Міністерство палива та енергетики україни н а к а зСторінка13/13
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.32 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
ПАСПОРТ
теплової мережі

__________________________________________________________________


(найменування власника теплової мережі, суб'єкта господарювання

__________________________________________________________________


комунальної енергетики, енергоуправління тощо)

Експлуатаційний район ____________________________________________

Магістраль N ______________ Паспорт N ____________________________

Джерело теплопостачання __________________________________________


(ТЕЦ, котельня)

Ділянка від мережі, від камери N __________ до камери N __________

Найменування проектної організації і номер проекту _______________

__________________________________________________________________

Загальна довжина теплової мережі _______ м. Теплоносій ___________

Розрахункові параметри: тиск _______ МПа (кгс/кв.см), температура

________ град. С.

Рік побудови ______________ Рік уведення в експлуатацію __________

Балансова вартість ____________________ грн.
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Труби

--------------------------------------------------------------------------------------------

|Назва |Подавальна | Зворотна | Товщина | ДСТУ | Номер | Об'єм |Примітки|

|дільниці| труба | труба | стінки | (ГОСТ) і |сертифіката |труби, | |

| | | |труби, мм | група | труби | куб.м | |

| | | | | труби | | | |

| |-----------+--------------+----------+----------+------------+----------| |

| |зов- |дов- |зов- |довжина,|пода-|зво-|пода-|зво-|пода- |зво- |пода-|зво-| |

| |ніш- |жина,|ніш- |м |валь-|рот-|валь-|рот-|валь- |рот- |валь-|рот-| |

| |ній |м |ній | |ної |ної |ної |ної |ної |ної |ної |ної | |

| |діа- | |діа- | | | | | | | | | | |

| |метр,| |метр,| | | | | | | | | | |

| |мм | |мм | | | | | | | | | | |

|--------+-----+-----+-----+--------+-----+----+-----+----+------+-----+-----+----+--------|

| | | | | | | | | | | | | | |

|--------+-----+-----+-----+--------+-----+----+-----+----+------+-----+-----+----+--------|

| | | | | | | | | | | | | | |

|--------+-----+-----+-----+--------+-----+----+-----+----+------+-----+-----+----+--------|

| | | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------

2. Механічне обладнання

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|Но-| Засувки | Компенса- | Дренажні | Повітряні | Насоси |Перемички |При-|

|мер| | тори | крани | крани | | |міт-|

|ка-|--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------------+----------|ки |

|ме-|умов-| кількість, одиниць |умов-|кіль-|умов-|кіль-|умов-|кіль-|тип|кіль-|елек- |умов-|вид | |

|ри |ний |--------------------| ний |кість| ний |кість| ний |кість| |кість|трич- | ний |за- | |

| |діа- |ча- |сталевих |діа- |оди- |діа- |оди- |діа- |оди- | |оди- |на |діа- |пір-| |

| |метр,|вун-|---------------|метр,|ниць |метр,|ниць |метр,|ниць | |ниць | по- |метр,|ного| |

| |мм |них |з | з |з |мм | |мм | |мм | | | |туж- |мм |ор- | |

| | | |руч-|елек-|гід-| | | | | | | | |ність,| |гану| |

| | | |ним |тро- |ро- | | | | | | | | |кВт | | | |

| | | |при-|при- |при-| | | | | | | | | | | | |

| | | |во- | во- |во- | | | | | | | | | | | | |

| | | |дом | дом |дом | | | | | | | | | | | | |

|---+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+-----+------+-----+----+----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+-----+------+-----+----+----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+-----+------+-----+----+----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Канали

------------------------------------------------------------------

| Назва | Тип | Внутрішні | Товщина |Конструкція|Довжина,|

|дільниці | каналу | розміри, | стінки, |перекриття | м |

| траси | | мм | мм | | |

| | |-------------| | | |

| | |висота|ширина| | | |

|---------+---------+------+------+---------+-----------+--------|

| | | | | | | |

|---------+---------+------+------+---------+-----------+--------|

| | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

4. Камери

------------------------------------------------------------------

|Номер | Внут- |Товщина| Кон- |Наяв-| Наяв- | Наяв- |Матеріал|

|камери| рішні |стінки,|струк-|ність| ність | ність | стінки |

| |розміри,| мм | ція |неру-| гідро- | дренажу | |

| | мм | |пере- |хомих|ізоляції|(випуску)| |

| | | |криття|опор | | | |

|------+--------+-------+------+-----+--------+---------+--------|

| | | | | | | | |

|------+--------+-------+------+-----+--------+---------+--------|

| | | | | | | | |

|------+--------+-------+------+-----+--------+---------+--------|

| | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

5. Нерухомі опори і канали

------------------------------------------------------------------

| Номери камер, між | Прив'язка до | Конструкція | Примітки |

| якими розміщено канал | камери N | | |

|------------------------+--------------+-------------+----------|

| | | | |

|------------------------+--------------+-------------+----------|

| | | | |

|------------------------+--------------+-------------+----------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

6. Спеціальні будівельні конструкції (щити, дюкери, мостові
переходи)

------------------------------------------------------------------

| Назва | Довжина, м | Опис або номер типового креслення |

|-----------+--------------+-------------------------------------|

| | | |

------------------------------------------------------------------

7. Теплова ізоляція

------------------------------------------------------------------

| Назва | Ізоля- | Товщина |Зовнішнє покриття | Матеріал |

| ділянки | ційний |ізоляції,|------------------|антикорозійного|

|(номер |матеріал |мм |матеріал| твщина | шару |

|камери) | | | | шару, | |

| | | | | мм | |

|---------+---------+---------+--------+---------+---------------|

| | | | | | |

------------------------------------------------------------------

8. Особа, відповідальна за безпечну експлуатацію
трубопроводів

------------------------------------------------------------------

| Номер і дата наказу | Посада, прізвище, | Підпис |

| про призначення | ім'я, |відповідальної особи|

| | по батькові | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

| | | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

| | | |

------------------------------------------------------------------

9. Роботи з реконструкції та заміни обладнання

------------------------------------------------------------------

| Дата | Характеристика роботи | Посада, прізвище і підпис |

| | | особи, яка внесла зміни |

|--------+------------------------+------------------------------|

| | | |


|--------+------------------------+------------------------------|

| | | |


------------------------------------------------------------------

10. Контрольні розкриття

------------------------------------------------------------------

|Місце розкриття|Дата|Призначення розкриття| Результати огляду і |

| | | | номер акта |

|---------------+----+---------------------+---------------------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

11. Експлуатаційні випробування

------------------------------------------------------------------

| Характер випробування | Дата |Результати випробування і номер|

| | | акта |

|------------------------+-------+-------------------------------|

| | | |


------------------------------------------------------------------

12. Записи результатів огляду трубопроводів

------------------------------------------------------------------

| Дата огляду | Результати огляду | Строк наступного огляду |

|---------------+---------------------+--------------------------|

| | | |


------------------------------------------------------------------

13. Список додатків

Виконавець ____________ ___________________________ ___________
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Власник теплової мережі _________________________________________

"______" __________________ 20____ р.

Директор департаменту


з питань електроенергетики С.Я.Меженний
Додаток 7
до Правил технічної
експлуатації теплових
установок і мереж
АКТ
на гідравлічне випробування трубопроводу


м. ____________________ "____"_______________20____ р.

Об'єкт ______________________________________________________

Ми, що підписалися нижче, представник замовника __________________

__________________________________________________________________
(найменування власника, посада, прізвище, ініціали)

у присутності представника теплопостачальної організації


(тепломережі) ____________________________________________________
(найменування власника, посада, прізвище, ініціали)
склали цей акт про те, що на ділянці теплової мережі від камери
(пакета) N __________ до камери (пакета) N __________, траси

_________________________________________________________________,


(найменування теплової мережі, траси тощо)

довжиною _________ м виконано гідравлічне випробування пробним


тиском _________ МПа (кгс/кв.см) протягом ________ хв із зовнішнім
оглядом за тиску __________ МПа (кгс/кв.см).

При цьому виявлено _______________________________________________

__________________________________________________________________

Монтаж трубопроводів виконано за проектом ________________________

Креслення N ______________________________________________________

Гідравлічне випробування проводилось _____________________________

__________________________________________________________________
(найменування організації, яка проводила випробування)

__________________________________________________________________

Висновок: ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Представник замовника (власника) ________________________________

Представник виконавця гідравлічного випробування ________________

Представник теплопостачальної організації _______________________

Директор департаменту
з питань електроенергетики С.Я.Меженний
Додаток 8
до Правил технічної
експлуатації теплових
установок і мереж
АКТ
на гідравлічне випробування абонентського приєднання


м. ____________________ "_____"__________________ 20__ р.

Об'єкт ___________________________________________________________

Ми, що підписалися нижче, представник будівельно-монтажної


організації ______________________________________________________
(найменування організації, посада, прізвище, ініціали)

у присутності представника замовника (власника) __________________

__________________________________________________________________
(найменування організації, посада, прізвище, ініціали)

та представника теплопостачальної організації (тепломережі) ______

__________________________________________________________________
(найменування організації, посада, прізвище, ініціали)

склали цей акт про те, що гідравлічне випробування за тиску

_________ МПа (кгс/кв.см), протягом ________ хв об'єкта

__________________________________________________________________


(від магістралі, розвідної мережі

__________________________________________________________________


відгалуження, теплового пункту, камери, засувки;

__________________________________________________________________


характеристика випробовуваного об'єкта)

Відгалуження до теплового пункту (вводу) _________________________


(діаметр, тип прокладання, ізоляція)

від точки N _______ до точки N ______ за кресленням N ____________

Довжина ділянки (траси) __________ м, діаметр труб ___________ мм,
товщина стінок труб _____ мм, тепловий пункт
(ввід) ___________________________________________________________
(найменування власника, адреса)

Елеваторний вузол (вузол змішування) N __________________________,


кількість елеваторних вузлів (вузлів змішування) ________ одиниць.

Підігрівач гарячого водопостачання N _______ Кількість секцій

______ одиниць, площа нагрівальної поверхні ______________кв. м.

Інше тепловикористовувальне обладнання ___________________________

Довжина труб (приблизно) ___________ м, діаметр труб _________ мм.

Зварювання

Зварник ______________________________ свідоцтво _________________
(прізвище, ініціали)

Марка електродів _________________________________________________

Результати випробувань

За тиску _______ МПа (кгс/кв.см) протягом ______ хв падіння тиску


склало ________ МПа (кгс/кв.см).

Висновок комісії

Трубопровід, тепловий пункт уважається таким, що витримав
гідравлічне випробування.

Представник будівельно-монтажної організації ____________________

Представник власника ____________________________________________

Представник теплопостачальної організації _______________________

Директор департаменту
з питань електроенергетики С.Я.Меженний
Додаток 9
до Правил технічної
експлуатації теплових
установок і мереж
АКТ
на промивання (продування) трубопроводів


м. ________________ "____"____________ 20___ р.

Об'єкт ___________________________________________________________

Ми, що підписалися нижче, представник замовника __________________

__________________________________________________________________
(найменування власника, посада, прізвище, ініціали)

у присутності представника теплопостачальної організації


(тепломережі) ____________________________________________________
(найменування власника, посада, прізвище, ініціали)

склали цей акт про те, що на ділянці теплової мережі від камери


(пакета) N __________ до камери (пакета) N __________ , траси

__________________________________________________________________


(найменування теплової мережі, траси тощо)

довжиною _________ м проведено промивання (продування)


трубопроводів.

Промивання (продування) проводилось ______________________________

__________________________________________________________________
(методи, режими, параметри, витрати води, пари тощо)

Висновок: ________________________________________________________

__________________________________________________________________

Представник замовника (власника) ________________________________

Представник виконавця промивання (продування) ___________________

Представник теплопостачальної організації _______________________

Директор департаменту
з питань електроенергетики С.Я.Меженний
Додаток 10
до Правил технічної
експлуатації теплових
установок і мереж
АКТ N
готовності до опалювального сезону


"___"________ 20___ рік складений представником _____________

__________________________________________________________________
(назва теплопостачальної організації)

в особі __________________________________________________________


(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі _____________________

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

про готовність об'єкта за адресою: вул. ___________ буд.__________

найменування об'єкта _____________________________________________

особистий рахунок N _________ до опалювального сезону ______ року.

Теплове навантаження: опалення __________________ Гкал/год;
ГВП _______________________ Гкал/год;
вентиляція ________________ Гкал/год;
технологія ________________ Гкал/год.

Температурний графік

1. Результати випробувань

------------------------------------------------------------------

| N | Устатковання | Випробу- | Зниження |Тривалість| При- |

|з/п| | вальний | тиску, | випро- | мітки |

| | | тиск, | МПа | бування, | |

| | | МПа |(кгс/кв.см)| хв | |

| | |(кгс/кв.см)| | | |

|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|

| 1 |Теплова мережа | | | | |

| |споживача | | | | |

|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|

| 2 |Тепловий вузол | | | | |

|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|

| 3 |Водопідігрів-|ЦО | | | | |

| | ники |---+-----------+-----------+----------+-------|

| | |ГВП| | | | |

|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|

| 4 |Вентиляційне | | | | |

| |обладнання | | | | |

|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|

| 5 |Місцева система | | | | |

------------------------------------------------------------------

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та
дроселювальних пристроїв

------------------------------------------------------------------

|Обладнання |Систе- |Систе- |Систе- |Систе-|Систе-|Систе-|

| |ма N 1 |ма N 2 |ма N 3 |ма N 4|ма N 5|ма N 6|

|-------------------+-------+-------+-------+------+------+------|

|Опалення |Dс. | | | | | | |

| |(мм) | | | | | | |

| |-------+-------+-------+-------+------+------+------|

| |N | | | | | | |

| |пломби | | | | | | |

| |-------+-------+-------+-------+------+------+------|

| |Dш. | | | | | | |

| |(мм) | | | | | | |

| |-------+-------+-------+-------+------+------+------|

| |N | | | | | | |

| |пломби | | | | | | |

|-----------+-------+-------+-------+-------+------+------+------|

|ГВП |Dш. | | | | | | |

| |(мм) | | | | | | |

| |-------+-------+-------+-------+------+------+------|

| |N | | | | | | |

| |пломби | | | | | | |

|-----------+-------+-------+-------+-------+------+------+------|

|Вентиляція |Dш. | | | | | | |

| |(мм) | | | | | | |

| |-------+-------+-------+-------+------+------+------|

| |N | | | | | | |

| |пломби | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи _________________________________________________

__________________________________________________________________

Водопідігрівників ________________________________________________

__________________________________________________________________

Вентиляційно-калориферного обладнання ____________________________

__________________________________________________________________

Під час огляду зроблено зауваження: ______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Представник теплопостачальної організації

__________ ________ ________________________________


(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача

__________ ________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.


Відмітка про усунення зауважень __________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду __________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Представник теплопостачальної організації

_____________ _______________________________


(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації

_____________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.


Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав
"___"________ 20__ рік

_____________ _______________________________


(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Директор департаменту
з питань електроенергетики С.Я.Меженний

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал