Наказ №54 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 р за №552/10832 Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правилаСторінка12/17
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.12 Mb.
ТипНаказ
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

чітко позначити місце робіт: будинок, поверх, цех, ділянка, кімната, ділянка території (в установі чи поза нею).

Обов'язкові дані, наведені у графі 4:

у розділі I і у розділі IV при роботах з відкритими ДІВ: клас робіт, які дозволені у даних приміщеннях;

у всіх розділах: будь-які необхідні обмежувальні умови - дозвіл чи заборона проводити у даному місці інші роботи, не пов'язані з застосуванням ДІВ (персоналом категорії А чи іншими працівниками), виключення чи зменшення дії шкідливих нерадіаційних факторів тощо.


Додаток 2

до пункту 3.2 Основних

санітарних правил

забезпечення радіаційної

безпеки України

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ САНІТАРНОГО ПАСПОРТА

До територіальних закладів державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України необхідно подати Звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства (для підприємств I та II категорій), а також такі документи:

1) Про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил:

акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту;

акт приймання нових чи реконструйованих підприємств;

акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації, пило-газоочищення для роботи з відкритими джерелами).

2) Про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання:

технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ;

метрологічні свідоцтва на апаратуру;

акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта;

договір на технічне обслуговування* чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві.

3) Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.

4) Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов'язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.

5) Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).

6) Договір підприємства із спецкомбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів.

7) Договір підприємства із спецпральнею на прання спецодягу.

8) Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі;

накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

контрольні рівні радіаційної безпеки;

копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами;

копії протоколів перевірки знань персоналу "Інструкцій з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань";

плани аварійних заходів.

---------------

* Технічне обслуговування здійснюють спеціалізовані установи, що мають право на проведення відповідної діяльності (технічне обслуговування радіонуклідних приладів, перевірка герметичності закритих джерел, повторний огляд джерел тощо).

Технічне обслуговування переносних рентгенівських дефектоскопів проводиться персоналом, що має групу з електробезпеки не меньше 4. Випробування високовольтного обладнання може проводити тільки спеціалізована лабораторія.


Додаток 3

до пунктів 4.5. та 9.5.9.

Основних санітарних правил

забезпечення радіаційної

безпеки України

ЗНАК РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ


Додаток 4

до пункту 7.2 Основних

санітарних правил

забезпечення радіаційної

безпеки України

РАДІАЦІЙНО-ГІГІЄНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА*

(Додаток до Звіту про відповідність вимогам санітарного законодавства)

рекомендована форма

за ____________ рік

---------------

* Форма може змінюватися у відповідності із специфікою підприємства, для якого вона складається.

1. Найменування установи, її місцезнаходження, телефон, факс, E-mail

___________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Коли, ким і на який термін виданий Санітарний паспорт

_________________________________________________________________

3. Прізвища, посади і телефони посадових осіб, відповідальних за забезпечення радіаційної безпеки персоналу

_________________________________________________________________

4. Перелік і характеристики джерел, що знаходилися на підприємстві протягом звітного року.

Для кожного радіонуклідного джерела повинні бути перераховані тип і найменування;

радіонуклідний склад;

фізико-хімічні форми, у яких знаходяться радіонукліди (хімічні сполуки, агрегатний стан, за наявності порошків - дисперсність частинок);

активність кожного з радіонуклідів (на момент обстеження);

короткі характеристики контейнера (тари), у якому знаходиться джерело;

коротке призначення і спосіб використання джерела;

номер приміщення, у якому джерело експлуатується і зберігається;

умови обмеженого звільнення джерела, якщо таке було надано.

4.1. Відкриті радіонуклідні джерела _________________________

_________________________________________________________________

4.2. Закриті радіонуклідні джерела __________________________

_________________________________________________________________

4.3. Техногенно-підсилені джерела природного походження як елемент виробничої технології

5. Чисельність персоналу: категорії А _____ осіб, категорії Б _____ осіб.

Кількість осіб категорії А, для яких

провадиться індивідуальний дозиметричний контроль зовнішнього опромінення _____ осіб;

провадиться індивідуальний дозиметричний контроль внутрішнього опромінення _____ осіб;

Кількість жінок дітородного віку (до 45 років), віднесених до персоналу категорії А ______ осіб.

6. Чисельність персоналу, зайнятого на роботах:

I класу ____ осіб; II класу ____ осіб; III класу ____ осіб.

7. Показники радіаційної обстановки, включаючи дози опромінення:

7.1. Кількість осіб категорії А, у яких річна ефективна доза від індустріальних джерел становить:


Вид
опромі-
нення

Менше або
дорівнює
2 мЗв

Понад
2 мЗв,
менше або
дорівнює
10 мЗв

Понад
10 мЗв,
менше або
дорівнює
20 мЗв

Понад
20 мЗв

Максимальна
зафіксована
річна
ефективна
доза**

Зовнішнє
Внутрішнє
Сумарне*---------------

    * У  разі  перевищення  величини  DL   у  додатку до Паспорта

                                        E

наводяться:

прізвища і посади осіб, у яких спостерігалося перевищення;

значення індивідуальних річних доз, отриманих за останні 4 роки (незалежно від місця роботи).

    ** У  разі  перевищення  величин  DL   ,  DL    ,  DL      чи

                                        max     lens     skin

DL       у додатку до Паспорта наводяться:

 extrim

прізвища і посади осіб, у яких спостерігалося перевищення;значення отриманих доз опромінення;

копія дозволу на підвищене плановане опромінення чи протокол розслідування радіаційно-гігієнічного порушення.

7.2. Оцінка доз та/або радіаційні характеристики виробничого середовища у зв'язку із наявністю техногенно-підсилених джерел природного походження.

7.3. Кількість осіб з персоналу, у яких було зареєстроване забруднення шкіри вище допустимих рівнів (у відповідності до таблиці Д.3.3 НРБУ-97): категорії А _____ осіб, категорії Б _____ осіб.

7.4. Контрольні рівні опромінення персоналу категорії А _____ люд.-Зв, категорії Б _____ люд.-Зв.

7.5. Зовнішнє опромінення персоналу.

Короткі характеристики радіаційної обстановки на робочих місцях.

Контрольні рівні, що регламентують зовнішнє опромінення персоналу.

7.6. Внутрішнє опромінення персоналу.

Короткі характеристики радіаційної обстановки на робочих місцях.

Контрольні рівні, що регламентують внутрішнє опромінення персоналу.

7.6.1. Склад радіоактивних аерозолів у повітрі (перелік радіонуклідів).

Для кожного радіонукліда наводяться:

питома об'ємна активність, Бк * м(-3);

AMAD аерозолю (за наявності даних - розподіл частинок за розмірами);

можливі типи системного надходження інгальованих радіонуклідів (за наявності даних - хімічні сполуки у складі аерозолів).

7.6.2. Надходження радіонуклідів до організму працюючих, щодо яких уведений індивідуальний дозиметричний контроль внутрішнього опромінення:


Радіо-
нуклід

Кількість осіб
з річним
надходженням
менше 0,2 ALI

Кількість осіб
з річним
надходженням у
діапазоні
0,2-1 ALI

Максимальний
зафіксований у колективі
рівень річного
надходження (основний і
залучений персонал), Бк
7.7. Викиди і скиди радіонуклідів у навколишнє середовище:
Шляхи надходження
радіонуклідів у навколишнє
середовище

Характеристика
(радіонуклід,
сполука)

Активність,
Бк * рік(-1)

Викиди


Індекс (сума
співвідношення
фактичного викиду за
окремими радіонуклідами
(контрольованих груп
радіонуклідів) до
граничного викиду для
конкретного
радіонукліда), %Скиди

7.8. Наявність і характеристика ділянок радіоактивного забруднення на території зон установи:

санітарно-захисної зони (розташування, площа, радіонуклідний склад, щільність забруднення кБк * м(-2)

________________________________________________________________;

зони спостереження (розташування, площа, радіонуклідний склад, щільність забруднення кБк * м(-2)

________________________________________________________________.

7.9. Ступінь готовності підприємства до ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків:

наявність аварійних планів, що відповідають вимогам НРБУ-97 та ОСПУ-2004;

відповідність організаційної та матеріально-технічної готовності до вимог аварійних і державних планів

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Які вимоги норм і правил радіаційної безпеки не дотримувалися в поточному році (за даними органів нагляду):

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9. Відмітка про виконання плану заходів щодо підвищення рівня радіаційної безпеки і розпоряджень наглядових органів за попередній рік (за даними органів нагляду)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

10. Заходи, що плануються для підвищення рівня радіаційної безпеки на поточний рік (плани заходів подаються як додатки).

Керівник установи     ___________________________________________

                                 (П.І.Б., підпис, дата)

    М.П.
Додаток 5

до пункту 7.2. Основних

санітарних правил

забезпечення радіаційної

безпеки України

РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ ТЕРИТОРІЇ*

за ____________ рік

---------------

* Форма може змінюватися у відповідності із специфікою території, для якої вона складається

    1. Найменування території ___________________________________

    2. Площа території ______________________________ тис. кв. км

    3. Чисельність населення на 01.01. _____________________ року

__________ тис. чоловік

4. Найменування і число установ, на яких проводяться роботи з джерелами іонізуючих випромінювань:
Установи за
галуззю

Всього
установ

Категорія
установи

Чисельність персоналу, осіб

категорії А

категорії Б

Промислові

Медичні

Наукові та
навчальні

Транспортні

Інші (вказати
які)

РАЗОМ
    5. Показники радіаційної безпеки:

    5.1. Значення ефективної питомої активності  (А  )  природних

                                                   еф

радіонуклідів  у  мінеральній  будівельній сировині та будівельних

матеріалах:Кількість
установ,
які її
використовують

Значення А   ,  Бк * кг(-1)
еф.

середнє

мінімальне

максимальне

Будівельна
мінеральна
сировина місцева

Будівельна
мінеральна
сировина, що
ввозиться у регіон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал