Наталія саціна нові стандарти – нові ідеї методична розробка Саціна Н. Л. Нові стандарти – нові ідеї : Методична розробка. – Луцьк: пвдСторінка3/18
Дата конвертації30.11.2016
Розмір4.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

2.2. Програма організації наступності шкіл І і ІІ ступенів

Затверджується керівником навчального закладу щорічно у січні. Окремо розробляється система заходів з реалізації програми наступності «початкова школа – основна школа».

№ з/п

Проблеми

Вид діяльності

Завдання

Термін виконання

ВідповідальніНедостатня поінформованість щодо особливостей адаптації.

Проведення нарад з педагогами:

  • ознайомлення вчителів ІІ ступеня з навчальним планом, навчальними програмами, посібниками, що використовуються у початковій школі;

  • складання плану відвідування учителями ІІ ступеня уроків, позаурочних заходів у 4-х класах;

  • психологічний тренінг для вчителів, що викладатимуть в 5 класах.

Погодження дій педагогів початкової школи і школи ІІ ступеня

Лютий-березень

Заступник директора, голова м/о вчителів початкових класів, психологРозбіжність вимог до результатів навчання педагогів початкової школи і педагогів ІІ ступеня

Спільна організація проміжної атестації випускників початкової школи:

  • підбір завдань до проміжної атестації;

  • обговорення змісту й організації проміжної атестації;

  • участь педагогів ІІ ступеня у проміжній атестації;

  • спільний аналіз підсумків проміжної атестації та результатів навчання.

Створення рекомендацій педагогам початкової школи щодо додаткового відпрацювання змісту навчання.

Мотивація педагогів на усвідомлення необхідності організації адаптаційного періоду і розуміння його сенсу

Березень

Заступник директора, голова творчої групи, голови м/о школиВідмінності у стилі спілкування з учнями педагогів І і ІІ ступенів

Круглий стіл з педагогічними поданнями на випускників початкової школи і загальна характеристика класу з урахуванням внутрішньої диференціації (інтелект, працездатність, навчальна мотивація, система міжособистісних стосунків, групова спорідненість). Аналіз досліджень учнів 4-их класу психологом.

Психологічна освіта вчителів щодо стилю спілкування з учнями. Рекомендації педагогам.Емоційна підготовка педагогів середньої ланки до сприйняття випускників початкової школи такими, якими вони є

Квітень

Заступник директора, голова м/о вчителів початкових класів, класоводи 4-х класів, вчителі-передметники в 5 класах, класні керівники 5 класів, психологБрак єдиних вимог до оцінки праці учнів і результатів особистісного росту

Батьківські збори щодо проблем п’ятикласників

Підготовка учнів школи І ступеня та їхніх батьків до переходу в школу ІІ ступеня

Травень

Класоводи 4-х класів, психологАдаптація учнів до навчання в основній школі

Класно-урочний контроль в 5-их класах.

Психолого-педагогічний консиліум.

Періодичне заслуховування звітів класних керівників, вчителів-предметників, психолога про індивідуальну корекційну навчальну та виховну роботу з учнями.

Рекомендації класним керівникам, вчителям-предметникамСтворення умов для швидшої адаптації учнів

Серпень-листопад

Заступник директора, голова творчої групи, класні керівники 5-х класів, вчителі-предметники


Система заходів з реалізації програми наступності

«початкова школа – основна школа»

Зміст роботи

Час проведення

Відповідальні

Педконсиліум «Організація навчально-виховного процесу в адаптаційний період»:

 • вивчення матеріалів роботи з дітьми у початковій школі;

 • вивчення особових справ учнів;

 • узгодження норм оцінок і вимог до учнів;

 • складання психолого-педагогічної характеристики класу;

 • складання програми супроводу учнів у адаптаційний період;

 • виявлення потреб педагогів, потрібна допомога фахівців психолого-педагогічної служби.

Серпень

Заступники директора з НВР І і ІІ ступеня, фахівці психолого-педагогічної служби

Батьківські збори на тему: «Організація навчально-виховного процесу в 5 класі»

Серпень

Класні керівники 5 кл.

Оцінка стану здоров’я і фізичного розвитку учнів

Вересень

Медична служба, вчителі фізкультури

Індивідуальна робота з учнями, які відчувають труднощі в період адаптації

Протягом року

Класні керівники, вчителі-предметники

Визначення індивідуальних цілей вчителів 5 класів у вирішенні проблеми наступності (співбесіди з учителями)

Вересень

Адміністрація

Відвідування уроків у 5 класах. Мета: визначення рівня адаптації учнів

Вересень

Психологи, вчителі, заступники директора

Тиждень відкритих дверей. Лекція для батьків «Проблеми психологічної адаптації дітей при переході з початкової школи в середню ланку»

Вересень

Адміністрація, шкільний психолого-медико-педагогічний консиліум

Вхідний адміністративний контроль. Мета: перевірити якість засвоєного навчального матеріалу попереднього класу

Жовтень

Заступники директора

Аналіз вхідного контролю

Жовтень

Методична рада школи

Діагностика адаптаційних процесів в учнів 5 класів

Вересень-жовтень

Шкільний психолого-медико-педагогічний консиліум

Підготовка до педради: відвідування уроків, анкетування учнів і батьків, бесіди з вчителями, фахівцями психолого-педагогічної служби

Вересень-жовтень

Адміністрація, класні керівники

Мала педрада: «Особливості адаптації п’ятикласників» з вчителями початкової школи та вчителями-предметниками, які працюють у п’ятих класах, фахівцями психолого-педагогічної служби. Мета: підведення підсумків І чверті

Листопад

Заступники директора з НВР І і ІІ ступеня

Засідання ПМПК «Психолого-фізіологічні аспекти адаптації учнів при переході з початкової школи в середню ланку»; аналіз результатів діагностики адаптаційних процесів

Листопад

Шкільний психолого-медико-педагогічний консиліум

Аналіз програм і методичних рекомендацій з спадкоємності викладання української мови і літератури. Мета: ознайомлення зі стилем, темпом, формами роботи вчителів майбутніх випускників початкової школи

Грудень

Заступники директора, голови м/о

Семінар для класних керівників 5 класів «Психологічні можливості дітей молодшого підліткового віку»

Грудень

Фахівці психолого-педагогічної служби

Попередня розстановка кадрів у майбутніх п’ятих класах

Січень

Адміністрація

Знайомство учнів початкових класів з навчальним процесом у середній ланці

Січень-травень

Класні керівники 4 кл.

Аналіз програм, методичних рекомендацій зі спадкоємності викладання математики. Мета: вивчення програми з математики, вироблення єдиних вимог

Січень

Методична рада школи

Взаємовідвідування уроків математики. Мета: ознайомлення зі стилем, темпом, формами роботи вчителів майбутніх випускників початкової школи

Січень-лютий

Заступники директора

Засідання МО «Індивідуальні особливості учнів «групи ризику» та випускних класів початкової школи»

Січень

Голова шкільного м/о початкових класів

Аналіз програм, методичних рекомендацій зі спадкоємності викладання дисциплін природничо-наукового циклу. Мета: вивчення програми з природознавства та історії, вироблення єдиних вимог

Березень

Методична рада школи

Взаємовідвідування уроків природознавства та історії. Мета: ознайомлення зі стилем, темпом, формами роботи вчителів майбутніх випускників початкової школи

Березень

Голови м/о, заступники директора

Аналіз програм, методичних рекомендацій зі спадкоємності викладання іноземної мови. Мета: вивчення програми, вироблення єдиних вимог

Березень

Голови м/о, заступники директора

Взаємовідвідування уроків іноземної мови. Мета: ознайомлення зі стилем і формами роботи вчителів майбутніх випускників початкової школи

Березень

Голови м/о, заступники директора

Діагностика готовності учнів початкових класів до переходу в середню ланку

Березень-квітень

Фахівці психолого-педагогічної служби

Засідання «готовність учнів випускних початкових класів до переходу в середню ланку»:

 • попереднє комплектування класів;

 • уточнення адаптаційного потенціалу учнів;

 • складання індивідуальних програм адаптації

Квітень

Психолог, голова м/о, вчителі 4-х кл.

Знайомство класних керівників, вчителів-предметників середньої школи з учнями випускних класів початкової школи (відвідування уроків у 4-их класах вчителями середньої школи, участь викладачів середньої школи і майбутніх класних керівників у роботі батьківських зборів 4-их класів і т.д.)

Квітень-травень

Адміністрація, класні керівники

Підсумкові контрольні роботи в 4-их класах з української мови, математики, читання. Спільний аналіз робіт

Квітень

Голови м/о

Складання пакету документів на учнів класу

Квітень

Класоводи

Підсумкова контрольна робота в 4-их класах з ознайомлення з курсу «Я і Україна». Спільний аналіз робіт

Травень

Вчителі початкової школи, вчителі-предметники

Спільне засідання м/о вчителів початкової школи та основної школи за підсумками контрольних робіт

Травень

Голови м/о

Підготовка та проведення свята прощання з початковою школою

Травень

Класні керівники

Спільні підсумкові батьківські збори «Особливості адаптації п’ятикласників»

травень

Адміністрація

2.3. Рекомендації психолого-педагогічного консиліуму в 5-х класах «Адаптація учнів 5-х класів до навчання в основній школі»
Адміністрації школи:

 1. До 01.02.2014 р. визначити майбутніх класних керівників 5-х класів, вчителів-предметників математики, української мови, іноземних мов.

 2. Залучати до проведення консиліуму в 5-х класах вчителів-предметників, які вестимуть предмети в 6, 7 класах.

Класоводам:

 1. У ІІ семестрі збільшити обсяг різних видів самостійної роботи.

 2. Створювати умови для розвитку критичного мислення школярів.

 3. На предметах усного спрямування більшу увагу приділяти розгорнутим відповідям, формуванню вміння висловлювати та доводити свою думку.

 4. Особливу увагу спрямувати на вивчення правил з української мови та таблиці множення.

 5. Навчати учнів працювати з інструкційними картками на уроках в початкових класах, зокрема на уроках трудового навчання.

Класним керівникам 5-их класів:

 1. В серпні проводити настановчі батьківські збори для батьків п’ятикласників з метою ознайомлення їх з особливостями навчально-виховного процесу в 5-му класі, зі змістом програм та вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учня.

 2. Більшу увагу звертати на культуру спілкування учнів. З цією метою проводити години спілкування, довірчі бесіди.

 3. Дотримуватись єдиних вимог до поведінки, зовнішнього вигляду учнів, підготовки до уроків. (Тримати на контролі питання єдиної учнівської форми. Щоденно здійснювати перевірку домашніх завдань учнями. Реагувати на спізнення. Стежити, щоб верхній одяг учні залишали в гардеробі, щоб харчувались тільки в приміщенні їдальні)

 4. На батьківські збори обов’язково запрошувати вчителів-предметників, що викладають в 5-их класах, та класоводів.

 5. Ретельно підходити до планування виховної роботи в 5-х класах.

 6. Максимально залучити учнів до відвідування спортивних гуртків. Провести відповідну індивідуальну роботу з батьками.

 7. Вивчити рекомендації лікарів щодо стану здоров’я учнів,які стоять на обліку захворювань ШКТ, та організувати для них дієтичне харчування.

 8. Тримати на контролі відвідування учнями з багатодітних сімей школи.

 9. У виховній роботі бути максимально уважним до потреб учнів, проявляти педагогічну мудрість.

Вчителям-предметникам:

 1. У ІІ семестрі 2013/2014 н.р. здійснювати відвідування уроків в 4-х класах, зокрема вчителям математики, української мови, іноземних мов.

 2. У вересні місяці здійснювати щоденну перевірку письмових домашніх завдань. З цією метою збирати зошити після кожного уроку. Під час усної перевірки д/з переглядати домашнє завдання в зошиті.

 3. На початку кожного уроку перевіряти наявність навчального приладдя в учнів.

 4. Використовувати метод наочності при викладанні нового матеріалу.

 5. На уроках стежити за дотриманням учнями санітарно-гігієнічних норм, зокрема правил сидіння під час письма. Обов’язково проводити фізкультхвилинку.

 6. При вивченні предметів 1 год. в тиждень у великих класах передбачати поєднання усних та письмових форм опитування.

 7. У проблемних ситуаціях спілкуватись з батьками, давати їм рекомендації.

 8. Ретельно здійснювати підготовку до уроків (в конспекті вказувати методичні форми роботи, застосування диференційованого підходу тощо). Педагогам стежити за чистотою власної мови.

 9. Домашнє завдання задавати вчасно, не затримувати учнів на перервах.

 10. Вчителям літератури підготувати списки рекомендованої на літо літератури, ознайомити з ними учнів 4-их класів (до 20 травня).

 11. В організації роботи врахувати рекомендації практичного психолога школи.

Результатом консиліуму є створення пам’ятки для успішної роботи з учнями 5 класу. (Додаток 6).

2.4. Збори для батьків майбутніх першокласників
Тема. Що потрібно знати про 1 клас. Поради батькам першокласників.

Мета. Дати поради батькам стосовно того, як підготувати дитину до навантажень у школі, зберегти її здоров’я та життєрадісність в умовах навчання, скоротити термін адаптаційного періоду.

Завдання.

Наприкінці зборів батьки повинні знати:  • що обмежує успішність дитини;

  • як правильно організувати режим дня школяра.

Вміти:

  • зберегти здоров’я своєї дитини;

  • допомогти своїй дитині, коли виникнуть труднощі.

Обладнання і матеріали.

Презентація Microsoft Office Power Point «Поради батькам першокласників» (додаток 1)Категорія учасників: батьки першокласників.

Час проведення: місяць травень-серпень

Тривалість: 30-40 хвилин.

Хід зборів 1. Вступне слово. Оголошення теми й мети зборів.

 2. Основна частина

 1. Організація навчально-виховного процесу в 1 класі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» у 2012/13 навчальному році було розпочато поступове впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. У 2013/2014 навчальному році 1-і класи закладу будуть продовжувати запроваджувати новий зміст освіти.

У початковий період навчання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду. Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного шкільного навчання забезпечуватиме їй подальший розвиток, успішне навчання та виховання. Вимоги щодо забезпечення належних умов для навчання і виховання учнів, зокрема 1-х класів, у загальноосвітніх навчальних закладах встановлено Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Під час організації навчально-виховного процесу в 1-х класах:


 • особливу увагу буде приділено збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів, їх моральному та громадянському вихованню;

 • прийоми та методи роботи з дітьми забезпечать різноманітну активну практичну діяльність кожного учня;

 • ігрові форми діяльності будуть домінуючими під час навчання;

 • домашні завдання учням першого класу не задаються;

 • навчальні досягнення учнів першого класу оцінюються вербально.

Під впливом різноманітних чинників шкільного життя позитивні уявлення про себе, сформовані у дитини в дошкільному віці, у першому класі піддаються серйозним випробуванням. Навчання пов’язане не лише з успіхами, а часто з помилками, невдачами. Першокласник прагне утвердити себе в новій ролі, шукає опори у ставленні до себе вчителів, бажаючи, щоб дорослі помічали його позитивні якості. Тому оцінка здатна викликати в учня цілу гаму гострих переживань. Радість і задоволення досягненнями в навчанні створюють позитивний емоційний фон стосунків з учителем та однокласниками, покращують рівень засвоєння знань. Почуття гіркоти, невдоволення невдачами можуть спричинити зниження самооцінки, зневіру, конфлікт з оточенням. Тому вчитель буде створювати на уроках такі умови, коли невдоволеність від невдачі спонукала б дитину шукати кращі способи навчальної діяльності.

Доцільно вчити дітей здійснювати не лише самооцінювання, а й взаємооцінювання, колективне оцінювання. Це активізує навчальну роботу, допомагає формуванню в школяра зацікавленого ставлення до критики, висловленої на його адресу, зміцнює відчуття своєї значимості в колективі, сприяє усвідомленню турботи про нього товаришів.

У класному журналі та в зошитах оцінки в балах або в рівнях не виставляються. Недоцільним є використання будь-яких умовних позначень для оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу, оскільки вони з часом асоціюються у дитини з відповідним балом за встановленими критеріями оцінювання. Не оцінюються темп роботи учня, його особистісні якості та індивідуальні психічні процеси, зокрема пам’ять, увага, сприймання тощо.

У навчальних програмах з кожного предмета визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру предметних компетентностей (учень розпізнає, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює тощо).

Освітніми результатами цього етапу навчання у школі є повноцінні читацькі, мовленнєві, обчислювальні вміння і навички, узагальнені знання про реальний світ у його зв’язках і залежностях, розвинені сенсорні уміння, мислення, уява, пам’ять, здатність до творчого самовираження, особистісно-ціннісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати творчі завдання.

Водночас із предметною підготовкою за роки початкової освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їхній особистісний, соціальний та інтелектуальний розвиток.

Ключові компетентності (вміння вчитися, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, громадянська, соціальна, інформаційно-комунікативна) формуються на міжпредметній основі. Вони є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетентностей і компетенцій.

У початкових класах навчальна діяльність уперше стає об’єктом спеціального формування, тому ключова компетентність уміння вчитися набуває найважливішого значення. Основою цієї компетентності у початкових класах є оволодіння учнями початкових класів загальнонавчальними вміннями і навичками (навчально-організаційними, загальнопізнавальними, контрольно-оцінними), що значною мірою визначатиме успішність їхньої навчальної діяльності.

Формування у першокласників загальнонавчальних умінь і навичок у процесі навчання є пріоритетним завданням початкової загальної освіти, оскільки саме вони визначатимуть успіх подальшого навчання дитини у школі.

Відповідно до вимог навчальних програм для 1—4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів прийоми та методи роботи з дітьми мають бути спрямованими на формування: • навчально-організаційних умінь і навичок (уміння добирати обладнання для проведення уроку, розкладати його в необхідному порядку; включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; дотримуватись єдиних вимог до оформлення письмових робіт; розрізняти основні елементи підручника (обкладинка, корінець, сторінка), користуватися закладкою, дотримуватися правильної постави під час читання і письма);

 • загальномовленнєвих (уміння говорити в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу; зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’язно передавати почуте, побачене трьома-чотирма реченнями; з повагою звертатися до вчителя, учнів);

 • загальнопізнавальних (здатність виділяти в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо; знаходити у двох об’єктів однакові, схожі й відмінні ознаки; зіставляти групи предметів за однією суттєвою ознакою, помічати зміни у спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем; за допомогою вчителя зробити висновок-узагальнення після виконання навчального завдання; виконувати завдання на аналогію);

 • контрольно-оцінних умінь і навичок (здатність знайти фактичну помилку в ході зіставлення результатів власної роботи зі зразком; оцінювати наслідки своєї діяльності за орієнтирами, вказаними вчителем (правильно, гарно, що саме; якщо помилився, то в чому, що треба змінити, чого уникати в наступній роботі і т. ін.).

Усі види загальнонавчальних умінь і навичок функціонують у системі міжпредметних зв’язків і формуються безперервно протягом усього періоду початкового навчання відповідно до можливостей програмового матеріалу з різних предметів та обов’язкового обліку попереднього рівня оволодіння ним. 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал