Національний інститут стратегічних дослідженьPdf просмотр
Сторінка6/7
Дата конвертації14.03.2017
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Для
подальшого реформування територіальних громад на основі
положень
законодавства про об’єднання територіальних громад необхідно:
- прискорити доопрацювання і внесення змін до перспективних планів формування територій громад, які зможуть реалізувати в повному обсязі функції з надання високоякісних послуг населенню у життєво важливих сферах, для кожного регіону на основі положень Методики формування спроможних територіальних громад;
- з метою подолання наслідків тривалого і неузгодженого процесу розробки та схвалення перспективних планів формування громад та усунення його залежності від політичної кон'юнктури на регіональному рівні, доцільно передати повноваження щодо затвердження проектів перспективних планів формування територій громад області від обласної ради до обласної державної адміністрації. Перспективний план не є політичним документом, він має передбачати такий адміністративно-територіальний поділ регіону, який би забезпечував спроможність усіх утворених громад;
- запровадити механізми участі громадськості у виробленні органами місцевого самоврядування важливих управлінських рішень, зокрема з питань визначення стратегії розвитку територіальної громади, затвердження статутів територіальних громад, проектів містобудівної документації тощо;
- законодавчо визначити механізми проведення загальних зборів громадян, громадських слухань, місцевих ініціатив, діяльності громадських рад, органів самоорганізації населення. Зокрема, підготувати й прийняти нову редакцію Закону України «Про органи самоорганізації населення»;

48
- законодавчо врегулювати питання проведення місцевих референдумів. З ухваленням Закону України «Про всеукраїнський референдум» у 2012 р. було втрачено правовий механізм проведення місцевого референдуму, що є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення;
- визначити кількісні критерії, за досягнення яких в селі, що входить до складу об’єднаної територіальної громади, має обиратись староста з метою ефективного використання фінансових ресурсів та забезпечення належного представництва інтересів членів об’єднаної громади у її виконавчих органах;
- визначити напрями використання державної фінансової підтримки об’єднаної територіальної громади, зокрема, включивши статті витрат, пов’язані з процесом об’єднання територіальних громад: вивчення громадської думки, реорганізація структур управління територіальною громадою з врахуванням передбачених законом компенсацій, виплата одноразових компенсацій в зв’язку з припиненням повноважень керівників територіальних громад та працівників органів місцевого самоврядування громад, що об’єднуються тощо;
- забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади із залученням представників органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадських організацій, міжнародної технічної допомоги;
- тому для її успішного проведення необхідна широка підтримка громадськості, для отримання якої потрібне об’єктивне широке висвітлення процесу та проблем реформування у засобах масової інформації. Для цього необхідно запровадити в друкованих ЗМІ, на центральних та місцевих телеканалах широку медійну програму для роз’яснення сутності реформи децентралізації, її переваг та особливостей проведення.
З

метою

активізації

діяльності

щодо

впровадження

форм

співробітництва
територіальних громад необхідно:
- з огляду на слабку динаміку укладання нових договорів про співробітництво та відсіювання частини поданих на конкурс проектів співробітництва через низьку якість їх оформлення, треба посилити методичне забезпечення та координацію цієї роботи з боку місцевих органів виконавчої влади. Доцільно розмістити на офіційному веб-сайті Мінрегіону зразки укладених договорів про співробітництво для ознайомлення іншими територіальними громадами;
- поширити застосування форм співробітництва на об’єднані територіальні громади, передбачивши спрямування на реалізацію проектів коштів, які отримали об’єднані територіальні громади на підтримку
інфраструктури;
- забезпечити сприяння та активізацію роботи щодо подання проектів співробітництва (у тому числі проектів співробітництва об’єднаних територіальних громад) для отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку проектів розвитку;

49
- опрацювати питання правових засад розширення повноважень органів місцевого самоврядування з питань розпоряджання та об’єднання майна та ресурсів в рамках співробітництва територіальних громад для виконання спільних програм та ефективного надання публічних послуг населенню.
З
метою зміцнення матеріальної та фінансової бази розвитку
територіальних
громад потрібно:
- для забезпечення повсюдності місцевого самоврядування законодавчо врегулювати питання передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти державної власності шляхом розроблення та прийняття проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками і здійснення контролю за використанням та охороною земель;
- удосконалити функціонування єдиної автоматизованої системи державного земельного кадастру України – Кадастрової карти, забезпечивши доступ до отримання інформації та внесення інформації щодо об’єднаних територіальних громад.
Провести
інвентаризацію земельних ділянок об’єднаних територіальних громад відповідно до даних земельного кадастру;
- продовжити роботу з удосконалення чинної нормативно- розпорядчої бази місцевого рівня, що регламентує земельні відносини, зокрема у частині вартості земельних ділянок, диференціації цін та орендних платежів, узгодження порядку продажу та оренди за принципами ринкових відносин;
- провести інвентаризацію та створити відкриті реєстри об’єктів комунальної власності територіальних громад, посилити персональну відповідальність посадових осіб місцевих органів влади за забезпечення ефективного використання комунального майна, посилити контроль за передачею у користування та відчуженням комунального майна;
- внести зміни до законодавства, що регулює питання планувальної документації територій, щодо стратегічних документів (планів) розвитку об'єднаних територіальних громад, зокрема, щодо процедури їхнього розроблення й затвердження, структури документу тощо;
- опрацювати питання можливості взяття органами самоврядування об’єднаних територіальних громад довгострокових бюджетних зобов’язань за проектами державно-приватного партнерства, пов’язаних з розбудовою, відновленням та модернізацією інфраструктури шляхом внесення змін до
Бюджетного кодексу
- опрацювати питання впровадження інтегрованої інформаційно- аналітичної системи «Прозорий бюджет» з метою забезпечення доступності
інформації про рух коштів на казначейських рахунках об’єднаних територіальних громад. Це дозволить забезпечити прозорість бюджетних процесів та громадський контроль за діяльністю місцевих органів влади;
- опрацювати питання залучення коштів міжнародних партнерів та неурядових організацій для підтримки впровадження реформи. Для

50 забезпечення координації такої підтримки необхідне потужне проектне управління, посилене постійним політичним сприянням на найвищому рівні.
З
метою зміцнення кадрового забезпечення проведення реформи та
подальшого
функціонування місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого
самоврядування необхідно:
- для забезпечення ефективної реалізації повноважень та раціонального розпорядження фінансовими ресурсами необхідно забезпечити відповідний професійний рівень службовців місцевого самоврядування. Відтак, реформування потребує і система публічної служби в органах місцевого самоврядування. Для цього необхідно прийняти нову редакцію Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування», передбачивши визначення принципів, правових та організаційних засад служби в органах місцевого самоврядування, правового статусу посадових осіб, умов та порядку реалізації громадянами права на службу в органах місцевого самоврядування тощо;
- забезпечити розроблення навчальних програм та організувати програми з підготовки та перепідготовки кадрів для посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та державних службовців з для належного виконання ними нових повноважень;
- запровадити механізми контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, передусім самими громадами, інституціалізувати такий контроль;
- реформувати систему надання адміністративних послуг за принципом «прозорих офісів». З метою підвищення рівня та якості забезпечення адміністративних послуг населенню Мінрегіону забезпечити надання консультативної, експертної, методичної та іншої підтримки об’єднаним територіальним громад для створення та організації діяльності в них центрів надання адміністративних послуг;
- забезпечити підвищення професійності та політичної неупередженості посадовців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом запровадження прозорих конкурсних процедур добору кадрів, формування необхідних кваліфікаційних вимог до кадрового складу сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів
(високого освітнього і фахового рівня, професійних та особистих якостей);
- створити законодавче регулювання відносини органів виконавчої, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, інших суб’єктів, які здійснюють владні управлінські функції щодо прийняття адміністративного акта та його виконання, в т.ч. відносин розгляду звернень осіб, що містять пропозиції, поради, рекомендації стосовно формування державної, регіональної та місцевої політики. Шляхом прийняття закону «Про адміністративну процедуру».

51
Додаток 1
Територіальна громада у системі територіальної організації влади
європейських країн


Країна
Система
адміністративно -
територіального
устрою
Органи місцевого
самоврядування
територіальної
громади
Повноваження
органів місцевого
самоврядування
територіальної
громади
Країни
«старої» Європи
Франція
Багаторівнева система:
27 регіонів (у т.ч. 5 – заморські),
101 департамент,
342 округів,
4039 кантонів,
36682 комун
Муніципальна рада обирається населенням на 6 років.
Виконавчий комітет очолюється мером, який обирається муніципальною радою з-поміж її членів, та його заступниками
Планування територіального розвитку, початкова освіта, соціальний захист, утримання муніципальних доріг, громадський порядок, охорона довкілля (у т.ч. завдяки муніципальній поліції), культура
Німеччина Багаторівнева система:
5 федеральних земель
(крім того, 3 міста –
Берлін, Гамбург,
Бремен – за статусом прирівняні до земель),
22 адміністративних округи, 429 районів,
252 амти (проміжна ланка між муніципалітетом і районом) та 12141 муніципалітет
2 типи муніципальної організації: система ради та система магістрату (тільки у
Гессені).
Муніципальна рада обирається населенням на
4-6 років.
Система магістрату
(складається з мера і його заступників), призначається муніципальною радою на 4 роки
Регулювання послуг
ЖКГ, планування територіального розвитку, соціальна допомога, будівництво, утримання початкових шкіл
Нідерланди Дворівнева система:
12 провінцій та 647 муніципалітетів
Муніципальна рада обирається населенням за пропорційною системою на 4 роки, очолюється головою, який не має права голосу.
Виконавчий комітет
(коледж альдерманів) обирається муніципальною
Регулювання послуг
ЖКГ, планування територіального розвитку, початкова освіта, соціальний захист, охорона здоров’я, транспорт, громадський порядок, розвиток культури і спорту

52 радою з-поміж її членів та відповідає за управління муніципалітетом
Італія
Трирівнева система:
20 областей, 110 провінцій та 8101 громада
Місцева рада обирається населенням на 5 років.
Виконавчий комітет призначається і очолюється мером, який обирається населенням на 5 років
Регулювання послуг
ЖКГ, планування територіального розвитку, соціальний захист населення, екологічний захист довкілля, розвиток культури
Данія
Дворівнева система:
5 регіонів (Північна та
Центральна Ютландія,
Ховедстаден,
Ютландія та Південна
Данія) і 98 муніципалітетів
Муніципальна рада обирається населенням за партійними списками на 4 роки.
Виконавчий комітет формується муніципальною радою
Регулювання послуг
ЖКГ, початкова освіта, місцеві податки, розвиток культури і спорту, громадські послуги
Швеція
Дворівнева система:
21 регіон і
290 муніципалітетів
Муніципальна рада обирається населенням на 4 роки.
Склад виконавчих комітетів обирається муніципальними радами
Забезпечення населення послугами
ЖКГ, початкова світа, охорона здоров’я, громадський транспорт, місцеві дороги
Норвегія
Дворівнева система:
19 графств (областей) та 432 муніципалітетів
Муніципальна рада обирається населенням на 4 роки.
Склад виконавчих комітетів призначається муніципальними радами
Місцевий торговельний і промисловий розвиток, початкова освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, розвиток культури і дозвілля
Країни
«нової» Європи
Польща
Трирівнева система:
16 воєводств,
373 повіти (з них 65, що мають статус виділених міст),
2478 громад (гмін)
Гмінна рада обирається населенням на 4 роки.
Виконавча рада формується гмінною радою
Регулювання послуг
ЖКГ, соціальний захист та охорона здоров’я населення, дошкільна і початкова освіта, громадський транспорт, охорона

53 довкілля
Чехія
Ускладнена трирівнева система:
13 країв і столиця,
77 районів, 205 муніципалітетів з розширеними повноваженнями,
393 муніципалітетів з повноваженнями другого рівня,
6250 муніципалітетів з повноваженнями нижчого рівня
Муніципальна рада обирається населенням на
4 роки.
Виконавчий комітет
(мер та його заступники) обирається муніципальною радою на 4 роки (у радах зі складом менше 15 осіб обирається тільки мер)
Планування місцевого розвитку, початкова освіта, соціальна допомога населенню, громадський порядок
(у т.ч. завдяки муніципальній поліції)
Литва
Дворівнева система:
10 округів та
60 муніципалітетів
Муніципальна рада обирається населенням на 3 роки.
Виконавчий комітет призначається муніципальною радою (очолюється мером, який є головою ради, його заступниками та виконавчим бюро)
Планування розвитку територій, регулювання надання послуг ЖКГ, початкова і середня освіта, охорона довкілля, громадський транспорт
Латвія
Однорівнева система:
119 самоврядувань
(110 країв та 9 міст республіканського значення)
Рада самоврядування обирається населенням на
4 роки.
Виконавчий комітет обирається радою з її членів
Регулювання послуг
ЖКГ, охорона здоров’я, початкова і середня освіта, видача ліцензій на комерційну діяльність, громадський порядок та муніципальний транспорт
Естонія
Дворівнева система:
15 адміністративних одиниць першого порядку,
226 муніципалітетів
(33 міських,
193 сільських)
Муніципальна рада обирається населенням на
4 роки.
Виконавчий комітет затверджується радою (законодавчо визначено, що члени виконавчого комітету не можуть бути членами ради)
Планування територіального розвитку, встановлення місцевих податків, освіта
(дошкільна, початкова, середня), соціальний захист, громадський транспорт, розвиток культури

54
Румунія
Трирівнева система:
8 регіонів, 41 округ та
1 муніципія (столиця м. Бухарест), 256 міст
і 2686 комун (у сільській місцевості)
Місцева (комунна) рада обирається населенням на
4 роки.
Виконавчий комітет формується з обраного населенням на 4 роки мера та членів ради
Освіта (окрім академічної), захист довкілля, муніципальний транспорт, громадський порядок, збереження культурних пам’яток
Болгарія
Дворівнева система:
26 областей,
264 громади
Муніципальна
(громадська) рада обирається населенням на
4 роки.
Виконавчий комітет формується мером, якого обирає населення на 4 роки
Управління комунальними підприємствами, благоустрій доріг, розвиток спорту і туризму55
Додаток 2
Затвердження перспективних планів формування територій громад
областей


Область
Схвалення обласною радою
перспективного плану
формування територій
громад області (номер і дата
прийняття відповідного
рішення)
Затвердження Кабінетом
Міністрів України
перспективного плану
формування територій громад
області (номер і дата прийняття
розпорядження)
Вінницька
№ 894 від 24 червня 2015 р.
№ 1076-р від 13 жовтня 2015 р.
Волинська
№ 35/10 від 25 червня 2015 р.
№ 993-р від 23 вересня 2015 р.
Дніпропетровська № 641-31 від 27 травня 2015 р.
№ 846-р від 5 серпня 2015 р.
Донецька
№ 293 від 25 червня 2015 р.
№ 1029-р від 8 вересня 2015 р.
Житомирська
№ 1495 від 28 травня 2015 р.
№ 901-р від 12 серпня 2015 р.
Закарпатська
не схвалений
Запорізька
№ 1 (44 сесія) від 7 липня 2015 р.
№ 938-р від 16 вересня 2015 р.
Івано-Франківська № 1659-36 від 24 липня 2015 р. № 1077-р від 13 жовтня 2015 р.
Київська
№ 986-51 від 13 серпня 2015 р. № 1206-р від 18 листопада 2015 р.
Кіровоградська
№ 765 від 14 липня 2015 р.
№ 1159-р від 11 листопада 2015 р.
Луганська
№ 234 від 10 червня 2015 р.
№ 833-р від 5 серпня 2015 р.
Львівська
№ 1380 від 7 липня 2015 р.
№ 1158-р від 11 листопада 2015 р.
Миколаївська
№ 3 (30 сесія) 12 червня 2015 р.
№ 1002-р від 8 вересня 2015 р.
Одеська
№ 1392 від 24 червня 2015 р.,
№ 1415 від 12 серпня 2015 р.
№ 939-р від 16 вересня 2015 р.
Полтавська
№ 1 (29 сесія) від 18 червня
2015 р.
№ 994-р від 23 вересня 2015 р.
Рівненська
№ 1468 від 12 червня 2015 р.,
№ 1542 від 11 вересня 2015 р.
№ 923-р від 8 вересня 2015 р.
Сумська
№ 4 (45 сесія) від 25 червня
2015 р.
№ 1001-р від 8 вересня 2015 р.
Тернопільська
Від 11 грудня 2015 р.
№ 1391-р від 16 грудня 2015 р.
Харківська
№ 3720 від 18 червня 2015 р.
№ 991-р від 23 вересня 2015 р.
Херсонська
№ 1266 від 5 червня 2015 р.
№ 832-р від 5 серпня 2015 р.
Хмельницька
№ 1 (32 сесія) від 28 травня
2015 р.
№ 924-р від 8 вересня 2015 р.
Черкаська
№ 41-1 від 25 червня 2015 р.
№ 999-р від 8 вересня 2015 р.
Чернівецька
№ 103-32 від 28 липня 2015 р.
№ 1073-р від 13 жовтня 2015 р.
Чернігівська
№ 1 (26 сесія) від 19 червня
2015 р.
№ 899-р від 12 серпня

56
Додаток 3
Перелік об’єднаних територіальних громад,
які отримали від облдержадміністрації позитивний висновок щодо об’єднання,
прийняли рішення сільських, селищних, міських рад про добровільне
об’єднання територіальних громад та в яких проведені перші місцеві вибори*

Область
Назва об'єднаної
територіальної громади
Кількість міських, селищних,
сільських рад у складі ОТГ
Чисельність
населення
ОТГ,
тис. осіб
Вінницька
2 ОТГ
(об’єднано
4 ради)
1. Калинівська міська
2 – 1 міська, 1 сільська
28, 911 2. Студенянська сільська
2 сільські
3,247
Волинська
5 (22)
3. Устилузька міська
8 – 1 міська, 7 сільських
7,778 4. Голобська селищна
4 – 1 селищна, 3 сільські
7,679 5. Велицька сільська
4 сільські
4,015 6. Зимнівська сільська
4 сільські
6,165 7. Смолигівська сільська
2 сільські
1,771
Дніпропетровсь ка
15 (43)
8. Апостоловівська міська
5 – 1 міська, 4 сільські
34,185 9. Зеленодольська міська
3 – 1 міська, 2 сільські
20,856 10. Єлізарівська сільська
4 сільські
5, 142 11. Новопокровська селищна
3 – 1 селищна, 2 сільські
5,095 12. Солонянська селищна
4 – 1 селищна, 3 сільські
14,456 13. Ювілейна селищна
2 – 1 селищна, 1 сільська
14,423 14. Богданівська сільська
3 сільські
7, 120 15. Вербківська сільська
4 сільські
8,103 16. Жовтнева сільська
3 сільські
3,100 17. Ленінська (Грушовокутська) сільська
2 сільські
6,643 18. Ляшківська сільська
2 сільські
2,162 19. Могилівська сільська
2 сільські
3,987 20. Нивотрудівська сільська
2 сільські
5,712 21. Новоолександрівська сільська
2 сільські
14,628

57 22. Сурсько-Литовська сільська
2 сільські
6,214
Донецька
3 (20)
23. Краснолиманська міська
13 – 1 міська, 12 сільських
42,552 24. Черкаська селищна
4 – 1 селищна, 3 сільські
11,116 25. Октябрська сільська
3 сільські
3,384
Житомирська
9 (49)
26. Іршанська селищна
2 – 1 селищна, 1 сільська
7,482 27. Народицька селищна
16 – 1 селищна, 15 сільських
9,865 28. Новоборівська селищна
5 – 1 селищна, 4 сільські
8,602 29. Червоненська селищна
6 – 1 селищна, 5 сільських
5,974 30. Високівська сільська
3 сільські
2,708 31. Вишевицька сільська
4 сільські
3,919 32. Дубрівська сільська
4 сільські
5,028 33. Потіївська сільська
5 сільських
3,618 34. Тетерівська сільська
4 сільські
10,075
Закарпатська
2 (6)
35. Тячівська міська
3 – 1 міська, 2 сільські
15,798 36. Вільховецька сільська
3 сільські
12,369
Запорізька
6 (21)
37. Веселівська селищна
3 – 1 селищна, 2 сільські
12, 718 38. Комиш-Зорянська селищна
5 – 1 селищна, 4 сільські
6,748 39. Берестівська сільська
3 сільські
4,842 40. Преображенська сільська
5 сільських
5,786 41. Смирновська сільська
3 сільські
3,793 42. Чапаєвська сільська
2 сільські
7,041
Івано-
Франківська
3 (16)
43. Печеніжинська селищна
8 – 1 селищна, 7 сільських
17,657 44. Верхнянська сільська
6 сільських
10,752 45. Старобогородчанська сільська
2 сільські
6,120
Київська
1 (4)
46. Калитянська селищна
4 – 1 селищна, 3 сільські
12,500
Кіровоградська
2 (6)
47. Бобринецька міська
2 – 1 міська, 1 сільська
12,035 48. Маловисківська міська
4 – 1 міська, 3 сільські
13,790

58
Луганська
2 (10)
49. Білокуракинська селищна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал