Наказ №535 Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у пункті пропускуСторінка3/3
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0.75 Mb.
ТипНаказ
1   2   3

4.26. Послідовність здійснення повернення осіб, транспортних засобів та вантажів контрольними службами.
4.26.1. За наявності обґрунтованих підстав посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Мостиська» може бути відмовлено перевізнику, експедитору або особі, уповноваженій на декларування, у пропуску чи митному оформленні товарів, транспортних засобів та інших предметів через митний кордон України. У разі відмови в пропуску посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Мостиська» виписується Картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України та інших предметів (далі – Картка відмови) за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

Перед наданням письмового повідомлення заінтересованим особам про відмову в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, посадова особа ВМО №1-4 м/п «Мостиська» перевіряє в діях підконтрольної особи наявність складу порушення митних правил.

Картка відмови формується в електронному вигляді із занесенням до електронного журналу карток згідно з відповідним програмним забезпеченням.

Товари та транспортні засоби, не пропущені через митний кордон України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також несплати встановлених податків і зборів (обов'язкових платежів), підлягають вивезенню з території України у максимально короткий термін або передачі на склад митниці для зберігання.

Обов'язковій передачі на склад митного органу для зберігання підлягають товари та транспортні засоби, визначені статтею 238 Митного кодексу України.

Виїзд транспортних засобів із не пропущеними або затриманими товарами на склад митниці здійснюється у супроводі посадової особи ВМО №1-4 м/п «Мостиська», яка здійснювала їх митний контроль або посадової особи УАР та ПМП.


4.26.2. Копія Картки відмови долучається до контрольного талону та є підставою для повернення транспортного засобу. Порядок подальших дій у разі повернення здійснюється у відповідності до вимог цієї Технологічної схеми.
4.26.3. Повернення товарів та транспортних засобів, які не можуть бути пропущені через митний кордон України згідно чинного законодавства, може здійснюватись на підставі рішення, викладеного в резолюції начальника м/п «Мостиська» або його заступників, начальника ВМО №1-4 м/п «Мостиська» на заяві громадянина (за умови надання письмового пояснення про подальше використання товару та за відсутності в його діях ознак порушень митних правил).
4.26.4. У разі повернення в Україну або за її межі транспортного засобу відповідними службовими або посадовими особами підрозділів державних контрольних служб, які здійснюють інші види контролю у пункті пропуску, на такий транспортний засіб ініціатором повернення видається письмове обґрунтування з визначенням причини повернення транспортного засобу. Зазначений документ прикріплюється до контрольного талона на транспортний засіб і є підставою для погашення такого талона.

Виїзд транспортного засобу за межі пункту пропуску здійснюється в супроводі посадових осіб ВМО №1-4 м/п «Мостиська», підрозділу охорони державного кордону та ініціатора повернення.

При цьому, в АСМО «Інспектор» уповноваженою посадовою особою ВМО №1-4 митного поста «Мостиська» зазначаються відповідні причини повернення транспортного засобу.
4.26.5 У разі повернення в Україну або за її межі транспортного засобу посадовими особа ВМО №1-4 м/п «Мостиська», відповідними службовими або посадовими особами підрозділів державних контрольних служб, які здійснюють інші види контролю у пункті пропуску або повернення особи за власним бажанням виїзд транспортного засобу за межі пункту пропуску здійснюється в супроводі посадових осіб ВМО №1-4 м/п «Мостиська», підрозділу охорони державного кордону та ініціатора повернення по смузі руху № 6 у разі повернення на територію суміжної держави та № 5 у разі повернення на територію України.
4.26.6. У разі виявлення негативного результату контролю, представник відповідного контролюючого органу протягом години подає у письмовому вигляді підрозділу охорони державного кордону і митному органу інформацію, в якій містяться назва та вага (нетто) товару, код товару згідно з УКТЗЕД, відомості про відправника та одержувача (за наявності), причину негативного результату контролю.
4.27. Спрощений пропуск
4.27.1. Посадові особи Державної прикордонної служби України можуть запроваджувати спрощення прикордонного контролю у зв’язку з непередбачуваним посиленням інтенсивності руху, коли час очікування в пункті пропуску стає надмірним, а всі кадрові, матеріально-технічні та організаційні можливості до його скорочення вичерпані.
4.27.2. Спрощення прикордонного контролю полягає у тимчасовій відмові від виконання окремих дій і заходів прикордонного контролю, передбачених частиною четвертою статті 2 Закону України «Про прикордонний контроль». При цьому у паспортних та в інших документах, передбачених законодавством, чи в імміграційних картках іноземців або осіб без громадянства обов’язково проставляється відмітка про перетинання державного кордону.

У разі спрощення прикордонного контролю пріоритет надається перевіркам осіб, транспортних засобів та вантажів, які в’їжджають в Україну, перед здійсненням прикордонного контролю тих, які виїжджають з України.


4.27.3. Рішення про спрощення прикордонного контролю приймається начальником відділу прикордонної служби «Шегині».

Спрощення прикордонного контролю є тимчасовим, запроваджується поступово, з урахуванням обставин, які його спричинили.


4.28. Здійснення огляду транспортних засобів із застосуванням заходів контролю другої лінії прикордонного контролю та митного огляду транспортного засобу та товарів

4.28.1. Рішення про застосування процедури контролю другої лінії стосовно транспортних засобів та вантажів приймає старший прикордонних нарядів у пункті пропуску.

4.28.2. Контроль другої лінії здійснювати спеціально призначеним прикордонним нарядом «ОТЗ».

4.28.3. Контроль другої лінії здійснюється на смузі руху «червоний коридор», на оглядових площадках, у боксі поглибленого огляду а також у службових приміщеннях підрозділу охорони державного кордону, розташованих у пункті пропуску.
4.28.4 У разі здійснення гласних і негласних пошукових заходів із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів і використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності; у разі спрацювання технічних засобів прикордонного контролю та службових собак; у разі надходження розпорядження начальника органу охорони державного кордону; під час виконання доручень правоохоронних та розвідувальних органів щодо проведення (із залученням у разі потреби службових осіб, технічних та спеціальних засобів митних органів) огляду транспортних засобів, на яких особи прямують через державний кордон України, і майна, що їм належить, та вилучення виявлених при цьому предметів й речовин, заборонених до вивезення і ввезення в Україну, та предметів контрабанди; на підставі інформувань правоохоронних (контрольних) органів та прикордонних служб суміжних держав; у разі виявлення порушень, пов’язаних з незаконним переміщенням через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, під час здійснення процедури контролю першої лінії; у разі виявлення, в ході огляду транспортного засобу, ознак порушення законодавства України з питань митної справи проводяться заходи контролю другої лінії та, в разі потреби, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону інформує уповноважену посадову особу митного органу про можливе порушення митних правил та ініціює проведення поглибленого огляду з залученням представників відповідних служб.
4.28.5. З метою проведення поглибленого чи митного огляду, за ініціативою службової особи підрозділу охорони державного кордону чи посадової особи ВМО №1-4 м/п «Мостиська», транспортний засіб може бути виведений із загального потоку у спеціально відведене місце на смузі руху або в ЗМК чи направлений в бокс поглибленого огляду.

4.28.6. Якщо уповноважена посадова особа підрозділу охорони державного кордону ініціювала проведення митного огляду транспортного засобу, товарів та вантажів, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску «Шегині» на ім'я начальника ВМО №1-4 м/п «Мостиська» подає заяву про необхідність проведення митного огляду транспортного засобу та товарів з викладенням підстав для здійснення такого огляду (додаток 4), достатніх вважати, що переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

4.28.7. Начальник ВМО №1-4 м/п «Мостиська» на протязі часу до 10 хвилин приймає рішення щодо проведення митного огляду та визначає посадову особу ВМО №1-4 м/п «Мостиська» для його проведення, про що інформує старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску.
4.28.8 Митний огляд товарів та транспортних засобів проводиться з урахуванням положень статті 338 Митного кодексу України, за наявності підстав, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року №467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України» в присутності посадової особи підрозділу охорони державного кордону та особи, яка переміщує товари через митний кордон України, із складанням Акту митного огляду.
4.28.8 За результатами митного огляду (переогляду) складається акт у трьох примірниках, один з яких передається (надсилається) особі, яка переміщує товари через митний кордон України чи зберігає товари під митним контролем, другий надається старшому прикордонних нарядів в пункті пропуску «Шегині», третій залишається у справах підрозділу митного оформлення.
4.29. Пропуск посадових осіб дипломатичних або консульських установ, автомобільних транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам.

4.29.1. Глави держав і члени делегацій, які прибувають разом з ними та про прибуття яких офіційно повідомлено дипломатичними каналами, не підлягають прикордонному контролю.

4.29.2. Про виявлення, під час перевірки у осіб наявності паспортних документів на право перетинання державного кордону, посадових осіб дипломатичних або консульських установ прикордонний наряд «ВШ» негайно доповідає старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску, який, в свою чергу, інформує про це начальника ВМО №1-4 м/п «Мостиська».

4.29.3. За командою старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску прикордонний наряд «ВШ» пропускає транспортний засіб з посадовими особами дипломатичних або консульських установ у пункт пропуску та вказує водію смугу руху (напрямок руху) та місце, де буде здійснене оформлення зазначених осіб.

4.29.4. Прикордонний та митний контроль транспортних засобів, посадових осіб дипломатичних або консульських установ здійснюється на смузі руху №12 позначеній символами «CD»

4.29.5. Старший прикордонних нарядів в пункті пропуску створює умови для позачергового оформлення вказаних посадових осіб та ставить завдання прикордонному наряду «ПД» на проведення прикордонного контролю і доповідає по команді.

4.29.6. Пропуск через державний кордон посадових осіб дипломатичних або консульських установ здійснюється за дипломатичними, офіційними або службовими паспортами, виданими іноземними державами, визнаними Україною, а також осіб, які виконують свої обов’язки згідно з повноваженнями, наданими міжнародними міжурядовими організаціями, що підтверджується відповідними документами, здійснюється шляхом перевірки документів на право перетинання державного кордону України безпосередньо в транспортному засобі або в спеціальному приміщенні (місці).

Зазначені особи не зобов’язані підтверджувати наявність у них фінансового забезпечення для перебування в Україні.

У разі якщо особа заявляє про наявність у неї привілеїв, імунітету або пільг, службова особа підрозділу охорони державного кордону може вимагати від неї пред’явлення документів, що підтверджують відповідний статус.

Акредитовані в Міністерстві закордонних справ України працівники дипломатичних представництв та консульських установ і члени їх сімей можуть в’їжджати на територію України за паспортними документами та акредитаційними картками.

4.29.8. Огляд транспортних засобів з дипломатичними номерами, які перевозять особисте майно, речі та багаж посадових осіб дипломатичних або консульських установ, як правило не здійснюється. Огляд може бути проведено за рішенням Голови Державної прикордонної служби України. Такий огляд здійснюється тільки в присутності посадових осіб дипломатичних та консульських установ або уповноважених ними осіб.

Дипломатична пошта не підлягає ні розкриттю, ні затриманню.

4.29.9. Митні пільги, порядок митного контролю та оформлення посадових осіб дипломатичних або консульських установ і членів їх сімей, транспортних засобів з дипломатичними номерами, дипломатичної пошти, а також особистого майна, речей та багажу дипломатичних агентів і консульських посадових осіб регулюються законодавством України.
4.30. Пропуск офіційних делегацій

4.30.1. Про слідування офіційної делегації через державний кордон прикордонний наряд «ВШ» негайно доповідає старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску, який, в свою чергу, інформує про це начальника ВМО №1-4 м/п «Мостиська».

4.30.2. Пропуск через державний кордон офіційної делегації організовується та здійснюється посадовими особами підрозділів державних контрольних служб (якщо інше не передбачене розпорядчими документами).

Оформлення членів офіційної делегації, транспортного засобу, на якому вона слідує, здійснюється у транспортному засобі на смузі руху №12 (CD) або в спеціально визначеному місці, приміщенні, яке буде визначене старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску та начальником ВМО №1-4 м/п «Мостиська».

4.30.3. У разі виявлення під час паспортного контролю в паспортних документах несправності або невідповідності паспортних документів списку офіційної делегації, службова особа підрозділу охорони державного кордону негайно доповідає вищестоящому керівництву для прийняття рішення.

Рішення про пропуск осіб із складу делегації, у паспортних документах яких виявлено несправність, приймається у найкоротші терміни.

4.30.4. У разі заздалегідь отриманої інформації про слідування офіційної делегації, з метою недопущення можливих протиправних дій щодо членів офіційної делегації, як правило, за дві години до перетинання державного кордону в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

Особи, які зустрічають або забезпечують зустріч офіційної делегації, допускаються у пункт пропуску з дозволу начальника прикордонного загону, та погодженням із начальником митного поста.

4.30.5. Огляд транспортного засобу, на якому слідує офіційна делегація, як правило не здійснюється.

4.31 Пропуск аварійно-рятувальних формувань4.31.1. Перетинання державного кордону аварійно-рятувальними та аварійно-відновлювальними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій зумовлених стихійним лихом, аваріями та катастрофами здійснюється після отримання відповідного розпорядження Мостиського прикордонного загону та Львівської митниці ДФС.

4.31.2. Пропуск через державний кордон осіб, які входять до складу формування, здійснюється за паспортними документами на підставі списків підписаних уповноваженими міністерствами.

Пропуск через державний кордон військовослужбовців строкової служби здійснюється з пред’явленням документів, що засвідчують їх особу, за списками, які додаються до паспортних документів керівниками формувань, підписується командирами військових частин і скріплюються гербовою печаткою.

4.31.3. Митне оформлення транспортних засобів та вантажів аварійно-рятувальних і аварійно-відновлювальних формувань здійснюється згідно Митного кодексу України та відповідних постанов Кабінету Міністрів України.
4.32.Пропуск підрозділів Збройних Сил України, підрозділів збройних сил інших держав

4.32.1. Пропуск через державний кордон осіб військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України здійснюється відповідно до законів України та міжнародних договорів України з додержанням встановленого порядку прикордонного та митного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна необхідного для виконання покладених на них завдань.

Пропуск та митний контроль військової техніки здійснюється у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 63 «Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України».

4.32.2. Пропуск через державний кордон підрозділів збройних сил інших держав здійснюється за національними паспортами або документами, що їх замінюють, за офіційними посвідченнями особи з фотокарткою, якщо в’їзд проводиться за загальним списком, а командир підрозділу може підтвердити свою особу дійсним національним паспортом або документом, що його замінює.

Військовослужбовці при перетинанні державного кордону повинні бути одягнені у військову форму і мати встановлені розпізнавальні знаки.

Особи військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, їх особисті речі та зброя підрозділів під час перетинання державного кордону України підлягають прикордонному та митному контролю. У разі перетинання зазначеними підрозділами державного кордону України для надання Україні, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій вони підлягають прикордонному та митному контролю за спрощеним порядком, який визначається Кабінетом Міністрів України. Військова техніка, що прибуває до України чи вибуває за її межі митному огляду не підлягає.

Члени сімей осіб військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав здійснюють в’їзд в Україну та виїзд з України з дотриманням вимог Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України».

Виїзд з України підрозділів збройних сил інших держав та вивезення військового майна і техніки здійснюються в такому ж порядку, який встановлено для їх в’їзду в Україну.

4.32.3. В разі необхідності старший прикордонних нарядів у пункті пропуску, разом зі начальником ВМО №1-4 м/п «Мостиська» визначають смугу руху, місце або спеціальне приміщення для оформлення транспортних засобів, осіб підрозділів Збройних Сил України або підрозділів збройних сил інших держав.

4.32.4. З метою недопущення можливого несанкціонованого доступу сторонніх осіб до транспортних засобів та майна підрозділів Збройних Сил України або підрозділів збройних сил інших держав, в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

4.32.5. Прикордонним нарядом «ПД» здійснюється перевірка:

дійсності національних паспортів або документів, що їх замінюють;

наявності офіційних посвідчень осіб з фотокарткою, якщо в’їзд проводиться за загальним списком, а командир підрозділу може підтвердити свою особу дійсним національним паспортом або документом, що його замінює.

4.33. Пропуск осіб, взятих під варту4.33.1. Пропуск через державний кордон осіб, взятих під варту, здійснюється після приймання та передачі осіб підрозділом МВС України.

4.33.2. Приймання-передача осіб здійснюється у пункті пропуску у спеціально визначеному місці, яке забезпечує під'їзд автомобілів МВС України та відповідних органів Республіки Польща для передачі осіб з автомобіля в автомобіль.

4.33.3. Приймання-передача осіб, які взяті під варту, здійснюється після отримання підрозділом охорони державного кордону розпорядження прикордонного загону про конкретну дату та час передачі.

4.33.4. Про приймання-передачу осіб, взятих під варту, складається акт встановленої форми у трьох примірниках, який завіряється гербовою печаткою органу відправника. Перший примірник акта видається органу-відправнику, другий залишається в підрозділі охорони державного кордону, а третій у підрозділі МВС. Разом з особою, що перебуває під вартою, передається паспорт або анкета з фотокарткою, а також інші документи та особисті речі.

4.34. Пропуск спеціальних, небезпечних вантажів та спеціальних транспортних засобів4.34.1. Пропуск через державний кордон транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу здійснюється згідно Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів», як правило, позачергово, при цьому не допускається необґрунтованої затримки такого транспортного засобу.

4.34.2. При наявності інформації про очікуване прибуття транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску та начальником ВМО №1-4 м/п «Мостиська» забезпечується взаємне інформування щодо такого транспортного засобу із проведенням відповідного інструктажу службових осіб у пункті пропуску.

4.34.3. Про слідування транспортного засобу, який перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу через державний кордон, прикордонний наряд «ВШ» негайно доповідає старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску, який в свою чергу інформує про це начальника ВМО №1-4м/п «Мостиська». Пропуск на територію пункту пропуску такого транспортного засобу здійснюється лише з дозволу старшого прикордонних нарядів, та начальника ВМО м/п у пункті пропуску.

4.34.4. Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску «Шегині», разом із начальником ВМО №1-4 м/п «Мостиська», вживають заходів для його позачергового оформлення.

В разі необхідності таку смугу звільняють від інших транспортних засобів.

В разі необхідності контроль транспортних засобів, що перевозять спеціальні, небезпечні вантажі та спеціальних транспортних засобів може здійснюватися на стоянці затриманих транспортних засобів або в місці поглибленого огляду транспортних засобів пункту пропуску.

4.34.5. До проведення контрольних операцій обов'язково залучаються службові та посадові особи підрозділів державних контрольних служб, до компетенції яких відноситься небезпечний вантаж.

4.34.6. З метою недопущення до транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу, сторонніх осіб, в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

4.34.7. У випадку надання відмови у пропуску транспортного засобу, що перевозить спеціальні, небезпечні вантажі або спеціального транспортного засобу через державний кордон службовою або посадовою особою будь-якого підрозділу державної контрольної служби, ця особа терміново інформує старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску та старшого зміни ВМО про причини, з яких неможливо дати дозвіл на переміщення вантажу або транспортного засобу через державний кордон та надає інформацію про заходи, виконання яких надасть можливість здійснити пропуск вантажу та транспортного засобу через державний кордон. Аналогічна інформація надається і особі (водію), що переміщує спеціальні, небезпечні вантажі або спеціальний транспортний засіб.

4.35. Пропуск варт, що відряджаються від військових частин (підрозділів) Збройних сил України та інших військових формувань для охорони військових вантажів4.35.1. Пропуск через державний кордон України варт, що відряджуються від військових частин (підрозділів) Збройних сил України та інших військових формувань для охорони військових вантажів здійснюється після отримання підрозділом охорони державного кордону письмового розпорядження прикордонного загону.

4.35.2. Перевірка документів та пропуск через державний кордон особового складу варти здійснюється прикордонним нарядом «ПД» за паспортними та іншими документами, дійсними для перетинання державного кордону, та іменними списками на особовий склад варти, які відповідно до пункту 5 Положення про охорону та супровід військових вантажів при їх перевезенні залізничним і водним транспортом, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 1997 року № 451, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 91/2531, подаються у трьох примірниках начальником варти.

4.35.3. Перевірка зброї особового складу варти здійснюється особисто старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску у присутності начальника варти.

У разі виявлення невідповідностей, неточностей в найменуванні, нумерації або кількості зброї, зазначеної у документах варти, рішення про пропуск приймається начальником Мостиського прикордонного загону за погодженням з начальником Львівської митниці ДФС.

4.35.4. Після перевірки документів та зброї в особового складу варти, прикордонний наряд «ПД» проставляє на іменних списках варти відмітку про перетинання державного кордону України «Державний кордон України перетнули».

Один примірник іменного списку прикордонний наряд старший прикордонних нарядів у пункті пропуску залишає в себе і потім додає його до рапорту про результати несення служби. Два інших повертає начальнику варти.

4.35.5. Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску про результати оформлення варти доповідає по команді та надає інформацію про маршрут руху варти та результати її оформлення.

4.36. Пропуск спеціальних вантажів і (або) товарів військового призначення та подвійного використання4.36.1. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року № 1057 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів» пункт пропуску «Шегині» входить до переліку пунктів пропуску, через які дозволено переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів.

4.36.2. Пропуск через державний кордон спеціальних вантажів і (або) товарів військового призначення та подвійного використання (далі – вантаж) здійснюється після отримання підрозділом охорони державного кордону письмового розпорядження начальника Мостиського прикордонного загону.

4.36.3. Прикордонний контроль вантажів здійснюється за наявності дозволу чи висновку Державної служби експортного контролю України, передбачених статтею 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», після проходження ними митного та за потреби інших видів контролю.

4.36.4. Огляд вантажів здійснюється прикордонним нарядом «Огляд транспортних засобів» у присутності експедитора та начальника варти (у разі якщо вантаж супроводжується вартою), при цьому огляд опломбованих вантажів, вантажних відсіків, контейнерів, техніки здійснюється шляхом перевірки цілісності пломб, печаток та упаковки вантажу.

У разі виявлення пошкодження пломб, печаток, цілісності упаковки, контейнерів, конструкції прикордонний наряд «Огляд транспортних засобів» доповідає про це старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску, а старший прикордонних нарядів інформує про це начальника ВМО №1-4 м/п «Мостиська» та начальника варти (у разі коли вантаж супроводжується вартою).

4.36.5. Якщо приймання-передавання вантажу вартами здійснюється безпосередньо у пункті пропуску і варта іншої держави відразу повертається на свою територію, огляд вантажів прикордонним нарядом «Огляд транспортних засобів» здійснюється до початку приймання-передавання вантажу вартами.

У разі перевантаження вантажу у пункті пропуску з одного транспортного засобу на інший, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску призначає та виставляє прикордонний наряд «Спостереження за транспортними засобами».

4.36.6. Про результати оформлення вантажу старший прикордонних нарядів у пункті пропуску доповідає по команді.

4.37 Оформлення осіб, ручної поклажі, що прямують через державний кордон в пункті пропуску «Шегині» в пішому порядку на вхід в Україну.
4.37.1 Особи слідують по території пішого переходу самостійно. Спостереження за прибуваючими на піший перехід особами від лінії державного кордону до модульного приміщення контрольних служб пішого переходу здійснюється прикордонним нарядом «ВШк». У разі значного збільшення потоку громадян, що перетинають державний кордон на вхід в Україну за рішенням старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску) з метою підтримання режиму та спостереження за прибуваючими особами від лінії державного кордону до модульного приміщення контрольних служб пішого переходу, призначається додатковий прикордонний наряд «КР».
4.37.2 Особи, які прямують через державний кордон особисто подають паспортні документи посадовій особі відділу прикордонної служби «Шегині».
4.37.3 Прикордонний контроль проводиться в порядку, який визначений Розділом 2 Закону України «Про прикордонний контроль».
4.37.4 Посадовою особою органу охорони державного кордону, враховуючи проведений аналіз та оцінку ризиків, може бути ініційоване проведення контролю другої лінії, спільного огляду ручної поклажі пасажирів з використанням технічних засобів прикордонного та митного контролю.
4.37.5 Після закінчення прикордонного контролю посадова особа відділу прикордонної служби «Шегині» приймає рішення про направлення особи на митний контроль.
4.37.6 Митний контроль ручної поклажі громадян, які прямують в Україну здійснюється в спеціально відведеному приміщенні пішого переходу за двоканальною системою. Під час митного контролю в необхідних випадках при виявленні предметів, що підлягають ветеринарному, карантинному, екологічному та іншим видам контролю для вирішення питання їх пропуску залучаються працівники відповідних служб, після чого інспектор ВМО завершує оформлення громадян та ручної поклажі.
4.37.7 У разі ввезення громадянами товарів, предметів, що підлягають оподаткуванню, посадова особа митниці здійснює контроль за ваговими та вартісними параметрами товарів, відповідно до поданих громадянином митної декларації, товарних чеків, рахунки-фактури, договори купівлі-продажу тощо. У випадках, передбачених чинним законодавством, вживає заходів щодо контролю за сплатою митних платежів громадянами.
4.37.8 Після закінчення митного контролю інспектор ВМО митного поста «Мостиська» направляє особу на вихід з території пішого переходу.
4.37.9 Спостереження за особами ведеться після здійснення прикордонного та митного контролю до моменту їх виходу за межі території пішого переходу прикордонним нарядом «ВШт» з метою недопущення порушення режиму, моніторингу обстановки щодо реагування при значному збільшенні потоку громадян, що перетинають державний кордон. Прикордонний наряд «ВШт» підтримує взаємодію з прикордонним нарядом «ПД», «КР» пішого переходу.
4.38 Оформлення осіб, ручної поклажі, що прямують через державний кордон в пункті пропуску «Шегині» в пішому порядку на вихід з України.
4.38.1 Особи заходять на територію пішого переходу в порядку черги. Спостереження за прибуваючими на піший перехід особами здійснюється прикордонним нарядом «ВШт». У разі значного збільшення потоку громадян, що перетинають державний кордон на вихід з України підтримання режиму здійснюється прикордонним нарядом «КР» пішого переходу, який призначається за рішенням старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску).
4.38.2 Митний контроль ручної поклажі громадян, які прямують з України здійснюється за двоканальною системою в спеціально відведеному приміщенні пішого переходу інспектором ВМО митного поста «Мостиська». Під час митного контролю в необхідних випадках при виявленні предметів, що підлягають ветеринарному, карантинному, екологічному та іншим видам контролю для вирішення питання їх пропуску залучаються працівники відповідних служб.
4.38.3 Після закінчення митного контролю інспектор ВМО митного поста «Мостиська» приймає рішення про направлення особи на прикордонний контроль.
4.38.4 Особи, які прямують через державний кордон особисто подають паспортні документи посадовій особі відділу прикордонної служби «Шегині».
4.38.5 Прикордонний контроль проводиться в порядку, який визначений Розділом 2 Закону України «Про прикордонний контроль».
4.38.6 Посадовою особою органу охорони державного кордону, враховуючи проведений аналіз та оцінку ризиків, може бути ініційоване проведення контролю другої лінії, спільного огляду ручної поклажі пасажирів з використанням технічних засобів прикордонного та митного контролю.
4.38.7 Після закінчення прикордонного контролю посадова особа відділу прикордонної служби «Шегині» направляє особу на вихід з території пішого переходу.

4.38.8 Спостереження за особами ведеться після здійснення митного та прикордонного контролю до моменту їх виходу за межі території пішого переходу прикордонним нарядом «ВШ» (кордон) з метою недопущення порушення режиму, моніторингу обстановки щодо реагування при значному збільшенні потоку громадян, що перетинають державний кордон. Прикордонний наряд «ВШ» (кордон) підтримує взаємодію з прикордонним нарядом «ПД», «КР» пішого переходу.


V. Час, що відводиться для виконання контрольних операцій


    1. Тривалість виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску встановлюється у відповідності до вимог спільного наказу від 28 листопада 2005 року №1167/886/824/643/655/424/858/900, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2005 року за N 1557/11837 Про затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України (без виведення особи або транспортного засобу із загального потоку руху).

5.2. Граничний строк перебування товарів та транспортних засобів у пункті пропуску для автомобільного транспорту не може перевищувати 5 днів з моменту прибуття у пункт пропуску для здійснення митних процедур.


5.3. Службові та посадові особи підрозділів державних контрольних служб вживають заходів до вдосконалення механізму відповідного контролю та скорочення тривалості його здійснення у пункті пропуску.

5.4. Часові нормативи можуть не дотримуватися в разі наявності достатніх підстав вважати, що особи, транспортний засіб та вантажі переміщуються через державний кордон України з порушенням норм законодавства України про державний кордон України, митних правил, інших норм законодавства, а також у разі затримання цих осіб, транспортних засобів та вантажів у наслідок виявлених порушень.

VI. Порядок допуску в пункт пропуску та в його режимну зону осіб, транспортних засобів та вантажів, порядок їх пересування6.1. Режим у пункті пропуску встановлюється наказом начальника Мостиського прикордонного загону за погодженням з начальником Львівської митниці ДФС.

За рішенням начальника прикордонного загону можуть встановлюватися додаткові режимні правила і тимчасові обмеження в межах території пункту пропуску. Рішення начальника прикордонного загону оформлюється у вигляді розпорядження (наказу), яке доводиться до відома органів місцевого самоврядування, усіх взаємодіючих органів і служб, до керівників зацікавлених підприємств, організацій, установ у частині, що їх стосується.

Прикордонні наряди, які несуть службу у пункті пропуску, відповідають за дотриманням режиму у межах території пункту пропуску «Шегині», за винятком зони митного контролю.

Контроль за додержанням режиму в зоні митного контролю покладається на посадових осіб митного поста «Мостиська».6.2 Працівники контрольних органів і служб під час виконання службових обов'язків у пункті пропуску «Шегині» повинні мати при собі службові посвідчення і представницькі картки, а інші особи, які прибувають у службових справах до пункту пропуску, - спеціальну представницьку картку для тимчасового перебування.

6.3. Контроль за додержанням режиму у пункті пропуску здійснюється підрозділом охорони державного кордону щодо:

правомірності в’їзду (прибуття), тимчасового перебування, пересування, виїзду (вибуття) з пункту пропуску усіх категорій осіб, типів транспортних засобів, вантажів та товарів;

підстав для службового перебування та виконання завдань у пункті пропуску співробітниками правоохоронних органів, службових та посадових осіб підрозділів державних контрольних служб та робітниками організацій та установ, розташованих у пункті пропуску або діяльність яких пов’язана з необхідністю перебування цих робітників та виконання ними функціональних обов’язків у пункті пропуску;

порядку здійснення у пункті пропуску будь-якого виду господарської та іншої діяльності, будівництва, розвитку комунікацій та інфраструктури, пасажирських і вантажно-транспортних операцій, інших дій (заходів), які можуть вплинути на розвиток обстановки у пункті пропуску;

виконання фізичними та представниками юридичних осіб встановлених вимог до режиму у пункті пропуску з метою виявлення та припинення фактів їх порушення, усунення передумов до здійснення будь-яких видів протиправної діяльності.

6.4. Прикордонний наряд «ВШ» надає дозвіл на в'їзд у пункт пропуску:

транспортним засобам учасників міжнародного руху за наявності реєстраційних номерів, відмінного розпізнавального знака держави реєстрації та у технічно справному стані;

особам, які прямують через державний кордон, за паспортними документами;

посадовим та службовим особам контрольних служб за службовими посвідченнями згідно із затвердженими графіками роботи та при наявності представницьких карток;

працівникам сфери обслуговування за перепустками, виданими начальником прикордонного загону, документами, що посвідчують особу, та затвердженими графіками роботи;

особам, які не прямують через державний кордон, за перепустками, виданими начальником прикордонного загону, та документами, що посвідчують особу;

співробітникам правоохоронних органів, на території діяльності яких розташований пункт пропуску, за службовими посвідченнями та письмовими приписами (розпорядженнями) керівників цих органів з дозволу начальника прикордонного загону (керівника підрозділу охорони державного кордону);

транспортним засобам, які не перетинають державний кордон України та прибувають на територію пункту пропуску для отримання товарів (транспортних засобів) зі складу митниці, без видачі контрольного талону на підставі належним чином оформлених документів (перепустками, виданими підрозділами органу охорони державного кордону, документами, що посвідчують особу та позитивного рішення про видачу товарів зі складу). Виїзд зазначених транспортних засобів здійснюється на підставі позитивного рішення про видачу товарів зі складу, копії яких залишаються у підрозділі органу охорони державного кордону;

транспортним засобам, які не перетинають державний кордон України та прибувають на територію пункту пропуску для доставки товарів у магазин безмитної торгівлі, без видачі контрольного талону на підставі належним чином оформлених документів (перепустками, виданими підрозділами органу охорони державного кордону, документами, що посвідчують особу) та з дозволу керівництва ВМО №1-4 м/п «Мостиська». Виїзд зазначених транспортних засобів здійснюється з дозволу керівництва ВМО №1-4 м/п «Мостиська» після оформлення товарів у відповідний митний режим.

6.5. Правом безперешкодного перебування у пункті пропуску у службових справах без попереднього інформування начальника прикордонного загону користуються, згідно із законодавством, за наявності службового посвідчення, що підтверджує займану посаду:

народні депутати України, депутати обласної та районної Ради народних депутатів - під час вирішення питань своєї депутатської діяльності;

Генеральний прокурор України, його заступники, прокурор області, його заступники, прокурор районної прокуратури та його заступники;

слідчі Генеральної прокуратури, прокуратури області, районної прокуратури - за письмовим розпорядженням прокурора відповідної прокуратури;

співробітники спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України - за письмовим розпорядженням керівника відповідного спеціального підрозділу;

співробітники Служби безпеки України - у разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності за письмовим розпорядженням керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України;

слідчі Служби безпеки України - під час розслідування злочинів, віднесених до їх підслідності, за письмовим розпорядженням начальника слідчого підрозділу Служби безпеки України;

співробітники органів внутрішніх справ України з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, в разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин при виконанні покладених на них обов'язків;

керівництво центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, начальник Львівської митниці ДФС та митного поста «Мостиська», їх заступники;

співробітники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та працівники митниці, які не виконують безпосередньо службових обов'язків у пункті пропуску, за письмовим розпорядженням Керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також начальника Львівської митниці ДФС або його заступника;

керівники інших контрольних органів та служб, які функціонують у пункті пропуску «Шегині».

Інформація про прибуття і перебування у пункті пропуску через державний кордон осіб, визначених у даному пункті, негайно доповідається за командою, установчі дані заносяться в робочий зошит старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску із обов'язковим зазначенням мети, терміну і часу перебування, також інформується керівництво митного поста та начальників ВМО №1-4 м/п «Мостиська».

6.6. Службовий транспорт пропускається до пункту пропуску за перепустками, які видаються начальником Мостиського прикордонного загону, безперешкодно (додаток 5).

6.7. Посадові особи УАР та ПМП здійснюють свої обов’язки у відповідності до положення затвердженого відповідним наказом по митниці, посадових інструкцій та план-завдань, затверджених начальником або заступником начальника митниці.
6.8. Проведення спеціальних заходів з протидії контрабанді й порушенням митних правил в зонах митного контролю в пункті пропуску здійснюється на підставі спільних з правоохоронними та іншими контролюючими органами планів взаємодії, в яких передбачено чітке розмежування функцій залучених посадових осіб митних та інших органів виконавчої влади відповідно до компетенції.
6.9. Представники правоохоронних органів мають право перебувати в ЗМК та приміщеннях митного органу в пункті пропуску виключно для виконання завдань, покладених на них відповідно до законодавства, на підставі належним чином оформлених документів (службове посвідчення особи, письмовий припис або розпорядження відповідного правоохоронного органу, погоджені з органом охорони державного кордону).
6.10. Особи, транспортні засоби та вантажі пересуваються у пункті пропуску згідно напрямків та смуг руху, які визначені інформаційними знаками та дорожньою розміткою.

6.11. Для внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю (в разі необхідності інших видів контролю) транспортного засобу у пункті пропуску використовуються контрольні талони:

контрольний талон для проходження по "зеленому коридору" (додаток 1);

контрольний талон проходження по "червоному коридору" (додаток 2).

Контрольний талон проходження по "червоному коридору" також видається на:

транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та переміщуються по «автобусній смузі»;

кожний транспортний засіб, який зареєстрований у відповідних реєстраційних органах, який переміщується через державний кордон України не своїм ходом (на лафетах, у вантажних відсіках транспортних засобів тощо). Про такі випадки старший прикордонних нарядів в пункті пропуску робить відповідний запис в робочому зошиті.
6.12. Перед початком зміни начальник ВМО №1-4 м/п "Мостиська" забезпечує передачу старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску «Шегині» необхідної кількості контрольних талонів обох типів.

6.13. Для в'їзду у пункт пропуску транспортного засобу прикордонний наряд «ВШ» видає водію транспортного засобу контрольний талон відповідно до обраної ним смуги руху, у якому проставляє номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу, його тип (марку), кількість осіб (прописом), які прямують у транспортному засобі.

6.14. Після здійснення необхідних процедур прикордонного та митного контролю прикордонний наряд «ПД» проставляє на талоні відмітку про перетинання державного кордону України «В’їзд» або «Виїзд», а посадова особа ВМО №1-4 м/п «Мостиська» – відбиток особистої номерної печатки, з відповідною позначкою напрямку руху.

6.15. У разі виведення транспортного засобу із «зеленого коридору» на смугу руху «червоний коридор», на транспортний засіб посадовою особою ВМО №1-4 м/п «Мостиська» оформлюється контрольний талон проходження по «червоному коридору».

Контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» долучається як невід’ємна частина до цього талона.

6.16. Прикордонний наряд «ВШ» пропускає на виїзд за межі території пункту пропуску транспортний засіб за наявності у водія контрольного талона з відмітками про проходження прикордонного та митного контролю та звіряє кількість осіб в транспортному засобі із вказаною в контрольному талоні.

6.17. Вихід з території пункту пропуску водіїв транспортних засобів та пасажирів здійснюється на підставі письмової заяви на начальника ВМО №1-4 м/п «Мостиська», начальника м/п «Мостиська» з погодженням старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску.

6.18. За відсутності у водія контрольного талона з відповідними відмітками транспортний засіб та особи за межі пункту пропуску не пропускаються, повертаються у зону митного контролю та передаються старшому зміни ВМО №1-4 м/п «Мостиська» для прийняття рішення щодо подальшого митного контролю й оформлення або прийняття іншого рішення відповідно до законодавства з питань митної справи.

6.19. По закінченні зміни контрольні талони, оформлені за зміну, старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску та начальником чергового ВМО митного поста «Мостиська» перераховуються та архівуються шляхом поміщення в окремий конверт із зазначенням на ньому кількості талонів, періоду зміни, дати архівування, П.І.Б. посадової особи, яка здійснила перерахування та архівування.


6.20. Після проведення архівування контрольних талонів старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску та начальником ВМО №1-4 м/п "Мостиська" складається та підписується у двох примірниках Звіт за результатами звірки про пропущені транспортні засоби, форма якого наведена у додатку 3.

У разі виявлення факту розбіжності даних щодо оформлених транспортних засобів, їх перелік зазначається у звіті із вказанням причин таких розбіжності

Один примірник звіту надходить до справи підрозділу охорони державного кордону, другий – до митниці.
6.21 Порушення встановлених правил режиму в пункті пропуску тягне за собою адміністративну відповідальність згідно із законодавством України.

VIІ. Прикінцеві положення7.1. З метою координації діяльності службових та посадових осіб підрозділів державних контрольних служб перед початком служби кожної зміни у пункті пропуску проводиться нарада під керівництвом старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску, за участю начальника ВМО №1-4 м/п «Мостиська» та представників інших підрозділів державних контрольних служб, на якій обговорюються питання:

підбиваються підсумки роботи попередньої зміни та розв’язуються проблемні питання, що виникли в попередній зміні при здійсненні контрольних операцій підрозділами, які здійснюють відповідні види державного контролю в пункті пропуску;

здійснюється обмін інформацією щодо змін у правилах перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та вантажами, які надійшли від відповідних контрольних служб;

визначаються можливі об'єкти контролю, що будуть піддані посиленому контролю під час служби змін;

уточнюється механізм взаємодії між службовими та посадовими особами підрозділів державних контрольних служб під час служби;

доводяться вимоги щодо особливостей режимних заходів та додаткових режимних правил у пункті пропуску;

Після наради старший прикордонних нарядів у пункті пропуску і начальник ВМО №1-4 м/п «Мостиська» обмінюються інформацією щодо транспортних засобів, вантажів і фізичних осіб, які перебувають на контролі перетинання державного кордону (за винятком інформації з обмеженим доступом).

7.2. Посадові особи підрозділів державних контрольних служб, при наявності відповідної інформації, забезпечують своєчасне інформування підрозділу охорони державного кордону та митного поста про прибуття у пункт пропуску офіційних осіб і делегацій, організованих груп туристів, транспортних засобів зі спеціальним, небезпечним вантажем, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності та інші нестандартні ситуації.

7.3. У пункті пропуску відповідно до міжнародних договорів старший прикордонних нарядів організовує і станом на 09.00 уточнює з представником прикордонного підрозділу Республіки Польща питання щодо пропущених і не пропущених через державний кордон осіб і транспортних засобів, визначення спільних скоординованих дій в інтересах забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон, а також про зміни в обстановці, які впливають на здійснення пропуску через державний кордон.

7.4. У разі виникнення у пункті пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функціонування пункту пропуску, підрозділи державних контрольних служб в межах своєї компетенції вживають скоординованих заходів до їх локалізації.

7.5. Контроль за виконанням положень Технологічної схеми покладається на начальника впс «Шегині» Мостиського прикордонного загону та начальника митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС.

За невиконання вимог цієї Технологічної схеми та недотримання при цьому положень чинного законодавства України, винні особи притягуються до відповідальності у встановленому порядку.

Перший заступник начальника Мостиського

прикордонного загону – начальник штабу

підполковник В.Б. Марченко

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

до Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Шегині»

Начальник митного поста «Мостиська»

Львівської митниці ДФС


Н.С. Ворожбит “____”__________2015 рік
Начальника відділу прикордонної

служби «Шегині»

підполковник К.С. Мельник

“____”__________2015 рікДодаток 1


до Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Шегині»

______________________________________________________________

(пункт пропуску)
Контрольний талон

для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню

______________________________________________________________

кількість осіб у транспортному засобі, вид (тип) транспортного засобу

______________________________________________________________

номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу

Відмітка ОНП Відмітка про проходження

паспортного контролю


Додаток 2


до Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Шегині»

______________________________________________________________

(пункт пропуску)
Контрольний талон

Серія ХХХ номер ХХХХХХдля проходження по «червоному коридору»

______________________________________________________________

кількість осіб у транспортному засобі, вид (тип) транспортного засобу

______________________________________________________________

номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу

_____________________________________________________________

найменування товару, напрямок переміщення

Відмітка ОНП Відмітка про проходження

паспортного контролю


Додаток 3


до Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Шегині»ЗВІТ

за результатами звірки про пропущені транспортні засоби, що прослідували на в’їзд в Україну (виїзд з України) у пункті пропуску для автомобільного сполучення ___________________

в період з ___год. чч.мм.рр по ____год. чч.мм.рр.І. Інформація щодо кількості пропущених транспортних засобів згідно з ПТК АПК «ГАРТ-1/П» та АСМО «Інспектор»


База даних

В’їзд в Україну

Виїзд з України

Червоний коридор

Зелений коридор

Автобусна смуга

Червоний коридор

Зелений коридор

Автобусна смуга

ПТК АПК «ГАРТ-1/П»АСМО «Інспектор»*РІЗНИЦЯ* – інформація на в’їзд в Україну зазначається про транспортні засоби, які в’їхали в зону митного контролю, на виїзд з України - про транспортні засоби, які виїхали із зони митного контролю
ІІ. Перелік транспортних засобів, по яких виявлено розбіжності у базах даних


з/п

Номер ТЗ

Смуга руху

Напрямок

Наявність/відсутність у базі даних (+/-):

Причини розбіжностей

Місце перебування ТЗ у пункті пропуску

ПТК АПК «ГАРТ-1/П»

АСМО «Інспектор»
Начальник митного поста «___________»_________________ (______________)


Начальник ВПС «___________» _________________ (______________)

Додаток 4


до Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Шегині»

Посада прізвище, ініціали керівника підрозділу митного оформлення або його заступника


«____» ______________ 20 ____ р.
Заява
У зв’язку із можливим переміщенням товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, прошу прийняти рішення щодо проведення митного огляду (переогляду) транспортного засобу марки _______, реєстраційний номер _______, митне забезпечення ________ в присутності посадової особи підрозділу охорони кордону.
Підстава для проведення митного огляду:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
 

_____________________________________________________________

(посада, звання, підпис, ініціали, прізвище старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску)

Додаток 5


до Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Шегині»


Мостиський прикордонний загін .

(прикордонний загін)


ПЕРЕПУСТКА № ____

для в’їзду на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» транспортного засобу
________________________________________________________

(реєстраційний номер, належність) ______________________________________________________________

(прізвище та ініціали водія)
ДІЙСНА до ___________

Начальник Мостиського прикордонного загону

в/зв П.І.Б

« « ___________20__ року
М.П.

Додаток 6


до Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів у міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України «Шегині»

ПОВІДОМЛЕННЯ


ПРО ПОВЕРНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску

_____________________________________________________________

(військове звання, прізвище, ініціали старшого п/н в ППр)
Дата: «____» _________ 200 ___ р. Час: «____» год. «____» хв.
Інформую Вас про прийняте рішення щодо повернення _____________

(вид)


транспортного засобу марки ________________, р/н ________________,

причеп марки ___________________, р/н __________________________

під керуванням громадянина ____________________________________

(громадянство, прізвище, ініціали, паспортний документ)

______________________________________________________________
Причина повернення:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 Ініціатор повернення _________________________________________ __________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище печатка)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал