Міністерство освіти І науки україни вище професійне училище №20Скачати 453.77 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір453.77 Kb.
1   2   3
ТЕМАТИКА
курсових робіт
з предмета „Спеціальні системи документування”
для учнів
спеціальності 5.02010501 "Діловодство"
на 2014-2015 навчальний рік

1. Документальне забезпечення управління та шляхи його удосконалення на матеріалах
ТзОВ.
2. Організація роботи кадрової служби на підприємстві (в установі),ведення кадрової документації.
3. Організація фінансового документообігу та формування документів дня.
4. Документальне оформлення трудових правовідносин
5. Застосування уніфікованих форм документів у кадровому діловодстві
6. Документування господарської діяльності ПП
7. Документування роботи зі зверненнями громадян
8. Документація з кадрово-контрактних питань, документування атестації кадрів.
9. Документообіг на підприємствах гуртової торгівлі.
10. Документування призначення допомоги, пенсій, нагороджень
11. Документальне оформлення трудової зайнятості населення
12. Документування господарсько-договірної діяльності
13. Документування господарсько-претензійної діяльності ВАТ.
14. Документування підприємницької діяльності ПП.
15. Документування банківської діяльності
16. Комерційне листування
17. Документування посередницької діяльності
18. Ведення обліково-фінансової документації на підприємстві
19. Особливості організації документування управлінської діяльності підприємства.
20. Організація документообігу на державному підприємстві.
21. Документи у видавничій діяльності
22. Документування зовнішньоекономічної діяльності
23. Організація роботи з конфіденційними документами
24. Документування захисту права інтелектуальної власності
25. Документування протокольних заходів у дипломатичній діяльності
26. Документування з питань постачання та збуту підприємств торгівлі.
27. Документування розрахункових відносин підприємств.
28. Документування господарсько-претензійної діяльності ТзОВ.
29. Дипломатичне листування.
30. Документування господарсько-договірної діяльності державних підприємств.
20

ДОДАТОК 2.КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання курсової роботи

Номер і назва етапів курсової роботи
Термін виконання етапів роботи
Примітки
1. Отримання завдання за темою роботи
12.04.2014
Виконано
2. Робота над літературою та методичними вказівками 20.04. 2014
Виконано
3. Написання вступу, обґрунтування теми.
30.04. 2014
Виконано
4. Написання 1-2 розділів курсової роботи
02.05. - 15.05. 2014
Виконано
5. Написання 3 розділу
16.05. - 25.05.2014
Виконано
6. Написання висновку
26.05. - 30.05.2014
Виконано
7. Підбір документів для додатків
01.06. - 06.06.2014
Виконано
8. Оформлення курсової роботи
10.06. 2014
Виконано
9. Здача роботи на рецензування
12.06. 2014
Виконано
Учень (учениця)
_______________
_____________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Керівник
_______________
_____________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
_______________________
(дата)


21
ДОДАТОК 3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ,
КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І НАУКИ
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 20

КУРСОВА РОБОТА
з предмета «Спеціальні системи документування»

Тема: «Документування з питань постачання та збуту на підприємствах гуртової торгівлі».
Учень (иця)-виконавець:
_____________________
Допускається до захисту
Керівник курсової роботи
______________________
Львів 2014

22
ДОДАТОК 4.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ,
КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І НАУКИ
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 20ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. директора з НВР
_______________С.І.Гомза
«___» _________ 2014 р

Завдання на курсову роботу
Учня ________________________ _________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Тема роботи: «Документування господарсько-договірної діяльності ТзОВ»
Питання пояснювальної записки
Вступ_____________________________________________________
1.
Організація документообігу на підприємстві.
2.
Загальна характеристика і призначення документів з господарської діяльності.
3.
Складання і оформлення господарсько-договірних документів.
3.1. договір постачання
3.2. договір підряду
3.3. договір про матеріальну відповідальність
3.4. договір про спільну діяльність
3.5. договір щодо створення нових форм господарювання
3.6. установчий договір
3.7. довіреність
4.
Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту
Висновки
Список використаної літератури
Додатки (згідно з індивідуальним завданням)

23
ДОДАТОК 5.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1.

1. Скласти посадову інструкцію діловоду.
2. Скласти наказ про передачу документальних матеріалів до відомчого архіву.
3. Скласти архівну довідку складену на підставі великої кількості документів.
4. Оформити договір на виготовлення і поставку кондитерських виробів.
5. Оформити договір на створення проектно-кошторисної документації для будівництва складського приміщення.
6. Оформити договір на посередницькі послуги.
7. Оформити договір на здійснення кредитно-договірного обслуговування.
8. Скласти акт про результати інвентаризації цінностей на складі, на підставі якої виявлено недостачу матеріальних цінностей.
9. Оформити договір на рекламну продукції.
10. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
11. Подати схему організації документообігу на підприємстві.
ЗАВДАННЯ 2.
1. Скласти бізнес-план підприємства.
2. Скласти положення про канцелярію.
3. Скласти наказ про направлення на курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників.
4. Скласти архівну довідку за неповними даними документальних матеріалів.
5. Оформити договір на виготовлення і поставку миючих засобів.
6. Оформити договір на створення проектно-кошторисної документації на реконструкцію побутових приміщень.
7. Оформити договір на посередницькі послуги.
8. Оформити договір про депозитний вклад терміном на п’ять років в сумі 748 тис. грн.
9. Оформити платіжне доручення про перерахування через відділення банку 750 грн. 00 коп. Одержувач – ВАТ «Карпати».
10. Оформити договір на рекламну продукції власного виробництва.
11. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

ЗАВДАННЯ 3.
1. Подати схему організації документообігу.
2. Скласти посадову інструкцію інспектору по контролю за виконанням доручень.
3. Скласти наказ про затвердження планів роботи структурних підрозділів на наступний місяць.
4. Скласти архівну довідку, складену на підставі неповністю збережених документальних матеріалів одного фонду.
5. Оформити договір на виготовлення і поставку видавництвом «Коло» типових бланків для оформлення наказів в кількості 1000 штук. Термін дії договору – три місяці.
6. Оформити договір на створення проектно-кошторисної документації для будівництва цеху.
7. Оформити договір на посередницькі послуги.
8. Оформити позов про стягнення штрафу за неповернення тари.
9. Оформити договір про надання підприємству короткострокового кредити.
10. Оформити накладну про відпуск матеріальних цінностей.
11. Оформити договір на рекламну продукції.
12. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

24
ЗАВДАННЯ 4.
1. Подати схему документообігу підприємства.
2. Оформити документ на ім’я керівника вашої установи з проханням звільнення від занять з переліком доданих документів на підтвердження правомірності висловленого прохання.
3. Заповніть особовий лист з відділу кадрів.
4. Оформіть уніфіковану форму наказу щодо особового складу.
5. Скласти на певний термін трудовий контракт з працівником вашого підприємства.
6. Написати характеристику на свого товариша.
7. Оформити трудову угоду на виконання певної роботи.
8. Скласти договір про повну матеріальну відповідальність.
9. Оформити договір на рекламну продукції вашого підприємства.
10. Правила і норми охорони праці.
ЗАВДАННЯ 5.
1. Скласти положення про експортну-перевірну комісію.
2. Скласти наказ про організацію занять по підвищенню кваліфікації керівних та
інженерно-технічних працівників.
3. Оформити архівну довідку, складену на підставі повністю збережених документальних матеріалів одного фонду.
4. Скласти ініціативний лист про договір на спільне використання засобів про перевірку технічного стану житлових приміщень табору.
5. Оформити договір на посередницькі послуги.
6. Оформити договір на депозитний вклад на суму 900 тис. грн. з отриманням 5% річних.
Термін вкладу – п’ять років.
7. Скласти заяву про видачу грошових, розрахункових чекових книжок.
8. Оформити договір на рекламу ремонтних робіт.
9. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
ЗАВДАННЯ 6.
1. Скласти положення про бюро технічної документації.
2. Скласти наказ про перерахування коштів на рахунок професійних спілок, перерахування яких було призупинено в зв’язку із відсутністю особистих доручень працівників у формі заяви.
3. Скласти протокол оперативної наради у директора ВАТ «ДЗАК» щодо питань які розглядаються на засідання Спостережної ради.
4. Скласти наказ про прийом, звільнення з роботи на надання відпустки.
5. Оформити договір на виготовлення та поставку товарів народного вжитку. Термін дії договору – один рік.
6. Оформити договір на створення проектно-кошторисної документації для реконструкції та проведення ремонтно-будівельних робіт на базі дитячого оздоровчого табору «Карпати».
7. Оформити договір на посередницькі послуги.
8. Оформити претензійного листа про виплату штрафу за затримку постачання.
9. Оформити договір про надання довгострокового кредиту на суму 265 тис. грн..
10. Скласти акти по культурі виробництва та передачі в оренду котельні, основних засобів
і матеріальних цінностей.
11. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
ЗАВДАННЯ 7.
1. Скласти посадову інструкцію
2. Написати заяву про переведення з посади менеджера на посаду начальника відділу маркетингу.

25 3. Написати характеристику на свого товариша.
4. Написати документ в якому йдеться про матеріальну допомогу, на ім’я керівника підприємства. Прохання обґрунтуйте.
5. Подати формуляр – зразок і заповнити особовий листок з обліку кадрів.
6. Оформити наказ ВК про надання відпустки а) у зв’язку з навчанням; б) щорічну відпустку.
7. Оформити трудовий договір.
8. Оформити трудовий контракт.
9. Скласти договір про повну матеріальну відповідальність.
ЗАВДАННЯ 8.

1. Скласти статут державного комунального магазину-складу.
2. Скласти розпорядження про тимчасове виконання обов’язків касира продавцем продовольчих товарів.
3. Скласти наказ про позбавлення преміальної доплати за порушення трудової дисципліни.
4. Оформити договір поставки хлібобулочних виробів.
5. Оформити договір на створення проектно-кошторисної документації для будівництва складу.
6. Оформити договір на посередницькі послуги.
7. Оформити претензію про сплату штрафу за неповернення тари.
8. Оформити договір на одержання кредиту терміном на п’ять років.
9. Скласти акт про результати ревізії каси, якщо виявлено нестачу готівки на суму 920 тис. 60 коп.
10. Оформити договір на участь у ярмарку та перелік товарів, що продаються до ярмарку.
11. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
ЗАВДАННЯ 9.
1. Скласти статут малого приватного торгово-виробничого підприємства.
2. Скласти наказ про проведення атестації матеріально-відповідальних осіб.
3. Скласти заяву та наказ про зміну прізвища.
4. Скласти договір на виготовлення і поставку десяти комплексів офісних меблів для обладнання адміністративного корпусу.
5. Оформити договір на створення проектно-кошторисної документації для будівництва приміщення гуртожитку.
6. Оформити договір на посередницькі послуги.
7. Оформити відповідь на претензійного листа про задоволення претензії на суму 655 грн.
8. Оформити договір на одержання довгострокового кредиту в сумі 65 тис. грн. надання позики в сумі 1 тис. грн.. з виплатою протягом двох років.
9. Оформити договір на рекламну продукції.
10. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
ЗАВДАННЯ 10.
1. Подати графік документообігу вашого підприємства.
2. Оформити договір купівлі-продажу.
3. Заповнити підзвітній особі довіреність на отримання товару лист – Т-2 в кількості 6 Т від постачальника.
4. Заповнити книгу реєстрації довіреностей (типова форма № М-3).
5. Оформити накладну на відвантаження товарів.
6. Оформити договір постачання.
7. Договір касово-розрахункового обслуговування.

26 8. Від імені працівника підприємства скласти заяву про втрату розрахункового чеку на суму 10 (десять) тис. грн..
9. Оформити договір підряду.
10. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
ЗАВДАННЯ 11.
1. Скласти протокол розбіжностей до договору.
2. Скласти комерційний акт про виявлення нестачі продукції (товару) при розпечатання вагона (автофургона).
3. Написати претензійного листа щодо кількості та якості товару.
4. Скласти рекламацію про сплату штрафу за невикористання акредитива сума 120 000 грн.
5. Скласти лист – відповідь на рекламацію.
6. Написати позовну заяву.
7. Подати графік обігу документа – комерційний акт.
8. Написати пояснювальну записку про порушення трудової дисципліни.
9. Скласти акт про результати ревізії каси, якщо виявлено нестачу готівки – 2 тис. 504 грн.
10. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

ЗАВДАННЯ 12.
1. Скласти статут малого колективного підприємства.
2. Скласти наказ про проведення заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду.
3. Скласти наказ про проведення доплати за роботу по розширенню зони обслуговування.
4. Скласти договір на виготовлення та поставку ВАТ «Харківський верстатобудівний комбінат» двох шліфувальних верстатів. Термін дії договору – один місяць.
5. Оформити договір про створення конструкторської документації для виготовлення нового виробу.
6. Оформити договір на посередницькі послуги.
7. Оформити відповідь на претензійний лист, про задоволення претензії на суму 6225 грн.
8. Оформити договір про депозитний вклад коштів на суму 699 тис. грн..
9. Від імені працівника підприємства скласти заяву про втрату розрахункового чеку на суму 3(три) тисячі гривень.
10. Оформити договір на рекламу продукції.
11. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

ЗАВДАННЯ 13.
1. Скласти посадову інструкцію діловоду з обліку та реєстрації кореспонденції.
2. Скласти наказ про призначення комісії з перевірки дотримання вимог техніки безпеки та протипожежного захисту.
3. Скласти характеристику на старшого інспектора відділу кадрів.
4. Оформити договір поставки швейних виробів.
5. Скласти лист-відповідь Львівського заводу по ремонту ювелірних виробів щодо договору на спільне використання коштів для будівництва табору.
6. Оформити договір на посередницькі послуги.
7. Оформити позовну заяву про недопоставку товару.
8. Оформити договір про депозитний вклад коштів на суму 900 тис. грн.. з одержанням
5% річних.
9. Оформити інвентаризаційний опис цінностей на складі, якщо під час проведення
інвентаризації виявлено нестачу 100 метрів костюмної тканини.
10. Оформити договір на участь у ярмарку та перелік товарів, що подаються до ярмарку.
11. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

27
ЗАВДАННЯ 14.
1. Скласти посадову інструкцію працівнику ВК.
2. Подайте різницю між трудовим договором і контрактом і табличній формі.
3. Оформити заяву до житлово-комунальних органів.
4. Написати заяву про відступлення частини від частки у статутному капіталі підприємства.
5. Написати позовну заяву про поновлення на роботі, відшкодування моральної шкоди.
6. Написати апеляційну скаргу на рішення в цивільній справі.
7. Написати розписку про одержання грошей від голови каси взаємодопомоги.
8. Оформити посвідчення про відрядження.
9. Подати зразок заповіту.
10.Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
ЗАВДАННЯ 15.
1. Скласти графік обігу документа доручення.
2. Скласти посадову інструкцію діловоду.
3. Оформити просте доручення.
4. Подати зразок довіреності на отримання пенсійного посвідчення.
5. Написати заяву про призначення пенсії.
6. Написати складну розписку.
7. Написати заяву вступу до ЖБК.
8. Написати позовну заяву про призначення порядку користуватися земельною ділянкою.
9. Подати зразок заповіту.
10.Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
ЗАВДАННЯ 16.
1. Скласти положення для диктофонно – машинописного бюро.
2. Скласти витяг з наказу про забезпечення протипожежної безпеки та посилення охорони у період святкових днів.
3. Оформити трудову угоду про проведення у приміщення технікуму дворазового фарбування підлоги.
4. Оформити договір на виготовлення і поставку меблевим комбінатом «Дрогобич» десяти однотумбових канцелярських столів. Термін дії договору – три місяці.
5. Оформити доповідну записку про поселення у гуртожиток.
6. Оформити річний підрядний договір.
7. Скласти позовну заяву про стягнення заробітної плати при звільненні працівника.
8. Оформити договір про надання кредиту в сумі 700 тис. грн..
9. Оформити платіжну відомість на суму 48 000 грн. на виплату заробітної працівникам технікуму.
10. Оформити договір на рекламу підготовки молодших спеціалістів.
11. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

ЗАВДАННЯ 17.
1. Скласти інструкцію по ДЗУ.
2. Скласти наказ про тимчасове виконання обов’язків касира бухгалтером.
3. Оформити особову картку на економіста.
4. Скласти супровідний лист відправлений Львівським заводом по ремонту годинників та ювелірних виробів щодо звіт/ заводу по капітальному виробництву за 2014р.
5. Скласти договір на технічне обслуговування телевізорів і ремонт побутових радіотелевізійних апаратів і апаратури магнітного запису у період гарантійного терміну їх експлуатації.
6. Оформити договір на посередницькі послуги.

28 7. Скласти позовну заяву про стягнення заробітної плати при звільненні працівника.
8. Оформити договір про депозитний вклад терміном на три роки в сумі 100 (сто) тисяч грн.. з отриманням 10% річних.
9. Скласти акт про стан роботи з документами в канцелярії управління.
10. Оформити договір на рекламу послуг.
11. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
ЗАВДАННЯ 18.
1. Скласти посадову інструкцію для працівника ВК.
2. Скласти графік обігу документа наказ ВК.
3. Написати автобіографію.
4. Подати зразки заяв з кадрових питань.
5. Укласти контракт на управління підприємством.
6. Подати формуляр-зразок і внести змінну інформацію в особовий листок з обліку кадрів.
7. Написати резюме на заміщення вакансії офіс-менеджера вашого підприємства.
8. Написати рекомендаційний лист на свого товариша.
9. Подати трудову угоду на період виконання певної роботи.
10. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

ЗАВДАННЯ 19.
1. Скласти інструкцію про порядок приймання. Використання приватизаційних сертифікатів і виплати дивідендів акціонерам.
2. Скласти наказ про призначення експертної комісії.
3. Скласти подання про заохочення.
4. Скласти наказ про заохочення.
5. Оформити договір на виготовлення і поставку протягом місяця видавництвом «Коло» бланків доручень на суму 400 (чотириста) грн.
6. Оформити типовий річний підрядний договір по будівництву.
7. Оформити договір на посередницькі послуги.
8. Оформити позовну заяву про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю.
9. Оформити договір на розрахунково-касове обслуговування.
10. Оформити лист нагадування про надсилання чеку на часткову сплату рахунку.
11. Оформити оголошення про проведення загальних зборів акціонерів.
12. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
ЗАВДАННЯ 20.
1. Скласти статут підприємства.
2. Скласти вказівку про порядок формування регульованих цін та тарифів для розрахунків з підприємствами, одержану від відділу ціноутворення Львівської міської Ради.
3. Скласти довідку з місця роботи. Скласти заяву про звільнення у зв’язку з обранням на виборну посаду.
4. Оформити договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.
5. Оформити договір підряду на капітальне будівництво.
6. Оформити договір на посередницькі послуги.
7. Оформити відповідь на претензійний лист про задоволення претензії.
8. Оформити договір про здійснення кредитно-договірного обслуговування.
9. Оформити лист-попередження стосовно сплати боргу у розмірі 8 6 000 $.
10. Оформити договір на рекламу бакалійної продукції.
11. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

ЗАВДАННЯ 21.

29 1. Скласти посадову інструкцію архіваріусу.
2. Скласти наказ про створення атестаційної комісії.
3. Скласти графік відпусток для працівників апарату управляння.
4. Скласти план роботи будівельної дільниці комбінату на другий квартал ц.р., а також список працівників за заявками яких перераховуються суми на їх рахунки в банку.
5. Оформити договір на виготовлення і поставку протягом року дерев’яної тари та піддонів в кількості 18 тисяч штук.
6. Оформити договір на посередницькі послуги.
7. Оформити позовну заяву про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження його здоров’я.
8. Оформити договір про здійснення кредитно-договірного обслуговування.
9. Скласти лист про сплату дебіторської заборгованості за товар який був відправлений на адресу Львівського заводу по ремонту ювелірних виробів.
10. Оформити договір на участь у ярмарку.
11. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
ЗАВДАННЯ 22.
1. Скласти посадову інструкцію друкарці канцелярії.
2. Скласти наказ про призначення чергових у святкові дні.
3. Оформити трудовий контракт для діловода.
4. Оформити договір на виготовлення і поставку протягом року пластової тари в кількості 160 тисяч штук.
5. Оформити договір на створення проектно-кошторисної документації для будівництва
їдальні.
6. Оформити договір на посередницькі послуги.
7. Оформити позовну заяву про стягнення штрафу за недопоставку товару.
8. Оформити договір про здійснення кредитно-договірного обслуговування.
9. Оформити акт попередніх результатів зняття залишків товарів і тари.
10. Оформити договір на рекламу пластової тари.
11. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал