Міністерство палива та енергетики україни н а к а зСторінка12/13
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.32 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
ЖУРНАЛ
перевірки знань з Правил технічної експлуатації
теплових установок і мереж та НД з охорони праці


Суб'єкт господарювання ______________________________________

Структурний підрозділ _______________________________________
------------------------------------------------------------------

|N з/п |Прізвище,| Дата | Дата і |Загальна| Підпис | Дата |

| | ім'я та | попе- | причина | оцінка | особи, |наступної|

| | по | редньої |перевірки|знань і | що |перевірки|

| |батькові,|перевірки| |висновок|переві- | |

| |посада і |і оцінка | |комісії |ряється | |

| | стаж | | | | | |

| |роботи на| | | | | |

| | цій | | | | | |

| | посаді | | | | | |

|------+---------+---------+---------+--------+--------+---------|

| | | | | | | |

|------+---------+---------+---------+--------+--------+---------|

| | | | | | | |

|------+---------+---------+---------+--------+--------+---------|

| | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Голова комісії ________________________________________________


(посада, П. І. Б., підпис)

Члени комісії: ________________________________________________


(посада, П. І. Б., підпис)

________________________________________________


(посада, П. І. Б., підпис)

Директор департаменту


з питань електроенергетики С.Я.Меженний
Додаток 2
до Правил технічної
експлуатації теплових
установок і мереж
ПЕРЕЛІК
і зміст оперативних
документів чергового персоналу


------------------------------------------------------------------

| Назва документа | Зміст документа |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Оперативний журнал |Реєстрація в хронологічному |

| |порядку (з точністю до хвилини)|

| |оперативних дій, що виконуються|

| |для забезпечення заданого |

| |режиму тепловикористовувальної |

| |установки (теплових мереж), |

| |розпоряджень керівного |

| |персоналу та адміністративно- |

| |технічного персоналу. Записи |

| |про несправності та відмови |

| |устатковання і заходи з |

| |відновлення нормального режиму.|

| |Відомості про первинні і |

| |щоденні допуски до роботи за |

| |нарядами і розпорядженнями. |

| |Записи про приймання і |

| |здавання зміни з реєстрацією |

| |стану устатковання (у роботі, |

| |ремонті, резерві) |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Оперативна схема теплових мереж |Схема теплових мереж з |

|(водяних, парових, конденсатних)|позначенням на ній діаметрів і |

| |номерів трубопроводів, |

| |арматури, спускних, продувних |

| |і дренажних пристроїв |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Оперативна схема тепловикористо-|Схема тепловикористовувальної |

|вувальної установки |установки з підвідними і |

| |відвідними трубопроводами з |

| |позначенням запірної та |

| |регулювальної апаратури, з |

| |позначенням і нумерацією |

| |спускних, продувних і дренажних|

| |пристроїв |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Журнал розпоряджень |Запис розпоряджень керівництва |

| |суб'єкта господарювання (уста- |

| |нови, організації), керівного |

| |персоналу енергослужби |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Журнал обліку робіт за нарядами |Згідно з ДНАОП 0.00-1.22-95 |

|та розпорядженнями |"Правила техніки безпеки при |

| |експлуатації |

| |тепловикористовувальних |

| |установок і теплових мереж" |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Журнал заявок |Реєстрація заявок на виведення |

|на виведення |устатковання з роботи від цехів|

|устатковання з |(дільниць) із зазначенням назви|

|роботи |устатковання, причини і часу |

| |виведення його з роботи |

| |(подання заявки), а також |

| |обсягу теплоспоживання |

| |устатковання, що має вимикатися|

|--------------------------------+-------------------------------|

|Журнал дефектів |Записи про несправності |

| |тепловикористовувальних |

| |установок (теплових мереж). |

| |Зазначаються дати записів, |

| |характер несправності і її |

| |належність. Запис |

| |відповідального за технічний |

| |стан і експлуатацію про |

| |ознайомлення і усунення |

| |дефектів |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Бланк перемикань |Запис про обсяги перемикань, |

| |час початку і кінця |

| |перемикань, умови проведення, |

| |відомості про персонал, який |

| |виконує перемикання, зазначення|

| |послідовності перемикань, |

| |положення запірної і |

| |регулювальної арматури після їх|

| |закінчення; прізвище |

| |відповідального працівника, |

| |який контролював хід |

| |перемикань |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Температурний графік |Графік залежності температур |

|центрального регулювання систем |мережної води в подавальних і |

|теплопостачання |зворотних трубопроводах |

| |теплової мережі від температури|

| |зовнішнього повітря |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Режимна карта |Містить перелік оптимальних |

| |параметрів для досягнення |

| |надійної та економічної |

| |експлуатації теплових установок|

| |і теплових мереж |

------------------------------------------------------------------

Директор департаменту


з питань електроенергетики С.Я.Меженний
Додаток 3
до Правил технічної
експлуатації теплових
установок і мереж
ПАРОКОНДЕНСАТНИЙ БАЛАНС
на 20____ рік


Суб'єкт господарювання (установа, організація) __________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------

|Назва|Характер |Кількість| Проектні | Коефі- | Кількість споживаної | Повернення |Примітки|

|агре-|теплового|агрегатів|параметри за | цієнт | пари, т/год | конденсату | |

|гату,| процесу | | технологією |одночас-| | | |

| цеху| | |-------------| ності |-----------------------+---------------| |

| | | |тиск|темпера-| | одним | усіма |узимку |улітку | |

| | | | | тура | |агрегатом| агрегатами | | | |

| | | |----+--------| | |-------------+-------+-------| |

| | | |МПа | град.С | | |узимку|улітку|т/год|%|т/год|%| |

|-----+---------+---------+----+--------+--------+---------+------+------+-----+-+-----+-+--------|

| | | | | | | | | | | | | | |

|-----+---------+---------+----+--------+--------+---------+------+------+-----+-+-----+-+--------|

| | | | | | | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту
з питань електроенергетики С.Я.Меженний
Додаток 4
до Правил технічної
експлуатації теплових
установок і мереж
ЗАБАРВЛЕННЯ І НАПИСИ
для трубопроводів


------------------------------------------------------------------

|Назва теплоносія | Умовне позна- | Колір забарвлення |

| | чення |----------------------------|

| | | основний |кільця чи смуги|

|-----------------+-----------------+------------+---------------|

|Пара перегріта | П.П. с.т. | Червоний | Без кілець |

|гостра | | | |

|до 3,9 МПа | | | |

|(39 кгс/кв.см) | | | |

|Пара насичена | П. Н. | Червоний | Жовтий |

|Пара відборів та | П. В. | Червоний | Зелений |

|протитиску | | | |

|Вода хімічно | В. Х. | Зелений | Білий |

|очищена | | | |

|Конденсат | В. К. | Зелений | Синій |

|Дренаж і продувка| В. Д. | Зелений | Червоний |

|Вода живильна | В. Ж. | Зелений | Без кілець |

|Вода технічна | В. Т. | Чорний | Без кілець |

|Водопровід | В. Пож. |Помаранчевий| Без кілець |

|пожежний | | | |

|Теплові мережі: | | | |

|- подавальна | П. М. | Зелений | Жовтий |

|лінія (мережа) | | | |

|- зворотна лінія | З. М. | Зелений | Коричневий |

|(мережа) | | | |

------------------------------------------------------------------

Директор департаменту


з питань електроенергетики С.Я.Меженний
Додаток 5
до Правил технічної
експлуатації теплових
установок і мереж
ПАСПОРТ
технічного стану теплової мережі


1. Дані про суб'єкт господарювання

------------------------------------------------------------------

|Форма власності |скорочена* | |

|та підпорядкування |-----------------+--------------------|

| |повна* | |

|-------------------------+-----------------+--------------------|

|Найменування |скорочена* | |

|енергоуправління |-----------------+--------------------|

| |повна* | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Місце знаходження |Індекс | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Форма власності | |

|----------------------------------------------------------------|

|Власник (керівник) енергоуправління (дільниці, району) |

|----------------------------------------------------------------|

|Прізвище, ім'я, по батькові | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Телефон, факс | |

------------------------------------------------------------------

_______________


* Береться з відповідного довідника стандартизованих значень.

2. Загальні відомості про теплову мережу

------------------------------------------------------------------

|Експлуатаційний район | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Призначення теплової мережі | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Магістраль N | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Джерело теплопостачання | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Ділянка від мережі: | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|- від камери N | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|- до камери N | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Найменування проектної організації | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Номер проекту | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Загальна довжина теплотраси, м | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Робоче середовище | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Робочі параметри: | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|- тиск, МПа (кгс/кв.см) | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|- температура, град. С | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Категорія трубопроводів | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Рік спорудження | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Рік введення в експлуатацію | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Розрахунковий строк служби, років* | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Розрахунковий ресурс, години* | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Розрахункова кількість пусків* | |

|(заповнюється для трубопроводів | |

|I та II категорії) | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Балансова вартість, тис. грн. | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Номер страхового поліса | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Дата складання паспорта | |

|----------------------------------------------------------------|

|Організація, що провела обстеження для паспортизації: |

|----------------------------------------------------------------|

|- найменування | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|- ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Періодичність планових обстежень | |

|технічного стану, років | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Дата останнього обстеження | |

|----------------------------------------------------------------|

|Організація, що провела останнє обстеження: |

|----------------------------------------------------------------|

|- найменування | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|- ідентифікаційний код | |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Перелік схем, креслень, свідоцтв | |

|та інших документів на | |

|виготовлення і монтаж тепломережі, | |

|які подаються при реєстрації** | |

------------------------------------------------------------------

М.П.


Підпис власника суб'єкта господарювання (головного інженера,
технічного керівника), у власності якого знаходиться теплова
мережа

______________ ________________ ____________________________


(підпис) (посада) (прізвище, ім'я, по батькові)

"____"_______________20___ р.

Особа, що відповідає за справний стан та безпечну
експлуатацію теплової мережі

------------------------------------------------------------------

|Номер і дата |Посада, |Дата перевірки | Підпис від- |

|наказу про |прізвище, | знань Правил | повідальної |

|призначення |ім'я, по | | особи |

| |батькові | | |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

Запис власника про ремонт і реконструкцію теплової мережі

------------------------------------------------------------------

|Дата запису| Перелік робіт, виконаних під час | Підпис |

| | ремонту і реконструкції теплової |відповідальної|

| | мережі, | особи |

| | дата їх проведення | |

|-----------+-------------------------------------+--------------|

| | | |

------------------------------------------------------------------

Запис результатів опосвідчення теплової мережі

------------------------------------------------------------------

| Дата | Результати |Строк наступного | Підпис |

|опосвідчення |опосвідчення | опосвідчення | відповідальної |

| | | | особи |

|-------------+-------------+-----------------+------------------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

Реєстрація

Теплова мережа N ____________________

__________________________________________________________________
(найменування органу, який провів реєстрацію)

У паспорті пронумеровано _______ сторінок і прошнуровано


всього _____ аркушів, у тому числі креслень (схем) на ________
аркушах.

_______________________ ______________ ________________________


(посада особи, (підпис) (прізвище, ім'я, по

яка зареєструвала батькові)

теплову мережу)

М.П. "______"______________ 20___ р.

* Заповнюється за даними проектної організації.

** Заповнюється для теплових мереж, що реєструються у


місцевому органі Держпромгірнагляду.

3. Технічна характеристика

3.1. Труби

--------------------------------------------------------------------------------------------

| Назва |Подавальна| Зворотна | Товщина |ДСТУ (ГОСТ) | Номер | Місткість |Примітки|

|ділянки| труба | труба |стін труби, | і група |сертифіката | труби, | |

| | | | мм | труби | труби | куб. м | |

| |----------+----------+------------+------------+------------+------------| |

| |зов- |дов-|зов- |дов-| пода- |зво-| пода- |зво-| пода- |зво-| пода- |зво-| |

| |ніш- |жи- |ніш- |жи- |вальної|рот-|вальної|рот-|вальної|рот-|вальної|рот-| |

| | ній |на, | ній |на, | |ної | |ної | |ної | |ної | |

| |діа- | м |діа- | м | | | | | | | | | |

| |метр,| |метр,| | | | | | | | | | |

| | мм | | мм | | | | | | | | | | |

|-------+-----+----+-----+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+----+--------|

| | | | | | | | | | | | | | |

|-------+-----+----+-----+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+----+--------|

| | | | | | | | | | | | | | |

|-------+-----+----+-----+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+----+--------|

| | | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Механічне обладнання

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Но-| Засувки | Компенса- | Дренажні | Повітряні | Насоси | Перемички |При-|

|мер| | тори | крани | крани | | |міт-|

|ка-|--------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+----------------| ка |

|ме-|умов-| кількість, одиниць |умов-|кіль-|умов-|кіль-|умов-|кіль-|тип,|кіль-|елек- |умов-|кіль-|Вид | |

|ри |ний |--------------------| ний |кість| ний |кість| ний |кість|мар-|кість|трич- | ний |кість|за- | |

| |діа- |ча- | сталевих |діа- |оди- |діа- |оди- |діа- |оди- |ка |оди- |на |діа- |оди- |пір-| |

| |метр,|вун-|---------------|метр,|ниць |метр,|ниць |метр,|ниць | |ниць | по- |метр,|ниць |ного| |

| |мм |них | з | з | з |мм | |мм | |мм | | | |туж- |мм | |ор- | |

| | | |руч-|елек-|гід-| | | | | | | | |ність,| | |га- | |

| | | |ним |тро- |ро- | | | | | | | | |МВт | | |ну | |

| | | |при-|при- |при-| | | | | | | | | | | | | |

| | | |во- | во- |во- | | | | | | | | | | | | | |

| | | |дом | дом |дом | | | | | | | | | | | | | |

|---+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+----+----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+----+----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Канали

------------------------------------------------------------------

| Назва | Тип | Внутрішні | Товщина |Конструкція|Довжина,|

|ділянки |каналу | розміри, мм |стінки, мм|перекриття | м |

| | |---------------| | | |

| | |висота |ширина | | | |

|--------+-------+-------+-------+----------+-----------+--------|

| | | | | | | |

|--------+-------+-------+-------+----------+-----------+--------|

| | | | | | | |

|--------+-------+-------+-------+----------+-----------+--------|

| | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

3.4. Камери

--------------------------------------------------------------------

| Номер | Внут- | Тов- |Конструк-|Наяв-| Наяв- | Наяв- |Мате- |

|камери | рішні | щина | ція |ність| ність | ність | ріал |

| |розміри,|стінки,| перек- |неру-| гідро- | дренажу |стінки|

| | мм | мм | риття |хомих|ізоляції|(випуску)| |

| | | | |опор | | | |

|-------+--------+-------+---------+-----+--------+---------+------|

| | | | | | | | |

|-------+--------+-------+---------+-----+--------+---------+------|

| | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------

3.5. Нерухомі опори в каналі

------------------------------------------------------------------

| Номери камер, між | Прив'язка до | Конструкція | Примітки |

| якими розміщено | камери N | | |

| канал | | | |

|---------------------+---------------+--------------+-----------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

3.6. Спеціальні будівельні конструкції (щити, дюкери, мостові
переходи)

------------------------------------------------------------------

| Назва | Довжина, м | Опис або номер |

| | | типового креслення |

|----------------+-------------------+---------------------------|

| | | |


------------------------------------------------------------------

3.7. Теплова ізоляція

------------------------------------------------------------------

|Назва ділянки |Ізоляційний | Товщина | Зовнішнє покриття |

|(номер камери)| матеріал |ізоляції, мм |----------------------|

| | | |матеріал|товщина шару,|

| | | | | мм |

|--------------+------------+-------------+--------+-------------|

| | | | | |

------------------------------------------------------------------

3.8. Захист зовнішньої поверхні труб від корозії

------------------------------------------------------------------

|Назва ділянки | Спосіб | Вид | Наявність |Примітки|

| | прокладання |покриття |електрохіміч- | |

| | | | ного захисту | |

|--------------+---------------+---------+--------------+--------|

| | | | | |

------------------------------------------------------------------

3.9. Контрольні розкриття

------------------------------------------------------------------

|Місце розкриття |Дата |Призначення розкриття |Результати огляду |

| | | | та номер акта |

|----------------+-----+----------------------+------------------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

3.10. Експлуатаційні випробування

------------------------------------------------------------------

| Характер випробування | Дата | Результати випробувань |

| | | та номер акта |

|--------------------------+---------+---------------------------|

| | | |

------------------------------------------------------------------

3.11. Записи результатів огляду трубопроводів

------------------------------------------------------------------

| Дата огляду | Результати огляду | Термін наступного огляду |

|---------------+--------------------+---------------------------|

| | | |

------------------------------------------------------------------

4. Облік пошкоджень теплової мережі

------------------------------------------------------------------

| Пошкодження | Зміст інформації |

|----------------------------------------+-----------------------|

|Дата та час виникнення (год, хв) | |

|Назва ділянки | |

|Пошкодження обладнання | |

|(марка, завод-виробник) | |

|Тривалість відключення | |

|Вид пошкодження | |

|Причина пошкодження | |

|Наслідки пошкодження | |

------------------------------------------------------------------

5. Технічний стан елементів теплової мережі за чотирибальною


системою та висновки щодо її подальшої експлуатації (перелік
елементів береться за матеріалами обстеження)

------------------------------------------------------------------------------------------------

|Назва |Пода- |Зво- |За-|Ком- |Дре- |Повіт-|Насо-|Пере-|Кана-|Ка-|Неру-|Спеці-|Тепло-|Захист |

|ділянки,|вальна|ротна|су-|пен- |наж- | ряні | си |мич- | ли |ме-|хомі |альні | ва |зовніш-|

|номер |труба |труба|вки|сато-| ні |клапа-| | ки | |ри |опори|буді- |ізоля-| ньої |

|камери | | | | ри |кана-| ни | | | | | |вельні| ція |поверх-|

| | | | | | ли | | | | | | | кон- | труб |ні труб|

| | | | | | | | | | | | |струк-| | від |

| | | | | | | | | | | | | ції | |корозії|

|--------+------+-----+---+-----+-----+------+-----+-----+-----+---+-----+------+------+-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |

|--------+------+-----+---+-----+-----+------+-----+-----+-----+---+-----+------+------+-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| Технічний стан теплової | (цифрами) | (словами) |

| мережі в цілому * | | |

|------------------------------+----------------+----------------|

| | | |

------------------------------------------------------------------

_______________
* Проставляється (цифрами та словами) одна з чотирьох
категорій технічного стану:

1 - нормальний;

2 - задовільний;

3 - непридатний до нормальної експлуатації;

4 - аварійний.

Пропозиції щодо подальшої експлуатації

------------------------------------------------------------------

| |


------------------------------------------------------------------

Інші відомості *

Характерні креслення теплової мережі, необхідні матеріали із
зазначених даних за робочими кресленнями та з паспорта проекту
(розрахункові теплові потоки, технічні характеристики труб і
сталей, вимоги до поставки труб, величина пробного тиску для
гідравлічного випробування, вимоги до водно- хімічного режиму,
документація щодо перетинів траси теплової мережі іншими
інженерними мережами та їх спільної прокладки, перелік документів
про погодження з усіма зацікавленими організаціями та інше).

_______________


* Наводяться в додатку до паспорта.

Власник (керівник) енергоуправління _______________________


(підпис)

Керівник групи обстеження _______________________


(підпис)

Дата обстеження "_____"___________________ 20 _____ р.

Список додатків

------------------------------------------------------------------

| |

| |


------------------------------------------------------------------

У паспорті пронумеровано _____________ сторінок і


прошнуровано ____________ аркушів, у тому числі креслень (схем) на

_________ аркушах.

М.П.

"___"_________20____ р. _____________________________ ________


(посада відповідальної особи) (підпис)

Директор департаменту


з питань електроенергетики С.Я.Меженний
Додаток 6
до Правил технічної
експлуатації теплових
установок і мереж


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал