Міністерство юстиції україни головне територіальне управління юстиціїСкачати 155.61 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір155.61 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

КРАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ


МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
d:\матеріали (аня)\малюнки\картинки офіс\9.jpg

Розглянуто і схваленона оперативній нараді

протокол № 10 від 10.03.2015

м.Красилів,2015

Удосконалення нормативно-правової бази є складним процесом, особливе місце в якому займає систематизація та облік законодавства, що дає можливість всебічно врахувати характер українського законодавства.

Облік і систематизація актів законодавства здійснюється з метою забезпечення точною і повною інформацією про чинне законодавство України, надання допомоги працівникам органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій в оперативному пошуку законодавчих актів.

З метою оперативного реагування на змін, для усунення недоліків, запобігання повторів та унеможливлення застосування застарілих норм в роботі, з ціллю володіння повною і точною інформацією про чинне законодавство України юридичними службами місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій повинна здійснюватись систематизація законодавства.

Систематизація законодавства – це засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи, процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту. d:\матеріали (аня)\малюнки\картинки офіс\16.jpg

Невід’ємним від систематизації законодавства є здійснення обліку актів законодавства, їх підтримання в контрольному стані.


 1. Нормативне підгрунття здійснення систематизації

Робота з питань систематизації законодавства здійснюється юридичною службою на виконання вимог Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040.

Слід пам’ятати, що статтею 117 Конституції україни  встановлено:  «Кабінет   Міністрів   України  в  межах  своєї компетенції видає постанови і розпорядження,  які є  обов’язковими до виконання». Тобто ухилення від цієї роботи є порушенням вимог чинного законодавства.

У зв`язку з відсутністю єдиного порядку ведення відповідної роботи для її здійснення  використовується Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 14 квітня 2004 року № 31/5.

Систематизація нормативно правових актів – засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо.

Систематизація нормативно-правових актів необхідна перш за все, для ведення обліку, розвитку законодавства і здійснення контролю над ним, для забезпечення узгодженості та взаємозалежності різних його частин. Даний процес є важливою умовою правильного застосування норм права державними органами.Систематизація забезпечує доступність законодавства для суспільства, вона повинна використовуватися насамперед для забезпечення суб’єкта права необхідною нормативно-правовою документацією.

Невід’ємною від систематизації законодавства, складовою є ведення обліку актів законодавства, їх підтримання в контрольному стані та зберігання.

Відповідно до п.п. 18, 19 п. 10 „Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації” (далі – Загального положення про юридичну службу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, юридична служба міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації:

- веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України;

- забезпечує підтримання їх у контрольному стані  та зберігання;

- збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

Пунктом 16 зазначеного Положення визначено, що орган виконавчої влади, підприємство зобов’язані створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, в тому числі забезпечувати їх нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 рок № 1693 „Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади” на міністерства, інші центральні органи  виконавчої влади покладенні завдання щодо забезпечення належного рівня правової роботи у відповідних сферах державного управління, у тому числі методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління, забезпечення їх необхідними нормативно-правовими актами, іншою правовою інформацією, необхідною для виконання ними покладених повноважень.

Відповідно до пункту 3 Загального положення про юридичну службу юридична служба з питань організації та проведення правової роботи керується актами Міністерства юстиції України.

За аналогією в галузі систематизації в роботі юридичних служб органів виконавчої  влади, державного підприємства, установи, організації застосовується Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 № 31/5 (далі Положення).


2.Облік актів законодавства

Акти законодавства, що надходять до органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації підлягають обліку. Так, відповідно до пп..2.3.1 Положення про порядок здійснення обліку і систематизації законодавства в органах та установах юстиції, одним з різновидів обліку актів законодавства є ведення:

- журналу обліку актів законодавства.  

- журналу обліку міжнародних договорів.Увага! Слід розмежовувати поняття обліку нормативно-правових актів  – що здійснюється шляхом ведення вищезазначених журналів та обліку друкованих періодичних видань, юридичної літератури  (“Офіційний вісник України”, “Відомості Верховної Ради України”, Кодекси України  тощо), що здійснюється шляхом ведення журналу обліку літератури (інвентарної книги).d:\матеріали (аня)\малюнки\картинки офіс\28.jpg
2.1.Ведення журналу обліку актів законодавства.

Ведення журналу обліку актів законодавства (далі – журнал обліку) здійснюється за кожним видавником актів окремо:

акти Верховної Ради України;

акти Президента України;

акти Кабінету Міністрів України;

акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до встановленої Міністерством юстиції України  форми , інформація про нормативні акти заноситься до журналу обліку з обов’язковим зазначенням номеру, дати прийняття, дати надходження, виду акту, видавника, назви та джерела його опублікування:

 

Наприклад:акта

Дата

прийняття акта

Дата надход.

акта

Назва акта

Вид акта

Видавник акта

Джерело опублікування

Примітка

 90

 


27.01.14

 


11.02.15

Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо надання документів дозвільного характеру в сфері будівництва

Постанова

КМУ

УК, 10.02.2015,

№ 25


 

ОВУ,


№ 8/2015,

(15.02.2015)

ст. 39;

 

  

Форма ведення журналу обліку вказана у додатку № 1 до Положення про порядок здійснення обліку і систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 № 31/5.

Указом Президента України “Про  порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10.06.1997 № 503 вищезазначено, що офіційними друкованими виданнями, в яких  оприлюднюються прийняті  нормативно-правові акти є:

«Офіційний вісник України»;

«Офіційний вісник Президента України»;

«Відомості Верховної Ради України»;

Газета «Урядовий кур’єр»;

Газета «Голос України». 
Оприлюднення актів в інших друкованих виданнях не носить офіційного характеру, що не може бути використано для офіційного застосування. Відповідно при внесенні запису до графи «Джерело опублікування акта» використовуються наступні скорочення:d:\матеріали (аня)\малюнки\картинки офіс\28.jpg

 ОВУ - “Офіційний вісник України”.

ОВ ПУ- «Офіційний вісник Президента України»

ВВР – “Відомості Верховної Ради України”.

УК – “Урядовий кур’єр”.

ГУ – “Голос України”.

Варто врахувати, що один і той же акт законодавства, як правило, може  публікуватися у декількох офіційних джерелах. Так, наприклад, постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року № 1693 „Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади” опублікована як в бюлетні “Офіційний вісник України”,  № 51/2002 (04.01.2002)               ст. 2298, так і в газеті “Урядовий кур'єр”, 16.01.2002, № 16. 

В журналі обліку слід вказувати саме ті офіційні джерела опублікування, якими забезпечено орган виконавчої влади, державне підприємство, установа, організація (звідки і простежуються зміни законодавства) та які, відповідно до встановленого порядку, обліковуються і в подальшому знаходяться на зберіганні.


2.2.Ведення журналу обліку міжнародних договорів.

Відповідно до Закону України “Про міжнародні договори України” від 29.06.2004 N 1906-IV, укладені і належним чином ратифіковані (визначення даного поняття міститься у нижченаведеному тексті) Україною міжнародні договори становлять невід’ємну частину законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Для позначення міжнародного договору, крім терміна “Договір” застосовуються і такі, як конвенція, угода, пакт, протокол, трактат, статут, спільна заява, декларація, комюніке, хартія, меморандум, регламент, акт, обмін нотами тощо.

Загальним положенням передбачено, що юридична служба веде облік міжнародних договорів України.

 Форма ведення журналу обліку міжнародних договорів вказана у додатку 2 до пункту 2.3.2 Положення про порядок здійснення обліку і систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 № 31/5. 

№ з/п

Дата отримання

Країна

Вид договору

Назва договору

Дата

Термін дії

Примітка

підписання

Ратифікації

затвердження, приєднання
Набрання чинності

денонсації

втрати чинності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Існують певні стадії укладення міжнародних договорів, на одній з них – заключній стадії, Україною надається згода на обов’язковість для неї договору шляхом підписання, ратифікації, прийняття, затвердження або приєднання залежно від порядку, передбаченого в самому договорі.

За терміном дії розрізняють строкові та безстрокові договори (графа № 11 журналу обліку).

Строковими вважаються договори, в яких визначений термін їхньої дії: десять років, п’ять років тощо. Зазвичай договори укладаються на достатньо тривалий термін.

Безстроковими є договори, в яких або не вказаний термін їхньої дії, як приклад у договорах про мир, або їхній безстроковий характер прямо обумовлений договором.

Юридичним службам рекомендовано передбачити номенклатурою справ журнали щодо обліку актів законодавства та обліку міжнародних договорів. Виконання спеціалістом обов’язку по їх веденню повинно бути передбачене планами роботи, посадовою інструкцією.
3. Забезпечення підтримання у контрольному стані актів законодавства.

Відповідно до законодавства органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації підтримують у контрольному стані нормативно-правові акти та забезпечують їх зберігання. Так, в контрольному стані підтримуються: • Конституція України;

 • акти Верховної Ради України;

 • акти Президента України;

 • акти Кабінету Міністрів України;

 • акти Конституційного Суду України;  

 • нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, 

 • зареєстровані в Міністерстві юстиції України;  

 • міжнародні договори України;

 • кодекси України;

 • акти законодавства СРСР та УРСР, які не втратили чинність.

Контрольний примірник нормативно-правового акта - це примірник, в якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, визнання акта    (статті, пункту) таким, що втратив чинність та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким внесені зміни.

Слід звернути увагу на те, що підтримання у контрольному стані нормативно-правових актів здійснюється з урахуванням специфіки діяльності того чи іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації. Перелік нормативно-правових актів може бути затверджений наказом органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації. d:\матеріали (аня)\малюнки\картинки офіс\28.jpg

Внесення змін здійснюється з дотриманням спеціальної техніки, передбаченої п.2.4 Положення про порядок здійснення обліку і систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 № 31/5.

Технікою підтримання актів законодавства у контрольному стані передбачено, що на титульній сторінці (у верхньому правому куті) кожного контрольного примірника проставляється штамп (напис) "Контрольний примірник". Штампи (написи) "Контрольний примірник" проставляються на титульних сторінках контрольних примірників кодексів України, "Офіційного вісника України", "Офіційного вісника України. Із змінами" та "Відомостей Верховної Ради України".

Підтримання актів законодавства України у контрольному стані передбачає внесення до тексту акта змін і доповнень на підставі актів законодавства, якими ці зміни вносяться.

Технологія підтримання актів законодавства України в контрольному стані на паперових носіях здійснюється шляхом зазначення відомостей про внесені зміни, доповнення та іншу інформацію безпосередньо в тексті акта законодавства.

Вид, дата, номер акта, яким внесені зміни, зазначаються на верхній частині поля першої сторінки акта, до якого внесені зміни та доповнення, а при значній кількості змін - на окремій вклейці.

Контрольні позначки (вид, дата, номер акта), що стосуються окремих складових частин акта законодавства, проставляються а полях проти відповідних розділів, статей, пунктів, підпунктів, абзаців, речень, слів та цифр.

До кожного контрольного примірника акта законодавства вклеюється окремий аркуш з переліком актів законодавства, якими внесені зміни та доповнення, тощо.

У разі втрати чинності акт законодавства або його складова частина перекреслюється по діагоналі суцільною лінією і робиться відмітка про втрату чинності чи скасування акта з посилкою на акт законодавства, на підставі якого внесено зміни, його вид, орган, який видав, дату прийняття, номер та джерело опублікування.

У разі викладення акта законодавства або окремих його складових у новій редакції такі тексти перекреслюються пунктиром по діагоналі.

Окремі речення, слова та цифри перекреслюються пунктирною лінією горизонтально відповідно до їх розташування в тексті.

При внесенні відміток застосовують такі скорочення:акт втратив чинність

"втр. чин."

акт частково втратив чинність

"ч. втр. чин."

дію акта продовжено

"продов. до __ (на)"

дію акта зупинено

"акт зуп "

дію акта поширено

"пошир."

акт доповнено

"доп."

викладено в новій редакції

"нов. ред."

виключено пункт, статтю

абзац "викл."

заміна слів, цифр

"зам. ел."

дивись рішення Конституційного Суду України

"див. РКСУ"

Закон України

"ЗУ"

Постанова Верховної Ради України

"ПВРУ"

Указ Президента України

"УПУ"

Розпорядження Президента України

"РПУ"

постанова Кабінету Міністрів України

"ПКМУ"

Декрет Кабінету Міністрів України

"ДКМУ"

Розпорядження Кабінету Міністрів України

"РКМУ"

Постанова Пленуму Верховного Суду України

"ППВСУ"

Відомості Верховної Ради України

"ВВРУ"

Зібрання постанов Уряду України

"ЗПУ"

Офіційний вісник України

"ОВУ"

Систематичне зібрання чинного законодавства України

СЗЧЗУ"

Вісник Верховного Суду України

"ВВСУ"

Збірник законодавства Автономної Республіки Крим

"ЗЗАРК"

Урядовий кур'єр

"УК"

Голос України

"ГУ";

Президентський вісник

"ПВ".


4. Зберігання актів законодавства.

В місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, державних господарських об’єднаннях, на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується зберігання актів законодавства, їх  збірників, створюються  умови  для  їх належного зберігання.

Для забезпечення належного зберігання та зручності в користуванні, акти законодавства комплектуються в окремі книги і підшиваються за роками.

Таємні нормативно-правові акти підлягають обліку та зберіганню у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Контрольні примірники актів законодавства, офіційні друковані видання: „Офіційний вісник України", „Офіційний вісник України. Із змінами", „Відомості Верховної ради України", „Систематичне зібрання чинного законодавства України", „Кодекси України" тощо зберігаються, як правило, у службових приміщеннях осіб, що ведуть їх облік. А також забезпечується постійне зберігання газети „Урядовий кур'єр". Застарілі та зіпсовані збірники актів законодавства та інша юридична література списується спеціально створеною комісією відповідно до наказу керівника відповідного органу виконавчої влади, територіального (місцевого, регіонального) органу центрального органу виконавчої влади, державного господарського об’єднання, підприємства, установи, організації. Керівник місцевого органу виконавчої влади, територіального (місцевого, регіонального) органу центрального органу виконавчої влади, державного господарського об’єднання, підприємства, установи, організації зобов'язаний створювати належні умови для зберігання нормативної бази актів законодавства та іншої юридичної літератури

При отриманні нового офіційного видання контрольний примірник відповідного акту замінюється новим. Перелік актів законодавства, якими внесені зміни та доповнення (що зазначаються та вклеюються до контрольного нормативного акту на окремому аркуші) ведеться спеціалістом з дати редакції (видання) примірника акту.Усі попередні контрольні примірники зберігаються для необхідних довідок в інформаційному фонді органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації а штамп (напис) "Контрольний примірник" закреслюється однією суцільною лінією та проставляється дата, з якого часу даний акт перестав підтримуватися в контрольному стані.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал