Міністерство освіти іСкачати 354.94 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір354.94 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
міністерство освіти і науки України

Маріупольський державний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

____________К.В. Балабанов


Програма

ВСТУПНого ФАХОВОГО ІСПИТУ зі СПЕЦІАЛЬНОСТІ

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

(освітня програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

ОКР «Спеціаліст»

Затверджено

на засіданні Вченої ради МДУ

протокол №13 від 24.06.2016
Маріуполь-2016

УДК 002(073)

ББК 73я73
Програма вступного фахового іспиту зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») ОКР «Спеціаліст» / Укл.: Г.І. Батичко, І.О. Петрова, В.О. Кудлай. – Маріуполь: МДУ, 2016. – 21 c.

Укладачі:

Батичко Г.І. кандидат наук з мистецтвознавства, доцент, завідувач

кафедри культурології та інформаційної діяльності.Петрова І.О. кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології

та інформаційної діяльності.Кудлай В.О. кандидат наук із соціальних комунікацій, ст. викл.

кафедри культурології та інформаційної діяльності


Програма вступного фахового іспиту зі спеціальності укладена відповідно до правил прийому до Маріупольського державного університету. Визначає базові принципи відбору для навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» у МДУ. В її основу покладено навчальні програми з курсів, які входять до складу державної атестації студентів за освітнім ступенем «Бакалавр». Програма містить методичні рекомендації, спрямовані допомогти студентам-вступникам успішно виконати поставлені перед ними завдання, орієнтований перелік питань вступних випробувань, критерії оцінювання та список літератури і джерел.


© Батичко Г.І., Петрова І.О., Кудлай В.О., 2016 © МДУ, 2016

ЗМІСТ


 1. Пояснювальна записка……………………………………………………………...4

 2. Орієнтовний перелік питань вступних випробувань ……………………………7

 3. Опис, структура та особливості оцінювання завдань письмового іспиту …..10

 4. Методичні рекомендації………………………………………………………..…14

 5. Критерії оцінювання …………………………………………………………….. 17

 6. Література та джерела …………………………………………………………....18

 7. Додатки…………………………………………………………………………… 21
Пояснювальна записка

Ця програма визначає базові принципи відбору для навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» у МДУ, сутність процедури зарахування відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»).

У програмі визначено критерії відбору осіб, які здобули освітній ступень «Бакалавр» для подальшого навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». Зарахування відбувається на конкурсній основі на підставі результатів вступних випробувань за зазначеними в програмі критеріями.

Мета конкурсного відбору формування якісного складу контингенту студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» та сприяння ефективній підготовці фахівців, що мають глибокі професійні знання та здатні до вирішення різноманітних завдань згідно із запитами сучасної суспільної практики в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. До участі в конкурсі допускаються всі особи, які мають базову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за спеціальністю без обмеження віку.

При розробці Програми враховано Закони України («Про освіту» 1991 року зі змінами, «Про вищу освіту» 2014 року) та використано нормативні та методичні документи:


 1. Державний галузевий стандарт вищої освіти підготовки бакалавра зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». — Вид. офіц. —К.:МОН України. – 2006.

 2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки бакалавра зі спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»: стандарт вищої освіти. — Вид. офіц. — Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2012. (у тому числі варіативна частина).

 3. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра зі спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»: стандарт вищої освіти. — Вид. офіц. — Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2012. (у тому числі варіативна частина).

 4. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста зі спеціальності 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»: стандарт вищої освіти. — Вид. офіц. — Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2012. (у тому числі варіативна частина).

 5. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста зі спеціальності 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»: стандарт вищої освіти. — Вид. офіц. — Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2012. (у тому числі варіативна частина).

 6. Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у Маріупольському державному університеті: наказ Маріупольського державного університету 26 червня 2015 року № 196 / Збірник положень з організації освітнього процесу в МДУ. – Випуск 1. – Маріуполь, МДУ. – 2015. – 56с.

 7. Правила прийому до Маріупольського державного університету в 2016 році. — Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2016. – 28 с.

 8. Додатки до Правил прийому до МДУ в 2016 році (69 с.).

В основу «Програми вступних випробувань зі спеціальності для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») покладено навчальні програми з курсів, які у відповідності до Державного галузевого стандарту освіти виносяться на державну атестацію студентів за освітнім ступенем «Бакалавр»: «Документознавство»; «Діловодство»; «Організація референтської та офісної діяльності»; «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Архівознавство»; «Книгознавство». Означені курси визначають рівень наявних теоретичних знань і практичних навичок фахівця освітнього ступеня «Бакалавр», що дозволяє продовжувати навчання в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи на ОКР «Спеціаліст».

Під час випробувань оцінюється рівень сформованості знань і умінь для подальшої освіти з метою отримання кваліфікації «Спеціаліст з інформаційної, бібліотечної та архівної справи».

Вступні випробування проводяться у письмовій формі, протягом двох астрономічних годин, містять декілька типів завдань (тестові, логічні, інформаційно-аналітичні, професійні) різного рівню складності. Кожне з завдань оцінюється певною сумою балів у відповідності до рівня складності та згідно загальних критеріїв оцінювання (розділ 5). Шкала оцінювання – від 0 до 100 балів

Під час іспиту абітурієнт повинен продемонструвати: • вміння виділяти головне і другорядне;

 • здатність аргументувати теоретичні положення фактичним матеріалом;

 • обізнаність щодо основних тенденцій розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

На ОКР «Спеціаліст» рекомендуються до зарахування вступники, що мають базову вищу освіту з фаху на рівні бакалавра зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», споріднених спеціальностей «Культурологія», «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури», «Народна художня творчість», «Менеджмент соціокультурної діяльності» та продемонстрували під час випробувань достатній рівень сформованості теоретичних і практичних навичок і отримали за результатами кваліфікаційного іспиту не менше ніж 25 бали.

Програма набуває чинності з моменту затвердження її ректором МДУ.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал