Науково-методичний супровід функціонуванняPdf просмотр
Сторінка23/32
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32
Національно-патріотичне виховання на уроках фізичної культури
Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові,
функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі
покоління, пронизує всі сторони життя: соціально-економічну, політичну,
духовну, спирається на освіту, культуру, науку, спорт, історію, право.
Оскільки навчальна програма з фізичної культури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів побудована за модульною системою і складається з двох інваріантних (обов’язкових) модулів: теоретико-методичні знання і загальна фізична підготовка та варіативні модулі, то, практично кожен вид спорту представлений у вигляді варіативного модуля.
Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді відбувається на уроках з фізичної культури під час вивчення
інваріантного модуля «Теоретико-методичні знання» у таких темах, як відродження Олімпійських ігор сучасності, основні цінності олімпізму,

256 визначні спортивні досягнення олімпійців,
Олімпійська
Україна,
Параолімпійський рух на сучасному етапі, олімпійська філософія та здоровий спосіб життя тощо.
Під час вивчення варіативних модулів учні ознайомлюються з історією виникнення та розвитку видів спорту, відомими українськими спортсменами та
їх досягненнями на міжнародній арені, характеристикою видів спорту на сучасному етапі тощо.
Одним із виховних завдань Концепції є військово-патріотичне виховання молоді, спрямоване на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в армії, задоволення інтересів підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни; мотивацію молоді до військової служби.
Інваріантний модуль «Загальна фізична підготовка» та розділи варіативних модулів «Спеціальна фізична підготовка» спрямовані на вдосконалення фізичної форми учнів, їх функціональної готовності.
Задля реалізації поставленого завдання бажано впроваджувати такі варіативні модулі як «Хортинг», «Професійно-прикладна фізична підготовка».
Основною метою варіативного модуля «Хортинг» є: зміцнення здоров'я та всебічна фізична підготовка учнів, виховання морально-етичних якостей особистості та патріотичне виховання учнів на оздоровчих та культурних традиціях українського народу, формування постави, розвиток якостей швидкості, спритності й координації рухів, вивчення спеціальних підготовчих вправ хортингу, вивчення основних стійок і технік, методів переміщення в стійках і виконання початкових форм (комплексів) хортингу тощо. Упродовж усього навчально-оздоровчого процесу вчитель має постійно проводити виховні заходи, бесіди з учнями, у яких необхідно постійно звертати увагу на те, що хортинг започатковано на культурних традиціях українського народу.
Варіативний модуль «Професійно-прикладна фізична підготовка» спрямовано на підтримку та розвиток основних професійно-прикладних фізичних та психологічних якостей, формування прикладних умінь та рухових навичок, підвищення функціональної стійкості організму учнів до умов обраної професійної діяльності. Також у цей модуль включені теоретичні відомості з питань патріотичного виховання школярів у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки.
Застосуванні на уроках рухливих та народних ігор, розваг, естафет, козацьких забав, спортивних ігор за спрощеними правилами сприяють вихованню патріотичних почуттів, моральних та фізичних якостей, формують свідомого громадянина України.
Безпека життєдіяльності на уроках фізичної культури
При проведенні занять з фізичної культури слід дотримуватись «Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (Наказ МОН України від 01.06.2010 р.
№ 521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010 р.
№ 651/17946).

257 1.1. Правила поширюються на загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади незалежно від форм власності та підпорядкування, які проводять заняття з фізичної культури і спорту.
1.2. Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту на уроках, в гуртках, спортивних секціях тощо, які є обов’язковими для виконання учнями, вихованцями навчальних закладів.
Заняття з фізичної культури і спорту проводяться під керівництвом педагогічних, медичних працівників навчальних закладів, інших осіб, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, фізкультурно-оздоровчу роботу
(тренери, керівники гуртків, груп, центрів тощо).
1.3. Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах проводяться відповідно до навчальних програм освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура».
1.4. До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які пройшли обов’язковий медичний профілактичний огляд відповідно до
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від
20.07.2009 р. № 518/674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.08.2009 р. за № 772/16788, не мають протипоказань щодо стану здоров’я, в яких визначено рівень фізичного розвитку і групу для занять фізичною культурою.
Вивчення предмета у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється окремо для дівчат і юнаків. Поділ класу на групи здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128.
При наявності можливостей уроки фізичної культури у 5-9-х класах доцільно проводити для хлопців та дівчат окремо.
Зважаючи на складну ситуацію в країні щодо нещасних випадків на воді через невміння дорослого населення і дітей плавати та відсутність навичок знаходження у водному середовищі, Міністерство з 2013 року запровадило загальнодержавну акцію «Урок плавання» (лист МОН молодьспорту від
22.03.2013 р. № 1/9-209).
Для навчання учнів плавання розроблено відповідні навчальні програми, які мають гриф Міністерства: «Плавання» для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи (авт.: В.В. Деревянко, В.О. Сілкова); «Плавання» для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (авт.: В.В. Деревянко,
В.О. Сілкова); «Початкове навчання плавання учнів загальноосвітніх навчальних закладах» (авт.: В.В. Деревянко, В.О. Сілкова).
Стан викладання фізичної культури та захисту Вітчизни у
загальноосвітніх навчальних закладах
З 16 по 19 березня, з 23 по 24 та з 29 по 30 квітня 2015 року науково- методичною лабораторією фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни було проведено вивчення стану викладання відповідних предметів в закладах освіти
Вільшанського та Голованівського районів з проблеми «Науково-методичне

258 забезпечення викладання предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»,
Маловисківського та Новомиргородського районів з проблеми «Інноваційні технології в практиці роботи вчителів предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична культура».
Курси підвищення кваліфікації вчителі фізичної культури та захисту
Вітчизни районів проходять відповідно до перспективних планів, які затверджені у навчальних закладах та перспективних планів районних методичних кабінетів. Кожного року адміністрації навчальних закладів подають замовлення до районних методичних кабінетів, згідно яких оформляються пропозиції до комунального закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
На даний час всі вчителі фізичної культури та захисту Вітчизни пройшли вчасно курси підвищення кваліфікації, після проходження яких звітують на засіданнях шкільних та районних методичних об’єднань.
У вказаних районах створені достатні умови щодо самоосвіти, самовдосконалення й творчої реалізації вчителів.
Районними методичними кабінетами надається достатня увага питанням науково-методичного забезпечення викладання предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни», роботі методичних об’єднань вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни. Для підвищення фахового та методичного рівня проводяться як колективні, так і індивідуальні форми методичної роботи: засідання методичного об’єднання, консультації із окремих напрямків роботи та поставлених учителями запитань. Перевага надавалася практичним заняттям.
Основна увага приділялась систематичному підвищенню педагогічної майстерності вчителів щодо формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів з фізичного та військово-патріотичного виховання, піднесення ефективності уроків та якості знань та умінь учнів. Також належна увага приділялась удосконаленню позакласної роботи зі школярами.
Методичними кабінетами систематично проводиться вивчення стану викладання фізичної культури і захисту Вітчизни в школах районів.
Методистом
Голованівського районного методичного кабінету
Харкавенко А.В. протягом останніх років було узагальнено педагогічний досвід роботи вчителів фізичної культури Грановського О.М. (навчально-виховний комплекс «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради) та Молдован Н.В.
(навчально-виховний комплекс «Голованівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка – гімназія Голованівської районної ради»).
Грановський О.М. працює над проблемою «Формування умінь і навичок самостійних занять фізичними вправами, бережливого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих». Учитель сприяє формуванню навичок,
інтересу, потреби і звички до самостійних занять фізичними вправами, спортивними іграми.
В матеріалах досвіду роботи Молдован Н.В. висвітлено питання, що стосуються реалізації підвищення рівня фізичної підготовки школярів шляхом

259 впровадження ігрових технологій, представлено проектну технологію, наведено приклади навчальних проектів та представлено цикл конспектів уроків з модуля
«Баскетбол» 5 клас, зміст яких розкриває рівень фізичної підготовки школярів в процесі навчання. Застосування вчителем ефективних методичних підходів на уроках фізичної культури дає змогу підняти навчальний процес на більш високий рівень та дає можливість учням засвоїти набуті вміння та навички.
Наталія Вікторівна в 2012 році брала участь в районному етапі конкурсу
«Учитель року».
Учитель Вінарська О.В. (Побузька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Побузької селищної ради Голованівського району) ставить конкретні навчально-виховні цілі і завдання, з урахуванням попереднього заняття, визначає послідовність їх рішень. Обладнання та місця проведення занять готує заздалегідь. Зміст і структура уроків відповідають програмним вимогам.
Вчитель враховує результати медичних оглядів під час вибору фізичних вправ, рухливих та спортивних ігор. Завдяки високому професіоналізму та працездатності Оксана Володимирівна досягла значних результатів у спортивній та фізкультурно-оздоровчій роботі з учнями.
Досвід учителів фізичної культури району (Вінарська Оксана
Володимирівна, Побузька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Молдован
Наталія
Вікторівна, навчально-виховний комплекс
«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія») заслуговує на увагу та подальше вивчення й представлення (в різних формах) на обласному рівні.
Вільшанським районним методичним кабінетом узагальнено досвід роботи вчителя фізичної культури Сухоташлицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Паскаля П.А. з проблеми «Формування стійкої позитивної мотивації до занять фізичною культурою та спортом засобами футболу». Дані матеріали були подані до комунального закладу «КОІППО імені Василя
Сухомлинського». На засіданні методичної ради науково-методичної лабораторії фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни комунального закладу
«КОІППО імені Василя Сухомлинського» досвід роботи було схвалено, протокол № 1 від 15 лютого 2013 року.
Над проблемою оздоровлення дітей шкільного віку засобами фізичного виховання Петро Андрійович працює більше 25 років. За цей час проявив себе як педагог, який добре володіє методикою викладання фізичної культури, творчо, детально продумує не лише структуру уроків, а й ефективність кожного виду та форми роботи. На основі оптимального планування інваріантних та варіативних модулів домагається засвоєння учнями елементів техніки запланованих до вивчення видів спорту, розвитку рухових якостей, психологічної підготовки, а також усвідомлення значущості впливу фізичних вправ та здорового способу життя. Значне місце в плануванні навчально- виховного процесу посідає варіативний модуль «Футбол», оскільки педагогічна

260 проблема, яку досліджує П.А. Паскаль – «Формування стійкої позитивної мотивації до занять фізичною культурою та спортом засобами футболу».
Герасимчук С.А., учитель вищої кваліфікаційної категорії Йосипівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вільшанської районної ради проводить уроки з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Першочерговим завданням вбачає у формуванні в дітей навичок самостійної роботи і оздоровчої спрямованості уроків з урахуванням стану їхнього здоров’я, статі. Під час проведення занять використовує різні прийоми і форми навчальної діяльності.
Активно впроваджує проведення нестандартних уроків: урок-тренінг, урок-гра, урок-змагання, бінарні уроки та ніше. Велику увагу вчитель приділяє ігровому методу, який дозволяє підвищити темп формування навичок у дітей та інтерес до занять фізичною культурою, систематично бере участь зі своїми вихованцями в різноманітних змаганнях районного, обласного та міжоблас- ного рівнів. Його футбольна команда постійно займає призові місця на змаганнях всіх рівнів. За чотири останні роки вихованці закладу в складі збірної Вільшанського району під його керівництвом двічі ставали чемпіонами області та двічі – віце-чемпіонами з футболу. Його випускники продовжують навчання у спортивних школах України.
У Маловисківському районі є значні напрацювання щодо інноваційної діяльності. Методистом районного методичного кабінету Рибаком В.С. разом з керівником методичного об’єднання враховуються найкращі надбання вчителів району, їх інноваційна діяльність та на базі шкіл, у яких вони працюють, планується проведення семінарів, нарад, відкритих уроків, круглих столів тощо.
Протягом останніх років вчителі району змогли ознайомитись з
інноваційною діяльністю вчителів Мар’янівської (Лизень В.М.) та
Великовисківської (Луньов С.О.) загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів з упровадження в навчальний процес нестандартного обладнання. Вчителем
Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лизнем В.М. успішно використовуються нестандартні рухливі ігри для розвитку витривалості, швидкості, сили, спритності тощо.
Досвід Лизня В.М. вивчається спільно з науково-методичною лабораторією фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни КЗ
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського» і в поточному році буде розглядатись на засіданні науково-методичної ради інституту. Віктор Михайлович плідно працює над створенням нестандартного обладнання та різних пристроїв для підвищення інтенсивності уроку фізичної культури і мотивації учнів до систематичних занять на уроках і в позаурочний час.
Цікаві методики має Бершадська О.В. – керівник методичного об’єднання вчителів фізичної культури, вчитель фізкультури Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – «Впровадження нетрадиційних інноваційних технологій на уроках фізичної культури»:

інноваційні технології на уроках фізичної культури;

261

психологічні особливості проведення нестандартних уроків;

уроки фізичної культури в 5 класі з використанням інноваційного підходу.
Новомиргородський район завдяки спортивним досягненням учнівської молоді отримав право першим у Кіровоградській області провести соціальний проект «Відкриті уроки футболу». 29 та 30 вересня 2014 року на
Новомиргородському районному стадіоні «Колос» учнівські колективи
Новомиргородської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів
№1,
Новомиргородської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів
№2,
Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, Златопільської гімназії міста Новомиргорода, Капітанівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, Панчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів віком
9-12 років в рамках соціального проекту «Відкриті уроки футболу» взяли участь у проведенні ранкової зарядки, різноманітних конкурсних програмах спортивного спрямування, міні-змаганнях з футболу, естафетах. На завершення відбувся розіграш «Солодкого кубку» серед команд-учасниць шляхом проведення міні-змагання з футболу. Учасники «Уроку» (200 учнів) та тренери отримали комплекти спортивної форми, а район отримав 150 футбольних м’ячів та інший інвентар.
Цікавим є проведення 14 жовтня 2014 року районного фестивалю- змагання «Патріот» для учнів 9-11 класів. Участь у фестивалі взяли десять команд: Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3,
Капітанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», Кам`янської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів, Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2,
Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, Златопільської гімназії міста Новомиргорода, Туріянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, Панчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
Коробчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
Учитель фізичної культури Новомиргородської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Марінов І.С. застосовує на уроках елементи інноваційних технологій фізичного виховання, поглиблює науково-теоретичні й спеціальні знання учнів в галузі фізичної культури, ведення здорового способу життя, сприяє закріпленню техніки виконання учнями спеціальних, підготовчих та основних фізичних вправ з інваріантного та варіативних модулів навчальної програми.
Меркоєв А.М. (Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 3) домагається виконання учнями навчальних нормативів за всіма розділами комплексної програми. Тричі протягом навчального року (вересень, грудень, травень) з учнями проводяться тести, які дають змогу виявити зміни у їхньому фізичному стані. Учитель своєчасно подає пропозиції щодо складання розкладу уроків, виходячи з педагогічних та методичних вимог до нього. Це теж сприяє збереженню здоров’я дітей, позитивно впливає на заняття. Багато уроків з

262 фізичної культури проводить на свіжому повітрі, що сприяє зміцненню здоров’я та загартуванню організму дітей.
Піменова Л.В. (Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 2) працює творчо, чітко реалізує оздоровчі, навчальні та виховні завдання, успішно застосовує на уроках словесні методи, методи показу, практичного розучування. Достатня увага приділяється вивченню та закріпленню окремих елементів рухових дій, використанню на заняттях прийомів страховки та самостраховки, виконанню вимог безпеки життєдіяльності та медико- педагогічного контролю. Вона постійно знаходить нові підходи та елементи
інноваційних технологій для підвищення ефективності уроків та мотивації учнів.
Досвід творчо працюючих учителів Бершадської О.В., Лизня В.М.
(Маловисківський район); Марінова І.С., Меркоєва А.М., Піменової Л.В.
(Новомиргородський район) доцільно популяризувати на районних та міжрегіональних семінарах учителів фізичної культури та захисту Вітчизни.
Про ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок
фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»
07-08 травня 2015 року проведено ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу». Переможцями конкурсу визнано:
Ковпак Вікторію Володимирівну – учителя фізичної культури
Користівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені А.П. Гайдара
Олександрійської районної ради Кіровоградської області (І місце);
Кравченка Олександра Миколайовича – учителя фізичної культури комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (ІІ місце);
Лоцмана Віталія Олександровича – учителя фізичної культури навчально- виховного об'єднання «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ
І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської міської ради Кіровоградської області (ІІІ місце).
Для підвищення ефективності навчально-виховного
процесу з фізичної культури рекомендуємо:
1. Районним методичним об’єднанням вчителів фізичної культури:
1.1.
Популяризувати досвід творчо працюючих учителів
Бершадської О.В., Лизня В.М. (Маловисківський район); Марінова І.С.,
Меркоєва А.М., Піменової Л.В. (Новомиргородський район) на районних та міжрегіональних семінарах учителів фізичної культури та захисту Вітчизни.
1.2. Акцентувати увагу вчителів на використанні під час уроку музичного супроводу.
2. Учителям фізичної культури:
2.1. Розробляти та впроваджувати різноманітні інноваційні (нетрадиційні) уроки фізичної культури за такими видами: урок-казка, урок-гра, урок-

263 мандрівка, урок-змагання, уроки з використанням нестандартного обладнання, бінарні та інтегровані уроки тощо.
2.2. Ґрунтовно опрацювати нові навчальні програми «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» (авт. Круцевич Т.Ю. та
ін., 2011 р.), «Фізична культура. 5-9 класи» (авт. Круцевич Т.Ю. та ін., 2012 р.) для учнів 4 та 7 класів, внести відповідні корективи при складанні календарно- тематичних планів на новий навчальний рік.
2.3. Постійно використовувати в навчальному процесі робочі зошити вчителя.
На секційних засіданнях вчителів фізичної культури під час
проведення серпневих конференцій освітян у 2015 році рекомендуємо для
розгляду наступні питання:
1. Науково-методичний зміст та особливості впровадження нової навчальної програми з фізичної культури в 4 класі.
2. Реалізація нової навчальної програми з фізичної культури у 7 класі у зв’язку з впровадженням нового державного стандарту освітньої галузі
«Здоров’я і фізична культура» в основній школі.
3. Навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році.
4. Використання елементів інноваційних технологій фізичного виховання у навчально-виховному процесі.

Література
1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти:
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392.
2. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах»: наказ Міністерства освіти і науки України від
21.07.2003 р № 486.
3. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах
України: наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 р. № 458.
4. Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно- видовищних заходів: постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р.
№ 2025.
5. Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011№ 828-Р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал