Наукова аспірантура спеціальність «Музичне мистецтво»Скачати 487.13 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації30.11.2016
Розмір487.13 Kb.
  1   2   3   4

НАУКОВА АСПІРАНТУРА

Спеціальність «Музичне мистецтво» – 17.00.03.

Теорія музики, історія музики
Денне відділення – 3 роки навчання, заочне – 4 роки

Вступники до наукової аспірантури за спеціалізацією «Музикознавство» складають такі вступні екзамени:
Теоретичне музикознавство

1. Теорія музики:

а) виконання письмових робіт:

- задача з гармонії (2 години, без допомоги фортепіано);

- подвійна 4-риголосна фуга з окремою експозицією (виконується 4 години);

- інструментовка фрагменту музичного твору (2 години);

б) усний екзамен з гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів (цілісний аналіз твору крупної форми по партитурі), історії оркестрових стилів, історії теоретичних систем, з музичної акустики, з питань методики викладання теоретичних дисциплін.

в) колоквіум:


 • вияснення підготовки вступників до роботи над обраною темою (обговорення матеріалів реферату, плану дисертації, головної мети майбутньої роботи, її актуальність, новаторство, практична необхідність);

 • орієнтованість абітурієнта у проблематиці теоретичного музикознавства, знання фундаментальних теоретичних праць з основ теоретичних дисциплін;

 • вияснення загальної ерудиції вступника, його світоглядних позицій, філософсько-естетичної підготовки.2. Історія музики (усний екзамен у повному обсязі вузівського курсу: українська, зарубіжна, російська музика):


 1. Особливості західноєвропейської музичної культури періоду пізнього середньовіччя;

 2. Явище ренесансу в історії європейської музики;

 3. Стильові засади творчості К.Монтеверді;

 4. Програмні тенденції симфонічної творчості композиторів-романтиків;

 5. Оперні реформи Р.Вагнера та Дж.Верді: порівняльний аспект;

 6. Жанр симфонічної поеми у творчості Р.Штрауса;

 7. Ново-віденська школа як музично-стильовий феномен;

 8. Провідні жанрово-стильові риси творчості Б.Бартока;

 9. Концептуальна основа творчості О.Месіана;

 10. Польська композиторська школа другої половини ХХ століття;

 11. Нові різновиди композиторської техніки у другій половині ХХ століття;

 12. Російська композиторська школа в її становленні від ХІХ до ХХ століття як соціоестетичний феномен;

 13. Принципи симфонічного мислення Д.Шостаковича;

 14. Історичні передумови становлення української композиторської школи;

 15. Партесний спів та партесний концерт як складова частина національної традиції української музики;

 16. Феномен українського музичного просвітництва;

 17. Творчість Д.Бортнянського як стильова парадигма української музики;

 18. Українська класична опера та шляхи її вивчення;

 19. Український фольклор як предмет музикознавчого вивчення;

 20. Неофольклоризм у творчості українських композиторів;

 21. Місце та значення творчості Б.Лятошинського в історії української музики;

 22. Провідні українські регіональні композиторські школи 1970 – 2000 рр.;

 23. Хорова творчість Л.Дичко;

 24. Стильова еволюція, жанрова своєрідність творчості В.Сильвестрова;

 25. Оперно-ораторіальні твори сучасних українських композиторів.Історичне музикознавство1. Історія музики:

а) усний екзамен у повному обсязі вузівського курсу: українська, зарубіжна, російська музика: 1. Історія музики як наукова та навчальна дисципліна на сучасному етапі;

 2. Музична медієвістика та її методи;

 3. Особливості західноєвропейської музичної культури періоду пізнього Середньовіччя;

 4. Явище ренесансу в історії європейської музики;

 5. Стильові засади творчості К.Монтеверді;

 6. Категорія одночасного контрасту та її значення у творчості Й.С.Баха;

 7. Феномен опери-seria та його історична доля;

 8. Програмні тенденції симфонічної творчості композиторів-романтиків;

 9. Оперні реформи Р.Вагнера та Дж.Верді: порівняльний аспект;

 10. Жанр симфонічної поеми у творчості Р.Штрауса;

 11. Ново-віденська школа як музично-стильовий феномен;

 12. Провідні жанрово-стильові риси творчості Б.Бартока;

 13. Концептуальна основа творчості О.Месіана;

 14. Польська композиторська школа другої половини ХХ століття;

 15. Нові різновиди композиторської техніки у другій половині ХХ століття;

 16. Російська композиторська школа в її становленні від ХІХ до ХХ століття як соціоестетичний феномен;

 17. Фортепіанна поетика С.Рахманінова: хронологічний аспект;

 18. Принципи симфонічного мислення Д.Шостаковича;

 19. Явище полістилістики у творчості А.Шнітке;

 20. Оперні інновації С.Слонимського;

 21. Історичні передумови становлення української композиторської школи;

 22. Партесний спів та партесний концерт як складова частина національної традиції української музики;

 23. Феномен українського музичного просвітництва;

 24. Творчість Д.Бортнянського як стильова парадигма української музики;

 25. Українська класична опера та шляхи її вивчення;

 26. Жанр дитячої опери у творчості М.Лисенка;

 27. Типологічні ознаки галицької музичної культури;

 28. Український фольклор як предмет музикознавчого вивчення;

 29. Неофольклоризм у творчості українських композиторів;

 30. Місце та значення творчості Б.Лятошинського в історії української музики;

 31. Провідні українські регіональні композиторські школи 1970 – 2000 рр.;

 32. Хорова творчість Л.Дичко;

 33. Стильова еволюція, жанрова своєрідність творчості В.Сильвестрова;

 34. Оперно-ораторіальні твори сучасних українських композиторів;

 35. Жанр концерту у творчості Є. Станковича.

б) колоквіум: • вияснення підготовки вступників до роботи над обраною темою (обговорення матеріалів реферату, плану дисертації, головної мети майбутньої роботи, її актуальність, новаторство, практична необхідність);

 • орієнтованість абітурієнта у проблематиці історичного музикознавства, знання фундаментальних праць;

вияснення загальної ерудиції вступника, його світоглядних позицій, філософсько-естетичної підготовки.

2. Теорія музики:

а) виконання письмових робіт:

- задача з гармонії (2 години, без допомоги фортепіано);

- проста 3-голосна фуга (повна), виконується 4 години;

- інструментовка фрагменту музичного твору (2 години);

б) усний екзамен з гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів (цілісний аналіз твору крупної форми за партитурою), історії оркестрових стилів, історії теоретичних систем, з питань методики викладання теоретичних дисциплін, читання партитур.3. Філософія:


 1. Специфіка філософського знання;

 2. Структура філософського знання;

 3. Філософське вчення про буття. Основні проблеми онтології;

 4. Субстанціонально-атрибутивні концепції буття;

 5. Матерія як субстанція буття;

 6. Філософські категорії руху, простору і часу;

 7. Ідеальне як субстанція буття;

 8. Нетрадиційні концепції у філософії ХХ століття;

 9. Поняття про філософський метод;

 10. Діалектичні принципи взаємозв‘язку, взаємозумовленості явищ і принцип розвитку;

 11. Діалектика буття і мислення;

 12. Діалектика і метафізика;

 13. Альтернативи діалектики;

 14. Свідомість як філософська категорія. Її основні форми;

 15. Свідомість і самосвідомість;

 16. Основні проблеми гносеології;

 17. Емпіричне познання та його форми;

 18. Наукові шляхи пізнання та форми знання;

 19. Особливості філософського вчення про суспільство;

 20. Суспільство як система;

 21. Спільності людей у структурі суспільства, їх основні типи;

 22. Природа як предмет філософського осмислення;

 23. Проблеми взаємовідносин: людина-суспільство-природа;

 24. Проблема людини у філософії;

 25. Природна і соціальна іпостасі людини;

 26. Поняття „індивід”, „особистість”, „індивідуальність”;

 27. Проблема життя і смерті у філософії, пошук сенсу життя і призначення людини;

 28. Філософія культури, коло її основних проблем;

 29. Культура й особистість;

 30. Творчий характер культури;

 31. Філософія і релігія;

 32. Історичні норми релігії;

 33. Мораль і право;

 34. Мораль і моральність;

 35. Структура моральної свідомості;

 36. Природа мистецтва, його структура й основні функції;

 37. Поняття про естетичне та його роль в житті й у мистецтві;

 38. Наука, її сутність і роль у сучасному суспільстві.


4. Іноземна мова (англійська, німецька, французька, італійська, для іноземців – російська):

а) письмовий переклад оригінального (неадаптованого) музикознавського тексту (у обсязі 1 друкованого аркуша (стандартного), виконується за допомогою словника – 30 хвилин.);

б) переказ прочитаного (без допомоги словника) сюжетного тексту на музичну тему. Виконується іноземною мовою (обсяг – ¾ друкованого аркуша; термін підготовки – 15 хвилин);

в) співбесіда іноземною мовою на професійні, політичні та побутові теми.АСИСТЕНТУРА-СТАЖУВАННЯ
Денне відділення – 3 роки навчання, заочне – 4 роки
Вступники до асистентури-стажування за спеціалізацією «композиція» складають такі вступні екзамени:


 1. Спеціальність (показ творів різних жанрів та форм у вигляді записів на DVD);

 2. Теорія музики (письмово):

а) поліфонічні обробки народних пісень (різнохарактерних) для хору;

б) оркестровка фрагментів музичних творів для фортепіано, для 2-х фортепіано;

Завдання виконується 8 годин.


 1. Теорія музики (усно):

а) усний екзамен з гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів (цілісний аналіз твору крупної форми по партитурі), історії оркестрових стилів, історії теоретичних систем, з музичної акустики, з питань методики викладання теоретичних дисциплін.

б) колоквіум: • вияснення підготовки вступників до роботи над вибраною темою (обговорення матеріалів реферату, плану дисертації, головної мети майбутньої роботи, її актуальність, новаторство, практична необхідність);

 • орієнтованість абітурієнта у проблематиці теоретичного музикознавства, знання фундаментальних теоретичних праць з основ теоретичних дисциплін;

 • вияснення загальної ерудиції вступника, його світоглядних позицій, філософсько-естетичної підготовки. 1. Історія музики (усно): екзамен в повному обсязі вузівського курсу (українська, зарубіжна, російська музика); питання дивитись у розділі «історія музики» - «теоретичне музикознавство».

 2. Філософія (вимоги такі ж самі, як і для наукової аспірантури);

 3. Іноземна мова (англійська, німецька, французька або італійська, для іноземців – російська): вимоги для асистентів-стажистів.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал