Міністерство освіти І науки україни ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів закарпатської обласної радиPdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УЖГОРОДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ
ПРЕДМЕТІВ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


Збірник тез доповідей
Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН України

«ВІД ТВОРЧОСТІ УЧИТЕЛЯ – ДО
ТВОРЧОСТІ УЧНІВ»
Ужгород – 20142
Матеріали Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
2013-2014 н. р.

Відповідальний за випуск: Оксана Станко
Редакційна колегія: Рогатин Л.
Бабій В.
Від творчості учителя – до творчості учителя до творчості
учнів


У збірнику подано тези доповідей учасників Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-досліднецьких робіт учнів-членів
МАН України, які проводили педагоги навчального закладу разом із викладачами УжНУ та представниками Закарпатської філії МАН України на базі Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів.

3
СВОЄРІДНІСТЬ ТОПОНІМІЧНИХ ТА ІСТОРИЧНИХ
ПЕРЕКАЗІВ, ФОЛЬКЛОРНО- ЕТНОГРАФІЧНИЙ
НАБУТОК ІРШАВЩИНИ

Виконала: МАРКОВИЧ Тетяна Іванівна, 10 клас
Науковий керівник: СЕНЬКО І. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри російкої літератури
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів.
Об’єкт
дослідження:
записи народних переказів, опублікованих збирачами усної народної творчості Закарпаття та зібраних автором дослідження.
Мета дослідження:відображення історії Іршавщини в
історичних та топонімічних переказах.
Актуальність: тема відображення історичних подій
Іршавщини в історичних та топонімічних переказах не була до цього часу об’єктом дослідження. Відомо, що офіційні погляди на ті чи інші події історичного характеру досить часто не співпадають з народними поглядами на ці події, тож для мене важливо вивчити народне сприйняття подій історії Іршавщини.
Новизна теми: вперше системно розглядаються два види переказів Іршавщини – топонімічні та історичні.


4
ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИЙ КОД В АРХІТЕКТУРІ
КУЛЬТОВИХ СПОРУД
Виконала: ФІЛІП Олександра Василівна,
10 клас
Науковий керівник: СТОЙКА Марія Петрівна
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Мета: детальне дослідження архітектури культових споруд,
історії зародження та становлення їхньої символіки, та символіки в мистецтві як такої.
Тема є актуальною, особливо враховуючи велику кількість культових споруд у світі та немалий відсоток віруючих людей, які були б зацікавлені темою даного дослідження.
Для досягнення поставленої мети передбачається розв’язання наступних завдань:
1.

Дослідити історію зародження та становлення поняття про культові споруди;
2.

Проаналізувати особливості культових споруд найбільших релігій світу;
Висновки: Людина одвічно прагнула віри у щось вище за себе.
Саме з цього починалась архітектура культових споруд, з

5 примітивних місць для поклоніння. Вже з тих часів у основу таких місць була закладена сакральність та символічність. Саме тому у автора даної роботи є власні плани щодо майбутніх досліджень першоджерел культових споруд та розшифрування їх символіки, вирішення питання «Чому саме так,а не інакше?».
6
СТРАТЕГІЯ ПОШУКУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ
СПОЛУК КЛАСУ ТРИАЗОЛІВ
Виконав: РУЩАК Василь Олександрович
Наукові керівники:
ГОЛОМБ Світлана Василівна, учитель хімії;
СЛИВКА Михайло Васильович, к.х.н., доцент кафедри органічної хімії Ужгородського національного університету
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів, 10 клас
Мета: науково-дослідної роботи полягала в розробці перспективних методів та оптимальних умов синтезу нових селен- й телур-вмісних конденсованих похідних симетричного триазолу, що містять позитивний заряд, шляхом введення атому
Селену чи Телуру в їх склад та в реалізації дослідження in vitro біо-активності отриманих сполук.
В результаті проведеного дослідження за допомогою методу електрофільної гетероциклізації здійснено ряд синтезів, в результаті яких одержано 8 раніше неописаних селено- й телуровмісних конденсованих похідних симетричного триазолу, що містять позитивний заряд. Для отриманих сполук вивчено

7 фізико-хімічні характеристики та оцінено перспективу їх використання.
Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що для цільових гетероциклів, методи синтезу яких було розроблено в представленій роботі, було проведено біологічні випробування на бактерицидну й фунгіцидну активність, позитивні результати яких дозволяють стверджувати про позитивний ефект розробленої в представленій роботі стратегії пошуку біологічно активних сполук класу триазолів.

8
ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ
ПШЕНИЦІ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ НА РОЗВИТОК
ПРОРОСТКІВ
Виконала: ГРИНЧУК Євгенія Русланівна
Наукові керівники:
ВАКЕРИЧ Михайло Михайлович, 10 клас кандидат біологічних наук, доцент кафедри генетики, фізіології рослин і мікробіології
Ужгородського національного університету,
СІГЕТІ Мар’яна Юріївна, вчитель біології
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
При написанні науково-дослідницько роботи була використана література, в якій подано детальний опис двох сортів пшениці: Вдала та Диканька, їх морфологічні ознаки та біологічні особливості.
У вступі звернено увагу на вплив різних концентрацій сульфату міді та марганцю на проростання та деякі морфо- фізіологічні показники озимої пшениці сортів: Вдала та
Диканька.

9
При написанні першого розділу «Огляд літератури» дано комплексну характеристику морфологічних ознак, сортів, біологічних особливостей озимої пшениці, значення міді та марганцю в життєдіяльності рослин.
У другому розділі «Матеріали і методи дослідження» подано коротку характеристику тепличних і лабораторних методів при дослідженні рослинної солестійкості, методика: виготовлення процентних розчинів і визначення площі листка та інтенсивності транспірації.
У третьому розділі «Результати досліджень» узагальнено результати досліджень, що проводилися, а саме вплив передпосівної обробки насіння сульфатом міді та марганцю на схожість, довжину, вагу, вміст води у двох видів озимої пшениці.

10
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РОЛАНДИЧНОЇ
ЕПІЛЕПСІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УРАЖЕНОЇ
ГЕМІСФЕРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Виконав: МАТЬОВКА Микола Володимирович,
10 клас
Наукові керівники:
СТУДЕНЯК Тарас Олександрович
СІГЕТІ Мар’яна Юріївна, учитель біології
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
При написанні науково-дослідницької роботи була використана література, в якій подано детальний опис лікування і профілактики захворювань при роландичній епілепсії у дітей.
У вступі звернено увагу на загальний опис захворювання а також на його види.
При написанні першого розділу «Огляд літератури» дано комплексну характеристику хворобі, що виявляється при захворюванні у людини а також дані методи її виявлення.

11
У другому розділі «Матеріали та методика досліджень» подано методику та матеріали досліджень в яких є загальний опис досліджень а також де проводилось дослідження на яких апаратах та за якою методикою.
У третьому розділі «Результати досліджень та їх обговорення» вказані результати досліджень а також їх узагальнення, що проводилися протягом 2013 року в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології.
Дано детальний опис дослідження та кількість досліджуваних пацієнтів.
При підведенні підсумків вказано на самі ефективні методи визначення цієї хвороби а також її лікування.12
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА РІСТ
НОВОУТВОРЕНИХ ПАГОНІВ МАЛИНИ
Виконала: ШУМІЛІНА Яна Романівна, 10 клас
Наукові керівники:
КОВАЛЮК Олеся Михайлівна, аспірант Закарпатського Інституту
Агропромислового виробництва,
СІГЕТІ Мар’яна Юріївна, учитель біології
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
При написанні науково-дослідницької роботи була використана література, в якій подано детальний опис малини та двох сортів цієї культури: Сяйво та Феномен, їх морфологічні ознаки та біологічні особливості.
У вступі звернено увагу на важливе значення удосконалення традиційних методів вирощування культури та значення малини для раціонального харчування і збереження здоров’я людини.
При написанні першого розділу «Огляд літератури» дано комплексну характеристику морфологічних ознак, сортів, біологічних особливостей малини.

13
У другому розділі
«Об’єкт та методика досліджень»розроблено методику виконання досліджень на території власної присадибної ділянки, де вирощувалася малина в с. Раково Перечинського району,подано загальну характеристику малини сортів Сяйво та Феномен,подано загальну характеристику географічних умов Закарпаття, зокрема Перечинського району, та вплив клімату на вирощування сортів малини.
У третьому розділі «Результати досліджень» узагальнено результати досліджень, що проводились у
2010-2013 роках, а саме визначення впливу мінеральних добрив на ріст новоутворених пагонів, вплив шпалери на малину, показників плодоношення кущів малини, визначення та порівняння кількісних показників росту та розвитку новоутворених пагонів.
При підведенні підсумків вказано те, що обидва сорти малини зростаючи на ґрунті удобреному мінеральними добривами, утворює нормально розвинуті пагони, які дають великі плоди, та добре переносять несприятливі умови зимового періоду

14

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Виконала: ХМІЛЬ Тетяна Михайлівна, 11 клас
Наукові керівники:
МАТВІЙЦІВ Леся Василівна, учитель української мови та літератури,
СТАНКО Ірина Федорівна, шкільний психолог
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Мета роботи: визначення рівня культури міжстатевих відносин між учнями старшої школи, показника освіченості учнів в питаннях, що стосуються статевих стосунків, уявлень старшокласників про те, на яких моральних засадах воно повинно здійснюватися; а також, спираючись методичну літературу з цього предмету і результати соціологічного опитування учнів, що було проведено на базі
Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-
інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів
Закарпатської обласної ради розробити зміст і сутність підручника «Основи статевих відносин» для учнів старших класів
(8-10 класи);
Актуальність: статистика щодо вступу в статеві

15 відносини неповнолітніх, кількості абортів та захворювань на венеричні хвороби дає мені можливість стверджувати, що проблема недостатнього виховання в плані відносин між чоловіком і жінкою існує. Сьогодні в Україні це питання неодноразово обговорюється, але все обмежується лише словами, оскільки поки що немає єдиної думки щодо введення спеціального предмету статевого виховання в шкільну програму.
Завдання дослідження:
1.
Вивчення науково-методичної літератури з даної теми
(завдання, принципи і методи статевого виховання);
2.
Вивчення принципів та змісту сексуального виховання учнів у рамках шкільної програми, спираючись на досвід країн Європи та США;
3.
Здійснення соціологічного опитування старшокласників з метою проаналізувати інформацію від юнаків та дівчат стосовно їх статевого життя. Вивчення рівня знань старшокласників стосовно ВІЛ/СНІДу, захворювань, які передаються статевим шляхом, шкідливості абортів для репродуктивного здоров’я жінки, призначення та використання контрацептивів тощо;

16 4.
На основі опрацьованої літератури і соціологічного опитування побудувати модель підручника для вивчення
«Основ статевого виховання» у 8-10 класах.

17
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА
БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ГРУНТІВ С. СВОБОДА
БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ
Виконала: БЕЦА Інна Михайлівна, 9 клас
Науковий керівник:
ВАЙНАГІЙ Світлана Михайлівна, вчитель біології та екології
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
У сучасну епоху природні екосистеми, в тому числі
ґрунти, зазнають постійно зростаючого антропогенного впливу. Біологічна активність ґрунту є важливою складовою його родючості і включає чисельність мікроорганізмів різних еколого – трофічних груп. По кількості розкладеної в ґрунті клітковини можна визначити біологічну активність ґрунту.
Метою нашої роботи було: дослідження біологічної активності ґрунтів в селі Свобода Берегівського району.
Завданнями науково – дослідницької роботи були:
1.
Вибір ділянок досліджень, які відрізняються антропогенною навантаженістю;

18 2.
Обстежити досліджувані ділянки та закладання досліду;
3.
Опрацювати отримані результати.
В даній роботі був використаний аплікаційний метод дослідження інтенсивності розкладу целюлози, який дає важливу інформацію про перетворення органічних речовин, дослідити антропогенний вплив на ґрунтову мікрофлору.
Дослідження проводилися в селі Свобода Берегівського району в 2013 році. Були відібрані три ділянки досліджень, які відрізняються антропогенним впливом. Результати показали, відібрані ділянки відрізняються інтенсивністю розкладу целюлози, що є показником біологічної активності
ґрунту та антропогенного впливу. Високий показник спостерігався в ділянки, де є позитивний вплив людини.
Найнижчий показник був біля смітника і свідченням негативного антропогенного впливу.
19
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГРАФІВ. ВЛАСТИВОСТІ
ЕЙЛЕРЕВИХ ТА ГАМІЛЬТОНОВИХ ГРАФІВ
Виконала: БІДЗІЛЯ Яна Михайлівна, 11 клас
Науковий керівник: ФІЛІП Галина Петрівна, учитель математики
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Метою науково-дослідницької роботи було визначити основні поняття теорії графів, дослідити їхні властивості, розглянути практичне застосування на задачах, її зв’язок із сучасністю та зробити висновки про застосування графів у різних галузях
Об’єкт дослідження: теорія графів, основні теореми теорії графів та їх застосування при розв’язуванні задач.
Предмет дослідження: застосування теорії графів при розв’язуванні задач різних видів, вивчення елементів теорії графів.
Структура роботи обумовлена предметом, метою, актуальністю і основним завданням дослідження. Науково-

20 дослідницька робота складається зі вступу, двох розділів з підрозділами, висновків, списку використаної літератури.
У вступі наводяться поняття та загальна характеристика теорії графів.
У першому розділі висвітлено відомі напрацювання у галузі вивчення теорії графів, основні поняття та елементи теорії.
Другий розділ характеризує особливості ейлерових та гамільтонових графів, наводяться приклади застосування даних графів для розв'язування задач.
У висновках висвітлено цілісну картину отриманих результатів даного дослідження.
21
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИДОВОГО СКЛАДУ ФЛОРИ ВІД
ОСНОВНИХ ЛІСОУТВОРЮЮЧИХ ПОРІД ДЕРЕВ
Виконав: ВАЙНАГІЙ Роман Михайлович,
10 клас
Науковий керівник:
СІГЕТІ Мар’яна Юріївна, вчитель біології та екології.
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Вивчення флори різних лісових угрупувань є науковою основою для розробки питань охорони та раціонального використання рослинного світу.
Метою нашої роботи було дослідження флори заказника
«Діброва» залежно від основними лісоутворюючих порід на околицях смт Великого Бичкова.
Основними завданнями, що стояли перед нами були наступні: обстежити флору основних типів лісів на території заказника «Діброва» ; зібрати гербарій та визначити рослини;- скласти конспект флори заказника
«Діброва»; зробити аналіз флори досліджуваної території, а

22 саме: а) спільні та відмінні види рослин різних типів лісів; б)географічний аналіз;в) еколого - морфологічний аналіз;
Заказник «Діброва» входить до складу Карпатського біосферного заповідника, і знаходиться на околицях смт
Великий Бичків. Дослідження проводили протягом 2013 року в околицях смт Великий Бичків Рахівського району.
На протязі дослідження нами було зібрано 80 гербарних аркуша. З них було визначено 72 видів рослин. Визначені рослини належать до 3 відділів. В ході дослідження трьох типів лісів було помічено певні спільні та відмінні види рослин в кожному ярусі цього лісу. Географічний аналіз флори показав, що переважаючою є одна ареалогічна група
– Євроазіатська . Еколого - морфологічний аналіз флори виявив, що багато рослин є багаторічниками. Також було досліджено,що найбільша кількість рослин досліджуваної території зростає на луках, в лісах, на лісосіках та серед чагарників . На даному етапі досліджень був виявлений червонокнижні види рослин.
23
КАРПАТСЬКА СІЧ ЯК ВІЙСЬКОВЕ
ФОРМУВАННЯ НАРОДНОЇ ОБОРОНИ
КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ
Виконала: ХМІЛЬ Тетяна Михайлівна, 11 клас
Науковий керівник:
ШУЛЬЖЕНКО Людмила Геннадіївна, учитель історії
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Мета: дослідити процес формування воєнної організації
– Карпатської Січі, прослідкувати основні причини і особливості її переходу від напівмілітарної організації до
Збройних Сил Карпатської України, зважаючи на міжнародні фактори, і політичну ситуацію в Європі.
Вивчити структуру даного утворення, основні військові операції і бої. Виявити причини спроб контрфронтації
Карпатської Січі проти уряду Августина Волошина.
Актуальність: із здобуттям незалежності України постала проблема дійсного, реального, з використанням
Української національної ідеї, нового бачення історії для виховання патріотизму в молоді. Оскільки таке формування

24 як Карпатська Січ справді приклад мужності, готовності віддати життя за Батьківщину, то висвітлення цієї сторінки
історії нашого краю є дійсно дуже актуальним для детального вивчення. Тобто виховувати в сучасній молоді справжню любов до Батьківщини можна використовуючи здобутки Карпатської Січі. А враховуючи те, що історія південних схилів Карпат є невід’ємною частиною всеукраїнської історії, то процес створення держави на
Срібній Землі, зокрема формування війська в її межах, є актуальним для вивчення не лише на території Закарпаття, а й всієї країни, бо, на мою думку, відігравав важливу роль у націоналізації закарпатців, і пропаганді єдності і незалежності України.
Завдання: зважаючи на те, що історія Закарпаття в період Карпатської України, досить фундаментально досліджена істориками, але оцінки її існування досить неоднозначні (це можна побачити порівнявши угорські
історіографічні праці та російські радянські), то основним завданням дослідження даної науково-дослідницької роботи є, звичайно, об’єктивна оцінка історичного та національно значення Карпатської Січі.

25
РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ЕКЗОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ
НА ЗАКАРПАТТІ
Виконала: САК Ангеліна Віталіївна, 10 клас
Наукові керівники:
ШІМОН Людмила Василівна, учитель географії;
САЛЮК Мар’яна Романівна, кандидат географічних наук
Закарпатське територіальне відділення МАН України
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Мета роботи полягає у детальному аналізі передумов виникнення сучасних геоморфологічних процесів, вивченні фізико-географічних умов території дослідження, географічному описі екзогенних процесів, з’ясуванні їх територіальної диференціації та шляхів оптимізації.
Структура роботи обумовлена предметом, метою і основними завданнями дослідження.
Науково
– дослідницька робота складається зі вступу, чотирьох розділів з підрозділами, висновків, списку використаної літератури.
У вступі наводиться мета роботи, основні завдання, доводиться її актуальність та робиться її загальна характеристика.

26
В першому та другому розділі дається коротка фізико- географічна характеристика Закарпаття та загальні риси рельєфу Закарпаття.
В третьому розділі, який має назву « Сучасні геоморфологічні процеси» описано природні і антропогенні передумови прояву екзогенних процесів на Закарпатті.
Розділ четвертий говорить про боротьбу з екзогенними процесами яка ведеться, як правило, шляхом поєднання агро-, лісо- і гідромеліоративних заходів .
Висновки нам говорять, що масштаби сучасних екзогенних процесів на Закарпатті постійно зростають.

27


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал