Наталія саціна нові стандарти – нові ідеї методична розробка Саціна Н. Л. Нові стандарти – нові ідеї : Методична розробка. – Луцьк: пвдСторінка2/18
Дата конвертації30.11.2016
Розмір4.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Контрольно-аналітична діяльність:

 • заслухати питання щодо готовності школи до впровадження державних стандартів освіти на педагогічній раді;

 • заслухати питання щодо стану організації навчально-виховного процесу в 2, 5 класах;

 • періодично аналізувати окремі аспекти впровадження державних стандартів на засіданнях педагогічних, методичних рад, творчій групі;

 • видати підсумковий наказ з даного питання;

 • провести класно-узагальнюючий контроль в 5-х класах.

Держава визначила ідеологію стандарту шкільної освіти – це українознавче спрямування всіх освітніх галузей, гуманітаризація, інтеграція, диференціація, індивідуалізація змісту освіти, які приводять до системних змін у цілях, змісті, технологіях. Нові стандарти вимагають оновленої технології організації освітнього процесу. Стандарти нового покоління неможливі без учителя нового покоління. Новий учитель повинен вміти проектувати освітнє середовище учня, класу, школи, володіти засобами ефективних комунікацій у полікультурному середовищі.

  1. План заходів на 2013/2014 навчальний рік


ЗАХОДИ

з впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної

загальної середньої освіти на 2013/2014 навчальний рік

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальна особа

І. Організаційна роботаПеревірка готовності школи до впровадження нових Державних стандартів в 2-х, 5-х класах.

Серпень 2013

Адміністрація школиОзнайомлення із змістом та структурою Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Серпень-вересень 2013

Саціна Н.Л., Супрунюк Н.М., Хомич Н.В., Окунінець Ж.М., Мельничук Л.В.Опрацювання основних нормативних документів:

 • методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі (лист МОН України від 30.05.2013 №1/9-383 «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 н.р.»);

 • листа МОН України від 24.05.2013 №1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»;

 • орієнтовних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової, базової та старшої школи.

Серпень-вересень 2013

Саціна Н.Л.

Голови м/о

Опрацювання програм для 1-х, 2-х та 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Серпень-вересень 2013

Саціна Н.Л.,

голови м/о

Забезпечення учнів 2, 5-х класів підручниками.

Серпень 2013

Дахновська О.О.Охоплення дітей 6 – річного віку, які не відвідували дитячі дошкільні заклади, підготовчими заняттями в школі.

14-30 серпня 2013

Купчик О.О.,

Москвич Н.А.

Створення нормативної бази.

Вересень 2013

Саціна Н.Л.Створення списку рекомендованої літератури з викладання предметів та проведення виховної роботи в 1-2, 5-х класах.

Вересень 2013

Дахновська О.О.Створення інформаційного стенду для батьків та педагогів з питань впровадження Державних стандартів.

Вересень 2013

Саціна Н.Л.,

голови м/о

Проведення батьківських зборів для батьків 1-х класів «Поради батькам першокласників».

15.08.2013

Саціна Н.Л., Купчик О.О., Москвич Н.А.Проведення батьківських зборів для батьків 2-х та 5-х класів «Зміст та організація навчально-виховного процесу в 2 (5) класах», «Обговорення особливостей адаптаційного періоду учнів 5 класу та впровадження спільного плану взаємодій»

Вересень 2013

Класоводи та класні керівникиПсихологічна скарбничка. Аналіз результатів досліджень психологічної готовності першокласників до школи.

15.10.2013

Грищук Т.Р.Створення банку даних дітей, які підлягають навчанню в 2014 році.

Жовтень 2013

Саціна Н.Л.Організація відвідування занять у ДНЗ №26 вчителями, які викладатимуть предмети в 1 класі

Протягом

2013/2014 н.р.Мартинюк В.В.,

Юган В.М.

Стимулювати участь дітей 1-5-х класів в предметних олімпіадах, конкурсах.

Протягом

2013/2014 н.р.Класоводи, класні керівникиСтворення та поповнення бібліотечки педагогічної літератури для батьків.

Протягом

2013/2014 н.р.Класоводи та класні керівникиУчасть у Всеукраїнській акції «Дай руку, першокласнику!» з метою створення сприятливих умов для навчання та виховання учнів 1-х класів школи

Протягом

2013/2014 н.р.Саціна Н.Л.,

Романюк Л.В.

Проведення анкетування батьків 1,2,5-х класів з метою виявлення проблем організації НВП

1 раз в семестр

Грищук Т.Р., Суничук З.В., класні керівники, класоводиПоповнення фонду бібліотеки школи навчальною і методичною літературою відповідно до Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Протягом

2013/2014 н.р.Дахновська О.О.Забезпечення активної співпраці вчителя з батьками, з медпрацівником школи, із шкільним психологом з метою збереження і зміцнення фізичного здоров’я дітей

Протягом

2013/2014 н.р.АдміністраціяОрганізація повноцінного гарячого харчування учнів початкових та 5-х класів.

Протягом

2013/2014 н.р.АдміністраціяЗдійснення заходів щодо всебічного забезпечення рухової активності учнів на перервах, в урочний та позаурочний час

Протягом

2013/2014 н.р.Вчителі початкових та 5-х класівЗдійснення обов’язкового медичного профілактичного огляду учнів школи

1 раз в рік

Адміністрація школиСтворення та постійне поповнення навчально-матеріальної бази кабінетів згідно з вимогами нових програм

Протягом

2013/2014 н.р.Вчителі початкових та 5-х класівСистематично надавати консультації батькам учнів щодо проблемних питань навчально-виховного процесу.

Протягом

2013/2014 н.р.Вчителі початкових класів, вчителі-предметники в 5-х класахСтворення пам’яток для батьків та учнів з питань формування компетентностей школярів

Протягом

2013/2014 н.р.Вчителі початкових класів, вчителі-предметники в 5-х класах, класні керівники та класоводи

ІІ. Підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки

педагогічних працівниківПроведення інструктивно-методичних нарад із вчителями, які будуть викладати у 2, 5 класах за новими навчальними програмами

Серпень 2013

Саціна Н.Л.

Супрунюк Н.М.

Включення до списку слухачів курсів при ВІППО педагогів, які викладатимуть інформатику в 2-х класах.

Згідно плану

Саціна Н.Л.Участь в міських заходах з питань впровадження Державних стандартів.

Протягом

2013/2014 н.р.Саціна Н.Л.,

голови м/о

Організація самоосвіти педагогів.

Протягом

2013/2014 н.р.Методична службаПроведення індивідуальних методичних консультацій для педагогів

Протягом

2013/2014 н.р.Методична служба

ІІІ. Організаційно-методична роботаСтворення необхідної матеріально-методичної бази для ефективного впровадження нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти

Серпень-вересень 2013

Адміністрація школиМетодична естафета «Нові стандарти – нові ідеї»: панорама нестандартних уроків та заходів.

Жовтень 2013 –

лютий 2014Саціна Н.Л.,

голови м/о

Оперативно-методична нарада:

20.01.2014

Саціна Н.Л.Організація роботи консультаційного пункту щодо впровадження нових Державних стандартів на базі методкабінету

Протягом

2013/2014 н.р.Саціна Н.Л.Забезпечення соціально-психологічного супроводу впровадження Державних стандартів

Протягом

2013/2014 н.р.Грищук Т.Р.,

Суничук З.В.

Засідання м/о початкових класів. Обговорення питань:

  • про організацію навчально-виховного процесу в 2-х класах в умовах поступового переходу на новий Державний стандарт початкової освіти.

  • особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової освіти у

нових програмах та підручниках для учнів 2 класу;

  • оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів.

29.08.2013

Романюк Л.В.

Шляхи впровадження нового Державного стандарту початкової освіти:

  • особливості навчання іноземної мови в 1, 2 класах

  • особливості викладання предмета «Сходинки до інформатики» в 2-х класах

19.12.2013

Романюк Л.В.

Торбик С.В.

Семенченко О.М.
Засідання м/о вчителів-предметників. Обговорення питань:

 • про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах (лист МОН України від 24.05.2013 №1/9-368);

 • особливості реалізації нового змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в нових програмах і підручниках для учнів 5-х класів;

 • оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х класів.

29.08.2013

Окунінець Ж.М.

Хомич Н.В.

Мельничук Л.В.


Шляхи впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в 5-х класах:

 • особливості реалізації змісту освітньої галузі «Мови і літератури» та «Суспільствознавство»;

 • особливості реалізації змісту освітніх галузей «Математика», «Природознавство», «Технології»;

 • особливості реалізації змісту освітніх галузей «Мистецтво», «Технології», «Здоров’я і фізична культура».

30.12.2013

Окунінець Ж.М.

Хомич Н.В.

Мельничук Л.В.
Методична рада №1 від 03.09.2013.

Обговорення питання: • Про організацію роботи педагогічного колективу в умовах поступового переходу на новий Державний стандарт початкової освіти (другий рік роботи) та Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти в 2013/2014 н.р. Всеукраїнська акція «Нові стандарти – нова школа».

03.09.2013

Саціна Н.Л.Випуск методичного бюлетеня з питань випровадження нових Державних стандартів.

Грудень 2013

Лютий 2014Творча група

ІV. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвідуПродовжувати вивчати досвід з питань впровадження державних стандартів початкової, базової і повної загальної освіти: Романюк Л.В., вчителя початкових класів, Руденко Л.С., вчителя світової літератури і російської мови. Узагальнити передовий педагогічний досвід Купчик О.О., вчителя початкових класів.

Протягом

2013/2014 н.р.Адміністрація школиВисвітлювати передовий педагогічний досвід учителів на сайті школи

Протягом

2013/2014 н.р.Адміністрація школиВзяти участь у виставці дидактичних та методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів міста»

Березень 2014

Саціна Н.Л., голови м/о

V. Аналіз діяльності, здійснення ВШКПедагогічна рада №9 від 30.08.2013 року.

Обговорення питань: • Про поступовий перехід на новий Державний стандарт початкової освіти (другий рік роботи) та Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

 • Про вивчення української мови в 1 класі.

 • Про орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової, основної та старшої школи.

 • Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х та 5-х класів.

 • Готовність школи до впровадження нових Державних стандартів в 2-х та 5-х класах.

30.08.2013

Дубина О.Д.

Саціна Н.Л.Тематична педагогічна рада №10 від 01.10.2013 року «Впровадження нових Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти».

Обговорення питань: • Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту і методики початкової освіти.

 • Формування компетентностей учнів на основі впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Забезпечення наступності початкової та основної школи в умовах уведення нових Державних стандартів.

 • Особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової освіти у нових програмах та підручниках для учнів 2-х класів.

 • Особливості реалізації нового змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у нових програмах та підручниках для учнів 5-х класів.

 • Вікові особливості та рівень психологічної готовності учнів 5-х класів до навчання в основній школі.

 • Організація роботи класного керівника в 5 класі.

01.10.2013

Саціна Н.Л.,

Грищук Т.Р.,

голови м/о


Педагогічна рада №11 від 05.11.2013 року.

Обговорення питання: • Підвищення професійної компетентності вчителя – запорука успішної реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу.

05.11.2013

Саціна Н.Л.

Педагогічна рада №1 від 03.01.2013 року.

Обговорення питання:03.01.2014

Саціна Н.Л.

Педагогічна рада №4 від 20.05.2014 року.

Обговорення питання: • Про стан організації навчально-виховного процесу у 5-их класах школи в умовах поступового впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм

20.05.2014

Супрунюк Н.М.

Педагогічна рада №5 від 30.05.2014 року.

Обговорення питання: • Про підсумки впровадження нових Державних стандартів в 2013/2014 н.р. Аналіз готовності школи до впровадження нових Державних стандартів в 3, 6 класах.

30.05.2014

Саціна Н.Л.

Методична рада №5 від 06.05.2014.

Обговорення питань: • Про дотримання вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової, основної та старшої школи.

 • Аналіз роботи колективу з питання впровадження нових Державних стандартів освіти.

06.05.2014

Саціна Н.Л.

Супрунюк Н.М.РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. План спільної роботи ДНЗ і початкової школи на 2013/2014 н.р.

План затверджується керівниками дошкільного дитячого закладу і загальноосвітнього закладу. Складається щорічно у серпні на основі угоди про спільну діяльність.

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Узгодження плану спільної роботи

серпень

Керівники закладів

2.

Участ вихованців ДНЗ №26-ЗОШ №13 в урочистих подіях на честь свята «1 вересня – День знань» у ЗОШ №13

01.09.2013

Вихователь-методист ДНЗ, вихователі, заступник директора, учителі 1 класів

3.

Узгодження мережі дітей по мікрорайону

Серпень-вересень

Заступник директора, дитяча поліклініка, вихователь-методист ДНЗ

4.

Екскурсії до шкіл №3, 13 вихованцями старших груп:

а) знайомство з класами і вчителями;

б) відвідування шкільної бібліотеки;

в) ознайомлення зі шкільним спортивним залом.Протягом року

Заступник директора, вихователь-методист ДНЗ

5.

Відвідування уроків у 1 класі

Квітень

Заступник директора, вихователь-методист ДНЗ

6.

Відвідування вчителями-наступниками контрольних занять у старших групах

Травень

Вихователь-методист ДНЗ, вихователі, заступник директора, учителі 1 класів

7.

Виставка дитячої творчості «Чарівний світ паперу» - ори гамі, квілінг

Травень

Вихователь-методист ДНЗ, заступник директора

8.

Спільні батьківські збори

Травень

Вихователь-методист ДНЗ, заступник директора

9.

Спільна розвага «У веселі ігри граємо – садок не забуваємо»

Травень

Муз.керівник, вихователі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал