Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаPdf просмотр
Сторінка1/10
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.87 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

Філологічний факультет


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
2013/2014

Галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки»
Напрям підготовки (для ОКР «Бакалавр») – 6.020303 Філологія. Українська мова
і література


2014

Зміст
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:
a) Адреса:

b) Контактні телефони тел. факс (0352) 43 58 65 тел. вн. 244
Приймальня декана тел. 43 58 65; тел. вн. 244
c) Інформація про склад деканату
Декан факультету:
доктор філологічних наук, професор Микола Платонович Ткачук тел./факс тел. 43 58 65; тел. вн. 245
Заступник декана: кандидат філологічних наук, доцент Володимир Ярославович
Ступінський тел.: 43 58 65; тел. вн. 244
Заступник декана з наукової і виховної роботи: кандидат філологічних наук, доцент
Любов Іванівна Царик тел. 43 58 65; тел. вн. 244
Вчений секретар ради: кандидат філологічних наук, доцент Світлана Василівна Бородіца тел.: 43 58 65; тел.вн 248
Методист заочної форми навчання: Інна Миколаївна Блага тел.:5336 29; тел. вн. 270
Інженер: Кубік Михайло Анатолійович тел.: 43 58 65; тел. вн. 244
Диспетчер: Оксана Петрівна Дембіцька
Поштова скринька: dek_filfak@tnpu.edu.ua

d) Кафедри:

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОРІНЯЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
(Адреса 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2а, каб. № 82, тел. 43-58-65).
Склад кафедри:

1.
Куца О.П. - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри;
2.
Лановик З.Б. - доктор філологічних наук, професор;
3.
Лановик М.Б. - доктор філологічних наук, професор;
4.
Кучма Н.З. - кандидат філологічних наук, доцент;
5.
Папуша І.В. - кандидат філологічних наук, доцент;
6.
Сорока П.І. - кандидат філологічних наук, доцент;
7.
Чуловський Б.С. - кандидат філологічних наук, доцент;
8.
Боднар В.Т. - кандидат філологічних наук, доцент;
9.
Маланій Н.І. - кандидат філологічних наук, асистент;
10.
Лабащук О.В. - кандидат філологічних наук, доцент, в докторантурі.

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(м. Тернопіль, вул. Кривоноса 2 а, центральний корпус Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, каб.№81,тел.: 43-58-65, внутр.248)
Склад кафедри:
1.
Ткачук М.П. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури;
2.
Бородіца С.В. – кандидат філологічних наук, доцент;
3.
Вашків Л.П. – кандидат філологічних наук, доцент;
4.
Данилевич М.М. – кандидат філологічних наук, доцент;
5.
Поплавська Н.М. – доктор філологічних наук, професор;
6.
Скуратко Т.М. – кандидат філологічних наук, асистент;
7.
Ступінська Г. Ф. – кандидат філологічних наук, доцент;
8.
Ступінський В.Я. – кандидат педагогічних наук, доцент;
9.
Ткачук О. М. – кандидат філологічних наук, доцент;
10.
Царик Л. І. – кандидат філологічних наук, доцент;
11.
Волянюк В. В. – старший лаборант кафедри.

КАФЕДРА М ЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
І КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ
(Адреса: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2а; каб.№63,тел. 43-58-65).
Склад кафедри:

1.
Струганець Любов Василівна – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор;
2.
Мельничайко Володимир Ярославович – доктор педагогічних наук, професор;
3.
Палихата Елеонора Ярославівна – доктор педагогічних наук, професор;
4.
Дідук-Ступ’як Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

5.
Головата Лариса Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
6.
Штонь Олена Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент;
7.
Пігур Мирослава Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
8.
Задорожна Олександра Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент;
9.
Петришина Ольга Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент.
10.
Криськів Мирослава Йосипівна - старший лаборант кафедри

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОГО І ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА
(м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2а, каб.№64,тел. 43-58-65).
Склад кафедри:
1.
Бучко Д. Г. – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор;
2.
Лісняк С. Л. – кандидат філологічних наук, доцент;
3.
Близнюк Б. Б. – кандидат філологічних наук, доцент;
4.
Буда В. А. – кандидат філологічних наук, доцент;
5.

Заоборна М. С. – кандидат філологічних наук, доцент;
6.
Панчук Г. Д. – кандидат філологічних наук, доцент;
7.
Бачинська Г. В. – кандидат філологічних наук, доцент;
8.
Лобас Н. П. – кандидат філологічних наук, доцент;
9.
Ткачова Н. В. – асистент;
10.
Вербовецька О. С. – старший лаборант;
11.
Шимків Н. М. – старший лаборант.

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(Адреса: 46000 м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2а; тел. 43-58-65, вн. тел.2-77)
Склад кафедри:
1.
Панцьо Стефанія Єлисеївна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор;
2.
Вільчинська Тетяна Пилипівна – доктор філологічних наук, професор;
3.
Бабій Ірина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент;
4.
Парасін Наталія Дем’янівна – кандидат філологічних наук, доцент;
5.
Свистун Ніна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент;
6.
Миколенко Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент;
7.
Наливайко Марія Ярославівна – кандидат філологічних наук, асистент;
8.
Кость Ірина Ярославівна – асистент;
9.
Вільхова Ольга Михайлівна – старший лаборант.
е) Координатор факультету:
Штонь Олена Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент
(м. Тернопіль, вул. Кривоноса 2 а, центральний корпус Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, каб.№63, тел.: 43-58-65, вн. 248)

2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА
СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ


3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА
ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ
НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки»
Напрям підготовки: 6020303 Філологія. Українська мова і література
Ліцензійний обсяг: денна форма навчання - 135; заочна форма навчання -135
Термін навчання:
4 роки
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Кожна із кафедр факультету має кабінет для роботи викладачів кафедри зі студентами. Крім того, за кожною із них закріплена також одна спеціалізована аудиторія, зокрема за кафедрою української мови – 61 аудиторія, українського і загального мовознавства - 76, методики викладання української мови і культури мовлення - 55, історії української літератури - 60, а також 87 аудиторія, у якій облаштовано музей Володимира
Гнатюка. Усі вони належним чином укомплектовані для проведення навчальних занять студентів та засідань студентських наукових проблемних груп. Також на факультеті працює комп’ютерний клас - 86 спеціалізована аудиторія, обладнана сучасними комп’ютерами на базі процесорів типу Pentium – ІІІ і Pentium – ІY загальною кількістю 10 штук, що дозволяє проводити лабораторні і практичні заняття з використанням новітніх версій прикладних програм Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Stadia, Net Cracker, Lina, Projekt
Expert. Студенти користуються локальною мережею із виходом у глобальну мережу
Internet.
Для підвищення якості проходження виробничої практики студентами і стажування магістрів використовуються провідні навчальні заклади Західного регіону України
(загальноосвітні та спеціалізовані школи, виші різних рівнів акредитації).

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Навчальна дисципліна складається із одного або декількох залікових кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації навчального процесу.
Заліковий кредит – це завершена задокументована частина навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів зазвичай завершується підсумковим оцінюванням
(підсумкове тестування, залік або екзамен). Заліковий кредит складається із модулів
(частин програми навчальної дисципліни, поєднаних із формами навчання – лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, усі види практик та консультацій, виконання студентами самостійних та індивідуальних завдань, інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності ).
У навчальному процесі використовуються такі методи: за типом (характером) пізнавальної діяльності: інформаційно-рецептивний (лекція, розповідь, робота з підручником, демонстрація, пояснення); репродуктивний метод; проблемний виклад виучуваного матеріалу, частково-пошуковий та дослідницький методи; індуктивний, дедуктивний; наочні (робота з таблицями, схемами тощо); творчий метод; практичні методи (усні і письмові тренувальні вправи); експериментальний метод.

Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що передбачені навчальним планом і робочою програмою дисципліни. Знання і вміння студента визначаються за допомогою 100-бальної системи оцінювання, реєструються у відповідних документах (академічних та електронних журналах, відомостях складання
іспитів та заліків) з обов’язковим переведенням оцінок у національну шкалу та шкалу
ECTS. Навчальні досягнення студента з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка, практичні та лабораторні роботи, контрольні роботи, ІНДЗ, наукова робота тощо) оцінюється кількісно (визначається рейтинг), а також виставляється підсумкова оцінка з кожної навчальної дисципліни.
Отже, під час оцінювання знань, умінь і навичок студентів активно використовуються такі форми і методи контролю:
1.
Поточний контроль якості засвоєння матеріалу теми. Проводиться у вигляді усного опитування (індивідуальне і фронтальне), заслуховування доповідей, перевірка конспектів першоджерел, письмовий контроль (самостійні, контрольні, лабораторні роботи), оцінювання практичного виконання різноманітних завдань та тестування за матеріалом теми .
2.
Модульний контроль якості засвоєння знань, умінь і навичок проводиться у вигляді модульних контрольних робіт, тестування, у тому числі і з використанням електронних варіантів тестових завдань трьох рівнів складності.
3.
Підсумковий контроль якості проводиться у вигляді заліків та екзаменів.
Загальна оцінка виставляється після завершення вивчення навчальної дисципліни.
Вона складається із балів за змістовні модулі та за підсумковий контроль (іспит).
Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної нормативної бази.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ECTS
Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100
А
відмінно
зараховано
85-89
В
добре
75-84
С
65-74
D
задовільно
60-64
Е
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
Фахове спрямування напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Українська мова і література» ОКР «Бакалавр»

І семестр
ІІ семестр
ІІІ семестр
ІV семестр
V семестр
VІ семестр
VІІ семестр
VІІІ семестр
Іноземна мова*
Історія України
*
Валеологія
Вступ до мовознавства
*
Вступ до літературозн.*
Практикум з української мови*
Сучасна укр. літ. м.
(лексика)
Давня укр. літератур*
Зарубіжна література
(антична)
Вступ до спеціальності
Пропедевтична практика
Фізичне виховання
Вікова фізіологія і гігієна
Старослов’янська м.
*
СУЛМ (фонетика) *
Фольклор (УНТ)
*
Історія укр. літ. І пол.
ХІХ ст.
*
Зуруб. літ. (Серед. Віків та Відродж.)
Виразне читання
Фольклорна практ.
Друга слов’янська м. (рос., польська)
Латинська мова
Комп’ют. практ.
Суч. інформаційні технології
Історія укр. культури
*
Основи правознавства
Педагогіка*
Історична граматика
*
СУЛМ (морфеміка і словотвір) *
Історія укр. літ. ІІ пол. ХІХ ст. *
Заруб. літ. (ХVII-XVIII ст.)

*
Літературне краєзн.
Архівно-краєзн. практика
Педагог. майстерність
Філософія*
Релігієзнавство
Безпека життєдіяльності
Психологія (загальна)

*
Укр. діалектологія
СУЛМ (морфологія)
*
Заруб. літ. (ХІХ ст.)
Етика, естетика
Економіка
Інформаційно- техн. засоби навчання
Психологія
(вікова)
ЗЛ кін. ХІХ-поч. ХХ ст
Підгот. учн. молоді до сімейн. життя
Історія літ. мови
*
Методика навчання укр. мови*
Методика навчання укр. літератури*
Діалект. практ.
ІУЛ кін. ХІХ-поч. ХХ ст.
*
Соціологія
Дитяча літ.
Історія педагог.
*
СУЛМ (синтаксис)
*
Історія укр. літ. ХХ ст. *
ЗЛ І пол. ХХ ст.
Освітні технології
Спецкурси, спецсемінари
Спецкурси, спецсемінари
Літня практ. в оздоровчих таборах
Політологія
Стилістика
ЗЛ ІІ пол. ХХ ст.

*
Спецкурси, спецсемінари
Педагогічна практ.

*
Іноземна мова
Основи екології
Культура укр. мови
Теорія літ.
*
Основи охорони праці
Де рж авна ате стац
ія

І курс
ІІ курс
ІІІ курс
ІV курс


Примітка: * – екзаменаційні дисципліни та диференційовані заліки


Цикл навчальних дисциплін математичної, природничо-наукової підготовки
Цикл навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Цикл навчальних дисциплін професійно-практичної підготовки

8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Напрям підготовки «Філологія. Українська мова і література»

9.
АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
напрям підготовки: (для ОКР “Бакалавр”) 6.020303 Філологія. Українська мова і
література
за циклами підготовки (нормативних та вибіркових)

1. ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Філософія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2-й рік навчання, 1 семестр
Анотація: Філософія як навчальна дисципліна знайомить зі змістом світового та вітчизняного історико-філософського процесу, демонструє широкий спектр методологічних підходів і теоретичних систем філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її форми та нові підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення.
Засвоєння специфіки філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно- методологічної культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини вільного світоглядного самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над найважливішими проблемами індивідуального та суспільного буття.
Вивчення філософії передбачає формування вміння працювати з філософськими текстами, реконструювати зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати
історико-філософську інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні роздуми, виховує переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія.
Форма контролю: іспит

Предмет: Іноземна мова
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1-2 роки, 1-3 семестри
Анотація:Метою даного курсу є формування в студентів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають стандарту В2. Оволодіння навичками аналітичного і пошукового читання літератури з елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального лексикону та вивчення історичного лексикону; формування умінь розпізнавати та диференціювати складні граматичні явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на запропоновану тематику, передбачену програмою.
Форми контролю: залік, екзамен.
Предмет: Історія України
Статус:нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Навчальний курс історії України для студентів неісторичних спеціальностей охоплює історичні процеси, які відбувалися на території України протягом усієї її історії.

Певною мірою курс історії України узагальнює, на рівні вищої школи, отримані раніше знання. Головним призначенням цього предмета є поглибити знання найголовніших ключових проблем української історії, сприяти виробленню критичного мислення і розуміння історії України. Курс покликаний забезпечити підготовку з історії сучасного філолога, журналіста, фахівця, котрий має універсальну загальноосвітню та загальногуманітарну підготовку. У цьому курсі поєднано історію політичну, соціальну, економічну з історією повсякдення, історією культури тощо.
Форма контролю: екзамен.

Предмет: Історія української культури
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр
Анотація: Формування знань про специфіку історії української культури як важливої форми національного поступу, вияву історико-культурницького типу світогляду; показати методологічну роль історії української культури у розумінні особливостей розвитку тієї чи
іншої культурно-історичної епохи; ознайомити з історією української культури, з ідеями її поступу; сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільно-історичного буття.
Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його; співвідносити культурницькі ідеї з практикою суспільного буття; пов’язати загальноісторичні та проблеми
історії культури із поступом сучасного суспільства; сформувати власне переконання у тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків національної
історико-культурної спадщини, складовою частиною якої є історія культури; працювати з
історичними текстами, здійснювати їх інтерпретацію, пояснення й оцінку тих чи інших праць.
Форми контролю: іспит

Предмет: Фізичне виховання
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1-2-й рік навчання, 1, 2 семестр
Анотація:
Формування системи знань про дотримання основ здорового способу життя; основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосувати їх на практиці у своїй фізичній активності; основи методики оздоровлення і фізичного удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами та методами фізичної культури; основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на практиці; основи фізичного виховання різних верств населення; систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю; виконання нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості; поінформованість про всі головні цінності фізичної культури і спорту.
Формування навичок до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних раціональних формах; до систематичного фізичного тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю; виконання нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості.
Форма контролю: залік

1.1.

ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Предмет: Соціологія
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Формування знань з загально-соціологічної теорії, розкриття змісту основних соціологічних теорій та концепцій, кожна з яких дає свій специфічний аналіз особливостей функціонування та розвитку суспільства та по своєму виявляє найактуальніші суспільні проблеми, одночасно закладаючи основи світогляду та громадянської зрілості. При вивченні курсу загально-практичного та загальнотеоретичного значення зосереджується увага на процесі засвоєння студентами методологічного аспекту соціології як науки: сукупність методів, принципів, прийомів і процедур пізнання навколишньої соціальної дійсності. Наука соціологія володіє розвинутим інструментарієм аналізу суспільного життя,
її методи постійно розвиваються й оновлюються.
Форми контролю: залік

Предмет: Етика та естетика
Статус: вибіркова
Рік,семестр: 3-й рік навчання, 5 семестр
Анотація: Етика та естетика як навчальна дисципліна знайомить з важливими філософськими галузями знань про людину: етикою – предметом якої є мораль і естетикою
– предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її основних понять, етикету як форми культури, а також системи категорій естетики, природи мистецтва і художньої творчості, специфіки розвитку некласичної естетики на основі художньо-естетичного досвіду ХХ - поч. ХХІ ст. Засвоєння цієї сфери гуманітарного знання своєрідно довершує світогляд людини, робить його цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини в світі, здатності виробити власну моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх витонченню і ушляхетненню.
Вивчення етики і естетики передбачає формування вміння працювати з філософсько- етичними та художніми текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст, аргументувати власну позицію щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного мислення та теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал