Міністерство юстиції України Головне територіальне управління юстиції в Одеській областіСкачати 136.04 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації10.03.2017
Розмір136.04 Kb.

Міністерство юстиції України
Головне територіальне управління юстиції в Одеській області
Пам’ятка
Відновлення втраченого судового провадження
ОДЕСА
2016

Відновлення втраченого судового провадження у цивільній справі за ЦПК складає самостійну категорію справ, які відрізняються від справ позовного провадження і справ окремого провадження.
Це категорія справ має ознаки окремого провадження – безспірність вимоги і наявність у справі однієї сторони – заявника.
Нормами Цивільного процесуального кодексу України та
Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України містять встановлено порядок відновлення втрачених судових проваджень. Загальною ознакою можливості відновлення є закінчення судового провадження винесеним у справі рішенням. Інші провадження згідно з вимогами процесуального законодавства відновленню не підлягають.
ЦПК:
Стаття 402. Порядок відновлення втраченого судового провадження
1.
Відновлення втраченого повністю або частково судового провадження в цивільній справі, закінченій ухваленням рішення або у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом.
КАС:
Стаття 273. Порядок відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі
1.
Відновлення повністю або частково втраченого судового провадження в адміністративній справі, закінченій ухваленням судового рішення або в якій провадження закрите, проводиться в порядку, встановленому цим Кодексом.

КПК:
Стаття 524. Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження
1.
Відновленню підлягають втрачені матеріали в тому кримінальному провадженні, яке завершилося ухваленням вироку суду.
Втраченим судовим провадженням, яке може бути відновлене, вважається як вся, так і частина документів конкретної справи позовного чи окремого провадження, яке було закінчене ухваленням рішення (винесенням вироку) або у якій провадження закрито.
У цивільному та адміністративному процесі, втрачене судове провадження може бути відновлене за заявою осіб, які беруть участь у справі, або за ініціативою суду. У кримінальному процесі – також за заявою близьких родичів обвинуваченого, який помер, якщо це необхідно для його реабілітації.
ЦПК:
Стаття
403. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження
1. Втрачене судове провадження у цивільній справі може бути відновлене за заявою осіб, які брали участь у справі, або за ініціативою суду.
КАС:
Стаття
274. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження
1.
Втрачене судове провадження в адміністративній справі може бути відновлене за заявою осіб, які беруть участь у справі, або за
ініціативою суду.

КПК:
Стаття
525. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження
1.
Втрачені матеріали кримінального провадження можуть бути відновлені за заявою учасника судового провадження. Близькі родичі обвинуваченого, який помер, мають право подати відповідну заяву, якщо це необхідно для його реабілітації.
Заява за підсудністю подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи (вирок) або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.


ЦПК:
Стаття 404. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження
1. Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.
КАС:
Стаття 275. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження
1.
Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.

КПК:
Стаття 526. Підсудність заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження
1.
Заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження подається до суду, який ухвалив вирок.
Заходи правового реагування в районі проведення АТО визначає Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції».
Закон України «Про здійснення правосуддя
та кримінального провадження у зв’язку з
проведенням антитерористичної операції»:
Стаття
1. Особливості визначення територіальної підсудності в районі проведення антитерористичної операції
1. У зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя окремими судами в районі проведення антитерористичної операції змінити територіальну підсудність судових справ, підсудних розташованим в районі проведення антитерористичної операції таким судам, та забезпечити розгляд: цивільних справ, справ про адміністративні правопорушення, підсудних місцевим загальним судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції, адміністративних справ, підсудних місцевим загальним судам як адміністративним судам, апеляційним судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції,
- місцевими загальними судами, апеляційними судами, що визначаються головою Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції,
- адміністративними судами, що визначаються головою Вищого адміністративного суду України; господарських справ, підсудних господарським судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції, - господарськими судами, що визначаються головою
Вищого господарського суду України; кримінальних проваджень, підсудних місцевим
(районним, міським, районним у містах, міськрайонним) судам, апеляційним судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції,
- місцевими загальними судами, апеляційними судами, що визначаються головою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
2. Питання, що відносяться до повноважень слідчого судді у кримінальних провадженнях, що перебувають на стадії досудового розслідування і здійснюються в районі проведення антитерористичної операції, в разі неможливості здійснювати правосуддя розглядаються слідчими суддями місцевих загальних судів, визначених головою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
3. Справи, розгляд яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних судів, розташованих в районі проведення антитерористичної операції, в разі неможливості здійснювати правосуддя передаються судам відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності протягом десяти робочих днів з дня прийняття розпорядження головою відповідного вищого спеціалізованого суду.

У разі неможливості передачі матеріалів справи відповідно до встановленої згідно з цим
Законом підсудності вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і матеріалами, поданими учасниками судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали
є достатніми для ухвалення відповідного судового рішення.
4. Державна судова адміністрація України складає перелік місцевих та апеляційних судів, які знаходяться в районі проведення антитерористичної операції і в яких неможливо здійснювати правосуддя, та направляє відповідні подання до голів вищих спеціалізованих судів для прийняття рішень, передбачених частинами першою
і другою статті 1 цього Закону.
До змісту заяви про відновлення втраченого судового провадження законодавством висуваються
ідентичні вимоги не залежно від виду процесу. До заяви додаються документи або їх копії, що збереглися у заявника або у справі.
Посвідчення в установленому законом порядку копій таких документів не обов’язкове.
ЦПК:
Стаття 405. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження
1. У заяві повинно бути зазначено, про відновлення якого саме провадження просить заявник, чи було у справі ухвалено рішення по суті справи або постановлена ухвала про закриття провадження, якою саме особою з числа осіб, які брали участь у справі, був заявник, хто конкретно і в якості кого брав участь у справі, місце проживання чи місцезнаходження цих осіб, що відомо заявнику про обставини втрати
провадження, про місцезнаходження копій документів провадження або відомостей щодо них, поновлення яких саме документів заявник вважає необхідним, для якої мети необхідне
їх поновлення.
2. До заяви про відновлення втраченого провадження додаються документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у заявника або у справі.
КАС:
Стаття 276. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження
1.
У заяві має бути зазначено, про відновлення якого саме провадження просить заявник, чи було у справі ухвалено рішення по суті справи або постановлена ухвала про закриття провадження, якою саме особою з числа осіб, які брали участь у справі, був заявник, хто конкретно і в якості кого брав участь у справі, місце проживання чи місцезнаходження цих осіб, що відомо заявнику про обставини втрати провадження, про місцезнаходження копій документів провадження або відомостей щодо них, поновлення яких саме документів заявник вважає необхідним, з якою метою необхідно їх поновити.
2. До заяви про відновлення втраченого провадження додаються документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що збереглися в заявника або у справі.
КПК:
Стаття 527. Зміст заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження
1. У заяві повинно бути зазначено, про відновлення яких саме матеріалів просить заявник, чи був ухвалений вирок, в якому процесуальному статусі перебував заявник, хто конкретно і в якості кого брав участь у судовому розгляді, місце проживання чи місцезнаходження
цих осіб, що відомо заявнику про обставини втрати матеріалів кримінального провадження, про місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них, поновлення яких саме документів заявник вважає необхідним, для якої мети необхідне їх поновлення.
2. До заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у заявника.
Недодержання вимог, встановлених щодо змісту заяви про відновлення втраченого провадження, тягне за собою певні правові наслідки.
ЦПК:
Стаття 406. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду
1.
Якщо у заяві не зазначено мету відновлення провадження або відомості, необхідні для його відновлення, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків.
2. Якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов'язана із захистом його прав та
інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі про відновлення провадження або залишає заяву без розгляду, якщо провадження було відкрито.
3.
Судове провадження, втрачене до закінчення судового розгляду, не підлягає відновленню у встановленому цим розділом порядку. Заявник у цьому разі може пред'явити
новий позов. В ухвалі суду про відкриття провадження у новій справі у зв'язку з втратою незакінченого провадження про цю обставину повинно бути обов'язково зазначено.
КАС:
Стаття 277. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду
1. У разі якщо в заяві не зазначена мета відновлення провадження або відомості, необхідні для його відновлення, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків.
2. У разі якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов'язана із захистом його прав та інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі або залишає заяву без розгляду, якщо провадження було відкрито.
3.
Судове провадження, втрачене до закінчення судового розгляду, не підлягає відновленню у встановленому цим розділом порядку. Заявник у цьому разі може пред'явити новий позов. В ухвалі суду про відкриття провадження в новій справі у зв'язку з втратою незакінченого провадження обов'язково має бути зазначено про цю обставину.
КПК:
Стаття 528. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження або залишення заяви без розгляду
1.
Якщо у заяві не зазначено мету відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження або відомості, необхідні для їх відновлення, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює
заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків.
2. Якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов’язана із захистом його прав та
інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті провадження про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження або залишає заяву без розгляду, якщо провадження було відкрито.
У разі відповідності поданої заяви про відновлення втраченого судового провадження, вказаним вимогам, суд її розглядає спираючись на ту частину провадження, що збереглась а також документи, які були видані фізичним та юридичним особам до втрати провадження.
Крім того, суд в праві допитати як свідків осіб, що брали участь у справі та осіб, що входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення.
ЦПК:
Стаття 407. Розгляд справи
1. При розгляді справи суд використовує ту частину провадження, що збереглася, документи, видані зі справи фізичним чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження.
2. Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у справі, а в необхідних випадках - осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення.

КАС:
Стаття 278. Розгляд справи
1. Під час розгляду справи суд використовує ту частину провадження, що збереглася, документи, видані
із справи фізичним чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження.
2. Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у справі, а в необхідних випадках - осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення.
КПК:
Стаття 530. Судовий розгляд
1.
Під час судового розгляду суд використовує ту частину матеріалів кримінального провадження, що збереглася, документи, видані фізичним чи юридичним особам до втрати матеріалів кримінального провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, які стосуються цього провадження.
2. Суд має право допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у судовому розгляді, а в необхідних випадках - осіб, які входили до складу суду, що здійснював судовий розгляд, а також осіб, які виконували судове рішення.
За результатами розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження, суд виносить рішення.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення провадження і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.
ЦПК:
Стаття 408. Рішення суду
1.
На підставі зібраних
і перевірених матеріалів суд ухвалює рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
2. У рішенні суду про відновлення втраченого судового провадження зазначається, на підставі яких конкретно даних, поданих суду і досліджених у судовому засіданні з участю всіх учасників цивільного процесу з утраченого провадження, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися з утраченого провадження.
3. За недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення провадження і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.
4. Строк зберігання судового провадження не має значення для вирішення заяви про його відновлення, крім випадку звернення з такою заявою для виконання рішення, якщо строк на пред'явлення виконавчого листа для виконання закінчився і судом не поновлено.

КАС:
Стаття 279. Рішення суду
1.
На підставі зібраних
і перевірених матеріалів суд ухвалює рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
2. У рішенні суду про відновлення втраченого судового провадження зазначається, на підставі яких конкретно даних, поданих до суду і досліджених у судовому засіданні за участю всіх учасників адміністративного процесу з втраченого провадження, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися з втраченого провадження.
3. У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення провадження і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.
4. Строк зберігання судового провадження не має значення для вирішення заяви про його відновлення, крім випадків звернення з такою заявою для виконання рішення, якщо строк на пред'явлення виконавчого листа для виконання закінчився і судом не поновлений.
КПК:
Стаття 531. Судове рішення
1.
На підставі зібраних
і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
2. У рішенні суду про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження
зазначається, на підставі яких конкретно доказів, поданих суду і досліджених у судовому засіданні з участю всіх учасників судового провадження, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися.
3. За недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз’яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.
4. Строк зберігання матеріалів кримінального провадження не має значення для вирішення заяви про їх відновлення.
Згідно зі статтями 409 ЦПК та 208 КАС, у справі про відновлення втраченого провадження заявник звільняється від оплати судових витрат. У разі подання завідомо неправдивої заяви судові витрати відшкодовуються заявником.
Неумисне подання неправдивих відомостей у заяві, які є наслідком помилки заявника, не створюють правових наслідків стягнення з нього судових витрат.
Список скорочень:
АТО – Антитерористична операція
КАС – Кодекс адміністративного судочинства України
КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України
ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс України

Список літератури:
1.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року
(із змінами та доповненнями);
2.
Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року (із змінами та доповненнями);
3.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня
2004 року (із змінами та доповненнями);
4.
Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» (зі змінами).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал