ШУМу здійснюється через рубрики
«Неформатно», «Авторитетно», «Практично» та «Відкрито». У рубриці
«Неформатно» здійснюється мотивація відвідувачів Школи та з’ясовуються їх очікування від запропонованого заняття. Рубрика «Авторитетно» сприяє поглибленню знань з теоретико-методичних основ збереження та зміцнення здоров’я школярів та дає можливість ознайомитися з кращим досвідом Шкіл сприяння здоров’ю в області та Україні. При цьому активно використовуються
Інтернет-технології, зокрема дієво та ефективно проводяться оn-line конференції, консультації, вебінари, оформлюється електронна медіатека з проблем здоров’язбереження.
Під час реалізації рубрики «Практично» слухачі беруть участь у запропонованих практикумах «Запахи у навчанні та оздоровленні.
Ароматерапія», роботі дидактичного театру, тренінгах («Сходинки до майстерності», «Для мене бути здоровим означає…», «Формування здорового способу життя»), майстер-класах «Казкотерапія», «Пісочна терапія»,
«Лялькотерапія», «Піснезнайко», відвідують уроки, спецкурси, гуртки
(«Захисти себе від ВІЛ», «Чесна гра», «Дорослішай на здоров’я», «Абетка харчування»).
База опорних шкіл використовується для проведення експериментально- дослідницької роботи у напрямку створення здоров’язбережувального освітнього середовища.

315
Педагогічні пошуки колективів опорних закладів упродовж
2007-2014 рр. було зосереджено на таких проблемах, зокрема:
- «Формування духовно-моральної компетентності учня в умовах «Школи культури здоров’я» (на базі НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради»);
- «Впровадження здоров’язбережувальних технологій в системі: родина – дошкільний навчальний заклад – школа» (на базі Веселівського НВК
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Кіровоградської райдержадміністрації).
Аналіз змісту та проміжних результатів експериментів дає підстави стверджувати про їх організаційно-педагогічну значущість для збереження здоров’я дітей, учителів, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя всіх учасників навчально-виховного процесу через впровадження здоров’язбережувальних технологій.
Однак вивчення і аналіз роботи опорних шкіл з проблем здоров’язбереження дають можливість стверджувати, що їх творчий потенціал все ще недостатньо використовується для популяризації кращого досвіду здоров’язбережувальної діяльності, впровадження оздоровчих технологій, проведення експериментально-дослідницької роботи, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Важливо здійснювати аналіз ефективності роботи опорних шкіл з проблем здоров’язбереження, що сприяє створенню успішного освітнього середовища та стимулює особистісний розвиток дитини, її оптимальне зростання та зміцнює потенціал здоров’я.
Література
1. Казачінер О.С. Здоров’язберігаючі технології на уроках у початковій школі / О.С. Казачінер. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 112 с. – (Б-ка журн.
«Англійська мова та література»; Вип. 11 (107).
2. Міцай Ю.В.
Здоров’язбережувальна діяльність педагогів
Кіровоградщини: проблеми, пошуки, досвід. Інтеграція освітньо-виховної та оздоровчої діяльності в навчальних закладах України: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Кіровоград, 6-7 листопада 2012 р.) – Кіровоград: ФО-П
Александрова М.В., 2012. – 284 с.
3. Черній В.П. Формування здорового способу життя: історія, теорія, досвід: методичні рекомендації / В.П. Черній, Т.Я. Довга. – Кіровоград : ПП
«Ексклюзив-Систем», 2013. – 80 с.316
ВІРТУАЛЬНА ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТА
ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

С.М. Пляка,
методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Поява нових технічних засобів для обробки інформації та оперативного доступу до ресурсів мережі Інтернет призводить до широкого впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери суспільного життя. Освітня галузь не лишається осторонь цих процесів, де впровадження
ІКТ посідає важливе місце.
В умовах формування єдиного інформаційно-освітнього простору ІКТ виступають ефективним засобом не тільки для спілкування та обміну
інформацією, а й розвитку професійної компетентності всіх без винятку педагогічних працівників. Особливої актуальності в умовах перебудови системи освіти набуває проблема пошуку нових організаційних форм забезпечення методичного супроводу професійної діяльності та розвитку професійної компетентності педагогів позашкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти.
Оволодіння ІКТ на достатньому рівні виступає для педагога передумовою його становлення як конкурентоспроможного фахівця. При цьому використання різноманітних тематичних Інтернет-ресурсів дає змогу постійно підвищувати фаховий рівень, регулярно займатися самовдосконаленням та здійснювати навчання протягом усього життя. Це надважливі завдання, оскільки сьогодні не можна за 5 або 6 років підготувати людину до професійної діяльності на все життя, адже нині «щорічно обновляється близько 5 % теоретичних і 20 % професійних знань» [5].
Формування
інформаційно-освітнього середовища у системі післядипломної освіти визначено одним із пріоритетних заходів, що спрямований на реалізацію державної політики у сфері розвитку
інформаційного суспільства. Це забезпечує удосконалення навчально- виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку фахівця до діяльності в інформаційному суспільстві [10]. Зважаючи на актуальність проблеми розбудови інформаційно-освітнього середовища, важливим постає завдання створення у системі сучасної післядипломної освіти інформаційно- освітнього простору для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів. Одним із формуючих його компонентів, зокрема у міжкурсовий період, може стати така форма професійної комунікації як віртуальна спільнота.
Коли ми говоримо про віртуальну спільноту, то маємо на увазі
«об’єднання користувачів мережі в групи зі спільними інтересами для роботи в електронному просторі» [1]. Віртуальна професійна спільнота – це «соціальне

317 об’єднання представників певної професії, які мають спільні інтереси, прагнення і цілі, що формується у мережі Інтернет для відкритого обговорення та обміну знаннями і досвідом з професійних питань» [2, c. 6].
Мета створення віртуальних професійних спільнот педагогів позашкільних навчальних закладів – обмін інформацією та знаннями між її учасниками, самовдосконалення її членів шляхом спілкування між собою та більш досвідченими спеціалістами.
Професійні Інтернет-спільноти виконують дві основні функції:
1) інформаційну, що полягає в забезпеченні обміну фахової інформації між тими, хто спілкується;
2) навчальну, що дає змогу отримувати знання й досвід у процесі спілкування з більш досвідченими фахівцями [7, с. 323].
Робота педагогічних працівників у віртуальних професійних Інтернет- спільнотах забезпечує: теоретичне вивчення та практичне освоєння сучасних освітніх технологій; формування навичок роботи з різноманітними сервісами та програмами для спілкування в режимах онлайн і офлайн; проведення тематичних консультацій; методичну підтримку та професійне становлення педагогів з використанням засобів ІКТ; обмін інформацією, досвідом роботи, поширення успішних педагогічних практик; спілкування педагогів з метою обговорення нагальних педагогічних проблем, актуальних питань освіти; впровадження елементів дистанційної освіти, підвищення кваліфікації педагогів [9, c. 101].
Віртуальні професійні Інтернет-спільноти педагогічних працівників мають низку переваг у порівнянні з іншими формами роботи, зокрема: швидкість комунікацій для розв’язання професійних проблем з
«першоджерелом» незалежно від географічного місця розташування; спільне створення продуктів; оптимізація витрат часового та фінансового характеру на організацію діяльності [8].
Участь у роботі Інтернет-спільнот допомагає педагогічним працівникам набувати навички та відкриває нові аспекти використання ІКТ у освіті: сприяє мережевій взаємодії з колегами-однодумцями; дає стимул допомагати іншим із можливістю отримати після цього визнання колег; відкриває доступ до електронних каталогів і медіатек (бібліотек, відеотек, фотогалерей) із навчально-методичними матеріалами; збагачує новими ідеями; мотивує на подальші пошуки та експерименти [8].

318
Інтернет-спільноти можуть слугувати розвитку у педагогів таких навичок як: спільне мислення; толерантне спілкування; освоєння децентралізованих моделей; критичне мислення [6, c. 6].
Слід відзначити, що для підтримки функціонування віртуальних професійних спільнот виникає потреба у визначенні їх координатора та модераторів тематичних секцій, які можуть утворюватися у середині віртуальної спільноти [2, c. 7]. Ними можуть бути методисти або педагоги, які мають достатній рівень методичної підготовки та краще інших володіють ІКТ.
Це забезпечуватиме якісний аналіз, систематизацію та упорядкування контенту з акцентом на якість розмішених навчально-методичних матеріалів.
До недавнього часу розробкою Інтернет-ресурсів займалося вузьке коло програмістів, які володіли спеціальними знаннями. Але поява нових і вдосконалення існуючих Інтернет-платформ, зокрема на основі концепції
Веб 2.0, дозволила створювати власні Інтернет-ресурси навіть тим користувачам, хто володіє базовими знаннями роботи з комп’ютером. При цьому створені раніше Інтернет-ресурси були досить статичними та передбачали мінімум зворотнього зв’язку. Проте зараз стрімко розвиваються форми різноманітної інтерактивної взаємодії не тільки з адміністраторами чи модераторами Інтернет-ресурсів, а між всіма відвідувачами.
Платформою, де можна проводити роботу з створення віртуальних професійних Інтернет-спільнот, є веб-сайт позашкільного навчального закладу
(ПНЗ). Веб-сайт ПНЗ – це своєрідне представництво закладу у глобальній мережі Інтернет, що відіграє важливу роль для утвердження його позитивного
іміджу та конкурентоспроможної установи. У сучасних умовах веб-сайт ПНЗ виступає одним із чинників формування професійної компетентності, надає ресурси для розвитку та задоволення потреб у самовдосконаленні педагогічних працівників.
Іншими доступними майданчиками для розгортання роботи віртуальної
Інтернет-спільноти можуть бути освітні блоги, форуми, соціальні мережі, вікі- сторінки тощо. Наявні можливості дозволяють педагогам в залежності від обраних напрямів роботи самостійно комбінувати різні способи подачі
інформації; планувати стратегії розвитку власних Інтернет-ресурсів та бути незалежними у доборі їх контенту.
Спонукальними мотивами для роботи у напрямі розробки власних
Інтернет-ресурсів є конкурси, серед яких можна виділити щорічний всеукраїнський конкурс веб-сайтів ПНЗ [4] та започаткований у 2015 році обласний огляд освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» [3].
Отже, створені віртуальні професійні Інтернет-спільноти можуть забезпечувати комплексну практичну професійну діяльність, сприяти формуванню
інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів,

319 створювати організаційно-педагогічні умові для впровадження сучасних ІКТ у навчально-виховний процес.
Використання віртуальних професійних Інтернет-спільнот виступає важливим чинником формування професійної компетентності педагогічних працівників ПНЗ, збагачує їх творчу роботу та стимулює до активного неперервного навчання.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал