Міністерство палива та енергетики україни н а к а зСторінка1/13
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
                             http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif                             

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З14.02.2007 N 71

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2007 р.
за N 197/13464
Про затвердження Правил технічної
експлуатації теплових установок і мереж

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства


палива та енергетики
N 2 (
z0088-10 ) від 12.01.2010
Наказом Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
N 183 (
z0407-15 ) від 27.03.2015 }


Відповідно до вимог Законів України "Про електроенергетику"


( 575/97-ВР ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ), Положення про
Міністерство палива та енергетики України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року
N 1540 ( 1540-2006-п ), з метою дотримання єдиних положень і вимог
щодо організації експлуатації теплового устатковання та мереж,
виконання яких забезпечує надійну, безпечну та ефективну роботу
цього теплового устатковання та мереж, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила технічної експлуатації теплових


установок і мереж (далі - Правила), що додаються.

2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С.Я.) у


встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

3. Установити, що Правила набирають чинність через 6 місяців


після їх державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Головному державному інспектору України з енергетичного


нагляду Арбузову Є.Л. забезпечити:

- організацію видання Правил, доведення їх до споживачів та


здійснення позачергової перевірки знань цих Правил;

- систематичний контроль за дотриманням вимог Правил.

5. З набранням чинності цих Правил визнати такими, що не
застосовуються на території України, "Правила технической
эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей",
затверджені Головдерженергонаглядом Міністерства енергетики та
електрифікації СРСР 15 червня 1972 року.

6. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний


енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект"
(Білоусов В.І.) після державної реєстрації внести Правила до
Державного реєстру та банку даних автоматизованого інформаційного
фонду нормативних документів з технічної експлуатації теплового
устатковання та мереж.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника


Міністра Шеберстова О.М.

Міністр Ю.Бойко

ПОГОДЖЕНО: 

 
Заступник Міністра охорони


навколишнього природного
середовища України  А.Гриценко

Голова Антимонопольного


комітету України  О.Костусєв

Заступник Міністра України з


питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи  В.О.Романченко

Міністр будівництва, архітектури


та житлово-комунального
господарства  П.С.Качур

Голова Державного комітету


України з питань технічного
регулювання та споживчої політики  М.Негрич

Перший заступник


Міністра охорони здоров'я України  С.Бережнов

Голова Національної комісії


регулювання електроенергетики
України  С.Тітенко

Заступник Голови Державного


комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду  А.Дєньгін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
14.02.2007 N 71

Зареєстровано в Міністерстві


юстиції України
5 березня 2007 р.
за N 197/13464
ПРАВИЛА
технічної експлуатації теплових
установок і мереж

{ У тексті Правил слово "підприємства" в усіх відмінках


замінено словами "суб'єкта господарювання" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 2 (
z0088-10 ) від 12.01.2010 }

{ У тексті Правил слова "Мінпаливенерго", "державними


стандартами", "державних стандартів", "державним
стандартам", "технічний огляд" та "пожежної безпеки"
замінено відповідно словами "Міненерговугілля України",
"національними стандартами", "національних стандартів",
"національним стандартам", "огляд" та "пожежної та
техногенної безпеки";
слова "ТО ЦОВМ", "територіальним органом Центрального
органу виконавчої влади у сфері метрології (ТО ЦОВМ)",
"територіального органу ЦОВМ" та "ТО органу ЦОВМ"
замінено словами "метрологічний центр ЦОВМ" згідно з
Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості
N 183 (
z0407-15 ) від 27.03.2015 }

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила технічної експлуатації теплових установок і
мереж (далі - Правила) розроблено відповідно до законів України,
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міжгалузевих
і галузевих нормативних документів з організаційних і технічних
питань функціонування теплових установок і теплових мереж.

1.2. Положення цих Правил поширюються на суб'єктів відносин у


сфері теплопостачання (в тому числі, які мають власні джерела
теплопостачання), що займаються виробництвом, передачею та
постачанням теплової енергії або є споживачами теплової енергії
незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності, що є
складовою частиною системи заходів щодо організації виробництва,
перетворення, постачання та споживання теплової енергії.

Ці Правила також призначено для організацій незалежно від


їхньої відомчої належності та форм власності, що здійснюють
проектування, підготовку кадрів для теплових господарств, монтаж,
налагодження, обслуговування і ремонт теплових установок і мереж,
а також для здійснення функцій державного енергетичного нагляду за
технічним станом і організацією експлуатації теплових установок і
мереж та режимами споживання теплової енергії.

1.3. Правила встановлюють основні організаційні і технічні


вимоги до безпечної, надійної та економічної експлуатації джерел
теплопостачання, теплофікаційних і тепловикористовувальних
установок, теплових мереж, систем опалення та вентиляції, гарячого
водопостачання, збирання і повернення конденсату, водопідготовки,
а також засобів вимірювальної техніки, окрім ТЕЦ, магістральних
теплових мереж та котелень, підключених до них, які належать до
сфери управління Міненерговугілля України та на які поширюється
дія нормативного документа ГКД 34.20.507 "Технічна експлуатація
електричних станцій і мереж. Правила".

1.4. Теплові установки та мережі, що споруджуються або


модернізуються, мають відповідати проекту, національним
стандартам, технічним умовам на устатковання та вимогам цих
Правил.

1.5. Вимоги нормативних документів з експлуатації теплових


установок та мереж не повинні суперечити цим Правилам.

2. Нормативні посилання

У цих Правилах є посилання на такі нормативно-правові акти та
нормативні документи: { Абзац другий розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

Закон України "Про теплопостачання" ( 2633-15 )

Закон України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 )

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 )

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР )

{ Абзац сьомий розділу 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
(
z0407-15 ) від 27.03.2015 }

{ Абзац восьмий розділу 2 виключено на підставі Наказу


Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
(
z0407-15 ) від 27.03.2015 }

{ Абзац дев'ятий розділу 2 виключено на підставі Наказу


Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
(
z0407-15 ) від 27.03.2015 }

"ГОСТ 12.2.032-78 Рабочее место при выполнении работ сидя.


Общие эргономические требования"

"ГОСТ 12.2.033-78 Рабочее место при выполнении работ стоя.


Общие эргономические требования"

"ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий.


Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные
щитки"

СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"


(далі - СНиП 2.04.05)

ДБН В.2.5-39 "Теплові мережі" (далі - ДБН В.2.5-39)

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети" (далі - СНиП 3.05.03)

ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення"

СНиП III-18-75 "Правила производства и приемки работ.


Металлические конструкции"

"РД 34.09.255 (МУ 34-70-080-84) Методические указания по


определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях"
(далі - РД 34.09.255)

"РД 34.40.504 (МУ 34-70-155-86) Методические указания по


защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации"

ГКД 34.20.504-94 Теплові мережі. Інструкція з експлуатації


(далі - ГКД 34.20.504)

ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій


і мереж. Правила" (далі - ТЕЕСіМ)

ГНД 34.21.522-2004 Резервуари сталеві вертикальні циліндричні


для зберігання рідкого палива и води. Конструкції будівельні.
Інструкція з експлуатації

ГНД 34.42.401-2004 Установки для очищення виробничих стічних


вод теплових електростанцій. Інструкція з експлуатації та методика
з пуску і налагодження (далі - ГНД 34.42.401)

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних


випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30
листопада 2011 року N 1232 ( 1232-2011-п ) { Абзац двадцять
другий розділу 2 в редакції Наказу Міністерства енергетики та
вугільної промисловості N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

Положення про професійне навчання кадрів на виробництві,


затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики,
Міністерства освіти і науки від 26 березня 2001 року N 127/151
( z0315-01 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції 6 квітня 2001
року за N 315/5506

НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації


парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями) (далі -
НПАОП 0.00-1.08)

ДНАОП 1.1.10-1.01-2000 Правила безпечної експлуатації


електроустановок (далі - ДНАОП 1.1.10-1.01)

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації


трубопроводів пари та гарячої води

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання


України (далі - НПАОП 0.00-1.20)

ДНАОП 0.00-1.22-72 Правила техніки безпеки при експлуатації


тепловикористовувальних установок і теплових мереж

НПАОП 0.00-1.60-66 "Правила будови і безпечної експлуатації


парових та водогрійних котлів", затверджені Держгіртехнаглядом
СРСР 30.08.1966 { Абзац двадцять дев'ятий розділу 2 в редакції
Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення


навчання і перевірку знань з питань охорони праці та Переліку
робіт з підвищеною небезпекою (далі - НПАОП 0.00-4.12)

НАПБ Б.02.005-2003 Перелік посад, при призначенні на які


особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань
пожежної та техногенної безпеки, та порядок їх організації і
Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку
знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та
організаціях України (далі - НАПБ Б.02.005)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні (далі -


НАПБ А.01.001)

ДСН 3.3.6.037-99 ( va037282-99 ) Державні санітарні норми


виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (далі - ДСН 3.3.6.037)

ДСН 3.3.6.039-99 ( va039282-99 ) Державні санітарні норми


виробничої загальної та локальної вібрації (далі - ДСН 3.3.6.039)

ДСН 3.3.6.042-99 ( va042282-99 ) Державні санітарні норми


мікроклімату виробничих приміщень (далі - ДСН 3.3.6.042)

ДСН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми параметрів


електромагнітних полів (далі ( ДСН 3.3.6.096)

{ Абзац тридцять сьомий розділу 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
(
z0407-15 ) від 27.03.2015 }

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом


об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2011 року N 461 ( 461-2011-п ) (далі - Порядок
прийняття) { Абзац тридцять сьомий розділу 2 в редакції Наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними


водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 1999 року N 465 ( 465-99-п )

Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне


водокористування, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 13 березня 2002 року N 321 ( 321-2002-п )

"Инструкция по защите тепловых сетей от электрохимической


коррозии. - М., Стройиздат, 1975"

НПАОП 0.00-1.30-01 "Правила безпечної роботи з інструментом


та пристроями" (далі - НПАОП 0.00-1.30);

СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103:2005 "Навчання і перевірка знань


працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці,
пожежної та техногенної безпеки і технічної експлуатації.
Положення" (далі - СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103);

СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005 "Організація роботи з персоналом


підприємств електроенергетики. Положення" (далі - СОУ-Н МПЕ
40.1.12.104);

НАПБ В.01.034-2005/111. Правила пожежної безпеки в компаніях,


на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України
( z1230-05 ) (далі - НАПБ В.01.034);

Правила технічної експлуатації систем теплопостачання


комунальної енергетики України, затверджені наказом Держбуду
України від 19 січня 1999 року N 9 ( v0009241-99 ) (далі - ПТЕ
СТКЕУ);

ДСТУ 4100-2002 "Знаки дорожні. Загальні технічні умови.


Правила застосування" (далі - ДСТУ 4100-2002);

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на


підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних
територіях, затверджені наказом МНС від 15.08.2007 N 557
( z1006-07 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції 03.09.2007 за
N 1006/14273;

Правила підготовки теплових господарств до опалювального


періоду, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики
України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства
України від 10.12.2008 N 620/378 ( z1310-08 ), зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за N 1310/16001

НПАОП 40.1-1.32-01 "Правила будови електроустановок.


Електрообладнання спеціальних установок" (далі - НПАОП
40.1-1.32-01) { Розділ 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів


будівництва" { Розділ 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 5167-1:2003) "Метрологія.


Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням
стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу
вимірювання та загальні вимоги"; { Розділ 2 доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 (ИСО 5167-2:2003) "Метрологія.


Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням
стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні
вимоги" { Розділ 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2009 (ИСО 5167-3:2003) "Метрологія.


Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням
стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла
Вентурі. Технічні вимоги" { Розділ 2 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009 (ИСО 5167-4:2003) "Метрологія.


Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням
стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4. Труби Вентурі.
Технічні вимоги" { Розділ 2 доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009 (ИСО 5167-5:2003) "Метрологія.


Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням
стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання
вимірювань" { Розділ 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

СОУ-Н ЕЕ 20.401:2006 "Приймання в експлуатацію окремих


пускових комплексів і закінчених будівництвом підприємств
енергогенеруючих компаній. Правила". { Розділ 2 доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

{ Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 2 (
z0088-10 ) від 12.01.2010 }

3. Терміни та визначення понять

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

бак-акумулятор - ємність, призначена для зберігання запасу


гарячої води з метою вирівнювання добового графіка витрат води та
тепла в системах теплопостачання, а також для створення та
зберігання запасу води і підживлення джерела теплоти;

введення в експлуатацію - подія, що фіксує готовність споруд


і устатковання до використання за призначенням, документально
оформлена в установленому порядку;

відкрита водяна система теплопостачання - система


теплопостачання, в якій теплоносій (вода), що циркулює в тепловій
мережі, відбирається для технологічних потреб гарячого
водоспоживання;

власник - юридична особа, яка має у своїй власності або в


господарському віданні (згідно з балансовою належністю) теплові
установки чи теплові мережі, що виробляють, постачають або
використовують теплову енергію;

виконавча документація - відкоригований комплект креслень та


приймально-здавальна документація (акти, сертифікати, паспорти
тощо);

виробничі приміщення - замкнений простір у спеціально


призначених будівлях і спорудах, де систематично (за змінами) або
періодично (протягом робочого дня) здійснюється трудова діяльність
людей, пов'язана з участю в різних видах виробництва;

випробувальний режим - режим роботи устатковання за


спеціальними заявками і програмами, метою якого є перевірка
відповідності технічних характеристик устатковання після монтажу,
модернізації, ремонту вимогам нормативних документів, інструкцій
заводу-виробника і проектній документації;

водопідігрівальна установка (водопідігрівник) - теплообмінний


пристрій, який знаходиться під тиском середовища вище від
атмосферного і використовується для нагрівання води за допомогою
водяної пари, гарячої води;

водно-хімічний режим - сукупність заходів, які регламентують


відповідну якість робочих середовищ з метою забезпечення надійної
та економічної експлуатації устатковання, яке контактує з ними;

вузол обліку теплової енергії - комплект приладів та


обладнання, що забезпечує облік теплової енергії, а також
реєстрацію параметрів теплоносія;

джерело теплопостачання - виробничий об'єкт, призначений для


виробництва теплової енергії;

допуск - комплекс організаційно-технічних заходів щодо


гарантування правильності підготовки робочого місця, достатності
вжитих заходів безпеки, що здійснюється допускаючим, після
виконання яких бригада має право розпочати роботу на робочому
місці, до якого вона допускається за нарядом-допуском або
розпорядженням;

дублювання - виконання працівником професійних обов'язків на


робочому місці чергового оперативного або оперативно-ремонтного
персоналу під наглядом досвідченого працівника з метою оволодіння
навичками керування устаткованням;

експлуатація - період служби устатковання від моменту


введення його в роботу і до виведення з роботи, протягом якої
підтримується і відновлюється його роботоздатність. Експлуатація
поділяється на чотири оперативні стани: робота, резерв, ремонт,
консервація;

закрита водяна система теплопостачання - водяна система


теплопостачання, в якій вода, що циркулює в тепловій мережі,
використовується тільки як теплоносій і з мережі не відбирається;

інструкція з експлуатації - документ, у якому викладено


відомості, необхідні для правильної експлуатації (використання,
транспортування, зберігання і технічного обслуговування) виробу
(установки) та підтримання його (її) в постійній готовності до
дії;

індивідуальний тепловий пункт - тепловий пункт, із якого


здійснюється теплопостачання та керування системою теплоспоживання
не більше ніж однієї будівлі (споруди) або її частини;

консервація - комплекс заходів із забезпечення відповідно до


технічної документації під час зберігання або тимчасової
бездіяльності теплових установок і мереж (устатковання, запасних
частин, матеріалів тощо) шляхом запобігання псуванню від корозії,
механічних та інших впливів з боку людини або навколишнього
середовища;

мережна вода - спеціально підготована вода, яка


використовується у водяній тепловій мережі як теплоносій;

наряд - викладене на спеціальному бланку завдання на безпечне


проведення роботи, яке визначає її зміст, місце, час початку і
закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади та осіб, що
відповідають за безпечне виконання роботи;

нормативний документ - документ, що встановлює правила,


настанови чи характеристики щодо діяльності або її результатів.
{ Розділ 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 183 ( z0407-15 ) від
27.03.2015 }

обслуговування устатковання - комплекс робіт з ведення


необхідного режиму роботи, проведення оглядів устатковання та


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал