Міністерство освіти іСкачати 354.94 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір354.94 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації спрямовані допомогти студентам-вступникам успішно виконати поставлені перед ними завдання.

При підготовці до вступних випробувань студенту-вступнику на ОКР «Спеціаліст» необхідно ретельно ознайомитися з рекомендованою літературою та методичними рекомендаціями до виконання практичних і лабораторних робіт з навчальних курсів, що увійшли до програми комплексного іспиту зі спеціальності. Для виконання практичних професійних завдань необхідно ретельно ознайомитися з основними нормативними документами та методичними рекомендаціями в галузі діловодства, а саме: ДСТУ 4163–2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», методичними рекомендаціями щодо застосування цього ДСТУ; ДСТУ 2732-2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення»; «Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»; «Методичними рекомендаціями з розробки та застосування примірних і типових номенклатур справ»; «Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів».

На підставі вивчених джерел проаналізувати класифікацію службових документів в установі, звернути увагу на правильність розташування реквізитів при оформленні документів.

Оскільки письмовий іспит передбачає обмеженість в часі (2 астрономічні години), вступнику в процесі виконання завдань необхідно правильно розрахувати час для їх вирішення. Результати тестових завдань заносяться до бланку А у вигляді позначок ( або ).

При виконанні завдань професійного спрямування за необхідністю можна використовувати чернетку. Чернетка не перевіряється екзаменаторами, її призначення – допомогти в створенні відповідної форми та змісту документа. Відповіді, наведені в чернетці (в разі їх відсутності в бланку відповіді, або розбіжності з остаточним варіантом) не можуть бути зарахованими екзаменаторами як результативні.

Важливим чинником оцінки роботи вступника є відповідність її оформлення існуючим вимогам. Документ повинен бути складеним у відповідності до вимог ділового мовлення з використанням офіційно-ділового стилю. Наявність граматичних і стилістичних помилок знижує загальну оцінку за виконане завдання.

Робота виконується шариковою (капілярною) ручкою одного кольору. Припустимі для виконання роботи кольори  синій та чорний. Виправлення за допомогою коректора заборонені і вважаються помилкою. Виправлення у вигляді закреслень знижують загальну оцінку роботи. Використання позначок, що не затверджені офіційними документами з діловодства, заборонено.
Критерії оцінюванняВступний екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою.

Мінімальна кількість балів – 0.

Максимальна кількість балів – 100.

Прохідний бал для участі у конкурсному відборі – 25 балів.


Рівні навчальних

досягнень

Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів
0-8

Вступник розрізняє об'єкти вивчення.

I. Незадовільний

9-16

Вступник відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення.
17-24

Вступник відтворює лише частину навчального матеріалу; виконує елементарні завдання.
25-37

Вступник здатний до відтворення основного навчального матеріалу, може повторити за зразком певну операцію, дію.

II.

Середній

38-40

Вступник відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правила, визначення, поняття..
41-49

Вступник виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.
50-57

Вступник правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії .

III. Достатній

58-66

Знання вступника є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності.
67-75

Вступник добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією.
76-84

Вступник має повні, глибокі знання, здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення.

IV.

Високий

85-92

Вступник має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми.
93-100

Вступник має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал