Наталія саціна нові стандарти – нові ідеї методична розробка Саціна Н. Л. Нові стандарти – нові ідеї : Методична розробка. – Луцьк: пвдСторінка15/18
Дата конвертації30.11.2016
Розмір4.19 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

4.2. Про стан організації навчально-виховного процесу у 2-х класах школи в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти
Доповідь на педагогічній раді

Початкова школа знаходиться на передових засадах реформування національної освіти. Уже другий рік поспіль вона працює за новим Державним стандартом, новими програмами, новими підручниками.

Державний стандарт початкової освіти є інноваційним інструментом створення в державі єдиного освітнього простору й умов для одержання якісної освіти в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів. Саме цим документом внесено ряд змін у навчально–виховний процес початкової школи, ним передбачено оновлення змісту освіти на засадах системного і компетентнісного підходів, зокрема:


 • глибше й послідовніше забезпечення у змісті передумов для реалізації виховних і розвивальних можливостей початкової освіти;

 • послідовне відображення у вимогах до результатів навчання засвоєння ключових і предметних компетентностей;

 • наближення змісту кожної освітньої галузі до життєвих потреб молодших школярів.

Навчання у сучасній школі не може зводитися лише до отримання знань, адже це не соціальний тренінг, не формування, а плекання, допомога у становленні творчої особистості. Суспільство потребує уже не тільки простого виконавця. Тому перед учителем постає спектр нових завдань: виростити компетентну людину, здатну повноцінно жити та ефективно діяти у глобальному середовищі, здатну до успішної самореалізації у динамічному рухливому та нестабільному світі.

Яким є навчання другокласників нашого закладу? Чи комфортно маленьким школярам в школі? Як організовується вивчення навчальних предметів, дозвілля? Чи вміють педагоги вирішувати проблеми навчально-виховного процесу? Яке ставлення батьків до нововведень? Ці та багато інших запитань турбують кожного, хто пов’язаний зі школою, як державним інститутом.

Сьогодні я хочу ознайомити вас з реаліями впровадження державного стандарту початкової освіти в початкових класах, зокрема 2-х. Проаналізувати позитивні аспекти та підняти проблеми з метою їх послідовного вирішення.

Проблеми, які я підніматиму, сприймайте не як особисті образи, а як констатацію та аналіз робочих питань, які потрібно удосконалити чи змінити підхід. Не більше.

В ході вивчення стану організації навчально-виховного процесу в 2-х класах підлягали аналізу наступні питання:


 1. Організаційний аспект:

 • створення нормативної бази;

 • режим роботи, розклад;

 • наповнюваність класів;

 • дотримання санітарно-гігієнічних вимог до основних приміщень;

 • організація харчування;

 • організація медичного обслуговування.

 1. Кадровий аспект:

 • укомплектованість кадрами;

 • кадрове забезпечення викладання предметів «Сходинки до інформатики», іноземної мови, фізкультури та музичного мистецтва;

 • освітньо-кваліфікаційний рівень, стаж роботи;

 • рівень професійної компетентності.

 1. Науково-методичний аспект:

 • організація методичної роботи;

 • забезпеченість методичною літературою;

 • організація взаємодії;

 • доступ до Інтернету;

 1. Здійснення НВП:

 • реалізація навчального плану;

 • забезпеченість підручниками; наявність грифу МОН в зошитах та посібниках;

 • збереження здоров’я школярів;

 • викладання предметів, матеріально-технічне та навчально-методичне викладання предметів «Сходинки до інформатики» та іноземної мови;

 • стан оснащення комп’ютерною технікою, її використання;

 • нормативність домашніх завдань;

 • оцінювання навчальних досягнень;

 • робота з документацією (ведення щоденників, перевірка зошитів, ведення класного журналу);

 • моніторинг навчальних досягнень.

Організаційний аспект

***Організація навчально-виховного процесу в 2-х класах здійснюється згідно з : • Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»;

 • Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПін 5.5.2.008-01, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України 14.08.2001 №63 та погоджених Листом Міністерства освіти і науки України 05.06.2001 №1/12-1459;

 • Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462;

 • Інструктивно-методичний лист МОН України від 30.05.2013 №1/9-383 “Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 н.р.” (для 2 класу);

 • Листом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року;

 • Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572;

 • Навчальними програмами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

У школі створено електронну нормативну базу.

***На початку року видано наказ по школі «Про режим роботи школи в 2013/2014 н.р.». Учні 2-х класів навчаються за 5-денним робочим тижнем при додержанні відповідного гранично допустимого навантаження. За навчальним планом - 22 год. без урахування фізичної культури та індивідуальних і групових занять. По факту – 21 год.

Тривалість уроків та перерв відповідає встановленим нормам: урок триває 40 хв., маленька перерва 15хв., дві великі – по 25хв. Під час перерв організовується перебування учнів на свідому повітрі та харчування.

2-і класи працюють в першу зміну за розкладами, складеними згідно санітарно-гігієнічних вимог. Дотримано оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня й дня з урахуванням психофізіологічних та фізичних можливостей учнів. Протягом дня і тижня чергуються навчальні предмети природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками фізичної культури, курсу «Основи здоров’я», музичного та образотворчого мистецтв, трудового навчання. Навчальні предмети, що вимагають значного розумового напруження, поставлені у розкладі другими і третіми уроками.

Розклади 2-А, 2-Б класів затверджені СЕС, 2-В – працює без погодження.

Наповнюваність класів не перевищує 30 учнів: 2-А клас - 21 учень, 2-Б клас – 22 учні, 2-В клас – 24 учні. Всього: 67 учнів.

***Будівля школи частково забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку, дозвілля другокласників. Згідно з санітарними правилами класні кімнати для учнів початкових класів слід розміщувати тільки на першому поверсі в окремому блоці, ізольовано від приміщень для учнів інших вікових груп. Передбачається окремий вхід. На жаль, в нашій школі таку вимогу з незалежних від адміністрації причин виконати не в змозі.

Обладнання шкільних приміщень повинно відповідати санітарно-гігієнічним нормам, сприяти забезпеченню педагогічного процесу та проведенню позакласної навчально-виховної роботи.

В нашій школі класні приміщення пристосовані для навчання учнів початкових класів. Це є навчальні кабінети основної та старшої школи: кабінет біології, фізики, захисту Вітчизни. Безумовно, вони не обладнанні згідно вимог до Положення про навчальний кабінет для початкових класів. Також не відповідають діючим нормативним документам і меблі.

Обладнання навчального кабінету з будь-якого предмету не дозволяє провести ефективно урок в початкових класах. В зв’язку з двозмінним використанням приміщення класу неможливо провести консультацію для школярів, репетицію тощо. Відсутній актовий зал не дає змоги повноцінно провести відкриті виховні та позакласні заходи. Неможливо запросити на відкриті уроки колег та батьків учнів, вихованців підшефного дитячого закладу, інших гостей.

Спортивний зал та їдальня в інших корпусах. Це створює великі незручності для учнів та педагогів, а також потенційну небезпеку для здоров’я учнів в осінньо-зимовий період. Учні 2-их класів в зимовий період та дощову погоду не завжди встигають за велику перерву повноцінно організувати харчування, за малу перерву – переодягнутись та вчасно розпочати урок фізкультури.

Відсутні кабінети для гурткової роботи. Відсутні робочі місця педагогів, які викладають в 2-х класах.

Зазначені фактори не дають педагогам виконати в повній мірі вимоги Державного стандарту початкової освіти, якісно організувати навчально-виховний процес в початкових класах.

*** У закладі організоване гаряче харчування для школярів. При навчанні в першу зміну другокласник дотримується такого режиму прийому їжі: перший сніданок – вдома, другий в школі – після третього уроку.

Персонал шкільної їдальні керується в роботі вимогами санітарного законодавства, які ставляться до організації раціонального харчування учнів школи.

Учні 2-х класів одержують гаряче харчування на 6 грн., тобто виконуються фізіологічні норми харчування. Учні дотримуються правил поведінки в їдальні. Класоводи стежать за культурою споживання їжі.

Однак, слід вирішити наступні проблеми, які інколи виникають:


 • учні 2-А, 2-В класів не завжди миють руки перед споживанням їжі;

 • часті затримки учнів 2-В класу, в результаті чого харчування відбувається з запізненням, температурний режим страв не дотримується.

*** На базі школи діє медичний кабінет. Медичне обслуговування здійснює медсестрою Федула І.В. Школа закріплена за дитячою поліклінікою №1 по пр. Волі.

Медична сестра сприяє проведенню медичних оглядів, щеплень, надає першу долікарську допомогу, систематично перевіряє учнів на педикульоз. Здійснює контроль за якістю приготування страв, здійснює санітарно-просвітницьку роботу.

Учні 2-х класів 100% пройшли щорічний медичний огляд. За результатами: основна група – 5 учнів, підготовча – 31 учень, спеціальна – 31 учень. Кількість учнів, що стоять на «Д» обліку: 41. З вадами мовлення виявлено 23 другокласників.

З огляду на такий стан здоров’я дітей першочерговим завданням початкової школи є використання усіх можливостей для впровадження здоров’язберігаючих технологій в НВП.Кадровий аспект

Викладання предметів в 2-х класах здійснюють 6 педагогів.Кваліфікаційний рівень: вища категорія – 2, перша категорія – 1; друга категорія – 2; спеціаліст – 1. Усі педагоги мають повну вищу освіту за кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи: до 3 років – 1, понад 3 років – 1, понад 10 років – 2, понад 20 років – 2.

У зв’язку з уведенням в 2-х класах нового предмета «Сходинки до інформатики» проблему з вчителем інформатики ми вирішили ефективно: класоводи, які пройшли модуль «Використання ІКТ» на курсах при ВІППО, Інтел-навчання та досконало знають методику викладання предметів в початкових класах, вікові та психологічні особливості молодших школярів є найкращими викладачами даного предмета.

Усі педагоги, стаж роботи яких перевищує 3 роки, пройшли планове підвищення кваліфікації при ВІППО.

Згідно з показниками діагностування рівень професійної компетентності

оптимальний – 2 педагоги, допустимий – 4 педагоги.

Отже, початкова школа кадрами укомплектована. Показники стажу роботи, кваліфікаційна категорія, творчий вік, освіта педагогів свідчать про відповідну педагогічну компетентність педагогів початкової школи.

Науково-методичний аспект

Протягом 2012/2013 та І семестру 2013/2014 н.р. організовано вивчення змісту нових програм, особливостей роботи за новими підручниками. На засіданнях методичного осередку вчителів початкових класів, методичної ради, педагогічних рад неодноразово піднімались питання особливостей викладання за новим Державним стандартом.

Зокрема, на засіданнях м/о обговорено питання:

29.08.2013 р.  • про організацію навчально-виховного процесу в 2-х класах в умовах поступового переходу на новий Державний стандарт початкової освіти.

  • особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової освіти у

нових програмах та підручниках для учнів 2 класу;

  • оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів.

19.12.2013 р.

Шляхи впровадження нового Державного стандарту початкової освіти:  • особливості навчання іноземної мови в 1, 2 класах

  • особливості викладання предмета «Сходинки до інформатики» в 2-х класах

На педагогічних радах заслухано та обговорено:

Педагогічна рада №9 від 30.08.2013 року. • Про поступовий перехід на новий Державний стандарт початкової освіти (другий рік роботи) та Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

 • Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів.

 • Готовність школи до впровадження нових Державних стандартів в 2-х класах.

Тематична педагогічна рада №10 від 01.10.2013 року «Впровадження нових Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти».

 • Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту і методики початкової освіти.

 • Особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової освіти у нових програмах та підручниках для учнів 2-х класів.

На базі шкільного методкабінету організовано роботу консультаційного пункту щодо впровадження нових Державних стандартів.

Педагоги задовго до роботи за новими програмами були залучені до проведення випереджувальних семінарів, тренінгів, круглих столів, відвідування занять у підготовчих групах, уроків в колег, які уже працюють за новими програмами. На базі інституту післядипломної педагогічної освіти пройшли відповідні курси.

Чітка організація методичної роботи з педагогами забезпечила якісний підхід до організації навчально-виховного процесу в 2-их класах в питаннях підбору навчально-методичної літератури, викладання, організації дозвілля. Педагоги володіють оптимальними методами навчання, враховують вікові фізіологічні, індивідуально-психологічні особливості школярів. Перевагу надають ігровим та інтерактивним методам навчання.

Ефективно працює методичне об’єднання вчителів початкових класів над науково-методичною проблемою школи «Формування компетентностей учнів засобами інноваційних технологій». Через індивідуальні творчі проблеми педагоги ефективно вирішують основні завдання початкової школи.

Протягом І семестру педагоги, які викладають в 2-х класах, були залучені до:


 • проведення предметного тижня вчителів початкових класів на тему «Формування компетентностей учнів через позакласну роботу» (11-15.11);

 • проведення методичної естафети «Нові стандарти – нові ідеї» (жовтень-грудень);

 • Дня відкритих дверей для слухачів ВІППО (11.12.2013);

 • роботи в методичному осередку (підготовка питань, створення пам’яток, рекомендацій, обмін досвідом.)

В методичному осередку ефективно працює система взаємовідвідування уроків та позакласних заходів.

Учнів 2-х класів залучені до участі в конкурсах «Колосок», «Кенгуру», шкільної позакласної роботи.

Організована тісна активна співпраця з батьками. На базі методичного кабінету відкрито постійно діючий консультпункт для батьків з питань організації навчально-виховного процесу. У серпні методичною службою проведено вступні батьківські збори «Зміст та організація навчально-виховного процесу в 2-му класі». Залучено педагогів, батьків до забезпечення сучасної матеріальної бази навчального середовища для наймолодших школярів. Створено різноманітні пам’ятки з питань формування компетентностей учня, успішного навчання, організації домашнього дозвілля, дано рекомендації щодо організації роботи дитини вдома, режиму робочого дня школяра тощо.

Здійснюється супровід навчально-виховного процесу в 2-х класах соціальним педагогом та логопедом в межах виділених ставок. Відсутня робота психолога.

Педагоги систематично здійснюють самоосвітню діяльність з питань особливостей роботи в 2-ому класі. Мають доступ до мережі Інтернет в школі та вдома.

Усі класоводи забезпечені навчальними програмами, необхідною методичною літературою.Здійснення навчально-виховного процесу

***Реалізація навчального плану

В 2-ому класі освітні галузі реалізуються через 11 предметів:

Освітні галузі

Навчальні предмети

Мови і літератури

Українська мова

Літературне читанняІноземна мова (англійська)

Математика

Математика

Природознавство

Природознавство

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Технологія

Трудове навчання

Сходинки до інформатики

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

Фізична культура

Варіативна частина плану (2 год.) реалізується через курс за вибором «Основи християнської етики» та індивідуальні і групові заняття.

*** Забезпеченість підручниками, наявність грифу МОН в зошитах та посібниках.

Вивчення предметів у 2 класах здійснюється за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2013/2014 н.р. (лист Міністерства освіти і науки України від 23.08.2013 № 1/9-573 «Про переліки навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році”).

Учні 2-х класів 100% забезпечені підручниками.

***Викладання предметів.

Щоб навчальна діяльність була радістю, має бути така організація навчання, за якою дитина стає активним учасником процесу засвоєння знань, тоді пізнавальний інтерес і задоволення від процесу та результату навчання дає моральний, психологічний комфорт, розуміння особистого успіху.

У другокласників віковою особливістю є наочно-дієве та наочно – образне мислення (все що вивчаємо, необхідно побачити і доторкнутися).

В цей період відбувається активне освоєння учбової діяльності. Починають розвиватися довільна увага і пам'ять. Але для тривалої концентрації дитині потрібна зовнішня допомога: цікаві картинки, звукові сигнали, ігрові ситуації. Увага залежить не лише від волі дитини, але і від темпераменту. Стійкість уваги знижується до кінця дня, тижня, учбової чверті, після захворювань.

У другому класі мають продовжуватися лінії дошкільного розвитку: пріоритетність виховних завдань, цілісність впливу на дитину через взаємозв’язок навчальної та ігрової діяльності. Під час гри діти вільніше, ніж під час будь-якої іншої діяльності, ставлять цілі, реалізовують їх, аналізують результати. Граючись, вони виступають суб’єктами ігрового процесу, його активними творцями, спроможними впливати на буття, постійно самовдосконалюючись.

Окрім того, під час гри діти молодшого шкільного віку почувають себе вільно і комфортно. Це стосується всіх учнів, які мають різні психологічні особливості (і здібних, і активних, і пасивних).

Саме тому під час проведення уроків у других класах значимою є ігрова діяльність. Найвиразніше дидактичні особливості уроку виявляються у способах організації навчальної діяльності (широко використані ігрові форми навчання, динамічні паузи, розгорнуте повторення).

З метою створення позитивного ставлення до навчання вчителі проводять навчальні заняття у формі уроків - екскурсій , ігор, казок, вистав, подорожей.

Протягом семестру педагогами в 2-х класах проведено 7 відкритих уроків та 2 позакласних заходів; відвідано та проаналізовано заступником 10 уроків в 2-х класах.

Аналізуючи проведені відкриті та поточні уроки, слід зауважити, що підготовка вчителів до відкритих уроків належна, до поточних – потребує покращення.

При проведенні уроків вчитель 2-Б класу (ПІБ) завжди використовує життєвий досвід учнів, міжпредметні зв’язки, ігрові методи роботи, кросворди, зорові опори. З метою зацікавлення учнів до вивчення предметів пропонує завдання від казкових героїв. З метою розвитку логічного мислення вчитель учнів працювати з магічними квадратами. На уроках учні вчаться працювати індивідуально, в парах, групах, колективно. Учні працюють з підручником, в зошитах та на дошці. Починаючи з 2 класу, навчає учнів складати алгоритми дій.

Цікаві за формою проведення уроки музики в 2-х класах. Зокрема, урок-подорож в 2-Б класі, на якому учні подорожували станціями «Послухай-поміркуй», «»Порухаємось», «Заспіваймо разом», «Станція веселого дзвоника». На уроці учні співали в різних режимах, слухали музику з рухами. Вчитель вдало використала дидактичні ігри.

При проведенні уроків вчитель 2-А класу (ПІБ) використовує ігрові методи роботи. На уроках читання пропонує вправи для розвитку дихання, артикуляції, очей. В межах уроку проводить конкурс читців. Обов’язковим елементом уроків є розвиток зв’язного мовлення школярів.

Урок математики провела у формі подорожі. Учні подорожували космосом: станціями «Каліграфічна», «Прикладів», планетами «Перетворень», «Задач», «Геометричною». Учні в парах складали геометричну фігуру, вимірювали довжини сторін, визначали периметр; колективно розв’язували задачі та приклади; індивідуально працювали з перетвореннями, домашнє завдання записали в бортові щоденники.

Вчитель 2-В класу (ПІБ) враховує при засвоєнні нового матеріалу життєвий досвід учнів. Опитування проводить в різних формах: усній та письмовій, письмово на індивідуальних картках. Належним є використання методу наочності. Ефективно використовує матеріал підручника.

Методично грамотно було проведено урок англійської мови в 2-Б класі. Урок чітко структурований за етапами. Вчитель (ПІБ) оптимально використала метод наочності, технічні засоби, роботу на картках. На уроці присутні різноманітні види вправ для розвитку навичок аудіювання, письма, читання, мовлення. Вигляд фантастичної істоти (монстра), його опис приніс дітям задоволення.

Цікаві психологічні хвилинки: Семенченко О.М. використовує смайлики для визначення настрою учнів, Остапчук і.І – вручає осінні листочки як підсумок успішної роботи, Романюк Л.В. пропонує учням оплесками визначити найкращого читця вірша, як підсумок вдалої подорожі дарує учням чарівні ракети. Для введення в іншомовну атмосферу, створення позитивного настрою від вивчення мови іншого народу Торбик С.В. ефективно використовує віршовані вітання на початку уроку, пісенні фізкультхвилинки в середині уроку, прощальні пісеньки в кінці уроку.

Уроки фізкультури в 2-х класах є стандартними, однотипними. Вчителю слід багато уваги приділити самоосвіті з питань використання нестандартних прийомів, введенню в урок елементів інноваційних методик, технологій, використанню ігрових та інтерактивних методів, спортивного обладнання. Уроки слід проводити в різних формах. Не забувати про впровадження здоров’язбережульних технологій.

При аналізі уроків вчителям дано наступні рекомендації:

Пропонувати учням на уроках української мови більше граматичної роботи. На уроках української мови та літературного читання обов’язково використовувати вправи на розвиток мовлення.Повно визначати тему, мету уроку, завдання, які ставляться перед учнями. Залучати до цієї роботи учнів. Мотивувати будь-яку діяльність школярів. Чітко структурувати урок етапами відповідно до типу. В зміст уроку включати диференційовані завдання, орієнтуватись на особистісний розвиток учнів. При проведенні уроків з використанням мультимедійних засобів за читабельністю тексту на слайдах.

У процесі навчання учитель орієнтується на підручник, бо він конкретизує навчальну програму, показує, який зміст має бути вкладено до запрограмованих тем, як потрібно трактувати певні питання програми та орієнтує учнів щодо методики роботи. Він також потрібен під час підготовки учнями домашніх завдань, повторення матеріалу тощо.

Аналізуючи навчально-методичне забезпечення викладання усіх предметів, звертаю Вашу увагу на обов’язкове використання підручників не тільки з предметів математика, українська мова чи читання, англійська мова, а й з трудового навчання, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, основ здоров’я.

Адже в підручниках представлені технології виконання дій та операцій, репродукції художніх творів високого ґатунку вітчизняних і зарубіжних митців, наведено методичні рисунки до кожної теми. Ілюстрації підручника виконують не тільки естетичну, але й методичну функцію: оформлення тематичних заставок, колонтитулів та колонцифр спрямоване на краще усвідомлення, закріплення навчального матеріалу.

Ілюстрації, подані у підручнику музики, репрезентують насамперед мистецькі шедеври, а фотографії, вміщені із дидактичними цілями, полегшують засвоєння закономірностей музичного мистецтва. У нотному додатку для вчителя подані ноти та тексти пісень.

Матеріал підручника необхідно доповнювати додатковою інформацією, бо його зміст надто конспективний і знання, отримані учнями тільки з нього, будуть обмеженими. Тому, крім підручника, слід використовувати додатковий матеріал.

*** Матеріально-технічне та навчально-методичне викладання окремих предметів.

Впровадження Державного стандарту вимагає відповідного матеріально-технічного забезпечення.

Зокрема, ефективне впровадження предмета «Природознавство» потребує повного оновлення відповідного матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

Учні вивчають предмет за підручником «Природознавство. 2 клас» (авт. І.В.Грущинська). На вивчення предмета дається 2 год. І завдання вчителя – вміти ефективно їх використати. Дуже глибокої підготовки вимагає цей предмет.

Відповідно до змісту початкової загальної освіти, затвердженої Державними стандартами, у програмі предмета “Природознавство” визначені такі змістові лінії: “Об’єкти природи”, “Взаємозв’язки у природі”, “Земля – планета Сонячної системи”, “Україна на планеті Земля”, “Рідний край”, “Охорона і збереження природи”, “Методи пізнання природи”.

Кожний розділ програми передбачає проведення дослідницького практикуму, мета якого – вироблення дослідницьких вмінь учнів у процесі розв’язання задач практичного спрямування.

При виконанні низки завдання учитель співпрацює з батьками (спостереження зоряного неба, з’ясування властивостей речовин, що використовуються у побуті, застосування знань для збереження тепла та електроенергії у побуті). Такі завдання у програмі мають примітку “Запитай у батьків”.

Для узагальнення вивченого матеріалу програма кожного класу містить розділ “Запитання до природи”. У цьому розділі запропоновані орієнтовні запитання, пошук відповіді на які вимагає інтеграції знань і передбачає застосування активних методів навчання та впровадження елементів проектної діяльності.

Тематика завдань може змінюватись учителем відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, підготовленості класу.

Навчально-пізнавальний процес рекомендується базувати на компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх технологій (розвиток критичного мислення та креативності, проблемний підхід, проектні технології). У навчальних цілях варто використовувати місцевий природознавчий та краєзнавчий матеріал, проводити регулярні екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий музей, будинок природи, планетарій, обсерваторію. Важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи відіграють спостереження за природою, дидактичні ігри, уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування дня Землі, космонавтики, прильоту птахів і т. і., власні дослідження, творчі завдання, екологічні акції тощо. Такі форми проведення навчальних занять позитивно впливають на емоційну сферу дитини, сприяють розвитку уяви, фантазії, мислення, уваги.

Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи необхідно залучати молодших школярів до колективної діяльності (парна, групова робота) із застосуванням інноваційних методик, використанням інформаційно-комунікаційних засобів (наприклад, електронний планетарій, короткотривалі ролики про тіла Сонячної системи, Всесвіт).

Урізноманітнюючи методи, прийоми і засоби навчання, першорядне значення учитель надає спостереженням у природі, власним дослідженням учнів, практичним роботам, демонстраційним і фронтальним дослідам, виготовленню моделей явищ природи та вмінням користуватися ними, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, роботі з інформаційними джерелами, а також практичній діяльності з охорони природи.

Значна увага приділяється проектній технології, впровадження якої спрямоване на стимулювання інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини шляхом вирішення проблем і застосування здобутих знань у конкретній практичній діяльності Усі запропоновані проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст.

Згідно з Базовим переліком засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти з природознавства мають бути карти стінні, карти атласів (наприклад, атлас зоряного неба), таблиці, моделі (Глобус), колекції (наприклад, корисні копалини, зразки , прилади та приставання (опадомір, гномон, на кожного учня – терм отерти, компаси, телескоп, телурій, метроном, камертон, для проведення дослідів – лупа, мікроскоп, штативи, терези тощо), муляжі (наприклад, овочі), матеріали (сухий спирт, дистильована вода, тощо), інструменти (снігомірна рейка, сачок), приладдя (пінцети, ножиці, ложка для спалювання речовини), посуд хімічний, відеофільми, аудіо записи тощо.

Якщо окремі матеріали можна принести з дому, взяти в кабінетах хімії, біології, географії, купити таблиці в книгарні, замість муляжа винограду в маркеті купити справжній виноград, то решта – вчитель не може забезпечити. Причин є багато. Назву три основні. Перше, фінансове забезпечення відсутнє. Друге – окремі засоби є тільки у спеціалізованих магазинах великих міст. Третє – відсутність кабінету початкових класів, де можна це все зберігати. Тобто, матеріально-технічне забезпечення викладання предмету природознавства потребує значного покращення.

Подібна ситуація складається з предметом «Фізкультура». Потребує забезпечення належних умов навчання і розвиток учнів на уроках фізичної культури. Адже навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за видами фізичних вправ, окрім того, виокремлено обов’язкову складову та варіативні модулі. Тому важливо завчасно забезпечити належні умови для їх реалізації.

Дуже важливо вчителям фізкультури дбати не тільки про поповнення спортивним інвентарем, ігровим обладнанням, а й друкованими таблицями (наприклад, види гімнастики, гімнастичні снаряди, гігієнічні основи загартування, подолання перешкод), відеофільмами (наприклад, правила технік безпеки на уроках фізкультури, комплекс ранкової гімнастики, види спортивної форми та взуття і догляд за ними, основи загартування організму тощо.) Нема басейну, то хоч є плакат «Стилі плавання», відеофільм «Техніка плавання». Адже програми з фізкультури передбачають і теоретичну підготовку з різних питань.

Окремо стоїть питання щодо плавання. Це питання виявилось проблемне не тільки для нашої школи, а й для багатьох областей - недостатня кількість басейнів. Як з’ясувалося, здійснювати виїзди зі шкіл у басейни важко, тим паче під час навчального процесу, тому зазвичай плавання – це позашкільні заняття. Турбує кадрова проблема: інструкторів із плавання в школах здебільшого немає, під час занять у басейнах дітьми опікуються звичайні вчителі фізкультури, спеціалізація яких часто стосується лише відкритих видів спорту – баскетболу, волейболу, футболу.

Але державна політика - спрямувати усі наявні в областях ресурси на навчання плаванню учнів початкової школи. Вчителі фізкультури зайняли пасивну позицію в цьому питанні, не використовують можливостей предмета, щоб переконати учнів відвідувати басейни. Дбають в основному класоводи, які щоразу тільки батьківські збори піднімають це питання. Тому слід пожвавити цю роботу.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти у 2013-2014 навчальному році другокласники розпочали вивчення нового навчального предмета «Сходинки до інформатики». Основним завданням курсу є опанування молодшими школярами практичних навичок сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, з метою розв’язування життєвих та навчальних завдань. Курс «Сходинки до інформатики» є пропедевтичним.

У зв’язку із запровадженням предмета «Сходинки до інформатики» виникла необхідність створення кабінету інформатики для початкової ланки.

Кожний урок при вивченні «Сходинок до інформатики» проводиться із використанням комп’ютерів, тому клас поділений на дві підгрупи. Але і при цьому кожен учень не забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером.

Якщо проаналізувати стан оснащення загальноосвітнього навчального закладу комп'ютерною технікою, то:

Кількість учнів 2-х класів: 67.

Кількість робочих комп’ютерів: 5.

В одній підгрупі: 10-12 учнів.

Середня кількість учнів 2-х класів на 1 комп'ютер – 2-3.

Крім того, учні оснащені домашніми комп’ютерами з доступом до Інтернету:

2-А клас – 19 з 21 учнів;

2-Б клас – 19 з 22 учнів;

2-В клас – 19 з 24 учнів.

Всього мають домашні комп’ютери 57 учнів з 67 (85%).

При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять відповідає вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 "Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах".

Час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не перевищувати 15 хвилин. Весь інший час уроку вчитель знайомить учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення і закріплення вивченого матеріалу.

Після роботи за комп’ютером педагоги проводять гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці. Вчителі ефективно використовують електронний програмний педагогічний засіб для викладання предмету.

****Особливу увагу вчителі приділяють збереженню та зміцненню фізичного здоров’я другокласників.

Згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01), для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на всіх уроках педагоги проводять дві фізкультхвилинки, що складаються з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо; постійно стимулюють учнів дотримуватись правильної постави під час виконання письмових робіт за партою.

У навчально-виховній діяльності вчителі використовують здоров’язберігаючі технології. Учні залучаються до проведення рухливих перерв, екскурсій, прогулянок, спортивних змагань, гурткової та позакласної роботи.

Вчитель продовжує залишатися значимою фігурою. Але з'являється більш особове відношення до нього - прагнення до спілкування з ним на перервах, прогулянках У деяких другокласників може спостерігатися сильне прагнення до лідерства. Між деякими дітьми з'являється суперництво. Починає розвиватися здібність до співпраці у іграх і навчанні. Діти вчаться домовлятися, поступатися один одному, розподіляти завдання. Але це їм ще важко робити без допомоги вчителя. Тому наші педагоги не залишають поза увагою своїх вихованців, вчать працювати в різних режимах: колективно, індивідуально, в групах та в парах.

***Оцінювання навчальних досягнень.

У 2 - му класі за рішенням педагогічної ради навчальні досягнення учнів оцінюють в балах (окрім предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Сходинки до інформатики»).

Оцінювання другокласників є вмотивованим. Важливо, щоб дитина не втратила стимулу до праці. Оцінки в балах стають для дітей більш зрозумілими й мотиваційними, якщо супроводжуються коротким, точним коментарем вчителя. Завдання вчителя полягає в тому, щоб негативні й позитивні емоції, породжувані невдачами чи успіхами в навчанні, використовувати для активізації діяльності дітей.

Вміло користуючись у роботі з другокласниками педагогічною оцінкою, вчитель закладає основи для формування в них умінь об'єктивно оцінювати хід і результати своєї діяльності, стимулює розвиток навчальних мотивів, створює атмосферу доброзичливих взаємин у класі, що необхідно для підтримування в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання працювати разом з однолітками.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів здійснюється відповідно до наказу МОН України “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти” від 21.08.2013 №1222.

Зауваження та пропозиції щодо правильності оцінювання навчальних досягнень педагоги виконують.

*** Нормативність домашніх завдань.

Починаючи з 2 – го класу учні виконують домашні завдання, тому у розкладі занять предмети, які вимагають значних затрат часу для виконання, не групуються в один день.

Успішне виконання другокласниками домашніх завдань в значній мірі залежить від співпраці учителя з їхніми батьками. Важливо переконати батьків у тому, що дотримання оптимального режиму виконання домашніх завдань, їх посильна допомога і контроль за виконанням сприятимуть розв'язанню основної мети навчальної домашньої роботи. На перших батьківських зборах вчителі ознайомили батьків з основними програмовими вимогами до навчальних предметів, щоразу повідомляють батьків про результати виконання домашніх завдань.

Обсяг навчального матеріалу для домашніх робіт орієнтовно повинен становити 1/4 обсягу, виконаного на уроці, витрати часу на їх виконання не може перевищувати 45 хв. На вихідні і святкові дні домашні завдання другокласникам не рекомендується задавати.

Протягом семестру були поодинокі зауваження класоводам щодо перевищення обсягу домашніх завдань. Однак вони зразу ж виправлялись.

Не допускається подача домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно в повній мірі не фіксується дітьми; учні позбавлені можливості ставити запитання; учитель не встигає пояснити суть завдання. В основному вчителі дотримуються цієї норми.

Педагоги практикують різні форми перевірки домашнього завдання: фронтальна, індивідуальна, колективна, само-, взаємоперевірка, творча тощо. Перевірка домашніх завдань здійснюється вчителями систематично.

З таких предметів як основи здоров'я та фізична культура, трудове навчання, музика, образотворче мистецтво, інформатика домашні завдання не задають, окрім випадків визначених у підручниках.

***Робота з документацією. Проаналізувати роботу з зошитами, журналами, учнівськими щоденниками.

***МОНІТОРИНГ рівня навчальних досягнень учнів початкової школи

Важливим засобом одержання об’єктивної інформації про стан викладання навчальних дисциплін, рівень навчальних досягнень учнів є проведення моніторингових досліджень. Постійне спостереження за навчальним процесом допомагає виявити його відповідність очікуваним результатам, визначити передумови для прийняття управлінських рішень та запровадження необхідних змін, спрямованих на підвищення якості знань.

Проаналізувати моніторинг навички читання, контрольних робіт, семестрове оцінювання.

ВИСНОВКИ


Розвиток науки і техніки дав учителям та учням нові форми комунікацій, нові типи вирішення абстрактних і конкретних завдань, перетворюючи вчителя з авторитарного транслятора готових ідей у натхненника інтелектуального та творчого потенціалу учня. Майбутнє за системою навчання, що вкладалася б у схему “учень-технологія-учитель”, за якої викладач перетворюється на педагога-методолога, технолога, а учень стає активним учасником процесу навчання.

Новий Державний стандарт початкової загальної освіти покликаний підняти початкову освіту на якісно новий рівень. Він передбачає поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, соціальний, естетичний розвиток.

З вище сказаного можна зробити наступний висновок: стан організації навчально-виховного процесу в 2-х класах належний. Незважаючи на існуючі проблеми, робота педагогів в 2-х класах є ефективною. Проблеми, які виникають, поступово вирішуються. Те, що вони є, - це природно.

ПРОПОЗИЦІЇ: 1. З метою ефективного управління питанням впровадженням Державного стандарту початкової освіти:

  1. Продовжувати здійснювати методичний супровід впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

  2. Систематично проводити моніторинг навчальних досягнень учнів за Державними стандартами початкової загальної освіти.

  3. Організувати процес підготовки педагогів до реалізації оновленого змісту початкової освіти в 3-х класах, зокрема упровадження нових технологій та методик навчання, контрольно-діагностичної діяльності відповідно до оновлених вимог навчальних програм.

  4. Сприяти участі педагогів початкової школи у створенні навчально-методичного забезпечення реалізації змісту Державного стандарту початкової загальної освіти.

  5. Покращувати матеріально-технічне оснащення впровадження державного стандарту. З метою якісного проведення уроків інформатики доукомплектувати кабінет інформатики початкових класів більшою кількістю комп’ютерів з розрахунку один на кожного учня.

  6. Забезпечити належний психологічний супровід навчально-виховного процесу в умовах впровадження Державного стандарту освіти.

(Протягом ІІ семестру 2013/2014 н.р., 2014-2016 р.р. Адміністрація школи)

  1. Створити папку «Впровадження державного стандарту початкової освіти» та систематично наповнювати її матеріалами з даного питання.

  2. На засіданнях методичного осередку заслуховувати педагогічний досвід з організації навчально-виховного процесу в умовах впровадження Державного стандарту початкової освіти.

(Протягом 2014 р., голова м/о початкових класів.)

  1. Створювати сприятливі умови для формування компетентностей учнів початкових класів шляхом упровадження ефективних технологій та методик навчання, контрольно-діагностичної діяльності.

  2. Використовувати ІКТ під час проведення уроків, позакласних заходів як засіб професійної мобільності та конкурентоспроможності в нових соціокультурних умовах.

  3. Використовувати здоров’язбережувальні технології в навчально-виховному процесі.

  4. Дотримуватись вимог до обсягу домашніх завдань, диференціювати з огляду на можливості учнів.

(Протягом ІІ семестру 2013/2014 н.р., класоводи 2-х класів)

  1. При підготовці та проведенні уроків враховувати психолого-педагогічні та вікові особливості молодших школярів, особливості змісту та методики викладання предметів за новими програмами.

(Протягом ІІ семестру 2013/2014 н.р., вч. музичного мистецтва, фізкультури, англійської мови)

  1. Вивчити питання відвідування басейну учнями 1-4 класів. Відшукати шляхи залучення до плавання. Обговорити це питання в травні на нараді при директору.

(До 10.05.2014 р. Класоводи 2, 3, 4 кл., вч. фізкультури)

 1. Продовжувати поповнювати кабінети навчально-методичною літературою, електронними програмними педагогічними засобами навчання, обладнанням згідно Базового переліку для повноцінного викладання предметів в початкових класах.

(Протягом 2014 р. Адміністрація школи, вчителі початкових класів)

  1. Інтерактивна педагогічна рада з елементами гри «Впровадження державних стандартів в практику роботи школи»


До педагогічної ради додаються додатки. (Додаток 19 на диску)
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал