Наказ №01-10/89 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із української мови та літературиСкачати 151.56 Kb.
Дата конвертації01.06.2017
Розмір151.56 Kb.
ТипНаказ
Красилівський навчально-виховний комплекс

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – агротехнічний ліцей” ім. М.І.Савельєва Ставищенської районної ради Київської області


Н А К А З

29.10.2015 с. Красилівка №01-10/89


Про стан викладання та рівень навчальних

досягнень учнів із української мови та літератури
Згідно з річним планом роботи навчально-виховного комплексу, планом внутрішньошкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь і навичок учнів, а також на виконання наказу по НВК від 01.09.2015 №01-10/71 «Про вивчення стану викладання навчальних предметів та рівня знань, умінь і навичок учнів у 2015/2016н.р.» протягом жовтня адміністрацією закладу було вивчено стан викладання української мови та літератури у 5-11 класах.

Проаналізувавши основні аспекти роботи вчителів української мови та літератури Кравець П.О. та Грузинської О.О. (додаток), зроблено висновки про те, що педагоги забезпечують належний стан викладання предметів та формують основні навички в учнів.

Враховуючи зазначене вище,
НАКАЗУЮ:


  1. Питання про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із української мови та літератури розглянути на засіданні методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу.

Керівник МО Грузинська О.О.

2. Учителям української мови та літератури Кравець П.О. та Грузинській О.О.:

2.1. Забезпечувати належний методичний рівень викладання предметів, застосовуючи ефективні форми та методи для формування ґрунтовних знань та умінь учнів, формувати стійку мотивацію та свідоме прагнення до вивчення предметів.

Постійно


2.2.Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювати відповідно до наказу МОН України від 05.05.2008 №371 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та мов національних меншин», наказу №329 МОН, молоді та спорту України від 13.04.2011 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», наказу МОН України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (за новим Державним стандартом).

Постійно


2.3. Систематично працювати над підвищенням рівня грамотності учнів у процесі вивчення державної мови.

Постійно


2.4.Активно впроваджувати сучасні інноваційні технології навчання, зокрема інформаційно-комунікаційні, проектні, проблемні, інтерактивні.

Постійно


2.5.Поповнювати навчальні кабінети української мови й літератури художньою, довідковою літературою, методичними та дидактичними матеріалами відповідно до вимог чинних програм.

Постійно


2.6. Більше уваги приділяти учням, які мають початковий рівень знань, використовуючи на уроках диференційовані, індивідуальні завдання.

Постійно

2.7. Продумувати засоби підвищення інтересу до виконання домашнього завдання, використовувати методи заохочення учнів на уроці.

Постійно


2.8. Посилити увагу до організації роботи з підготовки учнів до ЗНО з української мови, на кожному уроці в 10-11 класах приділяти увагу повторенню та виконанню завдань, подібних до представлених на зовнішньому незалежному оцінюванні.

Протягом року

2.9. Цілеспрямовано проводити роботу з удосконалення усного і писемного мовлення учнів, забезпечити на кожному уроці мовну практику, вчити школярів свідомо аналізувати своє та чуже мовлення відповідно до літературних норм.

Постійно


2.10. Систематично вживати заходи щодо розвитку пізнавальних здібностей учнів, виявляти обдарованих вихованців, залучати їх до активної самостійної, пошукової діяльності та роботи у МАН, участі у різноманітних конкурсах, Всеукраїнській та заочній олімпіадах з української мови та літератури.

Постійно


3. Даний наказ довести до відома вчителів Кравця П.О. та Грузинської О.О. під розписку.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор Красилівського НВК П.П.Марчук

Додаток


до наказу Красилівського НВК

№01-10/89 від 29.10.2015Довідка

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із української мови та літератури
Згідно з річним планом роботи навчально-виховного комплексу, планом внутрішньошкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь і навичок учнів, а також на виконання наказу по НВК від 01.09.2015 №01-10/71 «Про вивчення стану викладання навчальних предметів та рівня знань, умінь і навичок учнів у 2015/2016н.р.» протягом жовтня адміністрацією закладу було вивчено стан викладання української мови та літератури у 5-11 класах.

У процесі вивчення були відвідані й проаналізовані уроки, позакласна робота з предметів, вивчено стан ведення документації (календарні й поурочні плани вчителів, класні журнали, зошити учнів), рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів за результатами контрольних зрізів, проаналізовано застосування інноваційних методів викладання, навчально-матеріальну базу викладання української мови та літератури.

Українську мову та літературу у 6 класі та ІІ-М курсі викладає Кравець Павлина Олександрівна (19 років педагогічного стажу), у 5, 7-9 класах та І-М курсі – Грузинська Ольга Олексіївна (23 роки педагогічного стажу). Обидва педагоги вищу кваліфікаційну категорію та звання «старший учитель».

Нормативними документами, які визначають викладання української мови та літератури, є програми: у 5-7 класах - Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585); Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013(зі змінами, затвердженими наказами Міністерства від 04.08.2014 № 895, від 29.05.2015№ 585);у8-9 класах - Українська мова. 5-12 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005;Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005(зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585); у 10-11 класах навчання здійснюється з предметів за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021. Учні стовідсотково забезпечені навчальними підручниками з української мови та літератури (крім учнів 7 класу, які навчаються за новим Державним стандартом).

Календарно-тематичне планування учителів складено відповідно до вимог діючих програм, з урахуванням методичних рекомендацій щодо викладання української мови та літератури у 2015/2016 н.р. та змін, унесених у програми наказом МОН України від 29.05.2016 року №585. У календарному плануванні зроблено чіткий поділ на теми, визначено кількість годин на їх проведення, враховано всі передбачені програмами обов’язкові види усних та письмових робіт, визначено форми проведення контрольних робіт. Кравець П.О. та Грузинська О.О. користуються друкованими поурочними планами, вносячи корективи у їх зміст та плануючи по-своєму виклад теми уроку. Вони відображають роботу вчителів з виконання державних програм, забезпечують практичну спрямованість предметів.

Учителі добре знають вимоги програм з української мови та літератури в 5-11 класах, глибоко розуміють основне завдання уроків української мови та літератури. Педагоги використовують усі можливості кабінетної системи навчання: вміло застосовуючи роздатковий матеріал, дбають про усвідомлення граматичних правил, використання їх на письмі при виконанні самостійних, тестових та контрольних завдань.

Ольга Олексіївна та Павлина Олександрівна шукають оптимальні шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Під час організації навчальної діяльності враховують особливості особистісноорієнтованого компетентісного підходу, що дає можливість виявити й розвинути інтереси та здібності кожного учня. Практикують упровадження інноваційних технологій, які зорієнтовані на розвиток творчої особистості, використовують проблемно-пошукові, дослідницькі методи, що стимулюють навчально-пізнавальну діяльність. Учителями використовуються провідні інструменти інтерактивної педагогічної взаємодії (можливість вибору, створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, рефлексія). З метою покращення навчальних досягнень учнів учителі впроваджують у навчальний процес новітні педагогічні технології (проблемні, інтерактивні, технології навчання критичного мислення, модульно-розвивальне навчання, ІКТ).

Учителі Кравець П. О., Грузинська О. О. мають високий рівень методичної підготовки, особливу увагу приділяють розвитку пізнавальних здібностей учнів за допомогою різноманітних форм і методів, прийомів роботи на уроці. У процесі вивчення української мови Грузинська О. О. достатню увагу приділяє формуванню в учнів культури мовлення, чіткості й точності думки, на уроках літератури вчитель приділяє належну увагу роботі над текстом твору, аналізу його в єдності змісту та форми, використовуючи при цьому інформаційно-комунікаційні засоби навчання. Ольга Олексіївна вміло організовує роботу дітей з підручником, довідковою та допоміжною літературою, практикує подачу нового матеріалу блоками, а потім поетапне засвоєння та закріплення його учнями з різним рівнем підготовки. Заняття Ольги Олексіївни проходять у швидкому темпі, раціонально використовується кожна хвилина, новий матеріал викладається цікаво, зрозуміло, із застосуванням наскрізного повторення, міжпредметних зв'язків, інтерактивних форм роботи й елементів критичного мислення. Належна увага приділяється розвитку пізнавальних здібностей учнів, систематично здійснюється диференційований підхід у навчанні.

У практиці роботи Кравець П.О. переважають традиційні форми уроків. Структура відвіданих уроків відповідала їх типу, характеризувалася чіткістю та завершеністю. Прагнучи досягти визначеної мети уроку, Павлина Олександрівна вдумливо добирає дидактичний матеріал, складає чітку систему контрольних завдань і запитань, вдало реалізовує міжпредметні зв'язки. Застосовує такі форми й методи роботи, які сприяють розвитку інтересу школярів до навчання, формуванню загальнонавчальних умінь та навичок. На уроках Кравець П.О. переважають пояснювально-ілюстративні форми роботи: розповідь, пояснення, робота зі схемами, таблицями. Учитель під час перевірки домашнього завдання, повторення та узагальнення використовує як фронтальні, так і індивідуальні форми роботи. Викладання нового навчального матеріалу відзначається доступністю, практичним спрямуванням, педагог приділяє увагу диференціації та індивідуалізації домашніх завдань.

Учителі регулярно й об’єктивно перевіряють виконання учнями класних і домашніх письмових робіт, звертають увагу на наявність різних видів робіт, культуру записів, грамотність, охайність ведення зошитів, педагогами в основному виконуються вимоги листа МОН України від 28.04.2006 № 1/9-301 щодо виконання письмових робіт та перевірки зошитів з української мови, листа МОН України від 21.08.2010 №1/9 – 580 щодо кількості, призначення, особливостей оформлення зошитів з української літератури, їх перевірки та критеріїв оцінювання,

Створення умов для мотивації учнів до вивчення української мови та літератури, формування в учнів ключових компетенцій з предметів здійснюється через проведення заходів щодо відзначення пам’ятних дат, пов’язаних з життям та творчістю видатних українських письменників, інформаційно-пізнавальних годин різноманітної тематики.

Записи у класних журналах на сторінках з предметів педагогами здійснюються своєчасно, чітко, охайно, відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 №496.

Контрольні роботи з української мови та літератури виконуються у контрольних зошитах, обов’язково оцінюється і вчасно висвітлюються на сторінках класних журналів.

У ході вивчення стану викладання української мови та літератури було проведено контрольні зрізи (диктант) з української мови у 5-11 класах, результати яких подано у таблиці:КласУчнів за списком
Писало роботу

Дата проведення контрольної роботи

Рівень навчальних досягнень учнів

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Високодостатній,%

Загаль-

нодос-татній,
%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%5

6

6

15.10.

3

50,1

1

16,7

1

16,7

1

16,7

66,8

83,5

6

13

9

15.10.

3

33,4

2

22,2

4

44,4

-

-

55,6

100

7

5

4

20.10.

1

25

2

50

-

-

1

25

75

75

8

12

10

15.10.

-

-

3

30

5

50

2

20

30

80

9

7

7

19.10.

2

28,6

3

42,9

2

28,26

-

-

71,5

100

І-М

21

18

16.10.

4

22

7

38,5

3

16,5

4

22

60,5

77

ІІ-М

14

14

20.10.

3

21,6

3

21,6

6

42,6

2

14,2

43,2

85,8

Разом

-

68

-

16

24

21

31

21

31

10

14

55

86

Отже, аналіз контрольних робіт (диктанту) свідчить, що восокодостатній рівень становить 55% від усієї кількості учнів, що писали роботу, проте наявний початковий рівень знань, загалом 10 учнів, що становить 14%.

Також вчителям української мови потрібно посилити увагу до організації роботи з підготовки учнів до ЗНО з української мови, оскільки у минулому навчальному році з 3 учнів, які були претендентами на нагородження золотими медалями, жоден не підтвердив свої знання. Лише Онищук М. отримала срібну медаль. За результатами ДПА наявний початковий рівень знань у 5 учнів (25%). На жаль, зовсім відсутній і високий рівень, а високо-достатній показник становить лише 25%.

Багато уваги приділяють учителі української мови та літератури роботі з обдарованими дітьми. Про це свідчать результати участі їх вихованців у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури. Так у 2014/2015 навчальному році переможцем ІІ (районного) етапу випробування став Медведський Владислав (І місце, І-М курс учитель Кравець П.О.). Цей же учень у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури посів ІІІ місце. Крім того, у 2014/2015 н.р. результативною була участь учнів НВК у конкурсах: у ІІ (районному) етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика переможцями стали Медведський В. (І-М курс, 10-М клас), (вчитель Кравець П.О.), Зінорук А. (9 клас), (вчитель Грузинська О.О.) - посіли І місце, а призерами - Дудник Т. (5 клас) – ІІ місце (вчитель Кравець П.О.), Щербина А (8 клас) – ІІІ місце (вчитель Грузинська О.О.). Приємним є те, що учень І-М курсу (10-М класу) Медведський Владислав посів І місце в ІІІ (обласному) етапі цього випробування; у ІІ (районному) етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка школярі досягли таких успіхів: Кучер Р. (І-М курс, 10-М клас) - І місце (вчитель Кравець П.О.); Зінорук А. (9 клас) – ІІ місце (вчитель Грузинська О.О.); Альмужна А. (5 клас) - ІІІ місце (вчитель Кравець П.О.).Разом із тим матеріально-технічна і навчально-матеріальна база із предметів відповідає достатньому рівню. Дидактичний матеріал потребує оновлення, осучаснення та систематизації. Учителі в навчальній практиці нечасто використовують також інформаційно-комунікаційні засоби навчання.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал