На уроках трудовогоPdf просмотр
Сторінка3/8
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.03 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ПРИ
ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІКИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Заєць Г.М., тренер обласного центру шкільної
економічної та бізнес-світи ПОІППО
З усіх методів викладання, при вивченні економічних тем шкільного курсу трудового навчання, найбільш ефективним є моделювання.
Моделюючі вправи надають учням можливість взяти участь у таких видах діяльності, які спрощено представляють процеси, що дійсно мають місце в реальному світі та в реальному суспільстві. В більшості моделюючих вправ учні грають ролі реальних персонажів споживачів, виробників, урядовців тощо. Перед учнями стоять кінцеві цілі, до реалізації яких вони повинні прагнути наприклад, отримати найбільший прибуток, або максимально задовольнити потреби домогосподарства у споживчих товарах тощо. Для виконання ролей учням надаються певні ресурси – виникає проблема прийняття рішення про ефективне використання цих ресурсів. Щоб моделююча вправа була більш ефективною та реалістичною, учні повинні дотримуватися певних правил. Нарешті, моделююча вправа включає такі елементи, як обговорення та розбір, які допомагають учням зосередити свою увагу на найбільш важливих аспектах уроку.
Моделюючі вправи – це комплексний вид пізнавальної діяльності. Успіх залежить від того, наскільки грамотно побудована вправа, а також від відношення вчителя та від його готовності допомогти класу розіграти ролі та зрозуміти зміст гри. Головна перевага моделюючих вправ полягає втому, що вони здатні викликати зміну внутрішніх установок учнів. Прихильники моделі моделювання часто стверджують, що їхні учні, взявши участь у моделюючій вправі, повністю змінюють свої погляди. Дослідження свідчать, що моделюючі вправи більшою мірою, ніж традиційні методи викладання, сприяють формуванню позитивного відношення учнів до предмету, який вивчається.
Моделюючі вправи є корисними із точки зору мотивації. Учні часто висловлюють задоволення від участі у такого роду вправах таз ентузіазмом сприймають нові знання. Моделюючі вправи забезпечують активне залучення учнів у процес навчання. За оцінкою вчителів, що використовують ретельно розроблені моделюючі вправи, активну участь в них бере переважна більшість учнів – від 90% до 100%. Ретельно розроблені моделюючі вправи дають учням можливість опановувати процес прийняття рішень зважливих проблем. Вони допомагають учням набути більшої впевненості у власних здібностях приймати рішення. Наприклад, у вправах, що моделюють різноманітні бізнесові ситуації, учні вимушені вирішувати, яку ціну призначити для продажу свого продукту. Вони
можуть проекспериментувати при прийнятті рішень і спостерігати за наслідками своїх експериментів при мінімальному ризику.
Моделюючі вправи несуть у клас більше реального життя, ніж, скажімо, традиційні методи навчання. Лекції, наприклад, здаються дуже відірваними від тієї реальності, яку вони описують. Моделюючі вправи, навпаки, створюють умови для особистої участі учнів у пошуку відповідей на реальні запитання та розв’язань реальних проблем. Моделюючі вправи призначені і для того, щоб ознайомити учнів з теоретичною моделлю реального життя - наприклад, як відбувається встановлення ціни на ринку. Успіх моделюючої вправи залежить від того, наскільки точно в ній буде відбито реальні процеси, які ця вправа намагається представити. На користь використання моделюючих вправ при вивченні економіки свідчить і той факт, що вони дають вчителю новий інструмент, який відрізняється від традиційних методів навчання. Моделюючі вправи дозволяють вчителю та учням змінити темп роботи, що само по собі підвищує мотивацію. Використання моделюючих вправ дозволяє вчителю варіювати методи викладання. Але, які будь-яка інша модель викладання, моделюючі вправи мають свої вади. Щоб моделюючу вправу можна було виконати в класі, вона повинна подати реальні процеси у спрощеному вигляді. Та якщо занадто спростити реальні процеси, то моделююча вправа може стати джерелом спотворення економічних знань. Обираючи моделюючу вправу, варто пам’ятати, що вона повинна бути досить простою, щоб її можна було виконати, але водночас – достатньо наближеною до реальності, щоб адекватно відбивати реальні процеси і, внаслідок цього, давати цінний досвід під час навчання.
Моделюючі вправи вимагають від вчителя більш ретельної підготовки, ніж, скажімо, традиційні уроки. Уроки, що базуються на матеріалах підручника, вимагають менше часу на планування та меншого напруження. Навряд чи вчителі будуть використовувати моделюючі вправи на кожному уроці з економіки. Часто моделююча вправа – це кульмінація навчання, досвід, що передається дітям лише у певні ключові моменти вивчення дисципліни. Ще одне суттєве обмеження при використанні моделюючих вправ – це стиль, притаманний кожному вчителю. Моделюючі вправи вимагають від вчителя начебто відійти на другий план із важливої фігури на уроці, що знаходиться в центрі загальної уваги, він перетворюється на непомітного помічника, провідника. Вчителі, які експериментують в галузі використання різних моделей викладання економіки і , як один з таких експериментів, використовують моделюючі вправи, часто самі дивуються, наскільки непритаманна їм зазвичай роль скромного помічника виявляється для них приємною. Зрозуміло, що інші вчителі почувають себе більш впевнено та більш комфортно – а, значить, і більш ефективно, – в своїй традиційній ролі. Добре, що моделюючі вправи сприяють зростанню мотивації учнів, але варто не забувати, що, коли учні дуже захоплюються процесом гри, можуть виникнути небажані ефекти. Наприклад, учні можуть настільки увійти в образ, що, не здобувши перемогу, вони відчувають глибоке незадоволення,
розчарування. У них може виникнути бажання порушити правила, схитрити. Час від часу їм варто нагадувати, що моделюючі вправи проводяться, перш за все, заради знань та досвіду. Деякі вчителі досить скептично відносяться до тези про значну пізнавальну роль моделюючих вправі не хочуть виділяти достатню кількість часу на проведення таких вправ. Але, якщо вчитель прагне закріпити матеріал або поглибити його розуміння, підвищити мотивацію учнів, то вигоди від використання моделюючої вправи перебільшать витрати додаткового часу, що потрібний для проведення цієї вправив класі. Розглянемо основні елементи уроку, який базується на принципах моделювання
1) урок починається з орієнтації, вході якої учнів знайомлять з поняттями, що будуть використовуватися під час гри, таз її метою
2) правильно написана моделююча вправа повинна містити опис
підготовки до проведення гри, а саме рекомендації для вчителя, настанови для учнів, які треба зіграти певні ролі, правила для всіх учасників гри, детальні крок за кроком) інструкції по її проведенню. В умовах повинно бути чітко визначено, якої мети прагне досягти кожен із виконавців ролей і яким чином цієї мети можна досягти. Наприклад, у моделюючій вправі, яка дозволяє пояснити виробничий процес, мета може полягати втому, щоб виробити якомога більше продукції на протязі мінімального періоду часу. При проведенні гри Ринок пшениці учні грають ролі покупців та продавців, виконуючи інструкції для покупців і продавців, які написані на відповідних картках. Продавці намагаються отримати найвищу ціну засвою продукцію, водночас покупці намагаються придбати продукцію по найнижчій ціні
3) під час проведення моделюючої вправи треба передбачити можливості для виправлення помилок, що викликані нерозумінням цілей заняття, а також для встановлення зворотного зв’язку. Наприклад, при проведенні гри Ринок пшениці після перших 10 хвилин обміну передбачена коротка перерва. Вчитель пропонує учням подивитися на слайд або на дошку, де зображений Лист обліку угод на ринку пшениці, та звернути увагу нате, за якими цінами укладалися угоди між іншими учасниками ринку. Це дає учням змогу пояснити для себе процес, в якому вони беруть участь
4) отримання знань в процесі моделюючої вправи відбувається в процесі
аналізу. Питання для аналізу повинні допомогти учням узагальнити події, що відбулися під час гри, проаналізувати основний економічний зміст уроку, обговорити зроблені ними відкриття та ті труднощі, що спіткали їх під час проведення вправи, порівняти моделюючу вправу з реальними процесами економічного життя, співвіднести зміст моделюючої вправи із змістом всього курсу економіки та прийти до певних висновків, усвідомивши основні економічні поняття, проілюстровані за допомогою даної моделюючої вправи.

30
Схема Основні елементи уроку, що побудований на
принципах моделювання

Приклади використання інтерактивного вивчення економіки в освітній
галузі Технологія.
Тема: Виробництво. Головні чинники зростання ефективності виробництва Щоб зрозуміти суть ефективності виробництва і показати, що продуктивність праці – це один із показників ефективності, необхідно провести наступну економічну гру Виробництво в шкільній майстерні. Економічна гра виробництво в шкільній майстерні. Робота в групах по два учасники в кожній. Нехай у кожній групі один учасник зробить яку-небудь іграшку з аркушу паперу (кораблик, літачок,
1. ОРІЄНТАЦІЯ
– введення або повторення понять, представлених у моделюючій вправі
– пояснення цілей моделюючої вправи.
2. ПІДГОТОВКА
– ролі
– правила
– порядок проведення гри
– короткий тренувальний раунд (якщо це потрібно.
3. ПРОВЕДЕННЯ ГРИ
проведення вправи
– забезпечення зворотного зв’язку під час роботи з учнями
– виправлення помилок, пов’язаних з неправильним розумінням
– продовження вправи.

4. АНАЛІЗ
– підведення підсумків подій, що відбувалися під час проведення вправи
– обговорення труднощів та шляхів їх подолання
– аналіз процесу
– порівняння вправи із подіями реального життя та встановлення зв’язку між вправою та загальним змістом курсу.
жабенятко, а інший – визначить час, необхідний для цього виробництва. (Замір часу можна зробити на уроках праці, коли учні реально виробляють якісь речі. Далі провести розрахунки на уроці економіки. Зробіть розрахунок скільки можна зробити іграшок за 1 годину, за 8 годин. Проаналізуйте можливі реальні відхилення від розрахованих показників. Діють дві тенденції 1) протягом 8 годин продуктивність може зростати внаслідок здобуття вмінь та навичок 2) з часом продуктивність може падати внаслідок втоми робітників. Покажіть, що різні іграшки виробляються за різний час (складність. Виберіть дві іграшки, нехай усі зроблять їх і замірять час. Витрати часу будуть відрізнятися (уміння, навички. Тепер поділіть класна команди потри учасники. Нехай кожна команда по раніше записаним даним побудує криву виробничих можливостей команди за 1 годину роботи. Умовний приклад Павленко робить 1 кораблик за 1 хвилину йодне жабенятко за 5 хвилин. Петренко – 1 кораблик за 0,8 хвилини і 1 жабенятко за 4 хвилини. Сидоренко – 1 кораблик за 1,2 хвилини і 1 жабенятко за 4,2 хвилини. За цими даними розрахуємо продуктивність праці кожного з робітників по кожному товару. Павленко робить за 1 годину або 60 корабликів, або 12 жабеняток. Петренко робить за 1 годину або 75 корабликів, або 15 жабеняток.
Сидоренко – або 50 корабликів, або 14 жабеняток. Заданими можна побудувати криву виробничих можливостей і визначити ефективні і неефективні альтернативи виробництва. Зверніть увагу, що КВМ має опуклий вигляд, тому треба з’єднати точки Або саме вони характеризують максимально можливі (заданих умов) обсяги виробництва.
Таблиця.
Шкала виробничих можливостей (вихідні дані до економічної гри)
Альтернативи Товар А (кораблики)
ТоварБ(жаби) А. (Павленко + Петренко + Сидоренко) - Кораблики
60+75+50=185 0 В. (Павленко + Петренко) - Кораблики
Сидоренко - Жабенятка
60+75=135 14 С. (Павленко + Сидоренко) – К.
Петренко – Ж.
60+50=110 15
D. (Петренко + Сидоренко) – К.
Павленко – ЖЕ. Павленко – К.
(Петренко + Сидоренко) – Ж.
60 15+14=29 К. Петренко – К.
(Павленко + Сидоренко) – Ж.
75 12+14=26 М. Сидоренко – К.
(Павленко + Петренко) – Ж.
50 15+12=27
N. (Павленко + Петренко + Сидоренко) – Ж.
0 15+14+12=41

32
Висновок: У нашому прикладі трудові ресурси обмежені як абсолютно три чоловіки, такі відносно (уміння, навички. Це проявляється в різній продуктивності праці. Наданий момент ефективними є альтернативи А, В, Е, N точки лежать на КВМ). Інші альтернативи характеризують неефективне виробництво. Однак, така ситуація не жорстко фіксована. Можна запропонувати одній з команд вивчити досвід виробництва іграшок інших команд, дати їм можливість потренуватися, а потім ще раз виміряти трудомісткість виробництва. Результати можуть бути поліпшені. При зростанні продуктивності праці крива виробничих можливостей зміститься праворуч. Продуктивність праці – це один із факторів економічного зростання, тому дуже важливо аналізувати зміни цього показника.

Рисунок 3.2 – Крива виробничих можливостей

1.2. Продуктивність праці та основні методи її розрахунку. Зміни продуктивності праці розраховуємо індексним методом.

Задача 1
Маслозавод випускав 60 тис. кг масла на місяць за ціною 4 грн. за кілограм. Після підвищення ціни до 6 грн. за 1 кг завод став виробляти 80 тис. кг масла на місяць. Наскільки відсотків збільшилась або зменшилась продуктивність праці, якщо чисельність працюючих на заводі не змінилась Рішення уданій задачі не враховуються ціни, тому що їхня зміна не впливає на продуктивність праці.
I
Q
=
33
,
1 60 80 =
. I
L
= 1. продуктивності = 1,33. Продуктивність праці зросла на
(1,33 - 1) х х = 33%.
В
С
А
D
20 40 60 80 100 120 140 160 180
E
Кораблики
N
40 35 30 25 20 15 10 5
Жабенятка

33
Задача 2
Обсяг виробництва певного товару збільшився з 20 тис. штук до 35 тис. штук. За цей період кількість зайнятих робітників зросла на 5%, а рівень інфляції склав 50%. Як змінилась продуктивність праці Рішення необхідно звернути увагу, що рівень інфляції не враховується, тому що обсяг виробництва дається в штуках. Задача розв'язується аналогічно попередньої.
I
Q
=
75
,
1 20 35 =
. I
L
– зайнятих робітників =
05
,
1 100 5
100
=
+
, інфляція не враховується.
I продуктивності =
66
,
1 05
,
1 75
,
1
=
. Продуктивність праці зросла на 66%.

Задача 3
Вартість товарів та послуг, що виробляються компанією за день, зросла наприкінці року в 3 рази. Ціни за рік зросли в 2 рази, а чисельність працюючих збільшилась в 1,5 рази. Як змінилась продуктивність праці наприкінці року Рішення необхідно врахувати інфляцію, тому що зміна обсягу виробництва дасться у вартісному вираженні. Індекс продуктивності = робітників і
чисельност
Індекс а
виробництв обсягу
Індекс
Індекс обсягу виробництва у вартісному вираженні = 3. Індекс чисельності робітників = 1,5. Індекс цін = 2. Індекс продуктивності =
5
,
1 2
3
×
= 1. Відповідь продуктивність праці не змінилася.
Економічна гра Книжкова фабрика
© Національна Рада з економічної освіти (НРЕО), Нью-Йорк, США. Використано за дозволом НРЕО. Тільки для використання у класі. Передрук або копіювання без письмового дозволу НРЕО заборонено. Хоча проблему обмеженості неможливо усунути, її можна пом’якшити, знайшовши шляхи для збільшення продуктивності. Продуктивність - це кількість товарів та послуг (обсяг продукції, вироблених на одиницю використаних виробничих ресурсів (витрат. Продуктивність можна збільшити, виробляючи більше товарів і послуг за тієї ж кількості ресурсів, або виробляючи стільки ж товарів і послуг з меншою кількістю ресурсів. Із зростанням продуктивності, виробничі витрати на кожну одиницю товару чи послуги зменшуються. Це робить виробників конкурентоспроможнішими на ринку і призводить до підвищення заробітної плати робітників при зростанні продуктивності у загальнонаціональному масштабі. Проте, на окремо взятих ринках, зростання продуктивності може іноді зменшити кількість зайнятих робітників.

34
З перебігом часу, і індивідуальний, і національний життєві рівні прямо пов'язані з продуктивністю праці. Щоб мати високий рівень споживання, країна повинна мати високопродуктивну робочу силу. Продуктивність можна збільшити, інвестуючи у капітальні товари, такі як заводи, машини та обладнання. Окремо взяті робітники можуть також збільшити продуктивність і підвищити свою здатність до заробляння грошей, інвестуючи у свій людський капітал через освіту та професійну підготовку.
Поняття:
Продуктивність
Спеціалізація та поділ праці
Інвестиції у капітальні товари
Людський капітал
Змістовий стандарт Спеціалізація та поділ праці як правило підвищують продуктивність праці. Продуктивність праці можна збільшити, забезпечивши працю додатковими капітальними товарами. Хоча інвестиції у капітальні товари і людський капітал можуть підвищити продуктивність, такі вкладення мають значну альтернативну вартість і пов'язані зі значним економічним ризиком. Інвестування в людський капітал має місце, якщо ресурси витрачаються на поліпшення якості трудових ресурсів, що збільшує продуктивність. Життєвий рівень прямо пов'язаний з продуктивністю праці.
Цілі
Визначити продуктивність праці як обсяг продукції на одного робітника.
Пояснити, як поділ праці та інвестування у капітальні товари підвищують продуктивність.
Пояснити, чому зростання продуктивності важливе для економіки та окремо взятих людей.

Зміст уроку
Працюючи у невеликих групах, студенти беруть участь у моделюванні виробничого процесу, щоб пізнати впливи спеціалізації, поділу праці та інвестування у капітальні товари на продуктивність праці.
Матеріали
Значний запас паперу розмірів 81/2" на 11" ; Значний запас канцелярських скріпок та ручок наочні матеріали Вправи 1; Декілька пар рукавиць (будь-яких).
Методика проведення уроку
1. Поділіть класна книжкові компанії, що складаються з 4-5 учнів кожна. Нехай учні придумають назви своїм компаніям.
2. Повідомте учням, що вони вироблятимуть книжки. Продемонструйте, як зробити книжку, і нехай учні попрактикуються у її виготовленні походу ваших пояснень. Розірвіть аркуш паперу надвоє, складіть половинки разом і
знову розірвіть надвоє, отримавши чотири четвертинки. Складіть чотири четвертинки разом і зігніть їх посередині, отримавши сторінкову книжку з передньою та задньою обкладинками. Щоб книжка трималася купи, скріпіть її у верхньому лівому куті канцелярською скріпкою. Напишіть на обкладинці назву компанії і пронумеруйте парні (ліві) внутрішні сторінки від 2 до 14, зазначаючи номер сторінки у нижньому лівому куті. Поясніть, що так виглядає готова книжка.
3. Скажіть учням, що вони матимуть три хвилини, щоб виробити стільки книжок, скільки зможуть. Повідомте, що ви виступатимете у ролі контролера якості та перевірятимете всі виготовлені книжки. Ви не приймете книжки, які не відповідатимуть стандартам. Враховуватимуться лише завершені книжки, що пройшли ваш контроль.
4. Роздайте папір, скріпки та по одній ручці кожній компанії. Дайте час, щоб кожен з учнів спробував виготовити книжку. Перевірте і переконайтесь, що всі учні розуміють, що вони повинні робити. Вилучіть всі книжки, виготовлені на цьому етапі.
5. Раунд 1. Повідомте учнів, що у першому раунді кожен робітнику компанії виробляє книжки. Кожен виробляє всю книжку сам. Виробники ділять матеріали і капітальні товари, але не працю.
6. Дайте компаніям три хвилини для виробництва книжок. Перевірте завершені книжки у всіх компаній і відкиньте ті, що не пройшли контроль. Вилучіть всі відкинуті і незавершені книжки.
7. Нехай кожна з компаній запише свої дані по виробництву книжок.
8. Обговоріть Як інакше можна організувати виробничий процес Учні здебільшого пропонують поділ праці та спеціалізацію.
9. Раунд 2. Знову обмежте кожну компанію однією ручкою, але дозвольте учням запровадити спеціалізацію та поділ праці. Дайте учням час обговорити розчленування виробництва на послідовність операцій і спеціалізуватися кожному з членів групи на одній чи двох певних операціях. Зверніть увагу, що, як спеціалісти, всі учні виконують саме частину виробничого процесу.
10. Повторіть пункті нехай компанії запишуть свої дані.
11. Раунд 3. Якщо компанії не досягнули підвищення продуктивності праці між першим та другим раундами, повторіть раунд 2. Часто це буває необхідним, оскільки спеціалісти потребують практики у своїх конкретних завданнях (інвестування у людський капітал, конвеєр потребує реорганізації, або спеціалістам не вдалося скооперуватися.
12. Раунд 4. Тепер дозвольте компаніям купити стільки додаткових ручок, скільки вони бажають. Кожна додаткова ручка коштує $ 0,50. Зверніть увагу, що ручки - це капітальні товари компаній. Після купівлі ручок дайте учням час, щоб проаналізувати свій виробничий конвеєр та реорганізувати його, якщо це потрібно.
13. Повторіть пункті нехай компанії запишуть свої дані по виробництву книжок.

36 14. Необов'язковий раунд. Реалізуйте ситуації, описані нижче, водній чи декількох книжкових компаніях. А. Дозвольте компаніям звільнити з роботи будь-яких робітників, з якими вони не хочуть мати справи. Надайте можливість звільненим робітникам організувати свої компанії. Б. Повідомте компанії, що згідно з новою трудовою угодою кожен робітник повинен отримати однохвилинну перерву протягом кожного виробничого раунду, Кожних 60 секунд один спеціаліст вилучається з виробничого процесу. В. Доручіть одному робітникові з кожної компанії працювати контролером забруднення. Повідомте компанії, що вони надалі матимуть наявну кількість робітників, але контролер забруднення вжене є спеціалістом у виробничому процесі. Г. Повідомте компанії, що згідно з новими урядовими приписами всі робітники повинні одягати рукавиці, бо у виробничому процесі використовується токсичний папір. Роздайте по парі рукавиць кожному спеціалістові.
15. Повторіть пункті нехай компанії запишуть свої дані.
16. Обговоріть наступні моменти А. Поясніть, що одним з визначень продуктивності є наступне відношення обсягу виробленої продукції до кількості використаних ресурсів. Підрахуйте показник продуктивності вашої компанії. Б. Що трапилося з вашою продуктивністю між першим та другим раундами Між другим і третім Чому це сталося (У більшості випадків продуктивність повинна зростати від першого до другого раундів завдяки спеціалізації та поділу праці. Проте, іноді цього не відбувається через нестачу вмінь, відсутність кооперації між робітниками виробничого конвеєру або недосвідченості. До третього раунду компанії повинні помітити зростання продуктивності помірі того, як спеціалісти набули більше практики і компанії поліпшили процес конвеєра. Що трапилося з якістю від другого до четвертого раундів (Здебільшого, менше книжок буде забраковано і якість поліпшиться. В. Який вплив мало інвестування у додаткові капітальні товари (ручки) у четвертому раунді на продуктивність (Інвестування у капітал повинно підвищити продуктивність. Г. Який вплив мало зростання продуктивності на середні витрати (Це знизило середні витрати. Чому це важливо (Нижчі середні витрати означають, що виробники можуть ефективніше конкурувати з іншими книжковими компаніями, що дозволяє їм залишитися в бізнесі і, можливо, отримувати вищі прибутки) . Д. Який вплив матиме зростання продуктивності на заробітну плату
(Продуктивніші робітники отримуватимуть вищу заробітну плату, бо вони
додають більше до виторгу фірм, водночас знижуючи її виробничі витрати на
одиницю продукції. Менш продуктивні робітники можуть бути звільнені і
повинні шукати роботу там, де їх вміння цінніші).
Е. Які витрати було спричинено спробами підвищити продуктивність Купівля додаткових капітальних товарів – додаткових ручок – збільшила сукупні витрати, але знизила виробничі витрати на одиницю продукції, якщо продуктивність зросла. Деякі робітники могли бути звільнені. Є. Які переваги і недоліки спеціалізації та поділу праці (Переваги спеціалісти стають висококваліфікованими у виконанні однієї операції виробничого процесу, поліпшується якість продукції, продуктивність зростає. Недоліки нудьга, виникають проблеми за відсутності спеціалістів на робочому місці, деякі робітники можуть втратити свою попередню роботу і змушені шукати нового роботодавця. Ж. Що ще можуть зробити книжкові компанії для підвищення продуктивності (Надавати час для практики або підготовки спеціалістів інвестування у людський капітал) або інвестувати в інструменти для розрізання паперу (інвестування у капітальні товари.
3. Що повинна врахувати компанія, перш ніж інвестувати у капітал, наприклад в інструменти для розрізання паперу (Треба співставити витрати на придбання інструменту, на підготовку робітників для його використання і ризик, пов'язаний з позичанням грошей для його покупки з сподіваними вигодами від зростання продуктивності. І. Що становить альтернативну вартість рішення компанії інвестувати у капітал (Те, що компанія зробила б з грошима, якби не придбала капітальні товари.
17. Обговорення необов'язкового раунду. А. Який вплив на продуктивність мало звільнення робітників (Якщо звільнені робітники були справді неефективними, це повинно було збільшити продуктивність. Б. Який вплив на продуктивність мала вимога однохвилинного перепочинку (Іноді продуктивність знизиться, але іноді вона і зросте. Запитайте учнів, чому це може статися. Обговоріть монотонність роботи на конвеєрі і можливі вигоди від коротких перерв, які відволікають від нудьги постійно повторюваної праці. В. Яким був вплив на виробничий процес контролера забруднення Продуктивність повинна знизитися, а середні витрати на книжку - зрости. Г. Що сталося з продуктивністю, коли робітники одягнули рукавиці для захисту рук (Вона повинна знизитися.
18. Чому важливо підвищувати продуктивність (Це дозволяє країні виробляти більше товарів і послуг зі своїми обмеженими ресурсами. Це дозволяє нації поліпшувати реальний життєвий рівень своїх громадян.
Використано матеріали під редакцією Решетняк О.В. та ін. Сучасні
методи викладання економіки в школі. Українська рада з економічної освіти,
2003.


38


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал