Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справPdf просмотр
Сторінка7/9
Дата конвертації16.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Поради для тренера: техніка використання цього методу базується на принципі поетапного сприйняття малюнка та поетапного його запам'ятовування.
Цю вправу треба використовувати якомога частіше у повсякденному житті, як механізм тренування можливості краще запам‘ятовувати складну візуальну інформацію.
Вправа „Пам’ятка” (15 хвилин).
Мета: ознайомлення з правилами ефективного запам‘ятовування.
Інструкція: тренер пропонує всім учасникам ознайомитися з пам‘яткою та користуватися нею після проходження тренінгу.
Правила щодо покращення пам‘яті:
- заучуй з бажанням знати та пам‘ятати;
- став ціль запам‘ятати надовго;
- користуйся суттєвими опорами, суттєвим співвідношенням – хто добре обдумує, той краще запам‘ятовує та довго пам‘ятає;
- починай повторювати до того, як матеріал став забуватися;
- заучуй та повторюй невеликими дозами;
- краще вчити по одній годині сім днів, ніж сім годин в один день;
- коли вчиш, записуй, малюй схеми, діаграми, графіки, зображай карикатури, порівнюй з тим, що знав раніше, одним словом – дій;

88
- якщо отримав завдання у вівторок, а відповідати треба в п‘ятницю, не чекай четверга – вивчи зразу, а потім тільки повтори;
- періодично, в разі необхідності, використовуй мнемотехніку – штучні методи, що полегшують запам‘ятовування.
Вправа “Інтуїція і ніякої містики” (20 хвилин).
Мета: розвиток навичок використання природної інтуїції, базуючись на візуальному спостереженні.
Інструкція: тренер звертається до учасників із пропозицією зайняти місця на стільцях парами та уважно подивитися один на одного й спробувати визначити настрій кожного. Під час визначення, потрібно також обґрунтувати свою здогадку. А той, про кого йшла мова, може – згодитися чи, навпаки, опротестувати здогадку з можливим поясненням.
Сесію завершує обговорення членами групи своїх особистих вражень
(10 хвилин).
Вправа “Домашнє завдання” (30 хвилин).
Мета: тренування зорового сприйняття та пам‘яті, шляхом виконання вправи у повсякденному житті під назвою ―Домашнє завдання‖.
Інструкція: тренер просить усіх взяти ручки та листки паперу і, ретельно, записати вправи (домашнє завдання): а) ―Біографія людини на вулиці‖.
Оберіть незнайому людину на вулиці, із якою вам, наприклад, їхати в один бік. Простежте за нею, за її поведінкою, жестами, мімікою, позою.
Простежте характер спілкування з іншими людьми, тип одягу та інші невеликі деталі. Спробуйте на основі цих даних, побудувати психологічний портрет. Наступного разу цю процедуру спробуйте проробити з якимось знайомим вашого знайомого (зрозуміло, не знайомого вам); б) ―Біографія за портретом‖.
Оберіть портрет невідомої вам людини та спробуйте детально

89 роздивитися її, зробити для себе деякі висновки, а тільки потім спробувати скласти можливу біографію. Як і у попередньому випадку, після декількох спроб скласти біографію по безособовому портрету, потім спробувати себе на портретах своїх знайомих.

90
ДОДАТОК В


Вправа "Ключові слова"
Мета: розвиток комунікативної компетентності, здатності резюмувати основний зміст промови іншої людини, знаходити точки, в яких можна розвинути комунікативну ситуацію.
Хід роботи: ведучий викликає одного добровольця. Йому належить підготувати невелику розповідь про епізод зі свого особистого життя.
Бажано, щоб цей епізод містив якусь проблему, і цю проблему, можливо, учасник ще не вирішив. Ведучий попереджає добровольця, що його розповідь будуть ретельно аналізувати. Якщо він цього не хоче, то може відмовитися.
Доброволець готує розповідь. Решта учасників уважно його слухає.
Якщо доброволець збивається, не знає як продовжити, тренер йому допомагає.
Після закінчення ведучий пропонує учасникам проаналізувати розповідь і виділити в ній сім ключових слів (понять):
- Ці ключові слова повинні відображати найбільш характерні моменти розповіді.
- Ключові слова повинні відображати проблему.
- Можна використовувати поєднання з двох-трьох слів, якщо не можна обмежитися одним, і це буде розглядатися як одне ключове поняття.
Список ключових слів складається учасниками тренінгу спільно. Сам автор розповіді в обговоренні участі не приймає. Якщо ключових слів набирається більше семи, треба відсіяти зайві. При цьому якісь можна об'єднувати. Коли список складений, відбувається перехід до іншого добровольця і його розповіді. Так бажано повторити кілька разів.
Наприкінці проводиться обговорення, на якому ведучий разом з учасниками розглядає ситуації, в яких вміння виділяти в мові співрозмовника ключові слова є важливим або може допомогти. Ведучий звертає увагу

91 учасників на те, що кожне ключове слово – це точка, в якій можна розвинути діалог в якомусь особливому напрямку. Іноді співрозмовник спеціально, свідомо підкидає ці ключові слова. Іноді він це робить несвідомо або навіть всупереч своїй волі.
Вправа "Стислість - сестра таланту"
Мета: розвиток комунікативної компетентності, красномовства.
Хід роботи. Ведучий об‘єднує учасників у групи по 3-4 особи. Групи розміщуються в різні кути тренінгової зали. В учасників повинні бути аркуші паперу і письмове приладдя.
Ведучий на дошці виписує назви трьох відомих творів класичної літератури (які учасники повинні знати).
Завдання учасників ( творчих груп ) – зміст кожного з трьох творів описати в трьох реченнях. Обсяг кожної пропозиції ведучий не регламентує.
На роботу відводиться близько десяти хвилин.
Після цього групи представляють результати своєї праці. У кожному випадку ведучий разом з іншими учасниками критично розглядають ці міні- твори. Обговорюються питання:
- Чи відображена основна сюжетна лінія твору?
- Чи представлені всі головні дійові особи?
- Чи показана загальна атмосфера, загальний дух твору, позиція автора?
Наприкінці спільними зусиллями по кожному твору вибирають кращий варіант міні-твору.
Рольова гра «Візит скаржника»
Мета: розвиток професійної саморефлексії в ситуації конфліктної взаємодії, уміння залагоджувати конфліктні ситуації.
Хід роботи. Тренер дає завдання: визначити, яка людина для кожного учасника є «складною», пояснити чому. Далі двоє добровольців розігрують ситуацію візиту до дільничного інспектора міліції проблемного відвідувача.

92
Задача першого – всіма способами спробувати вивести співбесідника з себе, другого – ще складніша – він повинен не тільки залишитися спокійним, але і спробувати вирішити проблему відвідувача.
Групове обговорення і зворотний зв'язок (10 хв.):

Що Ви відчували під час виконання завдання?

Чи легко було зберігати спокій?

Чи вдалося уникнути конфлікту?

Вправа «Правила поводження з «важкими»
людьми в конфлікті
Мета: розвиток компетентності щодо спілкування з «важкими людьми».
Хід роботи. Тренер та учасники у довільному порядку висловлюються та обговорюють рекомендації щодо спілкування з «важкими людьми».
1.
Усвідомте, що людина важка у спілкуванні, і визначте до якого типу людей вона відноситься.

2.
Hе потрапте під вплив цієї людини, її точки зору, світовідчуття; зберігайте спокій і нейтралітет.
3.
Коли ви хочете ухилитися від спілкування з такою людиною, спробуйте поговорити з нею і виявити причини її труднощів.
4.
Прагніть знайти спосіб задоволення її прихованих інтересів та потреб.
5.
Використовуйте спільний підхід до вирішення конфліктів, які починають вимальовуватися після віднесення поведінки «важкої» людини до певного типу, її нейтралізації або взяття під контроль.

Вправа „Несправний телефон”
Мета: на простому прикладі показати учасникам тренінгу процес

93 обміну інформацією, продемонструвати шляхи та причини викривлення
інформації.
Хід роботи. Учасники по колу передають якусь інформацію, наприклад:
„29 січня 2014 року надійшов наказ № 72 начальника Ніжинського міськвідділу міліції, полковника міліції Сидоренка М.П. про переміщення майора міліції Іванченка Петра Павловича з посади начальника чергової частини Жашківського райвідділу міліції на посаду заступника начальника
Чигиринського райвідділу міліції‖.
Потім необхідно приділити увагу труднощам у передачі інформації, визначити, з чим (і ким) вони пов'язані:

погана увага;

слабка пам'ять;

погано сформульована думка, яку потрібно повторити;

фраза дуже довга, складне речення;
Багаторазове повторення вправи розвиває уміння стисло і чітко формулювати думку, уважно слухати, концентруватися не на тому, що будеш говорити сам, а на тому, що говорить партнер.

Рольова гра „Конфліктна ситуація”
Мета: відстежити розвиток конфліктної ситуації в динаміці, відпрацювати позитивні моделі спілкування.
Хід роботи. Двома учасниками розігрується запропонована тренером конфліктна ситуація, (яку можна запозичити і від учасників). Вся група уважно стежить за тим, що відбувається і фіксує позиції і поведінку кожної із сторін. Після чого проводиться групове обговорення.
Групове обговорення і зворотний зв'язок:

Що Ви відчували, граючи роль?

Чи намагалися ви запобігти розвитку конфлікту?

Що Ви для цього робили?

94

Чи помітив хтось характерні особливості поведінки обох сторін?

Які висновки можна зробити з даної вправи?
Вправа "Я тебе розумію"
Мета вправи: формування вміння давати зворотний зв'язок; вироблення навичок розуміння стану іншої людини за невербальними проявами.
Хід роботи. Кожний член групи вибирає собі партнера і потім протягом 3-4 хв. в усній формі описує його стан , настрій , почуття, бажання в даний момент. Той , чий стан описує партнер , повинен або підтвердити правильність припущень, або спростувати їх.
Робота може відбуватися як в парах, так і в загальному колі.
Групове обговорення і зворотний зв'язок:

Що Ви відчували під час гри?

Які висновки можна зробити з даної вправи?
Вправа "Інтерв'ю"
Мета вправи: розвиток комунікативних умінь і рефлексивних навичок; формування навичок інтерв'ювання.
Хід роботи. Кожен учасник повинен протягом 3-5 хв. підготувати питання для всіх членів групи. Питання повинні стосуватися внутрішніх особистісних особливостей людини в динаміці її характеру, звичок, інтересів, уподобань, установок і т.п. Основне правило – відповідати якомога більш повно і відверто. Учасник, готовий першим дати інтерв'ю групі, сідає так, щоб бачити обличчя всіх учасників. Члени групи по черзі задають (саме цьому учаснику) питання. В якості інтерв'юйованого має побувати кожен учасник.
Групове обговорення і зворотний зв'язок:

Які думки та почуття викликала дана вправа?

Що було складно при виконанні вправи?

Які висновки можна зробити з даної вправи?

95
Вправа "Метафора "
Мета вправи: формування установки на взаєморозуміння і розпізнавання невербальних компонентів спілкування.
Хід роботи. Учасник виходить у центр кола і стає в будь-якій прийнятній для нього позі, з будь-яким зручним виразом обличчя, маючи можливість міняти міміку і позу в міру необхідності.
Запитання до групи:

який образ народжується при погляді на цю людину?

яку картину можна було б домалювати до цього образу ?

які люди можуть його оточувати ?
Ділитися своїми творчими ідеями з цього приводу може кожен учасник окремо або створюючи образ всією групою. Через центр кола повинні пройти всі члени групи.
Групове обговорення і зворотний зв'язок:

Чи складно було виконувати вправу?

Які думки та почуття викликала дана вправа?

Які невербальні компоненти спілкування були задіяні під час виконання вправи?
Вправа "Дар переконання"
Мета вправи: надання допомоги учасникам в розумінні того, що таке переконлива мова, розвиток навичок переконливої мови.
Хід роботи. Викликаються два учасника. Кожному з них ведучий дає сірникову коробку, в одній з яких лежить кольоровий папірець. Після того, як обидва учасники з'ясували у кого з них в коробці лежить папірець – кожен починає доводити "публіці" те, що папірець знаходиться саме у нього.
Завдання слухачів вирішити шляхом консенсусу: у кого ж саме лежить в коробці папірець.
Групове обговорення і зворотний зв'язок:

Хто з учасників був найбільш переконливим?

96

Які стратегії переконання виявилися найбільш ефективними?

Коли "публіка" помилялася, які вербальні і невербальні компоненти змусили її повірити в брехню?

Які висновки можна зробити з даної вправи?
Вправа "Доброзичлива розмова"
Мета: розвиток емпатії, уміння ставити запитання, приховуючи справжні мотиви комунікації. Аналіз комунікативного процесу. Підготовка учасників до сприйняття лекційного матеріалу.
Хід вправи. Двоє учасників сідають в центр кола і починають діалог, в ході якого повинні постаратися дізнатися якомога більше інформації про партнера за певною темою. При цьому бесіда повинна вестися у доброзичливому руслі. Спочатку для участі в демонстрації запрошуються двоє добровольців. Їм на руки даються картки з трьома темами, на які вони повинні «вивести» свого партнера. Теми в учасників різні, для демонстрації – жартівливі, наприклад: 1 учасник отримує слова «їжачок», «літак»,
«сорочка»; 2 учасник – «гриби», «сніг», «черевики».
Далі учасники розбиваються на пари, де відпрацьовують вміння захоплювати ініціативу в розмові, переводячи партнерів в потрібне русло комунікації. Завдання – робити це акуратно, не викликаючи підозр у навмисності виходу на ту чи іншу тему. 1 учасник повинен дізнатися про сімейний стан, хобі, якій кухні віддає перевагу співрозмовник. 2 учасник повинен дізнатися про рівень доходу, хто його начальник, розпорядок ділового життя.
Коментар: більшість перелічених тем в діловій взаємодії вважаються "закритими". Тому в спілкуванні важливо, підтримуючи загальний доброзичливий фон, вміти отримувати значиму інформацію про партнера, але при цьому не забувати захистити власне інформаційне поле.
У ході групового аналізу фіксуються: закономірності створення емпатійного фону спілкування; необхідність обміну рівнозначної

97
інформацією ( і в мене теж ... ), необхідність фіксації реальних життєвих і ділових інтересів співрозмовника, навколо яких він готовий спілкуватися та
ін.
Вправа "Подарунок"
Мета: налаштування групи на активну роботу, розвиток емпатії, невербальних засобів спілкування.
Хід вправи. Тренер звертається до групи: «Для розвитку невербальних засобів спілкування ми виконаємо вправу, де за допомогою міміки і жестів вам необхідно донести інформацію до співрозмовника. Зараз ми будемо робити подарунки один одному. Починаючи з ведучого, кожний по черзі засобами пантоміми зображує якийсь предмет і передає його своєму сусідові справа».

Вправа "Коректне розпорядження" – 10 хв.
Мета вправи: розвиток уміння давати чіткі розпорядження.
Дослідження принципів коректного формулювання прохань і розпоряджень
Хід вправи. Спочатку тренер наводить приклад як змагаються двоє учасників: один просить іншого дати йому яблуко, у іншого ж знаходиться привід йому відмовити, посилаючись на брак інформації.
- Дайте мені, будь ласка, яблуко.
- Я із задоволенням виконав би Ваше прохання, але не можу, я не знаю яке.
- Дайте мені, будь ласка, червоне яблуко.
- Я із задоволенням виконав би Ваше прохання, але не можу, я не знаю яке з червоних яблук.
Гра йде до тих пір, поки формулювання прохання не залишить
«лазівки», щоб його не виконати.
Далі учасники розбиваються на пари і виконують вправу самостійно.
Номер перший просить другий виконати будь-яку дію по відношенню до

98 нього в даній аудиторії. Потім учасники обмінюються ролями. ( Об'єкти прохань можуть бути будь-які, головне, щоб їх в аудиторії було не єдине число). В кінці іде аналіз вправи. Учасники з‘ясовують: як потрібно давати розпорядження, щоб підлеглий чітко зрозумів, що ви маєте на увазі.
Відбувається дослідження принципів коректного формулювання прохань і розпоряджень.
Аналіз вправи
Принципи коректного формулювання прохань і розпоряджень.
Зведення об'єкта до одиничного. Введення 7-мірного інформаційного простору:
· Суб'єкт
· Об'єкт
· Мета
· Засіб
· Метод
· Простір
· Час
Коментар: якість виконання завдання залежить від точності формулювання одним і ясності розуміння його іншим учасником контакту.
Це – одна з неодмінних умов ефективної ділової комунікації.
Обмеження: у грі не повинні застосовуватися некоректні ходи і маніпуляції: "Дай негайно", " не дам і все", "чому я повинен ..." і т.д. завдання
– залишитися «в коридорі» ділової етики відносин.
Вправа "Як спонукати людину до дій"
Мета: тренування вміння спонукати інших до діяльності, застосовуючи вербальні та невербальні засоби спілкування. Розвиток комунікативної компетенції учасників.
Хід роботи. Попередньо ведучий організовує невелику розмову про лінь та її природу. Тези, які варто розглянути:

99 1. Енергія людини це один з її основних життєвих ресурсів, ніхто не буде витрачати свою енергію просто так.
2. Є люди більш економні (ліниві), є менш (енергійні). Перші роблять щось, якщо " вже дуже притиснуло" або "мінімум дії максимум результату".
Другі можуть хапатися за все підряд, але і вони майже ніколи не викладаються на всі 100%.
4. Якщо хочеш когось спонукати зробити щось, треба: а) показати, що це важливо; б) відразу ж пояснити, що зусиль треба витратити мінімум.
5. Всі люди схильні до того чи іншого самообману. Але у ледачих цей самообман виявляється особливо яскраво: у хід можуть йти які завгодно відмовки. Працювати з відмовками дуже складно, тому: в) бажано взагалі не давати людині можливість викласти свої відмовки; г) якщо справа дійшла до відмовок, то рішуче відмітати їх, апелюючи при цьому лише до інтересів співрозмовника.
Коментар для тренера. Сама вправа складається з того, що учасники за підтримки тренера відпрацьовують конкретні способи переконання: а ) як показати важливість і значущість справи, б) як показати легкість справи, в) як можна обмежити підлеглого в можливостях відмовитися, г ) як краще працювати з відмовками.
У вправі мінімум ігрової складової, максимум міркувань. Одна і та ж сценка за участю одних і тих же учасників може програватися безліч разів.
Ведучий збирає ідеї учасників по кожному з чотирьох пунктів і записує
їх на окремому ватмані. Треба обов'язково звернути увагу учасників на те, що способи це не тільки слова, а й жести, інтонації, емоції і т.п. Наприкінці проводиться обговорення. По кожному з чотирьох пунктів треба вибрати трійку найбільш дієвих методів.
Гра «Передай м’яч» – 10 хв.
Мета вправи: розминка, тренування швидкості мови, а також вміння

100 генерувати ідеї.
Хід вправи. Учасники сидять у колі. Їм дають м'яч і просять послідовно передавати його один одному, щоб він побував у руках у кожного. При цьому слід дотримуватися двох правил. Передавати його потрібно кожен раз новим способом, повторюватися не можна. Слід супроводжувати кожну передачу фразою, сенс якої зводиться до вираження
«Я передаю тобі м'яч», але побудувати цю фразу треба кожен раз по різному.
Якщо учасник протягом 5 секунд не зможе придумати оригінальний спосіб передачі м'яча або вимовити нову фразу, в силу чого змушений буде повторитися, то він вибуває. Гра продовжується до мінімальної кількості учасників.
Обговорення.

Які способи передачі м'яча запам‘ятались, здалися найбільш цікавими?

Чи були труднощі у вигадуванні фраз про передачу м'яча, з чим саме вони пов'язані?

У яких життєвих ситуаціях важливо вміти висловити одну і ту ж думку різними словами?
Вправа «Відчуй себе Левом»
СХІДНА МУДРІСТЬ: «Якщо ти одягнув левову шкуру, то відчуй
себе левом!»
Мета вправи: сприяти мобілізації творчої фантазії учасників у ході рішення задачі, пов'язаної з ефективними переговорами; закріпити почуття націленості на успіх; потренувати вміння використовувати досвід для вирішення актуальних завдань.
Ресурси: дошка / фліп- чарт, маркери, папір, ручки для кожного гравця.
Хід вправи. Кожен з учасників протягом п'яти хвилин повинен згадати і записати на аркуші паперу логічне продовження формули "Якщо .. , то ...". Необхідно пов'язати цю пропозицію з певною подією або фактом емоційних реакцій людини, пов‘язаних з вирішенням проблем конфліктів у

101 спілкуванні тощо. Також додатковою темою є готовність до ведення переговорів, вміння переконувати.
Учасникам тренінгу необхідно зосередитися на їхньому досвіді і записати спостереження, які пов'язані для них з показником успішності переговорів, вирішення конфліктів та ін.. Наприклад, "Якщо партнер дивиться мені в очі , я відчуваю , що він зосереджений на моїх аргументах",
"Якщо при першому рукостисканні я відчуваю енергійну доброзичливість співрозмовника, я вірю в те, що зустріч закінчиться вдало", «Якщо у складній розмові мені вдасться доречно пожартувати, то співрозмовник стає до мене більш прихильним».
Таких прикмет успіху має бути у кожного не менше п'яти. Обов'язково, щоб кожний пункт ґрунтувався не на деяких глобальних уявленнях, а на власному, нехай навіть дуже суб'єктивному, досвіді успіху кожного з членів команди.
Після закінчення індивідуальної роботи об'єднуємо гравців у четвірки - п'ятірки і просимо обмінятися своїм досвідом, розповісти про прикмети успіху товаришам.
Третім етапом вправи стає загальногрупова дискусія. Пропонуємо висловитися у вільній формі і записуємо на дошці / фліп-чарті особливо яскраві, несподівані, екстравагантні ознаки перемоги, які пов'язані у членів групи з удачею в спілкуванні.

102
ДОДАТОК Г


Вправа «Споглядання чорної точки»
Мета вправи: вольовий процес контролю зовнішньої дійсності, розвиток зосередженості, стану внутрішнього спокою.
Хід вправи: тренер роз‘яснює особливості даної вправи, дає змогу учасникам спробувати її виконати у групі. Учасники отримують домашнє завдання щодо регулярного виконання вправи від 5 до 20 хвилин щоденно.
Слова тренера: «Практика споглядання в житті людини важлива не тільки з екзистенціальної точки зору, але і як повсякденний механізм психічної саморегуляції, що дозволяє скасувати негативні емоційні стани.
Для того щоб заспокоїти себе після емоційного навантаження переведіть все своє сприйняття на зовнішню зону, утримуйте його там деякий період. Ви будете перебувати в стані, коли ви зможете відволіктися від думок. В цей час
і психіка і тіло прийдуть в спокійний стан. Однак я відразу попереджаю, що це одна з найскладніших практик. Утримати свідомість зовні дуже важко.
Але щоб навчитися контролювати зовнішню зону і не мислити, можна запропонувати наступну тренувальну вправу.
Намалюйте на білому папері чорну крапку діаметром 1,5 - 2,0 см
(можна приклеїти до паперу маленький чорний кружок), розмістіть його фронтально перед собою на відстані, на якому ви його добре бачите. Сядьте зручніше і постарайтеся цю чорну крапку з інтересом розглядати. Наша психіка влаштована так , що ми сприймаємо те, що рухомо, що має мінливу форму. А в чорній крапці мінімум інформації

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал