Міністерство палива та енергетики україни н а к а зСторінка5/13
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

барабані або виході з ладу всіх водовказівних приладів;

б) швидкого зниження рівня води в барабані, незважаючи на


посилене підживлювання котла;

в) недопустимого підвищення тиску в пароводяному тракті;

г) виявлення несправності запобіжного клапана або інших
запобіжних пристроїв, що його заміняють;

ґ) недопустимого зниження тиску в тракті водогрійного котла


на час, більший ніж 10 с;

д) розриву труб пароводяного тракту або виявлення тріщин в


основних елементах котла (барабані, колекторах, паро- і
водоперепускних, водоопускних трубах), у паропроводах, у живильних
трубопроводах і пароводяній арматурі, які знаходяться під тиском і
не можуть бути відключені;

е) погасання факела у паливні;

є) недопустимого зниження тиску газу або мазуту за
регулювальним клапаном;

ж) відключення усіх димосмоктів (для котлів з урівноваженою


тягою) або дуттьових вентиляторів;

з) вибуху у паливні, вибуху або загоряння відкладень у


газоходах і золовловнику, розігріві (до почервоніння) несучих
балок каркасу, обвалі обмурівки, а також інших пошкодженнях, що
загрожують персоналу або устаткованню;

и) зниження витрати води через водогрійний котел нижче від


мінімально допустимої на час, що перевищує 10 с;

і) підвищення температури води на виході з водогрійного котла


вище від допустимої;

ї) пожежі, яка загрожує персоналу, устаткованню або лініям


дистанційного керування арматури, що відключає та входить до схеми
захисту котла;

к) втрати напруги на пристроях дистанційного й автоматичного


керування або на усіх ЗВТ;

л) розриву мазутопроводу або газопроводу в межах котла;

м) підвищення тиску або збільшення розрідження в паливній
камері котла з газощільними екранами вище від значень,
рекомендованих заводами-виробниками.

6.1.15. Під час виведення котлів в оперативний стан резерву


терміном понад 3 доби слід вжити заходів щодо запобігання
(зниження інтенсивності) корозії металу внутрішніх і зовнішніх
поверхонь нагріву відповідно до інструкцій з експлуатації.

6.1.16. Улаштування дахових котелень на природному газі може


виконуватися відповідно до Рекомендацій з проектування дахових,
вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення
побутових теплогенераторів, що працюють на природному газі,
затверджених наказом Державного комітету України у справах
містобудування та архітектури від 20 вересня 1994 року N 35.

6.2. Теплофікаційні установки

6.2.1. Експлуатація теплофікаційних установок здійснюється за
інструкціями з експлуатації, розробленими з урахуванням вимог
заводів-виробників і вимог цих Правил, затверджених технічним
керівником суб'єкта господарювання.

6.2.2. Режим роботи теплофікаційної установки (тиск у


подавальному і зворотному трубопроводах і температура в
подавальному трубопроводі) має підтримуватися відповідно до
завдання диспетчера теплової мережі.

Температура в подавальному трубопроводі водяної теплової


мережі відповідно до затвердженого для цієї мережі температурного
графіка слід задавати за усередненою температурою зовнішнього
повітря за проміжок часу 12-24 год., який визначається диспетчером
теплових мереж залежно від довжини мереж, кліматичних умов та
інших факторів.

Для розрахункової витрати мережної води відхилення параметрів


від заданого режиму за головною засувкою ДТ мають бути не більшими
ніж:

температура води, що надходить у теплову мережу +- (3-4)


град. С;

тиск у подавальному трубопроводі +- 50 кПа (+- 0,5 кгс/кв.


см);

тиск у зворотному трубопроводі +- 20 кПа (+- 0,2 кгс/кв.см).

Середньодобова температура зворотної мережної води не повинна
перевищувати задану графіком більш ніж на 3-4 град. С. Зниження
температури зворотної мережної води проти графіка не лімітується.

У разі перевищення розрахункової витрати мережної води джерел


теплопостачання диспетчер теплової мережі і начальник зміни джерел
теплопостачання повинні вжити заходів до відновлення розрахункової
витрати або відкоригувати режим.

Відхилення тиску і температури пари в колекторах джерел


теплопостачання, яка подається на теплофікаційні установки, мають
бути не більшими ніж +- 5 % від заданих параметрів. Конкретні
величини цих відхилень повинні бути зазначені в інструкції з
експлуатації (режимній карті) теплофікаційної установки.

6.2.3. Для кожного мережного водопідігрівача і групи


водопідігрівачів на підставі проектних даних з урахуванням вимог
ДНАОП 0.00-1.26 і результатів випробувань встановлюються:

- розрахункова теплова продуктивність та відповідні їй


параметри гріючої води або пари і мережної води;

- температурний напір і максимальна температура підігріву


мережної води;

- граничнодопустимий тиск із боку мережної води та гріючої


води або пари;

- розрахункова витрата мережної води та відповідні їй втрати


напору.

Крім того, на основі даних випробувань повинні бути


встановлені втрати напору у водогрійних котлах, трубопроводах і
допоміжному устаткованні теплофікаційної установки за
розрахункової витрати мережної води.

Випробування теплофікаційних установок слід здійснювати після


введення в експлуатацію новозмонтованих і в процесі експлуатації -
періодично (один раз у 3 роки) і після капітального ремонту.

На підставі результатів випробувань теплофікаційних установок


і режиму роботи водяних теплових мереж для опалювального і
літнього періодів розробляються режимні карти роботи цих
установок.

6.2.4. Регулювання температури води на виході з мережних


підігрівачів, на виводах теплової мережі, а також на станціях
підмішування слід здійснювати повільно зі швидкістю, яка не
перевищує 30 град. С/год.

6.2.5. Під час роботи мережних підігрівачів слід забезпечити:

- контроль за рівнем конденсату і роботою пристроїв
автоматичного регулювання рівня;

- контроль за нагріванням мережної води і температурним


напором;

- відведення газів, які не конденсуються, з парового простору


у повітровідсмоктувальний пристрій або конденсатор турбіни;

- контроль гідравлічної щільності (за якістю конденсату


гріючої пари).

6.2.6. Трубна система теплообмінних апаратів має перевірятися


і періодично за графіком (під час ремонту теплообмінних апаратів)
очищатися. Очищення слід здійснювати також у випадку відхилення
температурного напору та гідравлічного опору від установлених
значень.

6.2.7. Підживлювально-скидні пристрої мають підтримувати


заданий тиск на всмоктувальній стороні мережних насосів у робочому
режимі теплових мереж і під час зупину мережних насосів. Слід
передбачити захист зворотних трубопроводів від раптового
підвищення тиску.

6.2.8. Пристрої для автоматичного включення резерву повинні


перебувати в постійній готовності до дії і перевірятися періодично
за графіком.

6.2.9. Установка для підживлення теплових мереж має


забезпечувати їхнє підживлення хімічно очищеною деаерованою водою
в робочому режимі і аварійне підживлення необробленою водою із
систем господарсько-питного (для відкритих систем теплопостачання)
або виробничого водопроводу у розмірах, передбачених проектом.

6.2.10. Підживлення теплової мережі водою, що не відповідає


нормам згідно з пунктом 6.8.8, може здійснюватися тільки з дозволу
чергового диспетчера теплової мережі, а кожен випадок такого
підживлення має бути засвідчено в оперативному журналі із
зазначенням причини порушення режиму, кількості поданої води і
джерела водопостачання. Крім того, на джерелі теплопостачання має
здійснюватися узагальнений облік усіх випадків такого підживлення,
аналізуватися причини цього, розроблятися і впроваджуватися
профілактичні заходи.

6.2.11. Контроль якості мережної води в подавальному і


зворотному трубопроводах кожного теплофікаційного виводу має
здійснюватися за допомогою спеціальних пробовідбірників.

На ДТ у з'єднаннях трубопроводів підживлювального пристрою з


трубопроводами технічної, циркуляційної або водопровідної води
слід передбачити контрольний вентиль (кран) між двома закритими і
опломбованими засувками. За нормальної роботи теплових мереж
контрольний вентиль має бути відкрито.

6.2.12. У разі наявності баків-акумуляторів підживлювальної


води їх робочий об'єм і розташування біля джерел теплопостачання і
в теплових мережах має відповідати СНиП 2.04.01 "Внутренний
водопровод и канализация зданий".

6.2.13. Експлуатацію теплофікаційних трубопроводів, що


належать ДТ, має бути організовано відповідно до вимог цього
підрозділу з урахуванням вимог НПАОП 0.00-1.11.

Антикорозійне покриття і теплова ізоляція теплофікаційних


трубопроводів має перебувати у справному стані.

Теплофікаційні трубопроводи не рідше одного разу на місяць


мають оглядатися відповідальними за безпечну експлуатацію
трубопроводів особами і щороку випробовуватися на гідравлічну
міцність і щільність.

6.2.14. Межею теплофікаційного устатковання джерел


теплопостачання слід вважати огородження його території або
розділювальні засувки, якщо немає іншої документально оформленої
домовленості з організацією, що експлуатує теплові мережі.

Розділювальні засувки перебувають у віданні джерела


теплопостачання незалежно від місця їх розташування і
обслуговуватися його персоналом.

У разі установлення засобів вимірювальної техніки, що


належать джерелу теплопостачання, на ділянці теплової мережі поза
розділювальними засувками (огородженням території ДТ) вимірювальні
пристрої витратомірів (вимірювальні діафрагми), первинні
перетворювачі цих пристроїв, перші запірні вентилі, з'єднювальні
лінії і самі прилади мають перебувати у віданні джерела
теплопостачання і обслуговуватися його персоналом.

6.2.15. Теплофікаційне устатковання слід ремонтувати


відповідно до графіка, погодженого з організацією, що експлуатує
теплові мережі.

6.2.16. Кількість насосів слід приймати:

мережевих - не менше двох, один з яких є резервним, при цьому
резервний насос встановлюють незалежно від кількості робочих
насосів;

підкачувальних та змішувальних (у теплових мережах) - не


менше трьох, один з яких є резервним, при цьому резервний насос
встановлюють незалежно від кількості робочих насосів;

підживлювальних: у закритих системах теплопостачання - не


менше двох, один з яких є резервним, у відкритих системах - не
менше трьох, один з яких також є резервним.

{ Пункт 6.2 розділу 6 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом


Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
(
z0407-15 ) від 27.03.2015 }

6.3. Теплові мережі

6.3.1. Монтаж трубопроводів теплових мереж виконується
спеціалізованими монтажними організаціями із застосуванням
технології монтажу, яка б забезпечувала високу експлуатаційну
надійність роботи теплових мереж.

6.3.2. Під час експлуатації теплових мереж слід забезпечити


безперебійне постачання споживачів тепловою енергією у вигляді
гарячої води або пари встановлених параметрів відповідно до умов
договору.

У разі вичерпання фактичної потужності ДТ і пропускної


спроможності магістралей теплової мережі приєднання нових
(додаткових) споживачів забороняється. Рішення щодо підвищення
пропускної спроможності теплових мереж та (або) потужності ДТ
вирішується органами місцевого самоврядування з урахуванням їх
розвитку та обсягів коштів, передбачених бюджетом.

Обслуговування теплових мереж здійснюється згідно з


інструкціями з їх експлуатації, розробленими з урахуванням вимог
цих Правил і ГКД 34.20.504 .

6.3.3. Межа відповідальності між споживачем і організацією,


що постачає теплову енергію, за стан та обслуговування теплових
мереж і систем теплопостачання визначається договором.

6.3.4. Розподіл внутрішніх теплопроводів між підрозділами


(об'єктами), відповідно і межа відповідальності, затверджуються
наказом чи розпорядженням по суб'єкту господарювання.

Організація, яка займається експлуатацією теплових мереж,


повинна мати паспорт технічного стану теплової мережі та паспорт
теплової мережі (додатки 5, 6).

Експлуатація теплових мереж і ділянок, не закріплених за


відповідальними особами, не допускається.

6.3.5. Організація, що експлуатує теплові мережі, здійснює


контроль за дотриманням режимів споживання теплової енергії згідно
з договором.

6.3.6. На невеликих суб'єктах господарювання, де штатним


розписом яких не передбачено посади інженерно-технічного
працівника, у віданні якого мають перебувати теплові мережі та
вводи, може бути призначено особу з інженерно-технічних
працівників організації вищого рівня. Допускається забезпечувати
експлуатацію теплових мереж невеликих суб'єктів господарювання
шляхом укладення відповідних угод із спеціалізованими
організаціями, які у встановленому порядку атестовано на виконання
робіт з технічного обслуговування, ремонту, налагоджування та
випробування теплових мереж. Відповідальним за справний стан і
експлуатацію теплових мереж є власник (керівник).

6.3.7. Організацією, що експлуатує теплову мережу, має бути


забезпечено справність огороджувальних конструкцій, що
перешкоджають доступу сторонніх осіб до устатковання і до
запірно-регулювальної арматури, та здійснено контроль за
підтриманням в належному стані шляхів доступу до об'єктів мережі,
а також за дорожніми покриттями і плануванням поверхонь над
підземними спорудами.

Відстані від огороджувальних конструкцій тепломережі до


будівель, споруд повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.07.

У місцях прокладання трубопроводів теплових мереж


забороняється спорудження будівель, розміщення автозаправних
станцій, гаражів, ринків, стоянок, складування, насадження дерев і
багаторічних кущів у межах охоронних зон на віддалі менше ніж 3 м
від проекції на поверхню землі краю будівельних конструкцій
теплової мережі підземної канальної прокладки та повітряної
прокладки або від проекції на землю краю трубопроводів теплових
мереж безканальної прокладки.

Ця віддаль у разі безканального прокладання трубопроводів


умовним проходом понад 300 мм може становити 5 м і більше з
урахуванням глибини залягання та характеристик ґрунту, виходячи з
умов безпечного виконання земляних робіт.

Планування поверхні ґрунту на трасі теплової мережі має


передбачати недопущення потрапляння поверхневих вод на
трубопроводи.

6.3.8. Розкопування траси трубопроводів теплової мережі або


виконання робіт поблизу них сторонніми організаціями допускається
тільки з дозволу організації, що експлуатує теплову мережу, і під
наглядом спеціально нею призначеної особи.

6.3.9. Організація, що експлуатує теплову мережу, складає:

- план теплової мережі (масштабний);

- оперативну та експлуатаційну (розрахункова) схеми;

- профілі теплотрас щодо кожної магістралі.

Щороку перед початком опалювального періоду слід коригувати


план, схеми і профілі відповідно до фактичного стану теплової
мережі.

6.3.10. Оперативна схема теплових мереж, а також налагодження


автоматики і пристроїв технологічного захисту мають забезпечувати:

- надійне теплопостачання споживачів теплоносієм заданих


параметрів згідно з укладеними договорами;

- оптимальний потокорозподіл теплоносія в теплових мережах;

- резервування роботи ділянок теплових мереж;

- можливість здійснення спільної роботи декількох ДТ на


об'єднану теплову мережу і переходу в разі необхідності до
роздільної роботи ДТ;

- переважне використання найбільш економічних ДТ.

6.3.11. Усім тепломагістралям, камерам (вузлам відгалуження),
підкачувальним, підживлювальним і дренажним насосним, вузлам
автоматичного регулювання, нерухомим опорам, компенсаторам та
іншим спорудам теплової мережі присвоюються експлуатаційні номери,
якими вони позначаються на планах, схемах і п'єзометричних
графіках.

На експлуатаційних (розрахункових) схемах підлягають


нумерації всі приєднані до мережі абонентські системи, а на
оперативних схемах, крім того, - секціонувальна і запірна
арматура.

Арматура, встановлена на подавальному трубопроводі


(паропроводі), має бути позначена непарним номером, а відповідна
їй арматура на зворотному трубопроводі (конденсатопроводі) -
парним, наступним за ним номером.

6.3.12. Кожен район теплових мереж повинен мати перелік


газонебезпечних теплових камер і прохідних каналів.

Газонебезпечні камери мають спеціальні позначення або


розпізнавальне фарбування. Усі газонебезпечні камери і ділянки
траси позначаються на оперативній схемі теплової мережі.

Газонебезпечні камери повинні утримуватись у замкненому


належним чином стані.

Перед початком робіт у газонебезпечних теплових камерах і


прохідних каналах вони перевіряються з метою визначення
відсутності або наявності в них газу.

Нагляд за газонебезпечними камерами здійснюється відповідно


до НПАОП 0.00-1.20.

6.3.13. Експлуатуюча теплову мережу організація здійснює


контроль гідравлічних випробувань на міцність і щільність теплових
мереж, систем теплопостачання та теплоспоживання, обладнання
теплових пунктів споживача після їх монтажу або ремонту на
встановлений НД тиск, який не повинен перевищувати від максимально
допустимого пробного тиску для даних мереж, арматури,
устатковання.

6.3.14. Організація, що експлуатує теплову мережу здійснює


постійний контроль якості мережної води в подавальному і
зворотному трубопроводах магістралі відповідно до вимог пункту
6.8.9, виявляє споживачів, які погіршують якість мережної води.

6.3.15. Трубопроводи теплових мереж до введення їх в


експлуатацію після монтажу або капітального ремонту підлягають
очищенню:

- паропроводи - продувкою зі скиданням пари в атмосферу;

- водяні мережі в закритих системах теплопостачання і
конденсатопроводи - методом гідропневматичного промивання або
іншим методом відповідно до проектної документації;

- водяні мережі у відкритих системах теплопостачання -


методом гідропневматичного промивання або іншим методом відповідно
до проектної документації і дезинфекції з наступним промиванням
питною водою.

Промивання після дезинфекції повинно здійснюватися до


досягнення показників скидної води, які відповідають санітарним
нормам на питну воду.

6.3.16. Підключення місцевих (розподільчих) теплових мереж,


що не пройшли відповідне очищення і промивання згідно з пунктом
6.3.15, забороняється.

6.3.17. Усі новозмонтовані трубопроводи теплових мереж до


введення в експлуатацію підлягають гідравлічним випробуванням на
міцність і щільність відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.11.

Нові тепломагістралі від ДТ протягом першого року


експлуатації підлягають випробуванням на розрахункову температуру
теплоносія.

6.3.18. Заповнення мережних трубопроводів, їхнє промивання,


дезинфекція, включення системи циркуляції, прогрів, продування
паропроводів і операції з пуску водяних або парових теплових
мереж, а також будь-які випробування мережі чи окремих її
елементів і конструкцій виконуються під керівництвом
відповідального керівника за спеціально розробленою технічною
програмою, затвердженою керівником експлуатуючої теплову мережу
організації і погодженою з керівництвом ДТ.

6.3.19. Трубопроводи теплових мереж заповнюються водою з


температурою не вище ніж 70 град. С в умовах відключення систем
теплоспоживання.

Експлуатація трубопроводів теплової мережі без пристроїв для


спуску і відводу води з кожної секціонованої ділянки
забороняється.

6.3.20. Для запобігання корозії зовнішня поверхня


трубопроводів і металевих конструкцій теплових мереж (балки,
опори, естакади тощо) слід захистити стійкими антикорозійними
покриттями.

Введення в експлуатацію теплових мереж після закінчення


будівництва або капітального ремонту без зовнішнього
антикорозійного покриття труб і металевих конструкцій
забороняється.

6.3.21. Трубопроводи теплових мереж, арматура, компенсатори і


фланцеві з'єднання покриваються тепловою ізоляцією відповідно до
проекту.

Застосування в теплових мережах гідрофільної засипної


ізоляції, а також набивної ізоляції у разі прокладання
трубопроводів у гільзах (футлярах) забороняється.

6.3.22. Теплові мережі, що вводяться в експлуатацію в зоні


дії високих ґрунтових вод і періодично підтоплювані, прокладаються
з попередньо ізольованих трубопроводів.

6.3.23. Прохідні канали, а також великі вузлові камери, в


яких встановлено електроустатковання, повинні мати
електроосвітлення (напругою не більше ніж 42 В) відповідно до
правил улаштування електроустановок.

З метою запобігання проникненню у ці приміщення


вибухонебезпечних газів для освітлення слід застосовувати
вибухобезпечні пристрої.

Припливно-витяжна вентиляція прохідних каналів має перебувати


у справному стані.

6.3.24. Усі з'єднання труб теплових мереж мають бути


зварними, за винятком місць установки фланцевої арматури
(допускається приварювання фланцевої арматури безпосередньо до
трубопроводів, але тільки за наявності відповідної технології
зварювання).

6.3.25. За умови надземного прокладання теплових мереж


засувки з електроприводами слід розміщувати в приміщенні або мати
кожухи, які захищають арматуру та електропривід від атмосферних
опадів і унеможливлюють доступ сторонніх осіб.

6.3.26. Приєднання до теплових мереж установок гарячого


водопостачання з несправними регуляторами перепаду і температури
води, а також систем теплоспоживання з несправними приладами
обліку забороняється.

6.3.27. Організація, що експлуатує теплову мережу, повинна


систематично, за графіком, здійснювати контроль стану будівельних
конструкцій, трубопроводів і устатковання, антикорозійного
покриття і теплової ізоляції трубопроводів теплової мережі із
застосуванням сучасних ЗВТ і методів діагностики. Слід вести
облік, систематизацію та аналіз виявлених дефектів за видами
устатковання, виявляти причини, розробляти і впроваджувати заходи
до запобігання виникненню дефектів. У разі відсутності сучасних
ЗВТ і методів діагностики, як виняток, можливим є застосування
шурфовок.

Контроль за станом трубопроводів і устаткованням теплової


мережі має здійснюватися з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-1.11.

Після виконання ремонтно-відновних та інших робіт у місцях


їхнього проведення всі будівельні і теплоізоляційні конструкції і
антикорозійні покриття теплової мережі має бути відновлено і
захищено від потрапляння вологи до трубопроводу.

6.3.28. На водяних теплових мережах і конденсатопроводах слідПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал