На уроках трудовогоPdf просмотр
Сторінка5/8
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.03 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Поточний інструктаж:
слідкувати за дотримування правил гри звернути увагу дітей на дотримання масштабу зупинити роботу якщо помилки в роботі повторюються і давати пояснення, щодо їх усунення.
Заключний інструктаж:
записати на дошці найкращі ідеї -проблеми зробити підсумок міні практикум

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
При створенні нової моделі виробу ми застосовували різні методи. Таку класі – користувалися методом фантазування, у 6 класі - методом фантазування та елементами комбінаторики У 7 класі для створення нової моделі виробу застосуємо метод
фокальних об’єктів, винайдений американським ученим Ч.Вайтингом – перенесення властивостей випадково вибраних об’єктів на предмет проектування і одержання незвичайних поєднань, які долають стереотип наявного досвіду.
Об’єкт, який вдосконалюють за допомогою цього методу, називають
фокальним, оскільки його ставлять у центр уваги (фокус. У нашому випадку – це табурет.
Послідовність застосування методу фокальних об'єктів така
1. Вибір фокального об'єкта,
2. Вибір 3-4 випадкових об'єктів.
3. Складання списків ознак (властивостей) випадкових об'єктів.
4. Генерування ідей шляхом приєднання до фокального об'єкта ознак випадкових об'єктів.
5. Подальший розвиток сполучень шляхом вільних асоціацій. Оцінка отриманих ідей і вибір корисних розв'язків.

Практична робота (метод фокальних об’єктів).
Завдання. Виберіть три–чотири випадкових об’єкти, які нас оточують, наприклад стіл, книжка, телевізор, штора, і складіть список ознак
властивостей) цих об’єктів, наприклад стіл – прямокутний, дерев’яний, з’єднаний гвинтами, оздоблений лаком. Для зручності можна скласти таблицю.
Таблиця 1
Табурет (фокальний об’єкт) Випадкові об’єкти
стіл
книжка
телевізор
Штора
прямокутний дерев’яний лакований глянець прямокутна папір ілюстрована кольоровий прямокутний на ніжках Тканина орнамент колір
Генеруйте ідеї шляхом приєднання до фокального об’єкта ознак випадкових об’єктів. Тобто ці ознаки перенесіть на предмет проектування фокальний предмет, враховуючи можливість їх використання з подальшим розвитком сполучень шляхом вільних асоціацій. Виконайте словесний опис табурета При конструюванні слід враховувати такі показники якості співвідношення ужитковості і краси виробу, ергономічність, технологічність, стиль, колір.
Визначення співвідношення ужитковості і краси виробу Більшість предметів, що нас оточують, люди використовують у своєму повсякденному житті здавна. Але їх форма постійно вдосконалюється й змінюється. Це відбувається внаслідок розвитку технічних можлиивостей, застосування більш досконалої техніки технології, використання нових матеріалів, зміни вимог до виробів. Але як правило, первісна (базова) форма не зазнає істотних змін. Основою даних виробів є визначення коефіцієнту співвідношення ужитковості і краси.
Наприклад:
Таблиця 2

Вироби
Корисність
Краса
Сума
Краватка чоловіча Лампочка
Пилосос Стіл Жіноче взуття
0,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,9 0,1 0,3 0,5 0,7 1
1 1
1 1
Практична робота (проблемна ситуація)
Завдання: Визначить коефіцієнт співвідношення ужитковості і краси табурета ( 0,5 на 0.5)
Висновок: Отже, при конструюванні нам потрібно враховувати те, що табурет повинен бути міцним, практичним і красивим.

52
А що ж таке ергономічність виробу Ергономіка - наука, що вивчає функціональні можливості і особливості людини в трудових процесах із метою створення найкращих умов для поєднання діяльності людини і техніки Головною вимогою ергономіки до будь-якого об’єкта є зручність цього виробу для користування людиною. Наприклад, незручно і важко писати товстою красивою ручкою, виконати шовна щільній тканині товстою голкою. Отже, зручність та краса використання предметів тісно пов’язані між собою. Ці питання і розглядає ергономічна оцінка якості виробів.
Давайте розглянемо схему параметрів тіла людини в положенні сидячи.

Таблиця 3.

Для визначення розмірів нашого табурета скористаємося даними таблиці. Доведено, що при неправильному виборі висоти табурета додатково витрачається 22-46% енергії. Крім того, це приводить до деяких захворювань, особливо у дітей. Передня кромка табурета при високому сидінні порушує кровообіг.
Практична робота. Завдання. Виміряйте параметри середнього учня.
А тепер розглянемо технологічність нашого виробу. Технологічним вважають виріб, у якому максимально використані вже існуючі типові вузли, з’єднання і деталі, і він відносно простий у виготовленні. Висновок. При виготовленні табуретами використаємо шипові з’єднання таз єднання наклею. При розробці конструкцій виробів використовують метод робочого
моделювання і макетування. Модель відтворює об’ємно-просторове рішення виробів, а макет, крім того і його колір, фактуру матеріалу та графічні елементи. Моделі і макети виробів (чиїх частин) виконуються в умовному матеріалі пластиліні, папері, деревині. Предметне макетування відіграє велику роль при розробці нового об’єкта технологічної діяльності. Хоча макети лише імітують ряд властивостей виробу і якісно відрізняються від нього, але відтворюють просторові особливості виробу у визначеному масштабі, і це є чи не найголовнішою
перевагою робочого макетування в процесі художньо-конструкторської діяльності учнів.
А тепер визначимо стиль нашого проектованого виробу, тобто відповідність виробу його змісту (будові) та належності до певного виду табурет для рибалки та історичного періоду(модерн), а також , чи відповідає наш виріб моді – загальним швидкоплинним тенденціям часу створення виробу.
Висновок: проектований табурет повинен мати тривалий термін служби, тому оберемо стриманий, нейтральний стиль.
Аналіз композиції виробу
А) З точки зору тектонічної побудови предмета. Будова виробу (маса, навантаження) повинна бути зорово відображена у його формі

Б) Об’ємно-просторова структура виробу – взаємодія елементів форми виробу між собою і простором (оточуючим інтер’єром). Кришка + ніжка = композиція, кришка + царга = композиція В) Комбінування в їх формі Симетрія (повторення) і асиметрія
(асиметричний елемент врівноважує композицію.
Аналіз динамічності форми пропорції і відношення величин – статичність – це рівність відношень, динамізм – визначається контрастом відношень Статичні предмети мають вісь симетрії, яка організує форму, зменшену площу основи і збільшену верхню частину. Горизонтальні лінії надають стабільності. Ритм - кількісні змінив ряду елементів (збільшення- зменшення чергувань об’єму, згущення-розрідження структури) Кольорове оформлення виробу має також велике значення. Ми знаємо що за законом ахроматичного контрасту різні кольори надають виробу різного світлового сприйняття. Так, насичені теплі кольори (червоний, жовтий) роблять об’єкт більш близьким візуально, а холодні – сприймаються віддалено. Згідно закону кольорової адаптації на сприйняття виробу впливає і освітлення. Так, сонячне освітлення – найбільш правдиве і повне у відтворенні кольорів, а штучне і сутінкове освітлення – спотворює сприйняття кольорів. Впливає кольорове оформлення зразків і на людську психіку
– теплі – піднімають настрій збуджують
– холодні – заспокоюють, можуть пригнічувати.

54

Таблиця 4.Таблиця 5.


Вплив кольорів на людину був відомий здавна. Пригадаймо знайому пісню Два кольори. Висновок. Вибір кольорів для проектованого виробу.
ІV. Практична робота. Створення словесного опису табурета з
доповненнями.
V. Закріплення нових знань і вмінь.
Для закріплення нового матеріалу пропоную розгадати невеличкий кросворд. Дайте відповіді на запитання і впишіть слова-відповіді в сітку кросворду. По вертикалі ви прочитаєте ключове слово, яке означає художнє конструювання. (Дизайн)

55 1
2 3
4 5
6

1. Зразок (еталон) для масового виготовлення якого-небудь виробу.(Модель)
2. Відповідність виробу його змісту та належність до певного історичного періоду (Стиль)
3. Креслення виконане від руки і в окомірному масштабі.(Ескіз)
4. Об’єкт, який вдосконалюється за допомогою вивченого сьогодні методу.(Фокальний)
5. Теплий колір.(Жовтий)
6. Наука, головною вимогою якої до будь-якого виробу є зручність цього виробу для користування людиною.(Ергономіка)
VІ. Підсумки уроку.
Рефлексія: Вчитель просить учнів дати відповіді на запитання (методом
«мікрофон»)
– Що ми робили на уроці
– Що нового ви дізналися на уроці
– Чи досягли очікуваних результатів Підбиття підсумків проведемо у формі засідання художньо- конструкторської ради. Учасники гри розглядають ескізи табуретів та накидок, аналізуючи їх переваги та недоліки обґрунтовуючи свій вибір. Учитель виставляє оцінки за роботу на уроці, визначає переможців.
Підсумовуючи сьогоднішній урок, слід відзначити, що ви як майбутні технологи, конструктори, дизайнери маєте навчитись бачити проблемну сферу, зважаючи на власні потреби чи потреби суспільства, і , працюючи над цією проблемою, застосовувати вивчені методи творчої діяльності, шукати шляхи вирішення відповідних проблем.
Заключний інструктаж учителя. Явам бажаю ніколи не зупиняйтесь на досягнутому, розвивайте свої здібності й таланти, творіть красу і даруйте її людям, від цього ваша душа наповниться світлом.
VІІ. Домашнє завдання. Розробити ескіз стільчика (для рибалки,
роботи, відпочинку) за власним бажанням та враховуючи ті аспекти, які ми сьогодні вивчили.

56
Додаток
Ескізом називається зображення предмета, виконане без застосування креслярських інструментів (від руки) і без додержання масштабу. До ескізів ставляться ті ж вимоги, що ідо креслення. Дизайнер (художник-конструктор) – висококваліфікований спеціаліст, який займається художнім оформленням та конструюванням речей. Дизайн – конструювання та оформлення речей з урахуванням зручності, економічності і краси.
Ергономіка - наука, що вивчає функціональні можливості і особливості людини в трудових процесах із метою створення найкращих умов для поєднання діяльності людини і техніки Головною вимогою ергономіки до будь-якого об’єкта є зручність цього виробу для користування людиною. Макет – це зразок виробу. Макети можуть створюватися в натуральну величину або в масштабі, з відповідного матеріалу, паперу або інших конструкційних матеріалів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ
Бірук В.П., вчитель-методист Красногорівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Великобагачанського району,
Дзюба Р.Д., учитель-методист обласного
ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської
місцевості імені А.С.Макаренка, магістр педагогічної освіти
Учасники СДГ Проектування як метод пізнання в освітній
галузії«Технологія».
Наукові керівники Цина А.Ю., Чемшит В.Г.

Мета ділової гри. Закріпити на практиці отримані знання з основ маркетингу на прикладі роботи конкретного малого підприємства.
Умови проведення. Гра розрахована на учнів 10-11 класів. В грі може брати участь увесь клас. час на гру 45 хвилин.
Процедура гри. Проводиться гра після підготовчого етапу. Лекційний матеріал обов’язково подається перед грою. Окремі елементи його використовуються в процесі гри і при обговоренні результатів. Перед грою учні класу розподіляють між собою ролі обирають директора малого підприємства, начальника відділу маркетингу, завідуючих секторами відділу маркетингу та
осіб, що відповідатимуть за кожен елемент роботи секторів, та отримують завдання. Презентація проводиться на базі малого підприємства Комфорт, яке створено на базі шкільної майстерні.
До слова запрошується директор малого підприємства «Комфорт».
На початку року ми отримали пропозицію відомої фірми Меблі створити на базі нашої шкільної майстерні мале підприємство. Нам пропонується виготовляти табурети самих різних модифікацій.
Ми знаємо що табурети – наймасовіші меблеві вироби, які експлуатуються в жорстких умовах. Конструкція табурета повинна забезпечувати підтримку раціональної пози при виконанні основних виробничих операцій, створювати умови для зміни пози з метою зниження статичного напруженням язів шийно-плечової області і спини та попередження втоми. Але які саме конструкції табуретів нам вибрати і чи будуть користуватись вони попитом в нашому регіоні Відповідь на це запитаннями отримаємо в відділі маркетингу нашого малого підприємства Комфортна виробничу нараду якого нас запросили.
Слово надається начальнику відділу маркетингу

Як ми всі знаємо, маркетинг – це наука про особливості руху товарів та послуг від виробника до споживача з метою її реалізації. У широкому розумінні маркетинг – це система управління виробничою і реалізаційною діяльністю підприємства, яка спрямована на виявлення потреб споживачів та на організацію виробництва товарів і послуг відповідно до цих потреб, на забезпечення просування товарів до споживачів і одержання націй основі прибутку.
Основними цілями маркетингу є вивчення потреб ринку, створення у споживача найкращого іміджу виробника товару, визначення конкурентних переваг і фокусування на них уваги споживачів, реалізація товару, отримання прибутку.
Знаючи, що елементами маркетингової діяльності є вивчення ринку, вивчення споживача, товарна політика, вивчення конкурентів та рекламна політика я завчасно розділив наш відділ на окремі сектори, які б і вивчили кожен елемент цієї діяльності окремо.
Тож до слова запрошується завідуючий сектором, який займався
вивченням ринку
Наш сектор займався вивчення ринку за групами споживачів, тобто сегментацією ринку. Тісно співпрацюючи з відділом статистики, провівши анкетування опитування та тестування населеннями поділили споживчий ринок нашого району на частини (сегменти) з урахуванням певних особливостей. Які ж фактори бралися до уваги

58 1364 2847 5214 6847 11994 0
2000 4000 6000 8000 10000 12000
кількість
населення
0-6 7-15 16-30 вище 50
вік населення
Залежність кількості населення відвіку Учень 1.
демографічні. У нашому районі проживає 28266 чоловік ,
12949 чоловіків та 15317 жінок в містах – 8409 осіб, в селах 19857 осіб За віковим цензом 0-6 років -1364 осіб, 7-15 років, 16-30 років, років -6847, вище років -11994
Учень 2. економічні. Рівень доходів громадян нашого району такий низький - 91,4%, середній - 8,4%, високий - 0,2%
Діаграма доходів громадян району
91,40%
8,40% 0,20%
Низький
Середній
Високий
Учень 3. Соціальний та сімейний стан
Працівників сільського господарства – 8420
Робітників – 2217
Інтелігенції – 1690

59
Учні і студенти – 5648
Безробітні – 1209 0
5000 10000 15000 Працівників с/г
Робітників
Інтелігенції
Учнів і
студентів
Безробітних
Соціальний стан жителів району
Учень 4. В районів особистих господарствах утримується 3267 корів, займається бджільництвом 629 осіб, рибальством 5682 особи
Учень 5. Тенденції розвитку населення : Район сільський, міграція висока, особливо серед молоді У цьому році народилося 132 особи, а померло
375 осіб, тобто приріст населення негативний
Учень 6. Орієнтація на засоби масової інформації. В районі головними джерелами інформації можна назвати газети Рідний край, Зоря Полтавщини, Сільські вісті, радіо провідне та студії FM, телепередачі студії Інтер та «1+1»
Зав. сектором Виходячи з вищесказаного наш сектор розробив сітку прикидки цільового ринку населення міста
+
+
-
+
+
+
-
+
+
населення села до 30 років до 50 років
+
+
+
+
+
+
-
+
+
старше 50 років
+
+
+
+
+
+
-
+
+
рибалки
-
-
+
-
+
+
-
-
- пастухи- пасічники
-
-
-
-
-
-
+
-
-
Характер ринку
Варіанти конструкції
прикидки цільового ринку
Сітка

Начальник відділу А тепер заслухаємо звіт завідуючого сектору по
вивченню споживача.

60
Ми, як маркетологи, повинні вивчити який товар, хто, як, коли, де і чому купує. Чим керується людина, задовольняючи свої потреби Якщо виходити з власного досвіду, то кожен скаже, що люди у своєму виборі товарів і послуг керуються сумою наявних грошей, цінами і власними вподобаннями.
Зупинимось детальніше на вивченні мотивації. Є декілька видів мотивів, спираючись на які, людина здійснює покупку.
Учень 1. Емоційні мотиви підвищення власного комфорту та добробуту
(хоча кожна людина розуміє комфорті добробут по своєму). Якщо запропонований нами табурет співпаде з баченням добробуту і комфорту даної людини, то вона його купить органоміка виробу. Запропоновані нами табурети повинні відповідати запитам людей, які вибирають виріб для конкретної роботи. Так, наприклад, при роботі на комп’ютері, доцільно вибрати такий стілець, що дозволяв би змінювати кут нахилу поверхні сидіння від 15º вперед до 5º назад. Мотив наслідування. Велика категорія людей робить покупку наслідуючи когось (побачили в друзів, побачили по телевізору у любимому серіалі) до емоційних мотивів відносяться також мотиви жагу, мотиви розваги та деякі інші мотиви, які ми повинні враховувати, пропонуючи товарна ринок
Учень 2. Мотиви, які ґрунтуються на прагненні людини зекономити. Мотив якості. Покупець надасть перевагу у виборі тому товару, на який буде гарантія і сервісне обслуговування. Мотив корисності. Ніхто не купить товар, який йому непотрібний. Економія на основі знижок та деякі інші мотиви
Зав. сектором Виходячи з вищесказаного, наш сектор пропонує відкрити фірмову крамницю нашого малого підприємства Чарівний табурет, зайшовши в яку, покупець міг би ознайомитись з усіма видами нашої продукції через рекламні проспекти, відеоролики, готові зразки отримати знижки деяким категоріям покупців (ветерани, пенсіонери, постійні клієнти отримати знижки за покупку гуртовими партіями отримати талон якості продукції отримати гарантійний талон посидіти на наших виробах відпочити подивитись телевізор, випити кави.
Начальник відділу: Роботу сектору по вивченню конкурентів
представить завідуючий сектором
Робота нашого сектору складалась з трьох етапів
1. Вибір товару – зразка конкурента для порівняння з нашим аналогічним.
2. Вибір параметрів, за якими будемо проводити порівняння і виставляти бали
3. Обчислення конкурентноспроможності нашого товару.
Учень 1. На сьогоднішній день ринок наш ринок пропонує табурети
Н-ської мебельної фабрики.
Порівняємо в балах за п’ятибальною шкалою один із наших табуретів з їхнім аналогічним за такими параметрами

61

Свій
Конкурента Надійність 5 5 Стійкість 5 4 Естетичність 5 4 Комфортність 5 5
Органоміка 5 5 Загальна кількість балів 25 23 Ціна 40 45 Обчислимо конкурентоспроможність нашого табурету
Загальна кількість балів табурета конкурента Загальна кількість балів свого табурета
Ціна чужого табурета : Ціна власного табурета

23 : 25 45 40
К 0,5 : 0,6 = 0,8
Зав.сектором Коефіцієнт конкурентоспроможності К що є менше одиниці, тому наш табурет буде конкурентоспроможним на ринку, а якщо коефіцієнт К був би більше одиниці, то наш табурет був би неконкурентоспроможним.

Начальник відділу Про рекламну політику нашого підприємства
розповість завідуючий сектором реклами
Рекламна політика – це комерційна пропаганда споживчих властивостей товару і послуг. Реклама має бути адресною, цікавою, заохочувальною.
При складанні бюджету реклами наш сектор навів справки про вартість реклами.
В газетах Рідний край 1-50 грн. за один квадратний сантиметр, Зоря Полтавщини – 2-80 грн., Сільські вісті – 5-56 грн.
Районне радіо – 0-75 грн. за слово, але існує ряд знижок
Студія FM – 2-23 грн.,
Обласне радіо – 5-54 грн.
Після проведення досліджень наш сектор прийшов до висновку, що найефективнішою є реклама на телебаченні, оскільки 80% сприйняття інформації сприймається зором, а найдешевшою - розклеювання листівок, афіш, виготовлення візиток.
Отже, наш сектор пропонує використати такі види реклами

Учень 1. Оголошення в газеті Рідний край такого змісту Мале підприємство Комфорт по виготовленню табуретів пропонує якість, надійність, широкий асортимент, низькі ціни.
Міцність та надійність ми вам гарантуємо, Широким асортиментом приємно здивуємо,
Пригощаєм у кав’ярні кавою чи чаєм. Та крім цього ще багато цікавого маєм. От, наприклад, захотіли життя полегшити В господарстві все настойки важко так робити Замовляйте у Комфорті стільчики найкращі Працювати в господарстві буде не так важко.
І дитячі, і рибальські табурети маєм
Всіх клієнтів без розбору радо ми приймаєм.
Наша адреса Вул.. Гоголя, М.П. Комфорт
Учень 2. Звукова реклама на районному радіо
Якщо викупили хату, збудували дім
Купіть наші табурети бона чім сидіти в нім
До Комфорту завітайте табурети вибирайте
Ціни й якість просто клас, ми давно чекаєм вас.
Наша адреса вул. Гоголя, М.П. «Комфорт»
Учень 3. Виготовлення кольорових листівок, буклетів, календарів. Крім цього на наступному тижні пропонуємо провести День відкритих дверей та інтерв’ю директора малого підприємства районній газеті.
Для проведення Дня відкритих дверей необхідно розклеїти листівки- запрошення з інформацією про товар, в цей день планується провести виставку нових моделей табуретів та запропонувати знижки постійним клієнтам.
Інтерв’ю з директором Комфорту провести в редакції районної газети і опублікувати у суботньому номері.
Незабаром у нашому районі гастролюватиме Віталій Козловський. Непогано було б залучити його до нашої рекламної компанії, наприклад, сфотографувавши його на нашому табуреті.
Начальник відділу: Підводячи підсумки роботи нашого відділу, хочу подякувати всіх за проведену роботу по вивченню елементів маркетингової діяльності.
Директор підприємства: Дякуючи роботі відділу маркетингу підприємства можна чітко бачити, табурети якої конструкції і в яких кількостях нам потрібно виготовляти.


63
МОДЕЛЮВАННЯ ПЛЕЧОВОГО ВИРОБУ
Дзюба Р. Д, учитель-методист обласного
ліцею-інтернату для обдарованих дітей
із сільської місцевості імені А.С.Макаренка,
магістр педагогічної освіти
Мета: Ділова гра-конкурс для учнів 10-11 класів спрямована на засвоєння учнями практичних навичок щодо організації та функціонування малого підприємства формування вмінь моделювання плечового виробу, розвитку спеціальних та загальних здібностей виховання свідомого ставлення до вибору професії, естетичного смаку, культури праці та обслуговування, етики службових відносин, формування професійних інтересів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал