Науково-методичний супровід функціонуванняPdf просмотр
Сторінка1/32
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ
Науково-методичний вісник

№ 51
Друкується за рішенням науково-методичної ради комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»
(протокол № 3 від 17.06.2015 року)
Кіровоград
2015

2

УДК 371
ББК 74. 212
М 54

Науково-методичний
супровід
функціонування
інформаційно-
освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник № 51. Кіровоград:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015. 379 с.
У науково-методичному віснику подано аналіз окремих аспектів діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів області протягом 2014-2015 н.р., запропоновано науково-методичні матеріали до 2015-2016 навчального року, висвітлено педагогічний досвід педагогів та окреслено напрями модернізації освіти у площині функціонування
інформаційно-освітнього простору регіону.
Науково-методичні матеріали вісника адресовані районним (міським) методичним кабінетам (центрам), начальникам відділів (управлінь) освіти, керівникам районних (міських) методичних об'єднань, загальноосвітніх навчальних закладів, учителям, вихователям, практичним психологам.
Редакційна колегія:

Бик А.С. – кандидат педагогічних наук, доцент (заст. голови ред. колегії)
Величко С.П. доктор педагогічних наук, професор
Голодюк Л.С. кандидат педагогічних наук, доцент (голова ред. колегії)
Калініченко Н.А. – доктор педагогічних наук, професор
Кендюхова А.А. – кандидат педагогічних наук, доцент
Лушин П.В. – доктор психологічних наук, професор
Нудний В.М. – секретар ред. колегії
Радул В.В. – доктор педагогічних наук, професор

Укладач: Голодюк Л.С., Бик А.С.

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.

Відповідальність за зміст публікацій несуть їх автори

© КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015

3

ЗМІСТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ДОСВІД РЕГІОНУ
Половенко О.В. Стан і завдання формування у керівників ЗНЗ управлінських ІКТ-компетентностей……………………………....................... 6
Трубіна В.Г. Керівні домінанти заступника: сучасні підходи до організації методичної роботи………………………………………………………….......... 16
Кірішко Л.М. Особливості організації науково-методичної роботи з педагогами в умовах освітніх округів ……….……………………………...... 35

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ЗАСОБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Гагаріна Н.П. Методичні рекомендації для науково-педагогічних та педагогічних працівників дошкільної освіти з впровадження моніторингової діяльності………………………………………………………. 61
Снітко І.Ю. Результати моніторингу ефективного функціювання психологічної служби та ставлення учасників навчально-виховного процесу до результатів діяльності працівників психологічної служби……… 67
Кендюхова А.А. Готовність учителя до оцінювання навчальних досягнень учнів………........................................................................................... 78

МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
ДОШКІЛЛЯ
Тарапака Н.В. Методичні рекомендації щодо використання парціальних програм в умовах реалізації варіативної складової базового компонента дошкільної освіти………………………………………………………………… 86
Скуренко С.Л. Методичні рекомендації щодо розвитку мовленнєвої компетентності старших дошкільників………………………………………..... 93
ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г. Особливості організації навчально- виховного процесу учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів……. 97
Третяк О.П. Методичні рекомендації щодо виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів……………………… 113
Марчук С.А.

Батьки і діти: співробітництво чи муштра?.......................................
1244

ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛА

Ревнивцева О.В. Організація роботи з зарубіжної літератури та російської мови у 7 класі у 2015-2016 навчальному році…………………... 131
Маранська І.А., Мінич Г.В. Упровадження елементів сучасних педагогічних технологій навчання як умова досягнення нової якості мовно-літературної освіти………………………………………… 136
Коса І.Т., Задубняк Ю.А. Про вивчення іноземних мов у 2015/2016 навчальному році……………........................................................... 143
Кравченко Ю.В., Черткова Н.С. Методичні аспекти вивчення суспільствознавчих дисциплін в умовах запровадження
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти………… 150
Богданова О.П. Реалізація дослідно-експериментального проекту з впровадження курсу «Фінансова грамотність» в загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградської області……………. 162
Жосан О.Е. Про стан вивчення предметів духовно-морального спрямування в Кіровоградській області………………… 167
Кондратова В.В., Черненко С.В. Сприймання та інтерпретація творів мистецтва у художньо-практичній діяльності школярів………………. 173
Ткаченко Л.А. Педагогічні технології – шлях до професіоналізму та успіху… 182
Хлань Л.М. Сучасний урок географії – спільна творчість учителя та учнів….. 206
Литвин С.М. Організація роботи районного методичного об’єднання вчителів біології…………………………. 215
Желєзнова Т.П. Гуманістична спрямованість предмета «Основи здоров’я» та факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» як ефективний фактор профілактики поведінкових проблем підлітків і запорука якісної здоров’язбережувальної освіти………………………………………………...... 222
Коробов М.Г. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Фізична культура» у 2015/2016 навчальному році………………… 240

ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Шаповалова Т.А. Інноваційні форми організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками………………….. 264
Марченко І.А. Удосконалення системи роботи з розвитку здібностей і обдарувань учнів як напрямок інноваційної діяльності навчального закладу……………………………………………………………… 271
Вареха А.Г. Система роботи з організації та проведення
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів…...…………… 283
Богданова О.П. Рекомендації щодо роботи з обдарованими дітьми в контексті підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до олімпіади з економіки………………………………………………………… 2985


ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Міцай Ю.В. Особливості використання у навчанні педагогічних кадрів творчого потенціалу опорних шкіл з проблем здоров’язбереження………….. 307
Пляка С.М. Віртуальна Інтернет-спільнота як складова формування професійної компетентності педагогів позашкільних навчальних закладів…. 316
Гайда Л.А. Використання потенціалу сучасної історичної біографістики в освітньому просторі Кіровоградщини…………………………………………... 320
Дяченко Н.І. Формування ціннісних орієнтацій школярів у системі роботи бібліотек навчальних закладів………………………………………………….. .. 326

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В РЕГІОНІ

Червонець І.В., Басиста А.Л. Методичні рекомендації щодо запровадження індивідуальної програми розвитку дитини в класі з інклюзивним навчанням……………………………………………….. 337

Місюня Л.В. Методичні рекомендації щодо складання
індивідуальної програми розвитку учня спеціального навчального закладу або спеціального класу загальноосвітнього навчального закладу …………………………………......... 346
Воловоденко В.П., Олексієнко Т.В. Тематичний список літератури з проблеми: «Інклюзивна освіта – шлях до всебічного розвитку дитини з особливими потребами»……………….............................................................. 356

ФАХОВІ КОНКУРСНІ ВИПРОБУВАННЯ: ДОСВІД РЕГІОНУ
Голодюк Л.С. Всеукраїнський конкурс «Учитель року»: двадцять років розвитку новаторства…………………………………………… 360
Ціперко Т.В. «Учитель року – 2015» номінація «Хімія»………………………. 368
Литвиненко О.В. Обласний огляд освітніх блогів «Педагогічна блогосфера»: перші підсумки та перспективи…………………………………………………. 374


6

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ДОСВІД РЕГІОНУ
СТАН І ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ
У КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
УПРАВЛІНСЬКИХ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

О.В. Половенко, завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»
Якісна освіта є пріоритетом будь-якої держави. Сучасне інформаційне суспільство потребує:
фахівців, здатних до ефективного застосування ІКТ у власній професійній діяльності;
розвитку кожної особистості у площині формування власної життєвої траєкторії;
відстеження та керування динамікою прогресу у сфері навчання, професійної чи соціальної самореалізації;
соціально активних громадян, які об’єднуються у спільноти, впливають на власне життя та життя держави.
Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку всього українського суспільства і освіти зокрема, вимагають нових підходів до управління навчальними закладами. Пріоритетними серед них є впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що мають забезпечити доступність та ефективність освіти, удосконалення навчально-виховного процесу, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
Досягнення цих цілей неможливо без відповідного рівня підготовки керівників шкіл. Сьогодні школа із закритої системи перетворюється у більш складну відкриту систему. Це означає, що сучасний керівник навчального закладу повинен успішно здійснювати як управлінську так і педагогічну діяльність, забезпечуючи реалізацію цілей і змісту навчально-виховного процесу та різноманітних форм міжсуб’єктних відносин у нових умовах.
Існуюча система навчання та підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів з питань формування ІКТ-компетентності охоплює такі напрями, як:
1. Управління та стратегічне бачення розвитку навчального закладу: формування та розвиток інформаційно-навчального середовища навчального закладу; формування загального бачення цілей та доцільності використання ІКТ у навчальному процесі;

7
управління процесом створення, реалізації та контролю виконання стратегічного плану інформатизації школи, що забезпечує досягнення поставлених цілей; використання інформаційних ресурсів та технологій під час прийняття управлінських рішень.
2. Ефективність професійної діяльності.
Основна увага зосереджується на використанні ІКТ для підвищення ефективності педагогічної та управлінської діяльності як самого керівника, так і всіх педагогічних працівників, а саме: щоденне, цілеспрямоване та ефективне використання ІКТ у школі; використання ІКТ для обміну інформацією; участь у спільнотах, форумах, інтернет-конференціях, інших заходах, що сприяють та стимулюють використання педагогами ІКТ для підвищення ефективності своєї праці; використання ІКТ для удосконалення управлінської діяльності.
3. Інформатизація школи, організація навчального процесу та
управління.
Упровадження та використання програмних комплексів, що мають за мету: допомогти в організації адміністративної діяльності; розподілити фінансові ресурси; постійно удосконалювати технології, що використовуються у навчальному процесі та управлінні.
4. Експертиза та оцінювання результатів:
використання ІКТ для збирання та аналізу інформації, інтерпретування результатів та ознайомлення з ними учасників навчального процесу з метою покращення навчання та результатів навчальної діяльності учнів;
використання ІКТ для експертизи, оцінювання та управління педагогічної та управлінської діяльності.
5. Соціальні, правові та етичні питання:
забезпечення рівного доступу до інформаційних ресурсів учасників навчально-виховного процесу; забезпечення конфіденційності інформації та безпеки у процесі використання ІКТ; забезпечення виконання санітарно-гігієнічних та екологічних норм у ході використання ІКТ; сприяння забезпеченню охорони авторських прав та права
інтелектуальної власності на продукти, вироблені з використанням місцевих ресурсів.
Основною складовою структури підвищення рівня управлінської компетентності керівників є курси підвищення кваліфікації.
Так, у 2013 році були проведені курси «Стратегія управління закладом освіти в умовах формування інформаційного суспільства. Запровадження

8

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та удосконалення закладом освіти» (27 слухачів). У 2015 році – курси для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають фізику, математику, інформатику з проблеми «Інформаційно-навчальне середовище як засіб формування творчої активності педагога. Оновлення змісту та методики викладання предметів природничо-математичного циклу в 5-11 класах».
Зміст технологічної складової професійної підготовки керівників закладів освіти на курсах підвищення кваліфікації формується відповідно до потреб і запитів слухачів. Вхідна анкета та он-лайн опитувальник обов’язково передбачають діагностику рівня володіння керівниками інформаційними технологіями.
Акцентується увага і на вдосконаленні методики проведення навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації за рахунок використання ІКТ та онлайн-технологій. Зокрема, до всіх навчально-тематичних планів курсів введено спецкурс «Онлайнові технології у роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу».
Оновлено тематику лекційних та практичних занять:
- «Медіа-освіта та медіа-грамотність» (викладач Корецька Л.В.);
- «Школа синергетичного ефекту «2+2=5» (викладач Корецька Л.В.);
- «Компетенції і компетентності в управлінській діяльності» (викладач
Бик А.С.);
- «Психолого-педагогічні засади професійного самовдосконалення педагога» (викладач Павлюх В.В.);
- «Андрагогічні засади післядипломної педагогічної освіти» (викладач
Войтко В.В.);
- «Умови та шляхи створення повноцінної фінансової системи навчального закладу» (викладач Гриценко С.А.);
- «Науково-методичні засади створення та розвитку інноваційного освітнього середовища» (викладач Половенко О.В.);
- «Документування управлінської інформації та організація діловодства у навчальному закладі», «Організація ефективного управління у навчальному закладі» (викладач Трубіна В.Г.).
З метою підготовки до запровадження дистанційної форми навчання керівників загальноосвітніх навчальних закладів розроблено спецкурс «Теорія і практика управлінської діяльності керівника навчального закладу» (автор
Трубіна В.Г.).
Удосконалення ІКТ-компетентності здійснюється і в міжкурсовий період через: постійно діючі семінари;
інструктивно-методичні семінари; ярмарки педагогічних ідей; конкурси професійної майстерності; тренінги; методичні дні та ін.

9

З метою якісного науково-методичного забезпечення впровадження ІКТ підготовлені і на належному рівні проведені: обласний семінар-практикум для директорів шкіл, учасників
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» (номінація «Директор школи») з проблеми «Інтернет-технології Web 2.0. для організації онлайнового освітнього середовища»; засідання постійно діючого семінару «Розвиток управлінських компетентностей сучасного керівника закладу освіти: теорія і практика»; заняття школи молодого керівника з проблеми «Онлайнові технології у роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу»; заняття регіональної школи новаторства з проблеми «Науково-технічне забезпечення інноваційного розвитку сучасного навчального закладу».
У міжкурсовий період керівники мали можливість проходити навчання за програмами спецкурсів: основи Інтернету; основи веб-дизайну; основи створення комп’ютерних презентацій; основи візуального програмування; основи комп’ютерної графіки тощо.
Ефективно запроваджуються такі форми роботи, як: скайп-наради,
інтернет-конференції, віртуальні клуби, вебінари.
Організація та підтримка функціонування сайту центру дозволяє створити
єдину платформу для надання освітніх методичних послуг керівникам освітніх установ.
Протягом 2013-2015 років регіональні методичні служби також звертають увагу на формування управлінських ІКТ-компетентностей.
Варто зазначити, що основний вплив регіональними методичними службами здійснюється на усвідомленні керівниками навчальних закладів значимості інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону в забезпеченні рівних умов і доступу до якісної освіти. Використання
інформаційно-комунікаційних технологій оптимізує зміст навчання керівників, підвищує ефективність та якість надання методичних послуг.
Створені і функціонують 9 опорних шкіл з питань упровадження ІКТ:
- «Впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес» (Троянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Троянської сільської ради Голованівського району);
- «Підвищення інформаційної компетентності педагога» (Нечаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського);
- «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження програми Intel
®
«Навчання для майбутнього» (Аджамська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації);

10

- «Інформаційні технології в навчально-виховній роботі сучасного закладу освіти» (Івангородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Олександрівської районної державної адміністрації);
- «Формування
інформаційної культури та
інформаційної компетентності педагогічних працівників району» (Червонокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради);
- «Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес» (Ліцей інформаційних технологій Олександрійської міської ради);
- «Впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес» (спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7
Світловодської міської ради).
Працівниками центру методичної та соціально-психологічної служби
управління освіти Кіровоградської міської ради здійснюється методичний супровід упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема: підготовлено методичні рекомендації щодо створення та функціонування веб-сайту навчального закладу та особливостей роботи в режимі «Конференція» на порталі «Класна оцінка»; загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади міста створили власні веб-сайти на порталі управління освіти Кіровоградської міської ради на платформі «Класна оцінка».
Петрівський районний методичний кабінет. З метою формування та підвищення управлінської професійної компетентності керівників у районі функціонують постійно діючі семінари для директорів та заступників директорів із навчально-виховної роботи з проблем: «Розвиток управлінської компетентності керівника сучасної школи»; «Підвищення професійної компетентності заступника директора в умовах модернізації освіти»; «Основи управлінської діяльності». Програмами цих засідань передбачені практикуми, які проводились на базі навчальних закладів, зокрема: «Громадсько активна школа як засіб управління якістю освіти» (Чечеліївська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів), «Управління процесом упровадження
інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах» (Петрівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів). Із метою підвищення інформаційної компетентності керівників навчальних закладів проведені практичні заняття «Використання Інтернет та медіаосвітніх технологій в управлінській діяльності керівника сучасної школи»,
«Шкільний сайт як ресурс відкритого інформаційно-освітнього простору школи», «Упровадження ІКТ у навчально-виховний процес та адміністративну управлінську діяльність», «ІКТ як інноваційний фактор розвитку освіти».
Особлива увага приділялась опрацюванню нормативно-правової бази, організаційно-педагогічній діяльності адміністрацій щодо реалізації Державних стандартів освіти.
Новопризначені керівники, кадровий резерв є учасниками постійно діючого семінару.

11

Удосконаленню рівня управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів сприяє навчання у:
- майстер-класі Гнатюк Л.Г. «Інноваційні процеси в сучасній школі.
Підвищення
інформаційно-комунікаційної компетентності на основі акмеологічних технологій управління»;
- школах управлінської майстерності з проблем: «Підвищення управлінської компетентності керівника школи в умовах створення Школи сприяння здоров’ю» (керівник Позивай О.А.); «Розвиток та реалізація творчості вчителя в рамках внутрішкільної методичної роботи»
(керівник
Пустовойтенко Р.М.); «Удосконалення методичної роботи на основі творчого впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського» (керівник Огир Т.Ю.);
«Моніторинг у роботі заступника директора» (керівник Погорєла Т.М.).
З метою активізації впровадження ІКТ в управлінську діяльність, методистом Ошегою З.С. проводились семінари з проблем: «Система управління особистим сайтом директора» (комунальний заклад «Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія»), «Система управління особистим сайтом заступника директора з навчально-виховної роботи» (Новостародубська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів).
Долинським районним методичним кабінетом з метою ефективного формування та розвитку інформаційного простору регіону організовано роботу постійно діючого семінару методичного менеджменту з проблеми «Науково- методичний супровід розвитку інформаційно-навчального середовища школи».
За результатами діагностування керівників створені міжокружні творчі групи з питань розвитку інформаційно-навчального середовища закладу. У рамках занять, які проходяться в он-лайн режимі, учасники розробили та приступили до реалізації методичного проекту «Організація самоосвітньої діяльності педагогів». У рамках якого були складені методичні рекомендації:
«Педагогічний досвід вчителя: вивчення, узагальнення, апробація»; методичний порадник щодо організації методичної роботи в освітньому окрузі
(Матвійчук Т.В., Пустовойт В.І., Бойко Г.І., Карявка О.М., Акаєвич Н.В.,
Куделя В.Д., Іщенко С.М.); методичні матеріали: «Атестація педагогів: новий формат, інноваційні підходи та алгоритм атестаційного періоду» (Харсун В.М.,
Денисенко Ю.М., Сердюк В.М.), «Імідж керівника освітнього закладу»
(Кравченко
Л.М.),
«Проведення нестандартних педагогічних рад»
(Кандиба Т.О.)., «Технології вивчення та оформлення педагогічного досвіду»
(Мельниченко А.А. Скороход О.В.).
Проведені презентації досвіду роботи навчальних закладів з тем:
«Науково-методичний супровід розвитку
інформаційно-навчального середовища закладу» (Райкович О.В.), «Контрольно-аналітична діяльність керівника освітньої установи» (Юрченко О.Г., Андрощук О.Ф.), «Інноваційні технології в управлінській діяльності» (Свічкарьова І.Б.), відеопрезентація
«Система роботи педагогічного колективу з обдарованими учнями»
(Зяброва Н.О., Марущак І.М.).

12

Заслуговує на увагу робота майстер-класів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал