Наказ № Про організацію діяльності психологічної служби школи у 2014-2015 н рСкачати 130.3 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір130.3 Kb.
ТипНаказ


ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СУПЕНІВ № 8

ім. ПАНАСА МИРНОГО

НАКАЗ

01 вересня 2014 р. №_____


Про організацію діяльності

психологічної служби школи у

2014-2015 н.р.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки № 616 від 02.07.2009 р. «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України», наказу МОН України від 19.10.2001 року № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів», згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.07.2012 № 1/9 -517 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н.р.», з метою підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план роботи практичного психолога школи на 2014-2015 н.р. (Додаток 1).

2. Затвердити графік роботи практичного психолога школи на 2014-2015 н.р. (Додаток 2).

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Козіній І.О.:

3.1. Сприяти впровадженню досягнень психологічної науки та кращого досвіду фахівців психологічної служби у закладі.

3.2. Здійснювати контроль за виконанням посадових інструкцій працівником психологічної служби відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за № 687/ 16703).

4. Практичному психологу школи Газдановій Є.О.:

4.1. Здійснювати планування діяльності та ведення документації відповідно до нормативно – правових документів у галузі психологічного супроводу закладів освіти.

4.2. Надавати психологічну допомогу усім учасникам навчально–виховного процесу

4.3. Не допускати проведення тренінгів, обстежень та опитувань всіх учасників навчально-виховного процесу представниками сторонніх організацій без надання дозволу центром практичної психології відділу освіти відповідно до Положення про експертизу психологічного і соціального інструментарію, затвердженого наказом МОНУ №330 від 20.04.2004 р.

4.4. Забезпечити у поточному навчальному році передплату фахових видань для працівників психологічної служби

4.5. Не допускати доступ сторонніх осіб, які не уповноважені здійснювати психологічну діяльність до обліково–статистичної документації та документації для службового використання (за винятком офіційних звернень правоохоронних та судових органів) відповідно до п. 4.1.- 4.7 Етичного кодексу психолога, п. 4 «Положення про психологічний кабінет…»

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Козіну І.О.

Директор школи С.Богодиста

Козіна 74412

Додаток 1

до наказу від 01.09.2014 №______


План роботи психолога на 2014-2015 н.р.

І. Аналітична частина

1.1 У закладі працює фахівець психологічної служби практичний психолог (0.5 ст.) Соціальний педагог відсутній.

1.2 План роботи укладено на основі Положення про психологічну службу в системі освіти України (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 02.07.2009р. №616), відповідно до листа МОН Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України від 27.08.2000р. №1/9-352, Наказу ДОН від 12.09.2013р. №321, листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.14 року №1/9-372 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму».

1.3 Заплановані заході спрямовані на контингент, який включає: 249 учнів, з яких початкової школи – 102 учні , середньої школи – 109 учнів, старшої школи – 38 учнів; педагогічний колектив - 19 ; робота за батьками.

1.4 1)За результатами виконання плану роботи психологічної служби за попередній навчальний рік було здійснено психодіагностичну роботу з учнями 1, 4, 5 класів, виступ на педраді з питань адаптації учнів молодшої та середньої школи;

2) Проведено корекційну роботу у вигляді тренінгів для учнів 4, 6, 7, 8 класів з питань акцентуації дружби та комунікативності, подолання інтолерантності; корекційно-розвивальна робота з учнем 1 класу, що знаходиться на індивідуальному навчанні

3) Здійснено психологічну просвіту з питань шкідливих звичок, у співпраці з АСЕТ, профорієнтаційну роботу з учнями 9 – 11 класів;

4) Здійснено психологічне консультування згідно запитів.1.5 Психолог бере участь у атестації педагогічних працівників закладу освіти.

1.6 Проведені заходи були виконані за запланованим графіком. Результати роботи показали, що має сенс подальша робота в напрямку подолання інтолерантної поведінки серед учнів, залишається актуальною просвітницька робота з питань подолання шкідливих звичок.

ІІ. Цілепокладаюча частина

Науково-методичною проблемою Полтавської загальноосвітньої школи № 8 ім.Панаса Мирного є:

1) Формування життєвих компетентностей учнів з метою успішної соціалізації особистості.

2) Родинне виховання як складова навчально-виховної роботи.

Проблема, над якою працює практичний психолог: організація та методичне забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу щодо формування життєвих компетентностей учнів з метою успішної соціалізації особистості та родинного виховання учнів як складової навчально-виховної роботи.

Метою діяльності практичного психолога є забезпечення супроводу навчально-виховного процесу, формування психологічної культури учнів, вчителів та батьків з метою збереження їх повноцінного психічного здоров’я.

Завдання на 2014 – 2015 навчальний рік:

1) Здійснення діагностичної роботи: діагностика процесу адаптації учнів 1 та 5 класів до умов навчання; діагностика готовності 4 класу до переходу у середню ланку.

2) Корекційна робота: робота у напрямку подолання проявів інтолерантної поведінки серед учнівського колективу: робота з дітьми з девіантною поведінкою. Продовження корекційно-розвивальної роботи з учнем, що знаходиться на індивідуальному навчанні за станом здоров’я.

3) Профорієнтаційна робота з учнями 9 – 11 класів.

4) Проведення годин психолога згідно графіку роботи. Здійснення просвітницької роботи та профілактики соціально-небезпечних явищ серед учнівського, педагогічного та батьківського колективів (куріння, алкоголізму, насильства, ВІЛ/СНІДу).

5) Підвищення фахового рівня, самоосвіта.Очікувані результати: Успішна адаптація учнів 1 та 5 класів до нових умов навчання; зменшення показника наявності шкідливих звичок в учнів середньої та старшої школи; підвищення рівня психологічної культури в педагогічному та батьківському колективах.

ІІІ. Змістовна частина

№ з/п

Вид роботи, зміст роботи

Цільова група

Термін проведення

Примітки

Місяць

Число

1. Психодіагностична робота

1.1

Спостереження за учнями першого класу на уроках та в позаурочний час

Учні 1 класу

Вересень- листопад1.2

Дослідження особистісної адаптованості учнів 5 класу (Складання бажаного розкладу, Соціометрія, методика «Самооцінка» Дембо-Рубінштейн, анкета для визначення шкільної зрілості)

Учні 5 класу

Жовтень- листопад
Визначення можливих психологічних причин дезадаптації

1.3

Діагностика процесу адаптації першокласників («Будиночок», «Графічний диктант» Д.Б.Ельконін, «Малюнок фігури людини» Йірасека-Керна)

Учні 1 класу

Листопад
Оцінка рівня шкільної адаптації, рівень психічного розвитку дитини

1.4

Дослідження професійних здібностей (опитувальник ДДО Клімова, бесіди та анкетування з допомогою матеріалів ЦЗ)

Учні 9 – 11 класів

Лютий2. Консультаційна робота

2.1

Надання індивідуальних консультацій вчителям

Педпрацівники згідно з графіком роботи
За запитом
2.2

Проведення індивідуальних консультацій для батьків з питань психологічних особливостей дітей

Батьки
За запитом
2.3

Проведення профорієнтаційних бесід з учнями

Учні 9 – 11 класів

Квітень2.4

Надання індивідуальних консультацій учням

Учні
За запитом згідно графіку роботи
2.5

Тематичні індивідуальні консультації для батьків

Батьки
За запитом згідно графіку роботи
3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

3.1

Індивідуальна робота з дітьми з девіантною поведінкою

Учні

Протягом року3.2

Проведення заняття з елементами тренінгу «Я толерантний» (інформаційно-методичний збірник, 2009)

Учні 7-8 класів,

9 клас


листопад3.3

Проведення заняття з елементами тренінгу «Ти мій друг і я твій друг» для розвитку взаєморозуміння (інформаційно-методичний збірник, 2009)

Учні 8 класу

грудень4. Психологічна просвіта

4.1

Тематичні виступи та доповіді на педагогічних нарадах

Педагогічний колектив

Протягом року згідно плану4.2

Тематичні виступи на батьківських зборах

Батьки

Протягом року4.3

Проведення заходу з залученням дітей «Ні – шкідливим звичкам»

Учні 8 – 9 класів

жовтень4.4

Виховні повідомлення «Стоп насильству!»

Учні 10 – 11 класів,

батьки


тематичні протягом року4.5

Інформаційні години « Тероризм – загроза людству»

Учні 5-11 класів, батьки

Протягом року4.6

Проведення просвітницької лекції «Алкоголь – шлях у безодню»

Учні 9 – 10 класів

березень5. Навчальна діяльність – не проводиться

6. Організаційно-методична робота

6.1

Складання плану роботи на рік
Серпень6.2

Складання статистичних звітів
Грудень, травень6.3

Робота з документами. Поповнення кабінету методичним матеріалом
Протягом року6.4

Підготовка буклетів та пам’яток для учнів та вчителів. Оформлення інформаційного стенду
Протягом року6.5

Ведення обліково-статистичної документації
Протягом року7. Зв’язки з громадськістю

7.1

Співпраця з АСЕТ
Протягом року7.2

Співпраця з ГО «Світло надії»
Протягом року7.3

Співпраця з ММК
Протягом року
Директор школи С.Богодиста

Додаток 2

до наказу від 01.09.2014 №______

Графік роботи практичного психолога школи на 2014-2015 н.р.Дні тижня

Інтервали робочого часу

Понеділок

10.00 – 12.00

Початкова школа

Вівторок

10.00 – 12.00

5 клас

Середа

Організаційно-методична робота, самоосвіта

Четвер

12.00 – 14.00

6 – 8 класи

П’ятниця

10.00- 11.00

9 – 11 класи

Консультації:

Для учнів: з 10.00 до 14.00 щодня

(по домовленості з учителем в зручний для учня час)Для батьків: по потребі 14.15 – 15.15

(за попередньою домовленістю)Графік годин психолога школи на 2014 – 2015 н. р.

УРОКУ

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

ПЯТНИЦЯ

1

_

Організаційно-методична робота, самоосвіта2

Методична робота з учнями початкової школи

_
_


3
_


Методична робота з учнями старшої школи

4

_

Методична робота з учнями середньої школи

5
1 кл.

_

6

3 кл.

4 кл.

2 кл.

_

_

7

8 кл.

6 кл.
5 кл.

7 кл.

8

9 кл.

10кл.
11 кл.
Директор школи С.Богодиста

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал