Міністерство палива та енергетики україни н а к а зСторінка2/13
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
заходів, передбачених інструкціями з експлуатації і виробничими
інструкціями працівників;

персонал адміністративно-технічний - керівники суб'єктів


господарювання, головний енергетик (механік), начальники цехів,
дільниць, лабораторій, інженери та техніки, майстри та інші особи,
на яких покладено адміністративно-технічні функції;

персонал оперативний (черговий) - персонал, який перебуває на


чергуванні в зміні і допущений до оперативного керування і
оперативних перемикань: диспетчери, чергові інженери та техніки,
начальники змін, чергові на щитах керування, члени
оперативно-виїзних бригад, які обслуговують теплові установки та
мережі;

персонал оперативно-ремонтний - ремонтний персонал,


спеціально навчений і підготований для оперативного обслуговування
в затвердженому обсязі закріпленого за ним устатковання;

персонал ремонтний - персонал, навчений і допущений до


ремонту теплового устатковання і мереж, засобів вимірювальної
техніки і автоматики теплового устатковання;

підземні споруди - теплові камери, прохідні та напівпрохідні


канали, колектори і колодязі;

прилад комерційного обліку теплової енергії - засіб


вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні
характеристики, тип якого внесено до Державного реєстру засобів
вимірювальної техніки, або такий, що пройшов державну метрологічну
атестацію, на основі показань якого визначається обсяг спожитої
теплової енергії;

режим теплопостачання (теплоспоживання) - відпуск


(споживання) теплової енергії у кількості та якості, обумовлених
договором на теплопостачання (теплоспоживання), відповідно до
температурного графіка;

ремонт - комплекс операцій для відновлення справності або


працездатності устатковання шляхом заміни чи відновлення зношених
і пошкоджених деталей та вузлів;

споживач теплової енергії - юридична або фізична особа


(територіально відокремлений цех, будівельний майданчик тощо), яка
використовує теплову енергію на підставі договору або від власних
джерел теплопостачання;

стажування - навчання персоналу на робочому місці під


керівництвом відповідальної особи після теоретичної підготовки або
одночасно з нею з метою практичного оволодіння спеціальністю,
адаптації до об'єктів обслуговування та керування, набуття навичок
швидкого орієнтування на робочому місці та інших прийомів роботи;

суб'єкти відносин у сфері теплопостачання - фізичні та


юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм та форм
власності, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання
теплової енергії, теплосервісні організації, споживачі, органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

температурний графік теплової мережі - розрахункові значення


температури теплоносія, які залежать від кліматичних умов
(стосовно розрахункової зовнішньої температури повітря для системи
опалення), після джерела теплопостачання на вході в теплову мережу
споживача теплової енергії і після його повернення від споживачів;

теплова мережа - трубопроводи, призначені для транспортування


пари або гарячої води до споживачів тепла і повернення конденсату
пари та відпрацьованої гарячої води в системи теплопостачання;

тепловий вузол - комплекс пристроїв, призначених для


приєднання систем теплоспоживання до теплової мережі з метою
керування ними та забезпечення відповідного режиму тепло
споживання;

теплова установка - узагальнене поняття обладнання


(пристроїв), призначеного для виробництва, перетворення та
споживання теплової енергії;

тепловикористовувальна установка - комплекс обладнання


(пристроїв), яке використовує теплову енергію гарячої (мережної)
води чи пари для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання,
технологічних чи комунально-побутових потреб;

тепловий пункт - спеціально обладнане приміщення, із якого


здійснюється керування місцевими системами теплоспоживання
(опаленням, гарячим водопостачанням, вентиляцією, технологічним
навантаженням). У ньому відбувається трансформація параметрів
теплоносія за видами споживання тепла, облік тепла тощо;

теплопостачальна організація - суб'єкт господарської


діяльності з постачання споживачам теплової енергії;

центральний тепловий пункт - тепловий пункт, до якого


приєднані системи теплоспоживання двох і більше будівель (споруд).

4. Скорочення

У цих Правилах використовуються такі скорочення:

БАГВ - бак-акумулятор гарячої води

ДТ - джерело теплопостачання

ЗВТ - засоби вимірювальної техніки

ІТП - індивідуальний тепловий пункт

НД - нормативний документ

Метрологічний центр ЦОВМ - метрологічний центр спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері
метрології { Абзац восьмий розділу 4 в редакції Наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

{ Абзац дев'ятий розділу 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
(
z0407-15 ) від 27.03.2015 }

ЦТП - центральний тепловий пункт

ППР - планово-попереджувальний ремонт

ТП - тепловий пункт

РУ - редукційна установка

5. Організація експлуатації

5.1. Загальні визначення

5.1.1. Організація експлуатації теплових установок та мереж,


їх ремонтів, налагодження і випробувань здійснюється відповідно до
вимог НД і повинна забезпечувати дотримання встановлених
показників (температурних графіків, тиску та витрат теплоносія
тощо), надійність і економічність роботи устаткування, охорону
праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці,
пожежну та техногенну безпеку відповідно до чинних НД.

{ Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 розділу 5 в редакції Наказу


Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
(
z0407-15 ) від 27.03.2015 }

5.1.2. Експлуатація теплових установок, у тому числі


спеціальних, без затверджених та уведених в дію планів локалізації
та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

{ Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу 5 в редакції Наказу


Міністерства палива та енергетики N 2 (
z0088-10 ) від
12.01.2010 }

5.1.3. Знання і дотримання Правил в обсязі, що відповідає


займаній посаді, є обов'язковим для працівників суб'єктів відносин
у сфері теплопостачання, а також для працівників організації, яка
здійснює функції державного енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної і теплової енергії.

Правилами повинні керуватися також організації, що здійснюють


проектування, підготовку кадрів для теплових господарств, монтаж,
налагодження, обслуговування і ремонт устатковання джерел
теплопостачання, теплофікаційних та тепловикористовувальних
установок, теплових мереж, теплових пунктів, систем опалення і
вентиляції, гарячого водопостачання, збирання і повернення
конденсату, водопідготовки та ЗВТ.

Обсяг вимог Правил для окремих працівників повинен


визначаться посадовою інструкцією.

5.1.4. Постачальники теплової енергії незалежно від їхньої


відомчої належності та форм власності відповідають за забезпечення
споживачів тепловою енергією нормативної якості відповідно до
договірних обов'язків з дотриманням установлених режимів
постачання за умови додержання споживачами належного технічного
стану тепловикористовувальних установок та внутрішніх
(абонентських) теплових мереж.

5.1.5. Згідно з пунктом 1 Положення про державний


енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової
енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
7 серпня 1996 року N 929 ( 929-96-п ) (далі - постанова КМУ
N 929), державний енергетичний нагляд за режимами споживання
електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією
експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних
установок та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин
у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії здійснює
Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання
електричної і теплової енергії (Держенергонагляд).

5.1.6. Згідно з пунктом 13 Положення про державний


енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової
енергії, затвердженого постановою КМУ N 929 ( 929-96-п ),
Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, його
заступники, старші державні інспектори з енергетичного нагляду та
державні інспектори з енергетичного нагляду під час виконання
своїх функцій мають право безперешкодно у робочий час відвідувати
електричні і теплові установки та мережі суб'єктів
електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і
споживачів електричної енергії з метою здійснення контролю за
дотриманням вимог нормативно-правових і нормативно-технічних
документів у сфері електроенергетики та теплопостачання.

{ Підпункт 5.1.6 пункту 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно


з Наказом Міністерства палива та енергетики N 2 (
z0088-10 ) від
12.01.2010 }

5.2. Завдання персоналу і нагляд за дотриманням Правил

5.2.1. Персонал, який здійснює експлуатацію і обслуговування
джерел теплопостачання, теплофікаційних та тепловикористовувальних
установок, теплових мереж і систем теплоспоживання, має чітко
усвідомлювати технологічні особливості виробництва і устатковання
свого суб'єкта господарювання, структурної одиниці (цеху, дільниці
тощо), знати і виконувати ці Правила, дотримуватися вимог з
охорони праці, інструкцій та інших НД, що стосуються використання
цього устатковання за призначенням.

5.2.2. Експлуатація і обслуговування джерел теплопостачання,


теплофікаційних та тепловикористовувальних установок, теплових
мереж і систем теплоспоживання мають бути такими, щоб
забезпечувати надійну, безпечну і економічну роботу всього
устатковання.

5.2.3. Без наявності відповідного, спеціально підготовленого


персоналу експлуатація теплових установок і мереж не допускається.

5.2.4. Адміністрація власника теплових установок і мереж для


забезпечення справного стану та безпечної експлуатації конкретного
устатковання призначає відповідальних осіб.

5.2.5. Відповідальним за справний стан і безпечну та


економічну експлуатацію устатковання теплових установок і мереж
суб'єкта господарювання є технічний керівник (технічний директор,
головний інженер, головний енергетик, технолог, механік) або особа
зі складу інженерно-технічних працівників (теплотехнічного,
теплоенергетичного профілю), яка пройшла перевірку знань, в тому
числі і цих Правил, та затверджена відповідним наказом
(розпорядженням) по суб'єкту господарювання.

Необхідність призначення відповідальних у структурних


одиницях (цехах, дільницях) визначає керівництво суб'єкта
господарювання в кожному конкретному випадку залежно від структури
енергетичної служби, параметрів теплоносіїв, потужності
тепловикористовувальних установок та обсягів теплоспоживання
структурних одиниць.

У разі споживання теплової енергії (у вигляді гарячої води)


тільки на потреби опалення, вентиляції і гарячого водопостачання
відповідальним за справний стан і експлуатацію
тепловикористовувальних установок і теплових мереж суб'єкта
господарювання може бути за наказом (розпорядженням) фахівець,
який не має теплотехнічної освіти, але пройшов спеціальну
підготовку і перевірку знань Правил, інструкцій, схем у комісії з
перевірки знань суб'єкта господарювання за участю представників
Держенергонагляду.

5.2.6. На невеликих суб'єктах господарювання, в установах та


організаціях (школи, лікарні, магазини, майстерні, їдальні тощо)
допускається за договорами експлуатація тепловикористовувальних
установок і теплових мереж персоналом іншого спеціалізованого
суб'єкта господарювання.

Споживачі, теплове господарство яких складається лише з


опалювальних приладів у приміщеннях, особу, відповідальну за
теплове господарство, можуть не призначати. Відповідальним за
технічну експлуатацію та безпечне користування тепловою енергією
за згодою Держенергонагляду є власник (керівник).

5.2.7. Керівники суб'єктів господарювання, особи,


відповідальні за загальний стан теплового господарства та
технічний стан і безпечну експлуатацію теплових установок і мереж,
повинні забезпечити:

- технічно справний стан теплових установок і мереж, іншого


устатковання, яке належить до теплового господарства суб'єкта
господарювання;

- експлуатацію та обслуговування теплових установок і мереж


відповідно до вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів з
охорони праці, промислової безпеки, користування тепловою енергією
та пожежної та техногенної безпеки, інших НД;

- недопущення неефективного використання та необґрунтованих


втрат теплової енергії;

- впровадження енергоощадної техніки і технологій;

- розроблення та впровадження прогресивних норм витрати
теплової енергії, систематичне зниження фактичних питомих витрат
тепла;

- дотримання встановлених договором про користування тепловою


енергією гідравлічних і теплових режимів, норм якості та кількості
конденсату, що повертається до джерела теплопостачання;

- організацію обліку виробництва і витрат теплової енергії за


допомогою приладів обліку, впровадження автоматизованих систем і
приладів контролю гідравлічних і теплових режимів;

- організацію навчання, інструктажу і перевірки знань цих


Правил, НД з питань охорони праці, пожежної та екологічної безпеки
персоналу, який обслуговує теплові установки та мережі;

- розроблення теплового і пароконденсатного балансів та їхній


аналіз;

- розроблення разом з теплопостачальною організацією та


виконання графіків обмеження теплоспоживання і вимкнення
тепловикористовувальних установок у разі нестачі теплової енергії
і потужності в енергосистемах і джерелах теплопостачання
організацій, що постачають теплову енергію;

- використання вторинних теплових енергетичних ресурсів;

- виконання у встановлені терміни приписів представників
Держенергонагляду згідно з постановою КМУ N 929 ( 929-96-п ) та
своєчасного інформування щодо ходу виконання приписів, а також
виконання вимог теплопостачальної організації згідно з договором;

- своєчасне розслідування відмов у роботі теплових установок


та мереж, а також нещасних випадків, пов'язаних із їхньою
експлуатацією.

5.2.8. Кожний випадок відмови в роботі теплових установок і


мереж підлягає розслідуванню в установленому порядку; на підставі
матеріалів розслідування має бути розроблено відповідні заходи з
метою запобігання аналогічним відмовам у роботі.

5.2.9. За відмови в роботі теплових установок і мереж


відповідають:

- працівники, які безпосередньо обслуговують теплові


установки і мережі (черговий та оперативно-ремонтний персонал), -
за кожну відмову в роботі устатковання, що сталася з їхньої вини,
а також за неправильні дії в разі будь-яких відмов у роботі
устатковання, яке ними обслуговується;

- працівники, які виконують ремонт устатковання, - за кожну


відмову в роботі цього устатковання, спричинену низькою якістю
ремонту, а адміністративно-технічний персонал суб'єкта
господарювання - за відмови, спричинені несвоєчасним проведенням
ремонту з їхньої вини та неякісним прийманням устатковання після
ремонту;

- головні інженери, головні енергетики (механіки), начальники


цехів та інші фахівці - за відмови, заподіяні з їхньої вини, з
вини підпорядкованого їм персоналу, а також внаслідок
незадовільної організації ремонтних робіт, невиконання запобіжних
заходів.

5.2.10. Нагляд за виконанням цих Правил здійснює


Держенергонагляд. При цьому власник (керівник) суб'єкта
господарювання є відповідальним за дотримання вимог цих Правил на
об'єктах та систематичного контролю виконання встановлених вимог з
питань енергопостачання, технічного стану теплових установок і
мереж.

5.2.11. За порушення вимог цих Правил Держенергонагляд має


право заборонити роботу діючого устатковання, якщо його подальша
робота загрожує аварією, пожежею і створює загрозу життю
обслуговуючого персоналу та здоров'ю населення, навколишньому
середовищу; внести пропозиції про невідповідність працівників
займаній посаді, а також застосовувати до суб'єктів господарської
діяльності штрафні санкції відповідно до чинного законодавства.

5.3. Організація роботи з персоналом

5.3.1. Персонал суб'єкта господарювання поділяється на
адміністративно-технічний, оперативний (черговий),
оперативно-виробничий, виробничий та невиробничий.

5.3.2. На суб'єкті господарювання має бути організовано


систематичну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу, який
експлуатує теплові установки та мережі.

5.3.3. Підготовка, перепідготовка та навчання персоналу має


здійснюватись у галузевих чи незалежних, у тому числі приватних,
навчально-тренувальних центрах, навчально-курсових комбінатах та
інших спеціалізованих навчальних закладах.

Періодична перевірка знань цих Правил здійснюється комісіями


спеціалізованого навчального закладу або суб'єкта господарювання
за участю інспектора Держенергонагляду. { Підпункт 5.3.3 пункту
5.3 розділу 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 2 ( z0088-10 ) від 12.01.2010 }

5.3.4. У роботі з персоналом слід враховувати особливості


робочого місця, складність та значення устатковання, що
обслуговується, і технічну підготовку працівників.

5.3.5. Робота з оперативним (черговим) і


оперативно-виробничим персоналом має складатися з:

а) з виробничого навчання на робочому місці (стажування);

б) перевірки знань Правил, вимог з охорони праці, інструкцій
та інших НД, котрі необхідно знати відповідно до вимог посадової
інструкції;

в) виконання обов'язків (робіт) з дозволу і під наглядом


особи, призначеної керівником навчання (дублювання);

г) періодичних протиаварійних (протипожежних) тренувань;


{ Абзац "г" підпункту 5.3.5 пункту 5.3 розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики N 2
( z0088-10 ) від 12.01.2010 }

ґ) інструктажів з охорони праці техногенної та пожежної


безпеки; { Абзац "ґ" підпункту 5.3.5 пункту 5.3 розділу 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 2 ( z0088-10 ) від 12.01.2010 }

д) контрольних оглядів робочих місць з метою перевірки:

1) виконання персоналом правил, посадових інструкцій та
інструкцій з експлуатації та підтримки встановленого режиму роботи
устатковання;

2) додержання персоналом порядку приймання-передачі зміни,


ведення оперативної документації, виробничої та трудової
дисципліни;

3) своєчасного виявлення персоналом дефектів і недоліків у


роботі устатковання і оперативного прийняття заходів щодо їх
усунення;

4) дотримання встановленої системи порядку допуску до


виконання ремонтних і спеціальних робіт;

5) додержання персоналом гігієни праці на робочому місці;

6) справності та наявності на робочих місцях запобіжних
засобів і засобів захисту та пожежної та техногенної безпеки;

7) відповідності умов виробничої діяльності санітарним нормам


і правилам;

е) безперервного професійного виробничого навчання;

є) іншої необхідної спеціальної підготовки;

ж) атестації на відповідну посаду у встановленому порядку в


разі, якщо ця вимога передбачена галузевими НД.

5.3.6. Термін виробничого навчання має бути достатнім для


ознайомлення з устаткованням, апаратурою, набуття практичних
навичок і вивчення правил, інструкцій, схем, іншої технічної
документації. Термін дублювання встановлюється кваліфікаційною
комісією.

Програма виробничого навчання за новою посадою зокрема


передбачає вивчення:

- цих Правил та нормативно-технічної документації з


експлуатації теплових (тепловикористовувальних) установок і мереж,
систем теплоспоживання;

- правил безпеки та інших спеціальних правил, якщо цього


потребує робота, яка виконується;

- посадових, експлуатаційних інструкцій, інструкцій з охорони


праці, інструкцій (планів) з ліквідації аварій, аварійних режимів;

- будови та принципу дії технічних засобів безпеки, засобів


протиаварійного захисту;

- будови та принципів дії устатковання, ЗВТ та засобів


керування;

- технологічних схем і процесів.

Крім того, програма виробничого навчання має забезпечити:

- набуття працівниками практичних навичок використання


засобів захисту, пожежогасіння та надання першої допомоги
потерпілим від ураження електричним струмом, теплоносієм тощо;

- набуття практичних навичок управління


тепловикористовувальними установками (на тренажерах, технічних
засобах навчання тощо).

5.3.7. Дублювання здійснюється за програмою, затвердженою


керівником суб'єкта господарювання. Під час дублювання на робочому
місці особа, яку навчають, може виконувати оперативні
переключення, огляди або інші роботи в тепловикористовувальній
установці тільки з дозволу і під наглядом осіб, які навчають.

Відповідальною за правильні дії особи, яку навчають, і


дотримання нею чинних НД, у тому числі з охорони праці, є особа,
яка здійснює навчання, та особа, яка навчається.

Дублювання працівників, що здійснюють ремонт не проводиться.

5.3.8. У разі незадовільної оцінки, отриманої під час
перевірки знань, до початку дублювання на робочому місці, особа,
яка навчалася, до дублювання не допускається.

5.3.9. Прикріплення особи, що навчається, до працівника, який


навчає, оформлюється наказом (розпорядженням) по суб'єкту
господарювання.

5.3.10. Після закінчення строку дублювання особа, яка


навчалася, може бути допущена до самостійної роботи. Допуск слід
оформити наказом (розпорядженням) по суб'єкту господарювання.

5.3.11. Робота з персоналом, який здійснює технічне


обслуговування, налагодження та випробування
тепловикористовувальних установок та теплових мереж має складатися
з:

- підготовки до нової посади і стажування;

- кваліфікаційної перевірки;

- інструктажів з безпеки праці та пожежної та техногенної


безпеки;

- безперервного професійного виробничого навчання.

5.3.12. Робота зі спеціалістами і керівними працівниками, які
безпосередньо здійснюють керування тепловими
(тепловикористовувальними) установками та мережами або їх
обслуговування, має складатися з підготовки на нову посаду,
кваліфікаційної перевірки, безперервного професійного навчання.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал