Науково-методичний супровід функціонуванняPdf просмотр
Сторінка18/32
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   32
Литвиненко Л.В. (Кальниболотська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Новоархангельської районної ради) використовує програмне забезпечення GRAN» за допомогою якого учні вчаться будувати графіки та робити висновки з їх перетворення.
1. Відкриємо програму, виберемо в меню
«Об’єкт» команду «Створити» і задамо такі функції: у = х
2
і у = -х
2
Графіки цих функцій симетричні відносно осі абсцис. Таку саму властивість мають будь-які функції у = f(x) і y = -f(x).
Висновок. Графіки функцій y = f(x) і y = -f(x) симетричні відносно осі х.


187 2. У програмі GRAN побудуємо такі функції:
х
у
х
у
,
Графіки цих функцій симетричні відносно осі ординат.
Висновок. Графіки функцій у=f(x) і y=f(-x) симетричні відносно осі ординат.
3. В програмі GRAN побудуємо такі функції:
x
y
x
y
x
y
2 1
,
2
,
Висновок. Щоб побудувати графік функції y= kf(x), треба графік функції y = f(x) розтягнути від осі абсцис у k разів, якщо k>1, або стиснути його в k разів до осі абсцис, якщо
04. В програмі GRAN побудуємо функції: у=х
2
, у =
(3х)
2
, у = (1/3х)
2
Висновок. Щоб побудувати графік функції у
= f(ах) потрібно стиснути графік функції у = f(х) до осі ординат в а разів, якщо а>1, або розтягнути від осі ординат в а разів, якщо 05. В програмі GRAN побудуємо функції: у = х
2
, у = х
2
+ 4, у = х
2
– 6.
Кожне значення функції у = х
2
+ 4 на 4 більше, ніж відповідне значення функції у = х
2
. Тому графік функції у = х
2
+ 4 можна дістати, перенісши графік функції у = х
2
на 4 одиниці в напрямі осі у. Щоб дістати графік функції у = х
2
-6, треба графік функції у = х
2
перенести на
6 одиниць у протилежному напрямі.
Висновок. Щоб дістати графік функції у = f(x) + n, треба графік функції у = f(x) перенести на n одиниць у напрямі осі ординат, якщо n>0, або в протилежному напрямі, якщо n<0.
6. Побудуємо функції: у = х
3
, у = (х + 3)
3
,
у = (х – 2)
3
Ми бачимо, при кожному значенні х = с значення функції у = (х – 2)
3
таке, як значення функції у = х
3
, коли х = с – 2.
Тому графік функції у = (х – 2)
3
можна дістати , перенісши графік функції у = х
3
на 2 одиниці в напрямі осі абсцис.

188
Графік функції у = (х + 3)
3
можна дістати перенесенням графіка функції у = х
3
на 3 одиниці в напрямі, протилежному осі абсцис.
Висновок. Щоб дістати графік функції y = f(x – m), досить графік функції y = f(x) перенести на m одиниць у напрямі осі абсцис, якщо m>0, або на m одиниць у протилежному напрямі, якщо m<0.
7. Побудуємо функції: у = х
2
– 2 і у = |x
2
– 2|.
Висновок. Щоб побудувати графік функції y = |f(x)| потрібно об’єднати графік функції y = f(x) для
0
у
і відобразити графік функції y = f(x) для y<0, симетрично осі абсцис.
8. Побудуємо графіки функцій
2
х
у
і
2
х
у
Висновок. Щоб побудувати графік функції y = f(|x|) потрібно об’єднати графік функції y = f(x) для
0
х
і його відображення симетрично осі ординат.
Використовуючи комп’ютерні програми, учні мають можливість виконувати обрахунки за допомогою формул та впорядковувати дані за відповідними ознаками, будувати діаграми на основі даних та графіки, завдяки цьому швидше виконуються обрахунки чи здійснюється перевірка правильності виконання даних завдань. Ушкаленко А.П. (Новоархангельський НВК «ЗШ
І-ІІІ ступенів – гімназія») при вивченні теми: «Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними» учням пропонує розв’язати систему трьома способами 2х + 3у = 13;
3х - у = 3.
Виконавши завдання, діти будують графіки рівнянь даної системи у програмному забезпеченні «Graph» та отримують точку перетину (2; 3) переконуючись, що виконати завдання таким способом можна досить швидко.

189
Далі, працюючи в групах, знаходять розв’язки систем:
Одна група виконує за допомогою «Graph», а інша – одним із вивчених способів. По завершені роботи отримані результати співставляються та робиться висновок. За допомогою даного програмного забезпечення виконують перевірку правильності розв’язання систем та акцентується увага на вміннях ров’язування систем вищезгаданими способами.
Личко О.В. (Добровеличківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1), працюючи над проблемним питанням «Впровадження хмарних технологій у викладанні математики та інформатики», постійно знаходиться у пошуку нових ефективних методів і підходів щодо організації навчальної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час. Для пробудження інтересу учнів до вивчення предмету учитель готує запитання і завдання для учнів таким чином, щоб вони були пов’язані з повсякденним життям. При цьому від учнів вимагає у своїх відповідях опиратися на конкретні ситуації, які виникають при роботі з комп’ютером. Разом знаходять найбільш оптимальні і раціональні способи вирішення проблемних питань. Олена Володимирівна створила сайт кабінету із питань впровадження ІКТ у навчальний процес. При вивченні теоретичного курсу застосовує такі методи навчання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення), наочні (демонстрація презентацій), випереджальне домашнє завдання.
Позитивні результати для якісного засвоєння дає пошукова робота учнів – замітки про новизну предмета (звернення до життєвого досвіду учнів). Для вивчення окремих тем створює блоги. Наприклад, для повторення тем
«Обчислення», «Арифметичні дії», «Відсотки», «Цілі вирази» та «Дробово- раціональні вирази» створено блог «Повторення алгебри та початків аналізу
2015» http://11balgebra2015.blogspot.com/
), де на окремих сторінках містяться презентації із формулами з даної тематики, які можна переглянути у зручний час, повторити та застосувати при розв’язуванні завдань. Личко О.В. використовує відео-уроки Сергія Зеленіна, доцента Одеського національного університету
імені
І.І. Мечникова, які завантажує
із сайта http://edx.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/101/2015_T1/about
. При потребі, під час демонстрації зупиняє відео для запису основних формул, властивостей, розглядає окремі розв’язки до завдань, що є на відео. Хто не був на уроці, може переглянути його на згаданому сайті.
При перевірці знань учнів використовує
Google-форми, виставленні на блозі. Учні виконують завдання, а у формі- відповіді одразу видно результат, що дає змогу корегувати їхні знання. При виконанні домашнього завдання учні виставляють відповіді у Google-формі до певного (вказаному на уроці) часі для можливості вчителю звірити результати та провести рефлексію у вигляді коментарів на сторінці блогу.
Використання ІКТ-технологій на уроках дозволяє урізноманітнити матеріал, зацікавити учнів. Гребенюк О.М., (Цвітненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний

190 навчальний заклад» Олександрівської райдержадміністрації) під час вивчення математики у 5-6 класах використовує програмний педагогічний засіб
«Комп’ютерний супровід курсу математики 5 та 6 клас». Учні отримують знання з математики в незвичному для них форматі. Наприклад, при вивченні бісектриси кута у 5 класі вчитель пропонує накреслити різні види кутів, їх бісектриси засобами програмного забезпечення MS WORD 2007 (урок 5). При знаходженні квадрата та куба натурального числа та діленні з остачею учні використовують маркер автозаповнення та функцію MOD програмне забезпечення MS EXCEL 2007 (урок 9). Вчитель пропонує використати комп’ютер для побудови прямокутного паралелепіпеда та куба (урок 15).
Відомо, що повторення у різних формах навчального матеріалу дає найкращі результати. Матеріал даного курсу легко інтегрується в урок математики, а також може використовуватись як самостійний факультативний курс. Діти опановують знання легше тому, що комп’ютер за допомогою оригінальних вправ зацікавлює, концентрує увагу, навчає складному математичному матеріалу, але при цьому вимагає від учня вмінь, отриманих за допомогою крейди та дошки. Так, тема округлення десяткових дробів краще запам’ятовується якщо використати математичні функції програмного забезпечення MS EXCL 2007 ROUND та EVEN (урок 21). При вивченні тем курсу математики 6 класу Ольга Миколаївна пропонує повторити ознаки подільності за допомогою графіки Smart Art (урок 1). При роботі над темою
«Звичайні дроби» вдало використовує впливаючі та залежні клітинки для переводу звичайних дробів у десяткові (урок 10). Повторення властивостей перпендикулярних та паралельних прямих для учнів проводить за допомогою текстового редактора (урок 29). При вивченні геометрії Гребенюк О.М. розробила та запропонувала матеріал електронних підручників, призначений для використання вчителем на уроках геометрії в 7, 8, 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст ІКТ-супроводу відповідає діючий програмі. До кожного уроку упорядкована окрема презентація, виключення складають лише уроки, які відведені для проведення контрольних робіт. З презентаціями учні можуть працювати у довільному темпі, що дає можливості для більшої
індивідуалізації навчання та корекції індивідуальних помилок. Зміст презентацій, які пропонуються до уроків корекції знань, умінь і навичок містять основні факти геометрії та додатковий матеріал. Їх вчитель використовує для учнів, які впорались з контрольною роботою в повному обсязі, а також як матеріал для підготовки додаткових повідомлень та самостійного опрацювання.
Орієнтовні зразки контрольних робіт розміщенні у текстових файлах.
Серед основних напрямків застосування нових інформаційно- комунікаційних технологій у навчальному процесі з математики Качур О.Г.
(Торговицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Є.Ф. Маланюка
Новоархангельської районної ради) виділяє:

підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);

мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації,

191 аудіо, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики);

інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;

проведення комп’ютерних практичних робіт;

обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);

контроль рівня знань з використанням тестових завдань;

використання на уроках і при підготовці до них Інтернет-ресурсів.
При викладанні математики, крім готових програмних засобів, таких як
Динамічна геометрія, GRAN, Ольга Григорівна використовує й власні методичні розробки до уроків математики, наприклад, презентації, які сприяють розвитку інтересу до предметів (як математики, так і інформатики) та розширюють знання учнів з даної теми. Презентабельною є презентація
«Побудова правильних многокутників». Метою проведення уроку геометрії в
9-му класі з використанням ІКТ є побудова деяких правильних многокутників
із застосуванням можливостей презентації PowerPoint, яка служить засобом підвищення теоретичного рівня змісту уроку і формування та вдосконалення предметної компетентності учнів на уроці при побудові правильних многокутників. Дана презентація містить всього 5 слайдів, на кожному з яких розглянуто 5 основних задач: побудова правильного вписаного шестикутника, трикутника, чотирикутника, восьмикутника та побудова правильного описаного шестикутника. Так, під час пояснення побудови Ольга Григорівна демонструє кожний етап побудови на слайдах, до яких додано ще й звук – голос вчителя (наприклад, «будуємо коло довільного радіуса з центром в точці
О» – разом з цими слова на слайді, у вигляді зошита в клітинку, з’являється коло довільного радіуса з центром в точці О). Переглянувши один з етапів, учні починають будувати, а вчитель підходить до учнів, продивляється їхні побудови і за необхідності допомагає виконати ту чи іншу побудову в зошиті.
Перевагами такого уроку є ще й те, що при побудові вчитель не закриває собою саму побудову (якби це здійснювалося біля дошки циркулем і лінійкою, то вчитель закривав би собою побудову частині учнів). Кожна задача до уроку подана у вигляді таблиці на окремому плакаті на дошці з усіма етапами розв’язання задач на побудову (дано, аналіз, побудова, доведення, дослідження)
і записана у вигляді символів та позначень. Це дає змогу учням дуже швидко з’ясувати, що дано і що побудувати, проаналізувати за малюнком-ескізом властивості шуканої фігури і зв'язок її з даними задачі, встановити послідовність побудов, яка приведе до розв’язку задачі, а також записати план побудови та обґрунтувати (довести), що побудована фігура відповідає вимогам задачі. А вже після доведення Ольга Григорівна пропонує дослідити отримані результати, тобто провести вимірювання внутрішніх кутів правильних многокутників за допомогою транспортира, щоб остаточно переконати школярів у правильності побудови. Дана презентація виконана двома основними кольорами чорним (дано) та синім (побудувати), червоним кольором зображено допоміжні елементи побудови, які ніби роблять наголос на вірності виконання, а потім зникають. Це дає можливість учням наочніше

192 сприйняти матеріал. Презентація розміщена на блозі вчительки для учнів, які були відсутні на уроці. Кожен учень, який навіть і був на уроці, може відкрити, скачати, продивитись та прослухати даний матеріал ще раз. Таким чином, комп’ютер виступає помічником для реалізації завдань, які ставить перед учнями вчитель математики. Використання засобів ІКТ сприяє підвищенню
інтересу й загальної мотивації до навчання; індивідуалізації навчання; активізації учіння завдяки найширшому застосуванню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації; доступності для учнів «банків
інформації»; створенню ситуацій змагання учнів із комп’ютером та із собою; розширенню тестового матеріалу; об'єктивності контролю.
При проведенні уроків Лучанова В.В., (Грузьківський навчально- виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації) широко використовує мультимедійні презентації. Підготувавши навчальну презентацію до уроку, або скориставшись вже готовою, вчитель економить час на уроці.
Ілюстративний матеріал в достатній кількості, якісний, чого нелегко домогтися, малюючи на дошці ескізи малюнків. Уроки ефективні своєї естетичною привабливістю, забезпечується одержання більшого обсягу інформації й завдань за короткий період, за потреби можна повернутись до вже використаних слайдів або повторити презентацію декілька разів. Уроки з комп’ютерною підтримкою викликають велику зацікавленість учнів, крім того, дають можливість ефективно використовувати диференційований підхід у навчальному процесі Під час викладання математики Лучанова В.В. застосовує табличний процесор MSExcel; програмне забезпечення Microsoft Office,
ППЗ«Математика 5клас», ППЗ «Математика. 6 клас», «Алгебра 7-9 клас.
Бібліотека електронних наочностей», «Геометрія 7-9 клас. Бібліотека електронних наочностей», «Открытая математика. Планиметрия» (7 – 9клас),
«Открытая математика. Стереометрия» (10-11клас), «Алгебра 7-9 клас. Добірка завдань» «ЕКУ. Алгебра 8 клас»; програми для створення презентацій Microsoft
Power Point. Валентиною Володимирівною практикуються електронні домашні
завдання, які можуть виконуватись не лише вдома, а і в шкільному кабінеті
інформатики, при цьому є можливість колективної перевірки правильності розв’язання: досить показати на екрані виконане домашнє завдання і учні проводять само- чи взаємоперевірку.
Щербина Н.В., (Новгородківський навчально-виховний комплекс
«Загальносвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів-центр довузівської підготовки») вдало використовує технологію проектної навчальної діяльності: застосовує різноманітні методи та засоби навчання, щоб організувати роботу вихованців над проектом, створює оптимальні умови для самовираження учнів, активного розвитку їх критичного мислення та комунікативних здібностей, для розвитку ініціативності та самостійності.
Надія Василівна переконана, що проектна технологія збагачує позакласну роботу. Цікавими видалися дослідження її вихованців з наступними комп’ютерними презентаціями таких тем:
«Фрактальна геометрія»,

193
«Математика в сузір’ї наук». Також вчитель практикує математичні відеосалони, де учні з цікавістю переглядають презентації створених однокласниками проектів, знайомлячись при цьому з історією математики та її сучасними досягненнями. Звичними для старшокласників профільних класів, де предмет викладає Щербина Н.В., стали дні захисту учнівських дослідницьких робіт, які проходять в урочистій обстановці. Досвідом роботи з розвитку дослідницько-пошукової проектної діяльності школярів Надія Василівна ділилася з колегами на Хмурівських читаннях, які щорічно проходять у нашій області.
Цибульська Н.А., (комунальний заклад «навчально-виховне об’єднання
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області») при викладанні математики використовує практичні роботи, що допомагають розвивати, удосконалювати обчислювальні та графічні вміння і навички, необхідні для використання в повсякденному житті. Під час практичних робіт учні вчаться спостерігати, збирати дані, аналізувати результати своєї роботи, міркувати, робити висновки. При вивченні теми
«Відсоткові розрахунки» (6 клас) учням пропонується задача: У магазині
«Ельдорадо» провели переоцінку. Визначте ціну на товари до і після знижки, якщо на диски знижка 6% складає 1,5 грн. а на флешки 20% або 40 грн.
Реалізуючи міжпредметні зв’язки, Наталя Анатоліївна проводить бінарні уроки, де творчість двох педагогів переростає у творчий процес учнів, адже вивчення проблеми на грані двох наук – це завжди цікаво, такий вид діяльності викликає високу мотивацію, захоплює школярів, провокує творчий пошук.
Цікавим для дітей 5-го класу був бінарний урок з математики та англійської мови, де поєднано дві теми « Розв'язування текстових задач» (математика) та
«Харчування» (англійська мова). Розв’язуючи прикладну задачу задіяні знання як з математики так і з англійської мови: Кіт Матроскін продав potatoes в
7 разів більше, ніж pumpkins. Скільки він продав potatoes, якщо всього було продано 160 кг? Використання при виконанні даної вправи прийому багатомишшя об’єднує учнів спільною метою в межах уроку, допомагає поєднати дітей, які віддають переваги різним наукам і бувають пасивними на звичайних уроках. Інтеграція змісту двох предметів формує цілісні знання.
Важливою умовою організації навчально-виховного процесу є вибір учителем раціональної системи методів і прийомів активного навчання, використання сучасних технологій у поєднанні з традиційними засобами. Наталія Анатоліївна організувала процес навчання так, щоб зорієнтувати дитину на досягнення поставлених завдань.
Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують впродовж визначеного відрізка часу. Технологія проектування сприяє розв'язанню учнем або групою учнів проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого –
інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості. Результати

194 виконання проектів повинні бути "відчутні": якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична – конкретний результат, готовий до впровадження. Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. Таким чином, суть проектної технології – стимулювати
інтерес учнів до певних проблем. Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, витримуючи відповідний їх баланс на кожному етапі навчання та показуючи практичне застосування надбаних знань. Саме такими теоретичними засадами керується Руденко В.О. при проведенні уроків-практикумів, плануючи залучити всіх учнів до навчальної творчої діяльності з метою набуття ними нових вмінь, нового життєвого досвіду, задоволення власних освітніх потреб. На модель процесу навчання, що має назву «навчання в центрі якого знаходиться учень», і базується на співробітництві та продуктивному спілкуванні школярів, спрямовує свої педагогічні зусилля вчитель. Проводячи з допомогою проектної технології уроки-практикуми, Валентина Олександрівна залучає учнів до вивчення програмних засобів DG (динамічна геометрія), GeoGebra, які розвивають просторову уяву школярів, поліпшують навички створення досконалих рисунків до задач, підвищують продуктивність праці на уроці.
Питання «Для чого ми вивчаємо геометрію?» стало ключовим під час уроку- проекту
«Перпендикулярність у просторі»
(геометрія,
10 клас).
Десятикласникам вдалося оживити теорію, обґрунтовуючи розв’язки прикладних задач на застосування перпендикулярності у просторі.
Реалізовуючи компетентнісний підхід, вчитель об’єднала клас у 5 груп, кожна
із яких готувала задачі, моделі, історичні факти про поняття, систему тестових завдань чи запитань для зворотного зв’язку, презентувала отримані результати у вигляді інтелектуального продукту, який виявляв їх творчу самореалізацію.
Мультимедійний практикум дозволив школярам розглянути розв’язки сімнадцяти задач. Завдяки використанню програмного забезпечення GeoGebra, меню та послуги якого старшокласники освоювали самостійно, учасникам проекту вдалося оперативно та динамічно демонструвати рисунки до задач.
Протягом уроку школярі постійно залучалися до дискусії, яка виникала у результаті різного бачення просторових об’єктів та змагалися у найбільш вдалому застосуванні вивчених теорем. Кожен учень взяв участь у звіті груп, виконуючи свою частку навчальної діяльності. Цей практикум став черговим гімном Геометрії, яка змінює світ, оздоблюючи його красою та гармонією, допомагає людині удосконалювати своє життя. Повчальним був і етап завершення проекту, під час якого школярі написали відповідь на ключове питання та розмістили його на чільному місці у кабінеті математики. Серед записів найбільш вдалими виявились: «Вивчення геометрії – це вивчення світу, що нас оточує, якщо ми зуміємо пізнати цю науку, то ми зуміємо пізнати світ.
Геометрія є тією істиною, що живить практику і забезпечує удосконалення сучасного життя. Необхідність у геометрії підтверджує кожна архітектурна чи
інженерна споруда, численні гаджети та винаходи. Хочеш жити у цьому світі –

195 бери геометрію у супутники». Вивчення теми «Відсотки» (алгебра, 9 клас) вчитель теж спланувала методом проектів. Клас об’єднався у 5 гетерогенних груп, отримали завдання опрацювати більше сотні задач на відсотки різного рівня складності, але майже всі прикладного характеру. Форма взаємодії учнів – спільно-взаємодіюча (одночасна діяльність школярів, кожен із яких привласнює продукт праці, що розробляється у процесі взаємодії). Спільно із учнями розроблені доцільні для даного класу умови, в яких здійснюватиметься процес навчання та способи демонстрації кінцевого результату проектної діяльності. Учні були вмотивовані до оволодіння новими знаннями, поглиблення вже існуючих, включення їх у режим самостійної роботи завдяки формі проведення заключного етапу проекту – методу «акваріум». Саме тому під час звіту кожна група займала місце за центральним столом і кожен учасник отримував завдання від спостерігачів того рівня навчальних досягнень, які сам собі визначав. Така форма організації звіту сприяла формуванню у школярів самостійної пізнавальної активності, співпраці між собою, уміння брати на себе відповідальність, здійснювати взаємодію, приймати рішення. У процесі підготовки кожна група працювала самостійно та знаходила як шляхи розв’язування задач так і їх кількість, а під час звіту заохочувалось інше бачення розв’язку задачі, яке пропонували спостерігачі. У таких випадках застосовувалась навчальна дискусія, яка і визначала раціональні варіанти рішення проблеми. Організація навчального проекту залучила кожного школяра до звіту, надала можливість всім показати рівень своїх навчальних досягнень та сприяла створенню учнями певного інтелектуального продукту.
До проектної діяльності важливо залучати учнів середніх класів. Про те, що вони теж здатні вирішувати важливі навчальні цілі, свідчить проект, проведений для семикласників «Геометричне місце точок». Результатом став не тільки інтелектуальний, але і матеріальний продукт. Школярі опанували ПЗ DG
(динамічна геометрія), презентуючи 5 базових задач про ГМТ, створили перші у своїй навчальній діяльності софізми, які пропонували розгадати учасникам проекту, писали акровірші та заклики про дане поняття, оформили презентацію
із відповідними матеріалами. На завершальному етапі проекту школярі демонстрували вміння розв’язувати задачі на побудову ГМТ, користуючись послугами DG, а умови завдань отримали із блогу вчителя. Познайомитися із матеріалами проекту можна на блозі
Руденко В. О. «Математика для всіх» за посиланням http://mathematics- for-you.blogspot.com/ та на блозі «Авторська майстерня» за посиланням http://avtorska.blogspot.com/p/blog-page_11.html.
Бондар І.Ю.( Маловисківська гімназія Маловисківської районної ради), працюючи над проблемою «Ефективність використання інтерактивних програмних засобів у навчальному процесі», особливу увагу приділила програмному забезпеченню GeoGebra, яке використовує при вивченні тем:
«Дотична до кола та її властивості», (геометрія, 7 клас); «Паралельність прямої та площини» (геометрія, 10 клас), «Опорна задача про просторовий чотирикутник»); «Нерівності з двома змінними, системи нерівностей» (алгебра,

196 10 клас) та інших. Дану програму вчитель використовує на етапі пояснення нового матеріалу. Можливості GeoGebra дозволяють швидко і оперативно:
- демонструвати властивості дотичної;

- будувати розв’язок нерівності з двома змінними, змінювати знак нерівності, у результаті чого учні роблять самі певні висновки;


- будувати просторовий чотирикутник, досліджувати властивості відрізків, що з’єднують середини бічних сторін, змінювати його положення.197
На етапі актуалізації опорних знань Бондар І.Ю. використовує Smart
Notebook.
- Алгебра, 10 клас. Завдання: виконати розв’язання і, відповідно до відповідей, розташувати завдання на числовій прямій.

- Математика 5 клас, тема «Відсотки». Завдання: «наповнити» відро на вказану частину у відсотках, рухаючи блакитну область.

- Математика 5 клас, тема «Відсотки». Завдання: знайти відповідність.
Протягом року вчитель розробила дидактичні матеріали для учнів і деякі з них розмістила на своєму сайті https://sites.google.com/site/mvmatem/home.
Однією із форм організації процесу навчання в школі, яка дозволяє виявитися інтересам учнів максимально, є групова діяльність школярів.

198
Стимулювання пізнавального інтересу при груповій формі навчальної діяльності сприяє підвищенню власної внутрішньої активності учнів.
Ткаченко Л.Л. (Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5
імені П.Шумилова) переконана, що не можна навчити людину всупереч її волі, тому необхідно пробудити інтерес до навчання, зацікавити учнів. Підняти кожного школяра з категорії людини, яку навчають, до категорії колеги по процесу навчання – особистості, яка навчається, набуває досвіду. Наприклад, при викладанні теми «Комбінаторні задачі»( 5 клас).
Фрагмент 1. Математична хвилинка (усний рахунок).
1). Яке число ділиться без остачі на будь-яке число, відмінне від 0?
2). Сума яких двох натуральних чисел більша від їх добутку?
3). У класі 22 учні. Хлопців з них на 3 більше, ніж дівчат. Скільки в класі хлопців і скільки дівчат?
Фрагмент 2. Робота в групах (+ презентація).
Ослик Іа запросив до себе на день народження в математичну школу своїх друзів. Сьогодні ми йому допоможемо організувати і провести це свято.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   32


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал