Національна академія педагогічних наук україниPdf просмотр
Сторінка16/17
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.01 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Характеристики професійних середовищ
Реалістичне професійне середовище характерне тим, що предметом праці тут є конкретні реальні речі. Це може бути сфера виробництва, використання різних матеріальних цінностей і засобів. Для виконання робіт необхідна наявність вправності, рухливості, наполегливості, фізичної сили. Соціальні навички потрібні в незначній мірі і пов’язані в основному з прийомом і передачею мінімальної інформації. Бесіди короткі і стереотипні. Характер завдань, які отримує працівник, конкретний і чіткий. Результат передбачуваний і матеріальний. Професії: механік, зоотехнік, водій, інженер, агроном, машиніст, електрик та ін.
Інтелектуальне професійне середовище характеризується вирішенням завдань, що передбачають передусім наявність абстрактного мислення і творчих здібностей. Апаратура, що використовується, передбачає скоріше інтелектуальні, аніж фізичні навички. Міжособистісні стосунки відіграють незначну роль, хоча тут необхідно вміти передавати і приймати складні словесні конструкції. Результат праці може бути непередбаченим, часто нематеріальним. Характер завдань різноманітний, вимагає досить високого рівня інтелекту. Професії: геолог, ботанік, хімік, вчений, редактор, фізик та ін.
Соціальне професійне середовище відповідає соціальному типу особистості. Це в основному робота з людьми, що передбачає наявність вмінь розумітися у поведінці людей і навчати інших. Робота вимагає постійного особистого спілкування з людьми. Необхідні здібності переконувати, промовистість. Характер знань різноманітний. Результат праці не завжди можна передбачити. Професії: соціолог, педагог, психолог, лікар, адвокат, соціальний працівник, профконсуль- тант тощо.
Конвенційне професійне середовище характеризується вирішенням завдань, що вимагають здібностей до обробки конкретної рутинної і знакової інформації. Це в основному робота з документами, цифрами, фактами, банками даних тощо. Робота вимагає точності,
ретельності. Професії: бухгалтер, ревізор, податковий інспектор, фінансист, оператор ЕОМ та ін.
Підприємницьке професійне середовище характеризується виконанням завдань різноманітного характеру, що вимагають особистої ініціативи, вміння керувати, соціальних навичок. Важливо вміти розбиратися в мотивах поведінки різних людей. При спілкуванні з представниками різних типів і в різних ситуаціях важливі комунікабельність і промовистість. Результат роботи не завжди передбачений, але реалістичний. Професії: бізнесмен, брокер, спеціаліст з реклами, організатор подорожей, постачальник, страховий агенті т. п.
Артистичне професійне середовище характеризується вирішенням проблемі завдань, що передбачають наявність художнього смаку, уяви. Більш складні задачі вирішуються за допомогою фантазії, інтуїції. Всі свої знання, емоційну сторону життя, свою суть представники цього середовища прагнуть присвятити досягненню конкретної мети
— реалізувати себе. Характер завдань різноманітний, результат непередбачений. Необхідна наявність спеціальних здібностей до співів, малювання, хореографії. Професії: диригент, музикант, художник, актор, журналіст, скульптор, дизайнері т. п.
Кожному професійному середовищу відповідає певний професійний тип особистості. Нижче наведено характеристики професійних типів особистості за Дж. Голландом.
Характеристики професійних типів
Не вдаючись до розгляду причині спонукальних сил формування кожного окремого типу особистості, Дж. Голланд описує ці типи за такою схемою освітні і професійні цілі, кращі професійні ролі, здібності, спеціальні обдарування, оригінальні досягнення, особистісний розвиток, життєвий шлях.
Реалістичний тип — чоловічий, несоціальний, емоційно стабільний, орієнтований на сьогодні. Його представники займаються конкретними об’єктами і їх практичним використанням інструментами, різними речами, тваринами, машинами. Віддають перевагу професіям, які вимагають моторних навичок, спритності, конкретності. Представники цього типу віддають перевагу таким професіям: механік, електрик, інженер, агроном, садівник, токар, водій, будівельник і т. п.
Для даного професійного типу характерними є переважно невербальні інтелектуальні здібності. Психомоторні навички переважають над математичними здібностями і здібностями до мов.

208
Інтелектуальний тип орієнтований на розумову працю. Він не- соціальний, аналітичний, раціональний, незалежний, оригінальний. У нього переважають теоретичні і, певною мірою, практичні цінності. Роздумам над проблемою він надає більшу перевагу у порівнянні з заняттями щодо реалізації пов’язаних з нею рішень. Йому подобається вирішувати завдання, що вимагають абстрактного мислення. Інтелектуал надає перевагу науковим професіям, таким як ботанік, астроном, фізик, математик і т. п. Володіє високорозвиненими як вербальними, такі невербальними здібностями.
Соціальний тип ставить перед собою такі цілі і завдання, які дозволяють йому встановити тісний контакт з навколишнім середовищем. Володіє соціальними вміннями і потребує соціальних контактів. Рисами його характеру є соціальність, бажання навчати і виховувати, гуманність, жіночність. Заняття, яким даний тип надає найбільшу перевагу це навчання, лікування, обслуговування. В основному це
лікар, вчитель, психолог. Представники цього типу намагаються триматися осторонь від інтелектуальних проблем. Вони активні, вміють пристосовуватися. Проблеми вони вирішують, опираючись переважно на емоції, почуття і вміння спілкуватися, їм притаманні хороші вербальні і відносно слабкі невербальні здібності.
Конвенційний тип віддає перевагу чітко структурованій діяльності. З оточуючого середовища він вибирає цілі, задачі і цінності, які формуються із звичаїв і обумовлені станом суспільства. У відповідності з цим його підхід до проблем має стереотипний практичний ікон- кретний характер. Спонтанність і оригінальність для нього нехарактерні. У значній мірі для нього характерні ригідність, консерватизм, залежність. Він надає перевагу професіям, пов’язаним із розрахунками, канцелярією — бухгалтер, касир, економіст, статистик, комірник, працівник банку, ревізорі т. п.
Він володіє хорошими навичками спілкування, а також моторними навичками. Математичні здібності розвинуті у нього краще, ніж вербальні. Він поганий керівник і організатор, його рішення переважно залежать від оточуючих його людей.
Підприємницький тип вибирає цілі, цінності і задачі, які дозволяють йому проявити енергію, ентузіазм, імпульсивність, домінантність, реалізувати любов до пригод. Віддає перевагу чисто чоловічим, керівним ролям, у яких він може задовольнити свої потреби в домінантності і визнанні. Це такі професії, як директор, телерепо- ртер, завідувач, менеджер, журналіст, дипломаті т. п. Для цього про-

209
фесійного типу характерна дуже широка сфера діяльності. Йому не подобаються заняття, пов’язані зручною працею, а також ті, що вимагають посидючості, великої концентрації уваги й інтелектуальних зусиль. Віддає перевагу невизначеним вербальним задачам, які пов’язані з керівництвом, високим статусом і владою. Найбільших успіхів досягає в управлінні, бізнесі та спорті.
Артистичний тип ухиляється від чітко структурованих проблемі видів діяльності, що передбачають велику фізичну силу. У спілкуванні з оточуючими опирається на свої безпосередні почуття, емоції, інтуїцію та уяву. Йому властиві складні погляди на життя, гнучкість, незалежність рішень. Це несоціальний, оригінальний тип.
Важливо підкреслити, що кожна людина володіє особистісними властивостями, характерними для всіх шести описаних типів. Саме тому модель особистості можна виразити у вигляді психологічного профілю з буквеними індексами (за назвою типів, поданих у порядку зменшення ступеня домінування того чи іншого типу. Значення індексів р — реалістичний, і — інтелектуальний, с — соціальний, к — конвенційний, п — підприємницький і а — артистичний.
Інструкція до тесту:
Візьміть чистий аркуш паперу та запишіть у рядок такі літери- коду:
Р І С КПА Нижче наведено 42 пари різних професій. Кожна спеціальність помічена певною літерою (кодом-шифром). З кожної пари необхідно обрати одну спеціальність, яка вам більше до вподоби, і зафіксувати свій вибірна підготованому аркуші паперу позначкою напроти коду цією професії.
Наприклад, у першій парі, якщо ви обираєте професію інженера- будівельника, позначку необхідно поставити після літери Р, якщо професію конструктора — після літери І. Вибір є обов’язковим.
Таблиця 8.2.1
Бланк відповідей до тесту професійної спрямованості особистості

пари
Професія
Код
Професія
Код
1.
Інженер-будівельник
Р
Конструктор
І
2.
Перукар
Р
Бібліотекар
С
3.
Токар
Р
Оператор комп’ютерного набору
К

210

пари
Професія
Код
Професія
Код
4.
Режисер
А
Директор магазину
П
5.
Архівіст
К
Дизайнер
А
6.
Філософ
І
Програміст
К
7.
Вчений-хімік
І
Бухгалтер
К
8.
Редактор наукового журналу
І
Адвокат
С
9.
Інженер-технолог
Р
Перекладач художньої літератури
А
10.
Страховий агент
С
Художник з розпису тканин
А
11.
Офіціант
С
Менеджер з реклами
П
12.
Спортивний лікар
С
Художник-графік
А
13.
Нотаріус
К
Підприємець
П
14.
Оператор ЕОМ
К
Різб’яр по дереву
А
15.
Політичний діяч
П
Письменник
А
16.
Садівник
Р
Метеоролог
К
17.
Водій
Р
Медична сестра
С
18.
Інженер-електронщик
Р
Вчений
І
19.
Маляр будівельний
Р
Артист естради
А
20.
Біолог
І
Екскурсовод
С
21.
Телерепортер
П
Фотограф
А
22.
Брокер
П
Фармацевт
К
23.
Кінознавець
І
Менеджер з маркетингу
П
24.
Математик
І
Архітектор
А
25.
Працівник дитячої кімнати міліції
С
Аудитор
К
26.
Учитель
С
Головний зоотехнік
П
27.
Вихователь дитячого садка
С
Художник-керамік
А
28.
Керівник спортивної команди
П
Економіст
К
29.
Літературознавець
І
Експерт
К
30.
Астроном
І
Диригент
А
31.
Автослюсар
Р
Секретар-друкарка
К
32.
Електрозварник
Р
Музикознавець
І
33.
Кухар
Р
Фермер
П
34.
Закрійник
Р
Декоратор
А
35.
Археолог
І
Директор театру
П

211

пари
Професія
Код
Професія
Код
36.
Працівник музею
І
Продавець-консультант
С
37.
Гідролог
І
Артист
А
38.
Працівник соціальної служби
С
Коректор
К
39.
Лікар
С
Дипломат
Пр
40.
Банківський працівник
К
Продюсер
Пр
41.
Інженер-металург
Р
Психолог
С
42.
Телемеханік
Р
Директор видавництва
Пр
Коли вибір зроблено, ще раз переконайтесь, що загальна їх кількість становить 42. Тепер полічіть кількість виборів по кожній літері. Запишіть ці числа. Це так звані сирі (початкові) бали. За приведеною нижче таблицею їх необхідно перевести у стандартні бали.
Таблиця 8.2.2
Переведення сирих балів у стандартні значення
Стан-
дартні
бали
Початкові бали
Стан-
дартні
бали
Початкові бали
Стан-
дартні
бали
Р
І
С
К
П
А
0
0-1
0
0-1
0 1
2
0
0-1
1
0
2
0
1 2
3
1
2
2
1-2
3
1-2
2 3
4-5
2-3
3-4
3
3
4-5
3
3 4
6
4
5
4
4
6
4-5
4 5
7
5
6
5
5-6
7
6
5 6
8-9
6-7
7-8
6
7
8-9
7-8
6 7
10
8
9
7
8
10
9
7 8
11
9
10-11
8
9-10
11
10-11
8 9
12-13
10
12
9
11
12
12
9 10
14
11-12 13-14
10
12
13-14 13-14
10 11
13
11
13-14
11
Нижче дані характеристики різних професійних середовищ. Подивіться, скільки балів ви набрали по кожному з них.
9-11 балів свідчить про дуже великий інтерес до професій цього напрямку. Можливо, саме з цими спеціальностями буде пов’язане ваше майбутнє.

212
7-8 балів свідчить про підвищений інтерес. Будьте уважні доха- рактеристики та вимог цього професійного середовища — у вас є до нього певне тяжіння.
5-6 балів — інтерес середній. Мабуть, і задоволення від роботи в умовах цього професійного середовища буде посереднім.
4 та нижче балів — у вас не виявлено зацікавленості працювати в умовах цього професійного середовища. У чому справа Можливо, наступні тести допоможуть вам відповісти на це запитання. А ще краще, зверніться за консультацією до психолога-консультанта.
8.2.2. Тест на визначення толерантності
1. Чи неприємна вам ситуація, коли необхідно відмовлятися від плану, який накреслений вами, тому що саме такий план запропонований вашими друзями:
а) так;
б) ні. Ви зустрілися з друзями, і хто-небудь пропонує розпочати гру. Що вам до вподоби:
а) щоб приймали участь тільки ті, хто гарно грає;
б) щоб грали й ті, хто ще не знає правил. Ви спокійно сприймаєте новини, які неприємні для вас:
а) так;
б) ні. Чи викликають у вас неприязнь люди, які в суспільних місцях з’являються в нетверезому стані:
а) коли вони не порушують допустимих меж, вас це взагалі не цікавить;
б) вам завжди були неприємні люді, які не вміють себе контролювати. Чи можете ви легко знайти контакт з людьми іншої, ніж ваша, професії, з іншим положенням, звичаями:
а) вам дуже важко було б це зробити;
б) ви не звертаєте уваги на такі речі. Як ви реагуєте на гумор, об’єктом якого ви стали:
а) вам не подобаються ні сам гумор, ні гумористи;
б) коли навіть гумор буде вам неприємним, то ви зробити спробу відповісти в такій же гумористичній манері. Чи згодні виз судженням, що багато людей займають не своє місце, роблять не свою справу»:
а) так;
б) ні. Ви приводите в компанію друга (подругу, який (а) стає об’єктом загальної уваги, як ви реагуєте на це?
а) вам неприємно, чесно кажучи, що таким чином відволікається увага від вас;
б) ви лише радієте за нього (неї. У гостях ви зустрічаєте чоловіка похилого віку, який критикує сучасне молоде покоління, вихваляє минулі роки. Як реагуєте ви:
а) скориставшись першою нагодою, покидаєте товариство;
б) починаєте сперечатися.
А зараз полічіть бали. Запишіть по 2 бали за відповіді б, б, баб, б, ба бали: ви непохитні, і, пробачте, вперті. Де б ви не знаходилися, може виникнути таке враження, що ви бажаєте нав’язати свою думку іншим щоб досягти своєї мети, часто підвищуєте голос. З вашим характером вам важко підтримувати нормальні стосунки з людьми, які думають інакше, ніж ви, незгодні з тим, що виговорите й робите.
6-12 балів: ви спроможні твердо відстоювати свої переконання. Але ви, безумовно, можете вести діалог коли вважаєте за потрібне
— змінювати свої переконання, у випадку необхідності. Але інколи ви здатній на різкість, неповагу до співрозмовника. І в такий момент ви дійсно можете виграти суперечку з людиною, у якої більш слабкий характер. Але не слід брати горлом, коли можна одержати перемогу більш пристойно.
14-18 балів: твердість ваших переконань вдало поєднується звели- кою тонкістю, гнучкістю вашого розуму. Ви можете сприйняти будь- яку ідею, терпимо віднестись до парадоксального на перший погляд вчинку, навіть коли ви його не схвалюєте. Ви досить критично ставитись до своєї думки і здатні з повагою й тактовністю по відношенню до співрозмовника відмовитись від поглядів, які, як з`ясувалося, були помилковими.
8.2.3. Тест «Наполегливість»
Наполегливість — вольова риса, що допомагає долати труднощі та досягати мети. Якщо потрібно реалізувати план, то спробуйте використати свою наполегливість. Під наполегливістю, звичайно, розуміють якість особистості, що полягає в умінні досягти поставленої мети, долаючи при цьому внутрішні та зовнішні перешкоди. Наполегливість тісно пов’язана з якістю навчання, розвитком особистості, саморегуляцією, самовихованням, успіхом у діяльності.

214
Інструкція: Перед вами три групи розрізнених слів. З кожної групи слів слід скласти по одному реченню на суспільно-політичну тему. Можлива перестановка слів у довільному порядку, можуть бути граматичні зміни, але тільки в межах заданих частин мови. Час виконання кожного завдання реєструється, ступінь складності завдання поступово зростає.
МАТЕРІАЛ (три набори слів)
Набір 1
1. Викликати. Польська. Напад. 10.
10. Нормалізація. Обставини. Прийняти. Міри. Праве. Злість. В. З. Польщі. Мета. В. Кола. Влада.
Набір 2
1. Країна. Обставини. Імперіалізм. Великий. Умови. Дії. Насамперед. Викликаний. В. Набувати. Американський. Соціалістичний. Спільність. Хворий. Загострення. Політика. Значення. Міжнародний.
Набір 3
1. Країна. Повідомлення. Оцінка. Арабське. Підвищуватись. Із. Представники. Налагодити. В. Експерти. Тобто. Напруженість. Мирні. Допомагати. Дії. Персонал. Роздивитись.

215
Аналіз результатів: Складність першого і другого завдань практично однакові. Третє — немає вирішення. Показником наполегливості стає відношення часу вирішення третього завдання до середнього часу перших двох задач.
3
Н = ————,
де 1. — час вирішення 1 завдання;
(1+2): 2


2. — час вирішення 2 завдання
3.
— час вирішення 3 завдання;
Н-3 — високий рівень наполегливості;
Н-2 — середній рівень наполегливості;
Н-1 — низький рівень наполегливості.
Зразок для складання речень:
1. Міри, прийняті польською владою з метою нормалізації обставин в Польщі, викликали напад злості в правих колах.
2. В умовах загострення міжнародних обставин, викликаних політикою імперіалізму, насамперед американського, великого значення набуває спільність дій соціалістичних країн.
8.3. Методика виявлення і оцінки індивідуально-
типологічних властивостей особистості
Кожна людина із широкого спектра вражень про оточуючий світ вибирає і засвоює певну інформацію тільки властивим їй індивідуальним способом сприйняття, акцентуючи свою увагу на одні явища і зневажаючи на інші. Ця індивідуальна вибірковість стосовно явищ оточуючого світу і свій власний стиль засвоєння отриманої інформації створюють базу для формування різних, по-своєму неповторних особистостей за однакових умов середовища. В основі такого індивідуально- окресленого стилю сприйняття, перероблення і відтворення інформації про пізнаний світ, що трансформується у думки, переживання і вчинки людини, лежить та провідна тенденція або ті дві-три провідні тенденції, які пронизують усі рівні особистості, і найнижчі, біологічні, її ха- рактерологічну структуру, і найбільш високі рівні особистості, якими є соціальна спрямованість і ієрархія цінностей людини.
Автор теорії провідних тенденцій Л. М. Собчик показала, що провідні індивідуально-особистісні тенденції у вигляді таких помірно виражених характеристик, як інтроверсія або екстраверсія, емоційна лабільність або ригідність, сенситивність або спонтанність, тривожність або агресивність виявлені нарізних рівнях самосвідомості, як
наскрізна, стрижнева характеристика, яка визначає індивідуальний стиль емоційних переживань, мотиваційної сфери, особливості міжособистісної поведінки, сили і спрямованості соціальної активності, що в значній мірі впливає на ієрархію цінностей індивіда і вибір сфери професійної активності. При цьому полярні різнопланові тенденції урівноважують одна одну в нормі як виявляються загострені риси при відсутності рівноваги, як відображається внутрішня суперечність при одночасному загострені полярних властивостей і як проявляються дезадаптивні стани за надлишкового ступеня їх вираженості.
Якщо по вертикалі тенденція пронизує різні аспекти особистості
— базові властивості, риси характеру і їх реалізацію як соціальні установки або особливості актуального стану, то по горизонталі тенденція включає в себе індивідуальний стиль особистості, який проявляється в основних підструктурах особистості мотиваційна сфера, емоційні особливості, когнітивний стиль і комунікативні властивості.
Емоції — це індивідуальний стиль переживань, суб’єктивна чутливість до явищ оточуючого життя, яка визначає фон настрою та інтенсивність вираження почуттів. Позитивне або негативне забарвлення емоційних проявів має адаптивний характер, бо відображає корінні аспекти почуття задоволеності-незадоволеності, які обумовлюють активність людини і механізми пристосування до середовища. Природно, що є низько- і високоорганізовані рівні емоційних переживань, але первинний рівень емоцій досить примітивний і лежить в основі емо- ційно-динамічного фундаменту типології ідивідуально-особистісних властивостей як переважна характеристика паттерна. Цими типологічними властивостями є тривожність, агресивність, сенситивність, спонтанність, інтроверсія, екстраверсія, емотивність і ригідність.
Під мотивацією в межах теорії провідних тенденцій розуміється та спонукальна сила, яка лежить в основі прагнень і дій індивіда. В осіб сильного гіперстенічного складу переважає спрямованість на досягнення успіху, на самореалізацію і задоволення егоїстичних потреб. В осіб слабкого, гіпостенічного складу переважає мотивація уникнення неуспіху, уникнення конфлікту з оточуючими, егоїстичні тенденції у більшій мірі стимулюються, подавлюються установками на відповідність очікуванням соціального оточення. В емотивних, тривожно-екстраве- ртованих особистостей переважає мотивація, спрямована на емоційне збудження, на спілкування в тих колах, де можлива самодемонстрація. В осіб ригідного складу мотивація орієнтована на відстоювання власної думки і збереження своїх соціоекономічних інтересів.
Когнітивний стиль індивіда визначається типом сприйняття інформації, її переробки і відтворення. Особистості, які формуються в умовах ригідних, малорухливих властивостей нервової системи, відрізняються формально-логічним прагматичним мисленням з переважанням здібностей у сфері цифр, чітких схем, конкретних конструкцій та формул. Індивідуально-особистісний паттерн емотивного типу відрізняється переважанням наочно-образного, цілісно-чуттєвого, художнього сприйняття. Тривожно-інтровертовані гіпостеніки надають перевагу вербальному (словесному) матеріалу. Стенічні, спонтанні особистості відрізняються ціліcним інтуїтивним мисленням.
Індивідуальний стиль міжособистісної поведінки також залежить від типу реагування, в основі якого лежать ті ж провідні тенденції. Тривожні інтраверти відрізняються потребою у збереженні теплих стосунків з невеликим, але особливо значущим оточенням, залежною від лідируючої особистості позицією у групі. Ригідні особистості проявляються важко коригуючим суб’єктивізмом, який призводить або до конфлікту з оточуючими або до уникнення контактів. Емотивні особистості відрізняються вираженим втягненням у міжособистісні стосунки при помітному прагненні знайти у групі визнання, зайняти значущу соціальну позицію. Спонтанні (екстравертно-активні) особистості прагнуть до незалежності і лідерства, проявляють високу заповзятість у ділових стосунках.
Усе це у сукупності — мотивація, емоційні особливості, тип мислення і стиль міжособистісної поведінки, і складає індивідуально-ти- пологічну базу, на якій у процесі взаємодії з оточуючим середовищем і формується особистість.
На основі теорії провідних тенденцій Л. М. Собчик розробила методику виявлення індивідуально-типологічних властивостей особистості. Методика є лаконічним і простим за змістом опитувальником, який легко обробляється за допомогою спеціального ключа, після чого визначається кількісна оцінка ступеня вираженості кожної ін- дивідуально-типологічної особливості і їх поєднань. Графічне зображення співвідношень цих властивостей дозволяє також зрозуміти ступені компенсованості тенденцій, що виплеснули за межі норми, які трансформувалися в дезадаптивні прояви у вигляді клінічних симптомів. Крім того, наведена нарис схема дозволяє зробити висновки про переважаючі соціально-психологічні тенденції, що виводяться з максимальних балів сусідських індивідуально-типологічних властивостей, а також про індивідуальний когнітивний стиль обстежувано-
го. Опитувальник відрізняється простотою включених до нього тверджень, які не викликаю настороженості збоку обстежуваних, а також наявністю шкал достовірності, що дозволяє зробити висновок про надійність отриманих результатів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал