На уроках трудовогоPdf просмотр
Сторінка4/8
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.03 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБУ
(економічно-маркетингова частина
)
Ксьонз С.В., вчитель-методист ЗОШ № 1
І-ІІІ ступенів імені Панаса Мирного
м.Миргорода
Мета:
1. Навчальна інтегрувати знання учнів з різних дисциплін.
2. Виховна ініціативність, активна життєва позиція, адаптивність, відповідальність за результати праці.
3. Розвиваюча: інтереси та нахили, усвідомлення суспільної значущості технології, як науки – предмету.
Дидактичні засоби: натуральні об'єкти праці – електроплити, праска, швейна машина, столовий посуд муляжі страв, виставка рушників, книг і творчих проектів учнів плакати – Вироби з тіста, Вироби з січеного м'яса»; інструкційні картки на виготовлення виробів, стенд Охорона праці в трудовому кабінет, комп'ютер, відеомагнітофон та телевізор.
Матеріально-технічне забезпечення матеріали та інструменти, які застосовуються при виготовленні виробів.
Міжпредметні зв'язки: ОБЖ, довкілля, основи здоров'я, економіка.
Тип уроку: урок-прес-конференція.
Форми роботи: фронтальна, бригадна
Методи:
1. Словесні (розповідь, бесіда)
2. Наочні (демонстрація таблиць, виставки книг та робіт)
3. Практичні(складання бізнес-плану)
ХІД УРОКУ
І. Організаційна частина.
1) привітання з класом
2) перевірка підготовленості до уроку
3) зосередження уваги учнів на темі уроку.
II. Актуалізація опорних знань.
Із занять попередніх класів визнаєте вже про історію розвитку української народної вишивки, національної кухні, різних видів рукоділля Але раніше ми проходили всі найважливіші етапи виготовлення виробу окремо, а зараз об'єднуємо всі етапи у один творчий процес, складаємо повний комплект документів, за якими буде досліджуватися та виготовлятися виріб.
Як називається цілісний процес оформлення робочої папки
виготовлення виробу?
Проектуванням, який включає в себе V етапів технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, робота документації.
Що включає в себе економічна оцінка виробу, що виготовляється? Вартість та кількість матеріалів на виготовлення виробу, вартість електроенергії затраченої на виріб, освітлення робочого місця, прасування, затрата часу, витраченого на вироблення виробу.
III. Мотивація навчальної діяльності
Щоб узагальнити матеріал, який вивчався раніше, ви плідно попрацювали над своїми творчими проектами. Знайшли багато нового та цікавого матеріалу, провели власні дослідження і знайшли власний варіант вирішення своєї проблеми. Але найцікавіше те, що ви самі обрали собі тему для дослідження. Ту, яка вас найбільше зацікавила Але виробництво товару неповинно існувати відокремлено. Воно повинно містити у собі сукупність економічних відносин, найважливішою частиною яких є виробничі відносини, що виникають між людьми в процесі виробництва.
IV. Повідомлення теми уроку.
Сьогодні зупинимося на економічно - маркетингових особливостях виконання проекту.

Завдання.
1. Провести прес-конференцію.
2. Скласти бізнес-план для кожної груп
V. Формування нових знань.
За столом сидять "фахівці. Перед кожним табличка з прізвищами та назвою його спеціалізації (майстер виробничого навчання, СПТУ, вчитель історії, вчитель економіки, вчитель швейної справи, вчитель народознавства)
Вчитель. Сьогодні у нас прес-конференція, на якій діти тимчасово будуть "журналістами, а вчителі – "спеціалістами.
Журналіст. Коли виникло підприємництво в Україні і хто його започаткував
Вчитель історії. Однією з найважливіших династій підприємств в Україна була династія Терещенків. На початку XX ст. родині належало 11 укрзаводів, 150 000 десятин землі Започаткував родинний бізнес Артемій Якович Терещенко. Разом з дружиною вони вели дрібну торгівлю з воза, а згодом – на базарному ринку. Накопивши трохи грошей, підприємець починає торгувати хлібом, лісом, вкладає капітал в цукрову промисловість.
Журналіст. Які існують види підприємницької діяльності Вчитель економіки. За галузями діяльності підприємницьку діяльність поділяють на такі основні види виробничу, комерційну, посередницьку, фінансову, страхову тощо. У сучасній економіці всі види підприємницької діяльності тісно переплітаються і взаємодіють, доповнюючи одна одну.
Виявляється така закономірність чим більші сфери та обсяги діяльності підприємства, тим повніше у ньому представлені різні види його діяльності виробництво, обслуговування, фінансово-кредитні й торгівельно-посередницькі операції Такий багатоплановий підхід більше властивий підприємствам, що мають кількох власників або виступають як акціонерні товариства.
Журналіст. Чи можна прискорити приготування дріжджового тіста
Майстер виробничого навчання. Щоб прискорити приготування дріжджового тіста, кількість дріжджів збільшують приблизно в 2,5 рази. Замішують одразу усі компоненти, передбачені рецептурою (при темп. 35 С. Додають лимонну кислоту (г. кислоти на 1 кг борошна. При додаванні кислоти краще набрякає клейковина і прискорюється дозрівання тіста.
Журналіст. Як приготувати вироби з м'яса, щоб утворилася підсмажена хрустка шкоринка і вироби були соковиті і смачні
Майстер виробничого навчання. Щоб кожен шматочок м'яса покривався ароматною запеченою шкоринкою, к розміщують на сковорідці на відстані 1-1,5 см один від одного. Найчастіше м'ясні вироби, які смажать, попередню обкачують у борошні, сухарях, тобто панірують. Панірування зменшує витікання соку і випаровуванню вологи – вироби соковиті і смачні
Паніровані вироби утворюють красиву підсмажену і хрустку кірочку. Щоб паніровка краще трималася на поверхні м'яса, його спочатку замочують у збитому яйцеві Виконують панірування безпосередньо перед смаженням. Обсмажують спочатку насильному вогні, кришка сковорідки при цьому відкрита А коли вже утвориться кірка, продовжують смажити на помірному вогні, під кришкою.
Журналіст. Які ж страви з м'яса були поширеними на Україні раніше
Вчитель народознавства. Це були сало, печеня, смаженина, душенина, січеники, товченики, крученики, кендюх, хляки. Вражаєте, що на Україні дуже ощадливо ставилися до туші забитої худоби і після відповідної обробки все йшло в їжу. Прикладом тому є кендюх (ковбик, сальтисон) та хляки (рубці, гляги). Кендюх – свинячий шлунок, начинений м'ясом, салом, щоками, вухами, варений або смажений. Хляки – баранячі шлуночки кишки, начинені гречкою або пшоном.
VI. Вступний інструктаж.

Зміст дій
1) Ознайомлення з картками Критерії оцінювання виконаних проектів, Критерії визначення здатності до підприємницької діяльності, Бізнес- план
2) Оснащення робочого місця кожної групи, у відповідності до теми – комп'ютер, телевізор з відеомагнітофоном або ДУД таблиці муляжі
3) Запитання до вступного інструктажу
Чим відрізняється прибуток від доходу

41
(Доход - це всі кошти, які фірма одержує від реалізації продукції
Прибуток-різниця між видатками і доходом.
Що таке маркетинг ?
(Це наука про особливості руху товарів та послуг від виробника до
споживача з метою оптимальної їх реалізації.
Що включає в себе організація маркетингу?
(Створення образу фірми та товару визначення конкурентної переваги
шляхи реалізації товару.
які види ресурсів існують
(Матеріальні - природні і капітал ; людські - праця і підприємницький
хист людей.
на які дві групи поділяється капітал
(Власний - свої заощадження, залучений - кредити чи боргові
зобов'язання).
VII. Формування нових вмінь та навичок.

Зміст дії учнів складання бізнес-плану щодо творчих проектів, стислий огляд виконаних проектів. Зміст дії вчителя і поточний контроль при необхідності – коригування дій учнів, індивідуальний інструктаж.
VIII. Закріплення нових знань.

Презентація учнями своїх творчих проектів.
ІX. Заключний інструктаж.
1. Підведення підсумків заняття.
2. Оцінювання робіт учнів за визначеними критеріями (додаток 1,2).
3. Визначення кращих робіт.
4. Домашнє завдання закріпити теоретичну частину проекту практичними роботами.
X. Прибирання робочих місць.


42
Додаток 1.
БІЗНЕС-ПЛАН
Чи думали ви коли-небудь проте, щоб розпочати власний бізнес Для цього потрібно створити бізнес–план. Відповіді на подані нижче питання допоможуть вам у цьому Опишіть свою ідею товару або послуги. Що уній особливого
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ Хто може виявити бажання придбати ваші товари або послугу Чому
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ Де ви візьмете гроші, щоб почати бізнес
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ Які ресурси вам будуть потрібні
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ Як ви проінформуєте своїх клієнтів про існування ваших товарів та послуг Чи потрібен вам план доставки продукції Це ваш план маркетингу.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ Якщо все піде успішно, як ви розрахуєте ваш прибуток
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

43
Додаток 2.
Рейтингова таблиця оцінювання знань учнів при захисті
економічно маркетингової частини проекту
Якості
11 - 12 балів
9 - 10 балів
8-7 балів
5-6 балів

1 Ініціативність Шукає додаткових завдану щоб випробувати себе
Виявляє при виконанні поставлених завдань ініціативу
Просто виконує необхідний обсяг робіт Чекає вказівок щодо того, як виконати завдання
2. Вміння спілкуватись Уміє знайти підхід до кожної людини, зацікавити її Приємний у спілкуванні, чемний Іноді з ним важко працювати
Неконтакний, непередбачуваний, з ним важко працювати
3. Лідерство Сильний, спорю враження людини, якій можна довіряти Уміло дає розпорядження Знайде вихід з конкретної ситуації Схильний до того, щоб підпорядковуватись іншим
4. Відповідальність Чітко виконує усе про, що була досягнута домовленість Погоджується з дорученнями сирних Погоджується з дорученнями без особливих заперечень Ухиляється від доручень
5. Організаторські здібності Вміє переконувати людей, логічно підбираш аргументи Може організувати на виконання конкретного завдання Може організувати людей, але іноді не досягає компромісу Не вміє організовувати людей
6. Рішучість Швидкою, точно й упевнено приймає рішення
Обережний і обачний у прийнятті рішень Приймає рішення швидко, але часто припускається помилок Приймаючи рішення виявляє сумніву їх правильності
7. Спрямованість на досягнення мети Його не лякає труднощі при досягненні меш Докладає послідовних зусиль для досягнення меш Іноді відходить від визначеної меш Не вміє чітко визначати мету та засоби її досягнення44
ВИШИВКА МЕРЕЖКОЮ
фрагмент урока-гри
у 7 класі
(захист творчого проекту)
Максименко Л.М., вчитель-методист гімназії №30
м.Полтави Заслужений вчитель України
Мета: систематизувати знання та сприяти вдосконаленню різних технік вишивання мережки сприяти розвитку творчості, художньої уяви, естетичного смаку удосконалювати сформовані вміння, працювати над проблемою в групах, знаходячи спільне рішення, спонукати до висловлювання особистих точок зору, ідей, утверджуючи право на власну думку, позицію в колективі, виховати охайність, працелюбність, почуття власної гідності формувати шанобливе ставлення до народних традицій.
Дидактичне забезпечення
Таблиця переплутаних слів.
Графічне зображення мережок.
Матеріально-технічне забезпечення: олівець, листки.
Міжпредметні зв'язки: математика, креслення. Тип уроку ділова гра.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.
Вчитель: Добрий день Шановні учні Сьогодні ми зібралися щоб підвести підсумки вашої роботи і перевірити, які ви здобули знання у вишивці мережок.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
Вчитель: сьогоднішній урок – це урок-гра. Вона складається з 6 конкурсів
1. Представлення команд
2. Розминка
3. Впізнай і назви
4. В підказки
6. Дуель
7. Як вигадаєте
Вчитель: Ви об’єдналися в команди, і зараз командам треба представитися.
1. Презентація команд (назва, емблема).
2. Розминка.
Правила такі: Знайти знайомі слова у таблиці переплутаних слів
(табл.1).
Команда, яка перша знайде знайоме слово, піднімає паперову долоньку, учениці розповідають про правила техніки безпеки з цим інструментом, а якщо слово виворіт – розповідають про види мережок, а якщо слово робота –
розповідають правила виконання мережок і їх застосування (використовуємо
метод мікрофон)
Правила техніки безпеки з голкою.
1. Голка завжди повинна бути з ниткою і в подушечці.
2. Не брати голку в рот.
3. Нитка в голці повинна бути не довше довжини від зап’ястя до ліктя...

Правила техніки безпеки з ножицями.
1. Ножиці потрібно передавати лезами до себе.
2. Вони повинні лежати закритими і не скраю столу, щоб не поранитися.
Види мережок: одинарний прутик, роздільний прутик, подвійний прутик. Мережка одинарний прутик використовується як для оздоблення, такі для обробки країв вишитих виробів (серветок, фіранок, скатертини).Мережка роздвоєний прутик є прикрасою для одягу, нею підшивають рубці готових виробів. Мережку « подвійний прутик застосовують для підшивання краю виробів – серветок, скатертин, рукавів.
ІІІ. ВПІЗНАЙ І НАЗВИ.

Вчитель показує графічне зображення мережок, а учень називає їх.
Орієнтовна відповідь:
(мал. 1. одинарний прутик, (мал. 2 роздільний прутик, (мал.З подвійний прутик.
Мал.1. Одинарний прутик.


46
Таблиця 1. Таблиця переплутаних слів Завдання

Шифр
Й Ц У К
Е Н
Г
Р
Р
В И ВОРІТ О

В И ВОРІТ О
Я Ч
Г
О Д
З
Х
БГ
Б
С НОЖИЦІ
О


Н О Ж И ЦІ
О
Е
С ЛАП БД
ТЛ
Т
Т
І
К
Д
Р
О ЛАК
А
И
З
А
Е
А О Н ЄА

Мал.3 Подвійний прутик.
Мал.2 Роздільний прутик.
47
ОБ’ЄКТИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ХУДОЖНЄ
КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБУ

Бірук В.П., вчитель-методист Красногорівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Великобагачанського району,

Дзюба Р. Д., вчитель-методист обласного ліцею-інтернату для
обдарованих дітей із сільської місцевості імені А.С.Макаренка,
магістр педагогічної освіти.
Крупицький С.І., вчитель-методист Диканської гімназії
імені М.В.Гоголя.
Учасники СДГ Проектування як метод пізнання в освітній
галузії«Технологія». Наукові керівники Цина А.Ю., Чемшит В.Г.

Мета. Навчити застосовувати метод фокальних об’єктів і виконувати опис виробу, розширити уявлення учнів про об’єкти технологічної діяльності. Сформувати знання про види шипових з’єднань та їх застосування, про види макетів. Розвивати розумові здібності, логічне мислення, просторову уяву, фантазію, вміти застосовувати чуттєві та рухові здібності.
Виховувати культуру праці, охайність, старанність, точність відповідальність, уміння самостійно і вільно висловлювати свої думки, робити висновки, навички колективної роботи.
Основні поняття: метод фокальних об’єктів, ескіз, форма, колір, функціональні, естетичні, ергономічні та технологічні показники якості, моделі-аналоги, шипові з’єднання, макет.
Об’єкти практичної діяльності учнів: різні джерела інформації, табурет, накидка.
Обладнання: друковані та електронні джерела інформації, зразки виробів – аналогів та художнього оздоблення, набори конструкторів з деревини, формати А, олівці, креслярське приладдя.
Міжпредметні
зв’язки: історія, образотворче мистецтво, народознавство.
Тип уроку: формування нових знань і вмінь Орієнтовний план проведення уроку
І. Організаційний етап.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. І Практична робота.
V Закріплення нових знань і умінь. І. Підсумки уроку. Рефлексія.
VІІ Домашнє завдання .

48
Х ІДУ РОКУ
І. Організаційний етап
Завдання уроку (очікувані результати): маєте навчитись бачити проблемну сферу, зважаючи на власні потреби чи потреби суспільства, і , працюючи над цією проблемою, застосовувати вивчені методи творчої діяльності, шукати шляхи вирішення відповідних проблем.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Актуалізація опорних
знань та життєвого досвіду учнів.
Сьогодні на нас чекає захоплююча подорожу світ творчості, краси, уяви та фантазії.
Кожен з нас сприймає світ по-своєму,
Хто в кольорових, хто в чорно-білих снах,
Хто на землі калину п’є настояну.
А хто літає в небі, наче птах.
Ми різні всі, дороги різні маємо,
Та матінка земля у нас одна.
Давайте ж створимо сьогодні те, що мріємо,
Щоб в кожнім серці ожила краса. Для створення будь-якого виробу необхідно мати відповідні знання і вміння. У 5-6 класі ми з вами ознайомились з різними поняттями, які стануть нам у нагоді при конструюванні меблевих виробів. Діти, додому вам було задано випереджуюче завдання – провести міні дослідження (робота з інформаційними джерелами, бесіди із своїми родичами та старожилами села) про різновиди лаві табуретів та накидок для них (форма, гама кольорів)і застосування їх жителями даного регіону Для перевірки домашнього завдання я пропоную вам зіграти в гру.
Практична робота. Гра – «Юний дослідник („ Мозковий штурм.
Вступний інструктаж.
У ході підготовки до гри учні класу утворюють декілька творчих команд-груп, кожна з яких вивчає один із різновидів лаві табуретів або накидок для них і застосування їх жителями даного регіону Коротка інформація керівників груп про проведене дослідження.

Група 1.
Ми досліджували табурети побутового призначення. їх базовою формою є лава. Які ж це табурети Це широкий високий табурет, що стояв біля печі кухонній табурет декоративний табурет табурет ступінчатий;
– пуфік.
Крім цього ми дослідили, що для накривання табуретів використовувались такі види накидок ткані на горизонтальному ткацькому верстаті ткані на вертикальному верстаті вибиті килимовою голкою виготовлені способом килимарства.

Група 2. Під час нашого дослідженнями виявили такі табурети господарського призначення, базовою формою яких є ослін табурет для доїння корови табурет для чищення буряків табурет пастуха.
В нашій місцевості широко використовувалися в'язані накидки виготовлені
– спицями гачком технікою макраме технікою фріворіте (човникове плетіння),
а також використовувалися природні матеріали рогіз, солома, трава.
Група 3.
Нашим завданням було дослідити табурети для відпочинку. Базовою формою цих табуретів є пеньок. Це такі табурети табурет для заняття рукоділлям табурет рибака гвинтовий табурет із змінною висотою сидіння
– табурет – гойдалка (дитячий коник)
Ми також досліджували види накидок на табурети. Крім вище перелічених в побуті ще використовуються шиті накидки
– лоскутковою технікою аплікацією із різних видів волокон, а також вишиті шовковою стрічкою. Правильні відповіді оцінюються балами. Перемагає група, що набрала більше балів.
Практична робота. Розвиваюча гра «Забави юних конструкторів»
(Маніпулятивне конструювання)
Вступний інструктаж.
Завдання: Запропонувати моделі декількох різновидів табуретів із побачених в побуті (малюнки, фото) або із деталей запропонованого конструктора (інтерактивним методом роботи у малих групах)
1. Охарактеризуйте ознаки, за якими ви сконструювали даний вид табурета.
2. Його призначення

50
Поточний інструктаж нагадати учням, про правильне положення деталей конструктора під час складання.
Заключний інструктаж
перевірка правильності і оригінальності створених табуретів підведення підсумків практичної роботи.
Міні практикум
Вступний інструктаж Завдання розробити ескіз накидки на сконструйований табурет;
виготовити накидку технікою Паперова пластики. Учитель формує групи. Нагадує (методом демонстрації) прийоми роботи з лінійкою.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал