На уроках трудовогоPdf просмотр
Сторінка8/8
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.03 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
ТЕМАТИЧНІ КРОСВОРДИ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
5-9 КЛАСИ

Суфля В.М., учитель технічної праці
БЕЗПЕКА ПРАЦІ В ШКІЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ.
ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВІ

Розв'язки кросворд
По горизонталі кросворда записано його ключове слово - один із видів технологічного процесу. Окремі букви ключового слова містяться у відповідях на кросворд по вертикалі. Розв'яжи цей кросворд.
1. Джерело всіх цінностей і багатств людства.

109 2. Результат завершеного технологічного процесу обробки заготовки.
3. Інструмент для обробки фанери. Пристосування для зберігання інструментів. Робоча тона, сприятлива для виконання робіт обома руками.
6. Колір, яким фарбують механізм підвищеної небезпеки.
7. Одна з технічних умов організації робочого місця.


ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАНІ І ПРОТИВОПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ.
НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ


Розв'яжи кросворд
По горизонталі кросворда записано ключове слово — назву складової частини вогнегасника. Заповни кросворд по вертикалі.
1. Пошкодження тканини тіла людини.
2. Сільськогосподарське знаряддя. Спосіб створення зелених насаджень. Деталь вогнегасника.
5. Окреме господарство.
6. Садовий інструмент.
7. Вид сільськогосподарської машини за способом висаджування

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ


Розв'язки кросворд
Якщо правильно заповниш кросворд по горизонталі, то у вертикальній колонці, виділеній потовщеними лініями, прочитаєш назву роботи, на яку витрачається фізична або розумова енергія.
1. Точне відображення виробу.
2. Набір частині деталей, з яких складають різні моделі машин, іграшкові споруди тощо.
3. Пристосування для зберігання інструментів.
4. Сукупність послідовних дій робітника, спрямованих на виготовлення виробу.
5. Професія, пов'язана з виготовленням графічних документів.


110
ОСНОВИ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


Розв'яжи кросворд. Якщо правильно заповниш клітинки кросворда по вертикалі, то по горизонталі, виділеній потовщеними лініями, прочитаєш назву графічного запису передавання інформації.
1. Креслярський папір. Площина, на якій дістають зображення предмета збоку. Графічне зображення спрощеного розташування предметів.
4. Креслення одноразового використання.
5. Назва найбільш повного вигляду предмета.
6. Спосіб отримання зображення.
7. Геометрична фігура. 8. Креслярський інструмент.
9. Загальне зображення предмети
ПОНЯТТЯ ПРО ПРОЕЦІЮВАННЯ

Розв'яжи кросворд. У клітинках кросворда записано окремі букви, які зустрічаються у термінах, що відповідають на поставлені запитання. Якщо правильно заповнити кросворд по вертикалі, то по горизонталі, виділеній потовщеними лініями, прочитаєш назву інтернаціональної графічної мови.
1. Спосіб проеціювання.
2. Крайні розміри предмета по довжині, ширині й висоті.
3. Зображення деталі на площині.
4. Відношення лінійних розмірів зображення предмета до його дійсних розмірів.
5. Площина проекції.
6. Креслярське знаряддя.
7. Проеціююча пряма.
8. Геометрична фігура.
9. Марка олівця.
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ
Розв'язки кросворд.
По горизонталі записано ключове слово кросворда з теми Порода деревини. Деревинні матеріали. Заповни кросворд по вертикалі.
1. Ознака деревини за міцністю.
2. Ознака відмінності в розрізі.
3. Елементи дерева.
4. Назва дерева хвойної породи.
5. Верхній шар деревини.

111
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ і ДЕРЕВИНИ

Розв'яжи кросворд.
По горизонталі кросворда записано ключове слово — назва інструмента для вимірювання внутрішнього діаметра отворів, а в окремих клітинках — букви, які містяться в термінах, що відповідають поставленим запитанням. Заповни цей кросворд по вертикалі.
1. Різновид кутника.
2. Надлишок матеріалу для кінцевої обробки деталі.
3. Одиниця технічних вимірювань.
4. Назва лінії, що окреслює форму виробу.
5. Інструмент для розмічання деталей криволінійної форми.
6. Розмічальний інструмент для розмічання довільного кута.
7. Знаряддя для нанесення ліній розмітки.
8. Елемент кутника.ПРИЗНАЧЕННЯ ТА БУДОВА НАСТІЛЬНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО-
ФРЕЗЕРНОГО ВЕРСТАТА, ПРИЙОМИ КЕРУВАННЯ ВЕРСТАТОМ

Розв'яжи кросворд
По горизонталі
1. Пристрій фрезерного верстата для встановлення глибини фрезерування.
2. Багатолезовий інструмент.
3. Основа фрезерного верстата.
4. Пристосування фрезерного верстата для кріплення заготовки. По вертикалі
5. Вал для підтримки фрез.
6. Пристрій для підтримки оправки з фрезою.

112
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ПИЛЯННЯ ФАНЕРИ.
ДВП. ДСП. БУДОВА ВЕРСТАКА


Розв'язки кросворд. Якщо правильно розв'яжеш кросворд, то по горизонталі, виділеній потовщеними лініями, прочитаєш назву ножівки, яку використовують для випилювання криволінійних поверхонь. Інструмент для розведення зубів ножівок. Форма зубців ножівки. Форма основи різального інструмента.
4.Лристрій для роботи лобзиком. Пристрій для пиляння деревини.
6. Вид пилки. Інструмент для розмічання.
8. Інструмент для обробки поверхні.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ
У СЛЮСАРНІЙ МАЙСТЕРНІ

Розв'язки кросворд
Якщо правильно даси відповіді на запитання і заповниш кросворд по вертикалі, то по горизонталі, виділеній потовщеними лініями, прочитаєш назву пристосування, яке встановлюється на лещатах для захисту їх губок від пошкодження. Дерев яний молоток для роботи з жерстю. Пристосування для ніг. Елемент напилка. Інструмент для розмічання заготовок з металу. Пристосування для розмітки великої кількості деталей. б.Елемент кутника. Пристрій для кріплення деталей при обробні. Пристрій для зберігання інструментів. Який Інструмент використовується для різання жерсті113
ТЕХНОЛОГІЯ РВАННЯ ТА ОБПИЛЮВАННЯ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ
З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Розв’яжи кросворд.
По горизонталі Розмічальний інструмент. Інструмент для контролю прямих кутів. Пристосування для розмітки. Вид роботи з напилком. Елемент ручних ножиць. По вертикалі
6. Інструмент для різання металу.
7 Тип ножиць для різання металу завтовшки понад мм.


ТЕХНОЛОГІЯ СВЕРДЛИЛЬНИХ РОБІТНА СВЕРДЛИЛЬНОМУ ВЕРСТАТІ

Розв'яжи кросворд
По горизонталі записано ключове слово кросворда — один з видів напилків. Заповни кросворд по вертикалі.
1. Пристосування для розмічання заготовки.
2. Вид профільного прокату.
3. Інструмент для різання металу.
4. Прийом нанесення контурів деталі на заготовці.
5. Прийом утримання напилка.
6. Графічний документ.
7. Вид насічки. 8. Інструмент для розмічання заготовок.
9. Вид напилка.
10. Профіль напилка.

114
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ШИПОВОГО
З'ЄДНАННЯ ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ. ДОЛОТ, СТАМЕСКИ

Розв’яжи кросворд. Якщо правильно заповниш кросворд по вертикалі, то у виділеній потовщеними лініями горизонталі прочитає ключове слово кросворда. Поясни його значення.
1 Інструмент для довбання деревини.
2. Елемент шипового з'єднання.
3. Вид з'єднання.
4. Пристрій для приготування клейової суміші.
5. Вид поверхні після опорядження.
6. Місце для шипа.
7. Інструмент для різання деревини.
8. Елемент шипа.
9. Деталь шипового з'єднання.
10. Вид клею.
11. Деревообробний ударний інструмент.


ТЕХНОЛОГІЯ ФРЕЗЕРНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ
ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ


Розв'яжи кросворд. Якщо правильно заповниш кросворд по вертикалі, то по горизонталі, виділеній потовщеними лініями, прочитаєш назву фрези для фрезерування за копіром.
1. Тип фрези.
2. Пристрій для закріплення безпосередньо на столі фрезерного верстата заготовки великих розмірів.
3. Рух інструмента при здійсненні процесу різання під час фрезерування.
4. Повне відокремлення однієї частини матеріалу від цілого різальним інструментом.
5. Захисний пристрій фрезерного верстата.
6. Елемент режиму різання при фрезеруванні.
7. Пристосування для кріплення торцевої фрези.
8. Вид кутової плити.
9. Вид фрезерування. Параметр режиму різання. Виїмка в деталі, обмежена фасонними поверхнями.

115
ТЕРМІЧНА ОБРОБКА ВИРОБІВ З МЕТАЛІВ

Розв'яжи кросворд. По горизонталі
1. Деталь, виготовлена зі сталі з вмістом вуглецю 0,35%.
2. Вид термічної обробки сталі.
3. Процес нагрівання сталі до певної температури, витримування при цій температурі і поступове охолодження разом з піччю.
6. Колір гартування деталі, що має температуру розжарення С. По вертикалі
4. Процес нагрівання загартованої сталі до С, витримування при цій температурі і поступове охолодження на повітрі.
5. Процес термічної обробки деталі з вмістом
0,8% вуглецю при С, витримування при цій температурі і охолодження на повітрі.
7, Колір мінливості деталі з температурою відпуску С.

ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛОТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ

Розв'яжи кросворд. Якщо правильно заповниш кросворд по вертикалі, то по горизонталі, виділеній потовщеними лініями, прочитаєш прізвище вченого, на честь якого названо одну з електричних величин.
1. Пристрій (прилад, який споживає електричний струм.
2. Машина електричної станції, в якій механічна енергія перетворюється в електричну.
3. Джерело електричного струму.
4. Металева частина електричної лампи.
5. Професія фахівця, який налагоджує електричну апаратуру.

ПОБУТОВА ЕЛЕКТРОАРМАТУРА

Розв'язки кросворд
По горизонталі
1. Складова частина електричного патрона.
2. Електротехнічний інструмент.
3. Форма окінцьованого проводу. По вертикалі
3. Одна з назв електротехнічної арматури.

116 4. Струмопровідна частина проводу.
6. Вид вимикача.
7. Деталь кріпильного з'єднання.
8. Електротехнічний інструмент для зняття ізоляції.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ
ОВОЧЕВИХ І КВІТКОВИХ РОСЛИН

Розв'язки кросворд
По горизонталі кросворда записано ключове слово паросток - окремі букви, якого входять до .слів-відповідей на поставлені запитання. Заповни кросворд по вертикалі.
1. Споруда для вирощування розсади.
2. Квіткова рослина.
3. Інструмент для виготовлення посівних борозенок.
4. Ручне знаряддя праці.
5. Посівний матеріал.
6. Знаряддя для ущільнення грунту.
7. Знаряддя для зворушення грунту.
8. Спосіб висаджування розсади.

ТЕХНОЛОГІЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ.

Розв'яжи кросворд
По горизонталі записано ключове слово кросворда
- назва сукупності кущових рослин різних видів, висаджених на присадибній ділянці. Заповни кросворд по вертикалі.
1. Елемент декоративного оформлення земельної ділянки.
2. Вид опори для кріплення декоративних витких кущових рослин.
3. Вид крони дерева за густотою і формою розміщення гілок.
4. Графічне зображення місць розміщення зелених насаджень та будівельних споруд.
5. Форма крони кущової рослини.

117
ТЕХНОЛОГІЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ


Розв'яжи кросворд. Заповни кросворду напрямках, зображених стрілками. По горизонталі 1. Верхня частина дерева. По вертикалі
1. Листяна кущова рослина.
2. Біологічна особливість квітки кущової рослини.
3. Графічне зображення розміщення рослинна присадибній ділянці.
4. Рослина з родини ліанових.
5. Рослина, що "плаче.
ТЕХНОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ

Розв'яжи кросворд. Якщо правильно заповниш кросворд, по виділеній потовщеними лініями горизонталі прочитаєш назву відділення розмноження плодового розсадника.
1. Форма зрізу для підщеплення.
2. Матеріал для окулірування.
3. Частина стебла, призначена для окулірування.
4. Місце щеплення.
5. Вид зернової культури.
6. Технологічна операція.
7. Чергування культур зароками сівби.
8. Зимовий сорт груші.
9. Вид культури.
10. Галузь сільського господарства.
11. Основна ділянка плодового розсадника.
12. Рослина для окулірування.
ЗМІСТ

Чемшит В.Г. Педагогічні технології
Пашко Л.Ф.Формування ключових життєвих компетентностей засобами інтерактивних технологій у процесі трудового навчання
23
Заєць Г.М. Інтерактивні методи викладання при вивченні економіки в шкільному курсі трудового навчання
27
КсьонзС.В., Проектно-технологічна діяльність під час виготовлення виробу (економічно-маркетингова частина)……………………………..

38
Максименко Л.М. Вишивка мережкою. Фрагмент урока-гри у
7класі (захист творчого проекту)…………………………………………...

44
Бірук В.П., Дзюба Р.Д. Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування та художнє конструювання виробу.

47
Бірук В.П., Дзюба Р.Д., Презентація маркетингового дослідження в проектно-технологічній діяльності учнів на уроках трудового навчання
56
Дзюба Р.Д. Моделювання плечового виробу.
63
Лебідько В.М .Об’єкти технологічної діяльності.

66
Марченко О.А. Основи професійної орієнтації. Брейн-Ринг (8клас).. 71
Згібнєва О.А. Створи свій власний позитивний імідж (ділова гра.

74
Братська НМ. Пошиття спідниці у 7 класі (урок-гра „Брейн-Ринг”)..

77
Копайгора ММ. Система живлення карбюраторного двигуна (урок-
подорож)…………………………………………………………………………

85
Копайгора М.М. Країна майстрів (урок-презентація трудового
навчання для учнів четвертих класів)…………………..………………

87

119
Копайгора
М.М.
Інтелект-шоу для учнів 8-9 класів Найрозумніший методична розробка позакласного заходу з
автосправи………………………………………………………………………..

92
Копайгора М.М. Презентація виступу команди ЮІР "Світлофор"
Хорольської гімназії в обласному конкурсі Юний- пропагандист"…………………………………………………………..


99
Копайгора М.М., Юні автомобілісти (методична розробка
інтелектуально-пізнавального конкурсу)……………………………….

101
Свідерській Двигуни внутрішнього згоряння, робота ДВЗ, коефіцієнт корисної дії, перспективи створення нових двигунів
(урок-інтерв'ю)……………………………………………………………


106
Суфля В.М. Тематичні кросворди з трудового навчання (5-9) класи ……

108120
Інтерактивні технології на уроках трудового навчання.
Методично-практичний посібник.Полтава: ПОІППО, – 2007. с.Відповідальний за випуск

Чемшит В.Г.
Літературний редактор

Ляшенко С.А.
Комп'ютерний набір

Чемшит В.Г.


Технічний редактор

Криворучко Л.А.,
Запара О.І


Підписано до друку 27.11.07.
Папір офсетний Ум друк. Арк. 5,5. Тираж 350 прим.

36029, м.Полтава, вул. Жовтнева, 64. Тел. 7-46-36
e-mail: redpm@pei.poltava.ua

Видано за кошти, виділені Полтавською обласною радою відповідно до
рішення вісімнадцятої сесії четвертого скликання від 23 березня 2005 року на
виконання обласної Програми видавничої діяльності Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського та
Кременчуцького
педучилища
для
науково-методичного
забезпечення
регіонального компоненту освіти на 2005 – 2009 роки.
Не для продажу.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал