Науково-методичний супровід функціонуванняPdf просмотр
Сторінка22/32
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32
Орієнтовна сітка годин за програмою з фізичної культури для 4 класу
Розділи і теми
Кількість годин
4 клас
І. Теоретико-методична підготовка
3
ІІ. Способи фізкультурної діяльності:
Школа культури рухів з елементами гімнастики
Школа пересувань
Школа м’яча
Школа стрибків
Школа активного відпочинку (рекреації)
Школа сприяння розвитку фізичних якостей
Школа постави
17 24 17 8
10
У змісті відповідних розділів програми
На всіх уроках

245
Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей
Резервний час
6 20
Всього:
105
І. Теоретико-методична підготовка
Зміст навчального матеріалу
Нова програма
Стара програма
Теоретико-методичні знання
Символіка Олімпійських ігор.
Фізичне виховання в Запорізькій Січі.
Роль фізичних вправ для розвитку кістково- м’язової та дихальної систем організму.
Характеристика основних способів регулювання фізичного навантаження
(швидкість та тривалість виконання вправ).
Основні прийоми самоконтролю.
Роль фізичних вправ, спрямованих на формування правильної постави, характеристика послідовності їх виконання та запобіганні плоскостопості, захворювань очей.
Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури і під час самостійних занять фізичними вправами.

Теоретико-методичні знання
Гігієна харчування.
Розвиток кістково-м'язової системи засобами фізичної культури.
Фізична культура як засіб керування емоціями.
Розвиток дихальної системи засобами
фізичної культури.

Теоретична підготовка у змісті окремих
тем
Історія української гімнастики.
Гігієнічні вимоги до занять гімнастикою.
Страховка під час виконання гімнастичних вправ.
Поняття про частини і точки розмітки в гімнастичному залі.
Історія українського футболу.
Розвиток футболу в Україні.
Місця занять, обладнання, інвентар.
Розвиток баскетболу в Україні.
Основні правила гри в баскетбол.
Історія розвитку гандболу в Україні.
Основні правила гри у гандбол.
Гігієна туриста. Загальні гігієнічні вимоги.
Забезпечення самоконтролю.
Комплектація похідної аптечки.
Гігієна спортивного одягу і взуття.
Історія розвитку плавання в Україні.
Гігієна плавця.
Засоби загартування.
Відомі українські лижники.
Гігієнічні вимоги до занять лижною підготовкою.
Засоби загартування лижника.
Правила безпеки під час занять гімнастикою, лижною підготовкою, плаванням, легкою атлетикою, туризмом, гандболом, баскетболом, футболом.

246
Як видно з таблиці «Зміст навчального матеріалу» відмінність І розділу нової програми така: відсутня теоретична підготовка, додано теми «Символіка
Олімпійських ігор», «Фізичне виховання в Запорізькій Січі».
ІІ. Способи рухової діяльності:
До школи культури рухів з елементами гімнастики увійшли вправи основної гімнастики, стройові вправи і команди, елементи акробатики, вправи коригувальної спрямованості та ті, що пов’язані із незвичним положенням тіла у просторі.
Враховуючи те, що процес окостеніння різних частин скелету ще не закінчився і що кістки містять велику кількість хряща, не можна використовувати рухи, пов’язані з тривалим статичним напруженням. М’язи дітей відрізняються від м’язів дорослого тим, що вони еластичніші, ніжніші, збагачені водою, бідніші на білки і неорганічні речовини. Внаслідок великої еластичності м’язів і зв’язок необхідно обережно проводити вправи на гнучкість.
До школи пересувань увійшли життєзабезпечуючі способи пересувань: ходьба, біг, танцювальні кроки, лазіння та перелізання, пересування на лижах та ковзанах, плавання. У разі відсутності умов для проведення лижної, ковзанярської підготовки або плавання, навчальні години використовуються для вивчення інших складових програми. Вправи в лазінні в цьому віці необхідно виконувати на похило поставлених лаві і драбинках, вертикальних драбинках і гімнастичній стінці, а перелазіння – через перешкоду і стрибкові гімнастичні прилади висотою до 100–130 см. Під час проведення вправ в лазінні і перелазінні не можна допускати тривалих напружень із затримкою дихання.
Легкоатлетичні вправи мають велике значення в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. Їх педагогічна цінність визначається високим ступенем прикладної направленості, можливістю розвивати витривалість, швидкість, швидкісно-силові якості. При виконанні легкоатлетичних вправ в роботу включаються майже всі м’язові групи, значно покращується діяльність серцево-судинної і дихальної систем, суттєво підвищується обмін речовин. У процесі проведення занять з елементами легкої атлетики потрібно особливу увагу приділяти організації занять. При навчанні і виконанні бігу на швидкість необхідно, щоб учні бігли різними доріжками. При проведенні вправ на метання дітей можна шикувати на двох сторонах майданчика обличчям один до одного, але при виконанні обов’язкової умови – відстань між учнями повинна бути достатньою, а збір м’ячів проводиться лише за командою вчителя.
Школа стрибків об’єднує види стрибків: зі скакалкою, стрибки у глибину, висоту, довжину, опорні стрибки. Під час вивчення стрибків в довжину і висоту повинна зберігатись чітка послідовність з визначеними
інтервалами, а місця приземлення добре підготовлені. Не варто проводити стрибки з великої висоти на тверду поверхню, оскільки вони можуть стати причиною неправильного зростання кісток тазу і викривлення хребта.

247
Необхідно навчити дітей правильному м’якому приземленню при стрибках і зіскоках, домагатись від них стійкого приземлення. Діти цього віку можуть стрибати від 60 до 90 см. Для розвитку стрибучості і оволодіння правильним приземленням доцільно включати в урок стрибки зі скалкою.
Школа м’яча включає вправи з малим і великим м’ячем. Пропоновані вправи дозволять школярам в подальшому оволодіти навичками метань та основами спортивних ігор: волейболу, гандболу, баскетболу, футболу тощо.
Навчання дітей найпростішим елементам спортивних ігор проводять одночасно з усіма дітьми. Найскладніші рухи розучують з невеликими групами.
Для правильного формування навичок під час розучування доцільно зменшити вагу м’яча чи шайби, розміри площадки. Особливу увагу приділяють навчанню володінню в однаковій мірі як лівою, так і правою рукою.
До школи активного відпочинку (рекреації) увійшли рухливі й народні
ігри, які систематизовані за відповідними «школами». Водночас, враховуючи різнобічну спрямованість ігрового матеріалу й комплексний підхід у розвитку фізичних здібностей, його можна вводити в уроки, на яких формуються навички з різних «шкіл». Крім того, ця «школа» містить основи туризму. Всі компоненти цього розділу спрямовані на формування в учнів умінь і навичок, які вони можуть використовувати під час активного відпочинку.
У 4 класі ігри значно доповнюються різними загально розвиваючими вправами і спеціальними вправами з легкої атлетики, гімнастики, лижного спорту і плавання. Поряд з простими некомандними іграми в цей період починають використовувати складні командні ігри. Більшість з них служать підвідними до вивчення спортивних ігор.
В учнів 4 класів відчутно прибавляється сила, покращуються координаційні можливості, швидкість, спритність і витривалість пристосування організму до навантаження, більш досконалим стає управління свої тілом. Для цього віку вже доступні досить складні ігри за змістом.
У психіці дітей 10-11 років проходять значні зміни. Збільшення сили і рухливості нервових процесів тягне за собою підвищення стійкості уваги і
інтересів дитини. Розвиток оперативного мислення дозволяє вирішувати більш складні тактичні завдання. Це особливо важлива, так як дітей починають цікавити ігри змагального і колективного характеру.
Між іграми хлопчиків і дівчаток у цьому віці не існує якоїсь значної різниці. Хлопчики все ж більше схильні до ігор з елементами єдиноборств, взаємовиручки, боротьби за м’яч. Дівчата - до більш спокійних, з ритмічними і точними рухами. Особливою любов’ю дітей цього віку користуються ігри з м’ячем, з бігом, стрибками через перешкоди, метаннями, а також воєнізовані
ігри на місцевості.
У школі розвитку фізичних здібностей запропоновано вправи, що систематизовані за ознаками функціональної дії для розвитку певних фізичних здібностей. Це дозволить вчителю підбирати необхідні вправи, розробляти на
їхній основі різноманітні комплекси, використання яких дозволить планувати

248 навантаження і забезпечувати наступність у розвитку основних фізичних якостей.
Школа постави спрямована на формування стереотипу правильної постави. Виховання відчуття правильної постави досягається за умови багаторазового повторення правильного положення тіла з різних вихідних положеннях та під час пересування.
До школи постави увійшли вправи, що сприяють вихованню координації рухів, суглобно-м’язового відчуття, вміння управляти своїм тілом, вправи на рівновагу та балансування, на розвиток рухливості суглобів.
Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дозволяє планувати комплексні уроки, які дають можливість включати в урок різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан учнів.
Навчати молодших школярів руховим діям доцільно, застосовуючи переважно ігровий метод. Це сприятиме створенню позитивного емоційного клімату і формуванню стійкого інтересу до занять фізичною культурою.
Аналіз нової програми з фізичної культури для учнів 7-х класів
та методичні рекомендації щодо її впровадження
Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона містить
інваріантну (обов’язкову) та варіативну складову. До інваріантної частини належать: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка, зміст яких реалізовується упродовж кожного уроку. Практично кожен вид спорту може бути представлений у вигляді варіативного модуля. Фахівці фізичної культури можуть розробляти свої варіативні модулі до цієї програми.
Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує самостійно із модулів, запропонованих навчальною програмою. У 7-8 класах –
3-5 модулів. На опанування обраних модулів відводиться приблизно однакова кількість годин, але не менше ніж 18. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.
Програми варіативних модулів розроблені на п’ять років. Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів.
Бажання учнів визначається обов’язковим письмовим опитуванням наприкінці навчального року. Перед початком навчального року шкільне методичне об’єднання розглядає вибір та розподіл варіативних модулів у кожному класі.
Варіативні модулі протягом навчання у різних класах можуть змінюватися. Наприклад, учні вивчають у 7 класі – футбол (3 рік вивчення), легку атлетику (1 рік вивчення), плавання (2 рік вивчення) та бадмінтон (2 рік вивчення).
За потреби в межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.
У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального року та у випадку, коли вивчення модуля розпочинається не з 5 класу, учитель

249 повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання.
Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі додаткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень.
Під час планування навчального матеріалу рекомендуємо звернути увагу на відмінності змісту нової та старої навчальних програм, які подані нижче.
І. Теоретико-методичні знання
Зміст навчального матеріалу
Нова програма
Стара програма
Без змін, але в новій програмі вилучено
Правила безпеки на уроках і під час
позаурочних фізкультурних занять
Як видно з таблиці «Зміст навчального матеріалу» відмінність І розділу нової програми така: вилучено «Правила безпеки на уроках і під час
позаурочних фізкультурних занять».
ІІ. Загальна фізична підготовка
Нова програма
Стара програма
Стройові прийоми; шикування та перешикування; ходьба; біг; стрибки;
загальнорозвивальні вправи (вправи на місці та в русі, в парах, без предмета, з предметами - м’ячами, гімнастичними палицями, скакалками, набивними м’ячами - 1 кг, у парах); вправи для формування постави;
вправи для розвитку швидкості: повторний біг на відрізках 15–30 м; прискорення до 15 м із різних вихідних положень зі зміною швидкості і напрямку за сигналом;
вправи для розвитку спритності:
різновиди стрибків із завданнями зі зміною напряму; стрибки з поворотами, через різноманітні предмети; метання малого м’яча в ціль; акробатичні вправи; вправи на рівновагу; подолання смуги перешкод; «човниковий» біг 4×9 м; рухливі ігри;
вправи для розвитку витривалості:
рівномірний біг до 1000 м; перемінний біг 200–400 метрових відрізків зі швидкістю 2–3,5 м/с і 30–50 м прискореного бігу зі швидкістю 4–4,5 м/с; стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри;
вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній та
Стройові вправи; ходьба, біг, стрибки;
загальнорозвивальні вправи;
вправи для формування постави; танцювальні вправи;

вправи для розвитку швидкості;


вправи для розвитку спритності;вправи для розвитку витривалості;вправи для розвитку сили;


250 двох ногах; згинання та розгинання рук в упорі стоячи біля стіни під кутом 45–
50°; кидання і ловіння набивного м’яча в парах;
вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками і ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; відведення ніг та рук за допомогою партнера; вправи на розтягування.


вправи для розвитку гнучкостіспортивні ігри та естафети
Порівняльна таблиця показує, що в інваріантному навчальному модулі нової навчальної програми «Загальна фізична підготовка» вилучено тему
«Спортивні ігри та естафети», а вправи для розвитку рухових якостей подані в розширеному деталізованому вигляді.
Нижче подано порівняльний аналіз нової та старої програм для 7 класу на прикладі варіативного модуля «Баскетбол»:
1 рік вивчення
Теоретичні відомості
Нова програма
Стара програма
Без змін, але в новій програмі вилучено
Поведінка під час змагань
Спеціальна фізична підготовка
Без змін, але в новій програмі вилучено
вправи для розвитку сили м’язів тулуба, плечового пояса та кистей рук, гнучкості; рухливі ігри та естафети з бігом і стрибками;
Техніко-тактична підготовка
Без змін, але в новій програмі додано
подвійний крок

2 рік вивчення
Теоретичні відомості
Нова програма
Стара програма додано вилучено
Організація самостійних занять з баскетболу
Поведінка пі д час змагань.
Правила безпеки під час занять баскетболом
Спеціальна фізична підготовка
Без змін
Техніко-тактична підготовка
Пересування; ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча; ведення м’яча; кидки однією рукою зверху; штрафний кидок, фінти
Пересування; ловлення і передачі м’яча однією рукою від плеча; ведення м’яча; кидки однією рукою зверху; штрафний кидок, фінти; подвійний крок
3 рік вивчення
Теоретичні відомості
Нова програма
Стара програма додано
Поведінка під час змагань

251
Правила безпеки під час занять баскетболом
Спеціальна фізична підготовка
Без змін
Техніко-тактична підготовка
додано
Подвійний крок

4 рік вивчення
Теоретичні відомості
Нова програма
Стара програма додано
Правила гри
Поведінка під час змагань
Спеціальна фізична підготовка
Без змін
Техніко-тактична підготовка
додано
подвійний крок

5 рік вивчення
Теоретичні відомості
Нова програма
Стара програма додано
Правила гри з баскетболу.
Поведінка під час змагань
Правила безпеки під час занять баскетболом
Спеціальна фізична підготовка
Без змін
Техніко-тактична підготовка
Різні способи пересувань, ловіння і передач м’яча, ведення та кидки в умовах жорсткого опору захисників.
Штрафні та дальні кидки.
Подвійний крок
Різні способи пересувань, ловіння і передач м’яча в умовах жорсткого опору захисників.
Звертаємо увагу, на необхідність ретельного опрацювання змісту нової програми, оскільки на перший погляд зміни в змісті незначні. Проте аналіз
інваріантних модулів та варіативного модуля «Баскетбол» показав, що вони є майже в кожному розділі програми.
Оцінювання навчальних досягнень учнів
Вимоги до ведення зошитів та записів у класному журналі
При оцінюванні вчитель фізичної культури має враховувати рівень досягнень учня, зважаючи на те, що основними функціями оцінювання є контролююча, навчальна, діагностична і виховна.
Під час оцінювання рекомендуємо здійснювати індивідуальний підхід, тобто створювати для учня такі умови, які відповідають особливостям його розвитку, рівню фізичної підготовленості, стану здоров’я; конкретизувати завдання, визначене змістом даного уроку; застосовувати гласність оцінки
(своєчасно інформувати учня про оцінку з коротким аналізом виконання учнем

252 рухової дії); враховувати особисті досягнення учнів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою у позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів.
Оцінювання учнів початкової школи здійснюється вербально
Відповідно до Інструкції про розподіл на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН України від
20.07.2009 р. № 518/674, учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичну групу.
Для учнів основної медичної групи фізична підготовка проводиться в повному обсязі згідно з навчальними програмами і урахуванням індивідуальних особливостей дитини.
Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури. Заняття проводяться за загальною програмою фізичної культури, але з можливою затримкою складання відповідних нормативів, оцінювання учнів – за теоретико-методичні знання та техніку виконання вправ. Рекомендовано заняття у фізкультурно- оздоровчих групах загальної фізичної підготовки, прогулянки, ігри й спортивні розваги. Участь у змаганнях – за додатковим дозволом лікаря.
Учні, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують коригувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані.
Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також тимчасово звільнені, повинні бути обов’язково присутніми на уроках фізичної культури. Допустимі навантаження для тих учнів, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної медичної групи, встановлює вчитель фізичної культури.
Оцінювання учнів здійснюється відповідно до вимог, які визначено навчальними програмами.
Залікові навчальні нормативи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.
Оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.
Медичне обстеження учнів проводиться щорічно у встановленому законодавством порядку. Не можна допускати на уроках фізичної культури навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження.
Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури можуть бути:
1. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).
2. Техніка виконання учнями фізичних вправ.
3. Засвоєння теоретико-методичних знань.
4. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

253
Для оцінювання рівня розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні навчальні нормативи, які передбачено навчальною програмою, та нормативи, визначені програмами кожного варіативного модуля за роками вивчення. Порядок складання нормативів визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.
При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім з урахуванням динаміки особистого результату виставляють оцінку в балах.
Оцінюючи навчальні досягнення учнів з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватися таких вимог.
1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.
2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як на двох заняттях).
3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після – відновлювальні вправи.
4. Учні мають можливість перездати норматив на визначеному вчителем занятті.
5. Вчитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.
У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюють, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями.
Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня: непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, тимчасове перебування у підготовчій групі не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.
Оцінювання техніки виконання фізичних вправ, рівня засвоєння теоретико-методичних знань, виконання навчальних завдань під час уроку може здійснюватися як комплексно, так і роздільно.
Оцінювання досягнень учнів, які за станом здоров’я віднесені до
спеціальної медичної групи
Рекомендується поточне оцінювання за теоретико-методичні знання, техніку виконання коригувальних вправ та виконання завдань уроку (за сприятливих для учня умов) (на користь учня); не виставляється оцінка за орієнтовні навчальні нормативи, тему, семестр чи рік (у клітинці слід писати
«зар.» чи «зв.»); оцінка виставляється тільки за орієнтовний навчальний норматив, тему, I, II семестр та річна, а також у свідоцтво чи атестат у вигляді
«зар.»; якщо оцінено хоча б один семестр (бально), то виставляється оцінка за рік, але при виставленні враховуються інтереси дитини (на користь дитини); для учнів, які за станом здоров’я взагалі звільнені від занять фізкультурою,

254
«зв.» ставиться тільки за орієнтовний навчальний норматив, тему, I чи
II семестри та за рік.
Оцінювання досягнень учнів основної групи
Орієнтовні навчальні нормативи: контрольні нормативи скасовано – є орієнтовні навчальні нормативи; оцінки за орієнтовні навчальні нормативи виставляються у журнал під датою, коли відбувалася здача цього нормативу; якщо учень в день здачі орієнтовного навчального нормативу був відсутній, то у журналі в цій клітинці ставиться «н», а оцінка виставляється у наступній вільній клітинці; учень має право перездати орієнтовний навчальний норматив у визначений вчителем час, хоча графу «Скоригована» після орієнтовного навчального нормативу не залишаємо, тому в клітинку за ОНН виставляємо остаточну оцінку; оцінка за орієнтовний навчальний норматив не є домінуючою при виставленні тематичної, семестрової та річної оцінок; ні в якому разі не приймаються орієнтовні навчальні нормативи в учнів звільнених від уроків фізкультури, віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних чи підготовчих груп (напроти їх прізвища слід писати «зар.» чи «зв.»); з 1 вересня по 1 жовтня приймати будь-які нормативи заборонено; орієнтовний навчальний норматив вчитель має право змінювати (збільшувати чи зменшувати), враховуючи індивідуальні, статеві та вікові особливості учня.
Тематичне оцінювання: здійснюється після кожного модуля програми, але модулі можна розбивати на 2-3 підрозділи і проводити тематичне оцінювання; тематична оцінка виставляється у класному журналі в колонці без дати з надписом Тематична (для 5-11-х класів) При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми, поточні оцінки та оцінки за орієнтовні навчальні нормативи; якщо учень (учениця) був (ла) відсутній (я) на уроках протягом вивчення теми, у відповідну клітинку замість оцінки за Тематична виставляється н/а (не атестований (а), для дітей, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи – «Зар.», для звільнених від занять з фізичної культури – «Зв.»; тематична оцінка не підлягає коригуванню.
Семестрова оцінка: виставляється в класному журналі без дати в колонку з надписом I семестр, II семестр; семестрове оцінювання здійснюється на основі тематичних оцінок (при цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість кожного модуля, тривалість вивчення кожного з модулів, складність змісту тощо); якщо учень (учениця) був (ла) відсутній (я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за I семестр чи II семестр виставляється н/а (не атестований (а), для дітей, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи – «Зар.», для звільнених від занять з фізичної культури – «Зв.»; семестрова оцінка підлягає коригуванню.
Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом
Скоригована поруч з колонкою I семестр, II семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати,

255 запис у колонку Скоригована не робиться; скоригована семестрова оцінка за
I семестр виставляється до початку II семестру, за підсумками II семестру – не пізніше 10 червня поточного навчального року.
Річна оцінка: виставляється у колонку Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за II семестр; річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок; у разі коригування оцінки за II семестр; у випадку неатестації учня
(учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)). Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Записи у журналі: на сторінках журналу не повинно бути ніяких інших поміток (крапки, позначки «с\г», «зв.» і т.д.
Права сторінка журналу. Правильно записувати на правій стороні журналу: Зміст уроку: 16/09 Розучування техніки бігу на короткі дистанції.
Удосконалення техніки метання м’яча. 10/12 Настільний теніс. Техніка виконання нападаючих ударів. Завдання додому записується на кожний урок для учнів 5-11-х класів, для учнів 1-4-х класів домашнє завдання.
Ліва сторінка журналу: дата проведення занять записується дробом із скісною лінією, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року
(03/09, 15/10, 04/02 і т.д.);
У розкладі навчальних занять не рекомендується спаровувати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. Рішення про неможливість проведення занять з фізичної культури на відкритому повітрі у зв’язку з несприятливими погодними умовами приймають вчителі фізичної культури
(наказ МОН від 01.06.2010 р. № 521).
Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі за умови, якщо температура повітря не нижче:
–8°С для учнів 1-2-х класів;
–8°С – (–11°С) для учнів 3-4-х класів;
–12°С для учнів 5-7-х класів;
–12°С – (–15°С) для учнів 8-11-х класів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал