Міністерство освіти І науки україни полтавський державний педагогічний університетPdf просмотр
Сторінка33/34
Дата конвертації02.12.2016
Розмір5.09 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Андрій Онищенко
Історична еволюція лінгвістики, формування об’єкту її досліджень, удосконалення методології призвели до появи нової наукової дисципліни – термінознавства, об’єктом дослідження якої стає термін, його семантична і граматична організація, роль у комунікативних процесах. Знання людини, що складають концепцію наукової картини світу, в найбільш узагальненому вигляді репрезентовані як організована сукупність понять і відношень між ними. Враховуючи те, що мовна модель відповідає концепції наукової картини світу, що поняття відбиваються в мові за допомогою термінів, пріоритетним стає системне дослідження проблем виникнення, розвитку, модифікації, засвоєння та моделювання наукових знань нарівні термінологічного простору. Аналіз словникового складу німецьких науково-економічних термінів свідчить проте, що структурно вони не відрізняються від


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.
загальновживаної лексики, проте відрізняються кількісно за твірними моделями кореневих термінів – 10,8%, похідних (утворених шляхом афіксації) – 22,6 %, складних – 62,3 %, запозичених – 3,7%, усічених –
0,4%, абревіатур – 0,2%. Архітектоніка відібраних із лексикографічних видань економічних термінів свідчить проте, що у структурі терміна наявні такі елементи твірна основа іменника та словотворчі елементи (суфікси – німецькі та запозичені – та напівсуфікси; префікси – німецькі та запозичені – та напівпрефікси). Наведемо приклади термінів за словотворчими елементами та моделями кореневі терміни die Börse, die Bürge, der Kauf, das Recht,
die Industrie; похідні (утворені шляхом афіксації
– твірна основа іменника + нім.суфікс: Schlüssel, Zeiger, Pressling,
Schlosserei, Bereitschaft, Erzeugnis, Wirtschaft;
– твірна основа іменника + запозич.суфікс: Projektant, Maschinist,
Ventilation, Fundament;
– твірна основа іменника + напівсуфікс: Fuhrmann, Tragwerk,
Hebezeug;
– твірна основа іменника + нім.префікс: Gebilde, Missstand;
– твірна основа іменника + нім.напівпрефікс: Gegengewicht,
Hinterwand;
– твірна основа іменника + запзич.префікс: Polyvalenz, Ultraschall;
– префікс + твірна основа іменника + суфікс Verkäufer; складні die Bundesobligation, der Regalgroßhändler,
Energiegewinnung, Investitionsgüter, Gesundheitswesen;
4) запозичені der Reexport, Cash Flow;
5) усічені
Verlust- und Gewinnkonto, Gewinn-und
Verlustrechnung;
6) абревіатури BRT-Bruttoregistertonne, EDV-
Elektronendatenverarbetung. Найбільш характерним для німецької економічної термінології є надзвичайно велике поширення в ній складних термінів, тобто слів-термінів, що складаються з декількох складених елементів, маємо на увазі не лише терміни, утворені з декількох кореневих основ, алей інші типи складних слів, утворені за правилами німецького словотвору. У працях Л.Кухар, І.Коваль, В.Зернової, Л.Дрозд,
З.Рак, В.Віллс, Р.Сакс та ін. подано аналіз економічних терміноодиниць з погляду етимології, семантики та словотвірної будови. Складні німецькі терміни можуть мати найрізноманітніші складові елементи. Крім додавання іменників або їхніх коренів зустрічаються складні терміни, які мають своїми компонентами прийменники, прислівники, прикметники, дієслова. Наведемо деякі характерні приклади


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
297
термінів, отриманих за допомогою
прийменників
der Aufkauf – закупівля, die Nachzahlung – додаткова оплата, доплата,
die Umsatzminderung – скорочення обороту та ін.;
— прикметників та прислівників
die Schleichwerbung – непряма реклама, реклама без дозволу, der
Schwarzhandel – нелегальна торгівля, der Kleinaktionär – дрібний акціонер та ін.;
— дієслів
der Schleuderpreis – демпінгова ціна, die Mischfinanzierung – змішане
фінансування та ін. Як видно з цих прикладів, більшість з наведених українських еквівалентів представляє собою термінологічні словосполучення. В утворенні термінів німецької мови словоскладання є найбільш розповсюдженим способом. В українській мові цей шлях утворення термінів розповсюджений значно менше. Неоднорідність складу термінолексики свідчить проте, що термінологія формується з використанням різних мовних одиниць. Формування терміносистеми має довготривалу історію. Аналізуючи термін з генетичної точки зору, необхідно розрізняти ті джерела, із яких запозичаються в термінологію готові мовні одиниці, і ті, які дають можливості для створення термінів словотворчими засобами.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

298
Наші автори
АВАПУ Тетяна Олегівна
студентка V курсу
АНДРУСЕНКО Юлія Володимирівна
– студентка ІІІ курсу
БАРАНЕЦЬ Тетяна Василівна
– студентка І курсу

БАРАННИК Тетяна Анатоліївна
– кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри математичного аналізу та інформатики
БАРБОЛІНА Тетяна Миколаївна
– кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики
БЕЗСМЕРТНА Валентина Іванівна
– студентка V курсу
БЕРЕЖНА Інна
Анатоліївна
– студентка І курсу
БІЛАШ Олександр Сергійович
– студент V курсу

БОБИР Олексій Анатолійович


студент V курсу

БОГАТЧУК Микола Васильович

студент ІІ курсу
БОЙКО Іван Олександрович –
студент V курсу
БОЛЬШАЯ Оксана Вікторівна
– аспірантка кафедри політекономії
БОРЗЕНКОВА Марія Михайлівна
– студентка V курсу
БРОВКО Тетяна Василівна
– старший викладач кафедри політекономії
БРОВКО Юлія Володимирівна –
магістрантка
ВАСИЛЕНКО Ганна Сергіївна
– студентка V курсу
ВОСКОБОЙНИКОВА Антоніна Сергіївна –
студентка V курсу

ГАВРИЛЕНКО
Діана
Василівна
– студентка І курсу
ГАЛЬЧЕНКО Дмитро Олександрович
– асистент кафедри математичного аналізу та інформатики
ГАРАЖА Марина Миколаївна
– студентка І курсу факультету філології та журналістики
ГЕРМАШЕВСЬКИЙ Сергій Миколайович
– старший викладач кафедри політекономії
ГЕТАЛО Андрій Миколайович


старший викладач кафедри загальної фізикиЗвітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
299
ГОДЗЬ Олена Олександрівна
– асистент кафедри політекономії
ГОЛОВНЯ Тетяна Василівна
– студентка V курсу
ГУБАЧОВ Олександр Павлович
– кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики
ДАНИЛЕНКО Віталій Іванович
– студент ІІІ курсу історичного факультету
ДЕГТЯР Катерина Іванівна
– студентка V курсу
ДІДОРА Тарас Дмитрович –
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики Тернопільського педагогічного університету
ДОНЕЦЬ Світлана Володимирівна –
студентка ІІ курсу психолого- педагогічного факультету
ЗНАЧЕНКО Олена Павлівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики
ЗЬОМША Юлія Олександрівна –
студентка V курсу

ІВАНКО Володимир Вікторович –
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики

ІВЧЕНКО Володимир Анатолійович
– студент V курсу
КАСЯНЕНКО Микола Миколайович
– учитель-методист Полтавської гімназії № 21
КЕКАЛО Наталія Юріївна –
студентка V курсу

КІЗЬ Ірина Володимирівна
– студентка V курсу
КІПРИЧ Мар’яна Сергіївна
– магістрантка
КОВАЛЕВСЬКА
Вікторія
Вікторівна
– аспірантка кафедри політекономії
КОВАЛЕНКО Олена Володимирівна
– асистент кафедри математики
КОЗАЧИНСЬКИЙ Олександр Іванович
– студент IV курсу
КОЛІНЬКО Олена Олександрівна
– аспірантка кафедри політекономії
КОЛОМІЄЦЬ Василь Васильович
– студент IV курсу

КОЛОМІЄЦЬ Олександр Михайлович
магістрант


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

300
КОНОНОВИЧ Тетяна Олександрівна
– кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики
КОРНІЙКО Дмитро Володимирович
– аспірант
КОРОЛЬ
Марина Юріївна
– студентка IV курсу
КРАВЧЕНКО Тетяна Олександрівна –
студентка ІІІ курсу

КРАСНИЦЬКИЙ Микола Петрович
– старший викладач кафедри математики
КУЗНЯК Богдан Ярославович
– доктор економічних наук, професор кафедри політекономії
КУЗЬМЕНКО Григорій Михайлович
– старший викладач кафедри загальної фізики
КУЛИКОВСЬКИЙ Сергій Гнатович –
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики
КУШНІР Леонід Леонідович
– кандидат економічних наук, доцент кафедри політекономії
КУШНІР Людмила Миколаївна
– кандидат географічних наук, доцент кафедри географії
ЛАГНО Віктор Іванович
– проректор з наукової роботи, завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики, доктор фізико- математичних наук, професор
ЛАПКО Катерина Василівна
– студентка V курсу
ЛЕВЧЕНКО Надія Олександрівна
– магістрантка
ЛЕВЧЕНКО Олена Іванівна
– студентка V курсу
ЛЕОНОВА Марія Володимирівна
– студентка V курсу
ЛИСЕНКО Наталія Анатоліївна
– магістрантка
ЛОЗИЦЬКА Світлана Юріївна
– асистент кафедри математичного аналізу та інформатики
ЛОШАК Юрій

Миколайович
студент І курсу
ЛУТФУЛЛІН Валерій Саматович
– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки
ЛУТФУЛЛІН Максим Валерійович
– кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри математики


Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
301
МАЛИШКО Оксана Олексіївна
– асистент кафедри математичного аналізу та інформатики
МАЛКОВА
Тетяна
Петрівна
– студентка І курсу
МАМОН Олександр Васильович


асистент кафедри математичного аналізу та інформатики
МАРЧЕНКО Валентин Олександрович
– заступник декана фізико- математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики
МАСЛОВА Анна Сергіївна
студентка ІІ курсу психолого-педагогічного факультету
МАТВІЄНКО Юрій Сергійович
– старший викладач кафедри математичного аналізу та інформатики
МАТЯШ Людмила Олександрівна
– кандидат фізико-математичних наук
,
доцент кафедри математики
МЕЛЬНИЧЕНКО Олександр Савович
– кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу та інформатики
МІРЧЕНКО Олексій

Олександрович
студент І курсу
МОМОТ Михайло Олександрович –
студент V курсу

МОСКАЛЕНКО Оксана Анатоліївна
– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
МОСКАЛЕНКО Олександр Миколайович
– магістрант
МОСКАЛЕНКО Юрій Дмитрович
– декан фізико-математичного факультету, завідувач кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент
НАЗАРЕНКО Ірина Сергіївна
– студентка ІІІ курсу
НЕПОКУПНА Тетяна Андріївна
– кандидат економічних наук, доцент кафедри політекономії
НЕСТЕРЕНКО Алла Сергіївна
– магістрантка
НІКОЛАЄВА Наталія Сергіївна –
аспірантка кафедри хімії та методики викладання хімії
НІЯЗОВ Рустам

Анварович
– магістрант
НОВІКОВ Олександр Васильович
– студент V курсу


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

302
ОВЧАРОВ Сергій Михайлович
– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики
ОНИЩЕНКО Андрій Михайлович
– кандидат економічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики
ОНИЩЕНКО Ігор Михайлович
– студент V курсу
ПАВЕЛКО Ростислав Вікторович
– магістрант

ПАНАСЕНКО Надія Миколаївна
– асистент кафедри природничих та математичних дисциплін
ПАЦУЛА Сергій Михайлович
– студент V курсу
ПАЩЕНКО
Олександр
Володимирович
– аспірант кафедри політекономії
ПІДДУБНА Наталія Миколаївна
студентка V курсу
ПОДОШВЕЛЕВ Юрій Георгійович –
кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри математичного аналізу та інформатики

ПОМАЗ Віталій Олександрович
– магістрант
ПОМАЗ Інна Володимирівна
магістрантка
ПОНОМАРЬОВА Марія Олександрівна
студентка V курсу
ПРИЙМАК Олена Володимирівна
– студентка IV курсу
ПРИМАКОВ
Альберт Всеволодович
– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики
ПРИХОДЬКО Олександр Володимирович
– студент IV курсу

ПРИХОДЬКО Сергій Миколайович
– кандидат політичних наук, доцент кафедри політекономії
ПРОКОПЕНКО Віталій Володимирович
– асистент кафедри загальної фізики
РАДЬКО Петро Григорович
– кандидат історичних наук, доцент кафедри політекономії
РЕДЧУК Костянтин Сергійович
– старший викладач кафедри математики
РЕНДЮК Петро Григорович
– старший викладач кафедри політекономії
РИЖЕНКО Оксана Олександрівна –
студентка V курсуЗвітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
303
РОДІОНОВА Олена
Анатоліївна
– магістранта
РУДЕНКО Олександр Пантелеймонович
– завідувач кафедри загальної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор
РЯБОВ
Сергій
Вікторович
– студент V курсу
САВІСЬКО Володимир
Миколайович


магістрант
САЄНКО Роман Олегович –
студент ІІ курсу

САЛЕНКО Ольга Вікторівна
– студентка V курсу
СЕВРЮК Ірина Віталіївна
– старший викладач кафедри математики
СІВЦОВА Оксана Олександрівна –
студентка V курсу

СІРЯК Олександр Іванович
– студент V курсу
СКОЛОТА Олександр Васильович –
студент ІІ курсу

СКРИЛЬ
Сергій Іванович
– кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики
СОЛОГУБ Ольга Василівна –
студентка V курсу

СТЕПАНЕНКО Сергій Володимирович
– асистент кафедри політекономії
СТЕЦЕНКО Сергій Анатолійович
– аспірант
СТРІЛЕЦЬ Василь Васильович
– доктор історичних наук, професор кафедри політекономії
СУХОМЛИН Владислав Петрович –
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики
ТИМОШЕНКО Людмила
Григорівна
– магістрантка
УТОЛІНА Інна В’ячеславівна
студентка

V курсу
ФЕДЯНІН Андрій Юрійович
– студент V курсу
ХОРОЛЕЦЬ Богдан Володимирович –
студент ІІІ курсу

ХОРОЛЬСЬКИЙ Олексій Віталійович –
аспірант
ХОХУЛЯ Наталія Валеріївна
– студентка V курсу
ХРУНІЧ Галина Григорівна
– викладач, Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації Полтавський базовий медичний коледж


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

304
ЧЕРКАСЬКА Любов Петрівна
– асистент кафедри математики
ЧЕРНОВА Яна Анатоліївна
– студентка ІІІ курсу
ЧОРНА Яна Василівна
– магістрантка
ШАЙДУР Марина Сергіївна
– студентка V курсу
ШЕВЧЕНКО Борис Олексійович
– аспірант кафедри політекономії
ШЕПТУХА Мар’яна

Валеріївна
студентка V курсу
ЯВОРСЬКИЙ Едуард Борисович
– кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики
ЯКОВЕНКО Лариса Іванівна
– завідувач кафедри політекономії, доктор економічних наук, професор
ЯКУБЕНКО Володимир Павлович
кандидат фізико-математичних наук, доцент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
ЯНКО Анна Дмитрівна
– студентка V курсу
Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
305
ЗМІСТ

Юрій Москаленко.
Фізико-математичний факультет підсумки наукової роботи за 2007 рік .........................................................................
3

МАТЕМАТИКА ............................................................................
8
Тетяна Баранник.
Точні розв’язки нелінійного рівняння дифузії.........
9
Тетяна Барболіна.
Розширення поняття лексикографічної еквівалентності точок відносно евклідової комбінаторної множини......
12
Іван Бойко.
Про групову властивість і симетрійну редукцію рівняння
Ламе ................................................................................................................
15
Юлія Бровко.
Теоретичні основи розв’язування методом Біла задачі квадратичного програмування ....................................................................
17
Мар’яна Кіприч.
Деякі важливі інтеграли, залежні від параметра ........
19
Тетяна Кононович.
Оцінка знизу найкращих наближень періодичної сумовної функції однієї змінної та спряженої до неї через коефiцiєнти Фур’є ..............................................................................
21
Катерина Лапкo.
Історичний розвиток теорії стійкості Ляпунова ........
24
Наталія Лисенко.
Симетрійний аналіз багатовимірного рівняння
Шредінгера.....................................................................................................
26
Валентин Марченко.
Про грассманову оболонку матричних супералгебр ....................................................................................................
28
Олександр Москаленко.
Симетрійні властивості лінійних рівнянь
Даламбера.......................................................................................................
30
Ігор Онищенко.
Групова класифікація класу нелінійних еволюційних рівнянь третього порядку......................................................................
32
Сергій Пацула.
Симетрія і точні розв’язки рівняння Борна-Інфельда....
34
Марія Пономарьова.
Симетрія рівняння Крічевера-Новікова ................
36
Олена Родіонова.
Постановка задачі багатокритеріальної оптимізації на множині полірозміщень...........................................................................
38
Сергій Рябов.
Про точні розв’язки двовимірного рівняння Фоккера-
Планка релеївського типу ............................................................................
40
Людмила Тимошенко.
Розв’язування деяких задач перевезення як задач евклідової комбінаторної оптимізації на розміщеннях...................
42
Едуард Яворський.
Про класифікацію функцій дискриптивної складності графів і систем............................................................................
44


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 15 травня 2008 р.

306
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ...........................
47
Валентина Безсмертна.
Нерівності як одна з алгебраїчних змістових ліній курсу математики 5–6 класів ............................................
48
Олександр Білаш, Костянтин Редчук
. Про деякі методичні аспекти попередження та усунення типових помилок, які допускають учні при розв’язуванні рівнянь ............................................................................
50
Олена Коваленко.
До питання про модульно-рейтингову систему оцінювання.....................................................................................................
53
Микола Красницький, Олександр Новіков.
Фреймова модель шкільного курсу планіметрії .......................................................................
55
Віктор Лагно.
Чи варто було відмовлятися від підручників
Кисельова? .....................................................................................................
57
Надія Левченко.
Розвиток евристичного мислення учнів 5–6 класів за допомогою задач із геометричним змістом ...........................................
63
Максим Лутфуллін,
Валерій Лутфуллін.
Шляхи управління процесом засвоєння математичних знань..................................................
65
Людмила Матяш.
Про деякі особливості застосування задачу процесі навчання математики ...................................................................
67
Юрій Москаленко, Оксана Москаленко.

Підготовка вчителя математики в контексті інноваційної освітньої політики.........................
69
Алла Нестеренко.
Унаочнення теоретичних основ геометрії засобами комп’ютерної графіки ..................................................................
74
Марія Пономарьова.
Формування прийомів узагальненої розумової діяльності учнів 5–6 класів...........................................................................
76
Ольга Саленко.
Формування статистичної культури учнів .....................
79
Ірина Севрюк, Андрій Федянін.
Особливості структури дидактичних ігор з математичним змістом ......................................................................
81
Наталія Хохуля.
Роль задачі в розкритті естетичного потенціалу математики.....................................................................................................
84
Галина Хруніч.
До проблеми формування творчої особистості студента .........................................................................................................
86


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал