Науково-методичний супровід функціонуванняPdf просмотр
Сторінка26/32
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
26 29 27 26 24 58 112 88 67 70
1346
2125
2157
1527
1796
Динаміка профільного навчання
у 2010 - 2015 роках
Кількість шкіл
Кількість класів
Кількість учнів

291 учнів переважає профіль іноземної філології (430 старшокласників) та української (239).
Діаграма 3
Важливим напрямком впровадження профільного навчання
є допрофільна підготовка учнів 8-9 класів шляхом поглибленого вивчення предметів на диференційованій основі, введення курсів за вибором, профільної орієнтації, інформаційної роботи тощо. В усіх навчальних закладах забезпечується наступність допрофільного та профільного навчання.
Сприяє якості профільної освіти також співпраця навчальних закладів міста з вищими навчальними закладами.
ЦМСПС всіляко сприяє науково-дослідницькій діяльності вчителів- експериментаторів. Саме вони активно готують учнів своїх навчальних закладів до результативної науково-дослідницької діяльності, участі в олімпіадах із навчальних предметів. Так, чотири педагоги закладів освіти міста
(комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко- правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», гімназія № 9
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, комунальний заклад
«Навчально-виховне об’єднання Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей
№ 19 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області) є учасниками Всеукраїнського педагогічного експерименту, який проводить Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України за темою «Теоретико-методологічні засади профільної природничо-наукової освіти учнів старшої школи» під керівництвом члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук
України Сологуба А.І. У вересні 2014 року педагоги-експериментатори взяли участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави».
Отже, у процесі профільного навчання розв’язується одне з головних завдань сучасної загальноосвітньої школи України – формування і розвиток
0 100 200 300 400 500 9
5 2
3 2
1 4
4 3
3 11 17 5
6 1
2 8
7 5
7 239 430 129 209 54 57 170 127 177 178
Кількість шкіл, класів та учнів, охоплених профільним навчанням у
2014/2015 н.р.
Кількість шкіл
Кількість 10-11 класів
Кількість учнів 10 – 11
класів

292 особистості на основі врахування індивідуальних особливостей учнів, їхніх освітніх потреб, нахилів, інтересів і здібностей, зумовлених орієнтацією на майбутню професію.
Виявленню та розвитку творчих здібностей учнів, розкриттю їх
ініціативи, творчого залучення до вивчення навчальних дисциплін служать олімпіади школярів. Вони суттєво доповнюють традиційні освітні технології, сприяють оновленню та вдосконаленню всієї системи загальної середньої освіти. З метою підвищення інтересу школярів початкових класів до вивчення математики Марцеліна Володимирівна одна із перших в області започаткувала проведення міської учнівської олімпіади із згаданого вище предмету для школярів 4-х класів. У центрі розроблено нормативно-правову базу з підготовки та проведення олімпіад, організаційні та підсумкові накази,
інструментарій, який включає банк різнопланових математичних завдань, критерії оцінювання, анкети тощо, створено емблему для усіх учасників олімпіади. У цьому виявляється випереджувальний системний підхід до виявлення, відбору та розвитку математично обдарованих дітей міста. Щороку беруть участь у цій олімпіаді більше тридцяти четвертокласників.
З метою нерозголошення інформації завдання І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014 році завантажувалися за посиланням на сторінці сайту ЦМСПС cmsps.edukit.kr.ua. Доступ до них мали директори навчальних закладів, які персонально телефонували до Пахолівецької М.В., директора
ЦМСПС, з питань отримання кодів за визначеним графіком.
Індикатором результативності роботи з обдарованими дітьми є участь учнів навчальних закладів міста в міських, обласних та всеукраїнських предметних олімпіадах. Цілеспрямована систематична робота з даного напрямку приносить відповідні результати. Так, у 2013/2014 н.р. загальна кількість призерів міських олімпіад становить 433 учня і збільшилась на 10 осіб у порівнянні з попереднім роком, у 2014/2015 н.р. у зв’язку з тим, що чисельність олімпіад зменшилася на три, то й кількість переможців теж знизилася до 381 відповідно (діаграма 4).
Діаграма 4

0 100 200 300 400 500
Усього переможців
І місце
ІІ місце
ІІІ місце
422
75
137
210
423 73 137 213
433
74
138
221
381
66
118
197
Розподіл дипломів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад за роками
2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012

293
У цьому навчальному році у м. Кіровограді вперше була проведена
олімпіада з польської мови та літератури, в якій взяли участь 26 учнів з дванадцяти навчальних закладів. Така кількість учасників свідчить про зацікавленість школярів міста польською мовою. До роботи в журі були залучені фахівці – директор ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради М.Пахолівецька, волонтер з Польщі – пані Мар’я Дрозд, викладачі та члени громадської організації «Полонія». Знання учнів перевірялися з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: письма, читання, говоріння та аудіювання. У цілому учні продемонстрували ґрунтовні знання, вміння грамотно писати, правильно читати та відповідати на запитання. Членами журі відмічено зацікавленість школярів до вивчення польської мови. Результати проведеного анкетування учасників олімпіади свідчать про те, школярі бажають у наступному навчальному році продовжити проведення подібних олімпіад з мов національних меншин України.
Новизною цьогорічного міського етапу олімпіади з української мови та літератури, математики й фізики стало залучення до роботи оргкомітетів міських олімпіад студентів факультету філології та журналістики
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка з метою одержання об’єктивних та реальних результатів. А високий рівень перевірки творчої частини робіт з української мови науковцями, кандидатами філологічних наук, викладачами факультету філології та журналістики КДПУ імені Володимира Винниченка Кіндей Л.Г. та Жигори І.В. сприяло об’єктивності та неупередженості. Також слід відмітити, що працівниками ЦМСПС проводиться методична робота з адміністрацією навчальних закладів щодо підготовки учнів-переможців четвертих класів у основній школі та простежується їх участь у Всеукраїнських олімпіадах різних рівнів. Це дає можливість не загубити обдарованих школярів.
Аналіз результатів переможців ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у розрізі кожного закладу за два навчальних роки (діаграма 5) свідчить про те, що лідерами за кількістю переможців у 2014/2015 н.р. є такі комунальні заклади: «Навчально-виховне об’єднання ліцей-школа – дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (32), «Навчально- виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» (26), НВК «Кіровоградський колегіум – спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області (26), гімназії № 9 Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області (25) та ін.
294
Діаграма 5

У 2013/2014 н.р. у порівнянні з попереднім роком на 13 осіб збільшилась кількість переможців обласних олімпіад м. Кіровограда (від 171 до 188), проте у цьому навчальному році знизилася до 163 із зазначеної вище причини
(діаграма 6).
Діаграма 6
Слід зазначити, що переважну кількість призових місць виборюють вихованці закладів нового типу та спеціалізовані загальноосвітні навчальні заклади, які мають профільні класи та поглиблено вивчають навчальні предмети.
Найкращі результати протягом трьох останніх років систематично демонструють учні таких комунальних закладів (діаграма 7): «Навчально- виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Н
В
О
З
Н
З І
-ІІ
І ст.
№1
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№2
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№3
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№4
Н
В
О
г
ім
н
аз
ія
ім
. Т. Ш
е
вче
н
ка

С
ЗШ
І-
ІІ
І ст.
№6
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№7
Н
В
О
шк
ол
а

іц
е
й
І-
ІІ
І ст. №
8
Гі
м
н
аз
ія
№9
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№10
«Кі
рово
градсь
ки
й
ко
л
е
гі
ум
»
ЗО
Ш
І-
ІІ
ст. №
12
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№13
С
ЗШ
І-
ІІ
І ст. №
14
Н
В
О
З
О
Ш
І-
ІІ
І №15
Н
В
О
З
Н
З І
-ІІ
І ст.
№16
Н
В
О
З
О
Ш
І-
ІІ
І ст. №
17
Н
В
О
З
О
Ш
І-
ІІ
І ст. №
18
Н
В
О
шк
ол
а

л
іц
е
й
№19
Н
В
О
З
Н
З І
-ІІ
І ст.
№20
Н
В
О
З
О
Ш
І-
ІІ
ст.
№21
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№22
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№23
Н
В
О
З
О
Ш
І-
ІІ
І ст. №
24
Н
В
О
шк
ол
а-
л
іц
е
й
І-
ІІ
І ст
№25
Н
В
О
С
ЗО
Ш
Н
З І
-ІІ
І ст. №
26
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст. №
29
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№30
Н
В
О
З
О
Ш
І-
ІІ
І ст. №
31
Н
В
О
С
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№32
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№33
Н
В
К
шк
ол
а-
л
іц
е
й
№34
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№35
Н
В
О
З
О
Ш

н
терн
ат
І-
ІІ
І ст.
К
ТК
Н
В
О
«В
ікт
орі
я-
П
»
ГН
ТН

П
е
дл
іц
е
й
ЗО
Ш
І ст. "
М
рі
я"
1 2
1521 26 1
2325 2
26 1 5 16 4 11 1 21 4 8 4 3 7
2219 2 3 7 2 21 1 1 1 3225 17 1
2 1
3 12 18 33 51 32 3
32 1
5 8
1 17 1
22 1 11 1 2 1
7 22 20 3
4 2 11 2 25 6 2 5 23 1326 1
Порівняння загальної кількості переможців ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад за роками
2014/2015
2013/2014
140 160 180 200
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
167
171
188
163
Порівняння загальної кількості дипломів ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів
переможцями міста Кіровограда

295 центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» (24 дипломи у 2014/2015 н.р.), «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» (13), «Навчально-виховне об’єднання ліцей-школа – дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» (12) тощо.
Діаграма 7
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2014 року № 1184 «Про призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України 2013/2014 навчального року» призначено стипендії Президента України двом переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів нашого регіону: Кураксіній
Валерії, учениці 11 класу навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 - дитячий юнацький центр «Сузір’я»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», (трудове навчання,
131 б.), Молчанову Андрію, учню 10 класу комунального закладу «Навчально- виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко- правовий ліцей «Сучасник» – дитячо-юнацький центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (англійська мова, 106 б.).
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Н
В
О
З
Н
З І
-ІІ
І ст.
№1
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№2
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№7
ЗО
Ш
І-
ІІ
ст. №
12
Н
В
О
З
О
Ш
І-
ІІ
І №15
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№23
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст. №
29
Н
В
О
З
О
Ш
І-
ІІ
І ст. №
31
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№33
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№35
Н
В
О
З
О
Ш

н
терн
ат
І-
ІІ
І ст.
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№3
ЗО
Ш
ІІ
-ІІ
І ст.
№10
Н
В
О
З
О
Ш
І-
ІІ
І ст. №
17
Н
В
О
З
О
Ш
І-
ІІ
ст.
№21
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№22
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№13
Н
В
О
З
О
Ш
І-
ІІ
І ст. №
24
Н
В
О
З
О
Ш
І-
ІІ
ст.

л
іц
е
й
№19
Н
В
О
С
ЗО
Ш
Н
З І
-ІІ
І ст. №
26
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№30
С
ЗШ
І-
ІІ
І ст. №
14
Н
В
О
З
Н
З І
-ІІ
І ст.
№20
Н
В
О
№32
С
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
Н
В
О
З
Н
З І
-ІІ
І ст.
№16
Н
В
К
З
О
Ш
І-
ІІ
ст. №
34
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№4
Н
В
О

25
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
Гі
м
н
аз
ія
№9
Н
В
О
г
ім
н
аз
ія
ім
. Та
раса
Шевч
е
н
ка

ГН
ТН

«Кі
рово
градсь
ки
й
ко
л
е
гі
ум
»
Н
В
О
З
О
Ш
І-
ІІ
І ст. №
18
П
е
дл
іц
е
й
Н
В
О
«В
ікт
орі
я-
П
»
Н
В
О
С
ЗО
Ш
І-
ІІ
І ст.
№8
Н
В
О
С
ЗШ
І-
ІІ
І ст.

6
С
ЗО
Ш
І
-
ІІ
ст. №
1
1
1
1
1 1
2
2
3
3
3
4
4 4
5 6
7
7 8 9
9
1011111213
24
1
2
1
6
4
1 3
3 8 9
3
8
1410
5
131617
9 25
26
2 12 1 1
2 1
1 1
2 2 6 3 2 2 4 6 5 4 12 1111 4 9 8 13 1622 17 4
Порівняння загальної кількості переможців ІІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад протягом трьох років за навчальними закладами
2014/2015
2013/2014
2012/2013

296
Як бачимо на діаграмі 8, найбільшу кількість дипломів ІV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів здобули переможці у минулому році (10).
Діаграма 8
Слід зазначити, що з року в рік стабільні результати учасники демонструють з таких навчальних предметів, як трудове навчання (технології), англійська, французька мови, біологія, хімія. Успішні виступи учнів цих навчальних закладів є результатом впровадження профільного навчання в поєднанні з ефективною системою роботи з обдарованими дітьми такими вчителями: Віватенко Ольгою Павлівною, Сотір Тетяною Георгіївною,
Чеховським Віктором Олексійовичем, Бармак Іриною Миколаївною, Горобець
Оленою Валеріївною, Михайловою Іриною Геннадіївною, які майже щороку готують переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із зазначених вище предметів.
Особливого значення в управлінні розвитком творчості педагогічних працівників міста надають стимулюванню, бо саме воно сприяє професійному зростанню, підвищує самооцінку й самоповагу, спонукає до самовдосконалення. ЦМСПС використовує такі форми стимулювання: нагородження грамотою, оголошення подяки, повідомлення в засобах масової
інформації, на власному сайті, надання рекомендацій на преміювання, включення до складу атестаційної комісії; направлення на обласні проблемні конференції, семінари; представлення до участі в конкурсах професійної майстерності; вивчення, узагальнення та поширення досвіду, похвала, вітання тощо.
Гарним стимулом для педагогів міста, які підготували переможців олімпіад Всеукраїнського рівня є здійснення щомісячної доплати у розмірі
15 відсотків до посадового окладу протягом одного навчального року.
Отже, створена в місті центром методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради система роботи з організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів спрямована на комплексне забезпечення процесу безперервного професійного розвитку педагогів, що на даний час є обов’язковою умовою підвищення якості освіти. Переваги вибудуваної структури:
8
10
8
Порівняння загальної кількості дипломів ІV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад
м. Кіровограда за три роки
2014/2015
2012/2013
2013/2014

297 перебудова навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей; виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в
інформаційному суспільстві, вносити вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому просторі; модернізація системи роботи з обдарованими дітьми щодо їх результативної участі в олімпіадах з навчальних предметів; використання нових сучасних форм підвищення професійної майстерності педагогів; поширення педагогічного досвіду з питань методичного та педагогічного супроводу роботи з обдарованими учнями; рівні можливості користування освітніми і методичними ресурсами; повна інформаційна і методична підтримка педагогів з питань підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів; швидка адресна методична допомога.
Література
1. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів
(2012/2013 н.р.) / укладач А.Г. Вареха. – Кіровоград: КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», 2013. – 100 с.
2. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у
Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів
(2013/2014 н.р.) / укладач А.Г. Вареха. – Кіровоград: КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», 2014. – 96 с.
3. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у
Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів
(2014/2015 н.р.) / укладач А.Г. Вареха. – Кіровоград: КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», 2015. – 92 с.
4. Пахолівецька М.В. Підвищення рівня компетентності керівника як умова успішної профілізації навчального закладу [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http: // management.kr.sch.in.ua /.
5. Пахолівецька М.В. Діяльність міської методичної служби щодо створення
інноваційного науково-методичного середовища закладу
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // management.kr.sch.in.ua /.
6. Програма розвитку освіти міста Кіровограда на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року
№ 96
[Електронний ресурс].

Режим доступу: http: // www.kr- rada.gov.ua/files/content/files/programa_osviti.pdf


298


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал